Результати дослідження: мало освітніх проектів бізнесу для студентів київ, 10. 11 Лабораторія «Бізнес та університети» Центру «Розвиток корпоративної соціальної відповідальності»Скачати 76.63 Kb.
Дата конвертації16.03.2016
Розмір76.63 Kb.
Прес-реліз

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ: МАЛО ОСВІТНІХ ПРОЕКТІВ БІЗНЕСУ ДЛЯ СТУДЕНТІВ

Київ, 10.11 - Лабораторія «Бізнес та університети» Центру «Розвиток корпоративної соціальної відповідальності» протягом травня-липня 2014 року провела всеукраїнське репрезентативне опитування серед студентів випускних курсів «Бренд роботодавця очима студентів: як привабити покоління Y». Було опитано 1562 студентів у 30 ВНЗ з 10 областей України, у яких навчається найбільший відсоток студентів.

Опитування включало такі питання як: очікування студентів щодо першого робочого місця, думки студентів щодо ролі ВНЗ у підтримці працевлаштування студентів та освітніх ініціатив і рекрутингових заходів компаній.

«Подолання безробіття серед молоді у великій мірі залежить від якісної співпраці бізнесу та університетів. Важливо, що 63% студентів бажають працювати в Україні, але чи готові компанії надати ціннісну пропозицію для випускника? Дослідження демонструє, що формування цієї ціннісної пропозиції компанії відбувається в період навчання студентів, і залежить від багатьох факторів», - зазначає Марина Саприкіна, Голова Правління Центру «Розвиток корпоративної соціальної відповідальності.

За результатами опитування було визначено: • Кожен п’ятий студент не планує свою кар’єру і на випускному курсі не знає де буде працювати; • 43% прагнуть працювати у бізнес-компаніях, а 20% - відкрити власний бізнес. Лише 1% студентів хоче працювати у громадському секторі;

 • 77,1% студентів вважають, що перше робоче місце має їм забезпечити держава;

 • На вибір першого робочого місця впливають відгуки працівників компаній про умови праці (45,9%), місце компанії у рейтингах роботодавців (38,2%), реалізація компанією проектів для студентів (35%);

 • На першому робочому місці студенти розраховують на заробітну плату від 3000 до 5000 грн.;

 • 54% студентів не знають про існування у ВНЗ підрозділу з питань працевлаштування та практики;

 • 56,8% студентів вказали, що їх випускова кафедра співпрацює з бізнесом;

 • Щодо особистої участі студентів у проектах від компаній, то 22,7% респондентів – проходили стажування, 10,1% - боролися за стипендії від компаній, 27% - приймали участь у конкурсах, 47% - прослухали лекцію чи відвідали майстер-клас від практика.

 • Дуже мало компаній пропонують програми для студентів таких спеціальностей хімія, аграрні, технічні (окрім ІТ), гуманітарні;

 • 59,4% респондентів отримують інформацію про проекти компаній для студентів через соціальні мережі.

«Співпраця бізнесу та університетів повинна вийти на новий рівень, особливо в умовах, коли українські ВНЗ, згідно нового законодавства, отримують академічну автономію, і вплив роботодавця на те що і як вивчають студенти зростає. Така співпраця повинна бути довгостроковою та зорієнтованою на якісні зміни у підготовці фахівців» - наголошує, Ольга Янковська,координатор освітніх програм Центру «Розвиток КСВ».

Детальні результати дослідження у додатку.

З будь-яких питань щодо дослідження звертайтесь до Ольги Янковської, координатора освітніх програм Центру «Розвиток КСВ»: oy@csr-ukraine.org

Додаток 1

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ «БРЕНД РОБОТОДАВЦІВ ОЧИМА СТУДЕНТІВ: ЯК ПРИВАБИТИ ПОКОЛІННЯ Y»

Перше робоче місце

Українська молодь прагне працювати у власній країні (63% респондентів). Частка студентів, які прагнуть виїхати за кордон у розрізі спеціальностей приблизно однакова. Дещо вища вона серед студентів технічних спеціальностей, які не бачать перспектив для власного розвитку в умовах відсутності в країні новітніх лабораторій.У розрізі секторів, найбільше студентів приваблює робота у бізнес-компаніях. Кожен п’ятий студент хоче створити власний бізнес уже після закінчення ВНЗ. Зорієнтовані на відкриття власної справи переважно студенти економічних та аграрних спеціальностей. Надзвичайно низьким є відсоток студентів, які прагнуть працювати у громадському секторі.Кожен п’ятий студент випускного курсу, досі не визначився зі своїми пріоритетами у пошуку роботи. Цей факт підтверджують також відповіді на питання «Яку посаду Ви плануєте зайняті на першому робочому місці?». Чітко вказати назву стартової позиції змогла вказати абсолютна більшість студентів лише ІТ та економічних спеціальностей.

При виборі роботодавця студенти орієнтуються на достатньо традиційні критерії:На вибір студентів також впливають такі фактори як • відгуки працівників компанії про умови праці (45,9%);

 • місце компанії у рейтингах роботодавців (38,2%);

 • реалізація компанією проектів для студентів (35%).

На першому робочому місці студенти більшість студентів розраховують на заробітну плату від 3000 до 5000 грн. Для порівняння середньомісячна номінальна заробітна плата в Україні у 2013 році штатного працівника підприємства складала 3265 грн. Слід зазначити, що у групі студентів, які очікують на дохід нижче 3000 грн. переважають студенти ВНЗ міста Львова. Найвищий рівень очікувань щодо розміру заробітної плати серед студентів ІТ-спеціальностей, їх частка у групах рівня оплати праці від 5000 грн. є найвищою.

Роль ВНЗ у підтримці працевлаштування студентів

5 питань до університетів

 • 54% студентів не знають про існування університетських підрозділів, які займаються питаннями проходження практики та працевлаштування студентів;

 • Лише 45% студентів вказали, що університет забезпечив їм місце проходження практики;

 • Проходження практики є формальністю, вона невелика за тривалістю та наявна лише на випускних курсах;

 • 56,8% студентів вказали, що їх випускаюча кафедра співпрацює з бізнесом, але така співпраця не є довгостроковою. Це переважно організація практик та екскурсій на підприємствах, лекцій та майстер-класів від фахівців-практиків;

 • Студенти жалілися на невідповідність змісту навчання потребам бізнесу, слабку матеріально-технічну базу, застарілість знань викладачів, неактуальну дослідницьку діяльність і те, що бізнес не потребує такої кількості спеціалістів, яка навчається у ВНЗ.

5 питань до бізнесу

 • Не потрібні працівники без досвіду роботи;

 • Розглядають студентів як дешеву робочу силу;

 • Не хочуть брати на себе зобов’язання з працевлаштування;

 • Невигідно вкладати кошти у студентів;

 • Не розуміють, як налагодити співпрацю з ВНЗ і не спілкуються з представниками університетів.

Освітні ініціативи та рекрутингові заходи очима студентів

Щодо особистої участі студентів у проектах від компаній, то 22,7% респондентів – проходили стажування, 10,1% - боролися за стипендії від компаній, 27% - приймали участь у конкурсах, 47% - прослухали лекцію чи відвідали майстер-клас від практика.Слід відмітити, з одного боку, малу пропозицію подібних програм та заходів для ряду спеціальностей (наприклад, хімія, аграрні, технічні, окрім ІТ, гуманітарні), а, з другого боку, пасивністю самих студентів у проектах від компаній.

Інформацію про програми компаній студенти отримують переважно із соціальних мереж (54,9%), з сайтів компаній (46,3%), від друзів (36,4%) та викладачів (30,9%).

Чи впливають програми компаній для студентів на бренд роботодавця?

35 % респондентів визначили, що активна реалізація роботодавцями проектів для студентів, а, відповідно, співпраця з вищими навчальними закладами, впливає на їх рішення щодо вибору першого місця роботи.В цілому, студенти назвали понад 400 компаній, в яких вони хотіли б працювати. Ми виділили найбільш привабливих роботодавців за тими напрямами та спеціальностями, де можна було визначити явних лідерів. Студенти характеризували дані компанії як лідерів ринку, які мають гарну репутацію, забезпечують гідний рівень оплати праці та соціальний пакет, дають широкі можливості для професійного та кар’єрного зростання, представлені у різних регіонах України, використовують прогресивні технології. Отже, можемо відзначити, що більшість компаній, в яких хочуть працювати студенти, активно реалізують різноманітні проекти для них і тим самим створюють привабливий бренд роботодавця.

Зі студентами також працюють активно call-центри, заклади громадського харчування, торгові продовольчі мережі, виробники косметичної продукції та банки.

Висновки

За результатами опитування за кожним блоком питань було визначено:

1. Переважна більшість українських студентів планує працювати в Україні у бізнес-компаніях. При виборі роботодавця студенти, окрім рівня оплати праці, орієнтуються на такі критерії як можливість кар’єрного росту, офіційне працевлаштування, можливості для навчання і розвитку, наявність соціального пакету та гнучкий графік роботи. На рішення, яке студенти приймають самостійно, можуть вплинути рекомендації працівників компанії, її місце у рейтингах роботодавців та активність роботи зі студентами. Водночас кожен п’ятий студент випускного курсу досі не визначився з місцем роботи.

2. Підрозділи університету, які відповідають за сприяння працевлаштування студентів, працюють неефективно, оскільки студенти, у переважній більшості, про них навіть не знають. Випускаючи кафедри співпрацюють з компаніями лише на рівні організації практик та екскурсій, проведення майстер-класів. Не відбувається активне залучення бізнесу до розробки навчальних програм та планів, формування переліку тем дипломних робіт, програм практики, кейси компаній не інтегровані у навчальні курси. Основну проблему студенти вбачають у відсутності зацікавленості до співпраці з обох сторін.

3. Студенти визначили, що відсутня велика пропозиція освітніх проектів з боку компаній. Існуючі проекти спрямовані переважно лише на студентів випускних курсів і зорієнтовані на оперативну задачу відбору кращих студентів. З іншого боку самі студенти також є доволі пасивними і не беруть участь у подібних програмах через відсутність бажання, браку часу, невпевненість в своїх силах та низьку поінформованість.

«Компаніям та університетам необхідно налагоджувати довгострокову співпрацю, пропонувати студентам різні форми роботи – практики, стажування, вирішення кейсів, написання актуальних курсових та дипломних робіт, заради того щоб отримати кваліфікованого фахівця» - наголошує Ольга Янковська, координатор освітніх програм Центру «Розвиток корпоративної соціальної відповідальності».Рекомендації

Для розбудови привабливого бренду роботодавця в очах студентів бізнесу необхідно: • Розробити «ціннісну пропозицію бренду роботодавця» для потенційних співробітників та програму її комунікації. • Візуалізувати інформацію про кар’єрні сходинки в компанії, створити сторінку кар’єри на сайті компанії та у соціальних мережах.
 • Активно залучати працівників компанії на засадах корпоративного волонтерства до роботи зі студентами.
 • Створити можливості для роботи студентів в компанії на умовах неповної зайнятості.
 • Розробляти комплексні довгострокові програми роботи зі студентами;
 • Інтегрувати кейси компанії у навчальні курси, лабораторні роботи;
 • Ставити перед студентами реальні бізнес-задачі, в першу чергу, за рахунок визначення актуальних тем курсових та дипломних робіт;
 • Студенти вбачають можливість підвищення якості вищої освіти в Україні лише за умови тісної співпраці бізнесу та вищих навчальних закладів. Особливу увагу, на їх думку, необхідно звернути на участь бізнесу у розробці навчальних планів та програм, а також організації ефективної практичної підготовки студентів.

***


Про Лабораторію «Бізнес і університети»

Лабораторія «Бізнес і Університети» була створена Центром «Розвиток КСВ» (www.csr-ukraine.org) у 2013 році. Мета Лабораторії – підвищення якості освітив Україні. Завдання Лабораторії «Бізнес і університети»:

- проведення просвітницьких заходів та підготовка аналітичних публікацій;

- здійснення експертизи та оцінки партнерських проектів;- надання фахових консультацій.

Контактна особа – координатор Лабораторії «Бізнес і університети», Ольга Янковська: oy@csr-ukraine.org


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка