Реферат праці івашко олена анатоліївна кандидат економічних наукСкачати 42.17 Kb.
Дата конвертації18.03.2016
Розмір42.17 Kb.
Волинський національний університет імені Лесі Українки

ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ СПЕЦІАЛЬНИХ РЕЖИМІВ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Реферат праці


ІВАШКО ОЛЕНА АНАТОЛІЇВНА

кандидат економічних наук,

доцент кафедри менеджменту, податкової та бюджетної політики

Актуальність теми дослідження. Розвиток ринкової економіки, демократії, правової держави, громадянського суспільства в Україні сприяє подоланню зовнішньої замкнутості та формуванню сучасних суспільних цінностей і водночас загострює проблему недостатності внутрішніх інвестиційних ресурсів та необхідності залучення зовнішніх. Активізацію залучення інвестиційних ресурсів зумовлює запровадження спеціальних режимів інвестиційної діяльності. Серед них найбільшого поширення набули спеціальні економічні зони (СЕЗ) й території пріоритетного розвитку (ТПР), що, без спеціального національного чи історико-географічного підґрунтя для їх створення, вимагають лише виваженого наукового підходу й відповідного організаційно-правового та фінансового забезпечення.

Відтак, особливої актуальності набувають питання підвищення ефективності фінансово-господарської діяльності та економічної реструктуризації спеціальних режимів інвестиційної діяльності; прийняття обґрунтованих рішень щодо стратегії їх розвитку та активізації інвестиційної діяльності в контексті гарантування національної економічної безпеки. Зважаючи на це, стагнація в прийнятті відповідних політичних рішень на тлі світових глобалізаційних процесів насправді означає політичний і соціально-економічний регрес не лише в запровадженні спеціального режиму інвестиційної діяльності, а й у довгостроковому соціально-економічному розвитку держави в цілому.

Разом з тим, недостатньо уваги було приділено фінансовому механізму реалізації спеціальних режимів інвестиційної діяльності та вибору стратегічних пріоритетів активізації процесу інвестування в Україні, що й обумовило актуальність теми роботи й доцільність її вибору.

Метою роботи є розроблення теоретико-методологічних положень та практичних рекомендацій щодо удосконалення фінансового механізму реалізації спеціальних режимів інвестиційної діяльності.Наукова новизна одержаних результатів полягає в теоретичному обґрунтуванні фінансового механізму реалізації спеціальних режимів інвестиційної діяльності й розробленні практичних рекомендацій щодо його удосконалення. Найважливішими результатами дослідження, що характеризують його новизну, є:

вперше:

– на основі синтезу й на засадах функціонального підходу розроблено фінансовий механізм реалізації спеціальних режимів інвестиційної діяльності та визначено його як сукупність складових фінансового планування, регулювання, забезпечення, стимулювання та контролю за реалізацією наданого територіям статусу, що ґрунтується на відповідному нормативному, інформаційному та організаційному забезпеченні;удосконалено:

– методичні підходи до комплексного аналізу ефективності інвестиційної діяльності у СЕЗ і ТПР з використанням системи моніторингу на етапі реалізації спеціальних режимів, що, на відміну від наявних підходів, дає змогу об’єктивно оцінити позитивні соціально-економічні ефекти та виявити негативні тенденції їхнього функціонування;набули подальшого розвитку:

– розмежування понять “спеціальна (вільна) економічна зона” і “територія пріоритетного розвитку”, що забезпечує на теоретичному рівні виокремлення відмінностей між спеціальними режимами інвестиційної діяльності. Поняття “територія пріоритетного розвитку” порівняно з існуючими підходами розглянуто з позиції нормативно-правового регулювання, суспільно-психологічного сприйняття та з позицій інвестора;

– типологізація територій пріоритетного розвитку в контексті обґрунтування особливостей їх фінансового забезпечення. На відміну від наявної систематизації виокремлено два типи ТПР: перший, що має чітко визначену спеціалізацію, започатковується на основі портів та в прикордонних регіонах; другий – виокремлена територія, проблемний регіон із високим рівнем безробіття;

– методичні підходи до ідентифікації чинників інвестиційної діяльності спеціальних режимів шляхом побудови економетричної моделі оцінки результатів реалізації їх фінансового механізму на засадах функціонального підходу, що дають змогу активізувати інвестиційну діяльність та сприяють функціонуванню фінансового механізму реалізації спеціальних режимів інвестування в умовах кризових явищ.Практичне значення одержаних результатів. Основні результати дослідження розвивають теорію та практику фінансового механізму реалізації спеціальних режимів інвестиційної діяльності для подальшої активізації інвестиційного процесу в депресивних регіонах через поєднання інтересів держави та інвесторів.

Практичне значення результатів роботи підтверджене відповідними довідками Головного управління економіки Волинської обласної державної адміністрації (довідка № 0346/02-11 від 22.04.2010 р.), Ради з питань території пріоритетного розвитку у Волинській області (довідка № 11/09 від 11.02.2010 р.). Окрім цього, результати дослідження використані в практичній діяльності підприємств-суб’єктів ТПР, що підтверджено такими довідками: ТзОВ “БРВ-Україна” (довідка № 451 від 31.03.2010 р.), ТзОВ “Аркус-Ромет (Україна)” (довідка № 49 від 23.02.2010 р.), ТзОВ “Класік” (довідка № 55/2010 від 24.03.2010 р.), Приватний інженерно-юридичний центр “Захист” (довідка № 237 від 26.02.2010 р.).Результати роботи також упроваджені в навчальний процес Волинського національного університету імені Лесі Українки під час викладання таких дисциплін, як “Фінанси”, “Фінансовий ринок”, “Фінансовий менеджмент”, “Інвестиційний менеджмент” (довідка №3/1330 від 01.04.2010 р.) та Тернопільського національного економічного університету в процесі викладання курсів “Фінансовий ринок”, “Ринок фінансових послуг”, “Фінансовий менеджмент” (довідка № 126-24/839 від 07.04.2010 р.).

Основні результати наукової роботи опубліковано у 31 друкованій праці, з яких 3 – монографії (1 одноосібна і 2 колективні), 9 – статей у наукових фахових виданнях, 18 – тез доповідей на всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях, 1 – в інших виданнях.


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка