Програма виховання дітей дошкільного віку з використанням елементів педагогічної спадщини В. СухомлинськогоСторінка1/11
Дата конвертації19.02.2016
Розмір1.72 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Раїса Безпалько

Інна Грона

Світлана Дмитерко

c:\documents and settings\admin\рабочий стол\українці.jpg


ВИХОВУЄМО МАЛЕНЬКОГО ПАТРІОТА

(Навчальна програма виховання дітей дошкільного віку з використанням елементів педагогічної спадщини В.Сухомлинського)


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №56 «БОРОВИЧОК»

Методичний посібник


«ВИХОВУЄМО МАЛЕНЬКОГО ПАТРІОТА»

(Навчальна програма виховання дітей дошкільного віку з використанням елементів педагогічної спадщини В.Сухомлинського)

Хмельницький - 2014

Схвалено до друку науково-методичною радою науково-методичного центру управління освіти Хмельницької міської ради (протокол № 4 від 30.09.2014р.)

Методичний посібник
ВИХОВУЄМО МАЛЕНЬКОГО ПАТРІОТА

(Навчальна програма виховання дітей дошкільного віку з використанням елементів педагогічної спадщини В.Сухомлинського)


Автори : Безпалько Р.В., вихователь –методист , І.П.Грона ,С.В. Дмитерко вихователі дошкільного навчального закладу №56 «Боровичок» м. Хмельницького.

Рецензенти:


О.О.Сас - викладач кафедри дошкільної педагогіки, психології та фахових методик, доцент Хмельницької гуманітарно - педагогічної академії,кандидат педагогічних наук

Т.М.Марчук, методист НМЦ управління освіти Хмельницької міської ради

Л.М.Бубенюк - завідувач дошкільного навчального закладу №56 «Боровичок» м. Хмельницького
Безпалько Р.В., І.П.Грона, С.В.Дмитерко

Виховуємо маленького патріота : навчальна програма виховання дітей дошкільного віку з використанням елементів педагогічної спадщини В.Сухомлинського / Р.Безпалько,І.Грона, С.Дмитерко .- Хмельницький : дошкільний навчальний заклад №56, 2014.-134 c.

У навчальній програмі розкрито питання патріотичного виховання дітей дошкільного віку на сучасному етапі з використанням елементів педагогічної спадщини В.О. Сухомлинського. Запропоновано теоретичний, практичний матеріал на основі діючого Державного стандарту дошкільної освіти України – Базового компонента дошкільної освіти.

Для вихователів - методистів, вихователів та всіх , хто цікавиться питанням виховання маленьких патріотів.ЗМІСТ

Вступ …………………………………………………………………………. 3

Черпаємо джерела моральності з творів Василя Сухомлинського…………...13
Перспективно - календарне планування занять за орієнтовними напрямами з урахуванням змісту освітніх ліній Базового компонента дошкільної освіти :
Пізнавально – дослідницький та природознавчий напрями …………………21

Морально-патріотичний та соціально - суспільний напрями………………….26

Літературно-художній напрям………………………………………………… ..58

Образотворчий напрям……………………………………………………………82

Музично-естетичний напрям роботи…………………………………………….92

Додатки……………………………………………………………………………96

Список використаних джерел…..………………………………………………133

ВСТУП

Нинішню державну політику в галузі освіти спрямовано на реформування галузі дошкільної освіти. Вона зорієнтована на потреби XXI ст., та її тенденції відповідають інтересам розвитку людини. Закони України «Про освіту». «Про дошкільну освіту» чітко визначили, що в умовах оновлення суспільства, відродження національної культури, зорієнтованість на всебічний розвиток особистості є світоглядною засадою сучасного виховання та освіти.Очевидною є потреба у використанні педагогічних ідей минулого та переосмисленні їх, із погляду сучасності, адже в арсеналі минулого знаходиться чимало відкриттів та ідей, справжня актуальність яких стає зрозумілою лише з часом. У науковій психолого-педагогічній літературі прийнято вважати, що гуманістична педагогіка – це наука про навчання і виховання молодого покоління, яка базується на принципах гуманного ставлення до дітей, а саме:

 • шанування гідності і прав дітей,

 • відкритість, емпатія, довіра,

 • педагогічний оптимізм, креативність, співпраця, заохочення,

 • розвинута культура спілкування,

 • психологічна безпека і основне – любов до дітей.

Найяскравішим її представником у вітчизняній педагогіці по праву вважають Василя Олександровича Сухомлинського, який серце віддав дітям і для якого найголовнішим у житті була любов до дітей.

Визначальною в науково - теоретичних працях і практичному досвіді В.Сухомлинського є його філософсько-педагогічна система ідей та поглядів на дитину як на найвищу цінність у всіх ланках освіти. Гуманістична сутність концепції виховання Сухомлинського виявляється вже в самому ставленні до дитини. Найперше – це повага до особистості вихованця незалежно від його віку, визнання складності його внутрішнього світу і відповідальне ставлення до його долі. Все це відповідає сучасній меті виховання - створити сприятливі умови для розвитку особистості дитини, для її самореалізації.

Вивчення нормативних документів ( Національна доктрина розвитку освіти, закон України “Про дошкільну освіту ”, Базовий компонент дошкільної освіти), необхідних для організації всіх напрямків роботи ДНЗ, спонукало педагогів нашого дошкільного навчального закладу до пошуку нових, нетрадиційних підходів до виховання особистості дитини.

В умовах постійного зростання потоку інформації та збільшення обсягу навчального матеріалу постають нагальні потреби: здійснити пошук оптимальних методів і прийомів, які сприяють найкращому опануванню дітьми необхідних знань, умінь та навичок у різних видах діяльності.

Пріоритетного значення в навчально-виховному процесі набули питання удосконалення системи гуманістичного виховання дошкільників, що орієнтувало на пошук сучасних засобів у розбудові, вдосконаленні, оновленні та розробці моделі освітнього процесу з дітьми на засадах педагогічної спадщини В.О. Сухомлинського.

Навчальна програма «Виховуємо маленького патріота» ДНЗ № 56 «БОРОВИЧОК» орієнтує педагога на відкриття дитині світу в єдності та різноманітності семи освітніх ліній Базового компонента дошкільної освіти: «Особистість дитини», «Дитина в соціумі», «Дитина у природному довкіллі», «Дитина у світі культури», «Гра дитини», «Дитина у сенсорно-пізнавальному просторі», «Мовлення дитини». Вона спрямована на формування в дошкільника цілісної картини світу – уявлення про навколишнє середовище та внутрішнє, душевне життя.Зміст «Програми» покликаний забезпечити виховання в дитини-дошкільника гуманного ставлення до навколишнього світу, любові до родини, рідної домівки, краю, міста (селища), Батьківщини; повагу до людей різних національностей, державної символіки (Гімну, Прапора, Герба України).

У процесі морально - патріотичного виховання в дитини розвиваються гуманні почуття, формуються етичні уявлення, навички культурної поведінки, соціально-суспільні якості, повага до дорослих, відповідальне ставлення до виконання доручень, уміння дружно гратися й трудитися, справедливо оцінювати свої вчинки й дії інших дітей.

У «Програмі» визначені форми роботи з дитячим колективом:


  • пізнавально-дослідницького та природознавчого напрямків: заняття-милування, організація екскурсій – подорожей, спостереженнь в природі, праці в природі, дослідницької діяльності;

  • морально - патріотичного та соціально-суспільного напрямку: заняття з ознайомлення з рідним краєм, проведення фольклорних розваг, екскурсій до музеїв та історичних пам’яток, презентація фотовиставок «Розповідають вулиці рідного міста»; формування культури поведінки,толерантності та коректності у стосунках; дбайливого ставлення до однолітків, старших людей; розуміння загальнолюдських цінностей; розвиток мотивації до праці;

  • з літературно - художнього напрямку: ознайомлення з творами художньої літератури, розучування авторських та фольклорних творів, проведення драматизацій, театральних вистав, літературних свят;

  • образотворчого напрямку: проведення занятть з образотворчого мистецтва за дитячами казками В.Сухомлинського, організація постійно діючої виставки дитячих робіт “Від краси до творчості”, виготовлення поробок разом з батьками “Дитина і світ природи”;

  • музично - естетичного напрямку: музичні заняття з використанням дитячих творів В.Сухомлинського та класичної музики, організація та проведення фольклорних свят, розваг дорослих та дітей, музично - літературних проектів “Дорогою доброти”, “Казки чарівного лісу”.

Педагогами дошкільного навчального закладу розроблено перспективні плани роботи та напрацьовані конспекти занять з пріоритетних напрямків навчально-виховної роботи.

Вихователі дошкільного закладу мають засвоювати самі та навчати своїх вихованців правил людського співжиття,зокрема: • дотримання норм культурної поведінки;

 • спілкування на основі добрих почуттів і взаємин;

 • взаємна ввічливість;

 • усвідомлення себе членом колективу і вміння добре поводитись у колективі;

 • гуманізм, дисциплінованість, витримка, скромність, товариськість, чуйність;

 • позитивна мотивація власної трудової діяльності;

 • повага до праці товаришів і дорослих;

 • бережливе ставлення до природи, шана до землі;

 • дбайливе ставлення до речей.

 • почуття чесності;

 • почуття відповідальності;

 • почуття сорому;

 • почуття совісті;

 • почуття успіху;

 • громадянські почуття.

З метою формування позитивного ставлення дошкільників до морально - правових норм та постійного використання в навчально - виховній роботі педагоги закладу склали орієнтовний перелік творів В.Сухомлинського.

Мета програми:

 • виховання гуманістично-спрямованої особистості дошкільника на засадах педагогічної спадщини В.Сухомлинського;

 • створення змістовного і емоційно-формуючого простору в ДНЗ задля розкриття перед кожною дитиною світу освіти, збагачення кожного знаннями, що здобуваються постійною пізнавальною діяльністю попередніх поколінь, людським талантом і волею, великою мудрістю культури;

 • виховання зацікавленості, поваги до культури та історії рідного краю, любові до рідної природи;

 • засвоєння засобів і способів емоційного ставлення до оточуючого світу і себе: навчання дітей умінню жити, усвідомлювати масштаби своєї особистості, оволодівати методами рефлексії.

Завдання програми:

(із посиланням на педагогічні роздуми В.О.Сухомлинського): • Розвивати у дітей мислення, увагу, спостережливість.

 • Навчити емоційно-естетично сприймати навколишній світ, сприяти розвиткові дитячої уяви та фантазії.

 • Виховувати національні почуття, адже «розум людини, що формується, вбирає в себе ідеологію і психіку народу, його переконання, традиції, інтелектуальну, моральну, естетичну культуру»;

 • Розвивати почуття прекрасного, розуміти і відчувати красу рідної природи, рідного слова;

 • Створювати й зберігати традиції в дитячому колективі ;

 • Спонукати дітей до творчості.


Програма складена на основі таких основних ідей В.О.Сухомлинського:

 • Створення «Школи радості», «Кімнати казок», «Батьківської школи»;

 • Слухання «музики природи», авторської та народної музики, висловлювання своїх вражень;

 • Уроки мислення на природі;

 • Школа виховання добрих почуттів (емоційна школа);

 • Бесіди з дітьми на морально-етичні теми;

 • Налагодження постійного емоційного зв’язку з батьками, які поступово стають однодумцями педагогів.

Таким чином вирішення цих проблем зумовлює звернути увагу на використання творчо-педагогічного досвіду В. О. Сухомлинського у вирішенні питань навчально-виховного процесу. Саме його ідеї є яскравим прикладом і надійним підґрунтям формування всебічного розвитку гармонійної особистості у моральному, розумовому, трудовому,фізичному та естетичному вихованні, авторською системою гуманістичних поглядів, що вже стали органічною складовою розвитку сучасної освіти й педагогічної науки в Україні.

Зміст програми

МОЛОДШИЙ ДОШКІЛЬНИЙ ВІК (4 - Й РІК ЖИТТЯ)


 • Забезпечувати умови для морального виховання дітей. Створювати ігрові ситуації, що сприяють формуванню доброти, уважного, дбайливого ставлення до оточуючих. Привчати дітей спілкуватися спокійно, без лементу. Формувати в них доброзичливе ставлення одне до одного, уміння ділитися з товаришем, досвід правильної оцінки гарних і поганих вчинків.

 • Привчати до ввічливості: вітатися, прощатися, дякувати за допомогу.

 • Учити жити дружно, допомагати одне одному, разом користуватися іграшками, книгами.

 • Поступово формувати образ Я. Допомагати дітям усвідомлювати себе. Повідомляти їм різноманітні, такі, що стосуються безпосередньо їх, відомості (ти дівчинка, у тебе сірі очі, ти любиш гратися і т. ін.), у тому числі щодо минулого (не вмів ходити, говорити, їв із пляшечки), і змін, що відбулися з ними (зараз умієш правильно поводитися за столом, малювати, танцювати, знаєш ввічливі слова).

 • Продовжувати формувати інтерес і любов до природи.МОЛОДШИЙ ДОШКІЛЬНИЙ ВІК (5-Й РІК ЖИТТЯ)


 • Сприяти формуванню особистого ставлення дитини до дотримання

(і порушення) моральних норм: співчуття до скривдженого і непогодження з діями кривдника; схвалення дій того, хто вчинив справедливо (розділив кубики нарівно).

 • Продовжувати роботу з формування доброзичливих взаємин між дітьми (зокрема, розповідаючи про те, чим гарний кожний вихованець групи); образу Я (допомагати дитині якнайчастіше переконуватися в тому, що вона гарна, що її люблять).

 • Виховувати скромність, чуйність, бажання бути справедливим, сильним і сміливим; учити почувати сором за поганий вчинок.

 • Нагадувати дітям про необхідність вітатися, прощатися, називати працівників дошкільної установи на ім'я та по батькові, не втручатися в розмову дорослих, чемно висловлювати своє прохання, дякувати за надану послугу.

 • Закріплювати навички дбайливого ставлення до речей, учити використовувати їх за призначенням, класти на місце.

 • Вчити дітей сприймати природу та природні явища з естетичного та морального боку, дбайливо ставитись до природних об'єктів, розвивати відчуття своєї приналежності до природи, необхідності посильної допомоги тваринам та рослинам.


СТАРШИЙ ДОШКІЛЬНИЙ ВІК (6-Й РІК ЖИТТЯ)


 • Виховувати в дітей почуття патріотизму, совісті, співчуття. Звертати увагу на красу і моральність людських взаємин, красу й неповторність кожної людини, красу праці. Вчити розрізняти в суспільному житті «добре» і «погане», посильно боротися проти зла, захищати слабких. Вчити дітей відчувати душу іншої людини, доброзичливо відгукуватись як на її біль, так і на радість.

 • Ознайомити з Азбукою моральної культури В.О.Сухомлинського, читати, обговорювати та інсценізувати його твори.

 • Виховувати дружні взаємини між дітьми; звичку разом гратися, трудитися, навчатися; прагнення радувати старших гарними вчинками.

 • Виховувати повагу до оточуючих.

 • Учити піклуватися про молодших, допомагати їм, захищати слабших. Формувати в дітей такі якості, як співчуття, чуйність.

 • Продовжувати збагачувати словник дітей ввічливими словами («здрастуйте», «до побачення», «будь ласка», «вибачте», «дякую» тощо). Спонукати використовувати в мові фольклор (прислів'я, приказки, потішки та ін.). Показати значення рідної мови у формуванні основ моральності.

 • Виховувати в хлопчиків уважне ставлення до дівчаток: учити подавати їм стілець, у потрібний момент надавати допомогу, не соромитися запрошувати дівчаток до гри, танцю тощо.

 • Виховувати в дівчаток скромність, учити проявляти турботу про оточуючих, із вдячністю ставитися до допомоги й знаків уваги з боку хлопчиків.

 • Формувати вміння оцінювати свої вчинки й вчинки інших людей.

 • Розвивати прагнення дітей виражати своє ставлення до оточуючого, самостійно знаходити для цього різні мовні засоби.

 • Формувати в дітей екологічний світогляд. Вчити сприймати природу та природні явища з естетичного та морального боку, стимулювати бажання зберегти й підтримувати гармонію, красу та неповторність рослинного та тваринного світу. Учити дітей дбайливо ставитись до природних об'єктів, розвивати відчуття своєї приналежності до природи, відповідальність за збереження найближчого природного оточення, необхідності посильної допомоги тваринам та рослинам. Звертати увагу на причинно-наслідкові зв'язки між явищами природи, залучати їх до деяких природоохоронних актів.

 • Викликати в дітей бажання засобами мови і мистецтва відображати красу природи.

 • Виховувати в дітей естетичне сприймання довкілля, рідної природи, естетичний погляд на людей, стосунки між ними, позитивне ставлення до творчої активності інших дітей. Розвивати бажання охоче брати участь у спільній художній діяльності та надавати одне одному допомогу та радість, дотримуватись етичних норм поведінки у взаєминах.

 • Розвивати в дітей емоційний відгук на народні та авторські твори мистецтва, прагнення самовираження і творчої активності.

 • Формувати вміння висловлювати засобами мистецтва свої думки і почуття, своє ставлення до оточення, вчити розпізнавати та відчувати душевний світ композитора, поета, художника, письменника, виражений у творах мистецтва. З цією метою систематично проводити заняття з літературно-художньої діяльності, тематичні свята, інсценувати під музику дитячі оповідання В.О. Сухомлинського.


Форми роботи:


 • Щотижневі екскурсії на природу, заняття – милування ( природознавчий напрям роботи);

 • Щотижневе читання і обговорення художніх творів, казок В.Сухомлинського на заняттях і повсякденній діяльності ( літературознавчий, морально-патріотичний напрями роботи);

 • Щомісячне інсценування казок В.Сухомлинського (соціально-суспільний, літературознавчий напрям роботи);

 • Щотижневі «Уроки прекрасного» (світ природи, речей, людських стосунків, мистецтва);

 • Щомісячні інтегровані та комплексні заняття на основі змісту творів В.Сухомлинського;

 • Щоквартальний Клуб «Школа молодих батьків » (взаємодія з батьківським загалом);

 • Щомісячні літературно-музичні розваги за творами В.Сухомлинського (музично - естетичний, морально - патріотичний напрями);

 • Ігри - емпатії (соціально-емоційний напрям роботи)

Реалізація програми проходить через організацію провідної діяльності дітей відповідно до віку, починаючи з молодшого дошкільного віку. Основне завдання усіх видів взаємодії педагога і вихованця у спільній творчій діяльності (комунікативної, пізнавальної, перетворювальної, оцінно-контрольної) – пробудження в дітей людяності, чуйності, милосердя, великодушності, відповідальності, обов’язковості, любові та гордості за рідну країну.
Черпаємо джерела моральності з творів Василя Сухомлинського
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка