Програма Всеукраїнської Інтернет-конференціїСкачати 252.63 Kb.
Дата конвертації08.03.2016
Розмір252.63 Kb.
Національна академія педагогічних наук України

Державний вищий навчальний заклад

«Університет менеджменту освіти»

Програма
Всеукраїнської Інтернет-конференції
«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ В КРИЗОВИХ УМОВАХ»

Київ, 27 лютого 2015 р.
Всеукраїнська Інтернет-конференція «Актуальні проблеми університетської та професійної післядипломної освіти в кризових умовах»  –  це офіційний науково-комунікативний захід Університету менеджменту освіти у формі зібрання науковців, що покликаний сприяти формуванню активної дослідницької позиції вчених, розширенню їхнього наукового світогляду шляхом обговорення актуальних проблем університетської та професійної післядипломної освіти.

Цілі заходу:

 • наукова комунікація провідних науковців, молодих дослідників та практиків-освітян щодо визначення актуальних проблем та тенденцій розвитку університетської та професійної післядипломної освіти;

 • спрямування результатів наукових досліджень на модернізацію університетської та професійної післядипломної освіти;

 • актуалізація ролі і місця науковців Університету менеджменту освіти, закладів ППО та інших навчальних закладів України в нормативно-правовому, експертно-аналітичному та консультативному супроводі процесу модернізації університетської та професійної післядипломної освіти;

 • сприяння систематизації та розповсюдженню сучасних галузевих та міждисциплінарних знань, оволодінню новітніми досягненнями наукової методології, ознайомленню із зарубіжними теоретичними напрацюваннями та практичним досвідом.

Досягненню вказаної мети сприяє реалізація таких функцій: • методологічно-евристична функція, що постає як можливість сприяння науковому пошуку через розкриття принципово нових аспектів досліджуваного явища;

 • комунікативна функція, що базується на творчому партнерстві і полягає у сприянні вільному обміну думками між науковцями;

 • інформативна функція, в межах якої Інтернет-конференція розглядається як спосіб доведення до наукової громадськості сучасних тенденцій розвитку університетської та професійної післядипломної освіти;

 • дорадча функція, що полягає у виробленні рекомендацій для керівництва УМО, навчальних закладів післядипломної педагогічної освіти, інших навчальних закладів та членів наукових колективів;

 • функція підвищення кваліфікації, що полягає у набутті науковими працівниками та викладачами нових знань та удосконаленні підходів до проведення наукових досліджень в університетській та професійній післядипломній освіті.


Робота Інтернет-конференції здійснюється за напрямами:

 • Нормативно-правове та теоретико-методологічне забезпечення діяльності університетської та порфесійної освіти в сучасних умовах.

 • Напрями модернізації університетської та професійної післядипломної освіти.

 • Впровадження інноваційних освітніх технологій в університетській та професійній післядипломній освіті.

 • Шляхи підвищення проефсійної компетентності керівних, педагогічних та науково-педагогічних кадрів в університетскій та професійній післядипломній освіті.

Супровід методологічного семінару забезпечує вебінар


Порядок роботи КОНФЕРЕНЦІЇ:
9.00-10.00 – реєстрація учасників конференції

10.00-12.30 – робоче засідання

12.30-13.00 – підведення підсумків конференції

Регламент проведення КОНФЕРЕНЦІЇ:
Основні доповіді конференції до 15 хв.

Виступ з доповіддю до 10 хв.

Виступз повідомленням до 5 хв.

Виступ з повідомленням он-лайн (вебінар) до 5 хв.Місце проведення КОНФЕРЕНЦІЇ:
Державний вищий навчальний заклад

«Університет менеджменту освіти» НАПН України

корпус 3, 1-й поверх, ауд 2.9, 04053, м. Київ, вул. Артема, 52-А

тел..: (044)481-38-42


e-mail kaf_upop@ukr.net 1. Аронова Ріма Семенівна, стажист-дослідник кафедри управління навчальними закладами і педагогіки вищої школи інституту менеджменту і психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН заступник з навчальної роботи

Система підвищення професійної компетентності педагогічних працівників коледжу в структурі університету

 1. Артеменко Тетяна Борисівна, методист-практичний психолог обласного центру практичної психології та соціальної роботи

Балінтовська група як супервізор

 1. Афанасьєва Тетяна Олександрівна, канд. психологічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту освіти та психології

Рефлексивні технології в системі освіти

 1. Баглюк Віта Іванівна, здобувач кафедри менеджменту освіти Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М.В. Остроградського

Роль емоційної компетентності керівника ЗНЗ в умовах соціальної нестабільності

 1. Базелюк Василь Григорович, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри УПОП ДВНЗ УМО НАПН України

Проблеми розвитку суб’єктної активності керівників навчальних закладів на курсах підвищення кваліфікації

 1. Базелюк Наталія Леонідівна, стажист дослідник кафедри УПОП ДВНЗ УМО НАПН України

Проблеми підготовки майбутніх дизайнерів до моделювання одягу засобами комп’ютерних технологій у ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації

 1. Баніт Ольга Василівна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України

Особливості підготовки внутрішньофірмових програм навчання персоналу в кризових умовах

 1. Барліт Оксана Олександрівна кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри теорії та методики виховання КЗ «ЗОІППО» ЗОР

Необхідність забезпечення готовності фахівців системи освіти до розв’язання проблеми шкільного буллінгу

 1. Бондарчук Олена Іванівна, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології управління

Технологічний аспект психологічної підготовки керівників освітніх організацій до діяльності в умовах змін

 1. Братко Марія Василівна кандидат педагогічних наук, доцент, директор Університетського коледжу, професор кафедри теорії та історії педагогіки Київський університет імені Бориса Грінченка

Освітнє середовище вищого навчального закладу як детермінанта якості

 1. Брик Роман Степанович, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри методики викладання навчальних предметів і освітнього менеджменту Тернопільського ОКІППО

Самоменеджмент як необхідна умова професійного розвитку керівника навчального закладу

 1. Вербовський Ігор Андрійович, магістр з управління навчальними закладами, методист навчального відділу, здобувач, Житомирський державний університет імені Івана Франка

Значення якісної підготовки кадрів у вищих навчальних закладах

 1. Вілігорський Олександр Миколайович, старший викладач кафедри фізичного виховання для гуманітарних факультетів Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича

Адаптивне фізичне виховання студентів з відхиленнями у стані здоров’я

 1. Вітенко Ігор Михайлович, кандидат географічних наук, доцент кафедри методики викладання навчальних предметів та освітнього менеджменту Тернопільського ОКІППО

Формування екологічної компетентності учнів шляхом залучення до проектної діяльності в рамках реалізації обласного еколого-краєзнавчого проекту «Твій рідний край»

 1. Водолазська Тетяна Володимирівна, старший викладач кафедри менеджменту освіти Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського

Формування нового функціоналу вчителя у системі післядипломної педагогічної освіти

 1. Войтко Валентина Володимирівна, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри педагогіки, психології і корекційної освіти комунальний заклад «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського»

До питання підвищення кваліфікації вчителів за принципами андрагогіки

 1. Войцях Тетяна Володимирівна, здобувач, завідувач обласного центру практичноїпсихології і соціальної роботи Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради

Сучасні моделі підвищення рівня професійної компетентності спеціалістів психологічної служби в системі післядипломної освіти

 1. Гавриш Римма Леонідівна, кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту освіти Полтавського ОІППО ім. М.В.Остроградського

Впровадження евалюації в практику діяльності шкіл у Полтавський області

 1. Гапон Анатолій Васильович, викладач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

Щодо основних проблем розвитку післядипломної педагогічної освіти
в умовах сучасних реалій


 1. Гельбак Анжела Миколаївна, кандидат психологічних наук

Фасилітація як форма проектування особистісної зміни в умовах кризи

 1. Голубєва Руслана Юріївна, методист ПППО ІПО ІПП ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України

Інформаційне управління системою професійної освіти

 1. Грицюк Тетяна Володимирівна, кандидат біологічних наук, завідувач кафедри методики і змісту освіти та ІКТ ТОКІППО С

Самоосвіта вчителя як засіб підвищення професійної майстерності

 1. Гурнік Людмила Василівна, доцент кафедри педагогіки, психології та корекційної освіти Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Гуманно-особистісний вимір у сучасному просторі дошкільної освіти

 1. Гусєв Вячеслав Олександрович, кандидат економічних наук, професор кафедри МОЕМ ДВНЗ УМО НАПН України

Сучасні орієнтири та тенденції розвитку вищої освіти: світовий та вітчизняний досвід

 1. Даценко Артем Станіславович, кандидат історичних наук, доцент кафедри інформаційної та комп'ютаційної педагогіки Інституту післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України

Мотивація навчання як складова педагогічного прогнозування (на прикладі ІПО ІПП УМО)

 1. Дивак Володимир Валерійович, кандидат педагогічних наук, доцент доцент кафедри ВОС та ІКТ ДВНЗ «УМО»

Розвиток економічної компетентності директорів загальноосвітніх навчальних закладів засобами інформаційно-комунікаційних технологій

 1. Дичок Світлана Миколаївна методист науково-методичної лабораторії зовнішнього оцінювання і моніторингу якості освіти КВЗ «Херсонська академія неперервної освіти»

Моніторинг інноваційної діяльності закладу післядипломної освіти педагогічних кадрів

 1. Діденко Марина Сергіївна, старший викладач, аспірант кафедри загальної та практичної психології ДВНЗ «УМО» НАПН України

Основні наукові підходи до розвитку особистості менеджера

 1. Діденко Ніна Григорівна, доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри державної служби ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України

Пріоритети та проблеми професійної освіти в Україні: реформи чи адаптація?

 1. Довбня Віктор Миколайович, доктор філос. наук, професор кафедри суспільних дисциплін та методики їх викладання Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського

Післядипломна педагогічна освіта: можливості формування нового вчителя

 1. Драгунова Віра Валентинівна, магістрант ННІ Педагогіки (Магістратура 8.18010020 "Управління навчальним закладом "Житомирськогодержавного університету імені Івана Франка, м. Житомир)

Роль підвищення професійної компетентності керівника відділу освіти

 1. Драпака Андрій Васильович, викладач кафедри педагогіки, психології та теорії управління освітоюІППОЧО

Готовність вчителя до професійної діяльності в інклюзивних освітніх умовах

 1. Дрожжина Тетяна Володимирівна, кандидат педагогічних наук (PhD), проректор з навчальної роботи КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти»

З досвіду розвитку професійної компетентності викладача закладу післядипломної педагогічної освіти

 1. Заславська Світлана Гнатівна, кандидат технічних наук, доцент заступник директора з навчальної роботи Інститут післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»

Шляхи підвищення професійної компетентності педагогічних кадрів ПТНЗ в професійній післядипломній освіті

 1. Зоря Юлія Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри освітнього менеджменту та педагогічних інновацій Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради

Медіаосвіта педагога – вимога сьогодення

 1. Іванечко Юрій Мирославович, кандидат економічних наук, викладач кафедри методики викладання навчальних предметів і освітнього менеджменту Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти

До питання підвищення економічних знань керівних педагогічних працівників

 1. Ізбаш Світлана Сергіївна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки і педагогічної майстерності Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Перспективи розвитку освіти дорослих в Україні

 1. Ірочко Любов Володимирівна, старший викладач кафедри МПН та НТВ Інститут післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»

Інноваційні напрямки методичної роботи педагога ПТНЗ

 1. Кирилюк Марина Вікторівна, аспірант кафедри хімії та методики викладання хімії Полтавського національного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка, проректор з науково-методичної роботи Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М.В. Остроградського

Використання можливостей мережі інтернет у самоосвітній діяльності вчителя

 1. Клічук Аліна Володимирівана, кандидат філософських наук, доцент кандида фізико-математ. наук, доцент кафедри інформаційних систем НТУ «ХПІ» м.Чернівці

Моральна свідомість як модель формування конструктивного діалогу особистості з реальністю

 1. Клічук Олег Романович, кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри інформаційних систем НТУ «ХПІ» м.Чернівці

Методика використання проекту “Arduino” у навчальному процесі технічного вузу.

 1. Клочко Алла Олексіївна, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри інформаційно-комп’ютаційної педагогіки Інститут післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»

Управління якістю професійної підготовки майбутніх фахівців

 1. Коваль Дмитро Олександрович зав.відділом інформаційно-технічного забезпечення навчального процесу ІПО ІПП ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України

Оптимізація педагогічного процесу засобами інформаційно-комунікаційних технологій на курсах підвищення кваліфікації

 1. Коваль Лариса Євгенівна, ст. викладач кафедри ПППО ІПОІПП ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України

Підвищення професійної компетентності інженерно-педагогічних працівників засобами інформаційних технологій

 1. Ковалюк Оксана Михайлівна, мaгістр з упрaвління зaклaдaми oсвіти, здoбувaч Житoмирськoгo держaвнoгo університету імені Івaнa Фрaнкa

Застосування інновацій в управлінні навчальним закладом на засадах здоров’язберігаючих технологій – вимога сьогодення

 1. Ковбасюк Тетяна Леонідівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки, психології та корекційної освіти Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

Професійна компетентність викладача в системі професійної освіти.

 1. Кожокар Марина Василівна, викладач кафедри фізичного виховання для природничих факультетів Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича

Союз – перше українське товариство Чернівецького університету: зміст і напрями діяльності

 1. Королюк Світлана Вікторівна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувачка кафедри менеджменту освіти Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М.В.Остроградського

Модернізація навчального процесу як умова зростання рівня професійної компетентності керівних кадрів

 1. Кочерга Євгенія Володимирівна, викладач циклової комісії природничих дисциплін Дніпропетровського педагогічного коледжу

Педагогічний такт як елемент професійної та здоров’я зберігаючої компетентності педагога

 1. Красильник Юрій Семенович, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри університетської та професійної освіти і права ДВНЗ “Університет менеджменту освіти” НАПН України

Особливості рольових позицій викладача в сучасному інформаційно-освітньому середовищі навчального закладу

 1. Купрієвич Вікторія Олександрівна, магістр управління, старший викладач кафедри УПОП ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України

Самовдосконалення керівника ПТНЗ в процесі підвищення кваліфікації

 1. Кухар Ірина Дмитрівна, магістр, директор школи

Шляхи підвищення професійної компетентності педагогічних кадрів

 1. Куценко Віра Іванівна доктор економічних наук, професор, професор кафедри УПОП ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України

Модернізаційно-інноваційний контекст формування кадрового потенціалу вищої та післядипломної освіти

 1. Лазаренко Сергій Жоржийович доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри кафедри УПОП ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України

Питання організації ефективної системи державного управління неперервною освітою

 1. Ландо Олег Анатолійович стажист-дослідник кафедри управління навчальними закладами і педагогіки вищої школи інституту менеджменту і психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН, керівник з фізичного виховання, Дніпропетровський педагогічний коледж Дніпропетровського національного університету ім. О.Гончара

Формування готовності викладачів фізичної культури до реалізації здоровязберігаючих технологій у процесі підвищення кваліфікації

 1. Лемешко Альона Леонідівна, вчитель інформатики Михайлівського НВК Ім. О.Т. Слободчикова Вільнянської РДА, Запорізької області

Використання ІКТ на уроках інформатики як засіб мотивації навчальної діяльності учнів

 1. Литвинюк Людмила Вікторівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри філософії і економіки освіти канд. пед. наук, доцент кафедри філософії і економіки освіти ПОІППО

До проблеми тезауруса біографічного навчання

 1. Лукіна Тетяна Олександрівна, доктор наук з державного управління, кандидат педагогічних наук, професор, професор кафедри УПОП ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України

Освітні потреби слухача як основа формування змісту післядипломної педагогічної освіти

 1. Луценко Світлана Миколаївна, кандидат наук з державного управління, доцент, доцент кафедри державного управління та педагогічного менеджменту Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

Уніфікація та стандартизація післядипломної педагогічної освіти: проблеми та реалії

 1. Мазаєва Катерина Вікторівна, завідувач науково-методичної лабораторії біології і основ здоров’я КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»

Шляхи оптимізації процесу підготовки вчителів у закладах післядипломної освіти до екологічного навчання і виховання учнів старшої школи

 1. Матохнюк Людмила Олександрівна, кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри практичної психології та розвитку особистості Вінницького обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників

Використання хмарних технологій у навчальному процесі

 1. Мільчев Володимир Іванович, доктор історичних наук, професор, декан історичного факультет Запорізького національного університету

Роль діяльності відділень наукових інститутів НАН України при ВНЗ III-IVрівнів у підвищенні якості викладання дисциплін історичного циклу.

 1. Могілевська Вікторія Моїсеівна, кандидат соціологічних наук, директор науково-методичного центру позашкільної освіти КЗ «ЗОІППО» ЗОР

Підвищення кваліфікації педагогів позашкільних закладів: з чого починати зміни

 1. Мокрогуз Олександр Петрович, завідувач кафедри суспільних дисциплін та методики їх викладання.

Готовність вчителя до запровадження медіа освіти

 1. Молчанов Віктор Миколайович канд.ф.-м.н.,доцент, в.о. зав. кафедри ІКП ІПО ІПП ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»

Вивчення нормативно-правових актів, які забезпечують діяльність педагогічних працівників ПТНЗ

 1. Мосюра Анна Іванівна, мaгістр з упрaвління зaклaдaми oсвіти, здoбувaч Житoмирськoгo держaвнoгo університету імені Івaнa Фрaнкa, вчитель aнглійськoї мoви Бoриспільськoї ЗOШ І-ІІІ ступенів №6 Київськoї oблaсті

Шляхи підвищення управлінської компетентності керівника навчального закладу

 1. Назаренко Вадим Сергійович, кандидат педагогічних наук, завідувач науково-методичної лабораторії інформатики КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради

Створення єдиного інформаційно-методичного простору засобами порталу з функціями соціальної мережі

 1. Назаренко Людмила Миколаївна, доктор філософії, доцент, завідувач кафедри менеджменту освіти Комунальний вищий навчальний заклад «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради м. Херсон

Ресурсний центр як засіб підвищення кваліфікації керівних кадрів у між курсовий період

 1. Науменко Раїса Андріївна, провідний науковий співробітник Національної академії державного управління при Президентові України, доктор наук з державного управління

Розширення університетської автономії як один із ключових пріоритетів державної освітньої політики

 1. Ніколаєнко Світлана Петрівна, старший викладач кафедри соціально – гуманітарних дисциплін Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

Формування Кредитно-трансферної системи підвищення кваліфікації керівних та педагогічних кадрів – вимога часу

 1. Норкіна Олена Валеріївна, методист Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради, здобувач Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Особливості впровадження дистанційного спецкурсу «Вчимося здійснювати педагогічне дослідження»

 1. Одайник Світлана Федорівна, кандидат педагогічних наук, доцент, проректор з питань зовнішнього оцінювання та моніторингу якості освіти, доцент кафедри менеджменту освіти Комунального вищого навчального закладу «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради

Підготовка педагогічних кадрів до використання інформаційно-комунікаційних технологій у професійній діяльності

 1. Озерова Галина Вікторівна, Студентки ІІ курсу магістратури за спеціальністю «Управління навчальним закладом», кафедра педагогіки, психології та управління навчальними закладами

Шляхи підвищення професійної компетентності керівних, педагогічних та науково-педагогічних кадрів в університетській та професійній післядипломній освіті

 1. Озерян Ольга Леонідівна магістр державного управління, старший викладач кафедри УПОП ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України

Застосування інтелектуальних технологій для організації інформаційно-аналітичної діяльності керівниквів ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації

 1. Олійник Володимир Вікторович канд. пед. наук, доцент Куценко Віра Іванівна д.е.н., проф. професор кафедри УПОП ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України

Третична освіта в контексті драйверів розвитку інноваційної економіки

 1. Оліфіра Лариса Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри менеджменту освіти, економіки та маркетингу ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України

Особливості неперервної післядипломної освіти науково-педагогічних кадрів у розвинутих країнах Європи та світу

 1. Палагнюк Тарас Васильович, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри фізичного виховання для природничих факультетів Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича

Методико-педагогічний контроль за студентами з відхиленнями у стані здоров’я

 1. Панкевич Світлана Олександрівна, старший викладач кафедри педагогіки, психології та корекційної освіти РОІППО

Професійні якості сучасного педагога

 1. Пащенко Ольга Василівн, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри УПОП ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України

Формування сучасних підходів у керівників ПТНЗ до організації та розвитку інклюзивного навчального середовища

 1. Пінчук Діана Миколаївна, старший викладач кафедри державного управління та педагогічного менеджменту Сумського обласного інституту післядипломної освіти

Оптимізація діяльності науково-педагогічних працівників в умовах кризи

 1. Піхурко Оксана Віталіївна, заступник директора департаменту освіти і науки, начальник управління дошкільної, загальної середньої, спеціальної освіти та кадрової роботи Тернопільської облдержадміністрації

Підготовка керівника до реалізації освітніх програм у системі підвищення кваліфікації

 1. Покришень Дмитро Анатолійович, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій в освіті Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського

Готовність педагога до впровадження інноваційних освітніх технологій

 1. Ратушко Валентина Андріївна, здобувач кафедри менеджменту освіти, економіки та маркетингу УМО НАПН України

Управлінська культура – пріоритетна складова професіоналізму керівника загальноосвітнього навчального закладу

 1. Ревенок Віктор Іванович канд. техн. наук, доцент доцент кафедри ЕКІС Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ

До питання організації самостійної роботи студентів

 1. Рожнова Тетяна Євгенівна, кандидат педагогічних наук, завідувач центру післядипломної освіти та довузівської підготовки Житомирського державного університету ім.І. Франка

Роль управлінської компетентності у підготовці керівників закладів освіти

 1. Савчук Людмила Олександрівна, кандидат педагогічних наук, доцент, зав. кафедри, професор кафедри педагогіки, психології та корекційної освіти РОІППО

Система роботи кафедри педагогіки, психології та корекційної освіти РОІППО із формування педагогічної майстерності викладача

 1. Сагуйченко Валентина Володимирівна, кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри філософії освіти Дніпропетровського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

Впровадження інклюзивної освіти через систему післядипломної педагогічної освіти

 1. Сахновський Олександр Євгенович, кандидат історичних наук, завідувач кафедри методики викладання суспільно-гуманітарних дисциплін

Концептуальні засади розвитку післядипломної педагогічної освіти країн Європейського Союзу на рубежі ХХ-ХХІ ст.

 1. Сегеда Ольга Василівна, практичний психолог, санітарна епідеміологічна служба м.Кіровограда

До питання депривації як характерної особливості підростаючої особистості

 1. Сергеєва Лариса Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри УПОП ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України

Інституційне освітнє середовище професійного навчального закладу

 1. Сілаєва Ірина Євгенівна, кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри МПН та НТВ

Моделі розвитку науково-методичної компетентності педагогів професійної школи

 1. Сінкевич Ірина Олександрівна, заступник директора з НВР ДПТНЗ «Білоцерківський професійний ліцей»

Засоби підвищення інформаційної компетентності педагогічних кадрів

 1. Соболєва Світлана Василівна, кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри МПН та НТВ Інститут післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»

CASE STUDIES технології у професійній підготовці учнів ПТНЗ аграрного профілю

 1. Тищенко Лілія Романівна, доцент кафедри педагогіки, психології та корекційної освіти Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

Підготовка вчителя до формування духовно-моральних цінностей учнів

 1. Торба Наталія Григорівна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри ПППО ІПО ІПП ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»

Модернізація змісту освіти, як умова підвищення професійної компетентності педагогічних кадрів

 1. Торба Юрій Іванович, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри завідувач кафедри ПППО ІПО ІПП ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України

Роль професійних стандартів в модернізації професійної післядипломної освіти

 1. Удовенко Валерій Олександрович, викладач Українського політехнічного технікуму

Тренінг для молоді як форма профорієнтаційної роботи

 1. Федорець Василь Миколайович, кандидат медичних наук докторант інституту вищої освіти НАПН України

Методологічні аспекти використання ауто сугестивних технік релаксації в контексті розвитку здоров’я збережувальної компетентності вчителя фізичної культури

 1. Халецька Лілія, методист ПОІППО ім. М. В. Остроградського

Розвиток загальнокультурної компетентності вчителів мистецьких дисциплін у системі післядипломної педагогичної освіти: проблеми і перспективи

 1. Цибанюк Олександра Олександрівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри фізичного виховання для природничих факультетів Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича

Нормативно-правове забезпечення шкільного та студентського фізичного виховання сучасної Румунії

 1. Цимбалюк І.М.. канд. пед. наук, доцент кафедра педагогіки, психології та корекційної освіти РІО ППО

Концептуальні засади розвитку випереджувальної післядипломної педагогічної освіти як складової неперервності розвитку особистості

 1. Чміль Анатолій Іванович, доктор технічних наук, професор професор кафедри УПОП ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України

Проблеми та перспективи впровадження систем менеджменту якості у закладах післядипломної освіти

 1. Шанскова Тетяна Ігорівна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри педагогіки, психології та управління навчальними закладами

Андрагогічні технології професійної підготовки майбутніх фахівців в умовах другої вищої освіти

 1. Шевчук Світлана Степанівна, старший викладач кафедри, методики професійного навчання та новітніх технологій виробництва

Інтерактивне навчання у закладах професійної освіти

 1. Шепенюк Ірина Миколаївна, викладач кафедри методики викладання природничо-математичних дисциплін Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області

Методологічні основи підготовки педагогів до реалізації міжпредметних зв’язків при вивченні природничих дисциплін.

 1. Штомпель Георгій Олександрович, PhD, доцент, провідний науковий співробітник, лабораторія управління післядипломною педагогічною освітою УМО НАПН України

Університетська й післядипломна підсистеми терціарної освіти: теоретико-методологічні аспекти

 1. Яковець Василь Павлович, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедрою МОЕМ ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України

Впровадження ідей Болонського процесу у вищих навчальних закладах України в умовах нової редакції Закону України «Про вищу освіту»

 1. Яковець Наталія Іванівна кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри УПОП ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України

Актуальні проблеми стандартизації освіти в сучасних умовах

 1. Яценюк Лариса Іванівна старший викладач кафедри педагогіки, психології та корекційної освіти Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

До питання теоретико-методологічного та концептуального впровадження інклюзивної освіти

 1. Яцюк Марія Валеріївна кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри практичної психології та розвитку особистості Вінницького обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників

Психологічний ресурс педагогів у кризових ситуаціях


111. Kantur Olena Valentynivna Probationer-researcher of the Department of the University and Vocational Education and Law The University of Educational Management of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine teacher of «Odessa High Vocational School of Maritime Tourism Service»

Intersubject connection of tourism pedagogicsБаза даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка