«Психологічний супровід формування соціальної та психологічної компетентностей учнів загальноосвітньої школи»



Скачати 175.18 Kb.
Дата конвертації21.03.2016
Розмір175.18 Kb.
Опис досвіду роботи

практичного психолога

Тернопільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №11

Тригук Оксани Степанівни

Тема: «Психологічний супровід формування соціальної та психологічної компетентностей учнів загальноосвітньої школи»
Мета: створення умов для повноцінного і гармонійного розвитку всіх учасників навчально-виховного процесу, покращення розвивального та виховного компонентів системи освіти, підвищення ефективності навчально-виховного процесу та захист психічного і духовного здоров’я його учасників.
Психологічна служба школи є одним із компонентів цілісної системи освіти. Метою її діяльності є захист психологічного здоров’я дітей шкільного віку. Головним завданням служби є сприяння психічному, психофізичному і особистісному розвитку школярів. На сьогоднішній день психологічний супровід – це особлива форма здійснення соціальної і психологічної допомоги учням, батькам, педагогам. Систематичне спостереження за розвитком учнів в ході навчально-виховного процесу, динамічне, комплексне, всестороннє і цілісне вивчення дитини розглядається як основа психологічного супроводу навчального процесу. Головне завдання психологічної підтримки дитини – допомогти пізнати самого себе, сприяти саморозвитку, збереженню психологічного здоров’я, покращення навчальної мотивації, уваги, пам’яті, мислення.

Одним із головних напрямків діяльності ТЗОШ № 11 є вдосконалення рівня навчально-виховного процесу щодо формування оптимально сприятливих умов для самореалізації особистості. Система навчально-виховної роботи школи зорієнтована на особистість, як відправний компонент і кінцевий результат. Вона має на меті розвивати учня відповідно до його інтересів і нахилів, духовно збагатити, навчити відповідати за вчинки, постійно вдосконалюватися, вести здоровий спосіб життя.

В основі діяльності психологічної служби покладена реалізація науково–методичної проблеми школи: «Формування творчої, духовно та інтелектуально розвинутої, національно свідомої особистості з комплексом життєвих позицій на основі компетентнісного підходу». З цією метою я запропонувала:

1. Організувати:



 • семінар–тренінг для вчителів «Боротьба зі світом, або як стати особистістю».

 • психолого–педагогічний семінар «Індивідуально–особистістний і соціально– психологічний фактори духовного зростанння дитини»

 1. Провести педради на теми:

- «Формування позитивних мотивацій на ЗСЖ в рамках проекту ЗСЖ «Ескейп» -

«Я– здоровий»

- Реалізація проекту «Профільне навчання. Профорієнтаційна робота»

Науково-методична проблема, над якою я працюю, як психолог школи, – «Формування в учнів позитивної мотивації на здоровий спосіб життя». Поняття «здоровий спосіб життя» включає в себе все в людській діяльності, що стосується збереження здоров’я, все, що сприяє покращенню умов життя, праці, відпочинку, побуту. Тому робота з формування навичок ЗСЖ означає не тільки профілактику тютюнопаління та вживання алкоголю. За власними спостереженнями я зробила висновок: тютюнопаління і вживання алкоголю є наслідком проблем, які не були своєчасно виявлені і вирішені на певному етапі життя людини.



Здійснюючи психолого-педагогічний супровід учасників навчально-виховного процесу свою роботу побудувала як системний підхід при реалізації науково-методичної проблеми школи.

 1. Підготовка до навчання у школі старших дошкільників.

У 2006 році в ТЗОШ №11 було запроваджено заняття для дітей старшого дошкільного віку з метою покращення підготовки до навчання у школі. Я упорядкувала розвивальну програму «Перші кроки до школи» і проводжу заняття, які спрямовані на розвиток різних сторін психіки дитини – її пізнаваної та емоційно–вольової сфер. Запропоновані в програмі вправи допомагають дітям старшого дошкільного віку в розвитку уваги, пам’яті, мислення, тонкої моторики руки, уяви, довільності психічних процесів, мовлення, комунікативних навичок. Особливістю програми є те, що всі заняття проводяться в ігровій формі і мають розвивальний та виховний зміст, спрямовані на розвиток пізнавальних функцій та організацію міжособистісних взаємин. При зарахуванні дитини на навчання у «недільну школу» батьки заповнюють анкету, яка допомагає при первинному знайомстві з дитиною та її сім’єю. (Додаток 11). Навчаючись у першому класі школи діти, які відвідували ці заняття, не мають проблем з адаптацією та показують (за результатами діагностики) високий рівень готовності до навчання.

 1. Профілактика дезадаптації учнів на початку навчання на різних вікових періодах. Особливо це стосується 1-х та 5-х класів. Дезадаптованість дитини у цей період може спричинити психологічні проблеми, які вплинуть на подальше життя, навчання та формування особистості. Для такої роботи часто використовую арт-терапевтичні методики (Додаток 14). Матеріали з досвіду роботи надруковано у газеті «Психолог».[4] [8][14]

 2. Корекційно–розвивальна робота з учнями, які показали, за результатами діагностики, низький рівень готовності до навчання у школі. Враховуючи особливості розвитку і тип труднощів, з якими зіштовхуються діти, створюю програми індивідуальних та групових занять. Матеріали з досвіду роботи надруковано у газеті «Психолог».[5] [7]

 3. Проведення циклів тренінгових занять відповідно до вікових категорій, особливостей учнів та за запитом учнів та класних керівників: «Секрети мого «Я», «Мистецтво спілкування», «Пізнай себе», «Мистецтво взаємовідносин», «Розвиток комунікативної компетентності», «Корекційно-розвиваючий тренінг емоційно-особистісної сфери з елементами арт-терапії». Матеріали надруковано у газеті «Психолог».[12][13][5]

 4. Профілактика негативних проявів поведінки в учнівському середовищі, робота з дітьми «групи ризику». Враховуючи соціальне оточення учнів, проводжу профілактичну роботу, спрямовану на розширення можливих варіантів виходу із проблемних ситуацій. Оскільки виправити поведінку дітей дуже важко, основну свою роботу спрямовую на профілактику девіантності і поділяю її на два етапи. На першому проводжу ранню профілактику, завданням якої є своєчасне виявлення негативних змін в поведінці дитини, що дає змогу попередити їх надалі. Другий етап – цілеспрямована профілактика правопорушень неповнолітніх – це сукупність заходів, спрямованих на запобігання переходу відхилень у поведінці у важку стадію. Для цього використовую різноманітні методи із виявлення і усунення конкретних недоліків сімейного, шкільного і суспільного виховання, а також проводжу цілеспрямовану роботу з тими підлітками, групами підлітків, які в поведінці мають відхилення від моральних і правових норм. Колектив є могутнім засобом формування особистості, тому профілактичну роботу починаю з вивчення класних колективів. За результатами соціометричних досліджень, разом з класними керівниками визначаю дітей–аутсайдерів, у яких можуть формуватися хибні уявлення про свою особистість, через що такі учні можуть стати важковиховуваними, схильними до бродяжництва, вживання алкоголю, наркотиків, куріння.

У початкових класах я проводжу вивчення класних колективів за допомогою проективних методик «Лісова школа», «Вигадана тварина», «Мій клас». Так визначаю емоційний і психологічний стан дитини. За результатами діагностики визначаю «групу ризику», проводжу бесіди з учителями. На другому етапі проводжу цілеспрямовану профілактичну роботу з дітьми, у яких виявлені відхилення у поведінці та які зараховані до «групи ризику». Для досягнення поставленої мети використовую спеціальні діагностичні методики, які дають можливість зробити висновки про сформованість адекватної самооцінки, рівень тривожності, агресивність, акцентуйовані риси характеру. Потім надаю консультації педагогам щодо роботи з дітьми, а з учнями проводжу корекційно–розвивальні заняття щодо формування адекватної самооцінки, зниження рівня тривожності та агресивності.

Організовую зустрічі учнів, батьків та педагогів з представниками правоохоронних органів та працівниками відділу у справах неповнолітніх. Хочу зупинитися на тій категорії учнів, яких ми називаємо важковиховуваними. Не таємниця, що в кожній школі вони є і, мабуть, завжди будуть, бо існування таких дітей цілком залежить від навколишнього середовища. Одинадцята школа знаходиться в одному з найскладніших мікрорайонів міста, адже близько 70% учнів проживають в гуртожитках і цей факт вже говорить сам за себе. Ще один фактор, що негативно позначається на навчально-виховному процесі - це велика кількість дітей, чиї батьки перебувають за кордоном, та учнів, схильних до правопорушень.



У 2004-2005 н.р. на внутрішньому обліку учнів, схильних до правопорушень, перебував 31 учень, у 2007-2008 н.р. – 15, у 2012-2013 н.р – 2 учні.

Профілактична робота в школі проводиться у таких напрямках:

- робота шкільної ради з профілактики правопорушень;


 • облік і постійна профілактично-корекційна робота з учнями, схильними до правопорушень, та з учнями, схильними до девіантної поведінки;

 • суворий контроль за обліком відвідування учнями школи.

Вивчаю особливості контингенту учнів школи, причини виникнення важковиховуваності, шляхи роботи з ними та їх сім’ями. Планую, координую та

узгоджую роботу з даного напрямку разом із заступником директора з виховної роботи. Матеріали з досвіду роботи надруковано у газеті «Психолог».[3][4][11][14][17]



 1. Пропаганда здорового способу життя, профілактика шкідливих звичок. З 2005-2006 навчального року школа працює за програмою профілактики шкідливих звичок серед учнівської молоді «Ескейп» (Додаток 12) (Додаток 13). Традиційним стало проведення психологічною службою школи марафону «Школа – територія здоров’я» та «Знати сьогодні, щоб жити завтра», під час яких проводяться: розважально-пізнавальна гра для учнів 7-х класів «Колесо життя» [6], відеолекторії («Правда про СНІД», «Правда про наркотики», «Правда про куріння», «Правда про алкоголь», «А мене ви питали?»...), зустрічі зі спеціалістами МБФ «Дар життя», волонтерами громадських організацій, а також упорядковані мною тренінгові заняття, які опубліковано в газеті «Психолог»:

- 1 заняття: «Цікавість. Реальність. Вибір»;

- 2 заняття: «Здоровий спосіб життя – чи життя у своє задоволення?»;

- 3 заняття: «Хочеш бути сучасним? Будь здоровим!»; [2]

- «СНІД: право вибору» (для учнів 9 – 10 класів) [16]

Я є керівником шкільного волонтерського загону «Алібі», учасники якого у 2009 році отримали перемогу у міському та стали дипломантами обласного етапу Всеукраїнського конкурсу «Молодь за здоровий спосіб життя». Метою загону є створення умов у школі, які сприяють зменшенню кількості учнів, що палять, шляхом їх поінформованості про шкідливість куріння та демонстрації альтернативних способів проведення часу через проведення інтерактивних форм роботи і залучення батьківської громадськості.

Я є куратором комітету здоров’я в учнівському парламенті, а проведення у вересні традиційних, упорядкованих мною, тренінгових занять з членами учнівського самоврядування «Школа лідерів» завершуються створенням комітетів учнівського парламенту та написанням проектів, які будуть реалізовані протягом навчального року.



 1. Традиційним стало проведення «Тижня толерантності» у школі, під час якого відбуваються заходи згідно плану (Додаток 15): розважально-пізнавальна гра для учнів 6-х класів «Веселий потяг», подорож у «Країну Ввічливості», виставка малюнків учнів початкових класів «Добре та погане у наших вчинках», години класного керівника на теми толерантності. Кожен класний колектив придумує емблему та девіз, педагоги школи визначають «колір класу», а у коридорах розміщуються вислови відомих людей про толерантність. На допомогу класним керівникам у проведенні ГКК мною упорядковано брошури: «Ніщо не цінується так дорого і не обходиться так дешево, як ввічливість» та «Вічні цінності людини».

 2. Робота з педагогічним колективом - невід’ємна частина у досягненні доброго результату виховання. Це виступи на засіданнях методичних комісій вчителів початкових класів, класних керівників 5-8, 9-11 класів, інтегровані уроки з вчителями-предметниками (Додаток 16), виступи на педрадах і співпраця з адміністрацією школи.

Матеріали з досвіду роботи надруковано у газеті «Психолог».[4][8][17]

 1. Робота з батьками: виступи на батьківських зборах, індивідуальні консультації, цикл упорядкованих мною тренінгових занять «Усвідомлене батьківство».

Пропоную такі теми для обговорення на батьківських зборах:

- «Ваша дитина першокласник. Режим дня. Як допомогти дитині адаптуватися в школі»(вересень, 1 класи). Упорядковано брошуру «Ваша дитина йде до школи» (Додаток 17)

- «Навчити вчитися. Здібності: коли і як вони розвиваються» (жовтень, 1 класи).

- «Батькам про права дитини. Умови успішного виховання в сім’ї» (березень, 1кл).

- «Сім’я і гармонійний розвиток дитини» (жовтень, 2 -5 класи).

- «Психічне та психологічне здоров’я дитини» (листопад, 2-5 класи).

- «Стиль сімейного виховання. Про заохочення і покарання дітей у сім’ї» (березень - квітень, 2-5 класи),

- «Спокійні батьки – спокійні діти» (вересень, 6-8 класи).

- «Психологічні особливості виховання підлітків. Проблеми «перехідного віку»(листопад,6-8 класи). Упорядковано брошуру «Батькам про підлітка» (Додаток 18) [10]

- «Роль батьківського та педагогічного колективу у формуванні культури ЗСЖ дитини» (грудень, 6-8 класи).

- «Конфлікт: шляхи вирішення» (березень, 6-8 класи),

- «Психологічні особливості дитини старшого шкільного віку. Проблеми виховання (вересень, 9-11 класи).

- «Врахування інтересів здібностей та нахилів підлітків у виборі професії» (березень, 9-11 класи).

11. Профорієнтаційна робота – як здійснення психолого–педагогічного супроводу допрофільного і профільного навчання.

Проблема вибору професії завжди була актуальною і тим більше, залишається такою в сучасних умовах. Яку професію обрати – одне з головних завдань у житті кожної людини. З причини незнання правил вибору професії, ситуації на ринку праці, відсутності практичного досвіду професійної діяльності близько 40% молодих людей обирають професію, яка не відповідає їх інтересам, нахилам та вподобанням. Особливо значущою є проблема набуття учнями адекватних знань про певний рід професійної діяльності, власні можливості оволодіння нею. На ринку праці склалася парадоксальна ситуація – безробіття і дефіцит кадрів. Значна частина молоді після закінчення навчального закладу змушена працевлаштовуватися не за фахом, одержувати статус безробітного або взагалі виїжджати в пошуках роботи за межі області або держави.

Проблема підготовки учнів до свідомого вибору професії стає особливо актуальною тому, що орієнтація на певну професійну діяльність, свідомий вибір свого життєвого шляху є невід’ємною складовою всього навчально-виховному процесу в школі.



Метою моєї роботи є допомогти учневі:

 • з’ясувати власні потреби (чого хочу?) та власні можливості (що можу?);

 • провести аналіз можливостей «ціль –засіб»;

 • чітко сформулювати мету( визначитися у своїй професійній спрямованості);

 • зробити вибір та в майбутньому відчути щастя життєвої реалізації;

Надаючи допомогу учням у виборі професії ставлю перед собою завдання:

 • допомогати учневі зосередитися та визначитись в тому, чого він «хоче» - його бажання, інтереси, нахили, і що він «може» - які в нього знання, здібності, стан здоров’я, і наскільки виникає «потреба» його вибору на ринку праці;

 • виявляти та формувати в школярів стійкі професійні інтереси, здібності та можливості.

Здійснюючи психолого-педагогічний супровід допрофільного та профільного навчання розробила систему профорієнтаційної роботи психолога у ТЗОШ №11 (Додаток 9) .

При створенні моделі профорієнтаційної роботи в школі важливо було врахувати, що:



 • побудова профорієнтаційної роботи має відбуватись на основі врахування вікових особливостей учнів;

 • конструювання пізнавального профорієнтаційного матеріалу - на основі принципів системності, послідовності й наступності;

 • застосування активних методів навчання та виховання в профорієнтаційній роботі;

 • реалізація творчих зв'язків класного керівника з батьками і вчителями-предметниками, представниками центру зайнятості, навчальних закладів міста, області, представниками трудових колективів підприємств міста.

При дотриманні вище сказаного очікуємо таких результатів:

 • підвищення інформованості учнів про професії та створення позитивного іміджу професій;

 • забезпечення профінформаційних, профконсультаційних потреб учасників навчально-виховного процесу;

 • функціонування бази профорієнтаційного досвіду задля передачі його колегам.

Важливим етапом профорієнтаційної роботи психолога є психологічна просвіта, а саме :



 • виступи перед педагогічним колективом з метою надання інформації, необхідної для успішної організації навчання та виховання дітей, формування соціально компетентної особистості випускника загальноосвітньої школи, побудови взаємостосунків з учнями та колегами, професійного становлення;

 • психологічна просвіта серед батьків, орієнтована на допомогу в організації ефективних батьківсько-дитячих стосунків;

 • просвітницька робота з учнями, спрямована на отримання ними знань, необхідних для повноцінного психофізичного розвитку, успішного навчання, професійного становлення, формування соціальної компетентності.

Щоб вибір професії був справді свідомим і вільним, необхідно враховувати принаймні три фактори: інформованість про світ професій, знання своїх особистісних особливостей, уміння співвідносити особисті якості з вимогами, які пред'являють професія і спеціальність. Уся шкільна робота повинна сприяти професійному самовизначенню учнів, насамперед виявленню й розвитку схильностей і здібностей, формуванню мотивів вибору професії, професійних інтересів, моральних та інших якостей, важливих для майбутньої трудової діяльності.

Психолого-педагогічна функція профорієнтації – це перш за все виявлення і формування інтересів, нахилів, здібностей школярів, визначення шляхів і умов ефективного управління їх професійним самовизначенням. Також це – формування професійних намірів у відповідності з інтересами і потребами конкретного регіону у кадрах.
Отже, професійна орієнтація повинна забезпечити оптимальне поєднання особистих бажань і суспільних потреб. Профорієнтаційна робота повинна служити одній меті – активізувати учня, сформувати у нього прагнення до самостійного вибору професії з урахуванням отриманих знань про себе, своїх здібностях і перспективах їх розвитку. В цьому йому повинні допомогти батьки, вчителя та шкільний психолог.

Для того, щоб активізувати профорієнтаційну роботу у своїй школі я розробила авторську програму факультативного курсу для учнів 8 класів «Психологія вибору професії та підготовка до трудової діяльності», яка у 2008 р. була нагороджена Дипломом ІІІ ступеня Управління освіти і науки Тернопільської облдержадміністрації за перемогу в обласному конкурсі навчальних програм, курсів за вибором та факультативів. (Додаток 8)

За час проведення факультативного курсу було здійснено моніторингове дослідження (додаток 19), яке показало, що проблема профорієнтації для учнів є актуальною, а висока результативність обумовлена зацікавленістю учнів до вирішення цієї проблеми через виконання програми факультативу. Учні виявили бажання упорядкувати інформацію про ряд професій, які були використані під час проведення «Тижня профорієнтації у школі» та подані на апробацію в ТОКІППО для використання у методичному посібнику (Додаток 7: «Ярмарка професій»).

У 2009 році при проходженні курсової підготовки в ТОКІППО, працювала над курсовою роботою «Психологічні аспекти профорієнтаційної роботи учнів» (Додаток 10)

Співпрацюю з Тернопільським обласним центром зайнятості: організовуємо спільні зустрічі в «Будинку праці» для учнів з метою поінформованості їх про професії та стан ринку праці (Додаток 5)

Обмінююсь досвідом роботи з колегами міста та області, зокрема :

- семінар для методистів, відповідальних за впровадження профільного навчання у 2011 р. (методист ТОКІППО Мороз Г.П.). (Додаток 2);

- семінар-тренінг «Розвиток психогігієнічних навичок педагогів-організаторів Шкіл сприяння здоров’ю». у 2011 р.(методист Олендер І.О.). (Додаток 4);

- провела семінар для психологів міста на тему: «Вибір професії, або задача з багатьма невідомими». Матеріали семінару опубліковано в газеті «Психолог» № 45, грудень 2004 року;

- у лютому 2012 р. на базі ТЗОШ №11 відбувся семінар для психологів ЗНЗ області «Інноваційні методи профорієнтаційної роботи практичного психолога» (методист Коротюк З.М.). (Додаток 3);

- у березні 2012 р. провела семінар для психологів ЗНЗ м.Тернополя на тему: «Інтерактивні методи профорієнтаційної роботи практичного психолога» (методист Несмашна Г.Є.) (Додаток 1).


Була учасником круглого столу в «Домі книги» «Навчання. Робота. Кар’єра.» (4.10.2012) (Додаток 6)

Я – член творчої групи психологів області, яка працює над створенням методичного посібника, що допоможе систематизувати роботу та комплексно підійти до профорієнтаційного супроводу учнів, батьків, педагогів. Запропонувала ряд матеріалів з досвіду своєї роботи. (Додаток 7)

Організовувала засідання батьківського всеобучу, на яких обговорювалися теми:

- «Вибір професії – крок до життєвого успіху»;

- «Професійне самовизначення старшокласника»;

- «Врахування інтересів, здібностей, нахилів підлітка у виборі професії»

Неодноразово виступала на методоб’єднаннях класних керівників міста та області, де обмінювалась своїм досвідом роботи.

Своїми напрацюваннями ділюся з колегами через публікації у фахових виданнях.



Список опублікованих матеріалів:


 1. Три гук О.С. Вибір професії, або задача з багатьма невідомими. /Психолого-педагогічний тренінг для учнів 9-11-х класів //Всеукраїнська газета для психологів, учителів, соціальних педагогів.- грудень 2004. - №45(141). – С. 8-22

 2. Три гук О.С. Хочеш бути сучасним? Будь здоровим! /Тренінгові заняття для підлітків 12-14 років // Всеукраїнська газета для психологів, учителів, соціальних педагогів.- червень 2009. - №22-23(358-359). – С.27-37

 3. Три гук О.С. Школа, в якій я навчаюсь. /Анкета// Всеукраїнська газета для психологів, учителів, соціальних педагогів.- червень 2009. - №22-23(358-359). – С.37-39

 4. Три гук О.С. Діти з особливими потребами - у школах. /Виступ на педагогічній раді// Всеукраїнська газета для психологів, учителів, соціальних педагогів.- червень 2009. - №22-23(358-359). – С.27-37

 5. Три гук О.С. Емоційно-особистісна сфера / Корекційно-розвивальне заняття з елементами арт-терапії// Всеукраїнська газета для психологів, учителів, соціальних педагогів.- січень 2011. - №2(434). – С. 3-7

 6. Три гук О.С. Колесо життя /Розважально-пізнавальна гра для учнів 7 класів// Всеукраїнська газета для психологів, учителів, соціальних педагогів.- січень 2011. - №2(434). – С. 8

 7. Три гук О.С. Агресивність. /Комплекс занять для дітей 6-7 років// Всеукраїнська газета для психологів, учителів, соціальних педагогів.- січень 2011. - №2(434). – С. 8-11

 8. Три гук О.С. Семінар для вчителів початкових класів /Робота психолога з педагогами// Всеукраїнська газета для психологів, учителів, соціальних педагогів.- січень 2011. - №2(434). – С.12-15

 9. Три гук О.С. Профільне навчання /Виступ на педагогічній раді// Всеукраїнська газета для психологів, учителів, соціальних педагогів.- січень 2011. - №2(434). – С.16-17

 10. Три гук О.С. Батькам про підлітка /Робота психолога з батьками// Всеукраїнська газета для психологів, учителів, соціальних педагогів.- січень 2011. - №2(434). – С. 17-18

 11. Три гук О.С. Проблеми спілкування в системі «батьки – діти» / Робота психолога з батьками// Всеукраїнська газета для психологів, учителів, соціальних педагогів.- січень 2011. - №2(434). – С. 18-19

 12. Три гук О.С. Розвиток комунікативної компетентності /Корекційна програма для підлітків. // Робота психолога з батьками// Всеукраїнська газета для психологів, учителів, соціальних педагогів.- січень 2011. - №2(434).-Тематична вкладка

 13. Три гук О.С. Я – асертивний /Соціально-психологічний тренінг для старшокласників// Робота психолога з батьками// Всеукраїнська газета для психологів, учителів, соціальних педагогів.- лютий 2011. - №5(437). – Тематична вкладка

 14. Три гук О.С. Як підготуватись до навчання у п’ятому класі /Батьківські збори// Робота психолога з батьками// Всеукраїнська газета для психологів, учителів, соціальних педагогів.- квітень 2011. - №13(445). – С. 11-12

 15. Три гук О.С. Психолог освіти – це… /есе// Робота психолога з батьками// Всеукраїнська газета для психологів, учителів, соціальних педагогів.- квітень 2011. - №2(434). – С. 8-9

 16. Три гук О.С. СНІД – право вибору /Тренінг для старшокласників // Робота психолога з батьками// Всеукраїнська газета для психологів, учителів, соціальних педагогів.- липень 2011. - №28(460). – С. 18-27

 17. Три гук О.С. Відхилення у поведінці неповнолітніх. Суть і види девіацій// Робота психолога з батьками// Всеукраїнська газета для психологів, учителів, соціальних педагогів.- квітень 2012. - №8(488). – С. 31-33

Для підвищення професійної майстерності пройшла навчання та отримала сертифікати про прослуханий курс «Соціальна робота в громаді» (Християнський дитячий фонд), «Система гуманістично-особистісного підходу до дітей в освітньому процесі» (авторська програма академіка Ш.О.Амонашвілі), у міжнародному семінарі «Моральне виховання учнів і профілактика шкідливих звичок», сертифікати асоціації практикуючих психологів Івано-Франківського обласного центру практичної психології «Індивідуальне психологічне консультування в роботі психолога закладу освіти», «Використання піскової терапії в роботі практичного психолога та соціального педагога» , «Використання арт-терапії в роботі практичного психолога та соціального педагога».

Співпрацюю з кафедрою психології та соціальної роботи Тернопільського Національного Педагогічного Університету ім. В.Гнатюка, щороку приймаю студентів для проходження практики, презентую свою роботу під час лекцій-виступів перед майбутніми психологами.

За сумлінну та багаторічну працю була нагороджена Грамотами управління освіти Тернопільської міської ради, управління освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації, Тернопільським національним педагогічним університетом імені Володимира Гнатюка, Дипломами управління освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації, подякою головного редактора газети «Психолог», «Психолог дошкілля», «Дефектолог», «Соціальний педагог», свідоцтвами управління освіти Тернопільської міської ради, Тернопільською міською радою, «Громадським визнанням» в галузі психології видавництвом «Шкільний світ», газетою «Психолог», Інститутом психології ім.Г.С.Костюка НАПН України, Українським НМЦ практичної психології і соціальної роботи (переможець у номінації «Професійно-інформаційна робота»).






База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка