Рідна мова (За підручником: Вашуленко М. С., МельничайкоО.І. Рідна мова: Підруч для 3 кл. К: Освіта, 2003)Скачати 272.31 Kb.
Дата конвертації21.02.2016
Розмір272.31 Kb.
Рідна мова

(За підручником: Вашуленко М.С., МельничайкоО.І. Рідна мова:

Підруч. для 3 кл. - К: Освіта, 2003)

І семестр

І сем.: аудіювання, діалог,(на поч. жур.), мовна тема – 2, диктант – 2, списування .

ІІ сем.: аудіювання, усний твір, ,(на поч. жур.) письмовий переказ, мовна тема – 2, диктант – 2, списування.

Ф – 64 урока


Дата

Тема

Прим.

ДЗ

Мова і мовлення


03. 09

Українська мова - державна мова України.

Український алфавіт.


Впр.704.09

Мови інших народів. Наша рідна мова.
Впр.13
05.09

Усне мовлення
Впр.2006.09

Особливості писемного мовлення
Впр.2410.09

Культура мовлення
Впр.3211.09

Основні правила культури спілкування.

Слова ввічливості. Підсумок за темою


Впр.3812.09

Розв. мовл. «____»Текст


13.09

Розвиток уявлень про текст. Тема і мета тексту. Заголовок
Впр.43

Вивчити правило

17.09

Визначення теми і мети (головної думки)висловлювань. Добір заголовків до текстів
Впр.4818.09

Знаходження та інтонаційне виділення в реченнях тексту слів, найважливіших для вираження думки
Впр.51, 5619.09

Абзац тексту. Спостереження за зв’язками між абзацами. План тексту
Впр.6120.09

Зв’язок між реченнями в тексті. Спостереження за ознаками художніх, науково-популярних та ділових текстів
Впр.6924.09

Спостереження за ознаками художніх, науково-популярних та ділових текстів
Впр.7325.09

Складання текстів-інструкцій
Впр.7626.09

Особливості текстів-листів. Складання листів,колективних та індивідуальних
Впр.8027.09

Складання письмових запрошень і привітань

Підсумок за темоюЗошит

Впр.8601.10

Розв. мовл. «____»Речення


02.10

Закріплення й узагальнення знань про основні ознаки речення
Впр.9003.10

Речення за метою висловлювання. Окличні речення. Спостереження за інтонацією та розділовими знаками
Впр.9604.10

Вироблення вмінь інтонувати речення, різні за метою висловлювання, неокличні та окличні речення
Впр.10008.10

Звертання і розділові знаки у спонукальних реченнях
Впр.10509.10

Члени речення. Головні і другорядні члени речення. Зв’язок слів у реченні
Впр.110

Вивчити правила

10.10

Перевірка знань із мови(«Мова і мовлення», «Текст», «Речення»)
Впр.11611.10

Аналіз перевірної роботи.

Закріплення поняття про головні і другорядні члени речення. Зв’язок слів у реченні.

Урок-узагальнення за темою "Речення".

Впр.122

Слово. Значення слова15.10

Розв. мовл. «______»

16.10

Слова з прямим і переносним значенням
Впр.127

Вивчити правило

17.10

Слова, що мають кілька значень
Впр.13218.10

Слова, які звучать і пишуться однаково
Впр.13622.10

Слова, близькі за значенням(синоніми)
Впр.14023.10

Робота над синонімами. Практичне ознайомлення з фразеологізмами, пояснення їх шляхом добору синонімів
Впр.14524.10

Диктант «_______»

25.10

Аналіз диктанту.

Слова, протилежні за значенням (антоніми)

Підсумок за темою.


Зошит

Впр.151

Будова слова05.11

Розв. мовл. «____»

06.11

Закінчення слова. Закінчення служать для зв’язку між словами в реченні
Впр.157

Вивчити правило

07.11

Основа слова
Впр.162

Вивчити правило

08.11

Загальне уявлення про частини основи
Впр.167

Вивчити правило

12.11

Списування «_____»

13.11

Аналіз списування

Спільнокореневі слова. Корінь слова


Впр.17214.11

Вправи на розрізнення синонімів, спількореневих слів та форм того самого слова
Впр.17715.11

Розрізнення слів з омонімічними коренями

Перевірна робота. Діалог
Впр.18219.11

Чергування голосних звуків о, е - і в коренях слів
Впр.18720.11

Чергування приголосних звуків г, к, х - з, ц, с - ж, ч, ш у коренях слів
Впр.19221.11

Розв. мовл. «У бібліотеці»

Підр. Впр. 193-194

Впр.19522.11

Спостереження за вимовою слів з ненаголошеними е, и. Правило написання слів з цими звуками.
Впр.200

Вивчити правило

26.11

Вправляння у перевірці правильності написання слів з ненаголошеними голосними е, и., шляхом словозміни та добору спільнокореневих слів.
Впр.204
27.11

Закріплення правил про вимову і правопис слів з ненаголошеними е, и. Перевірна робота. Аудіювання
Впр.20928.11

Вимова і правопис слів з ненаголошеними е, и, що не перевіряються наголосом. Робота з орфографічним словником.
Впр.21629.11

Диктант «_____»

03.12

Аналіз диктанту.

Спостереження за вимовою парних дзвінких і глухих приголосних звуків.Зошит

Впр.220

Вивчити правило

04.12

Засвоєння правила вимовляння дзвінких приголосних у кінці слів і складів з наступним глухим звуком.
Впр.22505.12

Вправи на закріплення вимови і правопису слів із дзвінкими та глухими приголосними звуками
Впр.229,23506.12

Явища заміни в коренях слів дзвінких звуків глухими і навпаки. Зоровий диктант за текстом вправи «Лісова казка»
Впр.239
10.12

Розв. мовл. «_____»

11.12

Ознайомлення з префіксом як значущою частиною слів
Впр.245

Вивчити правило

12.12

Префікси і прийменники. Зіставлення за значенням та способом написання.
Впр.25013.12

Вправи на розрізнення значень і написання на однозвучних префіксів і прийменників
Впр.25417.12

Правопис префіксів роз-, без-. Вимова і правопис слів з префіксами з-, с-.
Впр.260

Вивчити правило

18.12

Закріплення правила про вимову і правопис слів з префіксами з-, с-.
Впр.265

Вивчити правило

19.12

Перевірка знань із мови(«Слово. Значення слова», «Будова слова»)

20.12

Аналіз перевірної роботи.

Закріплення знань про вживання прийменників та префіксів


Впр. 26924.12

Правило про вживання апострофа після префіксів.
Впр.277

Вивчити правило

25.12

Суфікс. Ознайомлення з суфіксом як значущою частиною основи слова.
Впр.289

Вивчити правило

26.12

Закріплення поняття про суфікс та його словотвірну роль. Порядок усного розбору слів за будовою
Впр.29827.12

Розв. мовл. «Лісова школа»

Підсумковий урок за семестр.

Підр. Впр.281

Зошит


Впр.273

ІІсеместр

63

11.0164

12.0165

13.01

Закріплення правила про вживання апострофа після префіксів
66

16.0167

18.0168

19.01

Урок розвитку зв язного мовлення


Частини мови. Загальне поняття.

69

20.01

Загальне уявлення про частини мови: іменник, прикметник, дієслово прийменник. Зіставлення іменників, прикметників, дієслів за їх значенням, питанням, роллю в реченні
70

23.01

Логічні вправи на розрізнення слів за родовими і видовими ознаками та за смисловими групами у межах кожної частини мови.
71

25.01

Добір спільнокореневих слів, які належать до різних частин мови, розрізнення їх за питаннями, значенням, роллю в реченні та за зв'язками з іншими словами.
72

26.01

Урок розвитку зв'язного мовленняІменник

73

27.01

Загальне поняття про іменник ( питання, значення, роль та зв'язок з іншими словами в реченні). Іменники, що означають назви істот та назви неістот.
74

30.01

Власні і загальні іменники. Велика буква у власних іменниках.
75

01.02

Закріплення навичок правопису власних і загальних іменників.
76

02.02

Списування

77

03.02

Поняття предметності на прикладах іменників, утворених від прикметників. Вправи на утворення іменників від прикметників.
78

06.02

Поняття предметності на прикладі іменників, що означають дії. Практичне вправляння у творенні іменників від дієслів за зразком.
79

08.02

Рід іменників: чоловічий, жіночий, середній.
80

09.02

Урок розвитку зв'язного мовлення.


81

10.02

Вправи на визначення роду іменників. Спостереження за родовими закінченнями іменників.
82-83

13.02-15.02

Змінювання іменників за числами. Спостереження за іменниками, які вживаються тільки в однині або в множині.
84-85

16.02-17.02

Змінювання іменників за питаннями. Ознайомлення з назвами відмінків та питаннями до них.
86


20.02

Урок розвитку зв'язного мовлення. Прийменники і закінчення як засоби вираження зв'язку між словами в реченні. Роль прийменників у реченні.


ПРИКМЕТНИК

87

22.02

Загальне поняття про прикметник (питання, значення, роль у реченні)
88

23.02

Зв'язок прикметників з іменниками.Вправи на встановлення зв'язку прикметників з іменниками
89

24.02

Змінювання прикметників за числами у сполученні з іменниками,ставити запитання до прикметника, редагувати текст
90

27.02

Змінювання прикметників за родами. Родові закінчення прикметників
91

29.02

Вправи на визначення роду і числа прикметників за іменниками. Прикметники- антоніми
92

01.03

Диктант.

93

02.03

Повний аналіз прикметника як частини мови
94

05.03

Спостереження за вживанням прикметників у прямому і переносному значеннях
95

07.03

Вправи на засвоєння різних форм прикметників у сполученні з іменниками.

Перевірка знань із мови("Іменник", "Прикметник")


96

09.03

Урок розвитку зв'язного мовлення. Спостереження за роллю прикметників у загадках

97

12.03

Закріплення й узагальнення знань про прикметник.


ДІЄСЛОВО

98

14.03

Загальне поняття про дієслово. Зв'язок дієслова з іменником у реченні
99-100

15.03-16.03

Спостереження за роллю дієслів у реченнях і тексті. Дієслова- синоніми і антоніми.
101

19.03

Змінювання дієслів за часами
102

21.03

Вправи на розрізнювання часових форм діслів. Творчі завдання з використанням дієслівних форм.
103

22.03

Закріплення знань і вмінь про часові форми діслова.
104

23.03

Змінювання дієслів минулого часу родами
105

02.04

Вправляння у змінюванні дієслів минулого часу за родами.
106

04.04

Урок розвитку зв'язного мовлення.Складання усного опису дятла за ілюстрацією
107-108

05.04- 06.04

Неозначена форма дієслова як початкова форма.

Перевірна робота. Аудіювання.


109-110

09.04-11.04

Вправи на творення неозначеної форми дієслів доконаного виду від форм недоконаного виду за питаннями і зразком (без уживання термінів)
111

12.04

Письмовий переказ.

112-113

13.04-18.04

Розрізнення дієслів неозначеної форми за питаннями що робити? що зробити? Використання неозначеної форми дієслів у складанні порад, інструкцій
114-115

19.04-20.04

Творення часових форм від неозначеної форми дієслова. Спостереження за вживанням неозначеної форми дієслів у прислів'ях і приказках
116-117

23.04-25.04

Написання НЕ з дієсловами.

Перевірна робота. Усний твір.


118-119

26.04-27.04

Вправляння у розборі дієслів як частини мови.

Перевірна робота. Усний твір.


120

30.04

Закріплення знань і вмінь про дієслово.

Перевірна робота. Усний твір.


121

03.05

Закріплення знань і вмінь про дієслово.

Перевірка знань із мови("Дієслово")


122

04.05

Урок розвитку зв'язного мовлення.ПОВТОРЕННЯ ЗА РІК

123

07.05

Особливості усного і писемного мовлення ( повторення)
124

10.05

Диктант

125

11.05

Текст. Тема, мета, заголовок, будова тексту(повторення)
126

14.05

Речення. Головні і другорядні члени речення (повторення)
127

16.05

Слово. Значення слова (повторення)
128

17.05

Будова слова. Чергування голосних і приголосних звуків у корені (повторення)
129

17.0


18.05

Будова слова. Значущі частини слова (повторення)
130

21.05

Іменник (повторення)
131

23.05

Прикметник ( повторення)
132

24.05

Дієслово (повторення)
133

25.05

Підсумковий урок за рік

База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка