Реорганізація бібліотечної мережі області: результати за 10 роківСкачати 104.94 Kb.
Дата конвертації17.03.2016
Розмір104.94 Kb.
Світлана Петрівна Ступницька,

завідувачка відділу маркетингу та наукової роботи

КЗ «Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека» РОР
Реорганізація бібліотечної мережі області: результати за 10 років
У 2002 році на Рівненщині відповідно до Розпорядження голови облдержадміністрації з метою удосконалення системи інформаційного забезпечення населення області, раціонального використання бюджетних коштів в порядку експерименту терміном на три роки відбулося об’єднання публічних і шкільних бібліотек в сільській місцевості в централізовані бібліотечні системи з підпорядкуванням їх відділам культури райдержадміністрацій.

Його проведення було зумовлене обмеженням фінансування, що призвело до погіршення матеріально-технічної бази бібліотек, до переведення працівників на 0,25–0,5 ставки посадового окладу, низьким рівнем комплектування фондів.

Процес реорганізації знайшов підтримку в органах місцевої влади: головами райдержадміністрацій прийнято відповідні розпорядження, затверджено статути централізованих систем публічно-шкільних бібліотек (ПШБ), які відповідають інтересам і школи і публічної бібліотеки, в межах чинного законодавства, узгоджено переведення бібліотек в одне комфортніше приміщення.

Процес реорганізації знаходився на постійному контролі керівників області та районів. В стислі терміни було проведено потужну роботу: проведено моніторинг приміщень бібліотек обох галузей на предмет виявлення просторіших і опалювальних, і переведення в них бібліотек; організовано пункти видачі у тих населених пунктах, де бібліотеки були відсутні, переведено на повні посадові оклади бібліотечних фахівців, при цьому працівників без профільної освіти було звільнено та працевлаштовано за фахом.

Проведено переінвентаризацію фондів шкільних бібліотек і поставлено на сумарний та індивідуальний облік, розроблена необхідна регламентуюча документація; проведено низку заходів для підвищення фахового рівня бібліотекарів.

Впродовж перших трьох експериментальних років постійно проводилися опитування і вивчалася думка громади, педагогів та учнів щодо організації роботи бібліотек у нових умовах, вносилися зміни в режим роботи бібліотек, графіки відпусток працівників, плани роботи, відстежувалися зміни у показниках якості обслуговування. Було зважено на всі виклики та позитиви об’єднання, внесено відповідні корективи. Зокрема експеримент показав, що у кожному населеному пункті до об’єднання варто підходити аналітично і диференційовано. Тому, наприклад, в смт Володимирець та чотирьох великих селах Острозького району рішенням місцевих рад бібліотеки навчальних закладів виведено з об’єднання і залишено працювати в старому режимі.

По завершенню дії експерименту, зважаючи на раціональне використання бюджетних коштів, розвиток інформаційних ресурсів та позитивну оцінку громади, щодо діяльності бібліотек, публічно-шкільні бібліотеки залишилися працювати в об’єднаному режимі [1]. На даний час вдруге перереєстровано Статути централізованих бібліотечних систем (відповідно до чинного законодавства), оформлено повні юридичні особи, фінансування здійснюється окремим рядком з коштів районних бюджетів.

Відповідно до Статуту централізованих бібліотечних систем публічно-шкільних бібліотек (ЦСПШБ), відділи освіти райдержадміністрацій замовляють, фінансують, розподіляють підручники, згідно з навчальними планами для шкіл району, ведуть контроль за їх надходженням на місця. Облік та обробка підручників, навчальної літератури проводиться центральними районними бібліотеками (ЦРБ) та бібліотеками-філіалами ЦСПШБ, відповідно до регламентуючих документів галузі освіти. Регулярно в кінці навчального року бібліотекарями ПШБ проводиться аналіз стану забезпеченості підручниками і передається в органи освіти. Підручники зберігаються в окремо виділених приміщеннях.

Діяльність кожної бібліотеки-філіалу регламентується Положенням, затвердженим директором ЦСПШБ. План роботи книгозбірень, графік відпусток працівників, режим роботи, зручний для всіх категорій користувачів, погоджується із сільським головою, директором школи, затверджується директором ЦСПШБ.

Підсумовуючи результати реорганізації системи бібліотечного обслуговування області за 10 років, варто підкреслити наступне.Оптимізовано мережу бібліотечних закладів. Сьогодні в об’єднанні функціонує 524 бібліотеки (з них 498   сільських), в той час як до реорганізації в обох системах діяло 1154 книгозбірні (586 – шкільних та 568 – публічних). В 21 населеному пункті, де працювали лише шкільні бібліотеки відкрито публічно-шкільну книгозбірню і охоплено бібліотечним обслуговуванням мешканців громади різних вікових категорій та різних цільових груп (вчителі, учні, дошкільнята, пенсіонери, інваліди, молоді мами). У бібліотеках визначилися сталі категорії користувачів – педагоги та учні. Жодна шкільна бібліотека не припинила свого існування, а стала структурним підрозділом ПШБ.

В 75 населених пунктах з кількістю жителів до 500 чоловік книгозбірні реорганізовано в пункти видачі літератури.В сільській місцевості створено нову модель бібліотеки з розгорнутою структурою – публічно-шкільну бібліотеку, до складу якої входять функціональні підрозділи: шкільні відділи, а в окремих випадках, пункти видачі літератури. Останні функціонують, здебільшого, на базі ЗНЗ І-ІІ ступенів, або у сусідніх селах. Варіантів організації бібліотечного обслуговування користувачів є кілька, в залежності від умов конкретного населеного пункту: кількості населення, ступеня навчального закладу, матеріально-технічної бази, відстані між бібліотеками.

Кожна друга бібліотека функціонує в одному приміщенні з одним працівником. При цьому 130 бібліотек розміщені в школі, здебільшого на першому поверсі з окремим входом, що забезпечує їх доступність для усіх членів територіальної громади.

177 бібліотек (33,8%) надають послуги користувачам в 2-х приміщеннях з 1 працівником – в першій половині дня в школі, після обіду – в приміщенні публічної бібліотеки.

67 бібліотек (12,8%) функціонують в двох приміщеннях і з 2 спеціалістами в штаті. Облік користувачів проводиться за єдиною реєстраційною карткою.Поліпшилася матеріально-технічна база бібліотек. 80 бібліотек (15,7%) переведено в комфортні, просторі приміщення, для них забезпечений достатній тепловий режим. Тільки за останні два роки в 94 книгозбірнях (18 %) проведено капітальні ремонти із встановленням системи охорони, енергозберігаючих вікон, дверей і заміною електропроводки, придбанням сучасних меблів. Зважаючи на те, що більшість бібліотек знаходяться в школі, поліпшення матеріально-технічної бази відбувалося на паритетних засадах обома галузевими відомствами.

Комп’ютеризація бібліотек в умовах об’єднання має свої очевидні переваги. Створені комфортні умови праці стимулювали інтенсивне запровадження в бібліотеках інформаційно-комунікативних технологій і на їх основі розвиток сучасних інформаційних послуг. В області сучасними інформаційними технологіями володіє 268 бібліотек (46,5 %   станом на 01.01.2013 р.). Учні та педагоги навчальних закладів, які досі не комп’ютеризовані (І-ІІ ступенів) отримують необмежений доступ до світових інформаційних ресурсів завдяки комп’ютеризації бібліотеки в рамках проектної діяльності, в тому числі, Програми «Бібліоміст». В невеликих населених пунктах така бібліотека, хоча і розміщена в школі – єдиний підключений до Інтернету заклад, що безкоштовно надає послуги всім мешканцям громади без обмежень. 89 бібліотек відповідно до угод з адміністрацією шкіл використовують комп’ютерну техніку навчальних закладів, при цьому активно розвиваючи інноваційні послуги та забезпечуючи інформаційну підтримку школи. Зокрема, формуються ресурси на сучасних електронних носіях, створюються бази даних для поглибленого вивчення шкільних програм, як то: тести, конспекти уроків, методичні розробки, мультимедійні презентації, аудіоматеріали, електронні словники, довідники-енциклопедії, тексти художніх творів (у рамках навчальних програм); потужні бази даних краєзнавчих документів.

Розвиток інформаційних ресурсів. Процес реорганізації позитивно вплинув на оновлення інформаційних ресурсів бібліотек, наповнення їх документами, як на традиційних, так і на електронних носіях. Об’єднані інформаційно-документальні ресурси бібліотек області налічують 9 473600 прим., з них 7 162970 прим. (75,6%) – книги універсального змісту, 2 310630 прим. (24,4 %) – підручники. З галузі освіти до бібліотек надходять переважно підручники – 95,5% і тільки 4,5%   книги універсального змісту. Гарантованому і якісному забезпеченню публічно-шкільних бібліотек кращими зразками національної і світової літератури, довідковими і краєзнавчими виданнями, творами дитячих письменників сприяють Державна та регіональна Програми поповнення фондів, альтернативні джерела комплектування. Так, впродовж останніх трьох років (2010–2012 рр.) та 1 кварталу 2013 року фонди публічно-шкільних бібліотек поповнилися:

 • в рамках Державної програми «Українська книга»   14919 прим. творів друку на суму 865737 грн.;

 • відповідно Наказу Міністерства культури України №853 «Щодо здійснення придбання україномовних книг для поповнення фондів публічних бібліотек» – 16009 прим. на суму 787839 грн.;

 • в рамках Обласної «Програми підтримки національного книговидання, популяризації української книги та сприяння книгорозповсюдженню в Рівненській області на 2009–2013 р.» – 514 прим. на суму 262170 грн. Тільки за два місяці поточного року ресурси бібліотек збагатились на 5883 прим. творів друку загальною вартістю 227402 грн. Всі ці книги є доступними в першу чергу педагогам та учням. В той же час, мультимедійні підручники стали доступними учням в позаурочний час завдяки публічно-шкільній бібліотеці.

Вивчення думки користувачів щодо асортименту друкованої продукції спонукає бібліотеки до пошуку позабюджетних джерел поповнення фондів, одним з яких є проектна діяльність. До участі в конкурсах (грант голови облдержадміністрації для обдарованої молоді, конкурси благодійного фонду «Любіть Україну», державного підприємства Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом») долучились 125 бібліотек, які не тільки поповнили фонди дороговартісними цінними книгами, а й отримали сучасні полиці для книг, ноутбуки, фотокамери, мультимедійні пристрої.

За останнє десятиріччя впровадження нових технологій кардинально вплинуло на інформаційне поле навчального закладу. Тому обласні бібліотеки (як методичні центри) та публічно-шкільні книгозбірні області стали на шлях пошуку засобів та інструментів для побудови нової системи інформаційного забезпечення навчально-виховного процесу. Так, зокрема, розпочато формування ресурсів бібліотек електронними виданнями, в першу чергу, мультимедійними підручниками, аудіокнигами творів української і світової літератури (відповідно до навчальних програм), відеофільмами, екранізаціями історичних книг. Березнівською ЦРБ придбано 1400 примірників електронних видань для забезпечення інформаційних потреб школи, які передано до бібліотек навчальних закладів району. У фондах бібліотек області частка електронних видань складає більше 4 тис. примірників.

Завдяки сформованим електронним ресурсам і відповідній матеріально-технічній базі в двох районах області організовано медіа-центри, в яких бібліотеки є центральним інформаційним сегментом медіапростору навчального закладу. Досвід організації створення та діяльності Березнівського медіа-центру вивчався керівниками галузей культури та освіти райдержадміністрації Рівненської нашої області та сусідніх областей для поширення в навчальних закладах.

Зразком скоординованих дій школи та бібліотеки у формуванні електронних ресурсів є веб-сайти публічно-шкільних бібліотек, на яких вагоме місце займає інформація про навчальний заклад, його історію і розвиток, представлені методичні розробки вчителів, наукові реферати учнів, висвітлюється діяльність шкільних музеїв. На початок 2013 р. в мережі інтернет представлено 116 веб-сайтів публічно-шкільних бібліотек (для порівняння: 2004 р. – 9 сайтів, 2007 – 16 сайтів, 2010 – 82 сайти).

В контексті формування електронних ресурсів варто згадати про створений обласними бібліотеками веб-сайт «Освітній навігатор» (http://navigator.rv.ua/), який актуалізується корисними ресурсами для педагогів, учнів та батьків, популяризує методичні доробки вчителів області та наукові роботи обдарованих школярів. Сайт функціонує більше п’яти років, його діяльність оцінюється високим показником звернень – щоденне відвідування складає 3600 оригінальних звернень.

Кадровий потенціал. Позитивні зміни, які відбулися в ході реорганізації є заслугою спеціалістів галузі. Сьогодні в умовах об’єднання працює 962 бібліотечні працівники (для порівняння: до реорганізації в обох галузях налічувалося 1377 працівників, на початку реорганізації – 1007 чол.), з них 87,2%   бібліотечні фахівці. На повну ставку посадового окладу працює переважна більшість спеціалістів – 76,6%, на 0,75 посадового окладу – 11,4%, на 0,5 посадового окладу – 12% бібліотекарів. Одним з першочергових завдань об’єднання було переведення спеціалістів на повні посадові оклади. В перший рік роботи в об’єднанні показник повної завантаженості бібліотекарів складав 80% проти 31,3% у 2001 році. Однак, демографічна ситуація в окремих районах, еміграційні хвилі заробітчан зменшили кількість населення, а відповідно і внесли корективи в показники завантаженості бібліотекаря.

Перебудова діяльності бібліотек відповідно до інформаційних потреб суспільства, розвиток інформаційних послуг неможливий без систематичної фахової освіти та стимулювання самоосвіти спеціалістів. Саме тому професійне навчання бібліотекарів є пріоритетним завданням бібліотек-методичних центрів. Тільки в 2012 році для спеціалістів галузі на базі регіонального навчально-тренінгового центру КЗ «Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека» РОР та обласних бібліотек для дітей та юнацтва було проведено 27 занять, в яких взяли участь 146 бібліотечних спеціалістів різних структурних підрозділів – від провідних бібліотекарів публічно-шкільних бібліотек до директорів ЦСПШБ. Відбувається систематичне підвищення кваліфікації спеціалістів ЦСПШБ на Рівненському факультеті Національної академії керівник кадрів культури і мистецтв. Заняття присвячені розвитку інноваційних послуг на основі інформаційно-комунікативних технологій, використанню соціальних мереж для популяризації ресурсів бібліотеки, запровадженню сучасних форм популяризації книги і читання тощо. Розвитку творчої ініціативи бібліотекарів сприяють різноманітні конкурси як від галузі освіти, так і від галузі культури.

Важливим чинником успішної діяльності бібліотеки є матеріальне стимулювання праці бібліотекаря, тому поряд із доплатами за складність і напруженість в роботі, вислугу років; бібліотекарі отримують по одному посадовому окладу на оздоровлення і вирішення соціальних проблем. В окремих районах здійснюється доплата бібліотекарям за роботу з підручниками. Найбільш ініціативні спеціалісти, які здобувають перемоги у різноманітних конкурсах відзначаються матеріальними винагородами.

За десять років в області відбулися суттєві зміни: у демографічній ситуації, у фінансовому забезпеченні; йде процес закриття малих шкіл і укрупнення закладів освіти. Тому керівництву галузі доводиться активно та своєчасно реагувати на виклики нових обставин.Підсумовуючи результати десятилітньої практики в умовах об’єднання, публічно-шкільні бібліотеки окреслюють для себе завдання на перспективу:

 • вивчення інформаційних запитів різних категорій користувачів освітньої галузі;

 • розвиток бібліотечних послуг, релевантних інформаційним потребам педагогів і учнів;

 • поглиблення співпраці з відділами освіти райдержадміністрацій, спрямованої на максимальне інформаційне забезпечення розвитку освітянської практики, підтримку соціальнозначимих ініціатив педагогів;

 • створення комфортного інформаційно-бібліотечного середовища для забезпечення навчально-виховного процесу та розвитку інформаційної культури учнів.


Література

 1. Вербець М. Публічно-шкільні бібліотек Рівненщини в умовах становлення / М. Вербець // Бібл. форум України. – 2003.   № 1. – С. 29–30.

 2. Експеримент зі шкільними бібліотеками Рівненщини: чи можливо передбачити наслідки? // Шк. б-ка plus. – 2003.   № 3–4. – С. 10–11.

 3. Реорганізація бібліотечної мережі : зб. матеріалів / упоряд. С. Ступницька. – Рівне : ДЦНТЕІ, 2003. – 48 с. – («Бібл. практика»).

 4. Ступницька С. Експеримент на часі / С. Ступницька // Культура і час. – 2003. – 29 жовт. – С. 2.


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка