Реферат по прочитаній книзі (10 12 др ар.). Читання складається за 10 днів до екзаменуСкачати 28.18 Kb.
Дата конвертації29.03.2016
Розмір28.18 Kb.
Вимоги до складання кандидатського іспиту з іноземної мови
За час підготовки до складання кандидатського іспиту з іноземної мови слухач має виконати українською мовою реферативне узагальнення основного обсягу іншомовної актуальної інформації з проблем свого дослідження. Укладений таким чином реферат, з одного боку є звітним документом на кандидатському іспиті, а з іншого, – частиною майбутньої кандидатської дисертації.

Аспірант або здобувач має також підготувати іноземною мовою письмове повідомлення про тему, предмет, історію, актуальність й новизну проблеми свого дослідження, обрані підходи й методи наукового пошуку та отримані або передбачувані результати. На кандидатському іспиті аспірант або здобувач повинен зробити доповідь про своє дослідження та продемонструвати вміння вести наукову дискусію іноземною мовою.


Навчально-методичні матеріали
Навчальною літературою для читання є оригінальна монографічна література з галузі наукових інтересів аспірантів і здобувачів. Матеріали для читання іноземною мовою вони підбирають самостійно, або за рекомендацією відповідної кафедри іноземної мови. Рекомендована література іноземною мовою повинна бути не лише навчальним матеріалом, але й мати безпосереднє відношення до дисертаційної роботи.
Порядок проведення кандидатського іспиту
До складання кандидатського іспиту з іноземної мови допускаються особи, які мають належний рівень підготовки і склали допуск.

Допуск до екзамену: складання домашнього читання оригінального тексту за фахом (книжка має бути видана в країнах, мова якої вивчається). Реферат по прочитаній книзі (10 – 12 др.ар.). Читання складається за 10 днів до екзамену.

Для складання іспиту має бути опрацьовано не менше 200 сторінок оригінальної наукової літератури,

Реферат повинен складатися з таких частин:

Виклад українською мовою змісту наукової літератури, прочитаної іноземною мовою, оформлений у відповідності з основними вимогами до дисертацій та авторефератів. Інформація має бути логічно структурованою, а відреферований зміст окремих матеріалів подано у формі огляду історії проблеми або аналізу існуючих підходів до її дослідження.

Список використаних наукових джерел має бути оформлений відповідно до вимог державного стандарту.

Анотація іноземною мовою обсягом 2 сторінки про зміст та очікувані теоретичні і практичні результати дисертаційної роботи. В ній має бути вказано об’єкт і предмет дослідження, методи, актуальність і наукова новизна дослідження.

Словник по прочитаній книзі (100 термінів із транскрипцією, які слід вивчити).

Правила оформлення реферату:

• на одній стороні аркуша паперу формату А-4;

• розмір шрифту – 14;

• відстань між рядками – 1,5 інтервали, до тридцяти рядків на сторінці;

• верхній, нижній береги – 20 мм;

• лівий берег – 30 мм, правий – 10 мм.Заголовки структурних частин реферату друкують великими літерами симетрично до тексту. Крапку в кінці заголовку не ставлять. Відстань між заголовком та текстом повинна дорівнювати 3-4 інтервалам.

Структура екзаменаційного білета:

  1. читання, переклад, переказ, аналіз граматичних явищ оригінального тексту за фахом (обсяг – 2000 др.зн.). Час виконання – 45 хв. Допускається використання словників;

  2. реферування іноземною мовою україномовного тексту за фахом обсягом 4000 др. знаків. Час виконання – 40 хв.;

  3. бесіда іноземною мовою з питань наукового дослідження аспіранта або здобувача, яка складається з усного монологічного повідомлення про зміст наукової роботи та відповідей на питання членів екзаменаційної комісії. Час виконання до 10 хв.;

  4. розмовна тема в межах програми вищого навчального закладу (перелік тем додається)

Загальна оцінка за кандидатський іспит з іноземної мови виводиться як середнє арифметичне результатів, отриманих за кожне із завдань іспиту, і оцінки за реферат.


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка