Реалізація змісту дошкільної освіти через чинні комплексні та парціальні програмиСкачати 106.38 Kb.
Дата конвертації09.03.2016
Розмір106.38 Kb.
Реалізація змісту дошкільної освіти

через чинні комплексні та парціальні програми
Впродовж багатьох років в місті діє школа удосконалення управлінських умінь керівника дошкільного навчального закладу. Саме проблема реалізації змісту дошкільної освіти через комплексні та парціальні програми розглядалась на черговому семінарському занятті в ДНЗ № 3 (завідувач Лукінова Н.М.).

Завідувач ДНЗ № 6 Майстренко Н.Ю. розповіла про те, як реалізується зміст дошкільної освіти через програму розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» за науковою редакцією Кононко О.Л.

Вихователь-методист ДНЗ № 2 Білявська Л.М. розкрила основні положення програми розвитку дітей дошкільного віку «Впевнений страт» (оновленої) та шляхи реалізації програми, керівник проекту Жебровський Б.М. Провела порівняльний аналіз Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» та програми розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт» за напрямками: • нормативний аспект;

 • тип програми;

 • вік дітей;

 • зміст;

 • структура;

 • особливості структури (наявність ІІ-ої частини, додатків);

 • наявність методичних рекомендацій;

 • кому призначена програма.

Отже, програма розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт» відображає запити практиків та пропонує орієнтири змістового наповнення освітньої роботи з дітьми п’ятирічного віку.

Всі дошкільні навчальні заклади міста працюють за програмою «Я у Світі» та програмою «Впевнений старт».
Вихователь-методист ДНЗ № 18 Рижик Н.О. повідомила, що в програмі «Дитина в дошкільні роки», науковий керівник професор Крутій К.Л., виокремлено психологічні віки:

 • раннє дитинство (перший рік життя – ранній вік, переддошкільний вік – від року до 3 років);

 • дошкільне дитинство (молодший, середній, старший віки).

Кожен віковий період має невипадкову назву:

 • «Маляточко» - освітня програма для дітей раннього та переддошкільного віку;

 • «Кроки до самостійності» - програма для дітей молодшого віку;

 • «Подорож у довкілля» - програма для дітей середнього віку;

 • «Стежинки у Всесвіт» - програма для дітей старшого дошкільного віку.

Розподіл програмного матеріалу в підрозділах «Створення фонду «Хочу», «Створення фонду «Можу» допоможе вихователям зорієнтуватися в організації різноманітної діяльності дитини. Фонд «Хочу» визначає завдання, які стоять перед вихователями щодо розвитку, навчання та виховання кожної дитини. Фонд «Можу» окреслює межі використання дитиною набутих знань у житті.

Зміст програми «Маляточко» систематизовано за 4-ма розділами: • фізичний розвиток. Здоровий малюк;

 • когнітивний розвиток;

 • розвиток особистості;

 • естетичний розвиток.

Структура програми для дітей дошкільного віку побудована з урахуванням ліній розвитку та інваріантної і варіативної частин.

Основне завдання програми «Дитина в дошкільні роки» - озброєння дитини наукою життя; формування базисних характеристик.

Вихователь-методист ДНЗ № 19 Андрійчук С.В. розповіла про сутність програми виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина», науковий керівник Проскура О.В.

Суттєво доопрацьовані всі розділи програми з урахуванням сучасних тенденцій розвитку дошкільної освіти.

Усі розділи є логічно і змістовно взаємопов’язаними, поступово ускладнюються та розкривають картину цілісного розвитку різних сфер особистості дитини впродовж дошкільного періоду. Зручним є те, що у змісті розділу, який стосується кожної вікової групи, матеріал систематизовано за підрозділами. Спочатку подано підрозділи, що містять актуальну для кожної вікової групи інформацію стосовно:


 • особистостей фізичного та психічного розвитку дітей певного віку;

 • завдань освітньої роботи;

 • критеріїв успішної роботи вихователя;

 • організації життєдіяльності дітей та режиму дня.

Виокремлюються розділи і підрозділи: «Діти раннього віку», «Художня література», «Подорожуємо в світ англійської мови», «Діти з особливими освітніми потребами», «Місточок до школи», «Дитина в довкіллі», «Наші старші діти», «Розвивальне предметне середовище дошкільного закладу».

Таке структурування програми «Дитина» значно полегшує її сприйняття вихователями, допомагає чіткіше структурувати матеріал у процесі професійної діяльності.
Вихователь-методист ДНЗ № 21 Жара Л.О. повідомила, що мета програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля», автор-упорядник Білан О.І.- розширити змістовий компонент освітньої роботи з дітьми від 2 до 6 років, розкриваючи етнічні, історичні та соціокультурні особливості Західного регіону.

Завдання програми розглянуті через призму Базового компонента дошкільної освіти. Структуру програми визначають лінії розвитку дитини: фізичний, соціально-моральний, емоційно-ціннісний, пізнавальний, мовленнєвий, художньо-естетичний, креативний. У змісті програми виокремлюють розділи за віковою періодизацією: ранній вік (третій рік життя), молодший дошкільний вік (четвертий рік життя), середній дошкільний вік (п’ятий рік життя), старший дошкільний вік (шостий рік життя), в яких подані стислі психологічні характеристики дітей, завдання розвитку, зміст і форми освітнього процесу з кожного змістового компонента. Кожен розділ змістової частини завершується показниками компетентності дитини.

Значне місце відведене розділу «Фізичний розвиток». У підрозділі «Основи здоров'я» виокремлено завдання щодо формування потреби у здоровому способі життя, виховання ставлення до здоров'я, як до цінності.

Мета реалізації підрозділу «Безпека життєдіяльності» - підготувати дітей до розв’язання складних життєвих ситуацій, навчити їх захищати себе від небезпеки, а також запобігати дитячому травматизму.

У розділі «Соціально-моральний розвиток» введено напрями роботи «Духовне виховання», «Основи правової культури». Підрозділи «Ознайомлення з довкіллям», «Народознавство» включають ознайомлення дітей із сімейними та родинними традиціями, українською оселею, рідним краєм, народним одягом, народною іграшкою, календарно-обрядовими святами, національною кухнею та народними ремеслами Західного регіону.

Зміст підрозділу «Ознайомлення з природою» спрямований на збагачення уявлень про світ природи, формування екологічної культури дошкільника.

Підрозділ «Логіко-математичний розвиток побудований за напрямками: «Кількість та лічба», «Величина», «Геометричні фігури», «Орієнтування в просторі», «Орієнтування в часі». Діти старшого дошкільного віку розв’язують нескладні завдання з народної математики.

Підрозділ «Основи економічної культури» ставить завдання формувати ощадливість у дошкільників.

Запорукою якісної освіти є мовленнєвий розвиток дошкільника. Тому в розділ «Мовленнєвий розвиток» уточнено й конкретизовано завдання з формування правильної звуковимови, збагачення та активізації лексичного запасу, оволодіння граматично-правильним мовленням, зв’язним мовленням. Однією із складових мовленнєвого розвитку є завдання з підготовки дітей до навчання дітей елементів грамоти та підготовки руки до письма.

Художньо-естетичний розвиток представлений такими видами роботи: читання і розповідання художніх творів, інсценування та драматизація за змістом творів, музика, образотворча діяльність. До переліку художніх та музичних творів введені твори авторів Західного регіону.

Для реалізації завдань креативного розвитку пропонується залучати дітей до різноманітних видів роботи: інсценування, драматизація твору з його творчим переосмисленням, втілення творчого задуму в образотворчу діяльність, виготовлення виробів із різноманітних матеріалів, етюди, пантоміма, пошуково-дослідницька діяльність дітей тощо.

Беручи до уваги той аспект, що провідною діяльністю дітей дошкільного віку є гра, то в програмі «Українське дошкілля» розглянуто такі види ігор: рольові, конструкторсько-будівельні, дидактичні, народні, рухливі, настільно-друковані та ігри на розвиток креативності. Особливо багата тематика народних ігор Галичини.

Систематизовано завдання з розвитку трудових умінь.

Показники компетентності вихователь може використати для визначення рівня розвитку дитини в кінці навчального року.


З метою поліпшення якості освітнього процесу та уточнення, розширення, поглиблення змісту дошкільної освіти, в тому числі при наданні додаткових освітніх послуг, у роботі з дітьми можна використовувати й парціальні програми, що були схвалені комісією з дошкільної педагогіки та психології Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. Зокрема, це такі програми:

 • «Англійська мова для дітей дошкільного віку», автор Шкваріна Т.М.;

 • «Дитяча хореографія», автор Шевчук А.С.;

 • «Кольорові долоньки», автор Ликова І.О.;

 • «Українотворець», керівник авторського колективу Кононенко П.П.;

 • «Лего - конструювання», автор Пеккер Т.В.

В дошкільному навчальному закладі «Школа Монтессорі для дітей віком від 2 до 7 років»проводяться заняття з англійської мови за програмою «Англійська мова для дітей дошкільного віку».

Розпочинається навчання англійської мови з молодшого дошкільного віку. Учитель проводить 12 занять на тиждень, в кожній групі по 4 заняття на тиждень. Тривалість заняття залежить від вікової групи і в середньому триває 15-25 хвилин. Діти працюють підгрупами.

На заняттях з англійської мови діти постійно перебувають в умовах уявної ігрової мовленнєвої ситуації. Створювати особливу атмосферу заняття допомагають макети, вивіски різного розміру (хатина в лісі, кафе, цирк), шапочки-маски казкових героїв, костюми, ігрові набори, малюнки.Про парціальну програму «Дитяча хореографія» розповіла вихователь-методист ДНЗ № 12 Іванушко О.В. Програма складається з 4 розділів:

 1. Принципи, мета, основні завдання хореографічної освіти дітей від 3 до 7 років.

 2. Зміст хореографічної діяльності дітей від 3 до 7 років.

 3. Хореографічні досягнення дітей від 6 до 7 років.

 4. Варіативність запровадження програми.

Другий розділ програми «Зміст хореографічної діяльності дітей від 3 до 7 років» викладено у кількох змістових лініях. Змістові лінії в програмі першого року навчання:

 • «Таємниці Терпсіхори»;

 • «Дитяча образно-ігрова веселка»;

 • «Українські музично-хореографічні традиції».

Змістові лінії у програмі другого року навчання збільшуються за обсягом і кількістю. З’являється змістова лінія «Танцювальні подорожі Всесвітом». А от програма третього і четвертого років навчання поповнюється змістовими лініями «Запрошення до балу» і «Сучасне пластично-образне танцювання».

Набуття навичок танцювального руху – одне із головних програмових завдань хореографічного навчання.

Важливою педагогічною умовою успішного хореографічного навчання виступають різноманітні творчі завдання, які поступово ускладнюються, починаючи з простого комбінування знайомих рухів, інтерпретацій і танцювальної імпровізації – до вигадування рухів певного образу і власного таночка.

Ще у свій час Софія Русова казала: «Діти люблять танці і часто самі вигадують їх відповідно своїм настроям. Необхідно знайомити дітей з різними національними танцями, бо вони утворені драматичним нахилом народів. Національні танці – це ціла поема, цілий комплекс гарних ритмічних жвавих рухів, які захоплюють дітей».

В дошкільному навчальному закладі № 12 «Горобинка» педагоги разом з дітьми відкривають хвилюючий цікавий світ Терпсіхори, створюють особливу атмосферу для сприйняття і переживання дітьми музично-хореографічних образів і танцювально-ігрових ситуацій, заохочують малят до танцювального виконавства, танцювальної творчості, виявлення індивідуальності у власному виконавстві, самовираження в привабливих танцювальних діях, які сприяють розвитку дітей в хореографічній діяльності.
Вихователь-методист ДНЗ № 3 Пазаненко Ю.П. акцентувала увагу на тому, що мета програми «Кольорові долоньки» - формування у дітей раннього і дошкільного віку естетичного ставлення й художньо-творчих здібностей в образотворчій діяльності.

В програмі сформульовані основні завдання, принципи, педагогічні умови, модель естетичного ставлення, методи естетичного виховання, зокрема:В програмі «Кольорові долоньки» вміщено окремі додатки:

 1. Педагогічна діагностика (показники художньо-творчого розвитку дітей, дошкільного віку, приклади занять діагностичного характеру).

 2. Приблизний перелік репродукцій (приблизний список дитячих книг з ілюстраціями відомих художників, приблизний комплект художніх матеріалів, інструментів і обладнання).

 3. Бібліографія (список авторських публікацій, список рекомендованої наукової й навчально-методичної літератури).

Вихователь-методист ДНЗ № 7 Соколова Т.І. охарактеризувала програму «Українотворець», яка є засобом створення міцного підґрунтя для подальшого виховання патріота, громадянина української держави.

Програма реалізує Базовий компонент дошкільної освіти в Україні. Вона структурована відповідно до його основних змістових блоків – сфер.

Так, сфера «Українці» відповідає сфері «Люди» Базового компоненту дошкільної освіти в Україні; сфера «Природа України» - сфері «Природа»; сфера «Я – українець. Я – українка» - сфері «Я сам»; сфера «Українська культура» - сфері « Культура».

Кожна із сфер підпорядкована макросфері «Мова».

Матеріал програми подано відповідно до сензитивних періодів розвитку дітей за принципом поділу на вікові етапи розвитку: молодший дошкільний вік, старший дошкільний вік.Програма виховання дітей дошкільного віку «Українотворець» забезпечується методичними рекомендаціями та хрестоматією для батьків і вихователів. Реалізація виховного потенціалу програми «Українотворець» передбачає активну участь батьків, перших та головних вихователів своїх дітей.


Підготувала методист з дошкільної освіти управління освіти Кірєєва В.С.


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка