Програма виховання дітей дошкільного віку ЗатвердженоСторінка5/23
Дата конвертації19.02.2016
Розмір3.94 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23
Охорона життя та зміцнення здоров'я дітей

Загартовування. Продовжувати всі види загартовування. У групових приміщеннях систематичним провітрюванням підтримувати температуру повітря в межах +20, +19°С. Ден­ний сон організовувати при доступі свіжого повітря.

Забезпечити достатнє щоденне перебування дітей на сві­жому повітрі. Прогулянку в зимовий період проводити при температурі до —18, —22°С, тепло вдягаючи дітей. При ниж­чих температурах тривалість прогулянки скорочувати.

Загартовувати дітей сонячним промінням під час ранко­вої прогулянки, додержуючись обов'язкових вимог.

Продовжувати проводити місцеві й .загальні водні проце­дури — вологе обтирання, обливання ніг, тіла. Привчати ді­тей до самостійного вологого обтирання до пояса. Темпера­туру води при місцевих і загальних водних процедурах поступово знижувати (як в другій молодшій групі).

Умови проведення обливання і купання дітей у відкри­тих водоймах, температурний режим такі самі, як і в другій молодшій групі.

Фізкультурно-оздоровча робота. На ранковій та гігіє­нічній гімнастиці після денного сну (тривалість 6—9 хв.) при­вчати дітей активно виконувати різні види ходьби, бігу, стрибків і вправ для рук, ніг, тулуба. Звертати увагу на чіт­кість прийнятих положень, уміння зберігати правильну по­ставу, виконувати вправи, які зміцнюють стопу.

Під час рухливих ігор на прогулянці виховувати вміння додержуватись правил гри, виконувати відповідну роль; розви­вати кмітливість, спритність. Тривалість рухливих ігор і фі­зичних вправ на прогулянці 40—45 хв.

До кінця року діти повинні вміти самостійно організову­вати ігри з підгрупою однолітків, вправлятися в катанні на велосипеді, санках, лижах.

Проводити на заняттях, де переважає розумова та ручна праця, фізкультурні хвилинки, між малорухомими заняттями — фізкультурні паузи (динамічні перерви).

Проводити щоденні заняття з фізичної культури трива­лістю 25—30 хв.

Під час фізкультурних розваг і свят залучати дітей до ви­конання спільних вправ, ігор і розваг, підтримувати в них бажання виявляти свої можливості в рухах. Створювати умо­ви для спостережень за діями старших дітей. Спонукати ви­хованців включатись у загальні ігри, розваги, атракціони, хо­роводи.

Підтримувати бажання дітей виявляти рухову активність у різних видах самостійної діяльності, брати участь у рухли­вих іграх і спортивних вправах, виконувати рухові дії за власним бажанням.

Виховання культурно-гігієнічних навичок. Удоскона­лювати навички їсти акуратно. Вчити приймати правильну позу за столом і зберігати її, правильно користуватися столо­вими приборами — ложкою, виделкою, ножем; страву брати потроху, їсти безшумно, в міру потреби користуватися сер­веткою, після прийняття їжі прополоскати рот.

Учити дітей самостійно вмиватися, стежити за чистотою своїх рук, мити їх з милом, коли це потрібно, а також після відвідання туалету. Привчати правильно чистити зуби, при­чісуватись; під час кашлю відвертатися, прикриваючи рот носовою хусточкою.Вправи в основних рухах

Вправи з ходьби. Ходити, високо піднімаючи коліна, на носках, п'ятках, зовнішній та внутрішній сторонах стоп, ма­лим та широкими кроками, «змійкою» між розставленими на підлозі предметами (кубики, кеглі, м'ячі), з різними поло­женнями рук; на поясі, в сторони, за спиною; ходити при­ставним кроком лівим і правим боками з рухами рук (оплеск над головою, перед грудьми, за спиною); чергувати ходьбу з бігом, стрибками та іншими рухами. Ходити в колоні, змі­нюючи темп та напрям рухів зі зміною їх ведучим.

Вправи з бігу. Бігати на носках, високо піднімаючи ко­ліна, широким кроком, у колоні і парами, у різних напря­мах, по колу, парами, тримаючись за руки, «змійкою», оббігаючи розставлені на одній лінії предмети, змінюючи напрям, темп; за сигналом знаходити своє місце в колоні й зупинятись під час бігу; бігати врозтіч з ловінням і вивертан­ням. Бігати 50—60 м із середньою швидкістю в чергуванні (три-чотири рази) з ходьбою (півдистанції — ходьба), те ж на 100—120 м: бігати 10 м з максимальною швидкістю за 3,4—3,7 с; 20 м — за 5,4—6 с; 30 м — за 8,5—9,5 с (наприкінці навчаль­ного року). Човниковий біг три рази по 5—8 м. Пробігати швидко 10 м з перервами (два-три рази), пробігати повільно до 300 м по пересіченій місцевості.

Вправи із стрибків. Стрибати на місці, енергійно від­штовхуючись обома ногами та просуваючись уперед (від­стань 3—4 м), стрибати на місці то на правій, то на лівій нозі, стрибати з ноги на ногу; підстрибувати на місці, ноги разом та нарізно, з поворотом навколо себе вліво і вправо на 90° за один стрибок. Стрибати вгору, намагаючись торкнутись обо­ма руками предмета, підвішеного на відстані 10—12 см вище від піднятих угору рук, з діставанням гілок кущів або дерев; стрибати через чотири-шість мотузків (відстань між ними до 50 см), з обруча в обруч з плоским ободом (чотири-п'ять об­ручів). Стрибати в довжину з місця (відстань 70—80 см) з приземленням на м'який ґрунт; стрибати через канавку, ка­мінці, шишки та інші предмети (10—12 см). Зістрибувати з

висоти 20—30 см (лава, куб, колода, пеньок). Виконувати по 16—20 стрибків на місці (двічі-тричі з невеликими перерва­ми), намагаючись стрибати з короткою скакалкою.Вправи на кочення, кидання, ловіння. Прокочувати м'ячі, кульки, обручі між предметами, у «ворітця» (ширина 50-40 см) з відстані 2—2,5 м. Підкидати м'яч угору і ловити його (чотири-п'ять разів підряд), ударяти м'ячем об землю (підлогу) і ловити його. Кидати м'яч одне одному обома ру­ками знизу, від грудей та з-за голови і ловити його (відстань 1,5—2 м). Перекидати маленькі м'ячі правою та лівою рукою через мотузок (з відстані 2—2,5 м), підвішений на рівні голо­ви дітей. Ударяти м'яч об підлогу правою або лівою рукою не менш як п'ять разів підряд. Кидати м'яч, торбинку з піс­ком масою 100 г, шишки правою та лівою рукою на даль­ність (наприкінці року відстань не менш як 3,5—6,5 м). Кида­ти торбинки з піском, м'ячі в горизонтальну ціль (ящик, кошик), у вертикальну ціль (щит, дерево) з відстані 2,5—3 м.

Вправи на повзання та лазіння. Підлізати під підняті над землею на 50—40 см палицю, мотузок, дугу правим, лівим боком і прямо. Повзати по дошці, гімнастичній лаві в упорі стоячи на колінах, спираючись кистями рук, по гімнастич­ній лаві, лежачи на животі та підтягуючись руками, по похи­лій дошці вгору і вниз, «змійкою» по підлозі, між предмета­ми, шаблями драбинки, поставленої боком на підлозі. Пролізати в обруч діаметром 60—50 см правим, лівим боком та прямо. Перелізати через колоду (лаву). Підлізати під ниж­ню рейку гімнастичної лави, проповзати по підлозі в упорі стоячи на колінах та ступнях ніг (як «ведмедик») до 8—10 м. Підлізати під низькі гілки. Лазити по гімнастичній стінці, парканчику, похилій драбині (заввишки до 2 м) приставним та однойменним способами. Переходити з одного прольоту гімнастичної стінки на інший приставним кроком уліво і вправо.

Вправи з рівноваги. Ходити по доріжці, гімнастичній лаві (завширшки 20—15 см, заввишки 25—30 см), по мотузку, покладеному на підлогу прямо, по колу та зигзагоподібне (завдовжки 10 м), обхоплюючи його стопою. Ходити з тор­бинкою з піском масою 300 г на голові, руки в сторони, на поясі. Ходити і бігати по прямій та звивистій доріжках, об­минаючи дерева, кущі та ін. Переступати через палицю або мотузок, підняті на висоту 20—25 см. Ходити по ребристій до­шці, обмеженій горизонтальній і похилій площині (колода,

дошка, земляний вал). Підніматись на гірку, сходити чи збі­гати з неї. Ходити і бігати по покладеній похило (завширш­ки 20—15 см) дошці, один кінець якої піднято на висоту 30—35 см. Ходити по колоді прямо, боком, приставним кроком. Ходити по гімнастичній лаві (колоді) з рухами рук (уперед, у сторони) та переступати через предмети (кубики, м'ячі). Са­мостійно ковзатись на крижаних доріжках. Утримувати рів­новагу, стоячи на носках, руки вгору; утримувати рівновагу на одній нозі, піднявши другу вперед або в сторону, руки на поясі. Крутитися в обидва боки, руки на поясі, у сторони. Робити перекати з п'яток на носки і навпаки, стоячи середи­ною ступень на гімнастичній палиці.Загальнорозвивальні вправи

Загальнорозвивальні вправи виконуються з різних вихід­них положень (стоячи, сидячи, лежачи), а також з різними

предметами.

Вправи для рук і плечового пояса. Піднімати руки впе­ред, у сторони, вгору й опускати по черзі. Піднімати навпе­ремінно руки вперед — угору, опускати, відводити назад (ривком). У положеннях руки в сторони, вперед стискувати і розтискувати кисті, обертати їх, зводити і розводити пальці, витягати їх. Ставити руки перед грудьми, закладати кисті за голову і розводити лікті. Робити колові рухи зігнутими в лік­тях руками. Піднімати руки через сторони вгору, міцно при­тискуючись спиною до стіни. Піднімати палицю, обруч уго­ру, опускати їх за плечі.

Вправи для ніг. Підніматися на носки і стояти. Вистав­ляти по черзі ноги вперед на п'ятку, потім — на носок, при­тупувати. Виконувати підряд чотири—п'ять напівприсідань. Присідати, тримаючи руки на поясі, відводячи їх у сторони. Згинати ногу в коліні, розгинати, знову згинати і розгинати. Відтягувати носки, згинати ступню. Піднімати пальцями ніг мотузок; захоплювати ступнями ніг і перекладати з місця на місце предмети. Переступати приставним кроком убік, спи­раючись п'ятками на палицю, канат, носками — на підлогу.

Вправи для тулуба. Повертатися в сторони, тримаючи руки на поясі, розводячи їх у сторони (плавно і ривком). Стійка — ноги разом (нарізно), нахилятися уперед, достава­ти пальцями носки ніг, класти і піднімати з підлоги предме­ти. Нахилятися вправо і вліво, тримаючи руки на поясі (за головою, спиною). Прокочувати навколо себе м'яч, сидячи

на підлозі і стоячи на колінах. Піднімаючи по черзі ноги, пе­рекладати під ногою предмет з однієї руки в іншу. Трохи піднімати обидві ноги над підлогою в упорі сидячи позаду, згинати і випрямляти їх, опускати на підлогу. Сідати і вста­вати з положення ноги калачиком. В упорі стоячи на колінах прогинати і вигинати спину, по черзі піднімати руки. З по­ложення сидячи лягти на спину з підтримкою, знову сісти. Лежачи на спині, виконувати різноманітні рухи рук; по чер­зі піднімати й опускати прямі ноги; одночасно згинати і роз­гинати їх. Повертатися зі спини на живіт, тримаючи у витяг­нутих угору руках предмет. Трохи піднімати витягнуті вперед руки, плечі і голову, лежачи на животі.Танцювальні рухи. Рухатися в темпі музики. Виконува­ти крок галопу. Рухатись парами по колу в танцях та хорово­дах. Чітко зупинятись та рухатись за музичним сигналом. Виконувати рухи відповідно до характеру мелодії і змісту пісні.

Шикування та перешиковування. Шикуватися самос­тійно в колону невеликими групами і всією групою в коло, пари, шеренгу; перешиковуватися у ланки. Повертатися вправо, вліво, кругом. Рівнятися за орієнтиром.

Рухливі ігри та ігрові вправи

Ігри з ходьбою та бігом: «Знайди собі пару»; «У ведме­дя у бору»; «Мак»; «Кольорові автомобілі»; «Про Катрусю і цапка»; «Пташки і кіт»; «Іменний пиріг»; «Пастух і стадо»; «Качечка»; «Прапорці»; «Метелики»; «Нумо в коло!».

Ігри з повзанням і лазінням: «Не дзвони»; «Діти і вовк»; «Переліт птахів»; «Кошенята і цуценята»; «Кролики».

Ігри з киданням та ловінням предметів: «Лови, кидай, падати не давай!»; «М'яч через сітку (мотузок)»; «Збий була­ву»; «Школа м'яча»; «Кеглі».

Ігри зі стрибками: «Зайці і вовк»; «Лисиця у курнику»; «Заєнька сірий умивається»; «Жабки і журавлі»; «Горобчи­ки»; «Не замочи ніг»; «Подзвони в брязкальця»; «Дідусь і за­йченята».

Ігри на орієнтування в просторі: «Знайди, де захова­но»; «Знайди і промовчи»; «Хто вийшов?»; «Відгадай по го­лосу»; «У лісочку на горбочку».

Вправи спортивного характеру

Катання на санках. Спускатися з невисокої гірки по одному, гальмувати під час спуску п'ятками ніг. Катати на рівному місці удвох одного.

Ходьба на лижах. Ходити на лижах навперемінним ков­зним кроком один за одним. Виконувати поворот пересту­панням на місці, вправо і вліво, кругом в обидві сторони. Підніматись на гірку ступаючим кроком, напів'ялинкою, спускатися з гірки. Самостійно брати і ставити лижі на міс­це; знімати і надягати їх, переносити лижі під рукою. Прохо­дити на лижах 800—1200 м.

Ігри. «Ширше крок»; «Ворітця»; «Хто далі проїде?»; «Пройди і не зачепи»; «Карусель у лісі».

Катання на велосипеді. Кататися на триколісному і двоколісному велосипедах по прямій; робити повороти впра­во, вліво.

Підготовка до плавання (проводиться, якщо є відповід­ні умови). Гратися і плескатися на мілководді. Сидячи на мілководді, виконувати рухи ногами вгору — вниз. Ходити по дну на руках уперед і назад (ноги випрямлені). Присідаю­чи, занурюватись у воду по підборіддя, до очей, опускати у воду все обличчя, дути у воду, утворюючи хвилі. Занурюва­тись у воду з головою.

Ігри у воді: «Чапля»; «Каруселі»; «Брід»; «Бігом за м'я­чем»; «Гойдалка»; «Катання на кругах»; «Покажи п'ятки».

Пішохідні переходи. Ходити в природному для дітей темпі в два переходи (по 20—25 хв. кожний), з активним від­починком між ними, виконанням основних рухів та прове­денням рухливих ігор.

Результати навчально-виховної роботи:

діти додержуються норм особистої гігієни, культури пове­дінки за столом, розуміють необхідність загартовування, із задоволенням беруть участь у загартовувальних процедурах, мають потребу в активній руховій діяльності;

виявляють інтерес до результатів рухової діяльності; мо­жуть добре тримати рівновагу, стежити за положенням свого тіла під час виконання різноманітних вправ; уміють ходити з вільними, природними рухами рук, тримаючись прямо; біга­ють легко, ритмічно, володіють різними видами ходьби та бігу;

впевнено стрибають з місця, відштовхуючись обома но­гами й змахуючи руками;

лазять по гімнастичній стінці довільним способом, не пропускаючи щаблів;

уміють ловити м'яч кистями рук; виявляють влучність у киданні предметів у ціль;

додержуються певних інтервалів під час руху в різних ши­куваннях, добре орієнтуються в просторі;

виявляють інтерес до вправ з елементами спорту, самос­тійно з'їжджають на санчатах з гірки, ходять навперемінним кроком на лижах, їздять на триколісному і двоколісному ве­лосипедах, проявляють витримку та наполегливість.


Старша група

(Шостий рік життя)

Завдання виховання: виховувати бажання систематично займатися фізкультурою, спортом, загартовуватися, дбати про своє здоров'я, дбайливо ставитися до свого тіла та орга­нізму;

виховувати коректне ставлення до своїх ровесників, роз­вивати організованість і самостійність;

уміти оцінювати якість виконання своїх рухів та рухів ін­ших дітей, порівнюючи їх зі зразком, намагатися виправити помилки;

виховувати бажання зберігати красиву рівну поставу, зміц­нювати стопу;

розвивати рухові якості: швидкість, спритність, загальну витривалість, гнучкість і силу, поліпшувати орієнтацію у просторі та відчуття рівноваги;

виховувати дбайливе ставлення до фізкультурного облад­нання та бажання доглядати за ним; підтримувати інтерес ді­тей до деяких подій фізкультурного життя в Україні.Охорона життя та зміцнення здоров'я дітей

Загартовування. Створити умови життя, що відповіда­ють гігієнічним вимогам. Продовжувати використовувати комплекс загартовувальних заходів. У приміщенні групової кімнати систематичним провітрюванням підтримувати тем­пературу повітря в тих самих межах, що і в середній групі.

Забезпечити щоденне достатнє перебування дітей на по­вітрі, відповідність їхнього одягу погодним умовам.

Продовжувати закріплювати у вихованців самостійні на­вички проведення простих водних процедур. Температуру води при місцевих процедурах постійно знижувати (так са­мо, як і в попередніх групах).

Можна проводити обливання ніг водою контрастних температур. При обливаннях усього тіла початкова темпера­тура води +34, +35°С, кінцева +22, +24°С. Знижувати темпе­ратуру води при місцевих і загальних процедурах, керуючись гігієнічними вимогами (див. «Перша молодша група»).

Продовжувати купання дітей у відкритих водоймах. Три­валість купання збільшити до 8—10 хв.

Загартовувати дітей прохолодним повітрям під час ран­кової та гігієнічної гімнастики після денного сну. Темпера­тура повітря у фізкультурному залі поступово знижується з +23—24°С до +І4—15°С (на І°С щотижня). Вправи викону­ються босоніж, у одних трусах.

При проведенні загартовування здійснювати індивіду­альний підхід до дітей, враховувати їхній стан здоров'я, сту­пінь звикання до впливу загартовувальних заходів.

Фізкультурно-оздоровча робота. Виховувати в дітей звичку щоденно виконувати ранкову гімнастику та гігієнічну гімнастику після денного сну (тривалість 8—10 хв.). Привчати послідовно виконувати вправи, займати відповідне вихідне положення, виконувати вправи для рук і ніг, тулуба з біль­шою амплітудою в заданому темпі, узгоджувати активний видих з певними фазами рухів. Звертати увагу на формуван­ня постави та зміцнення стопи.

Проводити щоденні заняття з фізичної культури трива­лістю 30—35 хв.

Привчати дітей самостійно організовувати рухливі ігри й виконувати фізичні вправи на прогулянці (тривалість 45—50хв), удосконалювати набуті вміння та навички; вчити грати організовано, додержуючись відповідних правил. Привчати грати в природних умовах, з використанням особливостей природного оточення в різні пори року; змагатися у швидкості, спритності, виявляти почуття товариськості і взаємодопомоги. Учити грати в городки, бадмінтон, баскетбол, футбол, хокей. Удосконалювати навички катання на велоси­педі, ходьби на лижах та ін.

Спонукати дітей під час фізкультурних свят та днів здо­ров'я застосовувати свій руховий досвід в умовах емоційного спілкування з однолітками, виявляти творчість у різноманіт­ній діяльності.

Залучати вихованців до посильної участі в підготовці до фізкультурних свят; під час свят — до активної участі в ко­лективних іграх, розвагах, змаганнях. Закріплювати вміння діяти погоджено в спільних гімнастичних виступах та іграх-естафетах. Спонукати дітей виявляти спритність, витрива­лість, сміливість, винахідливість, співпереживати з приводу невдач своїх товаришів.

Виховання культурно-гігієнічних навичок. Учити вихо­ванців правильно користуватись виделкою, ножем, серветкою, їсти охайно; під час приймання їжі додержуватись правильної пози; поївши, дякувати дорослим. Привчати дітей сідати за стіл охайними.

Розвивати самоконтроль під час виконання правил осо­бистої гігієни. Вчити дітей стежити за чистотою рук, облич­чя, мити їх у міру забруднення, самостійно стежити за зачіс­кою, одягом.Вправи в основних рухах

Вправи з ходьби. Ходити різними способами: на нос­ках, п'ятках, на зовнішній і внутрішній сторонах стоп, у напівприсіді, схрестним кроком, спиною вперед, з предметом у руках (гімнастична палиця на плечах, за спиною, перед грудьми тощо), приставним кроком, змінюючи положення рук угору, вперед, у сторони та ін.), з оплесками в долоні; ходити в колоні по одному та парами зі зміною темпу. Ходи­ти із заплющеними очима (3—4 м).

Вправи з бігу. Бігати на носках, високо піднімаючи ко­ліна; короткими та широкими кроками; з подоланням пере­шкод — оббігати та перестрибувати предмети (кубики, м'ячі та ін.). Бігати в колоні по одному і парами, перешиковува­тись за певним сигналом (з бігу врозтіч, у колону, по одно­му); бігати «змійкою» між розставленими на підлозі предме­тами в одну лінію, не торкаючись їх. Пробігати повільно 350 м по пересіченій місцевості. Пробігати швидко відстань 10 м (три—чотири рази з перервами); човниковий біг 3х10 м на швидкість . Бігати з максимальною швидкістю 20 м за 5,4—5 с, 30 м за 7,9—7,5 с, у повільному темпі 2—2,5 хв.

Вправи із стрибків. Стрибати, стоячи на місці (ноги нав­хрест, нарізно, одна нога вперед, друга назад); підстрибува­ти з ноги на ногу на місці, просуваючись уперед на 4—5 м. Перестрибувати на обох ногах п'ять—шість предметів (висота 15—20 см), стрибати на одній нозі (правій, лівій), просуваю­чись уперед. Заплигувати на предмети: колоду, куб, пеньок (заввишки до 20 см). Підстрибувати до предмета, підвішено­го на 15—20 см вище від піднятої вгору руки дитини. Стриба­ти в довжину з місця (відстань 80—90 см), у висоту (на 30—40 см) з розбігу 6—8 м; стрибати в довжину (на 130—150 см) з розбігу 8 м. Стрибати в глибину (з колоди, куба, пеньків за­ввишки 30—40 см) у зазначене місце. Стрибати через довгу, коротку скакалку, обертаючи її вперед і назад.

Вправи на кидання, ловіння та метання. Кидати м'яч угору, бити ним об землю і ловити обома руками не менш як десять разів підряд; однією рукою — не менш як чотири-шість разів підряд; перекидати із однієї руки в другу. Ударяти м'ячем об землю на місці (не менш як десять разів підряд), просуваючись уперед кроком (до 5—6м). Перекидати м'яч одне од­ному обома руками від грудей, з-за голови, знизу з відскоком від підлоги, ловити його з різних вихідних положень (стоячи, сидячи). Кидати великі м'ячі від грудей знизу та з-за голо­ви обома руками в кільце, прикріплене на відстані 2,2м від підло­ги (землі). Кидати м'ячі, торбинки з піском (маса 200г) правою та лівою рукою у вертикальну та горизонтальну ціль з відс­та­ні 3,5—4м, на дальність не менш як 5—9м (наприкінці року).

Вправи на повзання та лазіння. Повзати на передпліччях і колінах, штовхаючи головою м'яч (4—5 м) перед собою. Повза­ти по лаві, колоді, похилій дошці в упорі стоячи на колінах, спираючись кистями рук. Сидячи на колоді, лаві, пересуватись уперед за допомогою рук і ніг. Повзати на грудях та животі по лаві, рухаючи кінцівками поперемінно. Чергу­вати повзання з іншими видами рухів — ходьбою, бігом, пе­реступанням та ін. Лазити по похилій драбинці в упорі стоячи. Перелізати з по­хилої дошки (заввишки 30—40 см) на гімнастичну стінку. Пе­релізати через лаву (колоду). Підліза­ти під дугу, мотузок, па­лицю, розміщені на висоті 40—50 см. Лазити по гімнастичній стінці однойменним способом, перелізати приставним кроком з одного прольоту стінки на інший. Пролізати в обруч прямо, лівим та правим боком. Тримаючись за канат (шест) з поло­ження сидячи і перехвачуючи

його руками, перейти у вис стоячи. Піднятись на носки, за­хопити руками канат над головою, на короткий момент віді­рвати ноги від підлоги (повиснути); так само захоплювати канат ступнями ніг. Лазіння по канату (шесту) довільним способом.Вправи з рівноваги. Ходити по дошці, гімнастичній ла­ві (завширшки 20—25 см, заввишки 30—35 см), по колоді (діа­метр 20 см) прямо і боком, тримаючи у руках палицю, м'яч, переступаючи через палицю, мотузок (заввишки 25—30 см). Ходити і бігати по дошці, покладеній похило (завширшки 20—15 см, кут нахилу 15—20°). Ходити по рейці гімнастичної лави, по мотузку (завдовжки 8—10 м), покладеному на підло­гу прямо, по колу, зигзагоподібне, з торбинкою на голові (маса 500г). Стоячи на гімнастичній лаві (колоді), підніма­тись на носки, повертатись навколо себе; стояти на одній нозі (друга відведена назад, руки в сторони). Після бігу, стрибків присідати на носках, руки в сторону, вгору, на поясі, робити «ластівку». Крутитися парами, тримаючись за руки.

Загальнорозвивальні вправи

Вправи виконуються з різних вихідних положень (стоя­чи, сидячи, лежачи) з використанням обручів, палиць, скакалок, м'ячів та інших предметів.Вправи для рук і плечового пояса. Приймати різні ви­хідні положення: руки перед грудьми, руки до плечей (лікті опущені, лікті в сторони). З першого положення розводити руки в сторони, випрямляти вперед, розгинаючи в ліктях; з другого — піднімати руки вгору, розводити в сторони доло­нями вгору. З положення руки за голову розводити руки в сторони, піднімати вгору. Піднімати руки вперед — угору зі зчепленими в замок пальцями (кисті повертати всередину тильним боком). Піднімати обидві руки вгору — назад по черзі й одночасно. Піднімати й опускати кисті, стискувати і розтискувати пальці.

Вправи для ніг. Переступати на місці, не відриваючи від опори носків ніг. Присідати кілька разів підряд, з кожним разом нижче, піднімати пряму ногу вперед махом. Робити випад уперед, у сторону, тримаючи руки на поясі, виконую­чи руками рухи вперед, у сторону, вгору. Захоплювати пред­мети пальцями ніг, трохи піднімати і опускати, перекладати або пересувати їх з місця на місце. Переступати приставними

кроками в сторону на п'ятках, спираючись носками ніг об палицю, канат.Вправи для тулуба. Стати до стіни без плінтуса, при­тиснутися до неї потилицею, плечима, спиною, сідницею і п'ятками, піднімати руки вгору й опускати їх униз. Притис­нувшись спиною до гімнастичної стінки, взятися руками за рейку (на рівні стегон), по черзі піднімати зігнуті і прямі но­ги. Стоячи обличчям до гімнастичної стінки, взятися руками за рейку на рівні пояса, нахилитися уперед, угинаючись. По­вертатися, розводячи руки в сторони, з положення перед грудьми, за голову. Нахилятися уперед, намагаючись торкну­тися підлоги долонями, піднімати за спиною зчеплені руки. Тримаючи руки вгорі, нахилятися в сторони. Прийняти упор присівши, з упору присівши переходити в упор присівши на одній нозі, відводячи другу в сторону. Стоячи на колінах, сі­дати на підлогу справа і зліва від колін. Лежачи на спині, ру­хати ногами, схрещувати їх; підтягувати голову, ноги до гру­дей — групуватися. Лежачи на животі, упиратися руками, випрямляти їх, трохи піднімаючи голову і плечі. Підтягатися на руках по гімнастичній лаві.

Танцювальні вправи. Починати та закінчувати рухи від­повідно до музичної фрази. Виконувати приставні кроки з присіданням, крок галопу; змінювати характер рухів на швидкий, пожвавлений, точно виконувати ритмічний малю­нок. Чергувати простий і дрібний крок, виконувати переши­ковування в колі. Розходитись та сходитись парами. Творчо застосовувати знайомі танцювальні дії.

Шикування та перешиковування. Самостійно шикува­тися в колону, шеренгу по одному, парами, в коло, переши­ковуватися з однієї колони в три, чотири через центр трійка­ми, четвірками; повертатися вправо і вліво. Рівнятися в колоні, шерензі, по лінії, носках. Розмикатися у колоні на витягнуті руки вперед, у шерензі, колі — на витягнуті руки в сторони.

Рухливі ігри та ігрові вправи

Ігри з ходьбою, бігом, рівновагою: «Птахи і зозуля», «Гуси-лебеді»; «Ми веселі діти»; «Чия ланка швидше збе­реться»; «Зроби фігуру»; «Каруселі»; «Хто перший»; «Мишо­ловка»; «Квач»; «Карасі і щука»; «Хитра лисиця»; «Шпаки»; «Теремок»; «Хлібчик».

Ігри з повзанням і лазінням: «Ведмідь і бджоли»; «Хто швидше до прапорця»; «Курочка і горошинки».

Ігри з киданням та ловінням предметів: «Мисливці і зайці»; «Цілься краще»; «Серсо»; «Підкинь і злови»; «Не да­вай м'яч»; «Кільцекид».

Ігри із стрибками: «Вудочка»; «Хто краще стрибне»; «Чижик у клітці»; «Не боюсь»; «Снігурі і кіт»; «Не залишай­ся на підлозі».

Ігри на орієнтування в просторі: «Піжмурки»; «Горю-дуб»; «Відгадай, чий голосок?»; «Заборонений рух»; «Бережи предмет»; «Чий вінок кращий»: «Довгоносий журавель»; «Ходить гарбуз по городу...».

Доріжка перешкод. Послідовно виконувати такі вправи: біг, підлізання під дугу, пролізання в обруч, ходьба по колоді (лаві), стрибок у глибину, повернення бігом на місце старту.

Спортивні ігри та ігрові вправи

Бадмінтон. Учити правильно тримати ракетку, відбивати волан ракеткою, спрямовуючи його в певний бік; грати одне з одним, з вихователем.

Городки. Кидати биту збоку, приймати правильне вихід­не положення. Знати три—чотири фігури. Уміти вибивати го­родки з кону (6 м) і напівкону (3 м).

Баскетбол. Перекидати м'яч один одному обома руками від грудей, вести м'яч правою та лівою рукою з відскоком від землі (підлоги). Кидати м'яч у кошик обома руками від гру­дей, знизу, зверху. Грати за спрощеними правилами.

Футбол. Виконувати удари по м'ячу з місця та розбігу. Вести м'яч правою та лівою ногою. Зупиняти м'яч, який ко­титься, підошвою чи внутрішньою стороною стопи, відбива­ти його в зворотному напрямі. Ударяти м'ячем об стінку кілька разів підряд. Передавати м'яч ногою одне одному в парах (відстань 3—5 м). Влучати м'ячем у предмети (булава), забивати м'яч у ворота. Грати за спрощеними правилами.

Ігрові вправи: «Влуч у ворота»; «Влуч в кеглю»: «Про­веди м'яч»; «М'яч у стінку»; «Точний пас»; «Гол у ворота».

Хокей. Прокочувати шайбу (маленький м'яч) ключкою одне одному в парах. Прокочувати шайбу (м'яч) ключкою у заданому напрямі; забивати її у ворота. Грати за спрощени­ми правилами.

Ігрові вправи: «Забий шайбу у ворота»; «Збий городок».

Вправи спортивного характеру

Катання на санках. Кататися з гірки по одному, по двоє. Катати на рівному місці одне одного.

Ходьба на лижах. Ходити поперемінним ковзним кро­ком з палицями. Виконувати повороти на місці, переступан­ням лиж навколо п'яток вліво і вправо, а також у русі. Схо­дити на гірку ступаючим кроком і драбинкою, спускатися зі схилу в середній стійці (трохи зігнувши ноги в колінах) без палиць. Самостійно брати і ставити лижі на місце, знімати і надівати їх, переносити лижі під рукою.

Ходьба на лижах у повільному темпі на відстань до 1,2—1,5 км.Ігри: «Дожени!»; «Гонки на одній лижі»; «Швидко вгору»; «На лижах з гірки»; «Підніми».

Катання на велосипеді. Кататися на двоколісному вело­сипеді по прямій, виконувати повороти вправо, вліво. Ката­тись на самокаті, відштовхуючись правою або лівою ногою.

Плавання (проводиться, якщо є відповідні умови). Гра­ти і плескатися у воді (басейн, озеро). Виконувати ковзання на грудях, робити видих у воду. Виконувати рухи ногами (вгору, вниз) сидячи, лежачи на мілкому місці і спи­раючись на руки. Плавати з надувними іграшками або кру­гом у руках. Плавати довільним способом до 10 м.

Ігри у воді: «Фонтан»; «Море хвилюється»; «Поїзд у ту­нелі»; «Гойдалка»; «Рибалки»; «Хоровод»; «Сом у сітці».

Пішохідні переходи. Ходити в природному темпі в два переходи (по 25-30хв. кожний), з активним відпочинком між ними (виконання основних рухів та проведення рухли­вих ігор).

Результати навчально-виховної роботи:

діти знають правила безпечного загартовування організ­му повітрям, водою та сонцем, виконують правила особистої гігієни, усвідомлюють необхідність додержання режиму хар­чування, активної діяльності та відпочинку, знають основні ознаки здоров'я;

володіють навичками основних рухів, уміють доцільно їх використовувати в разі потреби, дістають фізичне та есте­тичне задоволення від чіткого виконання рухових дій;

прагнуть до легкості в ходьбі й бігові, під час бігу енер­гійно відштовхуються від опори, збільшують довжину кроку,

бігають з різною швидкістю, поєднують біг з подоланням пе­решкод;

стрибають у висоту та довжину з розбігу, правильно роз­бігаються;

уміють підкидати і ловити м'яч однією рукою, відбива­ють м'яч від підлоги, стіни, поєднують мах з енергійним кидком предмета;

лазять по гімнастичній стінці (драбині) різними способа­ми, оволодівають лазінням по канату довільним способом; успішно пролізають в обруч прямо, лівим та правим боком, підлізають під дугу, перелазять через лаву (колоду) довіль­ним способом;

уміють кататися на велосипеді, санках, ходять на лижах поперемінним кроком, плавають довільним способом, зна­ють спрощені правила ігор спортивного характеру (бадмін­тон, городки, футбол, хокей, баскетбол).

Підготовча до школи група (Сьомий рік життя)

Завдання виховання: підтримувати в дітей інтерес до за­нять фізкультурою, розвивати потребу в систематичному гі­гієнічному догляді за своїм тілом та в щоденній руховій ді­яльності, привчати самостійно брати участь у рухливих іграх, виконувати встановлені правила гри, допомагати одне одному;

дбати про власне здоров'я, використовувати засоби про­філактики захворювань (щоденна ранкова гімнастика, пла­вання, масаж, фітотерапія, народні засоби зцілення), усві­домлювати переваги здорового способу життя;

виховувати моральні та вольові якості;

спонукати дітей виявляти спритність, витривалість, смі­ливість і винахідливість, співпереживання з приводу невдач своїх товаришів;

формувати бережливе ставлення до фізкультурного об­ладнання;

підтримувати інтерес до різних видів спорту й визначних подій спортивного життя в Україні та в світі.Охорона життя та зміцнення здоров'я дітей

Важливе значення для всебічного розвитку і зміцнення здоров'я дитини має виконання режиму дня.

Персонал дитячого садка повинен також створювати сприятливі гігієнічні умови, організовувати повноцінне й ра­ціональне харчування, здійснювати комплекс загартовувальних процедур з використанням сонця, повітря, води.

Загартовування. Узимку забезпечувати перебування ді­тей у добре провітрюваному приміщенні при температурі +19—20°С у полегшеному одязі; денний сон організовувати при температурі повітря у спальній кімнаті +15°С; ранкову гімнастику, гігієнічну гімнастику після денного сну, заняття з фізичної культури проводити у фізкультурному залі з від­чиненими кватирками і температурою повітря +14—15°С. Тривалість прогулянки має бути не меншою ніж 2—2,5 год. у першій і 1—1,5 год у другій половині дня за будь-якої погоди.

У теплу пору року діти мають якнайдовше перебувати на свіжому повітрі; необхідний також денний сон на повітрі чи в спальній кімнаті з відчиненими вікнами.Водні процедури: вологі обтирання, обливання ніг, тіла.

Температуру води під час виконання місцевих водних процедур поступово знижувати, від +30 до +24°С, у холод­ний період року вода має бути на 1—2°С тепліша. Тривалість обливання повинна бути 15—20 с. Обливати ноги водою кон­трастних температур (+35, +36°С і +24, +25°С) з поступовим збільшенням діапазону температур води (до +40°С теплої і до +18°С прохолодної). Температура повітря під час місце­вих процедур має бути не нижчою ніж +20°С.

Під час загальних водних процедур проводити обливання всього тіла. Початкова температура води має бути +32, +33°С, кінцева — +21, +22°С. Тривалість обливання посту­пово збільшувати: від 15 до 35с. Температура повітря має бути не нижчою ніж +23°С. Знижувати температуру повітря під час місцевих процедур через один—два дні, загальних — через три-чотири дні на 1—2°С.

При купанні дітей у відкритих водоймах температура по­вітря повинна бути +24, +25°С, води — не нижча від +23°С. Тривалість купання від 3-5 до 10—12 хв.

У холодний період року загартовування водою прово­диться після денного сну, влітку — після ранкової гімнасти­ки, перед обідом.

Загартовування сонячним промінням здійснюється під час ранкової гімнастики. Під час проведення загартовувальних процедур має здійснюватися індивідуальний підхід до дітей

(враховуються стан здоров'я, швидкість адаптації до загартовувальних процедур).

Фізкультурно-оздоровча робота. Формувати в дітей потребу щоденно виконувати ранкову гімнастику та гігієнічну гімнастику після денного сну (тривалість 10—12 хв.). Привчати чітко виконувати загальнорозвивальні вправи з різних вихідних положень. Виконувати рухи відповідно до характеру музики. Звертати увагу на формування постави та зміцнення стопи.

Проводити щоденні заняття з фізичної культури тривалістю 35—40 хв.

Привчати дітей самостійно організовувати рухливі ігри й виконувати фізичні вправи на прогулянці (тривалість 50—60 хв.), виховувати наполегливість, організованість, почуття товариськості і взаємодопомоги. Привчати вихованців грати в природних умовах (з використанням природного оточення), командних іграх (естафетах) та іграх спортивного характеру (городки, настільний теніс, бадмінтон, баскетбол, хокей, футбол). Учити справедливо оцінювати результати гри.

Під час занять з фізичної культури та на прогулянці вдосконалювати навички катання на велосипеді, самокаті, ковзанах, санках, ходьби на лижах та ін.

Залучати до підготовки фізкультурних свят та активної участі в колективних іграх, розвагах, командних змаганнях.

Виховання культурно-гігієнічних навичок. Привчати дітей стежити за додержанням особистої гігієни: закріплювати навички догляду за чистотою тіла (миття рук, ніг, обличчя тощо), за зубами, стежити за зачіскою; учити своєчасно користуватися чистою носовою хусточкою, користуватися лише своїм рушником.

Закріплювати навички культури поведінки під час їди: ретельно пережовувати їжу, правильно користуватися столовими приборами, серветкою, полоскати рот після їди. Уміти правильно поводитися за столом: сидіти прямо, не класти лікті на стіл, брати шматочок хліба, що лежить ближче тощо.Вправи в основних рухах

Вправи з ходьби. Ходити в колоні по одному, парами, четвірками, змінюючи напрям за вказівкою вихователя; під час ходьби виконувати різноманітні рухи руками. Ходити звичайним, гімнастичним, схрестним кроком, на носках, п'ятках, зовнішній та внутрішній сторонах стоп, випадами, у

присіді, спиною вперед, приставним кроком уперед і назад, із заплющеними очима.Вправи з бігу. Бігати, змінюючи напрям, по колу, «змійкою», високо піднімаючи коліна, переступаючи через невисокі (10—15см) перешкоди, м'ячі. Бігати спиною уперед, зберігаючи напрям та рівновагу; зі скакалкою, м'ячем, по дошці, лаві, колоді. Бігати з високого старту; по обмеженій площі залу, майданчика, не наштовхуючись одне на одного. Пробігати 10 м з найменшою кількістю кроків. Бігати наввипередки 25—30 м. Бігати із середньою швидкістю 100—150 м по три—чотири рази; із середньою швидкістю по пересіченій місцевості до 450 м; човниковий біг три—п'ять разів по 10 м. Бігати наввипередки; бігати в повільному темпі по 3—3,5 хв.; на швидкість 20м за 4,5—4 с, 30 м за 7,2—6,5 с.

Вправи зі стрибків. Стрибати по черзі на правій, лівій нозі, просуваючись уперед на 5—6м; на одній нозі, рухаючись уперед і штовхаючи перед собою маленький предмет (м'ячик, камінчик); на обох ногах на місці з поворотом кругом. Стрибати, рухаючись уперед із затиснутою між ногами торбинкою з піском або м'ячем; перестрибувати через шість-вісім набивних м'ячів. Стрибати через довгу і коротку скакалку різними способами. Підстрибувати на місці і з розбігу (три—чотири кроки), намагаючись дістати предмет, підвішений на 25—30см вище від піднятої вгору руки дитини. Стрибати в глибину з висоти 35—40 см у позначене місце (стрічкою, аркушем паперу) та з поворотом вліво, управо. Стрибати в довжину з місця до 100—110 см, приземлюючись на м'який ґрунт; у висоту 50—55 см і довжину 180—200 см з прямого розбігу 10—12 м способом «зігнувши ноги».

Вправи на кидання, ловіння та метання. Підкидати м'яч і ловити його обома руками до 20 разів підряд. Кидати м'яч одне одному: обома руками від грудей, з-за голови, з відскоком від підлоги з відстані 3—4 м. Перекидати набивні м'ячі (маса 1 кг) одне одному. Кидати м'яч (діаметр 20—25 см) однією та обома руками знизу та з-за голови в кільце, закріплене на висоті 1,8—2,2 м над землею. Кидати м'яч на землю, у стінку й ловити його обома руками, підкидати м'яч угору і ловити його після виконання додаткових рухів (оплеску перед грудьми, перед колінами, за спиною). Кидати м'ячі, торбинки з піском у горизонтальну і вертикальну ціль правою і лівою рукою з відстані 4,5—5 м з різних вихідних положень. Кидати предмети в ціль (м'яч, обруч), яка

рухається. Накидати кільця на стрижень (кільцекид) з відстані 4—4,5 м правою та лівою рукою. Кидати м'яч обома руками через сітку (мотузок), натягнуту на висоті 130—140 см від землі до верхнього її краю, з відстані 2—2,5 м. Кидати м'яч, торбинку з піском (маса 200 г), шишки на дальність 7—12 м способом «з-за спини через плече».Вправи на повзання та лазіння. Повзати по гімнастичній лаві на животі, спині, підтягуючись руками і відштовхуючись ногами. Повзати по підлозі, лаві, колоді в упорі стоячи на колінах і спираючись кистями рук. Лазити по гімнастичній стінці, драбинці (висота 2,2—2,5 м) різнойменним та однойменним способами, перелізати з одного прольоту стінки на інший приставним кроком. Лазити по мотузяній драбинці довільним способом; між рейками парканчика; по похилій дошці, драбині (кут нахилу 25—30°) в упорі стоячи. Лазити по канату (шесту), з положення вису на прямих руках: зігнути ноги і підтягнути їх якнайвище, обхопити канат ступнями ніг; затискуючи канат ступнями ніг, випростати ноги й зігнути руки; перехватом рук по черзі перейти з положення вису на прямих руках. Влізати по канату (шесту) на довільну висоту. Пролізати в обруч (прямо, лівим і правим боком), підлізати під дугу (висота 40—50 см) прямо та боком. Підлізати під гімнастичну лаву. Перелізати через лаву, колоду.

Вправи з рівноваги. Ходити і бігати прямо; ходити боком по дошці, лаві (ширина 15—20 см, висота 40 см), горизонтальній і похилій колоді (діаметр 20 см). Переступати через па­лиці, мотузок, підняті на висоту 30—35 см. Ходити по гімнастич­ній лаві, колоді, підкидаючи м'яч угору (під крок лівої ноги) і ловлячи його обома руками (під крок правої ноги); переступа­ти через предмети (кубики, м'ячі) покладені на відстані кроку одне від одного; виконувати повороти, присідання, підстрибуван­ня, елементи танцю. Ходити по гімнастичній лаві, коло­ді назустріч одне одному, на середині розминутися, підтримуючи партнера за плечі, лікті. Ходити по вузькій рейці гімнастичної лави прямо та боком; з різними положеннями рук (у сторони, вперед, долоні на потилиці тощо). Ходити з торбинкою піску (маса 500—700 г) на голові по дошці, гімнастичній лаві, ко­лоді. Стояти на носках, на одній нозі, заплющуючи за сигна­лом очі; те саме, стоячи на кубі, гімнастичній лаві, колоді, а також повертатися кругом,

роблячи мах руками вгору. Балансувати на великому набивному м'ячі (маса 3 кг).Загальнорозвивальні вправи

Вправи виконуються з різних вихідних положень (стоячи, сидячи, лежачи) з використанням скакалок, м'ячів, торбинок з піском (маса 200 г), палиць, обручів та інших предметів.Вправи для рук і плечового пояса. Піднімати одночасно руки вперед і вгору, підводячись на носки з положення стоячи, ступні паралельні, ноги злегка розставлені. Розводити руки в сторони з поворотом: управо, уліво, з положення руки за голову (стоячи і сидячи).

Піднімати й опускати плечі. Обхват правою рукою лівого плеча, лівою рукою — правого плеча, потім розводити руки в сторони і знову обхват плечей. Енергійно розгинати вперед зігнуті в ліктях руки («бокс»). Відводити лікті назад двічі-тричі, випрямляти руки в сторони з положення руки перед грудьми, зігнуті в ліктях. Колові рухи вперед і назад по черзі і разом прямими руками. Передавати м'яч одне одному над головою уперед і назад. Піднімати руки в сторони і вгору стоячи, притиснувшись спиною до гімнастичної стінки. Виконувати різноманітні рухи руками, лежачи на підлозі.Вправи для ніг. Присідати, піднімаючи руки вперед, угору з предметами і без них. Присідати, торкаючись спиною і потилицею стіни. Виконувати махи прямою ногою вперед, плескати під ногою в долоні.

Піднімати по черзі зігнуті в колінах ноги, перекладати під ними предмети (кубики, м'ячики) з однієї руки в другу. Переступати вперед і назад через палицю або обруч, що знаходиться в руках.

Сидячи на підлозі, захоплювати пальцями ніг предмети, підтягувати ноги, випрямляти їх, перекладати предмети пальцями ніг управо і вліво. Ходити по палиці босоніж приставним і змінним кроком.

Стрибати на місці на обох ногах, виконуючи рухи руками.Вправи для тулуба. Повороти тулуба вправо і вліво. Нахили тулуба в сторони при різному положенні рук. Нахили тулуба якнайнижче вперед, торкаючись руками підлоги. Класти і брати предмети біля носка правої (лівої) ноги збоку. Сидячи на підлозі і спираючись ззаду руками, піднімати, опускати витягнуті ноги, переносити одно­часно дві ноги

через палицю, скакалку. Нахили до правого та лівого коліна і торкання їх лобом (допомагати собі руками), сидячи на підлозі, склавши ноги навхрест. Стоячи на колінах, сідати і

вставати.

Піднімати ноги, зігнуті в колінах, та виконувати рухи ними («велосипед»), лежачи на спині. Піднімати одночасно витягнуті ноги, лежачи на спині. Піднімати одночасно голову і плечі, відводити руки назад, прогинатися, лежачи на животі.Танцювальні вправи. Невимушено рухатися відповідно до характеру та темпу музики; погоджувати рухи з музичними фразами. Виконувати плавний танцювальний крок, крок польки, підскоки (легкі та сильні), бічний галоп. Виконувати повільні рухи руками, оплески в різному темпі. Брати участь у танцях та хороводах.

Шикування та перешиковування. Самостійно швидко шикуватися в колону по одному, парами, в коло, кілька колон (ланок), шеренгу. Рівнятись у колоні, шерензі, колі. Перешиковуватися з одного кола в кілька. Повороти вправо, вліво. Розмикатись і змикатись приставними кроками. Перешиковуватись з колони по одному в колону по чотири, розходитись управо, уліво і змикатись у пари, четвірки. Розподілятися на «перший-другий», після чого перешиковуватись з однієї шеренги в дві.

Рухливі ігри та ігрові вправи

Ігри з ходьбою, бігом, рівновагою: «Два Морози»; «Зміни прапорець»; «Дожени свою пару»; «Сміливіше вперед!»; «Рибалки і рибки»; «Швидко візьми, швидко поклади»; «Визволяй!»; «Совонька»; «Третій зайвий»; «Трактористи»; «День і ніч»; «Квачі парами»; «Шуліка»; «Пастух і вовк»: «Заєць без хатки»; «Білки, жолуді, горіхи»; «Слухай вингал!»; «Море хвилюється»; «Білі ведмеді»; «Вільне місце»; «Пастух і вівці»; «Чаклун».

Ігри з повзанням і лазінням: «Пожежники на навчанні»; «Мисливці і мавпи»; «Розвідники»; «Птахи в клітці».

Ігри з киданням та ловінням предметів: «Мисливці і звірі»; «Квач з м'ячем»; «Хто далі кине?»; «Не давай м'яча ведучому»; «Передай і встань»; «Влуч в м'яч»; «Снігові кола»; «Влуч в кільце»; «Влуч м'ячем»; «М'яч середньому»; «Хто більше?»; «М'яч у повітрі»: «Вантаження кавунів»; «Переправа»; «Спіймай м'яч»; «М'яч через шеренгу».

Ігри із стрибками: «Вовк у рові»; «Горобці-стрибунці»; «Горобці і білий котик»; «Жаби й чапля»; «Стрибуни»; «Бій півнів»; «Класи»; «Зайчики і кульбаби»; «Білочки».

Ігри на орієнтування в просторі: «Група, струнко!»; «Подоляночка»; «Як у нас біля воріт»; «До свого прапорця!»; «Зозуля»; «Карлики і велетні»; «Калина».

Ігри-естафети: «Зустрічна естафета»; «Естафета з прапорцями»; «Естафета з викликом номерів»; «Зустрічна естафета з перешкодами»; «Естафета парами»; «Естафета з веденням м'яча».

Доріжка перешкод. Виконувати різні завдання, вправляючись в основних рухах.

Спортивні ігри

Бадмінтон. Уміти правильно тримати ракетку, бити по волану, перекидаючи його на бік партнера (без сітки, через сітку чи мотузок). Вільно рухатися по майданчику, намагаючись не пропустити волана.

Городки. Кидати биту від плеча і збоку, зберігаючи правильне вихідне положення (півоберта до кону з опорою на праву ногу, що стоїть позаду). Знати чотири—п'ять фігур. Уміти вибивати городки з кону (відстань 6 м) і півкону (3 м).

Баскетбол. Передавати м'яч одне одному: обома руками від грудей, однією рукою від плеча. Передавати м'яч одне одному обома руками від грудей у русі. Ловити м'яч, що летить на різній висоті (на рівні грудей, над головою, збоку, внизу, біля підлоги тощо), з різних боків. Кидати м'яч у кошик обома руками з-за голови, від плеча. Вести м'яч однією рукою, передаючи його з однієї руки в другу, рухаючись у різних напрямах, зупиняючись і знову рухаючись за сигналом; грати за спрощеними правилами.

Настільний теніс. Правильно тримати ракетку, виконувати підготовчі вправи з ракеткою і м'ячем (підкидати і відбивати м'яч ракеткою трохи вгору, підкидати м'яч і ударяти ним об підлогу, стінку). Перебивати м'яч через сітку після відскакування від столу, грати в теніс за спрощеними правилами.

Футбол. Передавати м'яч одне одному з пересуванням у парах на відстань 5—6 м. Вести м'яч по майданчикові: по прямій, «змійкою» між розставленими предметами (кубики, кеглі), із зупинками м'яча за сигналом. Вести м'яч 6—8 м

і забивати правою та лівою ногою у ворота. Підбивати м'яч угору верхньою частиною стопи після відскакування його від землі. Виконувати удари правою та лівою ногою по м'ячу, який котиться. Вивчити дії воротаря з м'ячем: ловіння м'яча обома руками, відбивання кулаками та введення в гру (удар по нерухомому м'ячу). Грати у футбол за спрощеними правилами.Ігрові вправи: «Влучити в предмет»; «Не пропустити м'яча»; «Зустрічна естафета з м'ячем»; «М'яч ведучому»; «Дальній удар».

Хокей. Проводиться на снігу без ковзанів (узимку) та на траві (в теплу пору року). Вести шайбу ключкою, не відриваючи її від шайби, прямо і «змійкою». Виконувати удари по шайбі (м'ячу) з місця, влучити шайбою у ворота, б'ючи по ній з місця і після ведення.

Ігрові вправи: «Естафета змійкою»; «Естафета з шайбою»; «Влуч шайбою у коло»; «Вибий кулю».

Вправи спортивного характеру

Катання на санчатах. Спускаючись з гірки, підняти предмет (сніжку, прапорець, гілочку та ін.). Виконувати ігрові завдання: проїжджати у «ворітця», влучати сніжкою в ціль, хто далі проїде.

Ігри-естафети із санчатами: «Естафета на санках»; «Хто перший до прапорця»; «Хто швидше».

Ходьба на лижах. Ходити поперемінним кроком по лижні одне за одним. Ходити на лижах по місцевості з невеликим схилом і рівними ділянками. Робити повороти переступанням на місці кругом (управо, уліво). Підніматися на гірку різними способами: ступаючим кроком, «напів'ялинкою», «ялинкою», «драбинкою». Спускатися з гірки (до 20°) без палиць, гальмувати під час спуску: «напівплугом», «плугом». Проходити на лижах 600-800 м у середньому темпі, 2—2,5 км — у повільному.

Ігри: «Зустрічна естафета»; «Пройди і не зачепи»; «Естафета з перенесенням лижних палиць»; «Квач на лижах»; «Поміняй прапорець».

Катання на ковзанах. Приймати правильне вихідне положення: ноги напівзігнуті, тулуб нахилений уперед голову тримати рівно, дивитися перед собою. Робити в цьому положенні кілька пружних присідань. Зберігати рівновагу на ковзанах на місці, в русі (на снігу і на льоду). Розганятися

і ковзати на обох ногах. Під час ковзання виконувати повороти вправо і вліво, уміти гальмувати.

Кататися на ковзанах по прямій, по колу, зберігаючи при цьому правильну поставу. Самостійно взувати черевики з ковзанами.

Ігри: «Проковзни у ворота»; «Хто далі»; «Не торкнись!» «Пружинки на льоду»; «Крок-велетень і крок-малятко» «Змійка»; «Наввипередки»; «Поїзд»; «Естафета парами» «Квач».

Катання на велосипеді. Кататися на двоколісному велосипеді по прямій, по колу, «змійкою», робити повороти вправо, вліво, уміти гальмувати. Керувати велосипедом однією рукою (правою, лівою), сигналізуючи іншою. Кататись на самокаті, відштовхуючись правою ногою або лівою ногою.

Плавання (проводиться, якщо є відповідні умови). Робити вдих, потім видих у воду (до десяти разів підряд), занурюватися у воду з головою, розплющувати очі у воді. Ковзати на грудях і спині, відштовхнувшись ногами від дна, рухати ногами вгору — вниз, пересуваючись по дну водойми на руках. Плавати з надувними іграшками чи кругом у руках. Плавати довільним способом до 15—20 м.

Ігри: «Брід»; «Щука»; «Карасі і коропи»; «Дивись уважно»; «Вудочка»; «Я пливу»; «Торпеди»; «Квач»; «Хто швидше».

Пішохідні переходи. Ходити в природному для дітей тем­пі в два переходи (по 35-40 хв. кожний), з активним відпочинком між ними (виконання основних рухів у природних умовах та проведення рухливих ігор).

Результати навчально-виховної роботи:

знають про користь фізичних вправ, рухливих ігор, загартовувальних процедур, правильного харчування для зміцнення власного здоров'я та поліпшення фізичного стану; усвідомлюють основні гігієнічні вимоги щодо здорового та безпечного відпочинку (правила поведінки на воді, у лісі, полі, на льоду), знають про небезпеку отруєнь шкідливими грибами, ягодами, рослинами, укусів отруйних комах, змій, хворих тварин;

виявляють легкість та природність у виконанні основних рухів; ходять широким кроком з вільними рухами рук, бігають легко, ритмічно, під час ходьби та бігу зберігають указаний темп, уміють швидко його змінювати;

можуть швидко орієнтуватися в просторі; зберігають рівновагу на місці, у русі, долаючи різноманітні перешкоди;

відштовхуються обома ногами у стрибках з місця та однією — з розбігу, стрибають в різному темпі через коротку та довгу скакалку;

влучно метають, кидають предмети в ціль;

впевнено лазять різними способами по гімнастичній стінці, жердині (канату), лазять по шесту довільним способом;

катаються на велосипеді, санках, ковзанах, ходять на лижах і спускаються з гірки; плавають довільним способом до 12—15 м; грають в ігри спортивного характеру: бадмінтон, городки, настіль­ний теніс, баскетбол, хокей та футбол.Таблиця 1 Орієнтовний режим для дітей від народження до 1 року

Режимний момент

Вік дітейвід народжен. від 2,5—3 до 2,5—3 міс до 5—6 міс

від 5—6 міс до 9—10 міс

від 9—10міс до 1 року

Годування

6.00, 9.00

6.00, 9.00

6.00,10.00

7.30,11.30
12.00, 15.00

13.00

14.00, 18.00

16.00, 19.30
18.00, 21.00

16.30, 20.00

22.00 або

22.00
24.00 або

23.30 або

3.303.00

3.00Неспання

6.00—7.00

6.00—7.30

6.00—8.00

6.30—9.30
9.00—10.00

9.30—11.00

10.00—12.00

11.30—14.00
12.00—13.00

13.00—14.30

14.00—16.00

16.00—19.30
15.00—16.00

16.30—18.00

18.00—20.0018.00—19.00

20.00—21.00


20.00—21.00


Сон

7.00—9.00

7.30—9.30

8.00—10.00

9.00—11.30
10.00—12.00

11.00—13.00

12.00—14.00

14.00—16.00
13.00—15.00

14.30—16.30

16.00—18.00

19.30—-6.30
16.00—18.00

18.00—20.00

20.00—6.0019.00—20.00

21.00—6.00


21.00—6.00


Масаж,

9.30—10.00

10.00—11.00

11.00—12.00

12.00—13.00

гімнастика

Купання

18.30—19.00

20.00-20.30

22.00

22.00 (до

10 міс)

Нічне

24.00 або

23.30 або

22.00

22.00 (до

годування

3.00

3.00
10 міс)

Таблиця 2 Орієнтовний режим дня дітей віком один-два роки

Режимні процеси Години
1 рік1 рік 6 міс. 1 рік 6 міс2 роки

Вдома

Підйом, ранковий туалет 6.30—7.00 6.30—7.00У дошкільному закладі

Підйом дітей, огляд, гра 7.00—8.00 7.00—8.00

Сніданок 8.00—8.20 8.00—8.20

Прогулянка 8.40—9.20 8.40—11.00

Сон (перший) 9.30—12.00

Заняття 1 (по підгрупах та

індивідуальні) - 10.00—10.15-10.30

Водні процедури - 11.00—11.30

Обід - 11.30—12.00

Сон - 12.00—15.30

Обід 12.00—12.30 --

Прогулянка 12.30—14.15 --

Заняття 1 (по підгрупах та

індивідуальні), ігри 13.00—13.10—13.20 --

Заняття 2 (по підгрупах та

індивідуальні), ігри ' 13.50—14.00—14.10 --

Водні процедури 14.15—14.30 --

Сон (другий) 14.30—16.30 --

Полуденок 15.30—16.00

Заняття 2 (по підгрупах та

індивідуальні), ігри 16.10-16.25-16.40

Полуденок 16.30-17.00 --

Прогулянка 17.00-19.00 17.00-19.00

Повернення додому до 19.00 --Вдома*

Прогулянка 19.00-19.30

Повернення з прогулянки,

вечеря, спокійні ігри 19.30-20.30

Нічний сон 20.30-6.30 (7.00)

_____________

* За цим режимом працюють цілодобові групи в дошкільному закладі та дитячі будинки, а також з 19 00 до 20.30 — чергові групи .

Таблиця ЗОрієнтовний режим для дітей третього року життя
Режимні процеси Час

Підйом, ранковий туалет 6.30 (7.00)—7.30

Сніданок 7.30—8.00

Гра, заняття 8.00—9.00

Прогулянка 9.00—12.00

Обід 12.00—12.30

Сон 12.30—15.00

Підвечірок 15.30—16.00

Гра, прогулянка 16.00—18.30

Вечеря 19.00—19.30

Спокійні ігри 19.30—20.30

Купання, гігієнічні процедури 20.30—21.00

Нічний сон 21.00—6.30(7.00)


Таблиця 4Орієнтовний режим дня дітей віком 3-7 років
Режимні процеси Години


Підйом, ранковий туалет 6.30—7.30У дошкільному закладі

Прийом дітей, огляд, ігри, ранкова гімнастика 7.00—8.20

Сніданок 8.20—8.55

Ігри 8.55—9.20

Заняття* (групові та індивідуальні), ігри 9.20—10-30

Прогулянка 10.30—12.20

Обід 12.20—13.00

Сон 13.00—15.10

Водні процедури 15.10—15.40

Полуденок 15.40—16.00

Ігри, індивідуальні заняття 16.00—16.50

Прогулянка 16.50—18.20

Вечеря 18.20—18.45

Повернення додому 18.45—19.00Вдома**

Прогулянка 19.00—20.00

Спокійні ігри, гігієнічні процедури 20.00—20.30

Укладання спати, нічний сон 20.30—6.30

* Тут зазначено загальну тривалість двох занять, одне з них з фізичної культури в приміщенні. Якщо воно проводиться на прогулянці, час на нього збільшується на 20 хв.

** За цим режимом працюють цілодобові групи в дошкільному закладі та дитячі будинки, а також з 19.00 до 20.30'— чергові групи.

Таблиця 5

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка