Програмароботи 16 жовтня 2012 року 11: 00 11: 30Сторінка3/4
Дата конвертації08.03.2016
Розмір0.5 Mb.
1   2   3   4

Конференц – зал № 2 (17 жовтня 2012 р.)

(зал на 60 чол.)

10:00 – 12:30

Круглий стіл: «Проблеми впровадження інноваційних ІТ рішень у системі освіти України та шляхи їх рішення».

Учасники круглого столу: Єсаулов Юрій Вячеславович, директор Науково-дослідного інституту прикладних інформаційних технологій; Долинний А.С., голова ради консорціуму «АСТЕК», генеральний директор компанії «КАРД-СІСТЕМС»; Лілія Бородуліна, виконавчий директор консорціуму «АСТЕК»; Олександр Денисенко, генеральний директор компанії «Сайтек»; Добровольська Оксана Миколаївна, начальник Головного управління освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації); Шнурко-Табакова Елліна Володимирівна, видавець ВД «СофтПресс», член правління Інтернет асоціації України; депутати Київради та народні депутати України.

12:40 – 13:10

Семінар Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

Тема: «Системний підхід до оцінювання ефективності управління загальною середньою освітою регіону».

Доповідь: «Науково-методичні основи створення регіональних контрольно-оціночних систем, методичного моніторингу та технологій оцінювання ефективності діяльності загальноосвітніх навчальних закладів й аналізу якості освіти в режимі відкритих студій «технопарку».

Доповідачі: Гавлітіна Тетяна Миколаївна, к.п.н., доцент кафедри управління освітою, проректор з наукової роботи Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти; Мельник Надія Адамівна, завідувач кабінету-центру координації методичної роботи, доцент кафедри управління освітою Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти; Люшин Микола Олександрович, завідувач кабінету управління закладами середньої освіти, старший викладач кафедри управління освітою Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти; Климко Лариса Василівна, методист кабінету управління закладами середньої освіти, старший викладач кафедри управління освітою Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

Доповідь: «Ефективність державного управління загальною середньою освітою: регіональний аспект».

Доповідач: Набок Микола Васильович, к.п.н., доцент, вчений секретар відділення вищої освіти НАПН України, науковий керівник експерименту регіонального рівня.

Доповідь: «Реальна практика оцінювання ефективності управління системою загальної середньої освіти м. Рівного».

Доповідач: Сичик Катерина Іванівна, заступник начальника управління освіти виконкому Рівненської міської ради.

Доповідь: «Модель аналітичного оцінювання ефективності управління загальною середньою освітою Сарненського району».

Доповідач: Макриця Людмила Іванівна, начальник відділу освіти Сарненської райдержадміністрації Рівненської області.

13:20 – 14:00

Семінар ТМ «Розумники».

Тема: «Медіатеки «Розумники». Мультимедійної бази знань зі шкільних предметів».

Доповідачі: Рогоза Валентин Володимирович, заступник директора ТМ «Розумники»; Ассанов Михайло Олександрович, консультант з науково-методичної роботи ТМ «Розумники».

14:10 – 15:00

Презентація Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського.

Тема: «Інноваційні підходи у вирішенні проблем працевлаштування випускників у ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського».

Доповідачі: Омелянович Лідія Олександрівна, д.е.н., професор, академік АЕН України, перший проректор Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського; Сологуб Валерій Іванович, директор навчально-інформаційного інституту інноваційних технологій Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського; Корчига Любов Іванівна, начальник відділу кар’єри Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського.

15:10– 15:50

Круглий стіл комунального підприємства «Центр науково-освітніх інновацій та моніторингу».

Тема: «Формування предметних компетенцій на уроках природничо-математичного циклу».

Тема: «Міжнародні порівняльні моніторингові дослідження як інноваційний напрям удосконалення навчально-виховного процесу в Україні».

Тема: «Підвищення рівня математичної підготовки учнів шляхом формування умінь розв’язувати завдання прикладного напряму» тема з математики».

Тема: «Формування інтересу учнів до предметів природничого циклу шляхом упровадження на уроках завдань, пов’язаних із життєвими ситуаціями».

Доповідачі: Титаренко Наталія Володимирівна, методист вищої категорії КП «Центр науково-освітніх інновацій та моніторингу»; Семененко Аліна Павлівна, методист вищої категорії КП «Центр науково-освітніх інновацій та моніторингу»; Казарян Ірина Степанівна, методист вищої категорії КП «Центр науково-освітніх інновацій та моніторингу».

16:00 – 16:30

Презентація Бердянського державного педагогічного університету.

Тема: «Інноваційні техніки образотворчого мистецтва в початковій школі».

Доповідачі: Коваль Людмила Вікторівна, д.п.н., професор кафедри початкової освіти, директор Інституту психолого-педагогічної освіти та мистецтв Бердянського державного педагогічного університету; Малицька Олена Володимирівна, к.п.н., доцент кафедри початкової освіти Інституту психолого-педагогічної освіти та мистецтв Бердянського державного педагогічного університету; Алябушева Марина Віталіївна, старший викладач кафедри мистецьких дисциплін та методики їх навчання (відділення хореографії) Інституту психолого-педагогічної освіти та мистецтв Бердянського державного педагогічного університету.

16:40 – 17:10

Презентація Національної академії Служби безпеки України.

Тема: «Використання інформаційно-комунікаційних технологій у вивченні іноземних мов».

Доповідачі: Захарова Юлія Миколаївна, к.ф.н., доцент, заступник директора Навчально-наукового центру мовної підготовки Національної академії Служби безпеки України; Малік Тетяна Георгіївна, к.ф.н., завідувач кафедри романо-германських мов Навчально-наукового центру мовної підготовки Національної академії Служби безпеки України; Джужа Андрій Анатолійович, методист першої категорії Навчально-наукового центру мовної підготовки Національної академії Служби безпеки України.

17:20 – 18:00

Презентація Головного управління у справах сім’ї, молоді та спорту Київської міської державної адміністрації.

Тема: «Золотий кадровий резерв столиці – шлях до формування інтелектуального капіталу країни».

Доповідачі: Богуслав Марія Володимирівна, начальник відділу молодіжної політики ГУ у справах сім’ї, молоді та спорту; Куценко Станіслав Ігорович, радник голови Київської міської державної адміністрації, голова Української Студентської Спілки.

Конференц – зал № 3 (17 жовтня 2012 р.)

(зал на 40 чол.)

10:00 – 11:30

Науково-методичні семінари Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та Інституту вищої освіти Національної академія педагогічних наук України.

Тема: «Психолого-педагогічна діяльність ВНЗ щодо формування у студентів соціальних компетенцій».

Доповідач: Сорочинська Віра Євгенівна, д.п.н., доцент кафедри психології Вінницького державного педагогічного університету ім.М.Коцюбинського; Нікітчина Світлана Олександрівна, д.п.н., професор кафедри управління освітою ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»; Виговська Світлана Володимирівна, к.п.н., доцент кафедри педагогіки Національного університету біоресурсів і природокористування України; Удалова Олена Адамівна, к.п.н., завідуюча сектором Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України; Кузнєцова Оксана Володимирівна, методист вищої категорії Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України; Буянова Галина Володимирівна, методист вищої категорії Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

Тема: «Діяльність громадських організацій молоді щодо формування соціальної активності у студентів».

Доповідачі: Романова Наталія Федорівна, к.п.н., керівник Центру здорового способу життя Державного інституту сімейної та молодіжної політики; Сингаївська Алла Михайлівна, к.ф.н. заступник директора Міжнародного центру ділової етики Національного технічного університету "Київський політехнічний інститут"; Сухова Галина Леонідівна, заступник директора Київського торгово-економічного коледжу; Архіпова Любов Сергіївна, методист Київського інституту музики ім. Р.М.Глієра; Яценко Валентина Василівна, методист Київського геологорозвідувального технікуму; Подтикан Ірина Володимирівна, практичний психолог Кременчуцького медичного коледжу.

Тема: «Соціально-педагогічна адаптація студентів в умовах ВНЗ».

Доповідачі: Рябченко Володимир Іванович, к.с.-г.н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу соціальних проблем вищої освіти і виховання студентської молоді Інституту вищої освіти НАПН України; Баранівський Василь Федорович, професор, д.філос.н., головний науковий співробітник відділу соціальних проблем вищої освіти і виховання студентської молоді Інституту вищої освіти НАПН України; Дем'яненко Наталія Миколаївна, д.пед.н., професор, завідувач кафедри педагогіки і психології вищої школи НПУ ім. М. П. Драгоманова; Мельникова Ірина Миколаївна, к.пед.н., професор, старший науковий співробітник відділу теорії та методології гуманітарної освіти Інституту вищої освіти НАПН України, професор кафедри педагогіки і психології вищої школи НПУ ім. М.П. Драгоманова; Авдеєва Ірина Миколаївна, к.псх.н., проректор Севастопольського міського гуманітарного університету; Калмикова Лариса Олександрівна, д.псх.н., професор, завідувач кафедри психології ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».

11:40 – 13:00

Семінар Відділення змісту професійно-технічної освіти Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

Тема: «Упровадження інновацій у діяльність навчальних закладів професійно-технічної освіти».

Тема: «Створення інноваційного центру будівельної галузі в структурі Київського професійно-педагогічного коледжу імені Антона Макаренка спільно з Концерном UzinUtz AG (ФРН) в рамках реалізації міжнародного проекту» Введення практичного навчання за професією «Укладальник підлогових покриттів» в Україні і республіці Білорусь».

Доповідач: Щербак Ольга Іванівна, к.п.н., доцент, член-кореспондент, НАПН України, директор Київського професійно-педагогічного коледжу імені Антона Макаренка.

Тема: «Навчаємо по-новому. Інформаційно-методичний супровід – як форма соціального партнерства».

Доповідач: Іваній Наталія Іванівна, начальник відділу компанії «Хенкель Баутехнік (Україна)», керівник проекту «Хенкель Академія».

Тема: «Впровадження інноваційних будівельних технологій у навчальний процес професійно-технічних навчальних закладів шляхом створення навчально-практичних центрів галузевого спрямування».

Доповідач: Корнічевська Валентина Володимирівна, заступник директора Київського вищого професійного училища будівництва і дизайну.

Тема: «Сучасні аспекти якісної професійної підготовки».

Доповідач: Кришемінська Лідія Дмитрівна, заслужений працівник освіти України, директор Вищого комерційного училища Київського національно торговельно-економічного університету.

Тема: «Система професійної підготовки кваліфікованих робітників в галузі зварювання на основі компетентнісного підходу».

Доповідач: Проценко Петро Прокопович, директор Міжгалузевого учбово-атестаційного центру Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України.

Тема: «Використання програмованих контролерів – інноватика у навчально-виробничому процесі професійно-технічного навчального закладу».

Доповідач: Бахтін Микола Іванович, директор Відокремленого структурного підрозділу Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова «Вище професійне училище».

Тема: «Сучасні інновації в професійно-технічній освіті – шлях до задоволення ринку праці у кваліфікованих робітничих кадрах».

Доповідач: Несен Микола Григорович, директор Вищого професійного училища № 7 м. Кременчука Полтавської області.

Тема: «Спільна робота підприємства та професійно-технічного навчального закладу машинобудівного профілю у підготовці висококваліфікованих робітників».

Доповідач: Паржницький Олександр Вікторович, заступник директора ДНЗ «Запорізьке вище професійне училище «Моторбудівельник».

Тема: «Роль дослідницько-експериментальної роботи навчального закладу у забезпеченні якості підготовки фахівців».

Доповідач: Перепьолкін Микола Іванович, директор Марганецького професійного ліцею Дніпропетровської області.

Тема: «Впровадження інноваційних виробничих технологій у навчальний процес».

Доповідач: Ямкова Олена Миколаївна, методист Вищого Богуславського професійного училища сфери послуг.

Тема: «Становлення професійних орієнтирів в умовах школи сприяння здоровю».

Доповідач: Колесник Ірина Олександрівна, заступник директора Державного закладу освіти «Центр професійно-технічної освіти № 2», м. Харків.

13:10 – 13:40

Доповідь Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області.

Тема: «Виявлення схильностей до проявів девіантної поведінки учнів: результати обласного соціологічного дослідження».

Доповідач: Кліщинська Тамара Аркадіївна, завідувач науково-експериментальної лабораторії превентивного виховання молоді Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області.

13:50 – 14:50

Конференція Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти.

Тема: «Створення інноваційного середовища в освітньому просторі Закарпаття».

Тема: «Науково-методичні засади створення інноваційного середовища в освітніх закладах Закарпаття».

Доповідачі: Химинець Василь Васильович, професор, заступник директора з науково-методичної роботи Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти; Басараб Михайло Михайлович, доцент, заступник директора з інформаційно-видавничої роботи Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти; Сивохоп Валентина Іванівна, завідувач кабінету виховної роботи та предметів етико-естетичного циклу Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти; Ходанич Лідія Петрівна, к.п.н., доцент кафедри педагогіки, психології та теорії управління Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти; Гайналій Людмила Іванівна, завідувач кабінету природничо-математичних дисциплін Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти.

Тема: «Організаційно-педагогічні умови впровадження інноваційних здоров’язбережувальних технологій у навчально-виховний процес».

Доповідачі: Сивохоп Ярослав Михайлович, старший викладач кафедри педагогіки, психології та теорії управління освітою Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти; Грабовська Тетяна Іванівна, к.фіз.-мат.н., завідувач центру інноваційних педагогічних технологій та дистанційного навчання; Грабовський Олександр Володимирович, к.б.н., доцент кафедри методики викладання природничо-математичних дисциплін; Гордуз Наталія Олександрівна, методист кабінету дошкільної та початкової освіти Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти.

Тема: «Науково-методичні основи створення інноваційного середовища у навчальних закладах міста Ужгорода засобами міжнародної співпраці».

Доповідачі: Комарницький Мар’ян Несторович, начальник управління освіти Ужгородської міської Ради; Палько Тетяна Василівна, завідувач методичного кабінету управління освіти Ужгородської міської Ради; Кіндюх Петро Ярославович, заслужений вчитель України, директор Ужгородської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №5 з поглибленим вивченням іноземних мов Ужгородської міської ради Закарпатської області.

15:00 – 15:30

Presentation, Hotel and Tourism Management Institute (HTMi), Switzerland.

Theme: «Presentation of Hotel and Tourism Management Institute (HTMi), Switzerland».

Reporter: Mr Luca Drago, Deputy Operations Manager of Hotel and Tourism Management Institute (HTMi), Switzerland.

Презентація Інституту готельного та туристичного менеджменту (HTMi), Швейцарія.

Тема: Презентація Інституту готельного та туристичного менеджменту (HTMi), Швейцарія.

Доповідач: Лука Драго, заступник виконавчого директора Інституту готельного та туристичного менеджменту (HTMi), Швейцарія.

15:40 – 16:10

Семінар Закарпатського державного університету.

Тема: «Застосування автоматизованої системи моніторингу знань студентів для самоперевірки в електронних підручниках».

Доповідачі: Ващук Оксана Миколаївна, професор, директор Навчально-наукового інституту інформаційних технологій Закарпатського державного університету; Нелюбов Володимир Олександрович, доцент, завідуючий лабораторією мультимедійних технологій навчання Закарпатського державного університету; Дубів Олександр Васильович, магістр, начальник відділу інноваційних технологій у навчанні Закарпатського державного університету; Куруца Олексій Степанович, магістр, начальник відділу технічного забезпечення навчального процесу Закарпатського державного університету.

16.20 – 16.45

Презентація Полтавського професійно-технічного училища.

Тема: «Особливості інтегрованого навчання дітей з вадами слуху в системі профтехосвіти».

Доповідачі: Євсеєва Людмила Григорівна, викладач інформатики Державного навчального закладу Професійно-технічного училища № 23 імені Героя Радянського Союзу Бірюзова С.С. м. Полтави.

16:50 – 17:20

Круглий стіл Комунального вищого навчального закладу «Харківська академія неперервної освіти».

Тема: «Підвищення компетентності педагогічних працівників щодо впровадження здоров’язбережувальних інноваційних технологій».

Доповідачі: Покроєва Любов Денисівна, к.п.н., доцент, заслужений працівник освіти, ректор Харківської академії неперервної освіти; Вольянська Світлана Євгенівна, к.п.н., проректор Харківської академії неперервної освіти; Волкова Ірина Василівна, завідувач Центру формування здорового способу життя Харківської академії неперервної освіти.

17:30 – 18:00

Презентація Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна».

Тема: «Проблеми і задачі ІТ-освіти. Міжнародна олімпіада з основ наук».

Доповідачі: Поліновський Вячеслав Васильович, директор Інституту комп’ютерних технологій Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»; Майборода Олена Вікторівна, директор Інституту відкритої освіти Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна».

Програма заходу на стенді

всеукраїнської освітньої платформи «EDUkIT»

17 жовтня 2012 р.

12:00–12:30

14:00–15:00

Презентація та майстер-клас всеукраїнської освітньої платформи «EDUkIT».

Тема: «Освітня платформа України «EDUkIT» ...і весь світ відкритий! Безкоштовні сайти для навчальних закладів та громадських організацій. Презентація та майстер-клас, стартові пакети».

До уваги освітян та активних громадських діячів! Майстер-клас зі створення власного безкоштовного сайту на базі всеукраїнської освітньої платформи «EDUKIT» (www.edukit.org.ua). Ми надамо все необхідне та навчимо вас, як створити сайт власноруч, маючи звичайні навички простого користувача ПК. Для тих, хто хоче сповна використовувати нові можливості інтернету у своїй діяльності. Також запрошуємо поділитися досвідом тих, хто вже користується можливостями «EDUkIT». На всіх чекають приємні подарунки.Проводять: Елькін Олександр Борисович, к.т.н., заступник директора з освітніх ініціатив ТОВ «Стелла Сістемз»; Пащенко Марина Валеріївна, адміністративний керівник ТОВ «Стелла Сістемз»; Рижкова Дарія Олександрівна, менеджер проекту «EDUkIT»; Федорчук Анастасія Олегівна, менеджер проекту «EDUkIT».

Ланч для користувачів всеукраїнської освітньої платформи «EDUkIT». Новини проекту та акції.

Запрошуємо всіх, хто користується сайтами «EDUkIT», долучитися до неформальної дискусії. Вас очікує година приємного спілкування у дружній атмосфері та трохи смачненького для підтримання гарного настрою. Ми залюбки відповімо на будь-які ваші запитання стосовно роботи проекту й розповімо, що цікавого ми приготували для наших найактивніших учасників. Так ви дізнаєтесь про останні новини та акції платформи «EDUkIT».Проводять: Елькін Олександр Борисович, к.т.н., заступник директора з освітніх ініціатив ТОВ «Стелла Сістемз»; Пащенко Марина Валеріївна, адміністративний керівник ТОВ «Стелла Сістемз»; Рижкова Дарія Олександрівна, менеджер проекту «EDUkIT»; Федорчук Анастасія Олегівна, менеджер проекту «EDUkIT».
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка