Рекомендації класним керівникам на орієнтовні форми роботи з учнями щодо формування навичок здорового способу життяСкачати 49.51 Kb.
Дата конвертації08.03.2016
Розмір49.51 Kb.
Рекомендації класним керівникам на орієнтовні форми роботи з учнями щодо формування навичок здорового способу життя
Рекомендуємо класним керівникам, плануючи виховну діяльність в класі, використовувати матеріали Основних орієнтирів виховання.

Виховні досягнення старшої школи

Сформованість життєвих компетенцій:

- мої духовні закони;

- розуміння та реалізація "Я-концепції" особистості;

- імунітет до асоціальних впливів, готовності до виконання різних соціальних ролей;

- вміння орієнтуватися та адаптуватися у складних життєвих ситуаціях, розв'язувати конфлікти на основі принципів толерантності;

-навички самопізнання, самовизначення, самореалізації, самовдосконалення, самоствердження, самооцінки;

- особиста культура здоров'я;

- "Ні" шкідливим звичкам.

Ціннісне ставлення до свого фізичного «Я» — це вміння особистості оцінювати свою зовнішність, тілобудову, поставу, роз­виток рухових здібностей, фізичну витривалість, високу праце­здатність, функціональну спроможність, здатність відновлювати силу після фізичного навантаження, вольові риси, статеву належність, гігієнічні навички, корисні звички, стан свого здоров'я та турбуватися про безпеку власної життєдіяльності, вести здоровий спосіб життя, активно відпочивати (Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України). Для класних керівників рекомендовано орієнтовні теми для виховної діяльності:


  • "Бережи себе", "Здоров'я - скарб" (9 клас);

  • «Зупинимо СНІД, поки він не зупинив нас", "Знати, щоб жити!", "Сходинки фізичного розвитку", "Техніки і способи психічного впливу на соматичний стан організму", "Життя - твій вибір", "Інтернет не лише твій друг", "Духовність і здоров’я" (10 клас);

  • «Зоби свій вибір на користь здоров'я", "Подбай про своє здоров'я сам!", "Ризики в Інтернеті" (11 клас).
Звертаємо увагу класних керівників на орієнтовні форми роботи з учнями щодо формування навичок здорового способу життя:

- індивідуальні, колективні бесіди, профілактичні консультації та зустрічі з медпрацівниками(„Алкоголізм та наркоманія”, „Поради лікаря” тощо);

- агітбригади «Молодь обирає здоров’я»;

- вечори запитань та відповідей «Це небезпечно... Чому?»;

- виховні справи «Українська хата здоров’ям багата»;

- години міркування «Що буде зі мною, якщо...»;

- години спілкування «Шкідлива дружба» (про шкоду від куріння);

- дні, тижні, місяці профілактики шкідливих звичок;

- диспути, дискусії, обмін думками та обговорення матеріалів преси, книг «Здоровий спосіб життя − здорові звички»;

- тренінги щодо збереження здоров’я ;

- усні журнали «Шлях у прірву»;

- спортивні розваги, ігри, турніри «Козацькі забави»;

- дебати/турніри ораторів «Чи модно бути здоровим?»;

- лекторії «Підліток і закон»;

- вікторини «Подорож до країни ЗДОРОВ’Я»;

- конкурси, виставки дитячих робіт, залучення учнів до розробок інформаційних матеріалів „Азбука здоров’я”;

- семінари для молодих волонтерів, які працюють з однолітками („рівний − рівному”) „Здоровий спосіб життя”.

Навчання здорового способу життя передбачає систематичний комплекс заходів, спрямованих на усвідомлення здорового способу життя як цінності шкільного колективу, що сприятиме гармонійному розвиткові психофізичних здібностей учнів. Школа має забезпечувати засвоєння учнями комплексу конкретних знань про здоровий спосіб життя, зокрема, про прості та дійові заходи протидії організму інфекціям; значення гігієни, дотримання чистоти, правильного харчування для здоров'я людини; необхідність вакцинації для профілактики хвороб. Турбота про правильну поставу учнів, гігієну їх опорно-рухового апарату, органів слуху та зору має бути предметом особливої уваги педагогів. Важливим напрямом педагогічної діяльності має бути також і навчання учнів гігієни розумової праці з метою уникнення перевантажень. Актуальними залишаються заходи щодо запобігання та протидії з боку школи шкідливим звичкам учнів - курінню, алкоголізму, вживанню наркотиків. У процесі формування навичок здорового способу життя рекомендуємо керуватися такими пріоритетами:

- вірити в цінність кожної дитини;

- дотримуватись конфіденційності;

- надавати позитивну інформацію;

- бути порадником, а не моралістом;

- поважати думку й позицію дитини;

- акцентувати увагу дитини на власних позитивних рисах, характеристиках і здобутках.Здоров'я залежить не тільки від біологічних, генетичних і психофізіологічних задатків людини, а й від її культури, що включає різні способи реалізації соціальних та природних сил індивіда. Тому збереження й відновлення здоров'я перебувають у прямій залежності від рівня культури особистості. Поняття "культура здоров'я" формулюють як певний рівень медично-валеологічної грамотності населення, стан соціального благополуччя, ступінь розвитку творчих сил, фізичних, психічних і розумових здібностей людини, виражених в організації її життєдіяльності, у ставленні до самої себе, інших людей, до природи. Основним критерієм культури здоров'я визначають стан оптимальної відповідності, гармонії між біологічним, психологічним і соціальним у житті й діяльності людини.
За оцінками фахівців, близько 75% хвороб у дорослих є наслідком умов життя в дитячі та молоді роки. Незадовільний стан здоров'я молоді може знижувати рівень національної безпеки, економічні, інтелектуальні та духовні ресурси розвитку суспільства. Незважаючи на значну санітарно-освітню роботу, частина дітей не використовує навички здорового способу життя у практиці. Однією з обов'язкових умов, за яких можливе поліпшення ситуації, є заохочення молоді до здорового способу життя та енергійне впровадження програм збереження і поліпшення здоров'я. Цьому сприятиме утвердження в педагогічній та дитячій свідомості широкого розуміння поняття "здоров'я". Загальноприйнятим у світі є визначення поняття "здоров'я", викладене у Преамбулі Статуту Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ): "Здоров'я - це стан повного фізичного, духовного і соціального благополуччя, а не лише відсутність хвороб або фізичних вад".

Серед пріоритетних завдань шкільної освіти визначено й "виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування гігієнічних навичок і засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров'я учнів". Свідоме й відповідальне ставлення особистості до власного здоров'я передбачає вільне прийняття рішень і вибір цілей, а також способів, методів і шляхів їх досягнення. Тому педагог, формуючи культуру здоров'я школярів, має допомогти їм усвідомити важливість розумного, дбайливого ставлення до власного здоров'я, прищепити почуття відповідальності, розуміння, що саме здоров'я визначає якість життя; формувати прагнення бути здоровим; сприяти засвоєнню системи знань та практичних навичок здорового способу життя та безпечної поведінки. Робота вчителя має бути спрямована на зміцнення фізичного, морального та психологічного здоров'я дітей, на створення оптимального режиму їх фізичної та психологічної адаптації до підвищених вимог навчального навантаження та ефективної системи подолання таких соціально негативних явищ як наркоманія, куріння, зловживання алкоголем серед дітей та підлітків.


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка