Програма рівних можливостей та прав жінок в україні єс проон програма міжнародноїСторінка5/5
Дата конвертації09.03.2016
Розмір0.65 Mb.
1   2   3   4   5

Секція №5. Ґендерні засади шлюбно-сімейних стосунків(ауд.67)

Керівники: Кізь О.Б., Городнова Н.М., Іванова І. В., Гречин І.М.
Аргунова Анастасія - студентка Східноукраїнського національного університету ім. В.Даля (Луганськ) «Ґендерні проблеми глобалізації: насильство жінок над чоловіками у сім`ї»

Бедрова Анастасія - студентка Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К.Д.Ушинського «Гендерні уявлення дошкільників із кризових сімей,що задіяні в неурядових соціальних проектах(на прикладі діяльності центру дитячої творчості Одеського благодійного фонду «Шлях до дому»)»

Новікова Ганна - студентка Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов «Ґендерні відмінності у стратегіях пристосування до кризи середнього віку»

Романчук Вікторія - студентка Запорізького національного університету «Особистісні та соціальні чинники готовності до свідомого батьківства українських юнаків та дівчат»

Синельник Ольга - магістрантка Харківського національного університету внутрішніх справ «Особливості самосвідомості та ціннісної сфери юнаків та дівчат, які перебувають в ранніх шлюбах»

Сосновик Олександра - студентка Запорізького національного університету «Ґендерні аспекти використання когнітивної терапії у корекції сімейних стосунків»

Уварова Анна, Скиба Юлія-студентки Криворізького факультету ДВНЗ «Запорізький національний університет» «Трансформація ґендерно-рольової структури сучасної молодої сім’ї в промисловому регіоні»

Чубенко Марія - магістрантка Харківського університету . внутрішніх справ «Особливості я-концепції чоловіків і жінок похилого віку»

Власова Наталія - асистент кафедри психології, аспірантка Інституту психології ім. Г.С. Костюка «Особенности образа родительства в представлении родителей и детей юношеского возраста»

Золотуха Юлія Ігорівна - студентка Житомирського державного університету імені Івана Франка «Відповідальне батьківство – основа егалітарної моделі сім’ї»

Іванов Павло - керівник Інформаційного ресурсного Центру з питань ВІЛ/СНІД Одеського благодійного фонду „Шлях до дому” «Особливості урахування ґендерного компонента в проектах профілактики Віл-інфекції серед уразливих груп»

Іванова Ірина - керівник громадської організації «Центр молодіжних жіночих ініціатив»; асистент кафедри соціальної роботи і кадрового менеджменту Одеського національного політехнічного університету. кандидат педагогічних наук «Ґендерні штрихи соціального портрету сучасної української кризової сім’ї»

Коновалов Михайло психолог, МНГО «Міжнародний Союз Мужніх Татусів», пошукач «Гендерні аспекти збагачення емоційних зв’язків у неповній сім’ї»

Лаже Оксана - асистент, Криворізький факультет ДВНЗ «Запорізький національний університет «Девіантне материнство – умови формування та наслідки реалізації»

Ларченко Марина - кандидат юридичних наук, доцент кафедри права Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя «КРИМІНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ШЛЮБНО-СІМЕЙНИХ СТОСУНКІВ»

Левчик Наталя- асистент ТНПУ імені В.Гнатюка «Підготовка учнівської молоді до батьківства: імплементація досвіду США та Великобританії у національну школу»

Романюк Людмила, кандидат психологічних наук, доцент, Кам’янець-Подільський національний університет, Романюк Василь, кандидат філософських наук, доцент, Подільський державний аграрно-технічний університет м. Кам’янець-Подільський «СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ҐЕНДЕРНИХ ЗАСАД ЦІННОСТІ ЗАДОВОЛЕННЯ ШЛЮБОМ»

Руденко Ілона - кандидат психологічних наук викладач Інституту розвитку дитини НПУ ім. М. П.Драгоманова, м. Київ «ОСОБЛИВОСТІ ҐЕНДЕРНОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДІТЕЙ В НЕПОВНИХ СІМ’ЯХ»

Тон Оксана -студентка Харківського національного автомобільно-дорожнього університету «Немайнові права жінок в шлюбно-сімейних відносинах»

Циценко Олександр - Всеукраїнська молодіжна громадська організація, Українське дитячо-юнацьке товариство "Січ»(Севастополь) - «Проблеми сучасної української сім’ї»

Савельєва Юлія - керівник напрямку «Відповідальне батьківство» Сумської обласної молодіжної громадської організації «Гендерна агенція консультації та інформації».

Божук Олена-аспірантка Київського медичного університету імені О.О.Богомольця «Формування перинатальної культури у студентської молоді»

Химко Марта, к.психол. наук, викладач ЛНУ ім. І.Франка

Гендерні особливості пропедевтичної роботи з батьками аутистичних дітей

Левус Надія - Львівський національний університет імені Івана Франка, доцент, кандидат психологічних наук «Батьківське ставлення як чинник формування гендерної ідентичності підлітків»

Волошок Олена - Львівський національний університет імені Івана Франка, доцент, кандидат психологічних наук, «Особливості формування психічної статі дитини в контексті сімейного середовища»

Ільчишин Наталія –Львівський національний університет імені Івана Франка,асистент кафедри психології "Гендерні особливості сприйняття нареченими сімейних цінностей".

Марусенко Олена – кандидат медичних наук, магістр психології, доцент кафедри психології Луганського Національного університету імені Тараса Шевченка «Психоемоційні і гендерні особливості комп'ютерної залежності у осіб юнацького і молодого віку»
Походько Інна – магістр психології, аспірантка Луганського Національного університету імені Тараса Шевченка, практичний психолог КЗ ЛНВО « Барвінок» № 9 « Ґендерні особливості психоемоційної сфери практичних психологів»

Столярчук Людмила - доктор пед. наук, профессор кафедры педагогики Волгоградского государственного педагогического университета. Россия, Волгоград nn07@ukr.net «Здоровый образ жизни женщин и мужчин: гендерный аспект»

Турутина Елена - кандидат философских наук, доцент и докторант, зав лаб социологических и гендерных исследований-,Томский государственный педагогический университет «Репродуктивное образование в формировании гендерной культуры семейно-брачных отношений»

Гречин Ірина - аспірантка ТНПУ ім. В. Гнатюка «Батьківство та материнство у Німеччині: історичний аспект»

Хомів Марія – голова Тернопільської ОГО «Інститут щасливого батьківства та материнства»,психотерапевт «Школа для молодих татусів:перші здобутки»

2-й день, 28 квітня

ПУБЛІЧНІ ЛЕКЦІЇ

Кравець Володимир Петрович, академік НАПН України, доктор педагогічних наук, професор « Зарубіжний досвід гендерної освіти та виховання»

Margarita Jankauskaite міжнародний експерт Програми рівних можливостей та прав жінок в Україні ЄС-ПРООН ( м. Вільнюс, Литва) «From Concept to Practice: Gender Research and Self-reflectivity»

Сухомлинська Ольга Василівна, академік-секретар Відділення теорії та історії педагогіки НАПН України, доктор педагогічних наук, професор «Генеза ґендерної освіти я в творах В.О.Сухомлинського »

Говорун Тамара Василівна, гол.наук.співр. лабораторії соціальної психології ім. Г.С. Костюка НАПН України, доктор психол.н., професор «Психологічні проблеми ґендерних реалій в Україні»

Грабовська Ірина Миколаївна -кандидат філософських наук, керівник наукової групи, старший науковий співробітник Центру українознавства філософського факультету КНУ імені Тараса Шевченка "Досвід становлення суспільства паритетної демократії в сучасній Україні: досягнення, проблеми, перспективи"

Смірнова Тетяна Василівна - зав.каф. українознавства, педагогіки та культурології, доцент, кандидат мистецтвознавства, Севастопольський національний технічний університет, керівник Ґендерного ресурсного центра при Севастопольській Держадміністрації,  радник мера Севастополя з гендерних питань, учасник 52 сесії Комітету з положення жінок Економічної та Соціальної ради ООН (лютий-березень 2008), віце-президент Севастопольського відділення Асоціації "Жінки в освіті та науці", зам.з ідеологічних питань Севастопольского відділення ВЖО "Дія". «ООН як центр проведення гендеро-сензитивних досліджень»

Кісь Оксана Романівна, к.істор.н., ст. наук.співробітниця Інституту народознавства НАН України, президент Української асоціації дослідників жіночої історії. "Жіноча історія як напрямок і методологія історичних досліджень "

Таран Людмила – «Бути самій собі ціллю" (Долаючи гендерні стереотипи: автобіографізм у творчості сучасних жінок-авторів)

Grażyna E. Kwiatkowska Instytut Psychologii UMCS w Lublinie

«Nieśmiałość i nadzieja na sukces. Badania międzykulturowe studentek polskich i ukraińskich» ЛЮБЛІН ПОЛЬЩА

dr Ireneusz Siudem Zakład Psychologii Społecznej UMCS «Płeć psychologiczna a akceptacja korupcji» Lublin e- mail: ireneusz.siudem@umcs.lublin.pl ( ЛЮБЛІН ПОЛЬЩА)

dr Anna Siudem Instytut Psychologii, Uniwersytet Marii- Curie Skłodowskiej w Lublinie e-mail: anna.siudem@umcs.lublin.pl «Preferowane wartości a podejmowanie decyzji o zawarciu związku małżeńskiego przez osoby w wieku wczesnej dorosłości » (ЛЮБЛІН ПОЛЬЩА)

Marta Bojko. University of Connecticut, Facultety Medichnoji Antropologiji ta Oxorony Zdorovia (USA) "Addressing gender norms and masculinity to improve the sexual healh of young adults in Ukraine" (США).

Paulina Kobza - магістр Варшавського університету «Gender stereotypes under conditions of Ukrainian society transformations» (Варшава, Польща)

Мераль Аккент - керівник міжнародного проекту «Ґендерні дослідження в Україні щодо сприяння кооперації й науковому обміну досвідом в галузі ґендерних досліджень між вищими навчальними закладами України магістр соціології genderstudies.ukraine@gmail.com «Моніторинг діяльності відкритого інформаційного обміну з ґендерної тематики: www.genderstudies-ukraine.org»

Кузнецова Марина -ст. преподаватель, магистр социологии«Витебская государственная академия ветеринарной медицины», кафедра экономической теории и истории Familytan@yandex.ru «Гендерная компетентность учащейся молодёжи Беларуси» ( Витебск, Беларусь)

Щурко Татьяна -младший научный сотрудник, Департамент медиа, ЕГУ Магистр социологии (специализация – гендерные исследования), аспирантка ЕГУ ta2ta@tut.by «Дискурсы пола и гендера в системе постсоветского среднего образования (case в Беларуси)» (Минск,Беларусь)

Москаленко Валентина Володимирівна доктор філософських наук, професор, зав. лабораторії соціальної психології Інституту психології ім.. Г.С.Костюка НАПН України «Нормативно-регулятивна функція гендерної культури суспільства»

Власова Тетяна Іванівна - доктор філос. наук, професор Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

Гендер і вища освіта в дихотомії «публічне та приватне»

Карпенко Катерина Іванівна Харківський національний медичний університет, м. Харків, доктор філософських наук, професор, 5.gez.2007@mail.rb «СІМ’Я-ШЛЮБ-РОДИННІ ЗВ’ЯЗКИ» В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПУБЛІЧНОЇ ТА ПРИВАТНОЇ СФЕР ЖИТТЯ СУСПІЛЬСТВА

Кічук Надія Василівна Ізмаїльський державний гуманітарний університет, завідувачка кафедри загальної та соціальної педагогіки, доктор педагогічних наук, професор «ПРОБЛЕМАТИКА ПЕДАГОГІКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ У ФОКУСІ СУЧАСНИХ ГЕНДЕРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ»

КРУГЛИЙ СТІЛ(ауд. 31)

«Ґендерна освіта у вищій школі: досвід і проблеми подальшої інституціоналізації» (Презентація ґендерно-чутливих навчальних програм для студентів педагогічних вузів )

Керівники:Кікінежді Оксана Михайлівна, директорка Центру ґендерних проблем молоді НАПН України-Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка, експерт і тренер Програми рівних можливостей та прав жінок в Україні ЄС-ПРООН

Дороніна Тетяна Олексіївна -кандидат педагогічних наук, доцент, докторантка Інституту вищої освіти НАПН України, тренер Програми рівних можливостей та прав жінок в Україні ЄС-ПРООН

Учасники:

Грабовська Ірина -кандидат філософських наук, старший науковий співробітник Центру українознавства філософського факультету КНУ імені Тараса Шевченка

Голованова Тетяна Петрівна - к.пед.наук, доцент Запорізький національний університет

Ладиченко Тетяна Вячеславівна -кандидат історичних наук, професор, зав.кафедри «Методика навчання суспільних дисциплін та гендерної освіти» Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова, тренер Програми рівних можливостей та прав жінок в Україні ЄС-ПРООН

Луценко Олена Анатоліївна - кандидат філософських наук, доцент кафедри соціальної педагогіки і гендерних студій Інституту педагогіки і психології СумДПУ імені А.С. Макаренка

Кічук Ярослав Валерійович Ізмаїльський державний гуманітарний університет, в.о. професора кафедри суспільних наук, доктор педагогічних наук, доцент

Іванова Ірина Василівна - керівник громадської організації «Центр молодіжних жіночих ініціатив»; асистент кафедри соціальної роботи і кадрового менеджменту Одеського національного політехнічного університету. кандидат педагогічних наук

Остапчук Олена Леонідівна - директорка Центру ґендерної освіти Житомирського державного університету імені Івана Франка, тренер Програми рівних можливостей та прав жінок в Україні ЄС-ПРООН

Головашенко Ірина -доцент кафедри філософії Вінницького національного технічного університету, кандидат філософських наук

ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ І ТЕМИ ВИСТУПІВ:

  • Ґендерна компетентність майбутніх педагогів як передумова паритетної демократії

  • «Про дистанційний курс “Теоретико-методичні засади ґендерної освіти” (структура та зміст) для студентів педагогічних спеціальностей» )

«Формування ґендерної компетентності майбутніх соціальних педагогів засобами програми дистанційної форми навчання»

Проблеми ґендерної освіти у вищій школі України  • «Особливості викладання ґендеру у суспільствознавчих дисциплінах»

  • «Інноваційні форми викладання гендерних студій у Сумському державному педагогічному університеті імені А.С. Макаренка»

  • - «Освіта як зона ґендерного конфлікту: культивований технократизм»

  • - «ПРІОРИТЕТНІСТЬ ГЕНДЕРНОГО ПІДХОДУ ЯК ВИМІР ГУМАНІТАРИЗАЦІЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ОСВІТИ»

  • - Особливості викладання курсу «Основи гендерного виховання» у майбутніх педагогів»

  • - «Особливості викладання спецкурсу «Ґендерна педагогіка» для майбутніх соціальних педагогів»

ГЕНДЕРНИЙ ТРЕНІНГ-МАРАФОН

Майстер-класи «Уроки ґендерної рівності» (ауд. 3, 67, 87)

Дністрянська Наталія Володимирівна - учитель-переможець ґендерного конкурсу учителів, м.Луцьк вчитель правознавства Комунальний заклад «Луцька гімназія №18» «Кримінальний кодекс України: ґендерний аспект » (8-9 класи)

Тимченко Алла Іванівна - учитель- переможець конкурсу ґендерного учителів,АРК м.Джанкой ЗОШ №2 «Порушення прав жінок і чоловіків. Насильство і його попередження» (9-11 класи)

Ларіонова Ольга Володимирівна - учитель-переможець ґендерного конкурсу учителів, м.Маріуполь, ЗОШ №57, учитель французької мови «Ґендерні ролі та стереотипи. Жінки та чоловіки у сучасному суспільстві»
Майстер-класи

Кургановська Наталія Іванівна міжнародний експерт і тренер Програми рівних можливостей та прав жінок в Україні ЄС-ПРООН, Кургановський Владлен Маріупольський Ґендерний Центр «Формування навичок ненасильницької поведінки у шкільної молоді» (ауд. 3)

Чумало Марта Західноукраїнський центр «Жіночі перспективи» «Open Space» (ауд. 137)

Ярош Оксана – директор Волинського ґендерного центру, канд.. політ. наук, доцент, тренер Програми рівних можливостей та прав жінок в Україні ЄС-ПРООН "Які акції ґендерної спрямованості є найбільш ефективними у роботі із сучасною молоддю?"

Кізь Ольга Богданівна, Смук Олена Іванівна – Центр ґендерних проблем молоді НАПН України-ТНПУ ім. В. Гнатюка, тренери Програми рівних можливостей та прав жінок в Україні ЄС-ПРООН «Шлюбно-сімейні стосунки у гендерному вимірі» (ауд. 67)

Вихор Світлана Теодозіївна, Ковальчук Любов Олександрівна - Центр ґендерних проблем молоді НАПН України-ТНПУ ім. В. Гнатюка, тренери Програми рівних можливостей та прав жінок в Україні ЄС-ПРООН «Ґендер в культурі»(ауд. 62)

Котова-Олійник Софія Вікторівна, Остапчук Олена Леонідівна - тренери Програми рівних можливостей та прав жінок в Україні ЄС-ПРООН Ґендернi аспекти тайм-менеджменту

Говорун Тамара Василівна,. Міщенко Олена Олександрівна тренери Програми рівних можливостей та прав жінок в Україні ЄС-ПРООН, лабораторія соціальної психології ім. Г.С. Костюка НАПН України

Фокус-група «Чому різняться життєві сценарії жінок та чоловіків: виклик чи вирок статі? (ауд. 87)

Божук Олена, Брюханова Тетяна сотр. научно-учебного центра молодежных проблем "Физическое и духовное совершенствование" ВНУ им. Даля г. Луганск

Жіноча майстерня «Жінка з думкою про себе: психосоматичний навігатор»( ауд.74)

.

Виступ молодіжного театру «Територія» (м.Хмельницький) (актова зала)Дмитро  Левицький - режисер молодіжного театру "Територія" Аніта Немет  - студентка Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнко, спеціальність "Реставрація творів мистецтва".

Ганна Азаренко - студентка Хмельницького національно університету, спеціальність "Графічний дизайн".

Аня Богомолова - студентка Хмельницького національного університету, спеціальність "переклад ".

Михайло Андрейчук - студент Хмельницького національного університету, спеціальність "Міжнародна інформація".

Ніколас Торо - волонтер Корпусу Миру.

Лариса Мельник - Хмельницький ОІППО, тренер Програми рівних можливостей та прав жінок в Україні ЄС-ПРООН
3-й день, 29 квітня

Закриття конференції. Підведення підсумків Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з гуманітарних наук з напрямку „Ґендерні дослідження”, нагородження переможців конкурсу.

Прийняття ухвали конференції

Ознайомлення із досвідом впровадження ґендерного підходу у початкову та середню школуТернопільська ЗОШ №З (Будій Надія Дмитрівна- заст. директора ЗОШ №3, Дудяк Степан Іванович- директор ЗОШ №3 )


1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка