Психолого-педагогічні аспекти запровадження дистанційної освіти та їх вплив на діяльність студентів і викладачів університетівДата конвертації13.03.2016
Розмір39 Kb.
Г.О.Козлакова, доктор педагогічних наук,

провідний науковий співробітник

(Інститут вищої освіти АПН України, м.Київ)
Психолого-педагогічні аспекти запровадження дистанційної освіти та їх вплив на діяльність студентів і викладачів університетів
There are analyzed specific features of computer and distance education on the base of some Internet-resources and represented negative/positive features of using distance training systems by faculty at higher schools. It is described, that students prefer this type of education because of simplicity, innovation and comfort of using; tutors and professors must be ready for this activity.
Сучасність вимагає від педагогів вищої школи не тільки новиз знань і викладання нових дисциплін, але й застосовування нових методів у педагогічній діяльності. До таких методів відносяться технології дистанційної освіти (ДО), яка поширюється завдяки глобальним і локальним комп'ютерним мережам, зокрема Інтернету. Упродовж останніх років у системі вищої освіти різних країн відбулися істотні структурні зміни, обумовлені розвитком глобальної мережі та зростаючим впливом її на всі сторони життя суспільства. Модернізація системи вищої освіти України базується на застосуванні інформаційних технологій. Дистанційні методи навчання, які мають високий ступінь мобільності, охоплюючи різні предметні галузі знань та широкий студентський контингент, діють на необмеженій відстані і стають однією з найефективних і перспективних систем підготовки фахівців.

Істотно, що системи ДО доповнюють очну і заочну форми навчання, удосконалюючи і розвиваючи їх, сприяючи інтеграції різних освітніх структур і зміцненню системи безперервної освіти громадян. Поширенню систем ДО в університетах сприяє широке використання інформаційних технологій і накопиченого світового досвіду. В Інтернеті представлено кілька тисяч сайтів ДО. Одним із прикладів вдало складеного вітчизняного сайту може служити портал http://www.escc.com.ua компанії ЄШКО (Європейська Школа Комп'ютерної Освіти), м. Харків. Проте найбільша кількість сайтів ДО належить російським університетам і навчальним компаніям. У цьому легко переконатися, якшо увійти на портал http:// www.catalog.alledu.ru/distans, який представляє у вигляді гіперпосилань всю освіту Інтернету.

Окремий інтерес представляє дистанційне навчання психології, подане на порталі http://www.psyfactor.by.ru/teach.htm. Цій проблемі, як і проблемам педагогіки ДО взагалі, присвячено досить велику кількість наукової і методичної літератури. Відзначимо, що серед авторів, які опрацьовують психолого-педагогічні проблеми ДО, достатньо і вітчизняних фахівців. У зв'язку із зростанням значимості ДО в сучасному світі найближчим часом можна очикувати сплеск інтересу до цих досліджень у нашій країні.

Позначимо основні переваги ДО – можливість оперативно, швидко, якісно, естетично передавати навчальну інформацію й одержувати інформаційний відгук. ДО надає широку можливість для самостійної роботи студентів, зокрема щодо впорядкування інформації – написання творів, звітів, рефератів тощо. Інтернет дозволяє швидко одержати інформацію з найбільш цікавої для студента тематики. Переведення ресурсів бібліотек на електронні носії полегшує студенту процес одержання й обробки інформації. З'являється відсутня раніше зручність роботи з математичним апаратом (MathCAD, Math Lab), кресленнями (AutoCAD) тощо. Прикладом максимально наближеного до завершеного циклу ДО може служити навчання водінню автомобіля за допомогою комп'ютера й інтерактивне складання тестів.

Відомо, що не всі студенти добре сприймають текстову навчальну інформацію з екрана комп'ютера, тому бажано використовувати мультимедійні комп'ютерні можливості. Лекція, надиктована викладачем, може прослуховуватися студентом у зручний для нього час. Оскільки зоровий нерв людини значно товстіше слухового, то це фізіологічно обумовлює пріоритет візуального сприйняття інформації. Проте для повноти картини ДО прослуховування мультимедійних лекцій також недостатньо. Необхідним є гармонійний комплекс відео і звукового ряду. Комп’ютерні технології, застосовувані в ДО, дозволяють у режимі реального часу вести оперативну двосторонню передачу навчальної інформації. Діалог між викладачем і студентом може бути інтерактивним. Один з прикладів – прискорене проведення прес-конференцій. Все це дозволяє вивільняти час викладача для наукової праці і підготовки нових методичних матеріалів.

Розглянемо тепер недоліки сучасних систем ДО. У першу чергу це втрата людського фактора. Відбувається знеособлювання ролі педагога. Навчальна інформація втрачає індивідуальний стиль викладу педагогом через відсутність можливості аудіовізуального контакту з носієм інформаційної культури. Спілкування студента з педагогом зводиться до механічної передачі інформації. Втрачається можливість всебічної оцінки студента педагогом через відсутність невербальної інформації. Частково ці недоліки можна усунути шляхом проведення відеоконференцій і використання мультимедійних можливостей. Однак, поки цей шлях доступний тільки у високорозвинених країнах через високу собівартість відповідного телекомунікаційного устаткування.

У випадку ДО викладач не має можливості емоційно оцінити результати своєї праці. Самооцінка викладача за реакцією студентів та його вдосконалення у ході навчального процесу відсутня. Частково це можна виправити за рахунок проведення різних тестів, заповнення студентами анкет з подальшим аналізом інформації викладачем. При цьому відбувається спроба заміни живого спілкування механічним аналізом інформації, що внаслідок особливостей людської психології не є адекватним.

Нажаль, у деяких країнах виховання наукової культури майбутнього фахівця залишається поза дистанційним освітнім процесом, що не сприяє можливості прищепити студентам ту чи іншу наукову культуру як культуру людського спілкування у певному науковому або педагогічному середовищі. У силу цього в процесі ДО для студента штучно створюється шизоідний світ: спілкування з людиною замінюється спілкуванням з комп'ютером. В результаті студент може стати фахівцем, який володіє певною інформацією і не знає, як її донести до інших людей, тобто не володіє мистецтвом її передачі іншим людям без допомоги комп'ютерних технологій.Таким чином, створення комп'ютерної реальності в найближчому майбутньому не зможе повністю замінити людську реальність, тому що ДО є лише інструментом поширення і вдосконалення освітніх послуг, що їх надає система вищої освіти.


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка