Програма предмету «Захист Вітчизни»Сторінка2/4
Дата конвертації11.03.2016
Розмір0.54 Mb.
1   2   3   4


Зміст навчального матеріалу та результати навчання


Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої

підготовки учнів


. Вступний урок (1 год.)

Поняття національної безпеки держави. Розвиток національних Збройних Сил та інших військових формувань України - необхідна умова забезпечення могутності української держави. Захист Вітчизни - конституційний обов'язок кожного громадянина України .

Зміст програми предмету „Захист Вітчизни”, завдання кожного розділу, порядок проведення уроків.

Обов’язки та правила поведінки учнів на уроках.
Характеризує вимоги Конституції України щодо захисту Вітчизни, свої обов’язки в разі виникнення загрози суверенітету та територіальної цілісності України, поняття національної безпеки держави.

Визначає основні поняття з військової справи, цивільного захисту, психологічної та медико-санітарної підготовки.

Виконує правила поведінки на уроках


Розділ І. Військово-історичні, правові та політичні

основи захисту Вітчизни (9 год.)

Тема 1. Нормативно-правова база з військових питань. Історія розвитку українського війська (8 год.)

Конституція та Закони України про призначення Збройних Сил та інших військових формувань України. Воєнна доктрина України. Структура воєнної організації держави. Керівництво збройними формуваннями України. Перспективи розвитку озброєння та бойової техніки. Законодавство України про порядок проходження військової служби. Види військової служби. Права і обов’язки військовослужбовців призовників. Міжнародне військове співробітництво та участь збройних формувань України в миротворчих місіях ООН. Основи міжнародного гуманітарного права. Військові навчальні заклади. Основні етапи розвитку українського війська. Призначення, організаційна структура, озброєння і тактика ведення бойових дій. Відродження Збройних Сил та інших військових формувань УкраїниХарактеризує основні права, свободи та пільги призовників, військовослужбовців, соціальні гарантії членами сімей військовослужбовців, історично-політичні умови формування Збройних Сил України.

Називає основні положення Конституції та законів України про створення військових формувань України, про головні напрямки політики Уряду України в галузі оборони і безпеки країни, військові навчальні заклади, порядок підготовки та вступу до них, основні історичні етапи розвитку українського війська, призначення, організаційну структуру, озброєння та тактику ведення бойових дій.

Визначає основні положення Воєнної доктрини України щодо військової служби, права та обов’язки призовника, військовослужбовця, основи міжнародного гуманітарного права.

Розуміє види військової служби: строкова, за контрактом, альтернативна та їх відмінності

Тема 2. Військова присяга та військова символіка України (1 год.)

Військова присяга - клятва на вірність українському народові, її значення і порядок прийняття. Історія походження військової присяги. Бойовий прапор військової частини. Військова символіка збройних формувань України
Характеризує військову присягу, її історію, порядок прийняття та значення,

походження бойового прапора, військових відзнак та символіки України
Розділ ІІ. Загальновійськова підготовка (23 год.)

Тема 1 Військовослужбовці та стосунки між ними. Військова дисципліна (3 год.)

Військові статути, звання і знаки розрізнення. Начальники та підлеглі, старші та молодші, їх права і обов'язки. Військова дисципліна, її суть і значення. Заохочення та стягненняПрактичне заняття:

Статутні взаємовідносини. Правила військової ввічливості. Поведінка військовослужбовців. Військова субординаціяХарактеризує поняття щодо суті і значення військової дисципліни.

Називає статути Збройних сил України, основні вимоги їх.

Пояснює обов’язки військово- вослужбовців з дотримання військової дисципліни; заохочен- ня та стягнення, що накладаються на солдат (матросів), сержантів (старшин).

Розуміє військові звання і знаки розрізнення; правила військової ввічливості й поведінки військовослужбовця як у військовій частині так і у громадських місцях; права й обов’язки рядового військовослужбовця.

Обгрунтовує поняття: військова ввічливість, субординаційні, статутні, нестатутні відносини

Тема 2. Організація внутрішньої та вартової служби (8 год.)

Розпорядок дня та його значення для виконання основних заходів повсякденної діяльності. Навчальні заняття, звільнення з території військової частини, відвідування військовослужбовців.

Призначення, склад та озброєння добового наряду роти, варти, чатового. Призначення та обов'язки днювального роти, вартової служби. Оснащення місця днювального, варти, чатового.
Практичне заняття:

Дії днювального під час прибуття в роту прямих начальників, чергового частини, у випадку тривоги і пожежі. Дії днювального вільної зміни

Характеризує розпорядок дня військової частини та його значення для виконання заходів повсякденної діяльності, побут особового складу підрозділів; призначення добового наряду роти та вартової служби.

Розуміє обов’язки вартового, днювального роти, під час прибуття в роту прямих начальників, чергового частини, у випадку тривоги, пожежі, евакуації майна з розташування роти, а також під час нестатутних дій військовослужбовців, обов’язки днювального роти та чатового. Пояснює способи охорони поста, порядок застосування зброї.

Дотримується правил безпеки під час користування зброєю,

застосовування засобів пожежегасінняТема 3. Стройові прийоми і рух без зброї та зі зброєю (8 год.)

Строї та їх елементи. Обов’язки солдата перед шикуванням і в строю. Підготовча і виконавча команди. Стройове положення. Стройові прийоми зі зброєюПрактичне заняття:

Виконання стройових прийомів і руху без зброї та зі зброєю. Повороти на місці. Рух стройовим і похідним кроком. Повороти під час руху. Військове привітання на місці й під час руху. Вихід зі строю. Підхід до начальника. Повернення до строюХарактеризує строї та їх елементи.

Розуміє обов’язки солдата перед шикуванням і в строю; попередні та виконавчі команди.

Виконує стройові команди; рухається стройовим і похідним кроком; здійснює повороти на місці і під час руху; вітається на місці і під час руху; виходить із строю та повертатися до нього; підходить до начальника та відходить від нього, стройові прийоми зі зброєю: „Ремінь послабити (підтягнути)”, „автомат на груди”, „На ремінь”, „Зброю за спину”, „Покласти зброю”, „До зброї”, „За зброю”.

Дотримується правил безпеки при цьому

Тема 4. Строї відділення (2 год.)

Строї відділення. Сигнали управління строємПрактичне заняття:

Шикування відділення в розгорнутий і похідний строї. Розмикання і змикання відділення. Перешикування відділення: на місці - з однієї шеренги у дві і навпаки, з розгорнутого строю в похідний; під час руху - з колони по одному в колону по два і навпаки. Військове вітання відділення на місці і під час руху. Відповіді відділення на привітання та поздоровлення.
Називає строї відділення та сигнали управління строєм.

Діє у складі відділення під час шикування в розгорнутий і похідний строї, розмикання та змикання, перешикування на місці та під час руху; рухається у складі відділення стройовим та похідним кроком, віддає військове привітання, відповідає на привітання та поздоровлення; діє за сигналами управління строєм: „Увага”, „Збір командирів”, „Вперед!”, „Стій!”, „Збільшити (зменшити) дистанцію”, „У колону”, „Всі кругом!”, „До машин”, „На місця” тощо

Тема 5. Психологічна характеристика військової діяльності. Соціально-психологічна структура військового колективу. Психологічна підготовка до захисту Вітчизни (2 год.)

Поняття про військову службу та військову діяльність, види, особливості та вимоги до юнака. Психологічна структура військового колективу. Службове та неслужбове спілкування у колективі. Проблеми конфліктів та міжособистісних стосунків у військовому колективі, причини їх виникнення, виявлення та способи подолання. Соціально-психологічна, загальна, військово-професійна та емоційно-вольова готовність юнака до захисту Вітчизни. Способи та методи самооцінки готовності до захисту Вітчизни. Самовизначення та вибір професіїХарактеризує особливості військової служби та військової діяльності, психологічні особливості військового колективу та їх вимоги до військовослужбовця, проблеми конфліктів та міжособистісних стосунків у військовому колективі, пояснює причини їх виникнення, виявлення та способи подолання, проблеми вирішення конфліктів та міжособистісних стосунків у колективі. Характеризує і пояснює способи та методи самооцінки готовності до захисту Вітчизни.

Пояснює поняття службове і неслужбове спілкування.

Визначає психофізіологічні особливості вибору майбутньої професії

Розділ ІІІ. Вогнева підготовка (20 год.)

Тема 1. Стрілецька зброя та поводження з нею (7 год.)

Мета та завдання вогневої підготовки в школі. Класифікація сучасної стрілецької зброї та її порівняльна характеристика за бойовими властивостями. Призначення та загальна будова автомата. Малокаліберна гвинтівка, загальна будова та порядок її зарядження. Особливості приготування до стрільби, проведення стрільби та розрядження. Пневматична гвинтівка та її характеристика. Основи стрільби з пневматичної гвинтівки. Заходи безпеки під час поводження з автоматом, гвинтівкою і патронами. Помилки при стрільбі з автомата, гвинтівки та їх усунення


Практичне заняття:

Послідовність неповного розбирання та складання автомата. Призначення і будова основних частин і механізмів автомата, малокаліберної гвинтівки, пневматичної гвинтівки. Порядок чищення, змащення і зберігання зброї, підготовка до стрільби. Спорядження магазину патронами і порядок зарядження зброїХарактеризує бойові властивості та загальну будову автомата, малокаліберної та пневматичної гвинтівки.

Розбирає та складає автомат. Пояснює принцип роботи автоматичної зброї.

Розпізнає основні частини автомата.

Порівнює основні характеристики сучасної стрілецької зброї.

Обґрунтовує особливості приготування до стрільби.

Дотримується правил безпеки при проведенні стрільби зі стрілецької зброї


Тема 2. Основи стрільби (3 год.)

Постріл і його періоди. Початкова швидкість кулі, її вплив на стрільбу. Відбій зброї і кут вильоту. Утворення траєкторії, прямий постріл, прикритий, уражувальний і мертвий простір та їх практичне значенняПрактичне заняття:

Способи визначення відстаней до ціліХарактеризує основи внутрішньої та зовнішньої балістики.

Визначає відстані до цілей різними способами.

Пояснює взаємозв’язок кутових величин і відстані.

Обґрунтовує поняття прямий і непрямий постріл, уражувальний і мертвий простір.

Дотримується правил безпеки під час проведення стрільби

Тема 3. Ведення вогню з місця по нерухомих цілях і цілях, що з’являються (8 год.)

Організація і порядок проведення стрільби з малокаліберної гвинтівки та автомата. Влучність стрільби. Стрілецька зброя військової частини. Нормативи з вогневої підготовки. Основні заходи безпеки при проведенні стрільб в тирі та на військовому стрільбищіПрактичне заняття:

Вибір цілі, прицілу та точки прицілювання. Одноманітність прицілювання. Підготовка упора, приготування до стрільби, лежачи з упору. Робота частин малокаліберної (пневматичної) гвинтівки, автомата під час стрільбиПояснює матеріальну частину сучасної зброї та порядок її підготовки до бою.

Обґрунтовує основні правила стрільби.

Виконує вправи стрільб, передбачених програмою, нормативів з вогневої підготовки (№1,2,3,4,5) та початкові вправи стрільби з автомата бойовим патроном.

Дотримується правил безпеки під час стрільби.

Тема 4. Ручні осколкові гранати та поводження з ними (2 год.)

Призначення, бойові властивості, загальна будова і принцип дії ручних гранатПрактичне заняття:

Порядок огляду і підготовки гранат до метання. Прийомів і правил метання ручних гранат. Заходи безпеки під час поводження з ручними гранатамиХарактеризує загальну будову і принцип дії ручних осколкових гранат.

Розпізнає імітаційні та бойові гранати.

Володіє технікою метання гранати.

Дотримується правил безпеки при метанні гранат

Розділ ІУ. Тактична підготовка (27 год.)

Тема 1. Основи загальновійськового бою (5 год.)

Сучасні війни та військові конфлікти, їх психологічні особливості та вплив на поведінку і стан людини. Поняття про бій. Характеристика загальновійськового бою. Види вогню та маневру, їх значення в бою. Обов’язки солдата в бою. Особиста зброя та екіпіровка солдата. Організаційна структура механізованого відділення, його озброєння та бойові можливості
Характеризує риси загальновійськового бою, психологічні особливості сучасних війн та військових конфліктів, тактику дій танків та літаків противника, види вогню та маневру, обов’язки солдата в бою, організаційну структуру механізованого відділення.

Пояснює необхідність якісної підготовки екіпіровки та особистої зброї солдата до ведення бойових дій

Тема 2. Дії солдата в бою (6 год.)

Практичне заняття:

Способи пересування на полі бою під час дії у пішому порядку.

Поняття про вогневу позицію в обороні. Вимоги до вибору місця для ведення вогню і спостереження. Прийоми і правила обладнання і маскування окопу для стрільби лежачи. Спостерігач і його обов'язки. Способи вивчення місцевості, виявлення цілей та доповідь про їх знаходження. Способи боротьби з повітряними цілями. Основні види інженерних загороджень. Способи застосування (встановлення) мінно-вибухових загороджень, порядок їх подолання


Характеризує вогневу позицію в обороні, пояснює способи вивчення місцевості, способи боротьби з танками та повітряними цілями.

Називає вимоги до організації місця для ведення вогню і спостереження, обов’язки спостерігача, види інженерних загороджень та їх демаскуючі ознаки.

Застосовує способи пересування на полі бою, вибирає вогневу позицію та обладнує її, веде спостереження у заданому секторі, визначає розташування цілей відносно орієнтирів, доповідати про результати спостереження, встановлювати протитанкові та протипіхотні міни.

Виконує встановлені нормативи та вправи з метання ручної протитанкової гранати, дотримується при цьому правил безпеки

Тема 3. Основи військової топографії (4 год.)

Поняття військової топографії, зміст і особливостіПрактичне заняття:

Робота з топографічними картами. Орієнтування на місцевості. Визначення сторін горизонту. Магнітний азимут і його визначення, рух по магнітному азимуту, обхід перешкодХарактеризує поняття військової топографії, її зміст і особливості.

Користується топографічними картами.

Пояснює порядок орієнтування на місцевості, рух за азимутом та яким чином здійснюється обхід перешкод.

Визначає сторони горизонту, доповідати про своє місцезнаходження, визначати азимут за предметами на місцевості.

Обгрунтовує необхідність знання основ топографії для виконання бойового завдання

Тема 4. Дії солдата в бою у складі механізованого відділення (7 год.)

Практичне заняття:

Дії солдата в обороні та наступі. Вибір вогневої позиції, її інженерне обладнання та маскування. Ведення спостереження. Початок вогневої підготовки, відбиття атаки танків і піхоти. Дії під час застосування зброї масового ураження. Похідний і бойовий порядок механізованого відділення. Подолання мінно - вибухових та інших інженерних перешкод, ділянки місцевості з радіоактивним зараженням. Розвідувальний дозор, його обов’язки.Характеризує дії механізованого відділення в обороні, наступі та в розвідувальному дозорі; дії солдат із початком вогневої підготовки в обороні, під час застосування зброї масового ураження.

Володіє способами подолання місцевості з уражальними факторами, з мінно-вибуховими загородженнями, дотримується при цьому правил безпечної поведінки.

Тема 5. Розвиток психологічної стійкості під час дій в екстремальних ситуаціях (3 год.)

Поняття психологічної стійкості в надзвичайних ситуаціях ході бою в обороні (обмеження часу на виконання нормативів, ускладнення завдань, несподівана постановка ввідних, проведення занять у будь-яку погоду, призначення командиром, використання імітаційних засобів). Формування навичок саморегуляціїПрактичне заняття:

Створення екстремальних та стресових ситуацій у ході різних видів бою. Закріплення навичок психологічної саморегуляції, поведінки в екстремальних ситуаціях
Характеризує поняття екстремальних та стресових ситуації у ході ведення бойових дій.

Визначає способи саморегуляції під час екстремальних та стресових ситуацій.

Вибирає способи саморегуляції під час ведення бойових дій


Тема 6. Озброєння та бойова техніка військової частини (підрозділу) (2 год.)

Ознайомлення з озброєнням та бойовою технікою військової частини (підрозділом), її призначення, тактико-технічна характеристикаХарактеризує озброєння та бойову техніку військової частини.

Пояснює основи повсякденної життєдіяльності підрозділу (частини)

Розділ У. Прикладна фізична підготовка (20 год.)

Тема 1. Прискорений рух, подолання перешкод та метання гранат (11 год.)

Вихідний рівень фізичної підготовки учнівПрактичне заняття:

Крос з метанням гранати Ф-1 на двох рубежах. Спеціальна смуга перешкод. Єдина смуга перешкод. Подолання смуг перешкод. Метання гранати Ф-1 на дальність та влучність. Марш-кидок 3 км в складі взводуХарактеризує способи руху на місцевості, подолання перешкод та метання гранат.

Виявляє витривалість під час виконання воєнізованого кросу, подоланні смуги перешкод, марш-кидка тощо.

Дотримується правил техніки безпеки під час занять з прикладної фізичної підготовки

Тема 2. Основи самозахисту (6 год.)

Практичне заняття:

Прийоми самозахисту. Вправи без зброї: стійки, рухи вперед та назад, удари рукою на місці та русі вперед на 1 крок, удари ногою на місці в русі вперед на 1 крок; захист від ударів рукою та ногою, підставленням рук на місці та в русі на 1 крок вперед ( назад), з наступною контратакою. Прийоми без зброї: самострахування, захвати та звільнення від них, больові прийоми. Прийоми зі зброєю: підготовка до бою, укол багнетом (ножем) та захист від нападу, удар навідліг палицею (ножем) та захист від нападу, удар ножем знизу та захист від нападу, захист від погрози пістолетомПояснює вправи і прийоми самозахисту із зброєю та без зброї.

Координує свої рухи та захищається в залежності від обставин.

Дотримується правил безпечної поведінки під час опрацювання вправ і прийомів самозахисту

Тема 3. Прикладне плавання (1 год.)

Практичне заняття:

Переправа через водну перешкоду. Форма одягу та використання підручних засобів для виконання переправи через водну перешкоду
Пояснює елементи техніки плавання.

Орієнтується у способах подолання водних перешкод.

Використовує підручні засоби для подолання водних перешкод.

Дотримується правил безпеки під час долання водних перешкод

Тема 4. Військово-спортивне свято (2 год.)

Проводиться в ході навчально-польових занять (зборів) ( за окремим планом).
Розділ УІ. Основи цивільного захисту (21 год.)

Тема 1. Нормативно-правова база цивільної оборони (1 год.)

Женевські конвенції про цивільну оборону. Нормативно-правова база цивільної оборони України (Закон України „Про цивільну оборону України”, „Положення про цивільну оборону України”). Організаційна структура цивільної оборони України. Обов’язки учнів щодо вивчення основ цивільного захистуНазиває основні положення нормативно-правової бази цивільної оборони, міжнародні розпізнавальні знаки цивільної оборони.

Пояснює важливість знань основ цивільного захистуТема 2. Надзвичайні ситуації мирного і воєнного часу (7 год.)

Надзвичайні ситуації мирного і воєнного характеру, їх вплив на довкілля і безпеку життєдіяльності людини. Тероризм, як загроза людству ХХІ століття. Вражаючі фактори ядерної зброї, їх вплив на населення, об’єкти економіки і довкілля. Характеристика осередку ядерного ураження. Хімічна зброя та засоби її застосування. Класифікація та токсикологічні характеристики отруйних речовин. Характеристика осередку хімічного ураження. Біологічна зброя, засоби її використання. Характеристика осередку біологічного ураження. Сучасні звичайні засоби ураження: осколкові, кулькові, фугасні боєприпаси. Боєприпаси об'ємного вибуху. Запалювальна зброя, засоби захисту від неї.Практичне заняття:

Оцінювання обстановки в надзвичайних ситуаціяхХарактеризує причини виникнення надзвичайних ситуацій мирного і воєнного часу, їх вплив на довкілля та безпеку життєдіяльності людини, вражаючі фактори ядерної зброї та сучасних звичайних засобів ураження, осередки ядерного, хімічного та біологічного ураження.

Оцінує обстановку в надзвичайних ситуаціях.

Наводить приклади виникнення надзвичайних ситуацій на Україні та за її межами.

Пояснює негативний вплив надзвичайних ситуацій на довкілля та життєдіяльність людини.

Дотримується правил безпечної поведінки при виникненні надзвичайних ситуацій, з вибухонебезпечними предметами.

Тема 3. Основні способи захисту населення в надзвичайних ситуаціях (6 год.)

Основні принципи та завдання захисту населення в надзвичайних ситуаціях. Інженерні заходи і споруди, призначені для укриття і тимчасового захисту людей, їх класифікація, обладнання та порядок використання. Засоби індивідуального захисту органів дихання, їх призначення, будова, підбір та правила використання. Найпростіші засоби захисту органів дихання та порядок їх використання. Ізолюючі засоби індивідуального захисту шкіри: захисний комбінезон і костюм, легкий захисний костюм (Л-1), загальновійськовий захисний комплект (ЗЗК). Їх призначення, правила використання та режим роботи в них. Фільтруючі засоби захисту шкіри, комплект захисного фільтруючого одягу. Їх призначення, склад, порядок користування. Підвищення захисних властивостей звичайного одягу. Медичні засоби індивідуального захисту: аптечка індивідуальна, протихімічний пакет, пакет перев’язувальний індивідуальний. Порядок обробки шкіри, одягу, взуття. Сигнали оповіщення про загрозу надзвичайних ситуацій. Дії населення за сигналами оповіщення. Сутність та порядок проведення евакуації населення в районах виникнення надзвичайних ситуацій. Способи проведення евакуації. Підготовка населення до евакуаційних заходів. Розміщення населення у безпечних районахПрактичне заняття:

Користування індивідуальними засобами захисту дихання, шкіри. Виготовлення найпростіших засобів захисту дихання і шкіри. Відпрацювання сигналів оповіщення про небезпеки та дії населення при цьомуКласифікує обладнання та пояснює порядок використання інженерних споруд для захисту населення.

Характеризує основні способи захисту населення в надзвичайних ситуаціях, призначення та будову основних засобів індивідуального захисту органів дихання та шкіри, сигнали і порядок оповіщення населення про виникнення надзвичайних ситуацій і порядок дій при цьому, способи проведення евакуації населення.

Користується основними засоби індивідуального захисту органів дихання та шкіри, медичними засобами захисту (індивідуальна аптечка, індивідуальний протихімічний пакет (ІПП), пакет перев’зувальний індивідуальний (ППІ).

Виготовляє найпростіші засоби захисту органів дихання та шкіри.

Пояснює правила безпеки під час захисту населення в надзвичайних ситуаціях, сутність та порядок, характеризує способи проведення евакуації населення.

Виконує алгоритм підготовки населення до евакуаційних заходів та розміщення населення

Тема 4. Основи рятувальних та інших невідкладних робіт (5 год.)

Види рятувальних робіт. Заходи по ліквідації наслідків використання зброї масового ураження. Система спостереження та контролю за радіоактивним, хімічним та бактеріологічним зараженнямПрактичне заняття:

Організація і проведення рятувальних та інших невідкладних робіт на промислових об’єктах та в осередках ураження. Спеціальна обробка, її призначення. Повна та часткова обробки. Поняття про дегазацію, дезактивацію та дезінфекцію. Порядок та способи їх проведення. Особиста гігієна в умовах радіаційного, хімічного та біологічного зараження. Заходи безпеки при проведенні рятувальних та інших невідкладних робіт. Прилади радіаційної, хімічної розвідки та дозиметричного контролю. Їх класифікація, призначення та порядок використанняНазиває порядок проведення рятувальних та інших невідкладних робіт.

Пояснює основні заходи по ліквідації наслідків зброї масового ураження, порядок та способи проведення спеціальної обробки.

Проводить часткову обробку стрілецької зброї, обмундирування та тіла.

Дотримується правил особистої гігієни в умовах радіаційного, хімічного та біологічного зараження.

Вміє користуватися приладами радіаційної, хімічної розвідки та дозиметричного контролю.

Тема 5. Організація цивільної оборони навчального закладу (2 год.)

Організаційна структура цивільної оборони навчального закладу. Невоєнізовані формування цивільної оборони навчального закладу, їх призначення та застосуванняПрактичне заняття:

Дії невоєнізованих формувань навчального закладу за сигналами цивільної оборониХарактеризує організаційну структуру цивільної оборони навчального закладу.

Виконує алгоритм дій у невоєнізованих формуваннях цивільної оборони навчального закладу під час виникнення надзвичайних ситуацій

Розділ УІІ. Основи медико-санітарної підготовки (9 год.)

Тема 1. Нормативно-правові документи щодо захисту життя та здоров’я людини (1 год.)

Основи нормативно-правової бази щодо захисту життя та здоров’я людини в УкраїніХарактеризує основи нормативно-правової бази щодо захисту життя та здоров'я людини в Україні

Тема 2. Смерть, ознаки клінічної та біологічної смерті, методи оживлення потерпілих (2 год.)

Практичне заняття:

Звільнення дихальних шляхів від сторонніх предметів. Техніка проведення штучної вентиляції легенів. Непрямий масаж серця, техніка його виконання. Проведення реанімаційних заходівНазиває ознаки клінічної та біологічної смерті, характеризує орієнтуючі вірогідні та достовірні ознаки смерті.

Проводить штучну вентиляцію легенів, непрямий масаж серця.

Пояснює техніку проведення реанімаційних заходів одним та двома рятівниками. Дотримується правил безпеки під час реанімаційних заходів

Тема 3. Застосування фармакологічних засобів під час надання першої допомоги (1 год.) Лікарські препарати необхідні для надання першої медичної допомоги. Правила застосування лікарських препаратів.

Називає та характеризує найбільш розповсюджені фармакологічні засоби, що застосовуються під час надання першої допомоги

Тема 4. Надання першої допомоги при кровотечах, пораненнях, переломах та вивихах (2 год.)

Поняття про рану. Класифікація ран. Види кровотечі, їх класифікаціяПрактичне заняття:

Перша допомога при внутрішній та зовнішній кровотечах та проникаючих пораненнях грудей і живота. Техніка накладання пов’язок. Техніка накладання кровоспинного джгута і закрутки. Техніка стискання судин для зупинки кровотеч. Поняття про переломи кісток і їх ознаки. Види переломів. Табельні та підручні засоби іммобілізації. Накладання шин з підручного матеріалу при переломах. Правила користування шприц-тюбиком. Правила транспортування потерпілих при різноманітних ушкодженнях та пораненняхХарактеризує рани, види кровотечі, переломів, правила транспортування потерпілих, правила надання першої медичної допомоги при кровотечі, проникаючих пораненнях грудей і живота, при переломах плеча, передпліччя, стегна, гомілки.

Користується шприц-тюбиком.

Накладає пов’язку на голову, передпліччя, ліктьовий та плечовий суглоби, колінний та гомілковостопний суглоби, кровоспинний джгут на стегно і плече, закрутку, шину з підручного матеріалу.

Застосовує способи транспортування потерпілих при різноманітних ушкодженнях та пораненнях.

Дотримується правил безпеки під час надання першої допомоги при кровотечах, пораненнях, переломах та вивихах

Тема 5. Надання першої допомоги при опіках, відмороженнях, утопленні, ураженні електричним струмом, отруєнні та попередження інфекційних захворювань і захворювань, що передаються статевим шляхом (3 год.)

Опіки, опіковий шок, тепловий та сонячний удар, відмороження, переохолодження, ураження електричним струмом, утоплення, гострий біль у животі, алергічна реакція. Поняття про отруту та отруєння. Ознаки та перша допомога при отруєнні. Попередження інфекційних захворювань та захворювань, що передаються статевим шляхом (в т.ч. ВІЛ/СНІД)Практичне заняття:

Нормативи та завдання надання першої допомогиКласифікує і характеризує види опіків та отруєння, пояснює вплив низьких та високих температур на органи людини.

Характеризує основні заходи для попередження інфекційних захворювань (туберкульозу) та захворювань, що передаються статевим шляхом (ВІЛ/СНІД).

Проводить профілактику опікового шоку.

Називає ознаки при отруєнні хімічними речовинами та їжею.

Здійснює першу допомогу при опіках, тепловому та сонячному ударі, відмороженнях, переохолодженнях, при ураженні електричним струмом та утопленні, при тривалому здавлюванні частин тіла людини і при гострому болі в животі, при укусах отруйних змій, комах, при алергічній реакції та захворюваннях.

Виконує нормативи та завдання першої допомоги

Контроль навчальних досягнень учнів

(6 год.)
Резерв часу (4 год.)
РАЗОМ (140 год.)

1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка