Програма предмету «Захист Вітчизни»Сторінка1/4
Дата конвертації11.03.2016
Розмір0.54 Mb.
  1   2   3   4

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

П Р О Г Р А М А

предмету „ЗАХИСТ ВІТЧИЗНИ”

( для навчальних закладів системи повної загальної середньої освіти)

Київ -2004

ПРОГРАМА

предмету «Захист Вітчизни»

140 годин (по 1,5 години на тиждень в 10 та 11 класах + 30 год. – навчально-польові заняття + 4 год. резервні)

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Зміст програми предмету "Захист Вітчизни” розроблений відповідно Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.01.2004 № 24.

Метою предмету “Захист Вітчизни” є:

ознайомлення учнів з основами нормативно-правового забезпечення захисту Вітчизни, цивільного захисту та охорони здоров’я;

підготовка учнів до служби у Збройних Силах України та інших військових формуваннях, визначених чинним законодавством; вибору професії; надання першої допомоги;

систематизація знань про способи і засоби індивідуального та колективного захисту населення від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, природного і соціально-політичного походження, під час проведення рятувальних та невідкладних робіт при хімічному, біологічному та радіаційному забрудненні.

Таке визначення завдань предмета "Захист Вітчизни" забезпечується змістом взаємозв’язаних структурних розділів навчального матеріалу: “Військово-історичні, правові та політичні основи захисту Вітчизни”, “Основи цивільного захисту”, “Основи медико-санітарної підготовки”, “Основи психологічної підготовки”, “Прикладна фізична підготовка”, що спрямовані на формування в учнів компетентностей:- соціальних - здатність до оволодіння основами знань щодо захисту Вітчизни, цивільного захисту, збереження життя і здоров'я у надзвичайних ситуаціях та військових конфліктах з урахуванням власних особливостей, надання першої допомоги, здійснення психологічної підготовки до захисту Вітчизни;

- комунікативних - формування необхідних способів взаємодії з оточуючими людьми, навичок роботи в колективі, володіння різними соціальними ролями в колективі;

- особистісного самовдосконалення - засвоєння способів фізичного, духовного і інтелектуального саморозвитку, емоційної саморегуляції і самопідтримки;- загальнокультурних - обізнаність у визначенні основних напрямів удосконалення захисту Вітчизни; оволодіння пізнаннями і досвідом у виборі майбутньої професійної діяльності;

- навчально-пізнавальних - самостійна пізнавальна діяльність з вироблення єдиних поглядів на проблему виховання патріота і громадянина; формування високої патріотичної свідомості, національної гідності, готовності до захисту Вітчизни;

- інформаційних - набуття знань, пошук, аналіз і відбір необхідної інформації про структуру та функції Збройних Сил України, їх характерні особливості;

- ціннісно-смислових - ціннісні уявлення учнів про формування та удосконалення життєво необхідних знань, умінь і навичок учнів щодо захисту Вітчизни і військово-патріотичного виховання, здатність їх бачити і розуміти оточуючий світ, орієнтуватися в ньому, усвідомлювати свою роль і призначення, уміння вибирати цільові і смислові установки для своїх дій і вчинків, приймати рішення.

Навчальні досягнення учнів оцінюються на основі навчальної діяльності: учень характеризує, пояснює, класифікує, порівнює, оцінює, називає, застосовує, виконує, виявляє, користується, розуміє, обґрунтовує, наводить приклади, дотримується правил, що дає підстави визначати дійсний рівень знань, рухових умінь і навичок учнів відповідно до вимог навчальної програми.

Програма предмету „Захист Вітчизни” включає:


  1. пояснювальну записку

2) зміст навчального матеріалу та державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів;

3) програма для дівчат та юнаків, які за станом здоров’я та релігійними поглядами, не вивчають основи військової справи;

4) додатки, що включають: критерії оцінювання навчальних досягнень учнів (додаток №1), потижневі плани вивчення тем на І та ІІ році навчання (додаток № 2,3), порядок проведення навчально – польових зборів (занять) (додаток № 4), потижневі плани вивчення розділів тем програми для дівчат (додаток № 5,6), перелік об’єктів навчально – матеріальної бази (додаток № 7), заходи безпеки на заняттях (додаток № 8), нормативи (додаток № 9), окремі положення курсу стрільб (додаток № 10).

Предмет „Захист Вітчизни” викладається в старшій школі навчальних закладів системи повної загальної середньої освіти. Уроки проводяться відповідно потижневого плану (додаток № 2,3).

Організація і проведення навчально-польових занять планується керівником навчального закладу відповідно до діючих вимог.

Навчально-польові заняття проводяться з метою практичного закріплення рівня знань, умінь та навичок учнів, набутих протягом усього терміну навчання, у кінці навчального року або поетапно (по мірі вивчення тем (розділів), у кінці чвертей, першого семестру та навчального року. Особливу увагу слід звернути на організацію навчально-польових занять у районах, що зазнали радіоактивного забруднення і вимагають дотримання відповідних заходів безпеки. Порядок проведення навчально-польових занять визначений у додатку № 4. Дівчатам та юнакам, що не вивчають основи військової справи за станом здоров’я або релігійними поглядами, пропонуються уроки з основ медико – санітарної підготовки та основ цивільного захисту за окремою програмою . При цьому вступний урок та розділ „Основи цивільного захисту” вивчаються на першому році навчання спільно.

Дівчата можуть залучатися до занять з основ військової справи за власним бажанням. При цьому розподіл годин здійснюється відповідно додатку № 5.

Стрільба з автомата (малокаліберної гвинтівки) проводиться на відповідно обладнаних стрільбищах і в тирах згідно з планами військових комісаріатів на підставі наказів, погоджених з начальником гарнізону (командиром військової частини, начальником вищого військового навчального закладу), органом управління освітою і керівником навчального закладу.

Предмет "Захист Вітчизни” в навчальних закладах освіти, оборонно-спортивних оздоровчих таборах (ОСОТ) планується відповідно до цієї програми. У кожному навчальному закладі складаються наступні плануючі документи: розділ річного плану навчального закладу „Захист Вітчизни та військово-патріотичне виховання”, потижневий план проходження тем, розклад занять на місяць і план - конспект для проведення кожного уроку.

До заходів військово-патріотичного виховання у розділ річного плану навчального закладу включається вивчення традицій, історій, духовної спадщини, символіки, звичаїв українського народу, національної гідності, культури міжнаціональних відносин, морально-психологічних якостей громадянина, патріота, захисника Вітчизни. Організовуються відвідування учнями військових частин (військових навчальних закладів) з метою ознайомлення їх зі зброєю і бойовою технікою, з побутом і життям військовослужбовців, відвідування військових музеїв, зустрічі з ветеранами Збройних Сил, проведення туристичного походу з військово-патріотичною тематикою, який включає елементи тактичної, прикладної фізичної підготовки та військової топографії.

Основною організаційною формою предмету „Захист Вітчизни” в усіх загальноосвітніх навчальних закладах є урок, що проводиться викладачем згідно з навчальним планом та програмою. Урок починається з шикування, перевірки готовності класу до уроку та тренування протягом 3-5 хвилин.

На уроках і позакласних заходах з військово-патріотичного виховання стосунки між учнями і викладачами предмета „Захист Вітчизни” будуються на основі вимог загальновійськових статутів в обсязі тем, що вивчаються.

Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється відповідно критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів з предмета „Захист Вітчизни”.

Тематичний план


№ теми

Зміст

навчального матеріалуЗагальна кількість годин

У тому числі

У навчальному закладі

Навчально-польові заняття (збори)

ОСОТ

Всього годин

З них:

10 кл.

11 кл.
Вступний урок

1

1

1

-

-

1

Розділ І. Військово-історичні, правові та політичні основи захисту Вітчизни

9

9

5

4
9

1

Нормативно-правова база з військових питань. Історія розвитку українського війська

8

8

5

3

-

8

2

Військова присяга та військова символіка України

1

1

-

1
1

Розділ ІІ. Загальновійськова підготовка

23

20

10

10

3

23

1

Військовослужбовці та стосунки між ними. Військова дисципліна

3

3

3

-

-

3

2

Організація внутрішньої та вартової служби

8

6

1

5

2

8

3

Стройові прийоми і рух без зброї та зі зброєю

8

8

6

2

-

8

4

Строї відділення

2

1

-

1

1

2

5

Психологічна характеристика військової діяльності. Соціально-психологічна структура військового колективу

Психологічна підготовка до захисту Вітчизни2

2

-

2

-

2

Розділ ІІІ. Вогнева підготовка

20

16

10

6

4

20

1

Стрілецька зброя та поводження з нею

7

7

7

-

-

7

2

Основи стрільби

3

3

3

-

-

3

3

Ведення вогню з місця по нерухомих цілях і цілях, що з’являються

8

5

-

5

3

8

4

Ручні осколкові гранати та поводження ними

2

1

-

1

1

2

Розділ ІУ. Тактична підготовка

27

13

3

10

14

27

1

Основи загальновійськового бою

5

5

3

2

-

5

2

Дії солдата в бою

6

6

-

6

-

6

3

Основи військової топографії

4

2

-

2

2

4

4

Дії солдата в бою у складі механізованого відділення

7

-

-

-

7

7

5

Розвиток психологічної стійкості під час дій в екстремальних ситуаціях

3

-

-

-

3

3

6

Озброєння та бойова техніка військової частини

(підрозділу)2

-

-

-

2

2
Розділ У. Прикладна фізична підготовка

20

14

3

11

6

20

1

Прискорений рух, подолання перешкод та метання гранат

11

8

3

5

3

11

2

Основи самозахисту

6

6

-

6

-

6

3

Прикладне плавання

1

-

-

-

1

1

4

Військово-спортивне свято

2

-

-

-

2

2
Розділ УІ. Основи цивільного захисту

21

21

21

-
12

1

Нормативно-правова база цивільної оборони

1

1

1

-

-

1

2

Надзвичайні ситуації мирного і воєнного часу

7

7

7

-

-

7

3

Основні способи захисту населення в надзвичайних ситуаціях.

6

6

6

-

-

6

4

Основи рятувальних та інших невідкладних робіт

5

5

5

-

-

5

5

Організація цивільної оборони навчального закладу

2

2

2

-

-

2
Розділ УІІ. Основи медико-санітарної підготовки

9

8

5

3

1

9

1

Нормативно-правові документи щодо захисту життя та здоров’я людини. Основи анатомії та фізіології людського організму.

1

1

1

-
1

2

Смерть, ознаки клінічної та біологічної смерті, методи оживлення потерпілих.

2

2

2

-
2

3

Застосування фармакологічних засобів під час надання першої допомоги

1

1

11

4

Надання першої допомоги при кровотечах, пораненнях, переломах та вивихах.

2

2

2

-
2

5

Надання першої допомоги при опіках, відмороженнях, утопленні, ураженні електричним струмом, отруєнні та попередження інфекційних захворювань і захворювань, що передаються статевим шляхом.

3

2

-

2

1

3
Контроль навчальних досягнень учнів

6

4

2

2

2

6
Резерв часу

4

4

2

2

-

4
РАЗОМ

140

110

62

48

30

140
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка