Рекомендації щодо проведення навчальних екскурсій у початковій школіДата конвертації21.02.2016
Розмір74.1 Kb.
Рекомендації щодо проведення навчальних екскурсій у початковій школі
Навчальні екскурсії та навчальна практика учнів організовуються відповідно до інструктивно-методичного листа Міністерства освіти і науки України від 06.02.2008 № 1/9-61 та проводяться протягом навчального року.

Навчальні екскурсії проводяться для учнів 1-4 класів протягом 4 днів тривалістю не більше 3 академічних годин на день ( не більше 12 годин ).

Зміст та форми організації навчальних екскурсій і навчальної практики, а також час їх проведення, визначаються адміністрацією навчального закладу. Керівникам загальноосвітніх навчальних закладів дозволяється вносити корективи до термінів організації навчальних екскурсій і практики з урахуванням місцевих умов, специфіки навчального процесу та профілю навчальних закладів, потреб виробництва та інших чинників (зокрема, надолуження виконання навчальних програм у зв’язку з вимушеним призупиненням навчальних занять тощо). При цьому залишається незмінною загальна тривалість навчального року.

Навчальні екскурсії організовуються з метою формування в учнів уміння спостерігати за навколишнім світом, сприяння розвитку наукового мислення, інтересу до вивченого матеріалу, ознайомлення з культурно-суспільним надбанням нашого народу та людства, національними традиціями.

Екскурсії з учнями загальноосвітніх навчальних закладів можуть мати різну дидактичну мету та об’єкти. Екскурсії можуть бути випереджувальними і проводитися напередодні вивчення нової теми; тематичними - для поліпшення розуміння учнями певної теми або розділу; комплексними, що охоплюють широке коло питань основ наук і проводяться наприкінці вивчення розділу або навчального року з метою узагальнення знань та вмінь.

До початку проведення кожної екскурсії вчителю слід добре вивчити об’єкт, ознайомитися зі спеціальною літературою за темою екскурсії, правильно спланувати її проведення. У плані проведення екскурсії слід передбачити мету та дидактичні завдання, послідовність огляду екскурсійного об’єкту, завдання для учнів (спільні, групові або індивідуальні), використання екскурсійного матеріалу для подальшої роботи тощо. Проведення екскурсій може здійснюватися як професійним екскурсоводом, так і безпосередньо вчителем.

Напередодні екскурсії вчитель має ознайомити школярів із планом її проведення, поставити ряд запитань, відповіді на які учні повинні дізнатися під час огляду. З метою підвищення зацікавленості школярів екскурсією, сприяння розвитку в них ініціативи та самостійності можна запропонувати індивідуальні та групові завдання щодо вивчення окремих об’єктів, складання задач, збирання колекційного матеріалу, підготовки звітних матеріалів. Обов’язковою умовою проведення екскурсії є цільовий інструктаж учнів з техніки безпеки, правил поведінки під час переходу чи проїзду до місця екскурсії та її проведення відповідно до Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 01.08.2001 № 563 і зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 20 листопада 2001 р. за № 969/6160.

Під час огляду екскурсійних об’єктів учні повинні спостерігати, робити замальовки, записувати необхідні відомості тощо.

Підбиття підсумків екскурсій може здійснюватися залежно від віку школярів у різних формах:  • бесіди, під час якої вчитель з'ясовує враження учнів від об’єкта, обговорює найважливіші етапи екскурсії,

  • конференції – під час якої учні звітують щодо виконання запропонованих раніше завдань (проектів),

  • диспуту, під час якого учні висловлюють власну позицію щодо побаченого та почутого;

  • виставки колекцій, стіннівок, малюнків, альбомів тощо.

Якщо екскурсію передбачено змістом навчальної програми, то вона обліковується на відповідних сторінках навчальних предметів класного журналу та може оцінюватися вчителем.

Усі інші навчальні екскурсії, їх зміст і дата проведення обліковуються в класних журналах на спеціально відведених сторінках. Якщо тривалість навчальної екскурсії визначено більше однієї академічної години, то під час обліку в журналі поруч з тематикою екскурсії вказується в дужках відповідна кількість годин. Оцінювання навчальних досягнень учнів за результатами таких екскурсій здійснюється на розсуд учителя.


Орієнтовна тематика екскурсій

Відповідно календарного планування (упорядник О. В. Лесіна, 2011р.) рекомендованого до використання науково-методичною радою ВОІПОПП

( протокол № 4 від 30.06.2011 р. ). Ці екскурсії передбачені навчальною програмою і обліковуються на відповідних сторінках навчальних предметів класного журналу і дублюються в класних журналах на спеціально відведеній сторінці.
1 клас

Предмет : Трудове навчання: технічна й художня праця

Урок № 7


Екскурсія до парку ( заготівля і зберігання природного матеріалу )

Урок № 38

Шкільна зустріч із фахівцями професійного напряму «людина знакові системи» або екскурсія на їхні робочі місця ( аптека, пошта, магазин , музей )

Урок № 47

Загальне ознайомлення з професіями типу «людина-техніка» або екскурсія на їхні робочі місця

Предмет: Основи здоров’я

Урок № 4


Екскурсія «Безпечний маршрут «Дім - школа»

Урок № 34

Екскурсія містом

Предмет: Я і Україна

Урок № 14

Сонце. Екскурсія в природу: про що можна дізнатися спостерігаючи за сонцем

Урок № 27

Екскурсія в природу: спостереження за змінами в неживій природі, в житті рослин, тварин, у сільськогосподарській праці упродовж року

Урок № 35

Екскурсія на природні або соціальні об’єкти
2 клас

Предмет: читання

Уроки №91, 97, 102

Урок позакласного читання. Екскурсія до бібліотеки.

Предмет: я у світі

Урок № 25

Екскурсія в пророду: сезонні спостереженя за природою й господарською діяльністю людини

Урок № 29

Історичні пам’ятки місцевості і краю. Видатні постаті, які народилися і діяли в краї ( Екскурсія до краєзнавчого музею, музею М. Коцюбинського, музею М. І. Пирогова )

Предмет: основи здоров’я

Урок № 18

Безпека на дорозі. Правила пішохідного руху. ( Екскурсія містом )
3 клас

Предмет: читання

Уроки №109, 109, 123

Урок позакласного читання. Екскурсія до бібліотеки.

Предмет: природознавство

Урок № 13

Екскурсія: ознайомлення з гірськими породами, покладами корисних копалин

Урок № 20

Екскурсія: навколишнє середовище рослин. Як рослини пристосувалися до різних умов навколишнього середовища, збереження й охорона рослинного світу

Урок № 27

Екскурсія: різноманітність тварин у природі. Охорона тварин і рослин (до зоопарку )

Предмет: громадянська освіта

Урок № 29

Відвідування музеїв, виставок, інших об’єктів культури

Предмет : Трудове навчання: технічна й художня праця

Урок № 5


Екскурсія: людина – природа

Урок № 31

Екскурсія: людина – художні образи
4 клас

Предмет: читання

Уроки №103, 119

Урок позакласного читання. Екскурсія до бібліотеки.

Предмет: природознавство

Урок № 25

Екскурсія: ознайомлення з формами земної поверхні, водоймами, корисними копалинами і грунтами рідного краю

Предмет: громадянська освіта

Урок № 27

Що таке культура? Мистецтво України. Екскурсія до музею

Предмет: основи здоров’я

Урок № 6


Екскурсія до магазину: вибір корисної для здоров’я їжі

Урок № 24

Пішохід і машини. Водії попереджають. ( Екскурсія містом )

Предмет : Трудове навчання: технічна й художня праця

Урок № 5


Екскурсія: людина – природа

Урок № 24

Екскурсія на промислове підприємство

Орієнтовна тематика екскурсій, практичних занять та навчальної практики

1 клас

Екскурсія до бібліотеки (шкільної, міської чи сільської).

Екскурсії: "Спостереження за явищами природи. Правила поведінки в природі";

«Ознайомлення із народними обрядами».

Екскурсія до фізкультурно-оздоровчого комплексу та практичне заняття «Знайомство зі спеціальним спортивним обладнанням та особливості його використання. Змагання, дитячі спортивні ігри».

Екскурсія: Дорога до школи (до дитячої поліклініки, до бібліотеки, до театру тощо). Особливості пересування та дотримання техніки безпеки.


2 клас

Екскурсія до бібліотеки (шкільної, міської чи сільської). Зустріч з місцевим письменником. Популяризація дитячої книги.

Екскурсія до лісу, парку: "Природа навколо нас".

Екскурсія до театру (кінотеатру): перегляд вистави, кінофільму з наступним обговоренням.

Екскурсія до фізкультурно-оздоровчого комплексу (стадіону)

Екскурсія містом (селищем). Пішохідні переходи. Повторення правил дорожнього руху.


3 клас

Екскурсія: "Спостереження за природою і працею людей своєї місцевості". Відображення вражень у різних видах і формах мистецтва.

Практичні заняття та ігри з Правил дорожнього руху на спеціально розміченому майданчику або на вулиці.

Екскурсія: рельєфний дизайн місцевості рідного краю. Штучний та природний дизайни.

Робота на пришкільній ділянці. Догляд за кімнатними, городніми рослинами.4 клас

Екскурсія: "Спостереження за рослинами, тваринами, погодними умовами свого краю".

Екскурсія до краєзнавчого музею, художньої виставки, творчої майстерні митця. Народні ремесла України.

Екскурсія до аптеки.

Робота на пришкільній ділянці. Догляд за кімнатними, городніми рослинами

Заготовлення у лісі, парку, полі природних матеріалів для художніх виробів на уроках трудового навчання.

Ігри та заняття з повторення правил безпечної поведінки учнів на вулицях і дорогах.
База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка