Програма: Українська мова. 2 клас. Програми для середньої загальноосвітньої школи. 1-2 класи. К.: Початкова школа, 2006Скачати 314.9 Kb.
Дата конвертації21.02.2016
Розмір314.9 Kb.

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ
УКРАЇНСЬКА МОВА

2 клас


Програма: Українська мова. 2 клас. Програми для середньої загальноосвітньої школи. 1-2 класи. – К.: Початкова школа, 2006
Підручник: Білецька М.А., Вашуленко М.С. Українська мова: Підручник для 2 класу. – К.: Освіта, 2010 – Ч.І. ІІ.ДАТА

ТЕМА УРОКУ


К-ть годин

Прим.

І семестр


Тема 1. Закріплення знань і вмінь, здобутих в 1 класі


8Вступ. Звуки мовлення. Букви. Каліграфічне написання малих букв українського алфавіту. Вимова та правопис слів азбука, абетка, алфавіт, вересень.

1

С. 4-6

Впр. 1-8Звуко-буквений аналіз слів. Складання розповіді на тему „Наші літні канікули”. Вимова і правопис слова виразно

1

С. 7-8

Впр.9-13Каліграфічне написання великих букв алфавіту. Слова, близькі за значенням. Вимова та написання слів буква, літера, ґанок, читання

1

С. 9-11

Впр.14-19
Склад. Перенос слів з рядка в рядок. Перенос слів зі збігом приголосних звуків.

1

С. 11-14

Впр.20-30
Перенос слів із буквами Й та Ь.

1

С.15-17

Впр.31-34
Слово. Речення. Складання речень за малюнками й опорними словами. Правильна вимова та написання слова олень

1

С.17-19

Впр.35-39
Роздільне написання слів у реченнях. Складання розповіді за малюнком. Вимова і правопис слів завдання, ведмідь.

1

С.19-21

Впр.40-43
Урок розвитку зв’язного мовлення. Мова і мовлення. Слова ввічливості. Складання речень.

1

Тема 2. Мова і мовлення


9Уявлення про мову як засіб людського спілкування. Ознайомлення з мовними і немовними знаками.

1

С.22-24

Впр. 44-49
Українська мова і споріднені з нею мови. Спостереження за звучанням, написанням і значенням слів у споріднених мовах.

1

С.24-26

Впр.50-55
Старі й нові слова в мові. Поповнення мови новими словами. Переказування тексту. Вимова і написання слів шофер, телевізор.

1

С.26-28

Впр.56-60
Уявлення про усне й писемне мовлення (говоріння і письмо). Культура мовлення і культура спілкування.

1

С.29-31

Впр.61-65
Практичне ознайомлення зі словами-звертаннями. Складання діалогу за поданими запитаннями.

1

С.31-33

Впр.66-70
Сила голосу і темп мовлення в процесі читання, говоріння, діалогічного спілкування. . Слова ввічливості. Ситуативні діалогічні вправи.

1

С.34-39

Впр.71-78
Поглиблення знань про культуру мовлення. Вправляння в етиці мовленнєвої поведінки. Складання діалогу на тему „В магазині”.

1

С. 39-43

Впр.79-87
Перевірка мовних знань і вмінь з теми.

1

Урок розвитку зв’язного мовлення. Говоримо, записуємо, відповідаємо.

1

Тема 3. Текст


7


Поняття про текст. Розрізнення групи окремих речень і тексту. Заголовок тексту.

1

С. 44-45

Впр. 88-91
Удосконалення вміння добирати заголовок відповідно до змісту тексту. Вправляння у стислому переказуванні тексту.

1

С.46-47

Впр.92-95
Спостереження за побудовою тексту: зачин, основна частина, кінцівка. Доповнення основної частини тексту.

1

С.47-49

Впр.96-99
Закріплення знань про будову тексту. Складання тексту за початком і кінцівкою.

1

С.49-51

Впр.100-103
Спостереження за роллю абзаців у тексті. Види текстів.

1

С.52-54

Впр.104-107
Спостереження за використанням слів для зв’язку речень у тексті. Перевірна робота

1

С.54-58

Впр.108-115
УРЗМ. Відновлення деформованих речень.

1

Тема 4. Речення


16


Зміст та завершене інтонаційне оформлення речення.

1

С.59-60

Впр.116-120
Спостереження за основними ознаками речення. Розрізнення речень завершених і незавершених.

1

С.60-62

Впр.121-125
Розповідні речення. Розділові знаки в кінці розповідних речень. Складання розповідних речень.

1

С.62-64

Впр.126-129
Питальні речення. Розділові знаки в кінці питальних речень. Логічний наголос у питальних реченнях. Складання діалогу на тему «У бібліотеці».

1

С.64-66

Впр.130-134
Інтонація речень, різних за метою висловлювання.

1

С.66-68

Впр.135-139
Закріплення знань про розповідні та питальні речення.

1

С.68-69

Впр.140-143
Спонукальні речення. Розділові знаки в кінці спонукальних речень. Форми спонукання.

1

С.70-72

Впр.144-148
Урок розвитку зв’язного мовлення. Речення і текст.

1

Закріплення знань про спонукальні речення. Виразне читання тексту.

1

С.72-73

Впр.149-153
Закріплення знань про види речень за метою висловлювання. Складання усної розповіді «День народження» за малюнком та поданим планом.

1

С.74-75

Впр.154-156
Головні слова в реченні. Об’єднання двох простих речень в одне складне - за зразком. Використання безсполучникових зв’язків, а також сполучників а,і.

1

С.76-77

Впр.157-160
Другорядні члени речення. Складання речень за схемами. Навчальне аудіювання («Рідний край»). Вимова й написання слова Батьківщина.

1

С.77-79

Впр.161-166
Поширення речення за питаннями.

1

С.79-80

Впр.167-170
Розуміння змісту речення. Встановлення різниці у змісті подібних речень, які розрізнюються одним-двома словами.

1

С.81-83

Впр.171-179
Узагальнення знань і вмінь учнів за темою «Речення». Контрольне аудіювання.

1

С.83-85

Впр.180-183
Урок розвитку зв’язного мовлення. Будова тексту. Відновлення тексту з деформованих частин.

1

Тема 5. Слова, які означають назви предметів


14


Спостереження за лексичним значенням слова. Слова, що означають назви предметів. Складання речень.

1

С.86-89

Впр.184-189
Розпізнавання слів – назв предметів за питаннями хто? що? Складання речень.

1

С.89-91

Впр.190-195
Групування предметів за родовими та видовими ознаками. Складання речень.

1

С.91-94

Впр.196-200
Уявлення про один предмет і багато предметів. Практичне вживання форм однини і множини без уживання термінів. Вимова й написання слів ясен, календар.

1

С.94-96

Впр.201-205
Змінювання іменників за зразком «один - багато». Редагування тексту.

1

С.96-97

Впр.206-209
Закріплення знань про слова, що означають назви предметів. Вимова та написання слова театр та назв днів тижня.

1

С.98-99

Впр.210-213
Велика буква в іменах, по батькові та прізвищах людей, кличках тварин.

1

С.100-101

Впр.214-218
Урок розвитку зв’язного мовлення. Засоби зв’язку речень у тексті.

1

Складання опису тварини. Доповнення діалогу. Складання усної розповіді за серією малюнків.

1

С.101-104

Впр.219-223
Велика буква у кличках тварин. Складання опису тварин.

1

С.105-108

Впр.224-232
Велика буква у назвах міст, сіл, вулиць, річок. Навчальний діалог. Вимова й написання слова вулиця.

1

С.108-111

Впр.233-241
Закріплення правил написання іменників з великої букви.

1

С.111-113

Впр.242-245
Повторення матеріалу за темою «Слова, що означають назви предметів».

1

С.114-115

Впр.246-251
Перевірка мовних знань і вмінь з теми

1

Тема 6. Слова, які називають ознаки предметів


10


Слова, що називають ознаки предметів. Роль прикметників у мовленні. Вимова й правопис слова ознака.

1

С.116-117

Впр.252-256
Урок розвитку зв’язного мовлення. Говоримо – слухаємо, читаємо – пишемо.

1

Зв’язок прикметників з іменниками в реченні. Складання діалогу. Доповнення тексту. Вимова й правопис слова ґудзик.

1

С.118-119

Впр.257-261
Змінювання прикметників з іменниками за зразком «один - багато». Вимова й правопис слова іній. Складання діалогу

1

С.120-121

Впр.262-265
Закріплення знань про прикметники. Переказ тексту за малюнком та поданим планом. Складання діалогу

1

С.121-122

Впр.266-268
Спостереження за роллю прикметників у загадках. Складання загадок. Контрольне списування.

1

С.123-124

Впр.269-273
Прикметники, близькі й протилежні за значенням. Вживання прикметників у переносному значенні. Складання питань.

1

С.124-126

Впр.274-279
Контрольний диктант.

1

Урок розвитку зв’язного мовлення. Загадковий світ птахів.

1

Підсумковий урок за семестр.
ІІ семестрТема 7. Слова, які називають дії предметів. Службові слова12

Слова, які називають дії предметів. Складання речень за малюнками. Вимова й написання слів ковзатись, ковзанка, ковзани.

1

С.3-5

Впр. 1-5Роль дієслів у мовленні. Зв’язок дієслів з іменниками в реченні. Доповнення тексту. Вимова й написання слів килим, парасолька.

1

С.5-7

Впр. 6-9Змінювання дієслів з іменниками за зразком „один – багато”. Навчальне аудіювання «Волохань». Вимова й написання слова жайворонок

1

С. 8-10

Впр.10-15
Спостереження за роллю дієслів у мовленні. Виразне читання та переказування казки.

1

С.10-12

Впр.16-18
Дієслова, близькі та протилежні за значенням. Складання розповіді за серією малюнків та опорними словами.

1

С.12-13 Впр.19-21Багатозначні дієслова. Складання усного опису зовнішності людини.

1

С.14-17 Впр.22-29


Узагальнення знань і вмінь учнів за темою «Слова, що називають дії предметів». Складання розповіді за серією малюнків та питаннями.

1

С.17-20 Впр.33-46


Урок розвитку зв’язного мовлення. Вчимося малювати словами.

1

Поняття про службові слова, їх роль у реченні. Вживання службових слів для зв’язку слів у реченні. Навчальний діалог.

1

С.20-22

Впр.37-40
Написання службових слів окремо від інших. Вживання службових слів за змістом речення. Навчальне аудіювання за текстом „Пелюстка і квітка”.

1

С.22-23

Впр.41-45
Перевірка мовних знань і вмінь з теми.

1

Узагальнення знань і вмінь учнів за темою «Слова, що означають дії предметів. Службові слова».

1

С.24-25

Впр.46-49
Тема 8. Корінь слова. Спільнокореневі слова
7

Уявлення про спільнокореневі слова і корінь слова.

1

С.26-27 Впр.50-55


Виділення кореня у слові шляхом добирання спільнокореневих слів.

1

С.28-29

Впр.56-60
Добір спільнокореневих слів, що належать до різних частин мови.

1

С.30-33 Впр.61-65


Урок розвитку зв’язного мовлення Відновлення деформованого тексту

1

Добирання до слів – назв предметів спільнокореневих слів – назв дій та назв ознак.

1

С.34-35

Впр.66-71
Контрольний диктант.

1

Розрізнення спільнокореневих слів і слів, близьких за значенням.

1

С.34-36

Впр.72-76Тема 9. Звуки і букви. Алфавіт. Голосні звуки. Наголос

16

Звуки і букви. Алфавіт. Складання речень.

1

С.37-38

Впр.77-83
Розташування слів у алфавітному порядку. Робота з орфографічним словником.

1

С.39

Впр.84-87
Голосні звуки, позначення їх буквами на письмі.

1

С.39-43

Впр.88-92
Позначення голосних звуків буквами я, ю, є, ї (на початку складу). Вимова й написання слів обрій, горизонт, виднокруг.

1

С.41-43

Впр.93-98
Урок розвитку зв’язного мовлення Вчимося розповідати. Побудова тексту-розповіді за опорними словами.

1

Наголос. Наголошений склад. Складотворча роль голосних звуків.

1

С.44-46

Впр.99-104
Наголошені й ненаголошені голосні. Визначення наголосу в словах. Складання розповіді за малюнками.

1

С.47-49

Впр.105-110
Робота зі словами, наголос в яких треба запам’ятати.

1

С.49-50

Впр.111-114
Роль наголосу в значенні слова. Правильне вимовляння слів.

1

С.50-52

Впр.115-119
Ненаголошені звуки [е], [и] в корені слова, їх вимова порівняно з наголошеними. Перевірка написання. Складання речень.

1

С. 55-56

Впр.120-129
Вправи на закріплення про перевірку ненаголошених [е], [и] в корені слова. Складання усної розповіді.

1

С.57-61

Впр.130-140

Добирання спільнокореневих слів для перевірки ненаголошених голосних [е], [и].

1

С.62-65

Впр.141-148
Урок розвитку зв’язного мовлення. Слухаємо, говоримо, переказуємо

1

Слова з ненаголошеними [е], [и], правопис яких слід запам’ятати. Перевірка написання за словником.

1

С.65-66

Впр.149-152
Перевірка мовних знань і вмінь з теми.

1

Узагальнення знань про написання ненаголошених [е], [и] в корені слова. Звуко-буквений аналіз слів.

1

С.66-69

Впр.153-161
Тема 10. Приголосні звуки. Дзвінкі та глухі приголосні


16

Приголосні звуки, позначення їх буквами на письмі. Складання усного опису квітки за запитаннями і малюнком.

1

С. 70-71

Впр.162-167
Звук [ф], позначення його буквою „ф”. Складання речень

1

С.71-73

Впр.168-173
Звуки [дж], [дз], [дз’], позначення їх буквосполученнями дж, дз. Складання усного опису за поданими запитаннями.

1

С.73-75

Впр.174-178
Правильна вимова звуків [г], [ґ], позначення їх буквами „ге”, „ґе”

1

С.76-77

Впр.179-184
Урок розвитку зв’язного мовлення

Слухаємо, говоримо, описуємо. Опис лисички.1

Буква „ща”, позначення нею звукосполучення [шч]. Поділ тексту на речення.

1

С.77-78

Впр.185-188
Узагальнюючий урок про приголосні звуки.

1

С.79


Уявлення про дзвінкі та глухі приголосні звуки

1

С.79-81

Впр.189-194
Парні дзвінкі та глухі приголосні звуки

1

Вимова та написання слів із дзвінкими приголосними в кінці слова й складу перед глухими. Складання усної розповіді за малюнком.

1

С. 81-83

Впр.195-199
Вправи на правильне вимовляння дзвінких звуків у кінці слова і складу.

1

С.83-86

Впр.200-206
Відпрацювання вимови та написання слів із дзвінкими приголосними в кінці слова й складу.

1

Урок розвитку зв’язного мовлення Типи текстів. Складання тексту за початком.

1

Звуковий аналіз слів. Складання усної розповіді за малюнком

1

Контроль навчальних досягнень учнів. Словниковий диктант.

1

Закріплення знань про дзвінкі й глухі приголосні. Складання розповіді за серією малюнків.

1

С. 86-88

Впр.207-211
Тема 11. Тверді та м’які приголосні звуки
17

Тверді й м’які приголосні. Позначення м’якості приголосних буквами і,я,ю,є.

1

С.89-91 Впр.212-218


Спостереження за твердими та м’якими приголосними в словах

1

С.92-94

Впр.219-223
Позначення м’якості приголосних м’яким знаком. Перенос слів із Ь. Звуко-буквений аналіз слів.

1

С.94-95

Впр.224-228
Позначення м’якості приголосних перед [О]. перенос слів з м’яким знаком.

1

С.96-98

Впр.229-233
Урок розвитку зв’язного мовлення. Книга – джерело знань. Складання тексту-міркування.
Тренувальні вправи у написанні, звуко-буквеному аналізі слів з м’якими приголосними.

1

С.98-100

Впр.234-239
Вправляння у звуко-буквеному аналізі слів з м’якими приголосними. Усний переказ тексту «Перепілка»

1

С.100-102

Впр.240-243
Подовжені м’які приголосні звуки, позначення їх на письмі

1

С.102-104

Впр.244-248
Перенос слів із подовженими приголосними звуками.

1

С.104-106

Впр.249-255
Контрольний диктант

1

Звуко-буквений аналіз слів із подовженими приголосними звуками.

1

С.107-111 Впр.256-264


Апостроф. Правило вживання апострофа. Складання речень.

1

С.112-113

Впр.265-270
Урок розвитку зв’язного мовлення

Написання переказу «Чому Оля не зірвала квітку?»1

Тренувальні вправи у вимовлянні, читання та написанні слів з апострофом.

1

С.113-115

Впр.271-273
Перенос слів з апострофом. Звуко-буквений аналіз слів.

1

С.115-116

Впр.274-278
Повторення та закріплення вивченого

1

С.117-118

Впр.279-282
Узагальнюючий урок з теми «Звуки і букви». Контрольне аудіювання.
Тема 12. Повторення вивченого за рік8

Повторення вивченого про текст, види текстів.

1

С. 118-120

Впр.283-286
Повторення вивченого про речення.

1

С.120-122 Впр.287–290


Контроль навчальних досягнень учнів за рік. Контрольне списування

1

Урок розвитку зв’язного мовлення

Творчі вправи з текстами. Підсумковий урок за рік.1

Слово. Значення слова.

Повторення вивченого про частини мови.1

С. 122-124

Впр.291-296
Повторення вивченого про звуки і букви. Голосні і приголосні звуки

1

С. 124-125

Впр.297-299
Узагальнюючий урок за рік.

1

Підсумковий урок за рік

1

База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка