Програма рівних можливостей та прав жінок в україні єс проон програма міжнародноїСторінка3/5
Дата конвертації09.03.2016
Розмір0.65 Mb.
1   2   3   4   5Секція №2. Феномен ґендеру в історії та культурі

(ауд.87,ІІІ поверх)

Керівники: Дороніна Т.О., Ковальчук Л.О., кісь О.Р., Буркало Н.І., Стрельчук Н.В.

Будій Лілія

студентка Київського національного університету ім.Т.Г.ШевченкаЛінґвокреативна особистість: ґендерний вимір

Горбатій Юлія

студентка гуманітарного інституту Київського університету ім. Б. ГрінченкаРеконструкція життя жінок-політв’язнів в епістолярній спадщині Оксани Мешко та Надії Суровцевої

Горденя Карина

студентка Донецького національного університетуҐендерний аспект мовлення дійових осіб англійських та українських п’єс кінця ХІХ-початку ХХ ст.

Доктаренко Юлія

студентка Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мовҐендерна проблематика романа М. Каннінгема «Години»

Дорокупля Олександр

магістрант кафедри психології ЗНТУ«Психологічні аспекти образу жінки в рекламі»

Євстратова Юлія

студентка ТНПУ ім. В. ГнатюкаҐендерна роль жінки в ісламі:від витоків до сучасності

Неделяєва Тетяна

студентка Донецького національного університетуУкраїнська жінка як суб’єкт службово-трудових відносин (1970-ті – поч. ХХІ ст.):ґендерний аспект

Пшебило Олена

студентка Київського університету імені Бориса ГрінченкаТекстуалізація повсякденного досвіду в українській жіночій мемуарній прозі межі ХІХ-ХХ ст..

Севаст’янова Ірина

студентка Севастопольського національного технічного університетуЕволюція ідей видатних мислителів. Жіночий рух у сучасному світі – це суттєва сила демократичної держави

Сисоєва Ольга

студентка Севастопольського національного технічного університетуМайстерність українського національного орнаменту: ґендерний аспект

Чупринська Тетяна

студентка Національного університету «Острозька академія»Порушення здатності ґендерної ідентифікації в рамках сучасної культури дитинства (на прикладі комерційної та авторської анімації в Україні

Шпрінгвальд Тетяна

магістрантка Київського університету ім.Б.ГрінченкаХудожні домінанти прози Світлани Пиркало у контексті постмодерного письма

Макаренко Ольга

студентка Української державної академії залізничного транспорту
Фемінізм як феномен

Коханова Альона - студентка Харківського національного педагогічного університету імені Г.Сковороди


Жіночий рух на Слобожанщині

Гнатовська Дарія -студентка Харківського національного педагогічного університету імені Г.Сковороди

Російська жінка: повсякденний вимір в РФРРС(1945-1991)

Олійник Анна

студентка Національного університету .«Острозька академія»Ґендерна асиметрія в мовленні та її відображення засобами масової інформації

Блохіна Наталія

ст. викл. кафедри української літератури, компаративістики і соціальних комунікацій, Київський університет імені Бориса ГрінченкаСоціальні практики контролю проституції в містах центральної та східної України у1920-х рр.

Буркало Наталія – канд. психол. н., асистент кафедри загальної та організаційної психології, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Особливості статеворольової ідентифікації підлітків: українців, поляків та українських мігрантів у Польщі

Бутурлим Тетяна - учитель української мови та літератури. аспірантура при НДУ імені М.Гоголя. Ніжинський обласний педагогічний ліцей Чернігівської обласної ради.

Художній текст як засіб формування ґендерної культури старшокласників

Вихор Світлана

доцент кафедри педагогіки та ґендерної рівності ТНПУ ім. В.ГнатюкаҐендерний аналіз навчальних програм та підручників дисциплін математичного циклу

Городецька Оксана

мол. наук. співр. ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"Ґендерні аспекти розвитку освіти Галичини в другій половині ХІХ століття.

Дичковська Галина

к.філос.н., доц.каф. філософії Прикарпатського національного університету ім. В.Стефаника, директор Ґендерного освітнього центру, м. Івано-Франківськ),Радченко Ольга

к.філос.н., доц.каф. філософії Прикарпатського національного університету ім. В.Стефаника, співробітниця Ґендерного освітнього центру, м. Івано-Франківськ)Феномен ґендеру: історико-філософський аспект

Зленко Олена

аспірантка кафедри української літератури компаративістики і соціальних комунікацій Гуманітарного інституту КУ ім.Б.Грінченка«Ґендерна проблематика драми сучасного драматурга Олега Миколайчук-Низовця «Останній зойк матріархату»

Кравець Світлана – канд. філософ. наук, викладач кафедри перекладу ТНПУ ім. В. Гнатюка

!!!!!!!!!Соціальна антропологія Маргарет Мід: нові перспективи наукового пошуку

Зубарєв Олександр

студент Харківського національного університету імені В. Н. КаразінаСтилі чоловічого та жіночого у культурі нашого часу: теоретичний аспект аналізу

Ковальчук Ірина

канд. філософ. н., доцент кафедри гуманітарних дисциплін,Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна»Кіберфеміністський дискурс в умовах інформаційного суспільства

Ковальчук Любов

канд.пед.наук., доцент кафедри іноземної мови ТНЕУІсторичні передумови гендерного виховання у Німеччині

Косович Ольга

к.філол. н., доцент, завідувачка кафедри французької та іншої іноземної мови ТНПУ ім. В.ГнатюкаDifference and equality in feminism theory and Simone de Beauvoir’s the second sex

Колієва Ірина

аспірантка Дніпропетровского національного університету залізничного транспорту ім. акад. В.ЛазарянаИнтерпретация гендерных категорий в философии постмодернизма

Лесіна Тетяна

канд. пед. наук Ізмаїльського державного гуманітарного університетуСоціально-педагогічний аспект розвитку ґендерної культури сучасної молоді

Ліончук Олексій

магістр педагогічної освіти, НВК № 12, м. Рівне, вчитель історіїСтановлення громадянського суспільства на західноукраїнських землях в складі ІІ Речі Посполитої (1921 – 1939)

Ліончук Русана

аспірантка кафедри загальної та соціальної педагогіки і акмеології Рівненського державного гуманітарного університетуВиховна діяльність Пласту на західноукраїнських землях у І-й половині ХХ століття: гендерний аналіз

Мягких Ганна

ст. викладач НГУ, здобувач кафедри ТДП НЮАУПринцип рівноправності чоловіків та жінок в західній традиції політико-правової думки: історичний аспект

Нiколаєнко Ольга

канд. іст. наук, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, доцент кафедри українознавстваУчасть польських жінок українських губерній в загальноросійському революційному русі

Ніконенко Наталя

студентка Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту ім. акад. В. ЛазарянаПознание и женское образование (к истории вопроса)

Пономарева Карина

студентка Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту ім. акад. В. ЛазарянаТрансформация концепта любви в дискурсе современной культуры

Савіна Маріанна

наук. співр. лабораторії загальної та етнічної психології Інститут психології ім. Г.С. Костюка НАПН УкраїниДослідження ґендерного дискурсу української молоді

Малахова Олена , к. філол. н., доцент кафедри української мови ХНПУ імені Г.С. Сковороди, завідувач кафедри гуманітарних наук ННПК ХНПУ імені Г.С. СковородиҐендер в сучасній українській лінгвістиці: джерела й перспективи


Штихно Ірина - магістрантка Харківського національного педагогічного університету імені Г.Сковороди


Звертання в епістолярії Григора Тютюнника: гендерний аспект


Котко Леся - студентка Харківського національного педагогічного університету імені Г.Сковороди


Вербалізація гендерних стереотипів у романі Олександра Ільченка «Козацькому роду нема переводу

Коростіль Марина студентка Харківського національного педагогічного університету імені Г.Сковороди


Вербалізація виховних і морально-етичних настанов у тетралогії Всеволода Нестайка «Лісова школа»: гендерний аспект


Соловйова Альона

студентка Маріупольського державного університетуПоезія Е. Дікінсон з точки зору феміністичної критики

Стрельчук Михайло

студент Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича.Становище жінок у постконфліктних суспільствах

Шелковіна Аліна

студентка Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, співробітник Харківського центру ґендерних дослідженьСтановление женской субъективности в культурных репрезентациях визуального искусства

Яковенко Марина – доцент кафедри світової філософії та естетики, канд. соціол. н. , Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля (м. Луганськ)

Культурні перетворення в ґендерному огляді

Вержибок Галина - кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии МГЛУ (Минск, Беларусь)

Отражение гендера в языковом сознании белорусских студентов»

Рик Микола

студент філософського факультету Киівського національного університету імені Тараса Шевченка.Ґендерний аспект проблеми релігійних орієнтацій молоді

Рик Сергій

канд. філософ. наук, доц., проректор з наукової роботи ДВНЗ"Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" **********Ґендерні аспекти міфологогічного світогляду

Пастушенко Леся

аспірантка Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН УкраїниПсихологічні чинники особистісного сприймання реклами фармацевтичної продукції: ґендерний аспект

Широкорадюк Лілія - доцент кафедри психології ТНПУ ім.В.Гнатюка

Лихослів’я у школі: ґендерний аспект

Сіткар Віктор

доцент кафедри практичної психології ТНПУ ім.В.ГнатюкаДитячі пустощі в контексті субкультури: ґендерний аспект

Фляк Оксана

завідувачка лабораторії національного виховання Івано-Франківського обласного інститут післядипломної педагогічної освіти (ОІППО)
«Українські етнотрадиції як важливий чинник ґендерного самовизначення сучасної молоді»

Бережна Світланаканд.. істор. наук, декан історичного факультету Харківського національного педагогічного університету імені Г.Сковороди

Сучасні ґендерні дослідження: компаративний аналіз

Сембрат Алла - канд.. пед.. наук., доцент кафедри педагогіки ДВНЗ"Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"

Ґендерні дослідження в педагогіці: історичний аспект


Секція №3.Ґендерні стереотипи в умовах трансформації українського суспільства

(ауд. 32)Керівники: Говорун Т.В., Вихор С.Т.,Голованова Т.П., Кічук Я.В.


Вшивцова Катерина

студентка ВНЗ«Кримський гуманітарний університет»,Євпаторійський інститут соціальних наукМовні стереотипи й формування образів молоді в ЗМІ (на матеріалах періодичних видань АР Крим)

Гордієнко Лілія -студентка Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов

Гендерні особливості сприйняття реклами сучасною молоддю

Зацерковний Артем

Зацерковний Денис

Рєпіна Аліна

студенти Академії праці і соціальних відносин ФПУҐендерні стереотипи поколінь

Легета Михайло

студент ТНПУ ім. В.Гнатюка«Соціально-масові явища у спорті та ґендерні аспекти поведінки вболівальників»

Любенко Вікторія

студентка Чернігівської філії Рівненського інституту слов"янознавства Київського славістичного університету (ЧФ РІС КСУ)Ейджизм як різновид сексизму:українські реалії

Новік Юлія

студентка Чернігівського державного інституту економіки і управлінняВплив вчення Платона про статево-рольові стереотипи на сучасні ґендерні процеси в Україні

Росільщик Ліна

студентка Харківського національного педагогічного університету ім.Г.С.СковородиЗвертання до чоловіків у сучасних україномовних піснях:ґендерний аспект

Руденко Анна

студентка Сумського державного університетуҐендерні стереотипи в органах державної влади (на прикладі Сумської обл.)

Коваль Юлія

студентка Сумського державного університетуОбраз сучасної жінки на сторінках журналу «Очима жінок»

Бойко Ірина

Деркач Наталя

студентки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира ГнатюкаҐендерні стереотипи педагогів як фактор соціалізації учнів в загальноосвітній школі

Барашева Дарья

к.психол.н., доц. кафедр загальної психології Севастопольського міського гуманітарного університетуПроблема андрогинии в идентификации личности как результат изменения гендерных стереотипов

Бик Ганна

ст. викл. Національного педагогічного університету ім.М.П.Драгоманова, аспіранткаҐендерні стереотипи висвітлення чоловічого та жіночого образу у рекламі

Дубина Алла

студентка Національного Технічного Університету України «Київський Політехнічний Інститут»Орієнтації українських відвідувачок соціальних мереж щодо взірців тілесності

Євченко Олександр

канд. філолог.наук, доцент кафедри журналістики та редагування ННІ філології та журналістики Житомирського державного університету імені І.Я. ФранкаҐендерні стереотипи та архетип матері як провідні чинники формування поведінки героїв у романі І. Во "Повернення до Брайдсхеду"

Зеленська Ольга

студентка Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. ЛазарянаЗміни ґендерних стереотипів жінки в менталітеті студентів

Кучмій Євгенія

cтудентка Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту ім. акад. В. ЛазарянаСексизмы и средства массовой информации

Литвиненко Олена.

Шубіна М.О

наук. співр. Національної металургійної академії УкраїниКонструювання фреймінгу у гендерній сфері

Молошак Анастасія

студентка Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича.Соціальні функції ґендерних стереотипів

Петрушкевич Марія

канд. філософ. наук, доцент кафедри культурології та філософії, зав. кафедрою гендерних досліджень Національного університету «Острозька академія»Сучасні інтерпретації чоловічої сексуальності

Покотило Юлія

студентка Житомирського державного університету імені Івана ФранкаҐендерний геокешинг як одна з інноваційних форм просвіти молоді

Радченко Катерина

аспірантка Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН УкраїниЗасоби масової інформації як інструмент формування ґендерних стереотипів

Слободянюк Олена

викладач Вінницького національного технічного університетуҐендерна нерівність в освіті: прихований навчальний план (англосаксонський досвід)

Кирпа Тетяна

Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. ЛазарянаПроблеми мови, ґендера і сексизмів у технічній літературі

Моргун Ярослав

аспірант Інститут психології ім. Г.С. Костюка НАПН УкраїниМаскулінність і фемінність в сучасному українському суспільстві

Дорофей Юлія

аспірантка, ст. викладач кафедри философии і права Національної академії природоохоронного і курортного будівництва (НАПКС, Симферополь)Особенности гендерных стереотипов современного украинского общества

Каширина Мария

магистрантка Таврического национального университетаЯзыковые средства создания ґендерных стереотипов в телевизионной рекламе

Самолига Олена

студентка Національного Технічного Університету України «Київський Політехнічний Інститут»Подолання ґендерних стереотипів у формуванні лідерських якостей керівника»

Тимко Дар'я

студентка Національного Технічного Університету України «Київський Політехнічний Інститут»"Ґендерні аспекти управління проектами у сфері соціальної реклами"

Андріїшина Світлана

Бобрівець Мар‘яна

студентки спеціальності «Журналістика», філологічного факультету ТНПУ ім. В.ГнатюкаЛітня школа для журналістів і журналісток«Гендерний погляд-2010»:досвід та перспективи

Чорна Наталія

журналістка газети «Вільне життя»Висвітлення ґендерної проблематики на сторінках сучасної преси

Стрільцова Катерина – студентка Харківського національного педагогічного університету імені Г.Сковороди


Вербалізація гендерних стереотипів у художній літературі ХХ – поч. ХХІ століття


Коленда Наталія

к.е.н., доцент кафедри прикладної статистики та економіки праці Луцького національного технічного університетуШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ ҐЕНДЕРНИХ СТЕРЕОТИПІВ У СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ


Кушнерюк Юлія Романівна. кандидат філологічних наук, в. о. доцента кафедри української літератури Запорізького національного університету


Модель комунікації в українській жіночій прозі кінця ХХ – початку ХХІ століття: ґендерні аспекти.

1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка