Програма виховання дітей дошкільного віку ЗатвердженоСторінка21/23
Дата конвертації19.02.2016
Розмір3.94 Mb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23

Середня група (П'ятий рік життя)

Завдання виховання: виховувати в дітей емоційне сприймання мистецтва, естетичні почуття, бажання брати участь у різних видах музичної діяльності.

Музичний розвиток: учити дітей розрізняти звучання близьких за тембром музичних інструментів; співати без крику, природним голосом, пристосовуючись до співу до­рослого та звучання музичного інструменту у діапазоні ре1-сі1; своєчасно брати дихання між короткими фразами; чітко вимовляти слова під час співу, прислуховуючись до акомпа­нементу; розрізняти характер музики в танці чи грі, їх струк­туру, відповідно рухатись. Формувати вміння виконувати різноманітні танцювальні рухи під музику (прямий галоп, виставлення ноги на п'ятку, притупи тощо), з предметами, у парах, колі, урозтіч. Виразно передавати характерні особли­вості різних образів.

Викликати в дошкільників бажання грати на дитячих му­зичних інструментах. Ознайомити з особливостями тембро­вого звучання металофона, цимбал, трикутника тощо. Дати дітям навички гри на металофоні.

Розвивати в дітей: естетичний смак;

музичний слух: розрізняти та називати темп і динаміку музики, інтонаційно правильно передавати мелодію в піс­нях, співати з музичним супроводом і без нього;

ритмічно рухатися згідно з характером музики, її регіст­рами (високий — низький), динамікою (тихо — голосно);

пам'ять: впізнавати та називати знайомі музичні твори у виконанні музичного керівника та в магнітофонному чи грамзапису, а також за мелодією, зіграною без тексту; вико­нувати самостійно знайомі пісні, танці та ігри;

творчу активність: виконувати нескладні творчі завдан­ня; комбінувати невеликі танцювальні композиції, тощо.

Результати навчально-виховної роботи:

діти розрізняють звучання близьких за тембром музич­них інструментів;

розрізняють твори за темпом та динамікою звучання;

впізнають та називають знайомі музичні твори;

співають у діапазоні ре1-сі1 з музичним супроводом та без нього, чисто інтонуючи; уміють брати дихання між ко­роткими музичними фразами;

відображають рухами своє розуміння твору та створених музикою образів;

мають елементарні навички гри на металофоні.

Музичний репертуар

Слухання музики

Ой баю, мій баю, укр. нар. пісня; Подоляночка, укр. нар. ме­лодія, обр. Л.Ревуцького; Го-го, Коза; Зайчику, мій братику, укр. нар. мелодії, обр. М.Леонтовича; Петрушка, муз. Й.Брамса; Дзвоники дзвонять, муз. В.Моцарта; Спи, моя дитино, муз. Я.Степового; Дощик, муз. МЛюбарського; Слон танцює, муз. О.Сноско-Боровського; Горобчики, муз. Ю.Щуров­ського; Ме­телик, муз. С.Майкапара; Лялькова полька, муз. О.Живцова; Котик захворів, Котик видужав, муз. О.Гречанінова.

Співи


Вправи для розвитку голосу і слуху

Бім-бом, укр. нар. примовка, обр. Я.Степового; Зозуленька, укр. нар. мелодія, обр. Ю.Михайленко; Іде дід, дід, укр. нар. примовка, обр. Я.Степового; Зайчику, укр. нар. пісня, обр. Я.Степового; Вийди, вийди, сонечко, укр. нар. мелодія, обр. Л.Ревуцького; Труби, Грицю, в рукавицю, муз. В.Верховинця, сл. народні.

Пісні


Веснянка, укр. нар. мелодія, грам, і сл. Г.Гриневича; Дуда­рик, укр. нар. пісня; Осінь, муз. І.Кишка, сл. Т.Волгіної; Пер­ший сніг, муз. А.Філіпенка, сл. А.Горіна; Прийшла зима, муз. А.Філіпенка, сл. Г.Бойка; Ось ялиночка прийшла, муз. А.Філіпенка, сл. Я.Чарноцької; Подарунок мамі, муз. О.Тілі­чеєвої, сл. М.Івансен; Ми співаємо пісеньку, муз. Р.Рустамо­ва, сл. Л.Миронової; Пісенька про весну, муз. Г.Фріда, сл. Н.Френкель; Весняна святкова, муз. Н.Бахутової, сл. О.Висот­ської.

Музично-ритмічні рухи

Вправи

Жуки, угор. нар. мелодія, обр. Л.Вишкарьова; Знайди свій колір, білор. нар. мелодія; Вертушки, муз. Я.Степового; М'ячи­ки, муз. М.Сатуліної; Веселий танець, муз. Т.Шутенко; Йдемо-кружляємо, муз. П.Козицького; Веселі м'ячики, муз. М.Сатулі­ної,

Танки


Танок з бубнами, укр. нар. мелодія, обр. М.Вериківського; Запрошення, укр. нар. мелодія; Ой, є в лісі калина, укр. нар. піс­ня, обр. Л.Ревуцького; Танок сніжинок, муз. В.Моцарта; Хоро­водний танець, муз. В.Лисенка; Танок петрушок, муз. А.Ря­бчуна; Ось ялинка прийшла, муз. А.Філіпенка; Танок із кошиками, муз. С.Меєрсон; Гопачок, муз. Г.Петрицького.

Ігри


Ой, на горі жито, укр. нар. мелодія, обр. К.Стеценка; Гра з іграшками, чеська нар. мелодія, обр. І.Гойна; Хто швидше за­йме стільчик? Естонська нар. мелодія; Конячки у конюшні, муз. М.Раухвергера; Квач, муз. В.Верховинця; Гра з брязкаль­цями, муз. Ю.Щуровського; Прання, муз. В.Губи; За квітами, муз. І.Кишка.

Гра на дитячих музичних інструментах;Два ведмеді, укр. нар. пісня; Печу, печу хлібчик, укр. нар. пісня (гра на металофонах).

Орієнтовна тематика вечорів розваг та святкових ранків

Ігри-драматизації з музичним супроводом, підготовлені дорослими та дітьми, прослуховування невеликих казок та музичних творів у грамзапису, концерти силами дітей (у то­му числі, для малят), постановки нескладних вистав лялько­вого чи настільного театру тощо.

Святкові ранки: Новий рік, Мамин день.Старша група

(Шостий рік життя)

Завдання виховання: виховувати в дітей стійкий інтерес до музики, емоційне сприймання музичного твору, навички культури слухання та виконання музики; толерантне став­лення до успіхів та невдач ровесників під час спільної музич­ної діяльності.

Музичний розвиток: учити дітей розрізняти й називати жанри музики (марш, танок, пісня), її характер та структуру музичного твору (дві чи три частини, повтори, заспів, при­спів у пісні); помічати засоби музичної виразності (темп, ви­сота, динаміка).

Формувати вміння виразно співати пісні, різні за харак­тером (діапазон ре1 — сі1); співати легким звуком, без крику та напруження, чітко артикулюючи слова; правильно брати ди­хання; виконувати танцювальні рухи (біг з високим підні­манням ніг, підскоки, боковий галоп, приставний крок то­що), робити різні перешиковування (звуження та розширювання кола, розходитись з пар у різні сторони, утворювати маленькі кола, колонки та ін.).

Учити дітей грати на дитячих музичних інструментах со­ло і в ансамблі (металофон, духові, трикутник тощо). Ознайо­мити їх з правилами гри на тріолі, фортепіано, трикутнику, бандурі, цимбалах, флейті.

Розвивати в дітей: музичний слух: розрізняти на слух звучання музичних інструментів у виконанні дорослих та в грамзапису (цимбали, фортепіано, скрипка, флейта, сопіл­ка); інтонаційно правильно співати пісні з музичним супро­водом і без нього; злагоджено співати по одному, два, три та групою дітей; співати пісні із заспівувачами; передавати го­лосом харак­тер музики (динаміку, темп); відрізняти на слух інтонаційно чистий та нечистий спів інших; ритмічно руха­тися згідно з характером музики, відображати ритмічну пульсацію та простий ритмічний малюнок мелодії;

пам'ять: добре знати рухи знайомих танців, ігор, хорово­дів, вправ; правильно їх відтворювати; грати в дитячому оркестрі на різних інструментах; запам'ятовувати пісні в діа­пазоні ре1 — сі1; знати види музики: фольклор, класика, су­часна;

творчу активність: використовувати свій музичний досвід не лише на музичних заняттях, а й у різних видах дитячої ді­яльності (вечори розваг, ігри на вулиці, в сім'ї); виконувати завдання творчого спрямування («танцювальний конкурс», «Чий танок кращий?», «Хто краще заспіває колискову для ляльки?».Результати навчально-виховної роботи:

діти розрізняють музичні твори за жанрами й видами;

мають елементарні поняття про структуру музичного твору й засоби музичної діяльності;

співають, чисто інтонують, в діапазоні ре1 сі] самостійно, у вокальній групі, із заспівувачем, з акомпанементом і без нього;

ритмічно рухаються, відповідно до характеру музики;

розрізняють звучання певних музичних інструментів у виконанні дорослих та дітей, у грамзапису;

уміють передати голосом і рухами характер музики;

володіють елементарними навичками гри на дитячих му­зичних інструментах;

уміють виконувати невеликі музичні твори соло і в скла­ді дитячого ансамблю.

Музичний репертуар

Слухання музики

Котику сіренький, укр. нар. пісня, обр. М.Вериківського; Два півники, укр. нар. пісня, обр. М.Компанійця; Щедрик-щедрик, укр. нар. пісня, обр. М.Леонтовича; Благослови, мати, весну закликати, укр. нар. пісня; Танок маленьких лебедів (з балету «Лебедине озеро»), муз. П.Чайковського» Марш Чорномора (з опери «Руслан та Людмила»), муз. М.Глінки; Весе­лий марш, муз. А.Філіпенка; Казка, муз. М.Дремлюги; Хліб з маслом, муз. В.Моцарта; Вальс, муз. С.Гречанінова; Білка, муз. М.Римського-Корсакова; Два півні, муз. С.Разорьонова.

Співи


Вправи для голосу і слуху

Іди, іди, дощику, Ой дзвони дзвонять, Лис, укр. нар. при­мовки, обр. Я.Степового; Диби-диби, муз. В.Верховинця, сл. народні; Щедрик, щедрик, щедрівочка, укр. нар. щедрівка; Колядин-дин, укр. нар. мелодія, обр. Я.Степового; Дрібушечки, укр. нар. примовки, обр. Я.Степового; На зеленом лугу, рос. нар. пісня, обр. М. Іорданського; Скок, скок, поскок, рос. нар. пісня, обр. І.Арсеєва; Колискова, муз. М.Лисенка.

Пісні


Врожайна, укр. нар. мелодія, гарм. А.Філіпенка, сл. В.Кукловської; Щедрівочка щедрувала, муз. В.Верховинця; Ой, коточок, коточок, укр. нар. пісня; Кленові листочки, муз. і сл. Н.Грановської, гарм. Л.Кауфмана; Збираю урожай, муз. А.Філіпенка, сл. Т.Волгіної; Рідний край, муз. І.Кишка, сл. П.Голубничого; Зимонька, муз. К.Мяскова, сл. Г.Бойка; Елка-елочка, муз. Т.Потапенко, сл. І.Черницької; Дід Мороз, муз. В.Вітліна, сл. С.Погорельського; Пісенька про маму, муз. А.Філіпенка, сл. Т.Волгіної; Веснянка, муз. В.Таловирі, сл. В.Ладижця; Веснянка хороводна, муз. А.Філіпенка, сл. Г.Бойка; Хочемо миру, муз. Б.Фільц, сл. І.Неходи; Біля вічного вогню, муз О.Філімонова, сл. Р.Томіліна; Рідний край, моя земля, муз. А.Філіпенка, сл. М.Познанської.

Музично-ритмічні рухи

Вправи

Перемінний крок, укр. нар.мелодія; Боковий галоп, укр. нар. мелодія; Колупалочка, укр. нар. мелодія; Підскоки та високий крок, муз. В.Косенка; Вправа з м'ячами, муз. П.Чайковського; Галоп, муз. Ф.Шуберта; Утворення маленьких кіл, муз. Т.Шутенко; Весняний вальс, муз. О.Тілічеєвої.

Танки


Український танок у парах, укр. нар. мелодія; Приглашение, рос. нар. мелодія; Ой, минула вже зима, укр. нар. мелодія, обр. І.Кишка; Кривий танець, укр. нар. мелодія; Танок з парасольками, муз. Ю.Рожавської; Калина, муз. А.Рябчуна; Ялинковий хоровод, муз. А.Філіпенка; Веснянка, муз. А.Філіпенка; Маленька танцюристка. муз. А.Гладковського; Журавлик танцює, муз. Н.Хуторянського.

Ігри


Дощик, Не пустимо, укр. нар. мелодії; Оркестр, укр. нар. мелодія, обр. Б.Польового; Подоляночка, укр. нар. мелодія; Веселі танцюристи, укр. нар. мелодія; Лови меня! Рос. нар. мелодія; Відгадай, кого нема, муз. Ф.Шуберта; Світлофор, муз. Ю.Чичкова, М.Богословського; Джигітовка, муз. Л.Вишкарьова; Будь спритним. муз. М.Ладухіна; Карусель, муз. Д.Кабалевського.

Гра на дитячих інструментахЩедрик, ведрик, муз. Я.Степового; Кумо, кумо, що варила? Муз.Я.Степового; Гармошка, муз. О.Тілічеєвої; Поспішайте, горобці, муз. Р.Амлінської; Марш Чорномора, муз. М.Глінки.

Орієнтовна тематика вечорів розваг та святкових ранків Різноманітні концерти (тематичні, різножанрові, для ма­лят, батьків, співробітників дошкільного закладу), вистави, драматизації, слухання платівок, атракціони, конкурси, різні види театру, спільні виступи дітей з батьками, вихователями, «пісенні», «танцювальні», «творчі», «ігрові» вечори тощо.

Святкові ранки: Новий рік, Мамин день.

Підготовча до школи група

Сьомий рік життя

Завдання виховання: виховувати в дітей стійкий інтерес до різних видів і жанрів музики. Засобами музики виховува­ти: естетичне сприймання навколишнього, рідної природи; естетичний погляд на людей, стосунки між ними; позитивне ставлення до творчої музичної активності інших дітей; пра­гнення до самовираження.

Музичний розвиток: учити дошкільників розрізняти та називати жанри, характер музики, засоби музичної вираз­ності; розрізняти структуру музичного твору. Збагачувати ді­тей музичними враженнями (слухання фрагментів запису народних і симфонічних оркестрів, сольних і хорових творів тощо).

Учити дітей виразно співати, відображаючи голосом ха­рактер музики, динамічні та темпові зміни в мелодії; чітко вимовляти слова в піснях, співаючи в різних темпах; зла­годжено співати в ансамблі, виконувати пісні з акомпане­ментом і без нього, з дорослими і самостійно.

Формувати вміння орієнтуватися в просторі під час ви­конання різних видів музично-ритмічних рухів; самостійно перешиковуватись, починати танцювальні рухи після музич­ного вступу, змінювати їх відповідно до музичних фраз; ши­роко використовувати в танцювальних імпровізаціях різну атрибутику, музичні інструменти, елементи танцювальних костюмів.

Заохочувати дітей до гри на різних музичних інструмен­тах, викликати в них бажання оволодівати прийомами гри на кількох інструментах. Виховувати вміння злагоджено грати в ансамблі, самостійно виконувати свою партію.

Розвивати в дітей:

музичний слух: правильно відображати мелодію пісні (інтонаційно, ритмічно, із заданою динамікою та диханням)

у діапазоні до1до2 (ре2); відрізняти чистий і нечистий спів (свій та інших дітей); виразно та ритмічно рухатися під му­зику, згідно з її характером, динамікою, темпом, регістрами; уміти уповільнювати та прискорювати рухи під музику, спів та гру на інструментах, відмічати акценти; відчувати тоніку, інші стійкі ступені ладу, консонанс та дисонанс акомпане­менту;

пам'ять: упізнавати мелодію знайомої пісні в різній ін­терпретації (проспівану без слів, зіграну на різних музичних інструментах, прослухану в магнітофонному запису); знати рухи знайомих танців (ігор, хороводів тощо), слова і мелодії знайомих пісень, грати в дитячому оркестрі 2 — 3 п'єси на різ­них інструментах;

творчу активність: спонукати дітей до активних творчих проявів у завданнях та музичних іграх, танцювальних та пі­сенних імпровізаціях.

Результати навчально-виховної роботи:

діти вміють висловлювати своє ставлення до музичних творів і естетично їх оцінювати;

аналізують на слух структуру музичного твору, засоби музичної виразності;

співвідносять музичний твір з певним музичним жанром;

співають чисто в різному темпі відповідно до артикуляційно-співацьких норм, характеру твору;

уміють співати злагоджено в ансамблі із супроводом та без нього;

уміють оцінювати свій спів та спів інших дітей;

уміють виразно та ритмічно рухатися під музику, точно реагувати на особливості музичної тканини твору;

творчо виявляють себе в різних видах музичної діяльнос­ті на заняттях та поза ними.

Музичний репертуар

Слухання музики

Коте, коте, вилий воду. укр. нар. пісня; Ой, літає соколенько, укр. нар. пісня, обр. Я.Степового; Грицю, Грицю, до роботи, укр. нар. пісня, обр. М.Леонтовича; Зоре моя вечірняя, муз. нар., сл. Т.Шевченка; Збирались дівки гукати весну, укр.нар. пісня; Вальс-жарт, муз. Д.Шостаковича; Дощик, муз. В.Косенка; Веснянка, муз. В.Моцарта; Жайворонок, муз. М.Глінки, сл. М.Кукольника; Пташка, муз. Е.Гріга; Кавалерійська, муз. Д.Кабалевського; Токатта ре мінор для органа (уривок),

муз. Й.Баха; Пассакалія (уривок), муз. Г.Генделя; Мелодія з опери «Орфей і Еврідіка», муз. Х.Глюка; У печері гірського ко­роля, муз. Е.Гріга;

П'єси з альбомів «Пори року», «Дитячий альбом» (на ви­бір), муз. П.Чайковського.

Співи


Вправи для розвитку голосу і слуху;

Сімейка, укр. нар. примовка, обр. Я.Степового; Кумо, кумо, що варила, укр. нар. примовка; Ой, сивая та й зозуленька, укр. нар. щедрівка; Сію, вію, повіваю, укр. нар. мелодія, обр. Я.Степового; Зозуля, Качка йде, Бджілка, Ой, на горі мак, укр. нар. пісні, обр. Я.Степового; Вареної рибки, укр. нар. примовка, обр. Я.Степового; Іду. іду, муз. і сл. В.Верховинця; Эхо, Скачем по лестнице, муз. О.Тілічеєвої, сл. Л.Димової.

Пісні


Ой, є в лісі калина, укр. нар. пісня, обр. Л.Ревуцького; Ходить Ілля на Василя, укр. нар. щедрівка; Щебетала пташечка укр. нар. пісня, обр. Я.Степового; Ой, ходила дівчина береж­ком, укр. нар. пісня; Осінь золота, муз. С.Жданова, сл. М.Пожарової; Журавушка, муз. Озарицької, сл. О.Вольського; Настоящий друг, муз. Б.Савельєва, сл. М.Пляцьковського; Кришталева зимонька, муз. А.Філіпенка, сл. Г.Бойка; Ялинкова хороводна, муз. Ю.Слонова, сл. В.Малкова; Іде весна, муз. В.Герчик, сл. О.Олеся; Зацвіла в долині, муз. А.Філіпенка. сл. Т.Шевченка; Мамин праздник, муз. Ю.Гур'єва, сл. С.Вигдоро-ва; Гарно поряд з мамою, муз. А.Філіпенка, сл. Т.Волгіної; Бабушки, муз. Б.Птичкіна, сл. І.Шаферана; Дружат дети всей Земли, муз. Д.Львова-Компанійця, сл. В.Вікторова; Вічний во­гонь, муз. А.Філіпенка, сл. Д.Чибісова; Мир нужен всем, муз. В.Мураделі. сл. С.Богомазова; Прощавай, садок дитячий Муз. А.Філіпенка, сл. Т.Волгіної; Пісня про школу, муз. М.Дремлюги. сл. Т.Масенка; Чекає нас школа, муз. К.Мяскова. сл. Л.Реви.

Музично-ритмічні рухи

Вправи

Вправи до українського танцю, укр. нар. мелодія, обр. М.Ризоля; Розучування кроку польки, чеська нар. мелодія; Ви­вертання кола, угор. нар. мелодія; Млинок, анг. нар. мелодія; Перевірка перемінного кроку, укр. нар. мелодія. обр. Я.Степово­го; Салют, муз. Д.Шостаковича; Вправи з квітами, муз. М.Краєва; Святкова вправа з прапорцями, квітами та куль­ками, муз. А.Філіпенка.

Танки


Українська полька, укр. нар. мелодія; Козачок, укр. нар. мелодія, обр. М.Ризоля; Сударушка, рос. нар. мелодія, обр. Ю.Слонова; Кривий танок, укр. нар. мелодія; Танок моряків «Яблучко», муз. Р.Глієра; Хоровод навколо ялинки, муз. П.Майбороди: Мамин вальс, муз. Б.Кравченка; Хоровод «Весна вже йде», муз. В.Верховинця; Хоровод «Вишеньки», муз. Я.Степового; Літня полька, муз. Р.Городецької; Генерал іде, муз. В.Гавриліна; Вальс (за вибором), муз. Й.Штрауса.

Ігри


Тин, рос. нар. мелодія, обр. А.Лядова; Журавель, укр. нар. гра; А ми просо сіяли, укр. нар. гра; Ходить гарбуз по городу, укр. нар. пісня; Моряки і акула, муз. Л.Сидельникова: Іду, іду. муз. В.Верховинця; Шукай, муз. Т.Ломової; Хто швидше? муз. С.Шварца.

Гра на дитячих музичних інструментах.Суліко, груз. нар. пісня, обр. Р.Рустамова; Сорока-воровка, укр. нар. пісня, обр. Я.Степового; Дощик, укр. нар. пісня; Крап — крап, румун. нар. пісня, обр. Т.Потапенко.

Орієнтовна тематика вечорів розваг і святкових ранків

Присвячені творчості композиторів вечори, дні народження дітей, слухання співу дорослих або школярів, їхньої гри на музичних інструментах, інсценівки, вечори гумору, концерти, вікторини, спортивні розваги тощо.

Святкові ранки: Новий рік, Мамин день, Випуск до школи.ПРАЦЯ

Перша та друга групи раннього віку (Перший та другий роки життя)

Формування простих дій із самообслуговування

Завдання виховання: прагнути самостійно виконувати посильні дії; елементи дбайливого поводження з навколишніми предметами.

З 9 місяців залучати до участі в одяганні і роздяганні: на прохання дорослого піднімати ногу для надягання колготок, взуття; простягати і просовувати руку при перевдяганні тощо.

У першому півріччі другого року життя спонукати дітей знімати розстебнуте дорослим взуття. У другому півріччі

формувати уміння знімати із себе деякі предмети одягу (пан­чохи, шкарпетки), привчати знімати розстебнуте взуття; з допомогою дорослого знімати, вдягати одяг у певному по­рядку та складати його.Результати навчально-виховної роботи: діти знімають із себе деякі предмети одягу та розстебнуте дорослим взуття.

Перша молодша група

(Третій рік життя)

Виховання передумов трудової діяльності

Завдання виховання: виховувати в дітей інтерес до ви­конання посильних трудових дій, прагнення самостійно до­сягати результату; основи власної гідності; бажання та вмін­ня допомагати одне одному, дякувати за допомогу; елементи охайності; бережне поводження з одягом, взуттям, предмета­ми побуту.

Елементи самообслуговування. Формувати в дітей умін­ня виконувати (спочатку з допомогою дорослого, а потім під його контролем) такі дії: розстібати та застібати ґудзики (спереду), знімати та надягати предмети одягу в певній по­слідовності, складати їх на місце; розшнуровувати та розсті­бати взуття, знімати його і ставити на місце, надягати взуття, зашнуровувати чи застібати його. Спонукати дітей помічати неохайність у своєму одязі чи взутті, звертатися до доросло­го по допомогу.

Елементи господарсько-побутової праці. Залучати до виконання (спочатку з допомогою дорослого, а потім під йо­го контролем) простих трудових дій з близьким результатом: ставити дитячі стільці до столів, ставити на столи хлібниці, серветниці, розкладати ложки; розкладати олівці, пензлики, папір та інший матеріал для занять; після ігор та інших видів самостійної діяльності прибирати на місце іграшки, книжки, картинки тощо; разом з вихователем виносити на майданчик іграшки, брати участь у прибиранні майданчика (збирати листя, палички, камінці) та в спорудженні будівель із снігу.

Формувати вміння бачити результат праці, встановлюва­ти зв'язок між метою, трудовими діями і кінцевим результа­том.Результати навчально-виховної роботи:

діти виявляють емоційно-позитивне ставлення до вико­нання посильних трудових дій;

розстібають ґудзики (спереду); знімають легкі предмети одягу, з допомогою дорослого складають їх на місце;

надягають легкі предмети одягу, взуття; роблять спроби застібати ґудзики, зашнуровувати чи застібати взуття;

виконують прості доручення з господарсько-побутової праці.

Друга молодша група

(Четвертий рік життя)

Виховання передумов трудової діяльності

Завдання виховання: виховувати в дітей бажання при­ймати мету праці, а потім з допомогою дорослого визначати її; бажання самостійно виконувати посильні трудові дії, інте­рес до досягнення результату згідно з метою; основи власної гідності; бажання та вміння допомагати одне одному, дяку­вати за допомогу; охайність; бережне поводження з речами, предметами у навколишньому; естетичне сприймання та від­повідне емоційне реагування на естетичні якості предметів, засобів та результатів праці.

1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка