Програма з математики для 1 -4 класів будується за змістовими лініями, визначеними Державним стандартом початкової загальної освіти: властивості та відношення предметів. ЛічбаСкачати 410.28 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації19.02.2016
Розмір410.28 Kb.
  1   2   3
Математика

Вивчення математики в початковій школі забезпечує оволодіння учнями системою математичних знань, умінь і навичок, необхідних у повсякденному житті та достатнім для успішного оволодіння іншими предметами і забезпечення наступності з основною ланкою школи. В учнів формуються початкові уявлення про число, величину, міцні обчислювальні навички з натуральними числами і нулем, первинні вміння вимірювання та обчислення величин; наочно-чуттєві уявлення про геометричні фігури, графічні уміння.

Ознайомлення учнів з математикою як особливим методом світопізнання, розуміння ними звязку математики з дійсністю, уявлення про математичне моделювання сприяють розвитку наукового світогляду. Використання фактів з історії математики формують в учнів уявлення про математику як невідємну частину загальнолюдської культури.

Вивчення математики створює широкі можливості для розвитку, розумових здібностей молодших школярів: памяті, логічного і критичного мислення, інтуїції, уваги, уяви, інформаційної культури, формування первиних умінь доказово формувати і пояснювати свої дії, математизувати реальні ситуації.

Програма з математики для 1 -4 класів будується за змістовими лініями, визначеними Державним стандартом початкової загальної освіти:


 • властивості та відношення предметів. Лічба;

 • числа і дії над ними;

 • числові та буквені вирази;

 • рівняння і нерівності;

 • геометричні фігури ті їх властивості. Геометричні тіла;

 • вимірювання геометричних величин та обчислення їх значень;

 • величини та одиниці вимірювання величин.

Задачі в математичній освіті учнів посідають особливе місце. З одного боку, вони складають специфічний розділ програми, зміст якого учні мають засвоїти, а з другого – виступають як дидактичний засіб навчання, виховання і розвитку.

Необхідно звернути увагу на формування уміння розвязувати задачі різними способами і вибирати з них найбільш раціональний. Поряд із розвязанням готових задач необхідно вправляти дітей в самостійному їх складанні.

Зміст програми, спрямований на вивчення задач, величин, елементів алгебри і геометрії вивчається протягом року в тісному звязку з арифметичним матеріалом.

Повторення засвоєного матеріалу відбувається протягом навчального року. Це забезпечує систематизацію, встановлення нових звязків, схожість і відмінності нового і раніше вивченого матеріалу.Математика

Вивчення математики в початковій школі забезпечує оволодіння учнями системою математичних знань, умінь і навичок, необхідних у повсякденному житті та достатнім для успішного оволодіння іншими предметами і забезпечення наступності з основною ланкою школи.


Основні навчальні досягнення на кінець року

Учні повинні знати:

 • напам’ять таблицю множення і відповідні випадки ділення;

 • порядок виконування дій у виразах;

 • назви і позначення одиниць величини-довжини (мм, см, м, дм, км), маси (г, кг, ц), часу (с, хв., год.), грошові одиниці (к., грн.);

 • співвідношення між одиницями довжини, маси, часу.

Учні повинні вміти:

 • читати, записувати і порівнювати числа у межах 1000;

 • виконувати усно позатабличне множення і ділення в межах 100,
  виконувати письмове додавання і віднімання чисел у межах 1000;

 • виконувати ділення з остачею;

 • знаходити значення виразів на 2-3 дії;

 • знаходити, на скільки одиниць одне число більше чи менше від другого, у скільки разів одне число більше або менше від другого;

 • знаходити частину числа і число за його частиною;

 • розв’язувати рівняння на основі взаємозв’язків між компонентами і
  результатами дій;

 • розв’язувати текстові арифметичні задачі, які містять відношення «більше в», «менше в»;

 • розв’язувати складені задачі на зведення до одиниці, на суму двох добутків і їм обернену;

 • розв’язувати складені задачі на визначення ціни, кількості і вартості товару;

 • знаходити периметр прямокутника;

 • користуватися позначеннями одиниць величин: мм, см, м, км, с, хв.,год.;

 • визначати час за годинником.

МАТЕМАТИКА

(За підручником: Богданович М.В. Математика:Підруч. для 3 кл. - К: Освіта, 2006)

І семестр

П – 64 уроки
№№№

Дата

Тема

Приміт

ДЗ

Сотня. Повторення матеріалу 2 класу03.09

Усна і письмова нумерація чисел першої сотні. Вправи додавання і віднімання, пов'язані з нумерацією чисел

.

№12 - пр.04.09

Усне додавання і віднімання двоцифрових чисел. Ознайомлення з деякими-буквами латинського алфавіту. Периметр трикутника
№20- пр.

№21- зад.

05.09

Додавання і віднімання чисел частинами. Буквене позначення точок і відрізків. Складання і розв'язування задач за коротким записом (№№ 22-32)
№31- зад.

№32- зад.

-
06.09

Зв'язок дій додавання і віднімання. Перевірка додавання відніманням. Розв'язування задач (№№ 33-40)
№39-

№40- пр.
10.09

Рівняння і нерівності. Розв'язування рівнянь на знаходження невідомого доданка. Задачі на дві дії (№№ 41-49)
№49- зад.11.09

Додавання і віднімання виду 38+2, 80-4. Поняття «обернена задача). Розв'язування рівнянь (№№ 50-59)
№58- пр.

№59- зад.

12.09

Додавання і віднімання виду 36+7, 73-8. Задачі, що містять дворазове збільшення (зменшення) числа на кілька одиниць (№№ 60-68)
№67- зад.

№68- пр.
13.09

Назви чисел при відніманні. Перевірка віднімання додаванням. Знаходження значень виразів із буквеними компонентами. Периметр трикутника (№№ 69-78)
№77- зад.

№78- зад.

17.09

Письмове додавання та віднімання двоцифрових чисел. Розв'язування рівнянь на знаходження невідомого зменшуваного. Задачі на знаходження третього доданка.

(№№ 79-87)


№87- пр.
18.09

Додавання двоцифрових чисел із переходом через десяток виду 46+39. Розв'язування рівнянь. Розв'язування задач двома способами. Розпізнавання геометричних фігур (№№ 88-97)
№96- пр.

№97- зад.

19.09

Віднімання двоцифрових чисел із переходом через десяток виду 73-28. Складання і розв'язування рівнянь на знаходження невідомого доданка. Розв'язування задачі на три дії (№№98- 105)
№104- пр.

№105- зад.

20.09

Назви чисел при множенні. Таблиці множення чисел 2 і 4. Розв'язування складеної задачі на дві дії різного ступеня. (№№106-113)
№113- пр.
24.09

Знаходження значень виразів із діями різного ступеня. Розв'язування складених задач, що містять дію множення. Календар. Століття. (№№ 114-121)
№120- зад.

№121- пр.

25.09

Назви чисел при діленні. Зв'язок між діями ділення і множення. Розв'язування задач, що містять дворазове зменшення числа на кілька одиниць (№№ 122-130)
№130- пр.26.09

Таблиці ділення на 2 і 3. Обчислення значень виразів на дві дії різного ступеня. Творча робота над задачею

(№№ 131-136)


№136-зад.27.09

Таблиці множення числа 4 та ділення на 4.. Порівняння виразів (№№ 137-145)

Зошит

№144- зад.

№145- зад.

01.10

Таблиці множення числа 5 і ділення на 5. Складання й розв'язування задач за малюнком (№№ 146-153)
№152- зад.

№153- пр.

02.10

Контрольна робота

03.10

Аналіз контрольної роботи

Тем.бал.
Табличне множення і ділення (продовження)
04.10

Таблиця множення числа 6. Знаходження значень виразів із буквою. Розв'язування задач (№№ 154-164)
№163- зад.

№164- пр.

08.10

Доба. Година. Хвилина. Секунда. Визначення часу за годинником. Задачі, що містять дворазове збільшення (зменшення) числа в кілька разів (№№ 165-172)
№171- зад.

№172- пр.

09.10

Визначення часу за годинником. Задачі на дворазове застосування збільшення (зменшення) числа на кілька одиниць чи в кілька разів. Дії з іменованими числами (№ 173-182)
№181- зад.

№182- зад.

10.10

Складання й обчислення виразів. Визначення часу за годинником. Розв'язування задач. (№№ 183-191)
№190- зад.

№191- пр.

11.10

Таблиця ділення на 6. Розв'язування задач і прикладів, що містять ділення на 6. Творча робота над задачами (№№ 192-201)
№200- зад.

№201- пр.

15.10

Вправи на засвоєння таблиці ділення на 6. Задачі на спосіб зведення до одиниці (перши вид). Знаходження довжини ламаної лінії (№№ 202-2 11)
№210- пр.

№211- зад.

16.10

Вправи на закріплення вивчених таблиць множення і ділення. Розв'язування задач. Складання й обчислення виразів (№№212-218)
№217- зад.

№218- зад.

17.10

Порівняння величин і чисел. Знаходження значень виразів на дії різного ступеня. Розв'язування задач на дві дії (№№219-227)
№226- пр.

№227- зад.

18.10

Розв'язування простих задач на порівняння. Задачі на зведення до одиниці. Дії з іменованими числами (№№228-237)
№236- зад.

№237- зад.

22.10

Таблиця множення числа 7. Обчислення значень виразів на дві дії різного ступеня. Задачі на зведення до одиниці (№№ 238-246)
№245- пр.

№246- пр.

23.10

Розв'язування прикладів та задач, що містять множення числа 7. Рівняння на знаходження невідомого від'ємника

(№№ 247-254)


№253- пр.

№254- пр.

24.10

Контрольна робота

Зошит Тем.бал.01.11

Аналіз контрольної роботи

Задачі з буквеними даними (аналіз розв'язання). Складання і знаходження значень виразів. Задачі на дві дії різного ступеня (№№ 255-262)


№261- зад.

№262- зад.

05.11

Вправи на закріплення вивчених таблиць множення і ділення. Розв'язування задачі з буквеними даними (№№

263-271)


№270- рів

№271- зад.

06.11

Таблиця ділення на 7. Задачі на порівняння даного числа з результатом першої дії (№№ 272-280)
№279- пр.

№280-
07.11

Вправи на засвоєння таблиці ділення на 7. Складання виразів за числовими даними малюнка. Розширена задача на спосіб зведення до одиниці. (№№ 281-289)
№288- пр.

№289- пр.

08.11

Розв'язування рівнянь на знаходження невідомого множника. Задачі на зведення до одиниці. Аналіз розв'язування задачі на три дії (№№ 290-300)
№299- пр.

№300- зад.

12.11

Розв'язування рівнянь. Перевірка розв'язання рівнянь. Розв'язування задач на порівняння двох чисел, одне з яких задане відношенням до другого (№№301-309)
№308- зад.

№309- пр.

13.11

Вправи на закріплення вивчених таблиць множення і ділення. Складання і розв'язування рівнянь, задач. Порівняння виразів і чисел (№№310-317)
№317- зад.
14.11

. Таблиця множення числа 8. Розв'язування задач на дві і три дії (№№ 318-325)
№324- зад.

№325- пр.

15.11

Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 8. Складання задачі на суму двох добутків. Точки і пряма

(№№ 326-332)


№331- пр.

№332- зад.

19.11

Задачі на зведення до одиниці (другий вид). Обчислення значення виразів. Розпізнавання трикутників (№№ 333-339)
№338- зад.

№339- пр.

20.11

Розв'язування задач на зведення до одиниці. Вправи на засвоєння таблиці множення числа 8. Розпізнавання многокутників (№№ 340-349)
№348-

№349- пр.

21.11

Таблиця ділення на 8. Вправи на застосування таблиці ділення на 8. Задачі на зведення до одиниці. Складена задача, що містить знаходження частини числа (№№ 350-358)
№357- пр.

№358- зад.

22.11

Вправи і задачі на засвоєння таблиці ділення на 8. Задачі на різницеве порівняння двох добутків і двох часток. Прямокутник (№№ 359-366)
№365- зад.

№366- зад.

26.11

Розв'язування рівнянь на знаходження невідомого діленого. Розв'язування задачі на кратне порівняння двох часток за поданим планом (№№ 367-377)
№376- зад.

№377- пр.

27.11

Контрольна робота

28.11

Аналіз контрольної роботи

Вправи на засвоєння таблиць множення і ділення. Розв'язування рівнянь. Задачі з буквеними даними

(№№ 378-386)


Тем.бал.

№385- пр.

№386- зад.

29.11

Таблиця множення числа 9. Задачі на суму двох добутків. Периметр трикутника (№№ 387-395)


Зошит

№394- пр.

№395- зад.

03.12

Вправи й задачі на засвоєння таблиці множення числа 9. Складені задачі, що містять знаходження частини числа. Складання і розв'язування рівнянь (№№ 396-404)
№403- зад.

№404- зад.

04.12

Розв'язування рівнянь на знаходження невідомого дільника. Складання виразів. Задачі на дві та три дії (№№ 405-415)
№414- зад.

№415- пр.

05.12

Вправи і задачі на закріплення вивчених таблиць множення і ділення. Складання задачі за поданим виразом. Елементи куба (грань, ребро, вершина) (№№ 416-424)
№423- пр.

№424- зад.

06.12

Таблиця ділення на 9. Вправи й задачі на застосування таблиці ділення на 9. Задачі на зведення до одиниці. Знаходження частини числа (№№ 425-432)
№431- пр.

№432- зад.

10.12

Вправи й задачі на засвоєння таблиці ділення на 9. Прості задачі з буквеними даними. Розв'язування задачі двома способами. Розташування відрізків. (№№ 433-441)
№440- зад.

№441- пр.

11.12

Розв'язування рівнянь. Задачі на зведення до одиниці (другий вид). Розпізнавання об'ємних геометричних фігур (№№ 442-449)
№448- зад.

№449- пр.

12.12

Контрольна робота

13.12

Аналіз контрольної роботи.

Переставна властивість дії множення. Розв'язування нерівностей. Складені задачі, на знаходження невідомого компонента (№№ 450-457)Тем.бал.

№456- зад.

№457- зад.


  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка