Програма «Здоровими будемо усе здобудемо»Скачати 176.66 Kb.
Дата конвертації05.03.2016
Розмір176.66 Kb.
Програма «Здоровими будемо – усе здобудемо»

(для учнів 9-11 класів)

Пояснювальна записка

Школа ХХІ століття вимагає переосмислення освітньої системи, оновлення змісту, технологій становлення творчої особистості, яка прагне змінити на краще власне життя й життя своєї країни. Доля вчителя – виховати саме таку особистість.

Діти приходять до навчального закладу, щоб оволодіти знаннями. Але, крім знань, дитина повинна долучитися до загальнолюдських цінностей, отримати соціальний досвід, навчитися спілкуванню в колективі і зрозуміти, що вона є індивідуальністю та потрібна суспільству.

Навчально-виховний процес має зміцнювати інтерес дитини до відкриття нового, сприяти її становленню як особистості. Творчість вчителя стає механізмом розвитку, а модель творчої особистості постійно вдосконалюється і розвивається. Усі види розвитку (фізичний, духовний, громадянський, морально-етичний, естетичний) тісно пов’язують і підсилюють один одного.

Людина, її життя і здоровя є найвищими соціальними цінностями, визначеними Конституцією України. Формування ціннісного ставлення до свого здоровя та здорового способу життя виступає важливою умовою сформованості у підлітків та молоді активної життєвої позиції, вміння цінувати себе як носія фізичних, духовних, душевних та соціальних сил.

Аналіз сучасної демографічної ситуації, а також її динаміки протягом останніх років свідчить про те, що в Україні існує глибока демографічна криза, негативні наслідки якої для подальшого розвитку країни важко передбачити.

Низький рівень народжуваності та високий рівень загальної смертності населення України виводить проблему здоровя і тривалості життя в ранг загальнонаціональних

Програма виховної роботи передбачає системний підхід до виховання духовної культури особистості, формування зрілої гармонійної особистості, свідомості й самосвідомості, утвердження принципів загально­людської моралі, адекватної соціалізації підлітка, сприяє повноцінному фізичному розвитку молодого покоління. Лише при наявності системи, вчитель може сформувати, довести й переконати в своїй роботі молоде покоління. Програма повинна допомогти учням 9-11 класів зрозуміти себе, визначити своє місце в житті та навчитись орієнтуватися в навколишньому світі, на жаль, досить складному і вибагливому.

Програма виховної роботи розрахована на три роки (9-11 класи). Вона побудована за такими змістовими лініями: спілкування, здоров’я, навчання, спосіб життя, адже виховання – це процес безперервний і нагромадження в ньому нових знань, зміни власних поглядів, переконань, звичок відбувається постійно.

Метою даної програми є формування духовності і високої моральної культури; повноцінного фізичного розвитку молодого покоління;популяризація серед підлітків і шкільної молоді здорового способу життя, сприяння усвідомлення ними необхідності збереження та зміцнення здоровя як важливої складової успішного дорослого життя, гармонії відносин з природою.

Завдання програми:

- становлення самосвідомості, стійкого образу "Я", відкриття свого внутрішнього світу;

- утвердження нових ціннісних і світоглядних позицій;

- формування особистості дитини;

-формування у підлітків усвідомлення цінності життя і здоровя,здорового способу життя як основи успішної самореалізації, відповідальність за власне існування;

- сприяти усвідомленню відповідальності за своє майбутнє, здатність встановлювати власні цілі, навички прогнозування та планування майбутнього;

-.

Очікувані результати:

- розуміння власних можливостей самоаналізу, самоосвіти, самовихо­вання;

- знаходження раціональних шляхів вирішення завдань;

- вироблення шанобливого ставлення, зміцнення стосунків спілкування між однолітками, об’єднаних спільною справою;

- усвідомлення системи пріоритетів життєвих цінностей;

- вміння самокритично оцінювати власну поведінку і діяльність;

- здатність адаптуватися в умовах сучасного життя;

- забезпечення духовного та інтелектуального розвитку учнів.

У рамках програми „Здоровими будемо – усе здобудемо” кожен вихованець повинен знати:

- правила міжособистісного спілкування;

- як турбуватися про здоров'я, розвивати фізичні можливості;

- що таке ІПСШ, ВІЛ, шляхи передачі та способи захисту

- правила естетичного вигляду;

вміти:

- бути гостинним, привітним, врівноваженим, товариським;

- поєднувати особисті інтереси з потребами колективу в різних видах трудової діяльності;

- гартувати себе фізично, піклуватися про власне здоров'я;

- стежити за своїм зовнішнім виглядом;

- прогнозувати й планувати майбутнє.Зміст програми

9 клас

Ми – клас, одна сім’я, а в чому ж наша сила?”


Зміст програми
Тема 1. „У чому секрет щастя людини?”

Години спілкування:

Світ людських почуттів”

Орієнтовний зміст: вчимося шанувати та розуміти не лише власні почуття, а й почуття близьких нам людей.

Мово, колиска моя”

Орієнтовний зміст: розкрити красу та багатство рідної мови, усної народної творчості, творів українських письменників та поетів.

Бути самим собою”

Орієнтовний зміст: життєві ситуації здатні штовхнути людину до різних вчинків, тому необхідно мати власну стійку позицію.

Життя це мить – зумій його прожити”

Орієнтовний зміст: життя дається людині лише один раз, і прожити його потрібно так, щоб, озирнувшись на минуле, не було соромно перед собою та людьми.

Година класного керівника „Про зовнішність, мову і духовну культуру”

Орієнтовний зміст: людину красить не лише одяг та врода, а й те, чим вона живе, як спілкується з іншими, чого прагне в своєму житті.Диспути:

Що означає „жити красиво”?”

Орієнтовний зміст: чи розуміємо ми, молоде покоління, що гідно жити, не означає мати „все”.

Що означає „бути сучасним”?”

Орієнтовний зміст: бути сучасним – не лише гарно одягатися, а й розумітися в цінностях сьогодення.

Випуск тематичної стіннівки „Професії моїх батьків”

Орієнтовний зміст: фотовиставка „Всі професії почесні – вибирай свою”, яких критеріїв припускаєшся ти в виборі своєї майбутньої професії.Тема 2. „У здоровому тілі – здоровий дух”

Година класного керівника „Здорові звички – здоровий спосіб життя”

Орієнтовний зміст: цінність здоров’я людини для суспільства; молоде покоління вибирає здоровий спосіб життя.Година спілкування „Людина – частина природи”

Орієнтовний зміст: Природа мені, а я – Природі, гармонія душі та тіла.Бесіда „Причини порушення здоров’я”.

Орієнтовний зміст: зустріч з екологом з причини забруднення повітря; наслідки Чорнобильської катастрофи для українського народу.Бесіда „Жити в світі, в якому є ВІЛ”

Орієнтовний зміст: зустріч-діалог з медичним працівником про захворювання на СНІД; статистичні дані.День здоров’я. Зустріч-бесіда з батьками „Здоров’я вашої родини”

Орієнтовний зміст: бесіда з батьками про здоровий спосіб життя родини та вироблення основних правил.Тема 3. Навчання – гарант майбутнього

Година класного керівника „Самоорганізація, самодисципліна, відповідальність”

Орієнтовний зміст: сутність понять „самоорганізація”, „самодис­ципліна”, „відповідальність”, розвиток означених якостей.Диспут Мій слід у житті класу

Орієнтовний зміст: роздуми учнів у формі гри „А я…” (можу, вмію, знаю).Година спілкування з батьками Батьки і діти

Орієнтовний зміст: сімейні свята, зустрічі, звичаї та традиції, їх виховне значення для взаєморозуміння в сім’ї.Диспут Емоції і характер – в чому їх взаємозв’язок?

Орієнтовний зміст: „Характер – це великий множник людських зусиль” (Арнольд); поміркуй як твої емоції впливають на оточуючих і чи є це проявом характеру?Зустріч поколінь Навчання в минулому і сьогоденні

Орієнтовний зміст: родинний діалог, фотолекторій, розповіді, порівняння, побажання.Твір-роздум Мій вчинок – мої моральні переконання

Орієнтовний зміст: створення учнями картини власних вчинків та спроба переконати в правильності їх вибору оточуючих.Урок милосердя Допоможи товаришеві

Орієнтовний зміст: що значить бути милосердним; хто потребує нашої допомоги; ми відповідаємо за тих, кого приручили.Акції:

Милосердя

Орієнтовний зміст: значення слова „милосердний”; спілкування з людьми похилого віку; допомога підшефним ветеранам.

Турбота

Орієнтовний зміст: хто сьогодні потребує нашої допомоги: виступ агітбригади в дитячому будинку „Оберіг”; допомога та відвідування будинку пристарілих до дня людей похилого віку.

Вечори

Андріївські вечорниці

Орієнтовний зміст: вивчаємо та шануємо звичаї й традиції українського народу.

КВК – Музичний квартал

Орієнтовний зміст: ми любимо, вивчаємо, шануємо і знаємо музику своєї країни й країн світу та пропонуємо вам у цьому переконатися.Конкурс краси Весняний вернісаж – до жіночого дня 8 Березня

Орієнтовний зміст: участь у загальношкільному святі та вміння продемонструвати найкращі якості конкурсантки на сцені.Випуск стіннівки Мово моя солов’їна

Орієнтовний зміст: стіннівка до Міжнародного дня української мови; вислови про мову, вірші, роздуми письменників та поетів.Оформлення виставок-експозицій: Дари осені, Різдвяні іграшки, Пасхальні свята

Орієнтовний зміст: підбір тематичного матеріалу; розповіді, обговорення, схвалення; створення відповідних композицій в оригінальній формі, дотримуючись певних вимог та критеріїв.Вечір великої родини

Орієнтовний зміст: „Родина, родина від батька до сина, від матері доні добро передам…”; родинні творчі справи, виконання пісень, читання віршів, інсценізація гумористичних уривків.10 клас

Світ, в якому ти живешТема 1. Феномен людини. Світ взаємин

Години спілкування

Цінність життя.Цінності в житті.

Орієнтовний зміст: ґрунтовне визначення поняття «феномен», групове обговорення про те, що є цінним в житті людини, визначення особистісних цінностей..

Емоційний світ людини

Орієнтовний зміст: інформаційне повідомлення про роль емоцій в житті людини, відпрацьовування навичок прояву емоцій, диспут «Як впоратися з негативними емоціями».

Твір-роздум Якщо я тільки для себе, то для чого я?

Орієнтовний зміст: що ми розуміємо під словом „егоїзм”; яким я повинен бути, щоб користуватися авторитетом у класі; чи можливо жити лише для себе.Година класного керівника Чи розумію я себе?і

Орієнтовний зміст: Як належить спілкуватися з людьми, щоб не постраждати самому та не нашкодити іншим; як поводитись у критичних ситуаціях, вплив на свідомість людини ЗМІ.Диспут Чи хотів би ти мати такого друга, як сам?

Орієнтовний зміст: що таке справжня дружба; самооцінка власного „я”, вчинки учнів класу.Години спілкування з батьками

Юнацький вік і його особливості

Орієнтовний зміст: фізіологічні особливості юнацького віку; бути подругою з мамою чи товаришем з батьком; чи вміємо ми довіряти своїм дітям.

Виховання розумних потреб у сім’ї старшокласників

Орієнтовний зміст: чи розуміємо ми що потребують наші діти; чи доречно дозволяти своїм дітям „все”, чого вони вимагають; анкета для батьків.

Тема 2. Здоровій нації – здорове покоління

Година спілкування Алкоголь і тютюн: як захистити себе від цих шкідливих звичок?

Орієнтовний зміст: бесіда „Які звички є шкідливими та як змінити небажану звичку”; чи мають шкідливі звички люди, які тебе оточують; переваги здорового життя.Години спілкування з батьками

Чи палите, вживаєте ви алкоголь в присутності своїх дітей?

Орієнтовний зміст: анкета для батьків; бесіда про статистику курців та наслідки захворювань через шкідливі звички.

Сім’я та сімейні цінності

Орієнтовний зміст: що ми розуміємо під основами сімейних цінностей; чи дотримується твоя сім’я певних переконань та правил.

Змагання між однолітками з волейболу Сильні, спритні, сміливі

Орієнтовний зміст: виявити найкращих серед учнів класу у цьому виді спорту та підтримати гравців у змаганнях.Диспут Що загрожує молоді XXI століття?

Орієнтовний зміст: виявити чи володіють учні інформацією про статистику захворювання на туберкульоз; що вони знають про цю хворобу; які заходи профілактики здійснюються вдома.Бесіда СНІД – ознаки та профілактика

Орієнтовний зміст: зустріч з медичними працівниками; сумна статистика та шляхи її подолання; як особисто кожен із вас реагує на людину з таким захворюванням.День здоров’я

Орієнтовний зміст: організація культпоходу разом із батьками до лісу; спортивні змагання; розважальна програма.Тема 3. Навчання – запорука успіху

Учнівська конференція Навчання – твій обов’язок

Орієнтовний зміст: виступ активу класу на конференції з проблем навчання та дисципліни; допоможи своєму другові; зроби висновок сьогодні, бо завтра вже може бути пізно.Година спілкування Самоврядування в класі: його вплив на розвиток особистості

Орієнтовний зміст: сутність поняття самоврядування; що особисто ти прагнув би зробити будучи членом учнівського самоврядування; розгляд ситуацій.Години класного керівника

«10 умов успішного навчання»

Орієнтовний зміст:важливість здобуття освіти; переконання, що сучасний світ потребує людини з високим рівнем загальної культури, освіти

Усі професії потрібні, усі професії важливі

Орієнтовний зміст: твоє бачення професії робітника, працівника сільсь­кого господарства; чи є престижним сьогодні професії вчителя та лікаря.

Талант і праця

Орієнтовний зміст: бесіда „Талановита особистість, творча праця”; чи завжди людина застосовує свій талант у професійній діяльності; чи потрібні для цього інші якості, здібності.Бесіда 45 хвилин: багато це чи мало?

Орієнтовний зміст: чи достатньо тобі часу для здобуття знань на уроці; яким ти бачиш урок майбутнього; що змінив би ти, будучи міністром освіти; роздуми, діалоги, висновки.Дискусія Кого ви вважаєте яскравою людиною?

Орієнтовний зміст: як ти розумієш слова „яскрава людина”; яких критеріїв ти дотримуєшся даючи характеристику; кому з близьких тобі людей пасують ці слова і чому.Робота з активом класу

Орієнтовний зміст: чи задовольняє тебе робота активу нашого класу; звіт старости та комісій класу про здійснену роботу; зауваження, побажання.Тема 4. Є чимало справ цікавих

Виховна справа Болить незагоєна рана народу

Орієнтовний зміст: пам’ять про Чорнобильське лихоліття; сумна статистика, жахливі факти, сьогодення та радіаційна зона.Урок мужності Жертвам голодомору присвячується

Орієнтовний зміст: запали свічку; похід до місця вшанування жертв, розповіді учнів зі спогадів їхніх близьких та рідних про страшні часи; сумна статистика.

Орієнтовний зміст: допомога мешканцям будинку людей похилого віку сільськогосподарськими продуктами; шефська допомога вчителям-пенсіонерам, поздоровлення зі святами; гуманітарна допомога дітям з малозабезпечених сімей та дитячого будинку „Оберіг”.

Година спілкування з батьками Екскурсія до уманської Софіївки”(заочна екскурсія)

Акції Милосердя, Турбота

Орієнтовний зміст: екскурсія до м. Умань та знайомство з історією створення парку; обмін враженнями від побаченого та почутого.Родинне свято Твори добро, бо ти – людина”

Орієнтовний зміст: „Ти знаєш що ти людина… ”; чи завжди добро може приносити задоволення, спокій, впевненість; розповіді батьків про життєві ситуації; роздуми, висновки.Поетичний вечір Легендарні поети Миколаївщини

Орієнтовний зміст: віртуальна зустріч з поетами; розповіді про життя; читання її віршів; виконання українських пісень.Участь у шкільних вечорах

Орієнтовний зміст: допомога в організації та проведенні шкільних вечорів.Тема 5. Вчимося цінувати прекрасне

Екскурсія до районного краєзнавчого музею

Орієнтовний зміст: знайомство з історією рідного краю.Подорож з батьками Мандруємо стежками духовної культури наших земляків

Орієнтовний зміст: подорож до м. Миколаєва та знайомство з містами, де народився й працював Микола АркасМузичний вечір Творчість Володимира Івасюка

Орієнтовний зміст: презентація сторінок життя та творчості Володимира Івасюка; музична вітальня його творів.Екскурсія Вулицями нашого міста, села

Орієнтовний зміст: екскурсії вулицями міста Богуслава Олександра Кошиця та Миколи Гоголя; історія їхнього життя; чому вулиці нашого міста носять імена саме цих видатних особистостей.


11 клас

Що день прийдешній нам готує?Тема 1. Майбутнє України в наших руках

Години спілкування

Прагнення в моєму житті

Орієнтовний зміст: бесіда „Твій статус у колективі”; чого ти прагнеш досягнути в майбутньому; що саме не задовольняє тебе на даному етапі життя.

Політична трибуна

Орієнтовний зміст: дискусії на важливі теми, які сьогодні турбують суспільство.

Години класного керівника

Що таке совість?

Орієнтовний зміст: чи розумієш ти сутність поняття „совість”; чи важлива ця риса характеру у прийнятті рішень; чи вважаєте ви себе совісною особистістю.

Мій особистий внесок у життя школи

Орієнтовний зміст: що таке активна життєва позиція?; як зробити шкільне життя цікавим; що корисного роблю для цього я.

Практичне заняття Культура особистості, її здатність до самовдосконалення

Орієнтовний зміст: конкурсна програма, у якій учні демонструють вміння одягатися, розмовляти та знання правил етикету; людина живе щоб розвивати та вдосконалювати в собі нові вміння та якості.Виховна справа Вклонімося хлібу – він святий

Орієнтовний зміст: літературно-музична композиція; ставлення людей до найціннішої святині людства; шанобливе ставлення до хліба.Учнівські збори Хочеш бути громадянином своєї країни – навчись бути громадянином своєї школи

Орієнтовний зміст: бути гідним громадянином школи – виконувати всі правила для учнів, дотримуватися режиму роботи, піклуватися про молодших, поважати старших.


Година спілкування з батьками В сім’ї росте дівчина, хлопець

Орієнтовний зміст: бесіда з батьками про фізіологічні особливості дівчат та хлопців в підлітковому віці; чи вважають вас ваші діти своїми надійними подругами та однодумцями; як краще зберегти дружні стосунки зі своїми дітьми.Тема 2. Бережи здоров’я змолоду

Година спілкування Людина – часточка природи

Орієнтовний зміст: постановка проблемного запитання „Чи впли­ває екологія на здоров’я людини?”; розповідь вчителя, виступи учнів; підведення підсумків.Година класного керівника Особиста гігієна

Орієнтовний зміст: чи вважаєш ти особисту гігієну запорукою міцного здоров’я.Зустріч-діалог Відповідальність за сексуальні злочини

Орієнтовний зміст: зустріч з працівниками правоохоронних органів; статистичні дані.Акції

Разом проти туберкульозу

Орієнтовний зміст: зустріч з медичним працівником лікарні; заходи профілактики захворювання.

Захистимо себе від ворогів здоров'я

Орієнтовний зміст: виставка малюнків з даної проблеми; бесіда про негативний вплив на здоров’я шкідливих звичок: куріння, алкоголь, наркотики.

Читацька конференція Екологічні проблеми України

Орієнтовний зміст: огляд преси, періодики, виступ бібліотекарів та агітбригади з даного питання; як вберегти своє здоров’я від наслідків радіаційного забруднення.Спортивні змагання Козацькі забави

Орієнтовний зміст: участь команди класу в шкільних змаганнях;Година спілкування з батьками Наші діти – майбутнє нації

Орієнтовний зміст: бесіда з батьками „Що таке щастя? Що я роблю для своєї дитини, щоб вона була здорова та щаслива”.Тема 3. Попереду – дорога у майбутнє

Години спілкування

Хто такий лідер?

Орієнтовний зміст: індивідуальність, яка проявляє себе в різних сферах діяльності – лідер; кого ти вважаєш в нашому колективі лідером; чи хотів би ти бути ним; що для цього необхідно.

Моя мета в житті

Орієнтовний зміст: кожна особистість прагне досягнути своєї мети; анкета для учнів „До чого ти прагнеш в майбутньому”; висновки.

Діалог Критикуєш ти – критикують тебе

Орієнтовний зміст: що ти розумієш під словом „критика”; твоє ставлення до неї; як ти реагуєш на критичні зауваження своїх друзів чи старших наставників.Бесіда-роздум Який слід ти залишиш про себе в житті школи

Орієнтовний зміст: сьогодні ти – випускник; що ти залишаєш на згадку в цій школі; яким словом про тебе згадають молодші учні та старші наставники – вчителі.Бесіди-диспути

Навчання – мій обов’язок

Орієнтовний зміст: вчитися ніколи не пізно; який багаж знань я візьму з собою до вузу.

Освіта і твоя майбутня професія

Орієнтовний зміст: будь-яка професія потребує глибоких знань; без освіти людина не має майбутнього.

Година спілкування з батьками Моральні основи сім’ї

Орієнтовний зміст: бесіда для батьків „Що посієш те й пожнеш”; про моральні якості та переконання ваших дітей.Тема 4. Моє сьогодення – основа мого майбутнього

Година спілкування Неформали. Від чого і для чого?

Орієнтовний зміст: нові течії серед молоді; їх походження, позитив та негатив; поведінка молодого покоління на вулицях нашого міста та її вплив на оточуючих; чи хотів би ти бути таким.Година класного керівника Народні свята кожної пори року

Орієнтовний зміст: чи знаєте ви звичаї та традиції найбільш пошире­них на Україні народних та релігійних свят; учнівські театралізовані виступи.Акції

Рідній школі

Орієнтовний зміст: що ти залишиш на згадку своїй школі; подарунки малюкам – першокласникам.

Турбота про ліс

Орієнтовний зміст: насадження ялинок в лісосмузі с. Дмитренки.

Обрядове родинне свято За різдвяним столом

Орієнтовний зміст: свято для учнів та батьків; дотримання простих правил етикету; звичаї різдвяних свят; страви які подаються до столу; музично-розважальна програма.Диспут "Музика сучасна і класична"

Орієнтовний зміст: чи розуміємо ми класичну та сучасну музику; якій музиці надаєш перевагу особисто ти і чому; слухання та аналіз найкращих зразків світового мистецтва.Година спілкування з батьками Духовні зв’язки поколінь

Орієнтовний зміст: „Моє родове дерево” – виставка робіт учнів; ким були ваші предки; чи продовжуєте ви родинні традиції; розповіді батьків про родинні звичаї та традиції.Тема 5. Який ти є, випускник XXI століття?

Лекція Чи потрібні нам музеї, виставкові зали?

Орієнтовний зміст: чи відвідуєш ти музеї, виставки; чи вважаєш ти, що молоде покоління не досить обізнане в мистецькому житті нашого народу; виступ лекторської групи з даної проблеми.Учнівська конференція Молодь ХХІ століття: проблеми, пошуки, рішення

Орієнтовний зміст: виступи старшокласників з проблеми духовного збагачення підростаючого покоління; що чекає в майбутньому наших дітей; нарікання, зауваження, вирішення проблеми.Вечір для старшокласників Любов’ю дорожити вмійте

Орієнтовний зміст: перше побачення; перше кохання; зрада і недовіра, образи та відчай; літературно-музична композиція підготовлена старшокласниками.Бесіда з батьками та учнями Ідеал сучасної молодої людини

Орієнтовний зміст: що таке ідеал; кого ти вважаєш для себе ідеалом; чи є для учнів ідеалом їхні батьки, рідні, друзі.Ділова зустріч з керівниками підприємств Які професії сьогодні в моді?

Орієнтовний зміст: зустріч з представниками декількох підприємств, юридичних працівників, працівників освіти та культури; які професії сьогодні в моді; запитання до гостей, роздуми, оцінки, зауваження; своє бачення майбутньої професії випускниками.Зустріч з воїнами різних поколінь

Орієнтовний зміст: ветеран Великої Вітчизняної війни, воїн-афганець; розповіді очевидців про страшні події тих років; запитання, побажання.Ігри

Що? Де? Коли?

Орієнтовний зміст: підготовка й виступ команди з метою розвитку логічного мислення, пізнавальних здібностей та інтересів.

КВК – Що день прийдешній нам готує?”Орієнтовний зміст: виступи команд в гумористичній формі про те, що чекає наших випускників у майбутньому.


Література

 1. Бех І.Д. Особистісно-орієнтоване виховання: шляхи реалізації // Рідна школа. – 2000. – № 1.

 2. Виноградова М.В. Книга класного керівника. – Х.: Видавнича група "Основа", 2006.

 3. Гуманістично спрямований виховний процес і становлення особистості. (Збірник наукових праць). Книга І-ІІ. – К.: – 2001. – 336 с.

 4. Закон України „Про виховання дітей та молоді” // Освіта України. – 2004. – № 72. – С. 4-6.

 5. Карелова Г. Як виховувати духовні цінності? // Шкільний світ. – Березень 2003. – № 42. – С. 1-3.

 6. Орієнтовний зміст виховання в національній школі: Методичні рекомендації / За заг. ред. Є.І.Коваленко. – К.: ІЗМН, 1996.

 7. Повалій Л. Чи маємо ми духовну спадщину? // Шкільний світ. – Жовтень 2003. – № 6. – С. 4.

 8. Помиткін Е. Духовний розвиток учня у системі шкільної освіти: Науково-методичний посібник. – К., 1995.– 165с.

 9. Програма виховання учнів 1-12 класів „Основні орієнтири виховання”.

 10. Сорока Г.І. Організація виховної роботи. – Х.: Видавнича група „Основа”, 2005.

 11. Сухомлинський В.О. Виховання високих моральних якостей і норм поведінки // Як виховати справжню Людину. – К.: Рад. пис., 1975. – С. 158.

 12. Трухін І.О., Шпак О.Т. Основи шкільного виховання: Навч. посіб. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 368с.

 13. Чорна К.І. Виховання моральності як основи духовного світу школярів в умовах розбудови української держави // Цінності християн­ської культури як фактор морально-етичного формування особистості. зб. наук. ст. / За заг. ред. В.М.Оржеховської. – К., 2002. – С.55.

14. Яременко Н.В. Методичні рекомендації щодо розроблення програми виховання особистості та учнівського колективу // Інформаційно-методичний збірник: Спеціальне педагогічне видання Управління освіти і науки Київської обласної державної адміністрації та Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів. – Червень 2005. – № 6 (56). – С.76-82.


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка