Прояви соціальної компетентності її структури та функціїСкачати 31.06 Kb.
Дата конвертації26.03.2016
Розмір31.06 Kb.
Прояви соціальної компетентності її структури та функції.

Розвиток суспільства значною мірою впливає на рівень соціальної компетентності особистості. Тому вивчення змісту та структури соціальної компетентності дасть можливість розкрити механізми адаптації та ефективної взаємодії особистості в соціокультурних умовах інформаційного суспільства, що постійно змінюються.

В той же час не є виділеними функції та структура соціальної компетентності, не розкритті механізми ефективної взаємодії особистості в соціокультурних умовах інформаційного суспільства.

Розглянемо соціальну компетентність, її структуру і функції.

М. Аргайл називає такі компоненти соціальної компетентності:


  • соціальна сенситивність (мається на увазі точність соціальної перцепції);

  • основні навики взаємодії (репертуар умінь, особливо важливий для професіоналів);

  • навики схвалення і винагороди, що є істотними для всіх соціальних ситуацій;

  • рівновага, спокій як антитеза соціальної тривожності [1, с. 18].

Отже, на сьогодні немає усталеного погляду на природу соціальної компетентності. Серед дослідників існують певні протиріччя: одні вважають, що компетентність має фізіологічне походження і на її становлення впливає генетичний фактор (К.Скайє, О.Гиндина), інші – що компетентність має соціальний характер та формується під впливом соціуму (А.Бодалев, Л.Лєпіхова, Н.Бєлоцерковець).

У кандидатській роботі М. Докторович виділяє структуру соціальної компетентності, що включає комунікативну і вербальну компетентність, соціально-психологічну компетентність і міжособову орієнтацію, его-компетентність і власне соціальну компетентність (оперативну компетентність). Пропонуються такі види соціальної компетентності:  • оперативна соціальна компетентність — знання про соціальні інститути і структури, їхніх представників в суспільстві;

  • вербальна компетентність — доцільність висловів, облік контексту і підтексту вислову, відсутність труднощів в письмовій мові, варіативність інтерпретації інформації, хороша орієнтація у сфері оцінних стереотипів і шаблонів, множинність сенсів понять, що вживаються, метафорична мова;

  • комунікативна компетентність — володіння складними комунікативними навиками та вміннями формування адекватних умінь в нових соціальних структурах, знання культурних норм і обмежень в спілкуванні, знання звичаїв, традицій, етикету у сфері спілкування, дотримання пристойності, вихованість;

  • соціально-психологічна компетентність — міжособова орієнтація; уявлення про різноманітність соціальних ролей і способів взаємодії;

  • его-компетентність — важлива складова соціальної компетентності: усвідомлення своєї національної, статевої, станової, групової приналежності, знання своїх сильних і слабких сторін.

Ми можемо помітити, що вербальна і комунікативна компетентність виступають в єдності, обумовлюючи кращу пристосованість до важких ситуацій. Соціальна компетентність — основне поняття, яке має тимчасові, історичні рамки. Застосовується для вироблення поведінкових сценаріїв, що відповідають новій соціальній дійсності і очікуванням партнерів у взаємодії. Отже можемо зробити підсумок структура соціальної компетентності включає комунікативну і вербальну компетентність, соціально-психологічну компетентність і міжособову орієнтацію, его-компетентність і власне соціальну компетентність (оперативну компетентність).
Література

  1. Аргайл М. Психология счастья. – СПб.: Питер, 2004. – 272 с.


Заявка

Прізвище, Ім'я

По-батьковіПавленко Ольга Миколаївна

Науковий ступінь, вчене звання

аспірантка

Місце роботи, посада

Київський національний університет імені Тараса Шевченка факультет психології

Адреса для листування:

opavlenko2008@ukr.net

Телефон096-162-96-64

563-61-90Повна назва доповіді:

Прояви соціальної компетентності її структури та функції.
База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка