Програма «Візьму перо І спробую»



Скачати 254.36 Kb.
Дата конвертації09.03.2016
Розмір254.36 Kb.
ШАХТАРСЬКИЙ МІСЬКИЙ ВІДДІЛ ОСВІТИ

ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №48 «ЖУРАВЛИК»

ПРОГРАМА


«Візьму перо і спробую»

(ЛІТЕРАТУРНО – МОВЛЕННЄВА

ТВОРЧІСТЬ ДІТЕЙ СТАРШОГО

ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ)



М. ШАХТАРСЬК
Пояснювальна записка.

Програма « Візьму перо і спробую» вміщує систему роботи з розвитку літературно – мовленнєвої діяльності, спрямована на розвиток словесної творчості дітей старшого дошкільного віку.

Програмний матеріал побудований на спадщині В.О.Сухомлинського, С.Русової, К.Д.Ушинського, на основі технології Т. Піроженко «Психолого - педагогічне проектування», методичних рекомендацій А. Богуш, Н. Гавриш та інших сучасних педагогів та науковців.

Програму можуть використовувати в роботі як вихователі, так і батьки. Матеріал, який вміщений в програмі, допоможе вихователям розкрити у дітей мовленнєвий творчий потенціал, а батькам - організувати самостійні заняття з дітьми вдома.

При складанні програми враховані принципи:


  • Науковості.

  • Систематичності і послідовності.

  • Реальності і доступності.

  • Активності.

  • Інтегрованого підходу.

  • Цілеспрямованості.

  • Свободи вибору.

МЕТА:

* виявлення творчих здібностей дітей через власну творчу літературну діяльність.



ЗАДАЧІ:

*створювати умови, які сприятимуть прояву та розвитку мовленнєвої

творчості;

* розвивати інтерес до художньої літератури;

* формувати у дітей власний літературний смак, здатність висловлювати

свою думку чітко, образно, переконливо;

* учити створювати дитячу «рукописну» книгу, в якій вміщені

власні казки, оповідання, віршики, загадки, лічилки.;

* вчити відображати в художньо – мовленнєвій діяльності ставлення до

реального світу, творів мистецтва та літератури.

ЗМІСТ:

*програмний матеріал розподілено за сферами життєдіяльності дітей дошкільного віку - «Природа», «Культура», «Люди», «Я Сам». В кожному розділі передбачені завдання за лініями розвитку (пізнавальний, соціально – моральний, емоційно – ціннісний, мовленнєвий та креативний розвиток).



РОЗДІЛ 1 «У світі слів» - направлений на формування мовного чуття: тонкого, уважного, вдумливого ставлення до слів рідної мови. Поступове введення дітей у світ краси мови. Саме за таких умов слово стає справжнім надбанням духовного світу дитини.

РОЗДІЛ 2 « Весела граматика» - направлений на розвиток у кожної дитини тонкої душі поета, відкриття джерел творчості.

РОЗДІЛ 3 « Маленькі оповідачі» - направлений на формування мовленнєвої компетенції - це підготовка до перших творчих оповідань, які складатимуть діти. Відчуття найтонших відтінків слова допоможе дітям пізнати безмежність океану думок, почуттів, знань, різноманітність краси природи, мистецтва, людських взаємин.

РОЗДІЛ 4 «Природа - джерело натхнення», - вводить у світ дитячої словотворчості, експериментування зі словом, мовленнєвої активності. Оформлення дітьми своїх думок у вигляді розповідей, які розміщені у власних книжках – саморобках.

РОЗДІЛ 5 - «Книги власними руками» - це введення дітей у світ практичної, духовної діяльності, що сприяє формуванню потреби в реалізації своїх творчих здібностей, уміння радіти створеному власноруч.

У доборі форм і методів організації роботи вихователі можуть проявляти власну ініціативу, творчість, самостійний пошук.



ШЛЯХИ ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОГРАМИ:

*опрацювання стандартів освітніх матеріалів - «Базовий компонент дошкільної освіти», «Коментар до Базового компонента дошкільної освіти», програма розвитку дитини дошкільного віку «Дитина»- спрямованих на розвиток мовленнєво – комунікативної діяльності дітей старшого дошкільного віку.

* Проведення моніторингу знань, умінь і навичок дітей.

*Розробка спільних проектів з дітьми, батьками.

*Розробка посібників, презентація відео- і аудіо- матеріалів.

НОРМАТИВНО - ПРАВОВА БАЗА:

*Закон України «Про дошкільну освіту».

*Закон України «Про мови».

*Базовий компонент дошкільної освіти.

*Коментар до Базового компонента дошкільної освіти.

* програма «Дитина».



ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ:

*Збалансований словниковий запас по кожній сфері життєдіяльності.

*Розвинутий поетичний слух, літературна обізнаність.

*Зацікавлене ставлення до мовленнєвотворчої діяльності.

*Шанобливе ставлення до книги, художньої літератури, бажання

висловлювати свої почуття в образному слові.


Розділ 1 Сфера життєдіяльності «Я САМ»

Змістовна лінія: соціальне «Я»

Термін: вересень – жовтень

Тема « У світі слів»


Відкриває дітям світ власного внутрішнього життя - прагнень, думок, почуттів, сприяє прояву елементів творчості. Допомагає зіставити свої бажання з можливостями, розвиває лексичну і граматичну компетентність.

ПІДТЕМА « Солов’їна наша мова».


Пріоритетні завдання за лініями розвитку.
Пізнавальний розвиток – формувати у дітей уявлення про те, що кожна

людина любить свій край, в якому народилася,

живе. Поглибити знання про красу і силу рідної

мови.


Соціально-моральний розвиток– - виховувати почуття патріотизму,

національної гордості за свій народ та

його культурні надбання.

Емоційно- ціннісний розвиток- розвивати інтерес до фольклору, до

художнього слова через твори класиків українсь-

кої літератури.

Мовленнєвий розвиток - учити переказувати оповідання, казки за

опорними символами і знаками.



Художньо – естетичний розвиток – вчити дітей запам'ятовувати твори

малого фольклору. Читати,

дотримуючись інтонаційної виразності.

Фізичний розвиток - домашнє завдання - разом з батьками підібрати

картинки до вірша П. Воронька « Немає

кращого за рідного краю».

Креативний розвиток – розвивати уміння складати творчі розповіді про

своє місто від імені екскурсовода.




ПІДТЕМА «Що таке слово? Слова такі різні».


Пріоритетні завдання за лініями розвитку.
Пізнавальний розвиток – дати уявлення про слово, як основну мовну

одиницю.


Соціально–моральний розвиток- формувати розуміння, що за допомогою

слова людина пізнає світ.



Емоційно - ціннісний розвиток - розвивати уявлення, що людина через

слово висловлює свої думки, почуття.



Мовленнєвий розвиток – активізувати словниковий запас дітей.

Формувати монологічне мовлення.




ПІДТЕМА «КОЛИ СЛОВА ДРУЖАТЬ»


Пріоритетні завдання за лініями розвитку
Пізнавальний розвиток – продовжувати знайомити дітей зі «словом»

вчити, що слова складають речення.



Мовленнєвий розвиток – формувати граматично правильний зміст мови в

структурі речення.



Соціально – моральний розвиток – вчити логічно та послідовно

висловлювати свої думки, передавати

словом свої почуття за даною темою.

Емоційно – ціннісний розвиток – формувати уміння робити логічні

висновки, спираючись на власні

спостереження.

Художньо – естетичний розвиток – формувати вміння виділяти гарне,

яскраве, привабливе в предметному

середовищі через складання речень.

Креативний розвиток – сприяти розвитку уяви, творчого мислення.

ПІДТЕМА «КРАЇНА СЛІВ: СИНОНІМИ, АНТОНІМИ, ОМОНІМИ»


- (схожі слова, протилежні слова, багатозначні слова).

Пріоритетні завдання за лініями розвитку.
Пізнавальний розвиток – продовжувати знайомити дітей зі словом.

Формувати уявлення про синоніми, антоніми

омоніми, їх роль у тексті та мовленні.

Мовленнєвий розвиток – тренувати дітей у добиранні синонімів, антонімів

до заданого слова.



Емоційно – ціннісний розвиток – вчити добирати найбільш влучні слова при

висловлюванні своїх думок і почуттів.



Соціально –моральний розвиток – формувати мовленнєві комунікативні

вміння: підтримувати діалоги, вести

бесіди.

Художньо – естетичний розвиток – виховувати естетичне ставлення до

навколишнього світу.



Фізичний розвиток – розвивати бажання до імпровізації , пантоміми:

велике дерево – маленьке дерево та інше.



Креативний розвиток - розвивати творчу уяву, креативне мислення.

Підтема «Текст – це коли речення дружать»


Пріоритетні завдання за лініями розвитку.
Пізнавальний розвиток – дати уявлення про послідовність речень у

тексті, про склад тексту: зачин, основна

частина, кінцівка.

Соціально- моральний розвиток – вчити дітей логічно і послідовно

викладати свої думки, добираючи

доцільні слова, вирази.

Мовленнєвий розвиток -активізувати словник . Розвивати комунікативне

мовлення.



Підтема « Види текстів»


Пріоритетні лінії розвитку.
Пізнавальний розвиток – дати уявлення про види текстів. Ознайомити з

поняттям « розповідь», «міркування», «опис».



Емоційно – ціннісний розвиток - виховувати мовне чуття, емоційне

ставлення до мови.



Підтема « Жанри творів»


Пріоритетні завдання за лініями розвитку.
Пізнавальний розвиток – дати поняття про жанри творів та їх

особливості (казки, оповідання, вірші, легенди,

загадки)

Емоційно – ціннісний розвиток - емоційне ставлення до літератури, як

мовного мистецтва.



Методичне забезпечення


Гра – подорож до королівства Української мови. Мовні ігри: «Назви предмет», «Що я бачив», «А ну відгадай, що воно таке?», «Дружні слова», «Відгадай за описом», «Кольорові кружечки». Настільний театр до вірша Л.Українки «На зеленому горбочку». Слухання магнітофонного запису пісні «А я просто українка, україночка». Виставка дитячих книг класиків української літератури та сучасних авторів. Читання вірша за вибором (добирають пропущені слова). Вправи «Я - квітка», «Я – заєць» та інші. Діти складають розповіді, казки, загадки, вірші на певну тему з використанням синонімів, антонімів, омонімів. Малювання словами (опис тварин, рослин, предметів). Малювання казкового героя за словесним портретом.

Очікувані результати:


діти виконують різні вправи на словотворення; відрізняють споріднені слова; володіють вимовою слів відповідно орфоепічним нормам; використовують різні типи речень.

РОЗДІЛ 2 Сфера життедіяльності «Люди».

Змістовна лінія «Інші люди».

Термін: листопад – грудень.

Тема: Весела граматика.

« А ми віршики складаєм,

разом рими добираєм».


Формує соціальну компетентність , а саме її ціннісний компонент – ставлення до людей розумової праці, їхнього життя та літературної діяльності, як взірця для наслідування.

Підтема. « У світі римованих звуків».


Пріоритетні завдання за лініями розвитку.
Пізнавальний розвиток – дати уявлення про те, що таке поезія і хто

такі поети.



Мовленнєвий розвиток - розвивати почуття ритму, відчуття рими.

Емоційно –ціннісний розвиток - вчити дітей емоційно сприймати образний

зміст поетичних творів.



Соціально – моральний розвиток - формувати вміння застосовувати мовні

засоби (порівняння, епітети) у своєму

мовлені.

Художньо – естетичний розвиток – виховувати інтерес до поезії.

Формувати естетичний та художній

смак.

Фізичне виховання - вчити підбирати книги з віршиками для сюжетно

– рольових ігор.



Креативний розвиток – вчити формулювати найпростіші узагальнення,

робити елементарні висновки щодо поезії.




ПІДТЕМА. «Мистецтво римування».


Пріоритетні завдання за лініями розвитку.

Пізнавальний розвиток – зацікавити дітей створенням чотирирядкових

віршів на зразок « буриме».



Мовленнєвий розвиток - вчити добирати риму, аналізувати зміст,

відчувати ритм мовлення.



Емоційно – ціннісний розвитокформувати цікавість до віршованих творів

Соціально –моральний розвиток - розвивати естетичний, художньо

літературний смак . Познайомити з

творчістю українських поетів.

Креативний розвиток - вчити робити пластичні етюди за змістом

віршованих творів.



Підтема «Віршовані загадки – описи»


Пріоритетні завдання за лініями розвитку.
Пізнавальний розвиток - розширити знання дітей про навколишній світ,

який відображається в загадках – описах.



Мовленнєвий розвиток - вчити дітей виділяти головні ознаки предмета і

складати загадку - опис. Формувати усне

мовлення.

Емоційно – ціннісний розвиток - формувати уміння емоційно відгукуватися

на прекрасне , бажання створювати

його самому.

Соціально - моральний розвиток - формувати повагу до інших людей;

вміння вислуховувати співрозмовника.



Креативний розвиток - розвивати творчість у роботі над складанням

власних загадок на основі прочитаних віршів.



Підтема «Складання колисанок»


Пріоритетні завдання за лініями розвитку.

Мовленнєвий розвиток - розвивати фонематичну, лексичну і граматичну

компетентність.



Соціально–моральний розвиток - формувати уявлення про мудрість і

красу народної поезії.



Художньо – естетичний розвиток – вчити співати колисанки мелодійно,

співучо.


Креативний розвиток – формування перших спроб придумування мелодій

до власних колисанок.


Методичне забезпечення.


Огляд куточка книг. Бесіда – розповідь про поетів України. Розігрування забавлянок, віршів. Вікторина «Відгадай автора» . Конкурс «Придумай назву віршу». Розгляд ілюстрацій (діти за змістом ілюстрації складають вірші, чистомовки, загадки). Гра « Докажи словечко», «Намалюй відгадку». «Швидко слово називай, йому риму добирай». Слухання в запису колискових пісень. Конкурс «Хто краще заспіває колискову для ляльки?». Вправа «Словесне малювання образа матері, немовля, сина,доньки»

Очікувані результати:


діти розуміють, що таке рима. Складають маленькі віршики. Уміють утворювати синонімічні відтінки слів: пестливі, збільшення, зменшення.

Розділ 3 Сфера життєдіяльності «Культура»

Змістовна лінія «Світ мистецтва»

Термін: січень – лютий.

Тема: Маленькі оповідачі.

«У дитинство поринаймо

про казки розповідаймо».


Вводить дитину у світ практичної та духовної діяльності, розвиває потребу в реалізації власної словесної творчості, навчає діставати емоційне задоволення від процесу та результатів своєї діяльності.

Підтема «У світі казки»


Пріоритетні завдання за лініями розвитку.

Пізнавальний розвиток – дати дітям уявлення про те, що таке казка,

яку роль вона відіграє у житті людини.



Мовленнєвий розвиток - розвивати зв’язне мовлення. Вчити придумувати

свій варіант кінцівки казки.



Емоційно-ціннісний розвиток – викликати цікавість, інтерес, бажання

розповідати казки.



Художньо –естетичний розвиток –зацікавити дітей інсценувати казки,

ілюструвати їх. Прищеплювати любов

до казки.

Креативний розвиток - заохочувати до перших власних «спроб пера».

Підтема «Види казок»


Пріоритетні завдання за лініями розвитку.

Пізнавальний розвиток- дати уявлення про те, що казки бувають

народні та авторські, діляться на: казки про

тварин, побутові, чарівні.

Мовленнєвий розвиток – збагачувати словниковий запас, розвивати

комунікативні здібності.



Соціально – моральний розвиток- формувати позитивне ставлення до

казки;


Емоційно-ціннісний розвиток- вчити перейматися проблемами героїв;,

емоційно відгукуватися на події в казці;



Креативний розвиток - розвивати творче мислення, пам’ять,

логіку.


Підтема «Казки мого народу»


Пріоритетні завдання за лініями розвитку.

Пізнавальний розвиток – дати уявлення про те, що казки – це твори, в

яких народ відображав свої мрії, сподівання,

надії, побут.

Мовленнєвий розвток – розвивати монологічне мовлення. Вчити

переоповідати казку близько до тексту.



Соціально – моральний розвиток – ознайомити з особливостями української

казки: показати як через казку

розкривається велич душі української

нації, мови, природи тощо.



Емоційно – ціннісний розвиток – допомогти відчути непереможність сили

добра і зла.



Креативний розвиток- вчити добирати назву до складеної казки.


Підтема « Казка- казка оживи і себе нам покажи».


Пріоритетні завдання за лініями розвитку.

Пізнавальний розвиток- дати дітям уявлення про те, що театральна

діяльність надихає на розвиток власної

літературної творчості.

Мовленнєвий розвиток- розвивати зв'язне мовлення через виконання

різних мовленнєвих завдань.



Соціально – моральний розвиток - формування у дітей певних знань, умінь,

про театр, театральну термінологію.



Емоційно – ціннісний розвиток- сприяти самовираженню дітей під час

театральної діяльності, у процесі

спілкування. Сприяти пізнанню

себе через відтворення різних образів.



Художньо- естетичний розвиток – вчити сприймати театральне

видовище, засвоювати найкращі

форми літературного мовлення.

Креативний розвиток- активізувати словник, який допоможе

при сюжетоскладанні.




Методичне забезпечення.


Слухання казок, записаних на дисках з музичними фрагментами. Народна мудрість про казки. Виготовлення поробок, аплікацій «Казковий світ». Вікторина «З якої казки?». Гра «Відгадай казку». «Розумники та розумниці» , «Казкова мозаїка». Малювання на тему: «Мої улюблені герої народних казок». Колективне складання казок. Д/ гра «Розкажи про характер героя вибраної казки», «Продовж казку за моїми словами». Мовленнєві завдання, розроблені

Н. Гавриш -« 6Придумай казку», «Склади історію на тему і намалюй», «Поверни чарівні речі до казки». Вправи: «Книголюб», «Чарівні слова». Театралізовані ігри: « Незакінчена казка», «Казка на сучасний лад», «Казка – реклама», «Придумай свою казку».


Очікувані результати:


діти складають сюжетні розповіді, придумують реальні та фантастичні сюжети, уміють самостійно обирати тему для розповіді

Розділ 4 Сфера життєдіяльності «Природа»

Змістовна лінія «Природа планети Земля»

Термін: березень- квітень – травень.

Тема «Природа – джерело натхнення,

вона ще не прочитана книга».




Формує різнобічну і гармонійну особистість, орієнтований на розвиток компетентності в цій сфері життєдіяльності: розрізнення природного та рукотворного; самостійне пізнання природи; розвиток чуттєвої сфери, засвоєння певного кола знань; намагання передати свої враження від краси природи, спілкування з рослинами, тваринами у художньому слові, малюнку.

Підтема «Книга про книгу»


Пріоритетні завдання за лініями розвитку.

Пізнавальний розвиток – ознайомити з історією виникнення книги: з чого

робили папір в давнину; книгодрукування, хто

автор першої книги, про що була ця книга, як

сучасний папір виготовляється з деревини.


Соціально- моральний розвиток - формувати екологодоцільну поведінку,

прищеплювати любов та бережливе

ставлення до рослинного світу.

Емоційно – ціннісний розвиток- формувати уміння емоційно сприймати

красу довкілля.



Мовленнєвий розвиток - формувати монологічне мовлення. Розвивати

комунікативні здібності.



Художньо – естетичний розвиток – учити відрізняти гарне, охайне,

привабливе в природі від забрудненого,

занедбаного; виховувати бережливе

ставлення до книг.


Підтема «Книга - джерело знань»


Пріоритетні завдання за лініями розвитку.

Пізнавальний розвиток - допомогти дітям усвідомити важливість книги в

житті людини (потрібні знання можна знайти в

книгах: книги вчать любити природу, вчать

взаємовідносинам між людьми, допомагають

одержати цікаву інформацію з різних галузей

науки).


Соціально – моральний розвиток - розвивати інтерес до книги, змісту

творів, які вміщені в книгах.



Емоційно - ціннісний розвиток – пробуджувати в душах дітей емоційний

відгук на прочитане.



Мовленнєвий розвиток – розвивати мовленнєву компетентність,

підтримувати розмову відповідно до прочитаного.



Художньо- естетичний розвиток – розвивати літературний смак до

творів про навколишній світ природи в

віршах, оповіданнях, загадках.

Підтема « Твій друг - книга, яка вона?»


Пріоритетні завдання за лініями розвитку

Пізнавальний розвиток - познайомити із структурою книги:

обкладинка, сторінка, ілюстрація, а також:

видавництво, письменник, художник.

Соціально – моральний розвиток – вчити самостійно створювати

надписи на обкладинці та ілюстрації

змістом книги.

Емоційно – ціннісний розвиток - допомогти дітям відчути красу і силу

графічного мистецтва.



Художньо – естетичний розвиток - розвивати художній смак дітей.

Виховувати любов і бережливе

ставлення до книг.

Мовленнєвий розвиток - збагачувати словниковий запас.

Креативний розвиток – формувати уміння складати творчі розповіді

«Я письменник», «Я ілюстратор», «Я видавець», « Я художник».


Підтема «Світ природи»




Пріоритетні завдання за лініями розвитку.

Пізнавальний розвиток - познайомити з рослинами найближчого оточення

- дерева, кущі, трав’янисті рослини, квіти. Знати, де

вони ростуть.

Соціально – моральний розвиток – ознайомити дітей з рослинами –

оберегами, символами України (калина,

верба, барвінок, дуб) .

Емоційно –ціннісний розвиток – виховувати здатність помічати ,

милуватися об’єктами природи. Берегти їх

і доглядати за ними разом з дорослими.

Мовленнєвий розвиток - збагачувати словник новими назвами рослин.

Художньо – естетичний розвиток – вчити оформляти естетично і охайно

ілюстративний матеріал для

майбутньої книги.


Підтема « Віршики для малят про веселих звірят»


Пріоритетні завдання за лініями розвитку

Пізнавальний розвиток – розширити знання про звірят: особливості будови

тіла, спосіб живлення, життя, звички, характер.



Мовленнєвий розвиток – вчити описувати тварину за характерними

ознаками, які їй притаманні.



Соціально – моральний розвиток – викликати у дітей інтерес до тварин

даної місцевості, бажання оберігати їх.



Емоційно – ціннісний розвиток – вчити емоційно сприймати прочитані

твори про тварин. Висловлювати свою

думку від прочитаного.

Художньо – естетичний розвиток – зацікавити дітей до художнього

оформлення книжки–саморобки про

свою улюблену тварину, рослину.

Креативний розвиток – учити творчо складати віршики на основі знань

та спостережень за тваринами.


Підтема «Подорож стежинками природи»


Пріоритетні завдання за лініями розвитку.

Пізнавальний розвиток – дати дітям уявлення про взаємозв’язок усіх

явищ у природі. Зробити висновки: Земля – наш

спільний дім, а людина частина природи.

Розширити знання дітей про різні види

діяльності людей у природі

Мовленнєвий розвиток - розвивати монологічне та діалогічне мовлення

методом «мікрофон».



Соціально – моральний розвиток – формувати у дітей екологічне відчуття,

запобігання екологічним помилкам.

Прилучати до світу природи, моральної

відповідальності за кожну живу істоту.



Емоційно – ціннісний розвиток – збудити в дітей емоційний відгук на

різноманітні явища та об’єкти природи,

зародити в них бажання милуватися і

насолоджуватись нею.



Художньо – естетичний розвиток – розвивати у дітей небайдужість,

вміння відчувати себе в образі квітів,

комах, рослин.

Креативний розвиток – вчити використовувати свій літературний досвід

при складанні казок , оповідок, оповідань.




Методичне забезпечення.


Обговорення прочитаних творів: «Папір – син природи» П. Утевської, «Про книгу» М.Препара, оповідання « Любіть книгу». Вікторина «Подорож до країни книг». Вправа- за заголовком, ілюстраціями визначити орієнтований зміст твору. Заучування вірша П.Воронька «В мене є книжок багато». Вивчення прислів’я про книгу. Складати розповіді за змістом прислів'я про книгу. Розповідь про художників – співавторів дитячих книжок. Гра «Відгадай, до якого твору малюнок». Переказ твору за ілюстраціями. Д/ гра «Що де росте?», « Упізнай рослину за її листям», «Незвичайні квіти», «Дерева – лісові, садові, паркові». Виготовити книжку – саморобку про квіти.

Очікувані результати.


Вміють передавати словом свої враження від різних природних явищ; складають вірші, оповідання, казки про рослини і тварин; вживають в мовленні узагальнюючі поняття, якими позначають групи рослин і тварин.

Розділ 5 « Книги власними руками»


Допоможе систематизувати літературний досвід дітей дошкільного віку; самореалізуватися, самовиразитися; застосувати набуті уміння і навички в практичній діяльності, а саме - написання власних книг..

Підтема «Зроби книгу»


Мета: розвивати уміння дітей « писати» власну книг подібна надрукованій

в типографії де вказаний автор книги, ілюстратор, редактор,

видавництво, рік.

Поради:

* Вирізати 8 – 10 картинок з дитячих журналів.

* Розкласти їх на столі.

* Наклеїти по одній картинці на чисті аркуші паперу.

* Зібрати всі аркуші разом.

* Поверх покласти чистий аркуш і склеїти.

* Дивлячись на першу картинку, почати розповідати історію.

* Записати цю розповідь під картинкою.

* Перегорнути наступну сторінку.

* Далі скласти розповідь і записати її під картинкою.

* Написати таким чином всю книгу

* Придумати назву книги і написати на титульній сторінці.

* Прочитати зроблену книгу.

Підтема «Книга про мене»


Мета: вчити дітей « писати» і робити незвичайну книгу- книгу про себе.

Поради:

* Зібрати малюнки, фотокартки дитини та членів її родини.

* Наклеїти їх на окремі аркуші .

* Далі діти розповідають, що вони думають про кожний малюнок,

фотокартку.

* Записати усе на вільному місці під малюнком, фотокарткою.

* Оформити титульну сторінку з надписом «Книга про мене».

* Прочитати дітям все, що вийшло.

Підтема «Ілюстратор»


Мета: формувати бажання дітей спробувати стати справжніми

художниками – ілюстраторами.


Поради:

* Вихователь розповідає казку за вибором дітей.

* Час від часу перериває свою розповідь і пропонує дітям проілюструвати

те, що вони почули.

* Коли діти закінчать , вихователь пропонує ще раз переглянути малюнки

і розповісти казку.

* Записати розповідь в книжку.

Підтема «Зміни казку»


Мета: розвивати уміння дітей змінювати послідовність дій улюбленої

казки.


Поради:

* Вихователь читає дітям знайому казку.

* У процесі читання змінює деякі деталі, так, щоб не співпадало

з ілюстраціями.

* Якщо діти нічого не помітили, запитати, чи правильно було

прочитано.

* Діти виправляють допущені помилки.

* Продовжувати читати, поки можна змінити ще щось.

* Прочитати таким чином всю казку.

* Скласти інший варіант знайомої казки і записати в книжку.



Підтема «Відгадай, що трапилося»


Мета: навчити дітей передбачати, чим може закінчитися та чи інша

ситуація.



Поради:

* Взяти цікаву книгу для дітей.

* Почати читати її дітям і зупинитися, не доходячи до кінця.

* Запитати дітей, чим на їх думку вона закінчиться.

* Діти придумують декілька варіантів кінцівок.

* Дочитати книгу.

* Порівняти наскільки версія дітей виявиться близькою до авторської.

* Можливо вона буде цікавішою.

* Записати свій варіант прочитаного в свою книжку.




Підтема «Якщо б я був…….»


Мета: навчити дітей фантазувати: - Щоб вони робили…., якщо були… ким

не будь іншим.



Поради:

* Зібрати картинки тварин, казкових героїв чи предметів, які стимулювали фантазію дітей.

* Розкласти їх на столі зворотною стороною вниз.

* Запитати дітей: - Щоб вони робили, якщо б були…..

* Показати дітям першу картинку і запропонувати закінчити фразу.

* Придуману казку, оповідання записати в книжку – розкладку.

Підтема «Римовані слова»


Мета: розвивати уміння дітей спробувати складати власні римовані

чистомовки.



Поради:

* Придумати слово, яке легко римувалося з іншими.

* Наприклад: «Дуб» почати повільно плескати в долоні, повторюючи у

такт хлопками «дуб…дуб..» в одному ритмі.

* Далі підібрати риму до слова «Дуб» - наприклад слово «зуб» продовжуючи

плескати.

*По черзі придумати ще більше рими до цього слова, продовжуючи плескати

та не змінюючи ритм плескань.

* Коли рими закінчуються можна вибрати друге слово та другий ритм

плескань.

* Придумані свої чистомовки записати в книжечку для малят.

Очікувані результати.


Діти знають про склад тексту: зачин, основна частина, кінцівка. Вміють розрізняти жанри творів: казки, оповідання, вірші. Вміють складати розповіді: логічно, послідовно. Володіють практичними навиками написання «дитячих рукописних книг».

ЛІТЕРАТУРА:

*Базовий компонент дошкільної освіти. К., Ред. Жур. «Дошкільне виховання».-2012.

*Коментар до Базового компонента. - К., Ред. жур. «Дошкільне виховання». 2003.

*Виготський С.А. «Воображение творчества в детском возрасте» М.:Просвещение1991.

*Воскресенська Н.О. , Свашенко А.О.,Тимченко. Рідне слово. – Х.: Інфолайн,!994.

*Гавриш Н. Методика організації художньо – мовленнєвої діяльності дітей. – К.,Слово 2006.

*Гавриш Н. Інтегровані заняття. - К.,Шкільний світ2007.

*Крутій К. Розвиваємо у дитини мовлення, інтелект і здібності.- З., ЛІПС 1999.

*Крутій К. Вчимося мови та розмови .- З., Просвіта 2001.

*Кобзар О.Г. Буду мову я вивчати. –Х.: Ранок,2003.

*Протяжная Т.В. ТРИЗ – педагогика: розвиваем мышление дошкольников - Х.,Освита 2008.

*Поуль В. С., Волошенко Л.И. Развитие связной речи детей старшего дошкольного возраста -Д., Каштан «2008.

*Поляков В.К. Пролісок: вірші, оповідання, загадки. –Х., 2006.



*Слюсаренко В.Т. Педагогічна спадщина Софії Русової у сучасній освіті.- К., ІЗМН, 1998.

* Цікаво вчитися. Методичний посібник «Навчання грамоти», -Х.,2002.


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка