Програма рівних можливостей та прав жінок в україні єс проон програма міжнародноїСторінка4/5
Дата конвертації09.03.2016
Розмір0.65 Mb.
1   2   3   4   5

Секція №4.Психологія та педагогіка у фокусі ґендерних досліджень

(ауд.31)

Керівники: Кравець В.П., Кікінежді О.М. , Кічук Н.В., Москальова А.С., Жирська Г.Я.

Бондаренко Анастасія, Чуянов Дмитро

студенти Луганського національного університету ім. Т.ШевченкаРеалізація ґендерного підходу на заняттях образотворчого мистецтва в ізостудії»

Борищук Тетяна

студентка Національного університету «Острозька академія»Прояви буллінгу у спілкуванні підлітків: ґендерний аспект

Верчинова Вікторія

студентка Кримського гуманітарного університету Євпаторійський інститут соціальних наукФормування пізнавальної самостійності в молодших школярів з врахуванням статевих особливостей

Воробей Анна

студентка Національного медичного університету імені О.О.БогомольцяЗдоровий спосіб життя: ґендерний ракурс

Власюк Ігор

студент Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира ГнатюкаПсихологія жінки та чоловіка в спорті :ґендерний аспект

Гаврилюк (Юдковська) Вікторія

студентка Бердянського державного педагогічного університетуОптимізація ґендерного виховання дітей, підлітків, молоді в Україні

Голікова Вікторія

магістрантка Маріупольського державного університетуҐендерний підхід у фаховій підготовці студентів спеціальності «дошкільна освіта» МДУ

Дубинський В’ячеслав

студент Мелітопольського державного педагогогічного .університету ім. Б. ХмельницькогоҐендерні фактори прояву творчої активності студентської молоді

Зейтуллаєва Діляра

студентка РВНЗ «Кримський гуманітарний університет» (м. Ялта )Ґендерне виховання молодших школярів в умовах полікультурного регіону

Зімовін Олексій

студент Харківського національного .університету ім. В.Н.КаразінаҐендерні особливості вольової сфери особистості

Кривой Наталія

студентка Житомирського державного університету імені Івана Франка«Шляхи впровадження ґендерного підходу у процес викладання української літератури»

Кушнір Інна, Конорєва Ніна

студентки Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди«Формування культури гендерних взаємовідносин старшокласників у процесі виховної діяльності соціального педагога»

Мешко Галина

студентка Національного педагогічного університету ім. М.П. ДрагомановаРоль гендерних особливостей студентської академічної групи у становленні способів спілкування у майбутніх учителів

Нестер Юлія

студентка ДВНЗ «Запорізький національний університетПідготовка майбутніх соціальних педагогів до гендерно-чутливої соціально-педагогічної роботи

Овчарова Дар’я

Кононович Дар’я

студентки ЛНУ імені Тараса Шевченка (Луганськ)Діяльність соціального працівника з формування соціального досвіду гендерної взаємодії у підлітковому середовищі

Петлюк Марія

студентка Сумського державного університету ім.А.С.МакаренкаДослідження процесів педагогічного спілкування: гендерний аспект проблеми

Полтавська Анастасія

студентка Національного аерокосмічного університету ім.Жуковського «ХАІ»Особливості тілесної ідентичності дівчат періоду ранньої дорослості (статеворольовий аспект)

Скрипка Дарина

студентка Донецького національного університетуҐендерні особливості психологічних захисних механізмів підлітків

Спірідоновна Ольга

студентка Кримського гуманітарного університету, Євпаторійський інститут соціальних наукВплив ґендерних відмінностей на формування гіпотетичності у молодших школярів

Ткаченко Каріна

студентка Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К.Д.УшинськогоПідготовка соціальних педагогів до роботи в соціальних проектах громадських організацій та благодійних фондів ґендерного напряму діяльності

Чутченко Дарія

Радов Олександр

студенти Національного аерокосмічного університету ім.Жуковського «ХАІ»«Розробка психодіагностичного інструментарію спрямованого на виявлення кількісних і якісних характеристик проходження маскулінних фільтрів»

Шульга Ірина

студентка ТНПУ імені В.Гнатюка«Ґендерні аспекти валеологічної культури молодших школярів»

Байдюк Наталія

аспірантка кафедри соціальної роботи Черкаського національного університету імені Богдана ХмельницькогоКритерії технології впровадження ґендерної рівності у професійній діяльності соціального педагога

Брюханова Татьяна

сотрудник научно-учебного центра молодежных проблем "Физическое и духовное совершенствование" ВНУ им. Даля


Будій Надія

заст. директора з навч-виховної роботи у початкових класах Тернопільської ЗОШ №3Ґендерний підхід у початковій школі як інновація»

Буткалюк Галина

аспірантка Київського національного педагогічного університету ім. М.ДрагомановаҐендерна реальність і ґендерні перспективи розвитку сучасної освіти

Бірюкова Марина

професор кафедри методики природничо-математичної освіти, кандидат соціологічних наук, доцент,Губіна Світлана

старший викладач кафедри методики суспільно-гуманітарних дисциплін КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти»Ґендерна освіта педагогів: попередні результати проведення каскадних тренінгів в харківському регіоні

Васильченко Олена

викладач кафедри іноземних мов професійного спрямування, факультет іноземної філології, Запорізький національний університетҐендерний аспект професійної підготовки студентів

Голованова Тетяна

к.пед.наук, доцент Запорізький національний університетФормування ґендерної компетентності майбутніх соціальних педагогів засобами програми дистанційної форми навчання

Головашенко Ірина

доцент кафедри філософії Вінницького національного технічного університету, кандидат філософських наукОсвіта як зона ґендерного конфлікту: культивований технократизм

Городнова Надія

канд. психолог. наук, доц. кафедри загальної і медичної психології та педагогіки Національного медичного університету імені О.О.БогомольцяҐендерний підхід у формуванні здорового способу життя молоді

Дідора Марія

Колінець Ганна

доц. кафедри психології ТНПУ ім. В.ГнатюкаВплив соціального середовища на статеворольову ідентифікацію підлітків

Гайдук Володимир

студент хіміко-біологічного факультету ТНПУ ім. В ГнатюкаҐендерні особливості агресивності підлітків

Дороніна Тетяна

кандидат педагогічних наук, доцент, докторантка Інституту вищої освіти Національної АПН України«Про дистанційний курс “Теоретико-методичні засади ґендерної освіти” (структура та зміст) для студентів педагогічних спеціальностей»

Жирська Галина

доцент ТНПУ ім. В. Гнатюка,к.пед. н.Ґендерні аспекти гуманізації біологічної освіти

Карасьова Ольга

психологиня (лікарка клініки «Адоніс-О»), тренерка з ґендерної політики Програми рівних можливостей та прав жінок в УкраїніҐендерна психологія в фокусі психотерапії

Луценко Олена

кандидат філософських наук, доцент кафедри соціальної педагогіки і гендерних студій Інституту педагогіки і психології СумДПУ імені А.С. МакаренкаІнноваційні форми викладання гендерних студій у Сумському державному педагогічному університеті імені А.С. Макаренка

Лушпай Людмила

викладач англійської мови кафедри міжнародної мовної комунікації, аспірантка Національного університету «Острозька академія»Підготовка вчителів до гендерного виховання учнів середніх шкіл у Великій Британії

Мартыненко Елизавета

отрудник УМВД Украины г. Севастополя»«Психологические особенности гендерной идентификации личности сотрудника ОВД

Миронюк Ірина

студентка Ужгородського національного університетуСоціальне конструювання ґендерної ідентичності крізь призму існування ґендерних інституцій

Москальова Алла

кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології управління Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України«Методика дослідження ґендерних проявів емоційних переживань професійних труднощів керівниками освітніх організацій»

Нежинська Олена

старший викладач кафедри психології управління Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти» НАПН України, магістр психології,Психологічні особливості формування ґендерної компетентності керівників загальноосвітніх навчальних закладів

Орап Марина

доцент кафедри психології ТНПУ ім.В.ГнатюкаГендерні відмінності мовленнєвої діяльності молодших школярів

Остапчук Олена

аспірантка Житомирського державного університет імені Івана Франка. асистент кафедри соціальної педагогіки та педагогічної майстерності, директорка Центру ґендерної освіти Житомирського державного університету імені Івана Франка «Особливості викладання спецкурсу «Ґендерна педагогіка» для майбутніх соціальних педагогів

Буренкова Елена

кандидат психологических наук, доцент ПГПУ им. В.Г. Белинского, Пенза Россия«Представление об образе противоположного пола: гендерный аспект»

Гупаловська Вікторія

Львівський національний університет імені Івана Франка, доцент, кандидат психологічних наукҐендерні особливості ставлення до зовнішності

Сень Марія

учениця 11 класу Тернопільської Української гімназії імені Івана ФранкаОсобливості виникнення симпатії до осіб протилежної статі у старшокласників

Василькевич Ярослава

доцент кафедри психології ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"Вікові та гендерні особливості розвитку творчого потенціалу школярів

Дереча Алла

аспірантка Переяслав-Хмельницького ДВНЗҐендерні особливості вікової динаміки креативності школярів

Павлущенко Наталія

викладач кафедри дошкільної та початкової освіти Інституту педагогіки і психології СумДПУ ім. А.С. МакаренкаПроблеми ґендерної соціалізації дітей молодшого шкільного віку

Сидельникова Ольга

доцент кафедри дошкільної освіти, вчений секретар Центру ґендерних досліджень та освіти Маріупольського державного університетуОсобливості формування ґендерного самоставлення в дітей дошкільного віку

Петришин Людмила

канд. пед. н, доц. ТНПУ імені В. Гнатюка«Ґендерні аспекти формування креативності»

Радик Тамара

викладач, Херсонське училище культуриҐендерне виховання як умова формування егалітарної свідомості особистості

Сампара Оксана

вчитель географії Тернопільської Української гімназії імені Івана Франка«Ґендерні аспекти профорієнтаційної роботи «( з досвіду роботи Тернопільської класичної гімназії імені І.Франка)

Сампара Софія

студентка Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. ГорбачевськогоГендерні особливості шкільної тривожності підлітків

Чемерис Ірина

соціальний педагог Луцького педагогічного коледжу.Структурні компоненти навчально-виховного процесу в підготовці студентської молоді

Шевченко Алла

канд. пед. наук, ст. викладач кафедри української та російської філології РВНЗ «Кримський гуманітарний університет»(м. Ялта)Євпаторійський інститут соціальних наукФольклор народів Криму як засіб ґендерного виховання учнів початкової школи

Капустюк Олена - Інститут психології ім. Г.С.Костюка, тренер Програми рівних можливостей та прав жінок в Україні

Вплив ґендерної соціалізації на самодетермінацію особистості

Смук Олена

аспірантка НПУ ім. М. П.ДрагомановаГендерні відмінності прояву заздрощів у ранньому юнацькому віці

Комкова Елена

кандидат психологических наук, доцент кафедры юридической психологии Минского института управленияЗарубежные исследования выбора предмета обучения школьниками в зависимости от гендерной идентичности

Недвецкая Татьяна

аспирантка Научно-методическое учреждение «Национальный институт образования» Министерства образования БеларусьГендерные различия в социальном интеллекте старших дошкольников

Гривкова Олена

здобувач відділу порівняльної професійної педагогіки Інcтитут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН УкраїниОсобливості реалізації гендерного підходу в системі професійної освіти Німеччини

Пастушенко Валентина

науковий співробітник лабораторії методології і теорії психології Інститут психології ім. Г. С. Костюка НАПН УкраїниВзаємозв'язок гендерної ідентичності та процесу становлення професійної ідентичності особистості

Радзивилова Марина

к.пед.н., Российский государственный социальный университет, Анапа, РоссияРеализация гендерного подхода в воспитании подрастающего поколения

Смага Анна

кандидат педагогических наук, доцент, зав. кафедрой социальной педагогики, дошкольного и начального образования Мурманского государственного гуманитарного университетаОсобенности общения детей старшего дошкольного возраста со сверстниками

Железняк Олексій

Одеський національний університет ім.І.І.МечніковаРозвиток професійної компетентності педагога з ґендерного виховання учнів в умовах організації науково-методичної роботи сучасного навчального закладу

Цокур Ольга - доктор педагогічних наук, професор Одеський національний університет ім. І.І.Мечнікова

Формування гендерної культури майбутніх фахівців впродовж їхньої професійної підготовки у вищому навчальному закладі: аналіз концептуальних засад дослідження проблеми»

Юдіна Світлана

к. е. н. Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки,молоді та спорту УкраїниҐендерні домінанти у вищій освіті

Філатова Ольга

аспірантка Ізмаїльського державного гуманітарного університетуСвоєрідність ґендерної освіти фахівців морського транспорту в умовах вищого навчального закладу

Шептицький Роман

магістрант факультету іноземних мов ТНПУ ім. В. ГнатюкаОсобливості ґендерного виховання сучасної молоді у ВНЗ

Бутрин Василь-студент І курсу Видавничо-поліграфічного інституту Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»

Набуття ґендерних компетенцій – важлива складова професійної підготовки фахівця видавничо-поліграфічної справи

Майорський Вячеслав

експерт Програми рівних можливостей і прав жінок в Україні ЄС-ПРООНОсобливості впровадження ґендерного підходу у вищу школу

Мінакова Наталія

РОІППО, методист кабінету виховної роботи (Рівне)


Онищук Валентина

Млинівський центр туристсько-краєзнавчої творчості учнівської молоді, методист центру


Вознюк Тетяна

керівник районного методоб’єднання класних керівників Миротинська ЗОШ І-ІІ ст. Здолбунівський район


Шевчук Ольга

відділ освіти Рівненської райдержадміністрації, методист з виховної роботи


Горбач Ірина

методист обласного центру практичної психології та соціальної роботи, Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти


Руденко Валентина

тренер Програми рівних можливостей та прав жінок в Україні ЄС-ПРООН


Крижановська Оксана

тренер Програми рівних можливостей та прав жінок в Україні ЄС-ПРООН


Нюня Тетяна

координатор з ґендерних програм Тернопільського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ТОКІППООрганізація та проведення ґендерних тренінгів на курсах підвищення кваліфікації вчителів:перші здобутки

Тимчишин Ольга

зав. лаб. виховної роботи Тернопільського обласного інституту післядипломної педагогічної освітиОсобливості впровадження ґендерночутливого підходу у післядипломну педагогічну освіту

Дяків Василь

заст. директора Заліщицької гімназії, тренер Програми рівних можливостей та прав жінок в Україні ЄС-ПРООН


Голояд Любов

методист ДНЗ № 36 м. Тернополя


Навроцька Галина

методист ДНЗ № 27 м. Тернополя


Будний Богдан

доктор пед. наук, професор, головний редактор, директор видавництва «Навчальна книга-Богдан»

!!!!!!!!!!!!!!!


Урахування ґендерної компоненти у випуску навчальних посібників ( з досвіду діяльності видавництва «Навчальна книга-Богдан» )

Приходькіна Наталія

старший викладач кандидат педагогічних наук кафедра управління навчальними закладами та педагогіки вищої школи Інституту менеджменту та психології ДВНЗ «УМО» НАПН України !!!!!!!!!!!!!!!!Ґендерна автобіографія як засіб вивчення становлення й розвитку ґендерної ідентичності особистості

Кізь Ольга

канд. психол. наук, доц., старший наук. співробітник, керівник Школи ґендерної рівності ТНПУ ім. В.Гнатюка«Школа ґендерної рівності: апробація інноваційних ґендерно-освітніх технологій»


1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка