Програма розвитку конструктивних здібностей дітей дошкільного віку «лего-конструювання»Скачати 493.82 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації09.03.2016
Розмір493.82 Kb.
  1   2   3
Програма розвитку конструктивних здібностей

дітей дошкільного віку«ЛЕГО-конструювання»
Рецензенти: Ястремська Л. В., Машовець М.А.
Схвалено до використання у дошкільних навчальних закладах комісією з дошкільної

педагогіки та психології Науково-методичної ради з питань освіти МОН України

(протокол засідання комісії № 4 від 22. 10. 2010)
Автор Пеккер Тетяна Володимирівна, М. А., Голота Н. М., Терещенко О. П., Резніченко І. Ю.
Програма «ЛЕГО-конструювання» призначена для організації освітньої роботи з розвитку

конструктивних здібностей у дітей 3 – 6 років засобами наборів конструктора LEGO Education та може бути використана педагогами центрів гурткової роботи, вихователями дошкільних навчальних закладів, а також усіма зацікавленими особами


З М І С Т

1. Пояснювальна записка………………………………….………………...

Вступ……………………………………………..………………….

Структура програми………..………………………………………

Матеріальна база…………………………….………………………

2. Освітній курс «Дослідники світу» для дітей четвертого року життя…

Особливості вікового періоду...............................…………………

Завдання курсу……………………………………………………....

Зміст освітньої роботи та обладнання………………..……………...

Очікувані результати (рівень компетентності дитини)………….…

3. Освітній курс «Мандрівники на легольоті» для дітей п’ятого року життя

Особливості вікового періоду…………………..………………….

Завдання курсу…………………………………..…………………...

Зміст освітньої роботи та обладнання………………………………

Очікувані результати (рівень компетентності дитини)...……….....

4. Освітній курс «Юні техніки» для дітей шостого року життя…..………

Особливості вікового періоду………………………...……..………

Завдання курсу………………………………………...…..…………

Зміст освітньої роботи та обладнання…………………………...……

Очікувані результати (рівень компетентності дитини)…………........

5. Методичні рекомендації до програми розвитку конструктивних здібностей

у дітей дошкільного віку «ЛЕГО-конструювання»……………………………

6. Список використаної літератури………………………………………….

Київ – 2010 рПояснювальна записка

Вступ

Програма «ЛЕГО-конструювання» створена для розвитку конструктивних здібностей у дітей віком від 3 до 6 років. віку засобами наборів конструктора LEGO Education і має на меті інтелектуальний, фізичний, емоційно-ціннісний та креативний розвиток дошкільників.

Конструювання — це діяльність, що має моделюючий характер. Засоби LEGO Education дають змогу дитині моделювати навколишній простір в самих істотних рисах і відносинах. Така специфічна спрямованість своєрідно впливає на психічний розвиток дітей дошкільного віку.

Насамперед, конструювання сприяє розвитку у дитини образного й елементів наочно-схематичного мислення, формування у неї уявлень про цілісні образи предметів навколишнього світу. Адже під час створення конструкції, тобто моделі певного реального об’єкта, якість його сприйняття у дитини значно підвищується.

У процесі розвитку конструктивних здібностей дитині доводиться розв’язувати цілу низку практичних проблем — як будувати, чому так, а не інакше, у якій послідовності виконувати завдання тощо. При розв’язанні цих проблем у дитини формуються початкові уявлення про простір, про мінливість просторових відносин, про переміщення, що спричиняють зміни в розташуванні об’єктів тощо.

Дитина вчиться сприймати і відтворювати просторові співвідношення між предметами та частинами предметів. При виконанні конструктивних завдань у дошкільників виникає потреба в орієнтуванні на форму та величину предметів, тобто формується специфічне уявлення про простір. Це дуже важливо, адже недостатність просторових уявлень може призвести у майбутньому до значних труднощів дитини у життєдіяльності дитини та у шкільному навчанні, зокрема у вивченні математики, фізики, географії та інших предметів, що потребують уміння орієнтуватись у просторі.

Навчання конструюванню сприяє розширенню словника, збагаченню дитячого мовлення. Виконуючи конструктивні дії, аналізуючи об’єкти, плануючи свою діяльність чи підсумовуючи її, дитина засвоює потрібні слова, вправляється у правильному їх вживанні.

Дуже важливим є позитивний вплив конструювання на оволодіння загальними способами дій у різних видах діяльності, зокрема на розвиток і вдосконалення зорово-моторної координації. Діти вчаться планувати свою діяльність для досягнення певної мети, діяти двома руками під контролем зору, виконувати завдання до кінця, долаючи труднощі різного характеру, оволодіваючи прийомами виконання практичної діяльності. Навички, отримані на заняттях з конструювання, сприяють моральному вихованню дітей. Вони вчаться поважати дорослих та товаришів, ділитися матеріалами, допомагати один одному, вирішувати проблемну ситуацію спільними зусиллями. Усе це свідчить про величезні потенційні розвивальні можливості конструктивної діяльності.

У програмі «ЛЕГО-конструювання» визначено зміст роботи по формуванню конструктивної діяльності у дітей дошкільного віку, розроблено програмові вимоги до навчання. Програма містить спеціальні завдання,спрямовані на формування у дітей уявлень про будову тіла тварин, різних за призначенням будівель, транспорту тощо, а також на встановлення стійких зв’язків уявлень дитини з реальними об’єктами і їх пласкими зображеннями, схемами.

У цю програму включено роботу з сенсорного розвитку. Вона містить ігрові вправи, що сприяють формуванню уявлень про форму, колір, величину, просторове розміщення предметів.

Розвиток конструктивних здібностей за цією програмою базується на комплексному та діяльнісному принципах, які передбачають: інтегрований підхід до формування знань дітей у всіх сферах життєдіяльності людини; спрямованість розвивальної діяльності не на окремі конструктивні уміння, а на формування механізму діяльності, забезпечення її мотиваційного, орієнтувального, цільового та операційно-технічного аспектів.

Конструктори LEGO Education для дошкільників достатньо різноманітні. Тут є набори і для найменших і для старших дошкільників. Для кожного віку підібрані зручні за розміром деталі: великі — для малюків, маленькі — для дітей старшого віку. Із LEGO-деталей можна побудувати будинок, сконструювати різну техніку.

На заняттях діти ознайомлюються з трьома правилами: споруда має бути міцною, зручною і красивою. Просто граючись, діти не лише отримують нові знання, але і створюють цікаві іграшки для себе та друзів.

Ця діяльність не лише захоплює, а й приносить велику користь. Програма «ЛЕГО-конструювання» ставить перед педагогами такі завдання: • формувати у дітей цілісну систему уявлень про навколишній світ (про світ людей, природи, речей);

 • формувати елементарні знання з основ математики, фізики, механіки;

 • навчати дошкільників основним прийомам та способам конструювання різних моделей з деталей конструктора LEGO Education;

 • формувати загальні вміння — виконувати завдання відповідно до поставленої мети;

 • доводити розпочату роботу до кінця, працювати поряд і разом з дорослим, з однолітками;

 • планувати діяльність;

 • аналізувати та оцінювати її результат;

 • розвивати дрібну моторику, формувати зорову координацію рухів, правильну поставу;

 • створювати умови для активного розвитку всіх психічних процесів, зокрема конструктивного мислення; репродуктивної та творчої уяви; образної, рухової та словесно-логічної пам’яті;

 • збагачувати активний словник дошкільників та формувати навички зв’язного мовлення, вербального та невербального спілкування;

 • формувати морально-етичні цінності; виховувати такі базові якості особистості, як самостійність, цілеспрямованість, наполегливість, креативність.

Програма «ЛЕГО-конструювання» сприяє формуванню позитивної мотивації до конструктивної діяльності, активного включення дитини в процес гри, створює основу формування учбових навичок.
Структура програми

Програма «ЛЕГО-конструювання» розрахована на три роки і відповідно містить три освітні курси, кожен з яких спрямовано на роботу з дітьми певного віку, а саме: • «Дослідники світу» — освітній курс для дітей четвертого року життя;

 • «Мандрівники на легольоті» — освітній курс для дітей п’ятого року життя;

 • «Юні техніки» — освітній курс для дітей шостого року життя.

Мета освітнього курсу полягає у досягненні дітьми відповідного віку певного рівня фізичного, психічного та мовленнєвого розвитку, а також спрямована на формування цілісних знань про навколишній світ, конструктивних умінь та навичок, базових якостей особистості.
Кожен освітній курс містить:

 • аналіз особливостей вікового періоду;

 • завдання;

 • зміст навчально-виховної роботи;

 • приблизну тематику побудов;

 • перелік дидактичних матеріалів;

 • очікувані результати.

Змісту навчально-виховної роботи передують аналіз психологічних особливостей відповідного вікового періоду та освітні завдання, що дає змогу педагогу правильно організувати освітній процес, добираючи методи і прийоми відповідно до вікових можливостей і потреб дітей.

Зміст навчально-виховної роботи розкривається у тематичних блоках, що містять приблизну тематику побудов, словникову роботу та перелік дидактичного

обладнання.

У кінці освітнього курсу розміщено очікувані результати (показники компетентності дитини) — це прогнозовані знання, уміння і навички, яких може набути дитина після закінчення відповідного курсу.

Діти четвертого року життя на заняттях курсу «Дослідники світу» ознайомлюються з конструктором LEGO DUPLO, його особливостями та способами з’єднання деталей між собою; засвоюють основні кольори та геометричні форми. Зміст занять курсу сприяє розширенню елементарних уявлень про сім’ю, місто, транспорт, природу та інші речі, що їх оточують.

Курс «Мандрівники на легольоті» протягом першого півріччя передбачає закріплення дітьми навичок конструювання засобами конструктора типу LEGO DUPLO, узагальнення та розширення їхніх уявлень про навколишній світ. У другому півріччі діти навчаються конструювати, користуючись дрібними деталями конструктора типу LEGO SYSTEM, продовжуючи розширювати свій кругозір та набувати нових знань.

Зміст занять курсу «Юні техніки» спрямований на удосконалення навичок конструювання моделей засобами конструктора типу LEGO SYSTEM дітьми шостого року життя та навчання їх конструювання рухомих, механічних моделей.

Заняття курсу побудовано так, що дають змогу дітям досліджувати принципи дії цих моделей, практично ознайомлюючись з науковими основами фізики та механіки.

Усі заняття проходять за циклічною схемою (Див Рис. 1), що включає в себе такі ланки як взаємозв’язок, конструювання, осмислення та рефлексію, продовження.

Взаємозв’язок – ключовий принцип навчання через дію. Досліджено, що діти краще навчаються, якщо вони можуть поєднати новий досвід з уже набутим або зробити його стимулом до нового етапу навчання та пізнання.

Конструювання – цей принцип передбачає і створення моделей, і генерування ідей. Діти поєднують знання та розуміння. Їм пропонуються особливі завдання, які заохочують їх планувати та після цього створювати моделі власної конструкції, які здатні вирішити поставлену задачу.

Осмислення та рефлексія – осмислення того, що зроблено, створено, модифіковано; пошук словесного формулювання отриманого знання, способів представлення результатів набутого досвіду, шляхів його застосування в комплексі з іншими ідеями та рішеннями.

Продовження – підтримка творчої атмосфери, задоволення від успішно виконаної роботи реалізуються при виконанні більш складних завдань. Це сприяє поглибленню отриманого досвіду, розвитку творчих та дослідницьких навичок.


Матеріальна база

Матеріальною базою для реалізації програмових завдань є розвивальні набори LEGO Education, а саме: • тематичні набори типу DUPLO — «Громадяни», «Будинок», «Служби швидкого реагування», «Свійські та дикі тварини», «Динозаври», «Трубоподібні атракціони», «Транспорт», «Місто» а також набори пластин і цеглинок DUPLO;

 • тематичні набори типу SYSTEM — «Тематичні композиції», «Місто», «Транспорт», «Космос», «Тварини» та набір для творчого конструювання;

 • набори для логіко-математичного розвитку типу мозаїка та набір «Математичні ігри»;

 • набори для конструювання механічних моделей, які потребують використання як деталей типу DUPLO («Перші механізми»), так і деталей типу SYSTEM («Прості математичні механізми»).


Освітній курс «Дослідники світу» для дітей четвертого року життя

Особливості вікового періоду

Найважливішим досягненням цього вікового періоду є набуття діями дитини цілеспрямованого характеру. Діти починають діяти відповідно до поставленої мети, хоча через нестабільність уваги вони можуть про неї забути. Але поступово оволодіваючи технікою дій, дитина стає більш сміливою і самостійною. У трирічному віці дитина вже може багато зробити сама, не чекаючи на допомогу з боку дорослого.

Для розвитку дитини великого значення набувають творчі ігри, коли дитина бере на себе певну роль і підпорядковує їй свою поведінку. У цих іграх виявляється інтерес дитини до світу дорослих, які є взірцем поведінки для неї. Спільні ігри дітей починають переважати над індивідуальними та іграми поруч, хоча достатньої злагодженості між діями учасників ще немає, і тривалість гри невелика.

У конструюванні діти переходять до обдуманого зображення предметів, хоч засоби реалізації задуму ще недосконалі.

Основою розвитку відчуттів у дитини є її дійові зв’язки із зовнішнім світом, які спричиняються до вдосконалення аналітико-синтетичної діяльності її аналізаторів. Підвищується здатність аналізаторів диференціювати різні властивості явищ навколишнього світу, вдосконалюється їх синтезуюча діяльність.

Це стосується усіх без винятку відчуттів. На четвертому році життя продовжується удосконалюватися уміння розрізняти всі спектральні кольори. Пам’ять трирічної дитини також має свої особливості. Оскільки довільні процеси не достатньо розвинені, дитина ще не вміє цілеспрямовано запам’ятовувати. Явно переважає мимовільне запам’ятовування і згадування.

Дитина легко запам’ятовує посильний словниковий, ритмічно-організований матеріал та наочні об’єкти. Переважає наочно-образна і рухова пам’ять.

Свої особливості цього вікового періоду має і мова. Діти четвертого року життя, оволодіваючи новими словами, включають їх як до пасивного, так і активного словника, обсяг якого дуже швидко зростає.

Активне дійове мислення є властивим трирічним дітям. Дитина передовсім діє протягом вирішення якого-небудь завдання.

Характерні особливості має і увага дитини трьох років. Підвищується стійкість мимовільної уваги, її обсяг збільшується. Стійкість уваги характеризується часом, протягом якого дитина може бути зайнята певною діяльністю.

Мимовільний характер носить і уява трирічної дитини. Її образи ще нестійкі, напрям роботи уяви швидко змінюється під впливом зовнішніх вражень. Для створення образу дитині буває досить найвіддаленішої схожості між тим, що вона сприймає і попередніми її враженнями.

Характерною особливістю дітей трирічного віку є значна емоційна збудливість, нестриманість і недостатня стійкість емоцій. Емоції у дітей виникають легко, але і минають швидко, змінюються на протилежні.

Незважаючи на дитячу самостійність, що зростає, значною у їхньому житті залишається роль дорослого. Основні спонукання до спілкування з дорослим у дітей починають переходити із суто практичної сфери у пізнавальну сферу: дорослий починає виступати як джерело різноманітних відомостей про навколишній світ.
Завдання курсу

Учити конструювати нескладні моделі із цеглин та деталей-елементів споруд конструктора LEGO DUPLO за зразком, показом педагога та за картинкою.

Формувати уявлення про навколишній світ — житло людини та транспорт, місто та його інфраструктуру, село та сільське господарство, об’єкти природи та свята.

Учити розрізняти і називати основні кольори — синій, жовтий, червоний, зелений, чорний, білий; розрізняти і називати геометричні фігури — прямокутник, квадрат, круг, трикутник; розрізняти предмети за величиною — великий–маленький.

Формувати сенсорні основи сприйняття; технічні та зображувальні навички в конструкторській діяльності; навички елементарного орієнтування у просторі; емоційну сприйнятливість.

Розвивати наочно-дійове та образне мислення, вміння порівнювати, узагальнювати, класифікувати; образну та рухову пам’ять; просторову уяву; уміння зосереджувати увагу.

Учити здійснювати операції узагальнення, порівняння та класифікації; узгоджувати свої дії з діями педагога та товаришів; розрізняти емоційні стани інших людей та адекватно на них реагувати; свідомо регулювати свою поведінку.

Розвивати дрібну моторику рук. Формувати уміння тримати правильну поставу.

Розвивати мовлення — учити слухати та розуміти звернення та розповідь педагога; сприймати і розрізняти інтонації голосу дорослого; правильно вживати наголоси у словах; відповідати на запитання; чітко вимовляти звуки у словах, вимовляти слова повністю; будувати речення з 4–6 слів; вести діалог.

Розвивати комунікативні здібності, мовленнєву ініціативу. Збагачувати лексичний запас словами, що стосуються різних сфер життєдіяльності.

Виховувати інтерес до дидактичної та образно-рольової гри, до пізнання невідомого, оволодіння новими діями з предметами.

Формувати дружні стосунки; вміння працювати поряд і разом, не заважаючи товаришам виконувати завдання; адекватно реагувати на зауваження.

Виховувати інтерес до заняття; терплячість та наполегливість під час виконання завдання; слухняність; любов до порядку.
Зміст освітньої роботи та обладнання

І. Тематичний блок «Кольорова казка»

Ознайомити з цеглинками конструктора типу LEGO DUPLO; кольорами: синім, жовтим, червоним, зеленим, чорним, білим; геометричними фігурами: прямокутником, квадратом, кругом, трикутником.

Словникова робота: «конструктор», «деталь», «цеглинка», «казка», «небо», «сонце», «будинок», «колір», «синій», «жовтий», «зелений», «червоний», «чорний», «білий», «фігура», «прямокутник», «круг», «квадрат», «трикутник».

Дидактичний матеріал: набір LEGO Education типу DUPLO на вибір: «Набір цеглинок» або «Місто»; картини «Кольорова казка», «Чорно-білий звір».

ІІ. Тематичний блок «Починаємо будувати» Формувати уявлення про довжину, ширину та висоту; навички орієнтування у просторі. Ознайомити з методом прикладання.

Учити конструювати стежини, вежі, сходів, паркану та огорожі з цеглин LEGO DUPLO за показом педагога.

Словникова робота: «вежа», «стежка», «сходи», «паркан», «висота», «високий», «низький», «довжина», «довгий», «короткий», «ширина», «широкий», «вузький».

Дидактичний матеріал: набір LEGO Education типу DUPLO на вибір: «Набір цеглинок» або «Місто»; ватман із зображенням стежини; картинки із зображеннями вежі, сходів, огорожі та паркану.ІІІ. Тематичний блок «Мій маленький світ»

Формувати уявлення про житловий будинок та призначення його кімнат.

Ознайомити з меблями: їх будовою, ознаками та призначенням.

Учити конструювати житловий будинок з різними приміщеннями (вітальні, спальної кімнати, кухні, ванної кімнати, туалету) з конструктора типу DUPLO за картинкою; меблів (стільця, стола, ліжка, дивану, крісла, шафи) за зразком та показом педагога.

Словникова робота: «м’який», «твердий», «меблі», «стілець», «стіл», «ліжко», «диван», «крісло», «шафа», «будинок», «кімната», «вітальня», «спальна кімната», «кухня», «ванна кімната», «туалет», «вулиця», «сусіди».

Дидактичний матеріал: набори LEGO Education типу DUPLO: «Лялькова сім’я», «Великий будинок», «Набір цеглинок» або «Місто»; картинки із зображеннями стола, стільця, ліжка, дивану, крісла, шафи, будинку, зразки готових моделей ліжка, крісла та дивану.

IV. Тематичний блок «У місті».

Формувати уявлення про місто та його інфраструктуру: служби швидкого реагування, їх символіку та призначення; місця відпочинку та дозвілля; міський транспорт. Ознайомити з професіями людей, що працюють у місті.

Учити конструювати пожежну частину, лікарню, та міліцейський відділок із конструктора типу DUPLO за картинкою; цирку, зоопарку, кафе, театру, печери з музею давнини, парку атракціонів, одноповерхового житлового будинку та міського автомобільного транспорту (легковий автомобіль, автобус) - за зразком.

Словникова робота: «місто», «пожежна частина», «пожежник», «лікарня», «лікар», «міліцейський відділок», «міліція», «міліціонер», «зоопарк», «кафе», «офіціант», «продавець», «театр», «актор», «музей», «атракціони», «автомобіль», «автобус», «дикі тварини», «слон», «слоненя», «лев», «левеня», «пінгвін», «леопард», «ведмідь», «ведмежа», «мавпа», «мавпеня», «зебра», «динозавр», «печера».

Дидактичний матеріал: набори LEGO Education типу DUPLO: «Динозаври», «Дикі тварини», «Великий будинок», «Лікарня», «Міліцейський відділок», «Пожежна частина», «Місто», «Труби»; картинки із зображеннями пожежної частини, лікарні, міліцейського відділку, кафе, парку атракціонів, зоопарку, цирку, театру, музею давнини; відео-ролик про циркову виставу; зразок моделі одноповерхового житлового будинку.

V. Тематичний блок «В гостях у бабусі».

Ознайомити із селом та фермою. Формувати уявлення про свійських тварин, сад, город та ліс.Учити конструювати сільський будинок із конструктора типу DUPLO за картинкою; дерева, кущі, пліт та міст, – за зразком; хлів для свійських тварин, ясла для годування диких тварин – за показом педагога.

Словникова робота: «село», «бабуся», «дідусь», «ферма», «заміський будинок», «свійські тварини», «кінь», «лоша», «корова», «теля», «вівця», «ягня», «свиня», «порося», «собака», «цуценя», «кіт», «кошеня», «сад», «дерево», «кущ», «яблуня», «груша», «вишня», «слива», «абрикос», «смородина», «малина», «фрукти», «ягоди» «ліс», «ялина», «сосна», «ведмідь», «вовк», «лисиця», «кабан», «заєць», «білка», «рослини», «дерева», «тварини», «дикі тварини», «річка», «берег», «вода», «пліт», «човен», «міст».

Дидактичний матеріал: набори LEGO Education типу DUPLO: «Набір цеглинок» або «Місто», «Ферма», «Свійські тварини»; картинки та фотографії із зображеннями сільського будинку, свійських тварин, плодово-ягідних дерев, сосни та ялини, моста та плота; ватман із зображенням річки; зразки моделей хліва, моста та плота.VI. Тематичний блок «Ми подорожуємо».

Ознайомити з автомобільним, авіаційним та залізничним видами транспорту, їх особливостями та призначенням.

Учити конструювати літак із конструктора типу DUPLO за зразком; автомобільну дорогу, залізницю та потяг - за картинкою.

Словникова робота: «подорож», «зарубіжна країна», «літак», «автодорога», «автострада», «залізниця», «колія», «поїзд», «машиніст», «провідник».

Дидактичний матеріал: набори LEGO Education типу DUPLO: «Автострада», «Залізниця», «Набір цеглинок» або «Місто»; картинки із зображеннями літака, автодороги, залізниці та потяга; зразок моделі літака.

VII. Тематичний блок «Навколосвітня подорож».

Ознайомити із зарубіжними країнами: Китаєм, Єгиптом, Італією, Францією, США та їхніми символами: Великою Китайською стіною, пірамідами, містом на воді, замками та фортецями а також хмарочосами.

Учити конструювати високу довгу стіну з конструктора типу DUPLO за показом педагога; фортечний мур – за послідовними вказівками педагога; хмарочос, піраміду, міст та човен – за зразком.

Словникова робота: «зарубіжна країна», «Китай», «Велика китайська стіна», «Америка», «багатоповерховий будинок», «хмарочос», «Єгипет», «піраміда», «Європа», «лицар», «замок», «фортеця», «мур», «Венеція», «міст», «історія», «минуле», «пам’ятка».

Дидактичний матеріал: набір LEGO Education типу DUPLO на вибір: «Набір цеглинок» або «Місто»; картинки та фотографії із зображеннями Великої китайської стіни, хмарочосів, Єгипетських пірамід, європейських замків та фортець лицарської доби, краєвидів Венеції; зразки моделей хмарочоса, піраміди, моста та човна.

VIII. Тематичний блок «Світ казки».

Формувати уявлення про будову, міцність та стійкість будинку. Ознайомити з казками «Рукавичка», «Троє поросят», «Історія про Бабу Ягу та хатинку на курячих ніжках».

Учити конструювати хатинки та будинки для персонажів казок «Троє поросят», «Рукавичка» та «Історія про Бабу Ягу та хатинку на курячих ніжках» з конструктора типу DUPLO за зразком.

Словникова робота: «казка», «Рукавичка», «Мишка-Норушка», «Жабка-Скрекотушка», «Зайчик-Побігайчик», «Лисичка-Сестричка», «Вовчик-Братик», «Кабан-Іклан», «Ведмідь», «Троє поросят», «Хатинка на курячих ніжках», «будинок», «міцний», «хиткий», «солом’яний», «дерев’яний», «кам’яний», «цегляний», «стіна», «дах», «підлога», «вікно», «двері», «курячі ніжки».

Дидактичний матеріал: набір LEGO Education типу DUPLO на вибір: «Набір цеглинок» або «Місто»; ілюстрації до казок «Троє поросят», «Рукавичка», «Історія про Бабу Ягу та хатинку на курячих ніжках»; картинки із зображеннями різних будинків; зразки моделей казкових будинків.

ІХ. Тематичний блок «Країна ігор».

Ознайомити з іграми «Городки», «Лабіринт»,«Веселе лото» та їх правилами.

Учити конструювати лабіринт та обладнання для ігор «Городки», «Веселе лото» з конструктора типу DUPLO за послідовними вказівками педагога.

Словникова робота: «гра», «городки», «м’яч», «фігура», «лабіринт», «лото».

Дидактичний матеріал: набір LEGO Education типу DUPLO на вибір: «Набір цеглинок» або «Місто»; маленький м’ячик; зразок моделі фігури для збивання; картинки із зображеннями лабіринту; картки із розміченими кольоровими областями для накладання кубиків.

Х. Тематичний блок «Неймовірні історії».

Закріплювати знання про кольори, будинок, пліт, потяг, гелікоптер, свійських та диких тварин. Розвивати творчі здібності.

Учити конструювати гелікоптер за зразком; чарівний потяг – за послідовними вказівками педагога та чарівної істоти – за уявою. Закріплювати навички конструювання невеликого будинку, хліва, огорожі та плота з конструктора типу DUPLO за зразком.

Словникова робота: «річка», «берег», «повінь», «затоплення», «огорожа», «подорож», «мандрівка», «мандри», «мандрівник», «залізниця», «поїзд», «потяг», «гелікоптер», «залізний», «птах», дикі тварини», «свійські тварини», «кінь», «зебра», «хлів», «будинок», «стіни», «дах», «двері», «вікно», «домовичок», «безхатченко», «істота», «чарівний», «неіснуючий».

Дидактичний матеріал: набори LEGO Education типу DUPLO: «Набір цеглинок» або «Місто», «Дикі тварини», «Свійські тварини»; ватман із зображенням річки; картинки із зображеннями домовичка (мультфільм про домовичка), літаючого птаха, гелікоптера; зразки моделей плота, будинку, хліва, моста та огорожі; білий папір та фломастери.

ХІ. Тематичний блок «Ми святкуємо…».

Формувати уявлення про свята: Новий рік, Різдво, 8 Березня, Великдень, День матері, День народження. Ознайомлювати з правилами поведінки на святі.

Удосконалювати навички конструювання стола та ялинки за зразком. Учити конструювати вази для квітів та торт із конструктора типу DUPLO за показом педагога; великодній кошик, квітку – за зразком.

Словникова робота: «свято», «подарунки», «Новий рік», «ялинка», «Різдво», «Ісус Христос», «страва», «кутя», «8 Березня», «квіти», «Великдень», «Пасха», «паска», «крашанки», «писанки», «храм», «церква», «День народження», «стіл», «зима», «весна», «літо», «осінь».

Дидактичний матеріал: набір LEGO Education типу DUPLO на вибір: «Набір цеглинок» або «Місто»; новорічні, різдвяні, великодні листівки та листівки до Березня, Дня народження; картинки із зображеннями новорічної ялинки, паски, писанок, торта; серпантин, ялинкові іграшки, вирізані з паперу; зразки моделей стола, кошика та квітки.

  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка