Програма розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля»Скачати 72.75 Kb.
Дата конвертації09.03.2016
Розмір72.75 Kb.
Працюємо за програмою розвитку дитини дошкільного віку

«Українське дошкілля»
http://ds54.dnepredu.com/uploads/editor/2290/97456/sitepage_97/images/4329_0.jpg

  • 1.Програма розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» автор-упорядник Білан О.І. (лист МОНмолодьспорту про надання грифа "Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України" від 09.12.2011 № 1/1111601).

  • 2. Мета програми: - розширити змістовий компонент освітньої роботи з дітьми від 2 до 6 років, розкриваючи етнічні, історичні та соціокультурні особливості Західного регіону. Завдання програми розглянуті через призму Базового компонента дошкільної освіти

  • 3. Структуру програми визначають лінії розвитку дитини: - фізичний, - соціально-моральний, - емоційно-ціннісний, - пізнавальний, - мовленнєвий, - художньо-естетичний, - креативний.

  • 4. У змісті програми виокремлюють розділи за віковою періодизацією: - ранній вік (третій рік життя), - молодший дошкільний вік (четвертий рік життя), - середній дошкільний вік (п’ятий рік життя), - старший дошкільний вік (шостий рік життя), в яких подані стислі психологічні характеристики дітей, завдання розвитку, зміст і форми освітнього процесу з кожного змістового компонента. Кожен розділ змістової частини завершується показниками компетентності дитини.

  • 5. Значне місце відведене розділу «Фізичний розвиток». У підрозділі «Основи здоров'я» виокремлено завдання щодо формування потреби у здоровому способі життя, виховання ставлення до здоров'я, як до цінності. Мета реалізації підрозділу «Безпека життєдіяльності» - підготувати дітей до розв’язання складних життєвих ситуацій, навчити їх захищати себе від небезпеки, а також запобігати дитячому травматизму.

  • 6. У розділі «Соціально-моральний розвиток» введено напрями роботи: - «Духовне виховання», - «Основи правової культури». Підрозділи «Ознайомлення з довкіллям», «Народознавство» включають ознайомлення дітей із сімейними та родинними традиціями, українською оселею, рідним краєм, народним одягом, народною іграшкою, календарно-обрядовими святами, національною кухнею та народними ремеслами Західного регіону.

  • 7. Зміст підрозділу «Ознайомлення з природою» спрямований на збагачення уявлень про світ природи, формування екологічної культури дошкільника. Підрозділ «Логіко-математичний розвиток побудований за напрямками: «Кількість та лічба», «Величина», «Геометричні фігури», «Орієнтування в просторі», «Орієнтування в часі». Діти старшого дошкільного віку розв’язують нескладні завдання з народної математики.

  • 8. Підрозділ «Основи економічної культури» ставить завдання формувати ощадливість у дошкільників В розділі «Мовленнєвий розвиток» уточнено й конкретизовано завдання з формування правильної звуковимови, збагачення та активізації лексичного запасу, оволодіння граматичноправильним мовленням, зв’язним мовленням. Однією із складових мовленнєвого розвитку є завдання з підготовки дітей до навчання дітей елементів грамоти та підготовки руки до письма.

  • 9. Художньо-естетичний розвиток представлений такими видами роботи: читання і розповідання художніх творів, інсценування та драматизація за змістом творів, музика, образотворча діяльність. До переліку художніх та музичних творів введені твори авторів Західного регіону. Для реалізації завдань креативного розвитку пропонується залучати дітей до різноманітних видів роботи: інсценування, драматизація твору з його творчим переосмисленням, втілення творчого задуму в образотворчу діяльність, виготовлення виробів із різноманітних матеріалів, етюди, пантоміма, пошуково-дослідницька діяльність дітей тощо.

«Українське дошкілля» визначає завдання і зміст розвитку дитини віком від двох до шести років через призму Базового компонента дошкільної освіти в Україні (2012р.). Розгляд кожного вікового періоду розпочинається розділом «Психологічна характеристика дитини», в якому надані вікові характеристики розвитку. Це дає змогу вихователеві орієнтуватись на психологічні особливості розвитку дитини. У програмі визначено завдання і розмах напрямків роботи з дітьми, а саме: фізичний розвиток, соціально-моральний, пізнавальний розвиток, мовленнєвий розвиток, художньо-естетичний, креативний розвиток та емоційно-ціннісний розвиток. Кожний підрозділ закінчується показниками компетентності для визначення рівня розвитку дитини в кінці навчального року. Є показники компетентності випускника ДНЗ. Цікавим є те, що в Програму введено напрямки роботи «Основи правової культури», «Духовне виховання», «Основи економічної культури». Рівень розвитку зв’язного мовлення є показником і умовою соціальної активності особистості, а формування такого мовлення сприяє всебічному розвиткові дошкільника, особливо розвиток комунікативної діяльності. З цією метою введено напрям роботи «Мовленнєвий етикет».

У програмі особливий акцент зроблено на завдання мовленнєвого розвитку дітей старшого дошкільного віку, враховуючи обов’язковість дошкільної освіти з п’ятирічного віку. У Програмі однією із складових мовленнєвого розвитку є завдання з підготовки дітей до навчання елементів граматики та підготовки руки до письма. Художньо-естетична лінія розвитку представлена такими видами роботи: читання і розповідання художніх творів, інсценування та драматизація за змістом творів художньої літератури, музика, образотворча діяльність. До переліку художніх творів уведені твори Західного регіону (І.Франко, О.Пчілка, М.Хоросницька, І.Калинець, М.Людкевич, П.Радковець, І.Радковець, Марійка Підгірянка та ін.). Ігрова діяльність виокремлена окремо, адже вона є провідним видом діяльності дитини дошкільного віку. Психолого-педагогічна наука й практика стверджують, що в дитини, яка не «прожила» повноцінно всі етапи розвитку власної ігрової діяльності – від маніпулярних ігрових дій до ігор з правилами, значно затримується формування відповідної мотивації учіння.

В програмі «Українське дошкілля» розширено і систематизовано завдання з розвитку трудових умінь за напрямком роботи «Трудова діяльність». Програма «Українське дошкілля» орієнтує на розширення кола уявлень дітей про культуру, традиції українського народу. Такий аспект роботи введений для пізнавального розвитку, збагачення знань дітей про Західний регіон, історичні пам’ятки, формування стійкого інтересу до народознавчого матеріалу свого регіону, бажання пізнати його ближче. Свої завдання дошкільний навчальний заклад реалізує у тісній співпраці зі сім’єю: активне залучення батьків до освітнього процесу, консультування з питань психолого-педагогічної підготовки до виховання дітей. Розділ «Співпраця з сім’єю» передбачає напрям спільної діяльності педагога і батьків із забезпечення повноцінного розвитку особистості дитини.

Програма розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» синтезує історичні надбання, нові досягнення теорії та практики дошкільної освіти, актуальні суспільні вимоги до неї, забезпечуючи гармонійний розвиток дитини. Вона відображає запити практиків, орієнтує на системність щодо гуманістично спрямованої активної роботи з формування життєвої компетентності дошкільника. З метою охоплення дошкільною освітою всіх дітей дошкільного віку, особливо дітей п’ятирічного віку Програму можна використовувати також для роботи з дітьми в дошкільних навчальних закладах із короткотривалим режимом перебування, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах, центрах розвитку.

Структурування програми

«Українське дошкілля». авт.-упор. Білан О. І. (лист МОНмолодьспорту про надання грифа "Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України" від 09.12.2011 № 1/11-11601). Створена колективом Львівського обласного інституту удосконалення вчителів на основі «Програми виховання та навчання в дитячому садку» (К., 1986) і досвіду роботи педагогів 30-х років XX ст.

Програма охоплює навчання і виховання дітей від третього до сьомого року життя. Вона орієнтує на роботу з дітьми за такими тематичними підрозділами: побут, ігри, охорона здоров'я і фізичне виховання дітей, рідний край, розвиток мовлення, формування початкових математичних уявлень, естетичне виховання і художня творчість дітей, виховання основ культури поведінки і взаємин, праця.

Особливо багата програма на історико-етнографічний матеріал, оскільки укладачі розглядали її як регіональну.

         Мета даної програми  - розширити змістовий компонент освітньої роботи з дітьми, розкриваючи етнічні, історичні та соціокультурні  особливості Західного регіону.

         Програма побудована на принципах науковості, інтеграції, системності, комплексності, гуманізації змісту навчання та виховання. «Українське дошкілля» визначає завдання і зміст розвитку дитини . Розгляд кожного вікового періоду розпочинається розділом «Психологічна характеристика дитини», в якому подані вікові характеристики розвитку. Це дає змогу вихователеві орієнтуватись на психологічні особливості розвитку дитини.

         Свої завдання дошкільний заклад реалізує у тісній співпраці з сім’єю. Цікавим є те, що в Програму введено напрями роботи «Основи правової культури», «Духовне виховання», «Основи економічної культури».

         Рівень розвитку зв’язного мовлення є показником і умовою соціальної активної особистості, а формування такого мовлення сприяє всебічному розвиткові дошкільника, особливо розвиток комунікативної діяльності. З цією метою введено напрям роботи «Мовленнєвий етикет».

         У Програмі  особливий акцент зроблено на завдання мовленнєвого розвитку дітей старшого дошкільного віку, враховуючи обов’язковість дошкільної освіти з п’ятирічного віку.

         Художньо-естетична лінія розвитку представлена такими видами роботи: читання і розповідання художніх творів, інсценування та драматизація за змістом творів художньої літератури, музика, образотворча діяльність. До переліку художніх творів уведені твори Західного регіону (І.Франко, М.Хоросницька, І.Калинець, М.Людкевич, П.Радковець, І.Радковець, Марійка Підгірянка, Олена Пчілка та ін..)

         Стратегічною метою дошкільної освіти є розвиток життєвої компетенції дитини, спрямування її на творчість і самореалізацію. Провідною діяльністю дітей дошкільного віку є ігрова діяльність.

         З метою охоплення дошкільною освітою всіх дітей дошкільного віку, особливо дітей п’ятирічного віку , Програму можна використовувати також для роботи з дітьми в дошкільних навчальних закладах із короткотривалим режимом перебування, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах, центрах розвитку.         Програма розвитку дітей дошкільного віку «Українське дошкілля» відображає запити практиків, орієнтує на системність щодо гуманістично спрямованої активної роботи з формування життєвої компетентності дошкільника.


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка