Р. Урок №22 розділ 5: статути Збройних Сил України. Тема 1: військовослужбовці та відносини між ними. М е т аСкачати 155.9 Kb.
Дата конвертації12.03.2016
Розмір155.9 Kb.
М

ІНІ – ПІДРУЧНИК

із ″Захисту Вітчизни″


Прізвище та ім’я учня _________________________ Клас: 10 Дата: 30.03.2011 р. Урок № 22

Р О З Д І Л 5: статути Збройних Сил України.

Т Е М А 1: військовослужбовці та відносини між ними.

М е т а:


 • ознайомити учнів з поняттям про військові статути Збройних Сил України, формою одягу військовослужбовців Збройних Сил України;

 • вивчити загальні обов’язки військовослужбовців, військові звання та знаки розрізнення;

 • формувати в юнаків повагу до статутів як закону, який потрібно виконувати;

 • досягти свідомого виконання вимог військових статутів Збройних Сил України;

 • прищилити інтерес до служби у Збройних Силах України;

 • продовжити формування розгорнутої навчальної діяльності (вміння самостійно здобувати знання);

 • удосконалювати загально пізнавальні навички: вміння аналізувати, систематизувати, виділяти головне та інші;

 • удосконалювати вміння та навички учнів працювати з комп’ютерною технікою;

 • виховувати в учнів повагу до Збройних Сил України, її воїнів, дисциплінованість, наполегливість, працьовитість.

Навчальні питання: 1. Поняття про військові статути.

 2. Військові звання військовослужбовців Збройних Сил України;

 3. Знаки розрізнення військовослужбовців Збройних Сил України;

 4. Форма одягу;

 5. Загальні обов’язки солдата (матроса) у повсякденній діяльності.1

Актуалізація опорних знань з теми ″Міжнародне військове співробітництво″

Алгоритм дій:

* вчитель роздає назви 7 країн (на пустих аркушах паперу), у яких підрозділи Збройних Сил України сьогодні здійснюють миротворчу діяльність;

* доки 1-й учень розповідатиме про ООН, а 2-й про НАТО, інші повинні:


 • підійти до столу вчителя та відібрати герб, прапор, національну валюту й фото президента цієї країни і приклеїти це все під відповідними написами на аркуші паперу;

 • надписати назву національної валюти, столицю, дату отримання незалежності та прізвище і ім’я президента країни;

 • написати на зворотній стороні паперу таку інформацію: повну назву Місії, з якого терміну організована, скільки українських вояків її виконують, у якому місті та основні завдання;

 • надалі Вам необхідно показати усім учням класу аркуш паперу із прикріпленими картинками, показати цю країну та її столицю на політичний карті світу.
2

Мотивація навчальної діяльності

Дай відповіді на запитання "так" чи "ні" та постав позначку + у відповідній клітинці

п/п


Запитання

Відповідь

"так"

"ні"

1

Чи знаєш ти, що таке військовий статут?2

Чи знаєш ти скільки видів загальновійськових статутів існує у Збройних Силах України?3

Чи знаєш ти, про що їде мова у стройовому статуті Збройних Сил України?4

Чи знаєш ти які офіцерські військові звання існують у Збройних Силах України?5

Чи знаєш ти, що таке шеврон?6

Чи чув ти що-небудь про загальні обов’язки військовослужбовців Збройних Сил України?7

Чи знаєш ти чим військова форма одягу солдата відрізняється від офіцерської?РАЗОМ


Вивчення нового матеріалу

3

Військові статути Збройних Сил України.

* інтерактивна методика "доміно": користуючись матеріалом слайда № 4-8 презентації та матеріалом підручника (стор. 58-59) підберіть правильні закінчення до запропонованих фраз;

* запишіть правильний зв'язок між фразою та її закінченням (наприклад, 1:6, 2:8 і т.д.).1

Статути ЗС України

1

визначає повсякденне життя і діяльність в/с у в/ч, загальні права та обов’язки в/с і взаємовідносини між ними, правила внутрішнього розпорядку у в/ч і її підрозділах, обов’язки основних посадових осіб в/ч та її солдатів (матросів)

2

Загальновійськові статути ЗС України

2

перший російський статут ″Сторожової та станічної служби″ воєводи М.І. Воротинського: визначав порядок несення служби і дотримання дисципліни (самовільне залишення поста – смертна кара)

3

Бойові статути ЗС України

3

визначає дії підрозділів і частин у пішому строю і на машинах, у розгорнутих, похідних строях і передбойових порядках, місце Бойового Прапора в/ч в строю, порядок його внесення і винесення, а також обов’язки в/с перед шикуванням і в строю

4

Статут внутрішньої служби ЗС України

4

Петр І видав ″Статут військовий та Артикул військовий″: даби всякий чин знал свою должность и своїм поведеним не оговаривался.

5

Статут гарнізонної та вартової служб ЗС України

5

визначають основи ведення сучасних бойових дій в різних умовах і сприяють формуванню у в/с високих морально-психологічних і бойових якостей.


6

Стройовий статут ЗС України

6

визначає організацію і порядок несення гарнізонної і вартової служб, права й обов’язки посадових осіб гарнізону та в/с, які залучаються до їх несення

7

Дисциплінарний статут ЗС України

7

указом Президента були затверджені і набули чинності Тимчасові статути ЗС України

8

Взвод, відділення, танк

8

встановити у військах ″твердий″ порядок, дати єдині вказівки у навчанні, вихованні і бойовій підготовці військовослужбовців Збройних Сил України, чітко визначити коло обов’язків воїнів, їх командирів та порядок їх виконання.

9

1716 рік

9

визначає сутність військової дисципліни, обов’язки в/с щодо її додержання, встановлені в армії види заохочень і стягнень, дисциплінарні права командирів (начальників), а також порядок подання в/с заяв, пропозицій і скарг

10

7 жовтня 1993 року

10

їх вимог дотримуються усі в/с, незалежно від військового звання та посади

11

Всі вимоги статутів спрямовані на досягнення однієї мети

11

зведення законів військової служби, де визначені права і обов’язки військовослужбовців, характер стосунків між ними та які суворо і точно регламентують всі сторони побуту, повсякденної діяльності, виховання, навчання і бойової підготовки воїнів, дають вичерпні вказівки з питань підтримки дисципліни, організованості і порядку у військах.

12

1571 рік

12

бойовий статут для найнищої тактичної ланки Збройних Сил України


Зв'язок між фразою та закінченням:


4

Військові звання військовослужбовців Збройних Сил України

(випереджаюче завдання).* уважно подивіться презентацію (прослухайте повідомлення), яку підготували ваші товариші та заповніть таблицю:

Військові звання (армійські)

Категорії

Назва

Дата виникнення

Погони

1

Рядовий склад

Рядовий
2

Сержантський та старшинський складСтарший сержант


3Капітан4

Старший офіцерський склад

Майор

5


Генерал - полковник
5

Знаки розрізнення військовослужбовців Збройних Сил України.

Алгоритм дій:

 • розподіліться на групи по 2 чол.;

 • інтерактивна методика "криптограма": уважно подивіться матеріал презентації вчителя стосовно знаків розрізнення військовослужбовців Збройних Сил України;

 • по ходу презентації робіть надписи до малюнків;

 • після її закінчення отримайте у вчителя криптограму, на якій закодована назва знака військового розрізнення;

 • уважно перегляньте правила її заповнення та напишіть ваші прізвище та ім’я ;

 • поміркуйте та запишіть літери у відповідному порядку, щоб отримати назву знаку розрізнення;

 • коли справитись із завданням, підніміть руку та за командою вчителя підійдіть до його столу (із листком криптограми), візьміть закодований на вашому аркуші знак військового розрізнення та віддайте це все вчителю.6

Форма одягу військовослужбовців Збройних Сил України.

* уважно подивіться слайди презентації № 9-18 та заповніть схеми й таблиці міні-підручника;

* дайте відповідь на додаткове запитання.


Робоча (спеціальна)

п/п


Назва

Одне з правил носіння

1
під час прийняття військової присяги

2
у дні свят на урочистих засіданнях.

3
на класних заняттях в аудиторіях.

4
під час несення добових нарядів.

5
під час обслуговування техніки та озброєння.
Чи дозволяється в/с Збройних Сил України носити спортивний одяг та взуття?Вид військ:
7

Загальні обов’язки солдата (матроса).

Самостійна робота з підручником

(5 хв.)


 • робота з текстом "залатай латку": уважно прочитайте матеріал підручника (стор. 64-65);

 • впишіть у запропоновану частину тексту пропущені ключові слова ("латки"), визначені нижче;

 • для зручності закреслюйте вписані слова;

 • запишіть у листок самооцінювання кількість правильно написаних "латок" за 5 хв. роботи із текстом (всього 12).

Обов’язки солдата (матроса).


Рядовий (матрос) у мирний і воєнний час _______________ за точне і вчасне виконання покладених на нього обов'яз­ків і поставлених перед ним завдань, а також за _____________ у справному стані своєї зброї, за збереження техніки і виданого йому майна. Він ____________________ командирові відділення.
Рядовий (матрос) зобов'язаний:

 • _______________ повагу до командирів (начальників) і старших;

 • _______________ честь і гідність товаришів по службі, до­тримуватися правил військової ввічливості, поведінки і привітання;

 • зразково виконувати службові обов'язки, _____________ вивчати військову справу;

 • засвоювати все, чого навчають _______________ (начальники);

 • бути готовим до виконання _______________, пов'язаних із захистом народу України;

 • зберігати державну _______________ ;

 • точно, ініціативно і сумлінно _______________ накази командирів (начальників);

 • _______________ загартовувати себе, вдосконалювати свою фізичну підготовку;

 • __________________ володіти зброєю і технікою, тримати її завжди справною, вичищеною, готовою до бою;

Повсякденно, виявляти, відповідає, досконало, сумлінно, підпорядкований, шанувати, виконувати, командири, таємницю, утриман­ня, завдань.
8

Закріплення та корекція знань з вивченої теми

(тестова вправа). • відкрийте відповідний файл на робочому столі;

 • впишіть своє прізвище та їм’я;

 • за 2 хв. виконайте 12 завдань тесту та впишіть вашу оцінку у картку самооцінювання;

 • картку самооцінювання здайте вчителю.

9

Рефлексія

(самооцінка, самоконтроль знань)10

Домашнє завдання

(диференційоване). • оберіть один із запропонованих варіантів домашнього завдання та позначте його:

1

опрацювати тему за підручником: т.. 58 – 60, 64-65 та додатки в кінці підручника;
2

підготувати повідомлення до наступної теми (внутрішній порядок у військовій частині та її підрозділах);
3

скласти кросворд з даної теми (не менше 10 слів).
4

підготувати реферат до будь-якого питання вивченої теми.


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка