Програма Нвк середня загальноосвітня школа-гімназіяСторінка1/4
Дата конвертації08.03.2016
Розмір0.62 Mb.
  1   2   3   4Затверджено

рішенням педагогічної ради

від 30 серпня 2013р., № 1
___________ Малик О. Й.


ВИХОВНА ПРОГРАМА
НВК “Середня загальноосвітня школа-гімназія” м. Перемишляни

Девіз педагогів школи:

Кожна дитина - потенційна обдарованість, тому слід сприймати її, як видатний психолог В. Леві:
Ти хороший (хороша) вже тим, що ти живеш на світі. Такого (такої), як ти, ніколи не було, немає і не буде. Ти крапля роси, що встигає відобразити сонце, і це диво. Ти – диво!”

Кредо діяльності:

Наше завдання - зробити школу острівцем людяності і гуманізму, творчості й постійного пошуку, щоб її випускники на все життя засвоїли: хочеш стати щасливим, то слідуй золотому правилу - розум у голові, щирість у серці, здоров'я в тілі.

SWOT - аналіз:

Сильні сторони

Слабкі сторони

- висококваліфікований педагогічний колектив;


- наявність творчих та обдарованих учнів;
- плідна робота учнів у проведенні позакласних виховних заходів;
- високі показники районних та шкільних олімпіад;
- високі результати зовнішнього незалежного оцінювання;
- розгалужена структура виховної роботи;
- співпраця з вищими навчальними
закладами міста Львова;

- співробітництво з іноземними колегами з Республіки Польща;

- наявність напрацьованих зв’язків з громадськими організаціями та церквою.

- відсутність навчальних посібників та підручників ( 10 кл);

- часта зміна навчальних програм і їх невідповідність вимогам ЗНО;

- відсутність суттєвої матеріальної фінансової допомоги державних органів;

- перевантаженість учнів і вчителів;

- дефіцит вільного часу для самоосвіти та підвищення загального культурного рівня педагогів;

- недостатня самостійна діяльність учнівського самоврядування;

- застарілість матеріально-технічної бази навчального закладу;

- наявність двозмінного навчання.


Можливості

Загрози

- потреба у предметах, що вивчаються профільно у школі;

- ширший розвиток профільного навчання;

- вільний доступ до мережі Internet;

- розширення діяльності гуртків;

- підвищення матеріальної бази кабінетів за рахунок ініціативи вчителів та спонсорів.


- конкуренція з боку інших шкіл;

- замороження фінансування програм;

- соціальне сирітство;

- виховання дітей у неповних та неблагополучних сім’ях;

- негативний вплив сучасних техногенних засобів на інтерес до здобуття знань учнями;

- зменшення кількості учнів через демографічний стан у місті та районі.


Батьки очікують від школи:

 • здійснення психологічного супроводу розвитку учнів;

 • забезпечення умов для розвитку творчих здібностей учнів, реалізації їхніх природних задатків, нахилів;

 • створення умов для формування успішних, конкурентоздатних випускників;

 • забезпечення якісної підготовки учнів до успішного продовження навчання у вищій школі;

 • вироблення здатності дитини пристосовуватися до динамічного соціального й професійного життя;

 • спрямування роботи школи на збереження та зміцнення здоров’я учнів.

Учні очікують від школи:
 • повного розуміння й толерантного ставлення педагогів;

 • забезпечення комфортного оточення у школі, класі;

 • якісного та доступного викладання навчального матеріалу;

 • справедливого оцінювання навчальних досягнень;

 • проведення цікавого й змістовного активного відпочинку для всебічного розвитку особистості.

Вчителі очікують від школи, учнів та батьків:

 • вільного вибору форм, методів, засобів навчання, підтримки креативності вчителя та педагогічної ініціативи;

 • позитивної динаміки навчальних досягнень: рівень навченості, призери олімпіад;

 • забезпечення умов для зростання професійної майстерності;

 • демократизації відносин, взаєморозуміння та співтворчості;

 • підтримки та співпраці у навчанні й вихованні дітей.

Візія школи:

Унікальна особистість –
досягнення високих цілей -
надія навчального закладу –
перспектива міста –
гордість України!
Місія школи:

Створити комфортне середовище для максимального прояву та реалізації


інтелектуальних та творчих здібностей кожного учасника навчально-
виховного процесу.

Загальні виховні завдання школи:
1. Формувати відповідальну, ініціативну, творчу, здатну приймати нестандартні рішення особистість.

2. Збагачення духовних, моральних, естетичних і фізичних цінностей.

3. Формувати громадянську зрілість і особисту відповідальність за свій внесок у культурне відродження держави.

4. Забезпечити підвищення екологічної культури, виховання причетності й відповідальності за збереження й примноження природних багатств.

5. Підвищувати правову культуру учнів для зміцнення законності й правопорядку.

 
6. Підвищувати педагогічну та виховальну культуру батьківської громадськості.Виконання виховних завдань школи


Загальні виховні завдання школи

Спосіб виконання (конкретні завдання)

1. Формувати відповідальну, ініціативну, творчу, здатну приймати нестандартні рішення особистість.


1а. Реалізувати проект “Гордість та надія школи”.

1б. Стимулювати творчу діяльність учнів при вивченні основ шкільних предметів.

1в. Сприяти розвитку організаторських здібностей лідерів.

1г. Популяризувати інтелектуальні й творчі конкурси.

1д. Розробити проект програми дитячо-юнацького об’єднання “Гімназист”.

2. Збагачення духовних, моральних, естетичних і фізичних цінностей.

2а. Пізнавати духовність української нації.

2б. Виховувати почуття доброти, милосердя. Реалізувати проект “Твори добро – бо ти Людина!”

2в. Надавати допомогу й підтримку учням, які опинилися у важкій життєвій ситуації (соціальним сиротам).

2г. Провести тренінг “До чого призводять шкідливі звички”.

3. Формувати громадянську зрілість і особисту відповідальність за свій вклад у культурне відродження держави.3а. Популяризувати вивчення історії своєї держави.

3б. Вивчати історію рідного міста, школи.

3в. Зберігати та примножувати традиції українського народу.

3г. Збагачувати шкільний музей історичними подіями нашого краю.

4. Забезпечити підвищення екологічної культури, виховання причетності й відповідальності за збереження й примноження природних багатств.

4а. Провести цикл лекцій серед учнів і їх батьків з проблем довкілля і охорони природи.

4б. Організувати конкурси, виставки малюнків, плакатів, фотографій, доробок на тему “Довкілля і людина”.

. Залучати до практичної діяльності з охорони природи (проведення акцій).

5. Підвищувати правову культуру учнів для зміцнення законності й правопорядку.

5а. Організувати зустрічі з працівниками служби у справах неповнолітніх.

5б. Провести виховні заходи “Права дитини у світі чинного законодавства”.

5в. Прищеплювати навички правомірної поведінки.

5г. Систематично контролювати відвідування учнями школи.

6. Підвищувати педагогічну та виховальну культуру батьківської громадськості.

6а. Створити кабінет батьківського всеобучу.

6б. Організувати семінар на тему “Сім’я – школа любові й виховання”.

6в. Популяризувати родинні свята.

Загальне завдання:
1. Формувати відповідальну, ініціативну, творчу, здатну приймати нестандартні рішення особистість
Конкретне завдання:
1а. Реалізувати проект “Гордість та надія школи”Напрям

Що потрібно зробити? (заходи)

Хто відповідальний

Термін виконання

Необхідні ресурси

Як перевірити чи досягнуто заплановане?

Розумове виховання

1. Сформувати та реалізувати єдині науково-методичні підходи для виявлення обдарованих дітей.

Практичний психолог, соціальний педагог.

Вересень

Папір, ручки.
2. Провести пошук і відбір здібних і обдарованих дітей через опрацювання результатів моніторингу.

Вчителі-предметники.

Вересень

Ксерокс, папір.

Банк даних

3. Підвищувати рівень професійної компетентності педагогів та готувати їх до роботи з обдарованими дітьми.

Голови МО.

Вересень

Папір, ручки.

Плани методоб’єднань

4. Організувати та підтримувати науково-пошукову діяльність учнів
Упродовж року

Папір, ручки, комп’ютер.

Учнівські роботи, їх презентації.

5.Активізувати роботу блоків для якісної підготовки “Гордості й надії школи”.

Заступник директора з навчально-виховної роботи.
Ксерокс, папір, ручки, комп’ютер.
а) Блок “Інтелект і талант”. Розвивати здібності логічного й гнучкого мислення, математичної абстракції, раціонального розв’язання завдань шляхом диференційованого й індивідуального навчання математичного профілю.Вчителі фізико-математичної кафедри.

Упродовж року

Ксерокс, папір, ручки, комп’ютер.

Результати олімпіад, конкурсів “Бобер”, “Кенгуру”.

б) Блок “Праця і майстерність”

Вчителі кафедри естетичного циклу.

Упродовж року.

Ксерокс, папір, ручки, комп’ютер.

Результати олімпіад, виставки малюнків, робіт ручної праці.

в) Блок “Грація і сила”. Організувати і проводити роботу футбольного, баскетбольного, тенісного гуртків тощо.


Вчителі кафедри фізкультури.

Упродовж року.

Спортивний інвентар

Результати змагань.

г) Блок “Творчість і натхнення”. Забезпечити мовленнєву самореалізацію здібних учнів, впроваджуючи в практику творчі вправи, дослідницькі завдання, проведення мовних спостережень і дослідів,лінгвістичних ігор.


Вчителі кафедри української та англійської філології.

Упродовж року.

Ксерокс, папір, ручки, комп’ютер.

Результати олімпіад, творчих конкурсів.

д) Блок “Авторитет і лідерство”. Формувати здібності бачити протиріччя, самостійно оцінювати процеси, розвивати гіпотетичне мислення.


Вчителі кафедри історії і права.

Упродовж року.

Ксерокс, папір, ручки, комп’ютер.

Результати олімпіад.

6. Проаналізувати результати шкільних олімпіад, результативно готувати учнів до участі у ІІ і ІІІ-му турах олімпіад.


Заступник директора, вчителі-предметники.

Листопад,

грудень,

січень, лютий.


Папір, ручки, комп’ютер.

Результати олімпіад

ІІ і ІІІ-го турів.7. Презентація творчих досягнень учнів.


Вчителі, учні.

Травень

Комп’ютер, проектор

Виставки, публікації.

8. Стимулювати роботу обдарованих дітей. Добиватись від органів місцевої влади видачі стипендій окремим обдарованим дітям за особливі заслуги (протягом року); преміювання поїздками тощо


Дирекція школи.

Упродовж року.

Папір, ручки.

Премії, стипендії, нагороди.


Конкретне завдання:
1б. Стимулювати творчу діяльність учнів при вивченні основ шкільних предметівНапрям

Що потрібно зробити? (заходи)

Хто відповідальний

Термін виконання

Необхідні ресурси

Як перевірити чи досягнуто заплановане?

Розумове виховання

1. Розробити систему вправ, завдань, “нестандартних ситуацій”, активізувати приховані творчі здібності кожної дитини.

Голови МО,

Вчителі-предметники.Вересень, жовтень.

Ксерокс, папір, ручки.

Системи творчих завдань.

2. Сплановано розвивати творчі задатки школярів.

Вчителі-предметники.

Упродовж року.

Папір, ручки.

Показник якості навчання – річні бали.

3. Підтримувати суперництво. Проводити уроки-конкурси, брейн-ринги, прес-конференції, уроки-виставки, уроки ділової гри і ін.


Вчителі-предметники.

Упродовж року.

Папір, ксерокс, ручки.

Плани-конспекти

нестандартних уроків.4. Організовувати зустрічі за “круглим столом”. Зустрічі з спеціалістами нашого району – вченими, економістами, діячами мистецтва, представниками громадських організацій.


Класні керівники, соціальний педагог.

Упродовж року.

Ксерокс, папір, ручки.

Матеріали зустрічей.

5. Залучати учнів до дослідницької діяльності (збирати необхідну інформацію, факти, вміти їх аналізувати з різних точок зору, висувати гіпотези, робити висновки.)


Вчителі-предметники.

Упродовж року.

Комп’ютер, папір, ручки.

Інформація про результати дослідницької діяльності.

6. Оцінювати результати, помічати навіть незначні досягнення, підкреслювати оригінальність.

Вчителі предметники.

Після кожного уроку.

Упродовж року.Ручки, журнали, комп’ютер.

Оцінки у журналах.


Конкретне завдання:
1в. Сприяти розвитку організаторських здібностей лідерівНапрям

Що потрібно зробити? (заходи)

Хто відповідальний

Термін виконання

Необхідні ресурси

Як перевірити чи досягнуто заплановане?

Громадянсько-патріотичне виховання

1. Виявити учнів-лідерів за допомогою опрацювання результатів моніторингу.

Психолог, соціальний педагог.

Вересень.

Ксерокс, папір, канцтовари.

База даних.

2. Провести семінари, тренінги для учнів з організаторськими здібностями.

Психолог, педагог-організатор.

Вересень, жовтень.

Папір, ксерокс, канцтовари,

ватмани.Матеріали семінарів, тренінгів.

3. Створити “Школу молодого лідера”.


Педагог- організатор.

Жовтень.

Проектор, комп’ютер.

Презентація.

4. Активно залучати учнів “Школи молодого лідера” до організації виховних проектів школи-гімназії.


Педагог організатор, учнівський парламент, вчителі.

Упродовж року.

Папір, ватмани, ксерокс, канцтовари.

Виховні проекти.

5. Створити проект учнів-лідерів “Моя школа у майбутньому”.

Учнівський парламент, педагог організатор.

Квітень.

Комп’ютер, фотографії, відеоролики, папір, канцтовари.

Презентація проекту.

6. Контролювати й редагувати роботу учнів-лідерів.

Голова учнівського парламенту, педагог-організатор.

Упродовж року.

Папір, канцтовари.

Перегляд проектів, внесення змін.


Конкретне завдання:
1г. Популяризувати інтелектуальні й творчі конкурси


Напрям

Що потрібно зробити? (заходи)

Хто відповідальний

Термін виконання

Необхідні ресурси

Як перевірити чи досягнуто заплановане?

Розумове виховання

1. Ознайомити учнів та вчителів з умовами конкурсів, турнірів, які проводяться протягом навчального року.


Голови МО, вчителі- предметники, керівники гуртків.

Упродовж року.

Ксерокс, папір, канцтовари.

Оголошення про набір учасників й умови конкурсів.

2. Організувати й провести шкільні художньо-літературні конкурси.


Педагог-організатор, вчителі, учнівський парламент.

Упродовж року.

Папір, ксерокс, канцтовари,

ватмани.Інформація про результати конкурсів, нагородження переможців.

3. Забезпечити участь учнів у конкурсах, які організовують органи управління освітою та місцеві органи влади (Міжнародний конкурс знавців рідної мови ім. П. Яцика, конкурс ім. Т. Г. Шевченка, «Сурми звитяг», «Таланти твої, Україно», «Великодні візерунки», «Уклін тобі, Кобзарю», «І слово, і пісня, матусю, тобі», «Благовіст»).


Вчителі-предметники, керівники гуртків.

Упродовж року.

Заявки, транспорт.

Оголошення результатів.

4. Створити умови й надати необхідну допомогу учням для якісної підготовки до участі у конкурсах, у проведенні Шевченківського тижня, присвяченого 200-річчю з дня народження Т. Г. Шевченка


Дирекція, вчителі-предметники, керівники гуртків.

Протягом року

Папір, комп’ютер, сценарій свята

(додаток 1)Результати конкурсів, турнірів.

5.Провести конкурс авторської поезії, присвяченої 200-річчю з дня народження Т.Г.Шевченка

Вчителі-словесники

Березень


Папір, комп’ютер

Результати конкурсу

6.Публічно відзначити переможців.


Дирекція.Упродовж року.


Грамоти, подарунки.


Урочисте нагородження переможців.

7. Підвести підсумки участі представників школи у публічних змаганнях

Дирекція, вчителі

Травень

Папір, канцтовари

Виступи на конференції шкільної спільноти.

  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка