Програма виховання дітей дошкільного віку ЗатвердженоСторінка20/23
Дата конвертації19.02.2016
Розмір3.94 Mb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23

Середня група

(П'ятий рік життя)

Завдання виховання: сприяти тому, щоб діти акуратно і якісно виготовляли конструкції;

залучати вихованців готувати будівельний матеріал, пра­вильно розподіляти його для всіх дітей, спільно прибирати деталі за розміром;

учити споруджувати будівлі за власним задумом; розви­вати творчість, виховувати самостійність, ініціативу, заохо­чувати дітей до пошукової діяльності, до її динамічності, гнучкості; сприяти розвиткові індивідуальних здібностей ди­тини;

виховувати вміння оцінювати естетичні якості предметів, тримати в порядку робоче місце і матеріали, працювати в певній послідовності, темпі, вчасно закінчувати роботу, по­мічати хорошу роботу іншого;

розвивати інтерес до експериментування з фарбами, гли­ною, пластиліном, природними матеріалами, до створення нових образів, гармонійного поєднання різних матеріалів;

заохочувати дітей до самостійності, активності, ініціативи, вибору творчого завдання за власним уподобанням;

виховувати дбайливе ставлення до природи, іграшок і матеріалів.

Конструювання з будівельного матеріалу. Спонукати дітей правильно називати деталі будівельного матеріалу — кубик, цеглинка, брусок, призма, пластина (довга та корот­ка, вузька та широка), циліндр, арка; використовувати їх з урахуванням конструктивних властивостей (стійкість, фор­ма, величина).

Учити аналізувати зразок споруди: виділяти основні частини й розрізняти їх за величиною, формою, встановлю­вати просторове розташування частин одна відносно одної

(у будинках виділяти стіни, перекриття, дах; у машині — мо­тор, кабіну, кузов тощо).

Орієнтовна тематика: меблі для ляльок (великі і малі), будинки (високі і низькі), мости (довгі і короткі, широкі і вузькі), машини, гаражі, ворота (високі і широкі), територія дитячого садка тощо.

Учити будувати різні конструкції одного й того самого об'єкта (будиночки, трамвайчики); самостійно перебудову­вати їх у висоту, довжину й ширину; споруджувати найпро­стіші будівлі відповідно до розміру іграшки, використовува­ти їх у грі (ліжко для ведмедика, хатка для ляльки або зайчика).

Заохочувати вживати слова, що означають просторові ознаки (короткий — довгий, вузький — широкий, низький — високий) і просторові відношення (ліворуч — праворуч, попереду — позаду, зверху — знизу).Конструювання з різних матеріалів. Ознайомити дітей з новими видами матеріалу (папір, природний, викидний і штучний матеріали) та їх конструктивними властивостями.

Учити згинати прямокутний аркуш паперу навпіл, спо­лучаючи сторони і кути (книжка чи альбом, прапорці для прикрашання ялинки чи території дитячого садка); прикле­ювати до основної форми деталі (до будинку — вікна, двері, димохід; до автобуса — колеса, двері, вікна).

Залучати дітей виготовляти вироби з штучного матеріалу; каштанів, жолудів, горіхової і яєчної шкаралупи, соломи, поролону, целофану (їжачки, капці для ляльки, човник з віт­рилом, поросята, жучок, сонечко); добирати його відповідно до задуму і призначення виробу.

Спонукати вихованців поєднувати у виробах (стіл, сті­лець, телевізор, поїзд) коробки й інші готові форми; вико­ристовувати для скріплення частин клей, пластилін.Результати навчально-виховної роботи:

діти оцінюють естетичні якості предметів;

планують спорудження будівлі, здійснюють намічене, працюють у темпі, уміють закінчувати роботу вчасно;

споруджують будівлі за власним задумом і відповідно до завдань вихователя, за простими схемами; виготовляють

вироби з різних матеріалів (природні, викидні, штучні, папір

тощо);


творчо використовують зображувальні вміння та навички в процесі виготовлення споруд і виробів;

виявляють бажання щодо вдосконалення будівель, ігра­шок шляхом експериментування, самостійного пошуку, за­стосування різних способів конструювання;

додержують порядку при користуванні конструкторами і матеріалами, працюють організовано;

знають правила роботи з інструментами і матеріалами, додержують вимог техніки безпеки.Старша група

(Шостий рік життя)

Завдання виховання: стимулювати в дітей творчу ініціа­тиву, фантазію, винахідливість, практичне експериментуван­ня пошукового характеру, бажання вдосконалювати уже го­тові конструкції (образи);

оцінювати надійність, міцність, зовнішню привабли­вість, виразність і оригінальність конструкцій (образів);

збирати матеріали з додержанням правил поведінки (не ламати гілок, не різати кори дерев, не топтати клумб);

виховувати дбайливе ставлення до природи, уміння ба­чити її красу, помічати природні оригінальні знахідки, які нагадують певні образи, відчувати, милуватися, захоплюва­тись чарівним світом природи;

гнучко змінювати завдання (полегшувати, ускладнювати тематику, способи конструювання, шукати різні варіанти за­вдань);

поєднувати конструювання з іншими видами діяльності (грою-драматизацією, малюванням, аплікацією, музичною, мовленнєвою).Конструювання з будівельного матеріалу Учити дітей самостійно аналізувати зразки будівель, виділяти частини, встановлювати їх призначення і просторове розміщення, на основі аналізу знаходити окремі конструктивні рішення і планувати етапи створення споруд.

Виробляти вміння використовувати різноманітні за фор­мою і величиною пластини (довгі, короткі, широкі, вузькі, квадратні, трикутні), бруски, арки; об'ємні геометричні фор­ми (куб, призма, циліндр, конус), а також площинні (квад­рат, прямокутник, трикутник, круг). Формувати узагальнені способи конструювання (створення цілого з деталей комбі­нуванням, надбудовуванням і прибудовуванням, заміною од­них деталей іншими тощо).

Орієнтуватися в просторі відносно себе та інших пред­метів (ліворуч — праворуч, попереду — позаду, зверху — знизу, навколо).

Учити помічати обриси майбутньої будови (парканчики, які оточують площі різних конфігурацій); створювати різні конструкції одного і того самого об'єкта з урахуванням пев­них умов.

Формувати вміння конструювати за задумом дорослих і власним задумом, малюнком, фотографією, зразком, за схе­мою, запропонованою дорослим, і уявляти схему майбутньої конструкції.

Орієнтовна тематика: автомобіль, гараж, трамвай, літак, поїзд, катер, житловий будинок, магазин, бібліотека.

Учити дітей споруджувати колективні будівлі, працювати разом, поєднувати свої будови відповідно до єдиного задуму й використовувати під час гри.

Орієнтовна тематика: школа, дитячий садок, зоопарк, вулиця, палац культури, стадіон тощо.Конструювання з різних матеріалів. Удосконалювати вміння в роботі з папером: складати аркуш прямокутної чи квадратної форми вчетверо (шафа, ширма), згинати по діа­гоналі (вертушка, кошик, ялинкові прикраси тощо), у різних напрямах (стріла, човник, склянка). Учити виготовляти іг­рашки з готової викрійки (шапочка, коробка); виготовляти іграшки, сувеніри, предмети для оформлення інтер'єру з природного (шишки, жолуді, черепашки, солома) й інших матеріалів (коробки, дріт у кольоровій обмотці, горіхова і яє­чна шкаралупа, поролон, пінопласт).

Орієнтовна тематика: іграшкові меблі — телевізор, ди­ван, стіл; ялинкові прикраси — клоун, жар-птиця; вантаж­ний автомобіль; чайний сервіз; казкові образи тощо;

робити з поролону нескладні іграшки (зайчик, лялька-неваляйка).

Формувати в дітей способи і прийоми створювати ху­дожній образ; впізнавати образи, додумувати їх, творити са­мостійно, багатофункціонально використовувати один і той самий матеріал (як основу, як частини, як деталі) тощо.

Створювати колективні роботи за змістом казок «Троє поросят», «Колобок» та ін.

Розширювати уявлення дітей про флористику — мистец­тво плести вінки, гірлянди, компонувати рослини в букети тощо.Результати навчально-виховної роботи:

діти виявляють самостійність, ініціативу, творчість; аналізують зразок будівлі, планують етапи створення власної споруди, втілюють задумане;

будують споруди за безпосереднім спостереженням, ма­люнком, схемою, фотографією; працюють колективно; виготовляють вироби з паперу, згинаючи вчетверо аркуш у різних напрямах;

охоче виготовляють іграшки, сувеніри з природних та ін­ших матеріалів, прилучаються до флористики;

виявляють інтерес до ігор з будівельним матеріалом.

Підготовча група

(Сьомий рік життя)

Завдання виховання: виховувати інтерес до роботи з бу­дівельним і технічним конструкторами;

застосовувати для конструювання креслення, схеми, фо­тографії, малюнки;

розвивати пошукову діяльність (способи, варіанти струк­турних комбінацій, окремих конструкторських вирішень то­що), творчість, ініціативу;

виховувати навички колективної праці — вміння розпо­діляти обов'язки, планувати процес виготовлення предмета, працювати відповідно до спільного задуму, не заважаючи од­не одному;

виховувати уважне ставлення до близьких, товаришів;

виховувати дбайливе ставлення до природи (гілки для виробів не ламати, а збирати після обрізування дерев; кору зрізати тільки з пеньків тощо);

учити бачити красу природи.

Конструювання з будівельного матеріалу. Учити бачи­ти конструкцію предмета й аналізувати її щодо практичного призначення: виділяти основні частини, встановлювати функ­ціональне призначення кожної з них, визначати відпо­відність форм, розмірів, місцезнаходження цих частин до тих умов, у яких конструкція використовуватиметься. На основі цього аналізу знаходити окремі конструктивні рішення.

Формувати вміння споруджувати різні конструкції одно­го й того самого об'єкта відповідно до різних умов їх вико­ристання (міст для пішоходів через річку певної ширини, міст для транспорту, або міст для пішоходів і для транспо­рту); визначати, які деталі найбільше підходять для споруди і чи доцільно їх комбінувати, планувати процес зведення спо­руди.

Пропонувати дітям конструювати за фотографією, ма­люнком, схемою, де зображено відомі дитині об'єкти (буди­нок, міст, машина тощо).

Учити споруджувати будівлі за власним задумом достат­ньо складних і оригінальних конструкцій.

Орієнтовна тематика: вулиці, транспорт, палаци, магази­ни, вокзали, житлові будинки,

Конструювання з деталей конструкторів. Ознайомити дітей з пластмасовим і дерев'яним конструкторами. Навчити закріплювати деталі за допомогою шипів та штифтів.

Учити конструювати різні моделі (будинки, літаки, поїз­ди, меблі та ін.) як за малюнком, так і за словесним завдан­ням вихователя.

Викликати в дошкільників бажання конструювати за власним задумом, розширювати тематику конструкцій.

Конструювання з різних матеріалів. Конструювати різ­номанітні об'ємні іграшки з основної викрійки (поділений на 16 рівних частин квадрат): меблі, коробочку; з відрізуван­ням від основної викрійки низки квадратів: будинок, стіл, стілець, кошик тощо.

Учити дітей розмічати папір за шаблоном і переплітати паперову основу смужками кольорового паперу (килимок, доріжка, закладка для книжки).

Спонукати самостійно виготовляти карнавальні і святко­ві костюми, атрибути для ігор, моделювати одяг для ляльок тощо на основі знайомих способів і прийомів конструюван­ня; виготовляти фігурки людей, тварин, птахів (з жолудів, шишок, каштанів, черепашок, коріння та інших матеріалів), надавати виразності, естетичної привабливості; створювати спільні композиції.

Орієнтовна тематика: «Лісова галявина», «Улюблені герої казок», «Птахоферма», «Птахи відлітають у вирій».Результати навчально-виховної роботи:

діти виявляють ініціативу, вигадливість і винахідливість щодо розв'язання конструктивних завдань;

планують свою діяльність і творчо виконують заплано­ване;

володіють узагальненими способами конструювання (комбінування, варіювання складу елементів, опредмечування, додумування образів тощо);

створюють за малюнком, словесною інструкцією, влас­ним задумом моделі з пластмасового і дерев'яного конструк­торів;

самостійно і творчо реалізують власні задуми в констру­юванні з різних матеріалів.У СВІТІ МУЗИКИ

Перша група раннього віку

Перший рік життя

Завдання виховання: виховувати в дітей бажання слухати музику, емоційно реагувати на неї та виконувати деякі рухи.

Музичний розвиток: учити малюків підспівувати та разом із дорослими виконувати різні рухи під музику, спів дорослого; танцювальні, ігрові дії з предметами; виконувати рухи спільно з дорослим, із задоволенням підспівувати.

Розвивати в дітей: музичний слух: уважно слухати спів дорослого, супроводжуваний показом іграшки (кіт, собака, півень тощо);

пам'ять: наслідувати звуки самостійно та за дорослим, супроводжуючи їх відповідними рухами; впізнавати знайомі мелодії;

Результати навчально-виховної роботи:

діти слухають музику, емоційно реагують;

із задоволенням виконують рухи під музику разом з до­рослим.

Музичний репертуар Слухання музикиОй за гаєм, гаєм, укр. нар. мелодія; Ой лопнув обруч, укр. нар. мелодія; Во саду ли, в огороде, рос.нар.мелодія; Колиско­ва, укр. нар мелодія; Ой, на горе - то, рос .нар. мелодія.

Підспівування:Ой, коточок, коточок, укр. нар. пісня; Півнику, швидше ручку дай, рос. нар. мелодія; Люляю-люляю, укр. нар. мелодія.

Музично-ритмічні рухиПрапорець, мелодія невідомого автора, сл. І.Плакиди; Бряз­кальце, рос. нар. мелодія; Дибки, дибки, укр. нар. пісня; На горе-то калина, рос. нар. пісня; Из-под дуба, рос .нар. ме­лодія; українська народна мелодія.

Орієнтовна тематика вечорів розваг

Ознайомлення з новою іграшкою, ігри під музику, неве­ликий концерт старших дітей.

Друга група раннього віку

Другий рік життя

Завдання виховання: виховувати в дітей бажання слуха­ти музику, емоційно реагуючи під час проведення різних ви­дів музичної діяльності, діяти разом з однолітками та дорос­лими.

Музичний розвиток: учити дітей наслідувати дорослих під час співу, вимовляти співучим голосом інтонації, що повто­рюються в пісні, супроводячи їх відповідними рухами. Фор­мувати в малюків уміння виконувати різні рухи під музику за показом дорослого (ходьба, біг), спільно з іншими дітьми здійснювати елементарні танцювальні рухи, виконувати іг­рові дії з предметами та образні рухи.

Розвивати в дітей: уміння зосереджено слухати музику, емоційно відгукуватись на неї, розрізняти бадьору та спокій­ну музику;

музичний слух: розрізняти швидкий та повільний темп музики, звучання дзвоника, брязкальця, металофона;

пам'ять: повторювати за дорослим, про кого проспівана пісня, узнавати мелодії, програні на металофоні та фортепіа­но;

пізнавальну активність: стимулювати бажання брати участь на заняттях, у святах.

Результати навчально-виховної роботи:

діти емоційно відгукуються на музику, із задоволенням її слухають;

уміють підспівувати за дорослим окремі склади;

виконують рухи під музику спільно з дорослими.

Музичний репертуар

Слухання музикиКотику сіренький, укр. нар. мел., обр. Т.Шутенко; Чобіт­ки, муз. А.Філіпенка, сл.Т.Волгіної; Пташка, муз. Т.Потапенко, сл. Н.Найдьонової; Вийди, вийди, сонечко, укр. нар. пісня; Дощик, рос. нар. мелодія, обр.Г.Лобачова, сл.А.Барто; Моє лоша, муз. О.Гречанінова; Колискова, муз. І.Філіпенка; Нумо, зайчик, потанцюй, муз. А.Філіпенка, сл. Т.Волгіної. Во­да, вода холодная, укр. нар. пісня; Потанцюємо веселіше, укр. нар. мелодія, обр. І.Прача; Ранок, муз. Г.Гриневича, сл. С.Прокоф'євої.

ПідспівуванняМашенька-Маша, Петушок, рос. нар. пісні, обр. М.Кра­сева; Собачка, муз. М.Раухвергера, сл. Н.Комісарової; Котику сіренький, укр. нар. мелодія, обр. Т.Шутенко; Ладушки-ладуш­ки рос. нар. пісня, обр. Т.Шутенко; Так-так-так, муз. О.Тілі­чеєвої, сл. Ю.Островського; Трикутник, муз. Т.Шутенко, сл. В.Кукловської; Це ялиночка у нас, муз. Ю.Слонова, сл. В.Ма­л­кова; Туп-туп, муз. М.Красева, сл. Н.Френкель.

Музично-ритмічні рухи

Вправи

Марш, муз. В.Моцарта; Марш і біг, муз. Р.Рустамова; Кро­ки, муз. Л.Дичко, сл. Т.Коломієць; Крокуємо разом, муз. М.Ра­ухвергера, сл. О.Коробко; Святковий парад, муз. А.Філіпенка. сл. Є.Макшанцевої.

Танки


Ось як ми уміємо, муз. О.Тілічеєвої, сл. Н.Френкель; Ай­да, муз. Т.Потапенко, сл. І.Ільїної; Танок з лялькою, муз. Л.Дичко, сл. Т.Коломієць; Бубон, муз. М.Красева, сл. Н.Френкель; Танок, муз.Т.Попатенко; Веселий танок, укр. нар. мелодія; Гопачок, укр. нар. мелодія.; Танок-запрошення під укр. нар. мелодію, обр. Т.ІІІутенко, сл. В.Кукловської; Ой за гаєм, гаєм, укр. нар. мелодія, обр. Я.Степового; На гойдал­ці, муз. Т.Шутенко.

Ігри


Діти і собачка, муз.М.Раухвергера; Гра з ведмедиком, муз. Г.Гриневича, сл. Т.Волгіної; Гра з зайчиком, муз. А.Філіпенка, сл. Є.Макшанцевої; Квочка та курчата, польська нар. пісня, обр. Р.Рустамова, сл. О.Лупія; Півники, сл. і муз. А.Матліної, обр. Р.Рустамова; Барабан, муз. О.Тілічеєвої, сл. А.Шибицької; Качання м'яча, муз. Т.Шутенко, сл. В.Кукловської; Гра з хус­точками, укр. нар. мелодія, обр. М.Лисенка; Гра з дзвіночком, муз. А.Філіпенка, сл. Є.Макшанцевої; Подоляночка, укр. нар. пісня, обр. Л.Ревуцького; Спритні ручки, муз. О.Тілічеєвої, сл. Ю. Островського.

Орієнтовна тематика вечорів розваг

Показ лялькового чи настільного театру, ознайомлення з новою іграшкою, концерт старших дітей, перегляд книжки (читання) з музичним супроводом, ігри дітей, відвідини бабусі-казкарки, Петрушки (іншого героя) тощо.

Перша молодша група (Третій рік життя)

Завдання виховання: виховувати в дітей бажання слухати музику, вміння спілкуватися з однолітками під час прове­дення різних видів музичної діяльності.

Музичний розвиток: стимулювати вихованців наслідувати дорослого в співочих інтонаціях, впізнавати звучання музичних іграшок, контрастних за висотою і тембром.

Учити рухатися в швидкому та помірному темпі (марш-біг), своєчасно робити рухи під час виконання танцю (гри), виконувати різноманітні елементарні танцювальні рухи та рухи з предметами, самостійно виконувати (за словом педа­гога) 3 — 4 невеликі танці, 1 — 2 пісні.

Розвивати в дітей: уміння емоційно відгукуватись на му­зику, вслуховуватись у неї, розрізняти окремі твори та нази­вати їх;

музичний слух: здатність розрізняти регістри (високий — низький) на фортепіано або баяні, темп музики (швидкий — повільний); елементарну ритмічність рухів;

пам'ять: запам'ятовувати невеликі пісні у діапазоні мі-ля (тональності — ре мажор, фа мінор).

Створювати середовище для музичного розвитку малят поза музичними заняттями.Результати навчально-виховної роботи:

діти беруть активну участь у музичному занятті;

розуміють, про що співалося в пісні, знають її назву;

уміють співати спільно з дорослим невеликі пісні в діа­пазоні мі1-ля1;

реагують емоційно й рухами на музику різного характеру;

виконують невеликі танці (один—два) за показом вихова­теля та самостійно.

Музичний репертуар

Слухання музикиОй, баю мій, баю. Іде, іде дід, дід;

Ой, сніжку, сніжку білесенький, укр. нар. пісня;

Качечка купається, муз. А.Лазаренка, сл. В.Кукловської; Весело-сумно, муз. Л.Бетховена; Діти та курчата, муз. Т.Шу-тенко, сл. В.Кукловської; Про ведмедика, муз. А.Філіпенка, сл. В.Кукловської.

Підспівування та співГоп, гоп, гу-ту-ту, лізе рак-неборак, Лю-люлі, полетіли гу­лі — укр. нар. пісні; Шиєм чоботи коту, муз. Т.Шутенко, С.В.Болдаревої; Ялинка, муз. Т.Потапенко, сл. Н.Найдьоно-вої; Спи, мій ведмедику, муз. О.Тілічеєвої, сл. О.Островського; Пиріжки, муз. А.Філіпенка, сл. В.Кукловської.

Музично-ритмічні рухи

Вправи

Ходимо-бігаємо, муз. О.Тілічеєвої; Веселий марш, муз. І.Кишка; Ми йдемо, муз. Р.Рустамова; Вправи з хусточка­ми, муз. Я.Степового.

Танки


Танок осінніх листочків, муз. А.Філіпенка, сл. Є.Макшанцевої; Пташки, муз. А.Караманова; Танок з ляльками, на укр.

нар. мелодію, обр Т.Шутенко; Гопачок, на укр.нар. мелодію, обр. М.Раухвергера; Ляльки танцюють, на укр.нар. мелодію, обр. В.Зентарського; Веселий танок, укр. нар. мелодія; Сту­калка, на укр. нар. мелодію, обр. М.Металова.

Ігри

Диби-диби, на укр. нар. пісню; Гра з бубном, укр.нар.мело­дія; Заїнька, укр.нар. гра; Зайчики і лисичка, муз. Г.Фінаровського, сл. В.Антонової; Діти і ведмідь, муз. Т.Шутенко, сл. І.Плакиди; Ляльку заховаю, муз. І.Кишки, сл. В.Кукловської; Кошенята і кішка, муз. В.Вітліна; Гра з брязкальцями, муз. А.Філіпенка, сл. Є.Макшанцевої; Будуємо дім. муз. Т.Шутен­ко, сл. В.Кукловської.

Орієнтовна тематика вечорів розваг

Розгляд іграшки, сценки з участю різних персонажів на­стільного та лялькового театрів, перегляд коротких діафіль­мів, невеликих концертів та інсценівок з участю старших ді­тей, ігри під музику, використання фланелеграфу та інших дидактичних посібників тощо.

Друга молодша група (Четвертий рік життя)

Завдання виховання: виховувати в дітей позитивне ставлення до музики й музичних занять, бажання брати участь у святкових ранках, діставати радість від спілкування з однолітками і дорослими.

Музичний розвиток: учити вихованців співати без напру­ження, протягувати довгі звуки в піснях, чітко вимовляти слова; співати разом з музичним керівником у діапазоні ре-ля виконувати рухи під музику, відображати в русі ритм та темп музики, її зміну, початок та кінець; рухатися під музи­ку в парах, колі, врозтіч, з предметами.

Розвивати в дітей: емоційний відгук на музику, бажання її слухати;

музичний слух: розрізняти звучання контрастних за тем­бром інструментів (барабан-металофон), адекватно відобра­жати в русі та співі ритм і темп музики;

пам'ять: упізнавати та називати знайомі музичні вокаль­ні й інструментальні твори;

пізнавальну активність: активно брати участь у музичних заняттях і святкових ранках.

Результати навчально-виховної роботи:

діти вміють розрізняти звучання контрастних за тембром інструментів;

співають у діапазоні ре1-ля1 із супроводом, додержуючи темпу пісні;

реагують рухами на зміни в темпі музики (у вправах, тан­цях, іграх);

виконують різні рухи з предметами, в парі, в колі, врозтіч.

Музично-ритмічні рухи

Слухання музики

Вийди, вийди, сонечко, укр. нар. пісня; Сонечко, муз. М.Раухвергера, сл. А.Барто; Гопак, Колискова, муз. Я.Степового; Марш, муз. І.Берковича; Дощик, муз. Б.Артюфеєва; Зайчик, муз. Ю.Рожавської; Прогулянка на автомобілі, муз. К.Мяскова; Коник, муз. А.Філіпенка, сл.Т.Волгіної; Півник. муз. В.Вітліна, сл. А.Пассової; Курочка, муз. М.Любарського.

Співи


Вправи для розвитку голосу та слуху.

Сорока-ворона, укр. нар. примовка, обр. Я.Степового; Ладушки, рос. нар. примовка, обр. М.Римського-Корсакова; Печу, печу хлібчик, муз. В.Верховинця, сл. народні. Равлику-павлику, укр. нар. примовка.

Пісні


Восени, укр. нар. мелодія, сл.І.Плакиди; Дощик, укр. .нар. пісня, обр. Т.Шутенко; Котику сіренький, укр. нар. пісня; Ка­лачі, муз. А.Філіпенка, сл. Г.Демченко; Здрастуй, здрастуй, Новий рік! муз. М.Дремлюги, сл. І.Тутковської, Пісня про ялинку, муз. О.Тілічеєвої, сл. М.Булатова; Дід Мороз, муз. А.Філіпенка, сл. Т.Волгіної; Подарунок мамі, муз. А.Філі­пенка, сл. Т.Волгіної; Зима минула, муз. М.Метлова, сл. М.Клокової; Гей, весна іде! муз. А.Філіпенка, сл. Т.Волгіної.

Музично-ритмічні рухи

Вправи

Вправи з брязкальцями, муз. А.Жиліна; Ходимо-бігаємо, муз. О.Тілічеєвої; Горобчик, муз. А.Руббаха; Вправи в малень­ких колах, муз. Т.Шутенко; Плескаємо-тупаємо, укр. нар. ме­лодія, обр. Я.Степового; Горобчики, укр. нар. мелодія.

Танки


Танок з ляльками, укр. нар. мелодія, обр. М.Лисенка; Укра­їнський танок, укр. нар. мелодія; Танок матрьошок, рос. нар. мелодія; Осінній хоровод, муз. Ю.Рожавської; Танок сніжинок,

муз. А.Філіпенка; Хоровод під пісню «Ялинка», муз. А.Філіпенка; Подружимося, муз. Г.Вількорейської; Танок-гра з пара­сольками, муз. В.Косенка.

Ігри

Гра з кольоровими хусточками, укр. нар. мелодія, обр. Я.Степового; Кіт та миші, анг. нар. мелодія; Бабуся, діти та квіти, білор. нар. мелодія; Прятки, рос. нар. мелодія; Про­гулянка і дощик, муз. А.Філіпенка; Горобчики та автомобіль, муз. Г.Фріда, М.Раухвергера; Діти і ведмідь, муз. В. Верховин­ця; Спіймай у коло, муз. Б.Гундера; Квочка, курчата і собачка, муз. А.Коріневської.

Орієнтовна тематика свят і вечорів розваг

Невеликі концерти, підготовлені дорослими та дітьми, ігри під музику, розповідання дітям казок з музичним офор­мленням, дні народження дітей, різні види театрів тощо.

Святкові ранки: Новий рік, Мамин день.


1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка