Програма спецкурсу «Іміджева політика навчального закладу»Сторінка4/4
Дата конвертації08.03.2016
Розмір0.67 Mb.
1   2   3   4


КалендарнИй план

витрат на проведення науково-практичної конференції

«Традиції та інновації у становленні сучасної школи»

Етапи реалізації проекту

2015г.

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

1.

Підготовка науково-практичної конференції

***

***

***2.

Проведення конференції


***
3.

Підготовка до видання збірника

***

***


4.

Виготовлення збірника***5.

Підведення підсумків конференції

***


Голова С.П. Іванова


М.П.


доДоговору гранта

від «___» ___________2015 р.

______________
ПРОГРАМА

проведення науково-практичної конференції

«Традиції та інновації у становленні сучасної школи»8 жовтня 2015р.

(понеділок)

06.00 – 11.00

Заїзд учасників Конференції та їх розміщення в гуртожитку

11.00 –14.00


Пленарне засідання «Нові концептуальні підходи в роботі загальноосвітніх навчальних закладів в умовах розвитку сучасної європейської свідомості»

15.00 –17.00

Виставка робіт педагогів та учнів, присвячена педагогічній спадщині В. Сухомлинського

9 жовтня 2015 р.

(вівторок)

09.00 – 12.00
13.30 – 16.00

Робота в секціях:

«Директор школи як керівник навчально-виховного процесу» (для керівників шкіл)

«Культурологічний підхід на уроках гуманітарного циклу» (для вчителів - філологів та художньої культури)

«Психологічний супровід в роботі вчителя» (для психологів). Майстер-класи: «Метапредметні технології як педагогічні технології майбутнього» (для директорів), «Робота з художнім текстом як ресурс духовного розвитку учня»

(для вчителів філологів), «Краєзнавчий компонент на уроках історії» (для вчителів історії)


10 жовтня 2013 р.

(середа)
Поїздка до Павлиської школи (Кіровоградська область)

Голова С.П.Іванова

Прес-реліз


Шановні колеги!
Фонд «_____________»

(Україна)


Комунальний вищий навчальний заклад

«Херсонська академія неперервної освіти»

Херсонської обласної ради
Всеукраїнська громадська організація

«______________»


Херсонська міська громадська організація

«_______________________________________»


проводять
науково-практичну конференцію

«Традиції та інновації у становленні сучасної школи»,

присвячену педагогічній спадщині В.О. Сухомлинського
Конференція відбудеться 8-10 жовтня 2015р.

на базі КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»


До участі в конференції запрошуються керівники загальноосвітніх навчальних закладів, учителі-філологи, психологи – всі, кому небайдужа доля вітчизняної освіти.

Мета конференції: обговорення проблемних питань забезпечення наступності між традиційними та інноваційними формами роботи у становленні сучасної парадигми освіти; проектування моделей стратегічного розвитку навчального закладу в контексті педагогічної спадщини В.О.Сухомлинського.

Конференція буде проводитися за наступними напрямами:

1. Директор школи як керівник навчально-виховного процесу (для керівників шкіл).

2. Культурологічний підхід на уроках гуманітарного циклу (для вчителів - філологів).

3. Психологічний супровід в роботі вчителя (для психологів).

У межах конференції планується проведення майстер-класів за наступними темами:

1. Авторська школа Н.П. Гузіка.

2. Метапредметні технології як технології майбутнього.

3. Особливості стратегічного планування загальноосвітнього навчального закладу на сучасному етапі.

4. Інтегрований підхід у процесі викладання предметів суспільствознавчого циклу.

5. Система роботи з обдарованими дітьми.

6. Розвиток творчого потенціалу учнів на уроках словесності.

7. Культурологічний аспект у викладанні світової літератури.

8. Медіаосвітні технології на уроках мови та літератури.

У роботі конференції беруть участь педагоги Херсонської, Миколаївської, Одеської областей.

До початку конференції планується випуск літературно-педагогічної збірки «Чарівний світ казок В. Сухомлинського» з подальшою розсилкою до бібліотек України.
Оргкомітет

Коротка анотація проекту
1. Опишіть конкретну проблему, на вирішення якої спрямовано ваш проект.

2. Зазначте мету Вашого проекту і перерахуйте завдання, які необхідно виконати для досягнення окресленої мети.

3. Опишіть основні етапи реалізації проекту.

4. Обґрунтуйте механізми реалізації проекту, тобто ті заходи або дії, які Ви маєте намір провести, щоб здійснити головну ідею вашого проекту.

5. Надайте інформацію про те, як буде організована ця діяльність, хто буде задіяний у її виконанні, які ресурси будуть залучатися.

6. Якщо Ви плануєте написання (розробку) методичних посібників, словників, підручників, наукових статей, монографій, поясніть, будь ласка, що буде кінцевим продуктом вашої праці (видання, розповсюдження за допомогою електронних носіїв тощо). Обов’язково приведіть схему розповсюдження; поясніть, хто буде споживачами «продукту», отриманого в результаті виконання проекту. Необхідно також вказати: авторів видання (ПІБ), назву видання, якою мовою воно буде видаватися, тираж, обсяг, формат, кольоровість, характеристику обкладинки, наявність ілюстрацій та іншу інформацію.

7. Якщо Ви плануєте видання газет, журналів або додатків до них, вкажіть, будь ласка, назву видання, якою мовою воно буде видаватися, тираж, обсяг, формат, кольоровість, характеристику обкладинки, наявність ілюстрацій та іншу інформацію.

8. Якщо в проекті заплановано проведення заходів (тренінгів, семінарів, конференцій, фестивалів, конкурсів тощо), опишіть кожне з них, зазначивши мету і планований результат, хто буде учасником заходу, на скільки осіб він розрахований, часовий формат заходу, передбачуване місце проведення, кількість тренерів, викладачів, додайте попередню програму заходу.

9. Якщо метою Вашого проекту є організація курсів, то вкажіть, будь ласка, періодичність занять, тривалість, місце проведення та іншу необхідну, на Ваш погляд, інформацію.

10. Описуючи проект, метою якого є створення радіо- або телепередач, необхідно вказати інформацію про тематику передач, тривалість, періодичність їх виходу в ефір. Додайте, будь ласка, до заявки лист від керівництва радіо- або телеканалів про готовність транслювати створену вами передачу (цикл передач).

11. Опишіть, будь ласка, передбачувані результати виконання проекту та поясніть, яким Ви бачите подальше продовження проекту.Питання для самоконтролю
1. Які Ви знаєте моделі державно-громадського управління щодо розвитку навчального закладу?

2. Що таке грант з точки зору іміджу вченого і педагога?

3. Що таке грант з точки зору іміджу школи?

4. Розкрийте сутність понять «іміджева політика навчального закладу», «фандрайзинг», «грант», «грантова заявка», «донори» (грантодавці, спонсори, дарувальники).

5. Які Ви знаєте ключові етапи розробки стратегії фандрайзингу?

6. Дайте характеристику методам залучення ресурсів у фандрайзингу.

7. Визначте цілі отримання гранту.

8. Що є необхідною умовою для отримання гранту?

9. Назвіть основні типи грантів.

10. Назвіть основні джерела отримання грантів.

11. Що включає в себе грантова політика сучасної школи?

12. Назвіть складові процесу розробки концепції освітнього проекту.

13. Що таке «визначення освітнього проекту»?

14. Що включає в себе планування проекту?

15. Назвіть сучасні тенденції конкурсного відбору проектів.

16. Які рекомендації допоможуть Вам у розробці освітнього проекту?

17. Охарактеризуйте ключові розділи грантової заявки та їх зміст.

18. Які додаткові переваги є допоміжними для участі у грантовому конкурсі?
Орієнтовна тематика випускних робіт, статей, проектів для самостійної діяльності курсантів
1. Організаційні форми реалізації грантової політики в сучасній школі.

2. Фандрайзинг як складова частина грантової діяльності навчального закладу.

3. Розробка комплексного освітнього проекту в контексті роботи освітнього округу.

4. Розробка концепції освітнього проекту.

5. Діловий імідж керівника школи як запорука успішної грантової політики навчального закладу.

6. Теорія і практика постановки проблеми при складанні грантової заявки.Глосарій
Грант – кошти, безоплатно передані донором (фондом, компанією, державною установою або приватною особою) юридичній або фізичній особі цільовим чином (для реалізації конкретних заходів або проекту).

Заявка – письмове звернення з проханням про надання підтримки. Мета заявки – переконати донора підтримати саме даний проект. Як правило, гранти виділяються на конкурсній основі. Конкурсний відбір проектів здійснюється експертами на підставі заявок.

Донор – юридична або фізична особа, яка надає матеріальну, фінансову, організаційну та іншу благодійну допомогу неприбутковим організаціям на добровільній безкорисливій основі.

Спонсор – юридична або фізична особа, яка надає на добровільній і неприбутковій основі матеріальну підтримку благодійної діяльності з метою популяризації виключно свого імені (назви), торгової марки тощо.

Грантодавці - приватні особи або організації, що розглядають заявки на грант і надають гранти.

Грантоотримувачі – ті організації, які отримують кошти на реалізацію гранта.

Заявник - приватна особа або організація, які подають заявки на грант.

Проект – логічна сукупність заходів, здійснюваних для досягнення поставлених цілей у межах встановленого бюджету, плану – графіка реалізації та прогнозування результатів діяльності.

Спонсорство – взаємовигідний обмін грошових коштів, товарів, послуг, робіт за умов розміщення реклами, PR-заходів.

Благодійність – добровільна, безкорислива, різна за формами підтримка фінансових і юридичних осіб у загальнокорисних цілях.

Пожертвування – дарування речі або права обмеженому колу благоотримувачів у загальнокорисних цілях.

Патронаж – надання довгострокової матеріальної та організаційної підтримки некомерційної діяльності у відповідь на отримання прав управління нею.

Членство – регулярне відрахування в некомерційну організацію фіксованих коштів з метою отримання стандартного пакета некомерційних послуг.

Меценатство – організація або підтримка суспільно – значущих заходів з просвітницькою метою (переважно у сфері культури і мистецтва).

Державні фонди - держустанови, фінансуються з бюджету своєї держави.

Посередницькі фонди – громадські організації, що фінансуються державними чи приватними фондами і розподіляють фінанси по заявникам, що задовольняє вимогам фонду або програми.

Приватні фонди – це недержавні некомерційні організації, які отримують кошти від громадян (у вигляді пожертвувань) або комерційних організацій, а також приватні особи.

Ресурси – фінансові кошти, інформація, фахівці, обладнання, матеріали та інші матеріальні і нематеріальні об'єкти, необхідні для реалізації проекту або здійснення діяльності.

Державні донори – отримують кошти з державного бюджету своєї держави; програми спрямовані на вузьке коло потенційних одержувачів, а вимоги до оформлення заявок та звітності найбільш суворі. У деяких випадках вони надають гранти іноземним заявникам, зазвичай через організацію-посередника.

Незалежні донори – зазвичай, організовуються приватною особою або кількома особами, або виділяються з інших організацій (фонд МакАртурів, фонд Рокфеллерів, фонд Сороса, Фонд Форда), а потім існують на дивіденди з вкладеного капіталу. Такі фонди мають чітко визначений перелік пріоритетних напрямів і набір стандартних критеріїв відбору заявок. Фонди формують поради, які розглядають заявки і виносять рішення про фінансування. Найбільш поширені.

Корпоративні (асоційовані) донори – фінансуються з коштів компанії, з якою вони асоційовані. (XeroxFoundation, Apple, Hewlett-Packard, GM та ін.); надають гранти у сфері, котра співпадає зі сферою інтересів корпорації. Рішення про видачу грантів приймаються радою, включаючи керівництво компанії. Іноді самі корпорації проводять грантові конкурси (Ford).

Фандрайзинг – пошук ресурсів (людей, устаткування, часу, фінансування, інформації), необхідних для здійснення будь-якої діяльності соціального, освітнього, наукового, культурного характеру; спосіб економічного виживання некомерційних організацій; пошук нових партнерів, однодумців.


Список рекомендованої літератури


 1. Борытко Н. М. Воспитательное пространство как целостная среда субъективного становления человека / Н. М. Борытко // Славянский педагогический собор : тезисы докладов I Международного конгресса (Тирасполь, 26-29 июня 2002 г.). – Бендеры, 2002. – С. 517-519.

 2. Василенко И. А. О возможностях политической герменевтики / И. А. Василенко // Вопросы философии. – 1999. – № 6. – С. 3-12.

 3. Величковский Б. М. Психология восприятия / Б. М. Величковский, В. П. Зинченко, А. Р. Лурия. – М. : Издательство Московского университета, 1973. – 246 с.

 4. Воронина Е. В. Профильное обучение: модели организации, управленческое и методическое сопровождение / Е. В. Воронина. – М. : «5 за знания», 2006. – 256 с.

 5. Дарадан Т. Конкурс проектів та програм розвитку місцевого самоврядування / Т. Дарадан // Практика управління дошкільним закладом. – 2013. – № 12. – С. 7-11.

 6. Ковалев Г. А. Психическое развитие ребенка и жизненная среда / Г. А. Ковалев // Вопросы психологии. – 1993. – № 1. – С. 13-23.

 7. Кузнецов И. Н. Научное исследование: методика проведения и оформления / И. Н. Кузнецов. – изд. 3-е, перераб. и доп. – М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2006. – 460 c.

 8. Куц С. Фандрайзинг АВС: Посібник для початківців / С. Куц. – К. : Центр філантропії, 2008. – 92 с.

 9. Михеева Н. А. Менеджмент в социально-культурной сфере : учебное пособие / Н. А. Михеева, Л. Н. Галенская. – СПб. : Издательство Михайлова, 2000. – 168 с.

 10. Образование как интегративный фактор цивилизационного развития, ч.: 4.1. – Казань : Издательство «Таглимат» Института экономики, управления и права, 2005. – 284 с.

 11. Слободчиков В. И. О понятии образовательной среды в концепции развивающего образования / В. И. Слободчиков. – М. : Экопсицентр РОСС, 2000. – 230 с.

 12. Фандрайзинг: Руководство для неправительственных организаций / Asoc. Promo-LEX ; подгот.: В. Лозовану, О. Маноле ; коорд.: О. Маноле. – Кишинев, 2011. – 55 с.

 13. Циба В. Т. Соціологія особистості: системний підхід (соціально-психологічний аналіз) : навч. посіб. / В. Т. Циба. – К. : МАУП, 2000. – 152 с.

 14. Шацкий С. Т. Роль среды в педагогическом процессе / С. Т. Шацкий // Народное просвещение. – 1928. – № 7 – С. 19.

 15. Ящук І. П. Формування жіттєвої компетентності особистості старшокласників загальноосвітніх шкіл України / І. П. Ящук. – Київ, 2001. – 21 с.

 16. Кучерносов В. Фандрайзинг: миф и реальность [Электронный ресурс] / В. Кучерносов. – Режим доступа :http://test.eurekanet.ru/ewww2007/info/609.html. – Название с экрана.

 17. Научный фандрайзинг [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.zpu-journal.ru/fundraising/. – Название с экрана.

 18. Фандрайзинг и финансовая устойчивость [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://noncommerce.rin.ru/information/fandreiz.html. – Название с экрана.

 19. Gerard H. Koppelman, John W. Holloway. Successful grant writing // Paediatric Respiratory Reviews. – 2012. Vol.13. – Issue 1. – P. 63-66.

 20. Guy Roberts-Holmes. Doing Your Early Years Research Project: A Step by Step Guide. 2-nd edition. – SAGE Publication Ltd. – 2011. – 214 p.

 21. Judith Bell. Doing Your Research Project: A Guide for First – Time Researchers in Education, Health and Social Science (Open Up Study Skills). Fifth Edition. – McGrow Hill, Open University Press. – 2010. – 278 p.

 22. Walters, Mary W. Write an Effective Funding Application: A Guide for Researchers and Scholars. – Johns Hopkins University Press. – 2009.

 23. Willo Peguegnat, Ellen Stover, Cheryl Anne Boyce. How to write a successful research grant application: a guide for social and behavioral scientists. 2-nd ed. – New York: Springer. – 2011. – 385 p.
Методичне видання

ПРОГРАМА

спецкурсу

«Іміджева політика навчального закладу»
для слухачів курсів підвищення кваліфікації

керівників загальноосвітніх навчальних закладівУкладач:

Кузьміч Тетяна Олександрівна

Підписано до друку 18.12.2014 р.

Формат 60 х 84/16

Умовн.друк.арк. 16,28.Наклад 50 пр.
Виготовлено з оригінал-макету

у КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»

вул.Покришева, 41, м.Херсон, 73034

тел. (0552) 37-02-66

E-mail: suitti.ks.@gmail.com

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи
ХС №74 від 30.12.2011 р.


1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка