Районна творча група вчителів української мови й літератури з проблеми «Робота над текстом художнього твору на уроках української літератури» Навчальний закладСкачати 120.44 Kb.
Дата конвертації20.02.2016
Розмір120.44 Kb.

Районна творча група

вчителів української мови й літератури

з проблеми « Робота над текстом художнього твору

на уроках української літератури»

Навчальний заклад: Іллічівська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів

Братської районної ради

Миколаївської області

імені М.О. ДробітькаУчитель: Фещенко В.В.

Навчальний предмет: українська література

Клас. 5

Тема(за програмою). Євген Гуцало. «Лось». Вічне протистояння добра і зла − наскрізна тема світового мистецтва. Порушення цієї теми в оповіданні «Лось». ТЛ: оповідання

Тема ( креативна). Творіть добро, щоб кращим став цей світ!

Мета: розглянути оповідання «Лось», його жанрові особливості; показати вічну боротьбу добра і зла в мистецтві загалом та в оповіданні зокрема; схарактеризувати образи хлопців як прибічників гуманних переконань; формувати діяльну компетентну особистість; розвивати вміння висловлюватися, критично мислити, давати власну оцінку прочитаному; виховувати співчуття, милосердя, доброту, прагнення берегти й охороняти все живе.

Цілі.

Учні повинні знати: зміст оповідання «Лось», його жанрові особливості, тему, імена героїв; засоби виразного читання прозових творів.

Учні повинні вміти: виразно читати й переказувати оповідання, визначати його тему та жанрові особливості, виокремлювати в ньому і пояснювати найбільш вражаючий фрагмент; давати власну оцінку зображуваному; міркувати про великий світ природи і людини в ньому, про добро і зло, любов і милосердя.

Учні повинні цінувати: світ природи і рідних людей.

Змістові лінії літературної освіти: базова – ціннісно – етична; фонові – літературознавча, комунікативно – мовленнєва.

Компетентності:

− соціальні компетентності (здатність знайти, зберегти і розвинути себе як особистість; розвиток комунікативних якостей; здатність розв’язувати проблеми; формування світоглядних і загальнолюдських ціннісних орієнтирів);

− мотиваційні компетентності (розвиток творчих здібностей, здатності до навчання, самостійності мислення);

−функціональні компетентності: естетична, культурологічна, комунікативна (вміння оперувати набутими знаннями, сформованими навичками, використовувати їх у практичному житті).Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Обладнання: підручник О.М. Авраменко «Українська література. 5 клас», - К.: Грамота, 2013; портрет Євгена Гуцала, комп'ютерна презентація, відео, виставка його книжок.

Форми роботи: музичне відеовітання; «Мікрофон»; озвучування очікуваних результатів; робота з асоціаціями; відеоперегляд, припущення на основі запропонованих слів; робота в групах; читання із зупинками; парний переказ; метод ПРЕС, ''Незакінчене речення", виразне читання, випереджувальні завдання.

Перебіг уроку

І.  Мотиваційна частина.

 1. Емоційний зачин. Музичне відеовітання. Додаток 1.

Любіть травинку і тваринку,

і сонце завтрашнього дня,

вечірню в попелі жаринку,

шляхетну інохідь коня.Л.Костенко

 1. Активізація суб'єктного досвіду. «Мікрофон».

- Що таке мистецтво?

- Назвіть відомі вам види мистецтва. (Живопис, кіно, музика, література.)

- Назвіть способи образотворення в кожному з видів мистецтва.

- Що є предметом зображення в музиці, живописі, кіно, літературі?

- На уроках української та зарубіжної літератури під час вивчення творів різних авторів ви, мабуть, помітили, що теми, які порушують поети, і письменники, майже однакові. Чому? Назвіть найважливіші з них. 

- Чому тема добра і зла – одна з наскрізних тем не тільки в літературі, а в мистецтві? Назвіть приклади літературних творів, де ця тема є основною.Слайд 1,2

- На уроках етики ви знайомилися з поняттям добра і зла. То що ж є добро?Етична категорія Соціальна вимога

Добро

Поняття моралі Загальнолюдська цінність

- З якими словами у вас асоціюється слово «добро»?

- Назвіть критерії оцінки доброї людини, продовжуючи речення:

Добра людина — це людина, яка... Зла людина — це людина, яка...

- Чи можна стверджувати, що добро завжди перемагає зло? Доведіть свою думку, наведіть приклади. 1. Мотивація навчальної діяльності.

II. Цілевизначення й планування.

 1. Оголошення теми уроку. Слайд 3.

 2. Формулювання цілей.

 3. Складання плану уроку.

Епіграфи. Слайди 4

Природа — вічний зразок мистецтва,

а найвизначніший та найблагородніший

предмет у природі — людина.В. Бєлінський

Природа не храм, а майстерня,

і людина в ній працівник.

І. Тургенєв

IV. Опрацювання навчального матеріалу. Засвоєння змісту оповідання «Лось».


 1. Підготовча робота до сприймання художнього твору.

 • Вступне слово – звернення до учнів. Слайд 5

- У народі кажуть: не всяка стежка без спориша, не в кожної людини добра ду-ша. Одвічне протистояння добра і зла, милосердя і жорстокості, любові й нена-висті супроводить історію людства. І тільки в казках завжди перемагає добро, а в житті, на жаль, часто буває й інакше. Як уникнути необдуманих учинків самому і вберегти інших, нас навчають батьки, вчителі і, звісно ж, література. До чого може призвести легковажність і байдужість, дізнаємося з оповідання Євгена Гуцала «Лось».

Ми вже опрацювали поетичні твори письменника. А чим же прикметна його проза? Літературознавець А. Шевченко так пише про це: «Євген Гуцало з'явився в літературі подібно до того, як молодий Моцарт у музиці. Він приніс із собою багато сонця, чистого неба, простого живого різноголосся природи, запахущої землі, а водночас і високих почуттів, душевного тепла, людського милосердя». У його творах краса: у природі, у людині, у житті. • Семантична карта слова. Із чим асоціюється у вас слово лось? Створімо семантичну карту цього слова. Слайд 6


Лось
спокій

граціягосподар

красадружба
 • Виступ біолога. Слайд 7

 • Перегляд відео «Ручний лось». Як ви вважаєте, чи можлива дружба людини й лося? Що ви довідалися про вподобання лося?

 • Припущення на основі запропонованих слів. Робота в групах.

- Виходячи із заголовка оповідання «Лось», спробуйте спрогнозувати, про що цей твір.

- Зверніть увагу на опорні слова й уточніть зроблені прогнози. Слайд 8Заповідник, великий звір,річка, ополонка, брати, ліс, постріл, замести сліди.

? Як ви думаєте, що могло статися?

? Хто кого врятував?

? Сумною чи веселою буде історія?

 1. Робота з текстом оповідання. Спрямоване читання – складання візитної картки твору.

- Справді, історія буде сумною. Під час читання пам'ятайте про засоби виразного читання.

 • Постановка пошукового завдання. Таблицю учням подано в незаповненому вигляді.


Про що

йдеться


Який спосіб викладу художнього матеріалу

Скільки триває дія

Які дійові особи?

Основні події

Епізод 1:

С. 217, «Він прокинувся…» - с.219, «…та й спливли по той бік…»
Лось у передчутті трагедії.

Розповідний

Хвилини

Лось

 1. Величний звір.

 2. Давні страхи лося.

 3. Схід сонця.

 4. Шлях до річки.
Епізод 2:

С. 219, «Коли лось ступив на лід…» - с., с.222, «…і стригла вухами».Порятунок лося дітьми

Розповідний

У межах години

Два хлопчики

5.У крижаній ополонці.

6.Боротьба за життя.

7.Хлопчики рятують лося.


Епізод 3:

С. 222, «Коли пролунав постріл…»- до кінця.Постріл в лося

Розповідний

Хвилини

Шпичак

8.Підступний постріл.

9.Огидний вчинок дядька Шпичака.

10.Гнів і образа дітей.

11. Як заховати сліди злочину?

12.А лося вже не підняти...


Тема

Врятування хлопчиками лося і підлий вчинок їхнього дядька, який знічев'я згубив тварину.

Основна думка

Засудження жорстокого , байдужого ставлення до природи.

Жанр твору

ОповіданняРобота з першим епізодом

 • Виразне читання учнем. Словникова робота під час читання.

 • Бесіда за змістом.

- Де відбуваються події? ( У заповіднику.)

- Якою подана природа? Які нові слова ви запам'ятали?

- Звідки лось потрапив до заповідника?

- Які небезпеки могли чекати лося в тайзі?

- Чому ж автор передає нам такий неспокій звіра?

- З чого видно, що автор милується його красою? Підтвердіть власні думки словами з тексту.

- Що ж очікував побачити цей величний звір? (схід сонця, с.219). Зачитайте уривок.

- Справді, природа красива й велична. Але в ній діють досить жорстокі закони. • Заповнення таблиці.

Робота з другим епізодом

 • Виразне читання учнем. Словникова робота під час читання.

 • Парний переказ епізоду.

 • Оцінка героїв. Слайд 9

Два хлопчики


Поведінка дітей:

«Але старший брат був розсудливий та відважний, і сокира в його руках не закуняла. Він узявся рубати лід, прокладаючи хід до берега…»Герої

Краса їх дій і почуттівОпис зовнішності: «Обидва плечисті, обидва з широкими, лагідними лицями і схожі один на одного так, як маленький гриб-підберезник схожий на свого більшого сусіда». • Ситуативні завдання на картках (індивідуально).

 1. Уяви себе на місці одного з хлопчиків. Опиши ( усно) свої дії в цій ситуації.

 2. Уяви собі, що лось уміє розмовляти. Передай його «думки» після визволення з льодяної пастки.

 3. Уяви, що ти зустрівся з героями оповідання. Що ти їм скажеш?

 • Заповнення таблиці.

Робота з третім епізодом

 • Виразне читання учнем. Словникова робота під час читання.

- Що ви думаєте про дії наступного героя дядька Шпичака

- Якщо на схемі цифрою 7 позначимо зло, то далі проаналізуємо чинники, які сформували в людині зло. Дослідження ведемо з кінця, з наслідку, а потім з'ясуємо причини цього нелюда.

Що призвело Шпичака до духовного падіння?


7 654321

7- зло, втрата гармонії з природою і з собою (дисгармонія);

6- страх;

5- постріл;

4- посміювався з дітей;

3-вистежував лося;

2 – мав рушницю;

1-радість змагалася з настороженістю.


- Що для вас важливіше: покарати дядька Шпичака чи врятувати лося?

3. Метод «ПРЕС». Узагальнення таблиці.

- Про що йдеться в оповіданні? (Про добро і зло.)

- Доведіть, що твір "Лось" - це оповідання.

а) Я вважаю, що..,

б) Тому що...

в) Наприклад, ...

г) Отже,...

ІV. Рефлексивно – оцінювальний етап.


 1. Підсумок уроку.

- Чим захопило вас це оповідання? Що найбільше вразило? Чому?

- Які почуття викликав твір, які роздуми виникли під його впливом?

- Хто з героїв уособлює добро, а хто зло?

- Чи перемогло зло в оповіданні «Лось»? Доведіть свою думку. 1. Рефлексивна діяльність. Гра «Крісло відвертості».

- Ви всі — у «кріслах відвертості». Всі стільці — чарівні. Вам слід говорити тільки правду.

Запитання

- Розкажіть відверто, коли ви у житті негарно вчинили із природою чи допомогли їй! Ця відвертість допоможе вам стати справжніми захисниками природи.

- Ми, люди, відповідальні за природу, за все живе. Від того, як ми до цього ставимось,— з добром чи зі злом — залежить усе наше життя, бо ми — частинка цієї природи.

- Продовжте думку (незакінчене речення).

— Щоб стати духовно багатою людиною, треба...

— ... треба позбавитись...

— Відповідальність за свої вчинки — це відповідальність за...


 1. Самооцінка та взаємооцінка в парах.

 2. Домашнє завдання.

На вибір: підготуватися до характеристики персонажів; написати продовження змальованої в творі пригоди; скласти розповідь за змістом оповідання "Лось"для гри "Вірю - не вірю"; намалювати ілюстрації до твору.

 1. Емоційний пролог.

Творіть добро, щоб кращим став цей світ,

Не знали б горя щоб старі й малі,

Страждання нищіть нанівець,

Свій слід залиште на землі.

Байдужими не станьте тільки,

І пам'ятайте, що ми — люди.

Творіть добро, піклуйтеся про інших —

І посвітлішає усюди!


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка