Програма виховання дітей дошкільного віку з використанням елементів педагогічної спадщини В. СухомлинськогоСторінка2/11
Дата конвертації19.02.2016
Розмір1.72 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Відповідаючи на вимоги часу, запити суспільства, у контексті духовного розвитку особистості важливо здійснювати виховання в дітях патріотизму і толерантності до людей. Одним з вагомих показників моральності особистості є патріотизм. Першочергове завдання патріотичного виховання дошкільників — зміцнити почуття любові й поваги кожної дитини до найближчих їй людей та сформувати не менш ціннісне ставлення до усталених у суспільстві морально-етичних норм, до Батьківщини, українського народу. Ідеями патріотичного виховання, високого ставлення до Батьківщини і до родини як її невід'ємної складової пронизана творчість Василя Сухомлинського, яку доцільно використовувати в роботі з дітьми.


Це досягається активізацією емоційної сфери дошкільника на основі:

- виховання любові та поваги до найрідніших людей (мами, тата, бабусь, дідусів, братів, сестер), усвідомлення тісного взаємозв'язку між поколіннями;

- формування уявлень про назви рідного міста або села, найближчих вулиць, площ та про визначні місця;

- ознайомлення з природою рідного краю;

- широкої поінформованості про історію, традиції, культуру рідної країни;

- ознайомлення із державною символікою України;

- прилучення дітей до народознавства.

З метою реалізації окреслених вище завдань нами проаналізовано взаємозв'язок освітніх ліній Базового компонента дошкільної освіти з основоположними компонентами педагогічної спадщини В.О. Сухомлинського щодо виховання патріотичних почуттів дошкільного віку.


Аналіз взаємозв'язку освітніх ліній Базового компонента дошкільної освіти з основоположними компонентами педагогічної спадщини В.О. Сухомлинського щодо виховання особистісних цінностей дитини
Основоположні компоненти педагогічної спадщини

В.О. СухомлинськогоБазовий компонент дошкільної освіти


Форми роботи

з дітьми


„ Ми живемо у Саду здоров'я..." „ Здоров'я, здоров'я і ще раз здоров'я..." - з особливою турботою ставиться В.О.Сухомлинський до зміцнення фізичного та духовного здоров'я дітей. («Тільки живий красивий», «Чого Синичка плаче?», «Як Солов'їха напуває своїх дітей», «Карасик в акваріумі», «Кущ вовчих ягід», «Доброго здоров'я вам, дідусю», «Зелене та рум'яне яблучко»)
 • « Особистість дитини »

Має уявлення про основні показники свого здоров'я.

Знає основні природні чинники та їхній вплив на здоров'я.

Розрізняє основні ознаки захворювання, уміє гратися в рухливі ігри, виконує загальнорозвивальні вправи.1. Читання та переказування творів В.О.Сухомлинського.

2.Використання вправ - емпатій («Я - літо», «Як я впливаю на здоров'я дітей»).

3.Бесіди за творами автора.

4.Створення ситуацій (На
планеті зникло Сонце. Що станеться?).

5.Бесіда «Як чарівні слова


впливають на здоров'я людини?».

6.Розгляд таблиць, ілюстрацій про спорт, фізкультуру, складання


розповідей - роздумів за їх змістом.

Для дошкільнят почуття патріотизму починається з почуттям любові до мами і тата, дідуся і бабусі, до знайомих та близьких.

А вже від цього проростають у майбутньому витоки патріотизму у
громадянському розуміння сутності цього слова. («Яке щастя» ; «Найласкавіші руки», «Пучок пшеничних колосків»,

«Свіжий хліб» «Добре слово», «Щоб ти став кращим»).
 • « Дитина в соціумі »

…Знає, що сім'я об'єднує


найрідніших людей... - Виділяє матір, батька серед інших,
найтепліше ставиться до них... Діти продовжують життя своїх батьків.
Встановлює й підтримує щирі, доброзичливі, дружні стосунки з сестрами та братами, дбає про них,
шанує бабусю і дідуся, знає про життєву мудрість старших, допомагає
їм.

Любить і шанує

сімейні свята, дотримується сімейних традицій, має уявлення про свій рід, про те, що світ населяють різні народи

Знає, що народи світу прагнуть миру і щастя, турбуються про майбутнє своїх дітей, процвітання своєї країни, всієї планети.1. Читання оповідань, казок В.О.Сухомлинського. 1. Морально - етичні бесіди.

 2. Святкові ранки.

 3. Колективні роботи із зображувальної діяльності за змістом творів В.О.Сухомлинського.

 4. Складання розповідей.

6. Виставки робіт: «Разом з мамою і татом»

Одним із основоположних компонентів педагогічної концепції В.О.Сухомлинського є виховання дітей засобами природи.

Природу В.О.Сухомлинський показує як Школу радості, школу під голубим небом... Діти радіють зустрічам з деревами, квітами, травичкою, птахами, сонце, водою і т.д. (Майже усі твори В.О.Сухомлинського розкривають перед нами красу білого світу).Орієнтується, що в Україні багатий і різноманітний рослинний світ.

Уміє розрізняти і називати групи рослин.

Розрізняє найпоширеніших представників різних систематичних груп тварин.

Милується красою рідного краю.


1. Читання казок,
оповідань В.О.Сухомлинського про природу.

2. Складання розповідей.

3. Екскурсії в природу.

4. Уроки - роздуми, милування природою і т.д.

5. Досліди.

6. Дидактичні ігри, ігри-вправи.

7.Читання фрагментів оповідань для обговорення (Як зображений схід сонця, мерехтіння зірок).


Особливе місце в працях В.О.Сухомлинського відведено показу невичерпних можливостей казки для розвитку уявлень образності мислення і мови дитини для емоційного, розумового, морально-естетичного виховання малят. («Голос казки», «Як здивувався Мурко», «Курча», «Бджолина музика», «Велике і мале», «Пурпурова квітка»). • « Дитина у світі культури»

Здатна театралізувати, вигадувати казку і засоби для її театральної реалізації, обирає роль та виконавців для вистави. Продовжує та самостійно складає розповіді, оповідання та казки, володіє образним мовленням, охоче бере участь в іграх - драматизаціях, інсценуванні.1.Оформлення кімнати - казки.

2.Читання та переказування
казок.

3.Бесіди, драматизація


казок.

4.Створення казок дітьми.

5.Застосування прийомів
словесного малюнка,
словесної гри, уявлю вального діалогу з героями казки.

6.Виготовлення атрибутів до


казок.

Повноцінний розумовий розвиток дітей В.О.Сухомлинський не мислив поза грою цією іскрою, що запалює вогник дитячого інтересу допитливості.

Гра проявляє і розвиває розумові здібності і творчу активність дошкільнят. («Жабеня», «Сонячний зайчик», «Оленчин горобчик», «Лялька з відбитою ручкою», «Мильна бульбашка»).


 • « Гра дитини »

Гра як форма пізнання світу має пізнавальне, моральне, естетичне і соціальне значення...

Вправляється


є умінні спостерігати,
розмірковувати, спілкуватися.

Виявляє самостійність у виборі гри, іграшки.

Самостійно добирає зображувальні засоби спілкування, здатна до творчого перевтілення.

1. Використання усіх видів ігор (у.т. числі ігри - драматизації за сюжетами казок В.О. Сухомлинського).Серед актуальних проблем, якими багата творча спадщина В.О.Сухомлинського, - проблема

розумового, інтелектуального розвитку дитини, який за вченням

педагога має здійснюватися на основі вдумливого проникнення в індивідуальний внутрішній світ дитини.

Серед пропонованих методів та прийомів і засобів цієї роботи - бесіди, діалоги, спостереження, спеціально підібраний дидактичний матеріал, слово педагога, усна народна творчість тощо («Жайворонок спускається з-під сонця», «Всі книжечки гарні», «Які ж ви щасливі!», «А що там за лісом», «Бузинова палиця», «Синій світ» та ін.).

 • « Дитина в сенсорно пізнавальному просторі »

Має уявлення про роль пізнавальної

активності у власному розвитку...


Здійснює елементарні мислительні дії.
Володіє початковими
формами дослідництва,
експериментування, винахідництва.
Вміє обмінюватися інформацією, здатна висловлювати і самостійно складати розповіді. Отримує задоволення від результату та процесу творення
активності у власному розвитку...


1. Читання, переказування оповідань, казок В.О.Сухомлинського. 1. Бесіди.

 2. Ігри, вправи.

 3. Досліди, експериментування з елементами ТРВЗ.

 1. Уроки мислення.

 2. Спостереження.

 3. Діалоги.

 4. Розв'язання кросвордів, ребусів.Актуальне відображення в

спадщині В.О.Сухомлинського дістала проблема виховання дітей засобами живого слова.

На його думку, тонкість


внутрішнього дитячого світу, благородство морально -емоційних взаємин не утвердити без високої культури словесного виховання.

Проза В.О. Сухомлинського - це сплав поезії і мудрості, тонкого відчуття слова і високої художньої майстерності. • « Мовлення дитини»

Обізнана з найкращими зразками різних жанрів фольклору та літературних творів, розуміє доцільність їх використання у повсякденному житті та театралізованої діяльності.

Цілісно сприймає і розуміє композицію та зміст літературного твору. Розрізняє і виділяє структуру та основні засоби художньої виразності.

Переказує твори, аналізує та відтворює їх в різних видах діяльності. Має навички корекції та самокорекції.1. Читання, переказування творів В.О.Сухомлинського, їх театралізація за змістом. 1. Складання творчих розповідей.

 2. Складання описів за схемою.

4. Читання фрагментів
оповідань, казок автора та
обговорення їх моральних
цінностей.

5. Складання власних казок.

Перспективно-календарне планування за орієнтовними напрямками роботи з урахуванням змісту освітніх ліній БКДО
Пізнавально - дослідницький та природознавчий напрямки: заняття-милування, організація екскурсій – подорожей, спостереженнь в природі, праці в природі, дослідницької діяльності.

Перспективний план проведення занять з ознайомлення з природою

з використанням оповідань В.Сухомлинського


Місяць

Тема заняття

Програмовий зміст

Структура проведення

Вересень

Осінні дерева.

Читання казки В.Сухомлинського

«Дід Осіннік »


Закріпити знання дітей про хвойні та листяні дерева, вміння розпізнавати їх за словесним описом.

Розвивати мислення, пам'ять, увагу.

Учити милуватись рідною природою і відтворювати свої враження у виробах з природного матеріалу.

Виховувати естетичні почуття, бажання самостійно творити. 1. Назви осінні місяці

 2. Д/г «Листяне розмаїття»

 3. Д/г «Упізнай за описом»

 4. Читання казки В.Сухомлинського «Дід Осіннік»

 5. Поробки з природного матеріалу

 6. Назви прикмети осені.

Жовтень


Моя Батьківщина.

Читання оповідань В.Сухолинського «Як Ріка розгнівалась на Дощика»,

«А що там за лісом»


Вчити розуміти зміст оповідання, вести полілог відстоювати свою думку, бачити і відчувати красу природи, порівнювати образні, словесні описи природи в творі з навколишнім оточенням рідного краю. Виховувати у дітей дбайливе ставлення до природи рідного краю, почуття національної приналежності, любов до Батьківщини.

1.Бесіда про природу рідного краю.

2.Читання оповідання В.Сухомлинського «А що там за лісом».

3.Бесіда за змістом твору.

4.Д/гра «Збери листівку»

5.Інсценування казки В.Сухомлинського «Як Ріка розгнівалась на Дощика»

6. Моральне правило:»Нема без кореня рослини, а людини – без Батьківщини»Листопад

ЛистопадЗакріплення знань про утворення вітру.

Читання казки В.Сухомлинського «Ласкавий вітер і холодний Вітрюга».Вчити встановлювати причинно-насідкові зв’язки.

Закріпити зання про повітря та вітер (дослідницька діяльність).

Активізувати вживання якісних прикметників.

Розвивати увагу, пам’ять, логічне мислення.

Виховувати доброту, бажання допомагати іншим.


 1. Читання казки.

 2. Бесіда за змістом.

 3. Досліди з повітрям.

 4. Д\гра «Вітрик -помічник»

5. 5.Гра-емпатія «Сонячний промінчик»

Осінь-чарівниця.

Підсумкове заняття.

Оповідання В.Сухомлинського «Осінь принесла золоті стрічки»,»Хомячкові турботи».


Вчити складати розповіді за схемою. Активізувати лексику з теми.

Вчити дітей бачити красу навколо себе, словами та емоціями передавати свій настрій.

Продовжувати знайомити дітей з творчістю В.Сухомлинського. закріпити назви осінніх місяців .

Розвивати уяву, фантазію під час проведення гри – емпатії «Я – листочок». Виховувати дбайливе ставлення до природи.1. Привітання.

2. Д/вправа «Назви дерево за описом»

3.Вправа «Поясни» 4.Складання розповідей за схемою «Золота осінь»

5. Гра-емпатія «Я – листочок»

6.Бесіда за творами В.Сухомлинського.

7. Малювання осіннього килима.

8.Оцінно-контрольна діяльність.


Грудень

Заняття-милування за казкою В.Сухомлинського «Як хлопчик хотів приголубити сніжинку»

Попередні читання оповідань В.Сухомлинського «Подорож краплинки»,

«Краплина роси».


Уточнити та закріпити знання дітей про агрегатний стан води (дощ, сніг, лід), кругообіг води у природі. Учити милуватися красою довкілля, передавати свої враження словами, які відповідають емоційному стану душі. Закріпити вміння дітей вирізати краплинку по контуру. Розвивати творче мислення, уяву під час виконання гри-емпатії «Я – Сніжинка». Виховувати любов до природи, розуміння її взаємозв’язку.

1.Розглядання сніжинок, добирання епітетів.

2.Слухання казки.

3Бесіда за змістом.

4.Гра-емпатія «Я – сніжинка»

5.5.Робота з таблицею «Кругообіг води в природі»

6.Вирізання дітьми різнокольорових краплинок. Закріплення кольорів веселки.

7.Оцінно-контрольна діяльність.


Січень

В гості до зими.

Складання розповідей за схемою.

Читання оповідання В.Сухомлинського «Тихо в лісі взимку»


Розвивати мовлення, пам'ять, увагу, уяву, мислення.

Продовжувати вчити дітей складати розповідь за схемою, добирати прикметники до іменників.

Виховувати інтерес до навчання, спосережливість, взаємоповагу.


 1. Назви ознаки зими.

 2. Гра «Зроби намисто для Зими».

3.Читання оповідання В.Сухомлинського «Тихо в лісі взимку».

4.Д/гра «Який сніг?»

5.Аплікація з геометричних фігур.

6.Оцінно-контрольна діяльність.Лютий

Якою буває вода.

Читання оповідання В.Сухомлинського «Краплина роси».

Досліди з водою.


Розширити знання дітей про воду та її значення. Закріпити знання дітей про властивості води, снігу, водяної пари. Розвивати логічне мислення, уяву, фантазію.

Виховувати береєне ставлення до водних ресурсів, бажання піклуватися про чистоту води.1.Бесіда про властивості води.

2.Читання оповідання В.Сухомлинського «Краплина роси».

3.Проблемні запитання.

4.Гра-емпатія «Я-хмарка»

5.Бесіда-роздум «Чому

забруднюється вода?» 1. Оцінно-контрольна діяльність.Березень

Сонце-джерело життя на землі.

Читання оповідання В.Сухомлинського «Я ще раз побачив тебе, Сонячний Променю».Пояснити, що Сонце – небесне світило, яке має найбільше значення для життя на Землі.

Учити спостерігати різні явища і зміни у природі.

Відшукувати причини цих явищ і змін. Поповнити словник дітей образними висловами про сонце.

Виховувати спостережливість, допитливість. 1. Сонячні ритми: день, ніч, ранок, вечір.

 2. Читання оповідання В.Сухомлинського «Я ще раз побачив тебе, Сонячний Променю».

 3. Розучування прислів’їв, приказок про сонце.

 4. Гра-емпатія «Я – сонечко»

 5. Складання азки «Чому сонечко не світить»

 6. Оцінно-контрольна діяльність.

Подорож у світ тварин

Читання оповідання В.Сухомлинського «Дівчинка і Синичка»Розширити знання дітей про тварин та птахів, що живуть поруч з людьми, яку користь має від них людина.

Учити складати творчу розповідь ланцюжком на тему: «Як зайчик шубку міняв».

Виховувати любов до тварин, птахів як до своїх менших братів.


 1. Розповідь про ставлення людей до тварин з давних - давен.

 2. Д/гра «Острів допитливих»

3. Читання твору В.Сухомлинського «Лелеки прилетіли».

4. Д/гра «Казкова тварина »

5. Складання розповіді ланцюжком « Як Зайчик шубку змінив».

6. Оцінно-контрольна діяльністьКвітень

Райдуга в бурульці.

Читання оповідання В.Сухомлинського «Подорож краплинки»Уточнити та закріпити знання дітей про кругообіг води у природі.

Учити милуватися красою довкілля. Розвивати творче мислення під час виконання вправи «Я - Краплинка». Виховувати любов до природи». 1. Читання твору В.Сухомлинського «Райдуга в бурульці».

 2. Д/вправа «Через струмок перестрибни – слово пестливе назви».

 3. Відгадування загадок про птахів.

 4. Д/гра "М’яч злови – слово дію назви».

 5. Гра – емпатія «Я – краплинка»

 6. Оцінно-контрольна діяльність.

Травень

Пролісок

Читання оповідання В.Сухомлинського «Конвалія в саду»Вчити спостерігати весняну природу, розглядати й описувати пролісок. Збагатити мовлення дітей образними висловлами, вчити складати казки. Виховувати спостереждивість, любов до живої істоти.

 1. Читання казки В.Сухомлинського «Сині оченята».

 2. Д/гра «Відгадпй, де росте»

 3. Гра-емпатія «Я – пролісок»

 4. Бесіда про зміни природи на весні.

 5. складання весняної казки дітьми.

 6. Оцінно-контрольна діяльність.1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка