Рішення №2012 р. 9 сесія 6 скликання Про районну комплексну програму «Сільська школа» на 2012 -2015 рокиСкачати 139.21 Kb.
Дата конвертації08.03.2016
Розмір139.21 Kb.
проект

У К Р А Ї Н А

ШАРГОРОДСЬКА РАЙОННА РАДА

Вінницька область
Р І Ш Е Н Н Я №2012 р. 9 сесія 6 скликання
Про районну комплексну програму «Сільська школа» на 2012 -2015 роки
Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування Україні”, та на виконання рішення обласної ради від 4 березня 2011 року 4 сесії 6 скликання «Про обласну комплексну програму «Сільська школа» на 2011-2015 роки», враховуючи висновок постійної комісії районної ради з питань освіти, культури та духовного відродження, роботи з молоддю, спорту і туризму районна рада
В И Р І Ш И Л А :
1. Затвердити районну комплексну програму «Сільська школа» на 2012 – 2015 роки (додається).

 1. Рекомендувати виконкомам сільських (міської) рад розробити та прийняти на сесіях відповідних рад програми «Сільська школа» на 2012-2015 роки місцевого значення.

 2. Фінансування програми здійснювати за рахунок коштів районного та місцевих бюджетів, спонсорських, благодійних внесків та інших позабюджетних надходжень.

 3. Рішення 3 сесії 5 скликання Шаргородської районної ради від 28 липня 2006 року № 25 «Про районну комплексну програму «Сільська школа» на 2006-2010 роки», вважати таким, що втратило чинність.

 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань освіти, культури, охорони здоров’я, духовного відродження, соціального захисту населення та роботи з ветеранами (Сівірінська І.Д.).

Голова районної ради Володимир ПавельськийРайонна комплексна програма

«Сільська школа» на 2012-2015 роки
1.Загальна характеристика Програми.

Однією з провідних ідей модернізації вітчизняної освіти є забезпечення рівного доступу до якісної освіти, що покликана сприяти розвитку молодого покоління, задоволенню його потреб, передбачених Конвенцією ООН про права дитини, чинним законодавством.

З метою виконання Законів України „Про освіту", «Про загальну середню освіту», «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу» від 6 липня 2010 року 2442-VI/2010, Національної доктрини розвитку освіти, Указів Президента України від ЗО вересня 2010 року №926/2010 «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні», від 30 вересня 2010 року № 927/2010 « Про заходи щодо розвитку системи виявлення та підтримки обдарованих і талановитих дітей та молоді», Постанов Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. №777 «Про затвердження Положення про освітній округ», від 27 серпня 2010 р. №778 «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад», забезпечення розвитку освіти у районі, підвищення її якості, а також, враховуючи положення законодавства України про пріоритетність соціального розвитку села, необхідно прийняти районну комплексну програму „Сільська школа" на 2012-2015 роки (далі - Програма), яка б врахувала специфічні умови функціонування навчальних закладів: наявність великої кількості закладів освіти у сільській місцевості або їх відсутність в окремих населених пунктах, малу наповнюваність шкіл, їх пішохідну (транспортну) доступність. Програма покликана забезпечити підтримку сільських освітніх закладів, створити умови для реалізації конституційного права громадян на отримання освіти незалежно від місця проживання.

Реалізація програми «Сільська школа» в попередні роки дала можливість зміцнити матеріальну базу закладів освіти. Значна сума коштів спрямована на проведення капітальних робіт. А саме: ремонт спортивного залу Покутинської, Джуринської школи, перекриття даху Клекотинської, Юхимівської СЗШ І-ІІІ ст., заміни на метало-пластикові вікна в Пеньківській, Носиківській, Козлівській, Стрільницькій, Копистиринській, Клекотинській, Мурафській, Дерев’янській, Гибалівській, Шаргородській №1, Джуринський, Хоменківській, Руданській, Рахнівсько-Лісовій №1, Конатковецькій, Івашковецькій, Слободо-Шаргородській, Голинчинецькій, Стрільницькій, Плебанівській школах, капремонтів опалювальних систем в Рахнівсько-Лісовій №1, Івашковецькій, Мурафській, Юхимівській, Слободо-Шаргородській школах, капітальний ремонт приміщень Рахнівсько-Лісовій №2, Стрільницькій, Перепільчинецькій школах, монтаж системи фільтрації басейну Мурафської СЗШ І-ІІІ ст., реконструкцію котельні Джуринської СЗШ І-ІІІ ст., виготовлення проектно-кошторисної документації на добудову Зведенівської, Хоменківської СЗШ І-ІІІ ст.

Переведено на альтернативний вид опалення за допомогою установки «Сухін-3» Дерев’янську, Плебанівську, Конатковецьку школи.

Зроблено капітальні ремонти туалетів у Шаргородських №1 та №2, Пеньківській, Івашковецькій школах.

Побудовано криниці та налагоджено водопостачання в Хоменківській, Джуринській І-ІІ ст., Джуринській І-ІІІ ст., Голинчинецькій школах.

Здійснено капітальні ремонти опалювальних систем у Покутинській, Рахнівсько-Лісовій №2, Писарівській школах.

У Конатковецькій СЗШ І-ІІ ст., Шаргородській СЗШ І-ІІІст.№1, Зведенівській, Клекотинській СЗШ І-ІІІ ст. здійснено капітальний ремонт приміщення їдальні.

В Деребчинській та Носиківській школах збудовано гаражі.

Завершено будівництво та введено в дію Шаргородську районну гімназію.

Частково поповнилась матеріально-технічна база закладів освіти шкільними меблями, посудом, спортивним інвентарем, технічними засобами навчання, комп’ютерною технікою.

Щорічно централізовано передплачуються на кожну школу періодичні фахові видання, навчальні посібники, довідкова література.

В закладах освіти району проводилась належна робота з питань покращення харчування дітей, збереження та зміцнення їхнього здоров’я.

Організовано якісне безкоштовне харчування дітей 1-4-х класів та соціально незахищених дітей. Для решти дітей вживаються різні заходи щодо здешевлення харчування. Загалом забезпечено стовідсоткове охоплення харчування всіх дітей.

Для дітей, що проживають за межею пішохідної доступності, організовано підвезення до місць навчання і назад додому. Одержано шкільний автобус для підвезення дітей до Шаргородської районної гімназії.

Однак, існує цілий ряд проблем, які потребують вирішення.

Не завершено будівництво 5 сільських шкіл.

Навчально-матеріальна база шкіл у сільській місцевості вимагає значного поліпшення.

Потребує значного покращення матеріально-технічна база для фізичного виховання, оскільки лише 56% сільських загальноосвітніх закладів мають спортивні зали.

Немає внутрішніх вбиралень в 28 із 35 сільських шкіл.

2. Мета Програми.

Головною метою Програми є забезпечення розвитку дошкільної, загальної середньої освіти у сільській місцевості, адекватне реагування на вплив демографічної ситуації на мережу навчальних закладів, покрашення матеріально-технічного забезпечення сільських шкіл.

Ця Програма є основою для розроблення сільських програм „Сільська школа» на 2011-2015 роки.

3. Шляхи і способи розв'язання проблеми.

Перший спосіб передбачає покращення умов для доступності дітей і молоді сільської місцевості до якісної освіти за місцем проживання, зміцнення матеріально-технічної бази сільських навчальних закладів, які мають нагальну потребу.

Другий оптимальний спосіб передбачає розвиток освіти районів із створенням освітніх округів та визначенням базових (опорних) шкіл по організації профільного навчання з урахуванням потреб і перспектив національного та місцевого ринків праці. Надання державної підтримки для зміцнення матеріально-технічної бази навчальних закладів, визначених базових (опорних) шкіл.
Проблему передбачається розв'язати шляхом:


 • зміцнення матеріально-технічної бази сільських навчальних закладів;

 • створенням освітніх округів з визначенням базових (опорних) шкіл;

 • забезпеченням навчальних закладів навчальними, методичними і наочними посібниками з основних предметів навчального плану;

 • створення експериментальних майданчиків для відпрацювання нових технологій, нового змісту діяльності загальноосвітніх навчальних закладів у сільській місцевості;

 • забезпечення модернізації навчальної, матеріально-технічної бази навчальних закладів, оснащення їх сучасним обладнанням;

 • проведення якісних ремонтів будівель, споруд, комунікацій та обладнання загальноосвітніх навчальних закладів.


4. Завдання Програми

Основними завданнями Програми є:

- удосконалення та розвиток мережі загальноосвітніх навчальних закладів;


 • створення умов для доступності дітей і молоді до якісної загальної середньої освіти;

 • надання спільно з органами державної виконавчої влади та місцевого самоврядування посильної допомоги у зміцненні навчально-матеріальної бази загальноосвітніх шкіл;

- підвищення рівня навчального, навчально-методичного та науково-методичного забезпечення діяльності навчальних закладів;

- створення умов щодо попередження дитячого травматизму.


5.Фінансування Програми

Орієнтовний обсяг фінансування Програми становить 28666 тис.грн., у тому числі 26515 тис.грн. - за рахунок районного бюджету.

Обсяг фінансування Програми уточнюється щороку під час складання проекту районного бюджету на відповідний рік у межах видатків, передбачених головному розпорядникові бюджетних коштів, відповідальному за виконання завдань і заходів Програми.

6. Очікувані результати Програми

Виконання Програми дасть змогу: • створити умови для подальшого розвитку освіти у сільській місцевості;

 • удосконалити та розвинути мережу навчальних закладів різних типів;

 • покращити якість освітніх послуг у сільських навчальних закладах;

 • створити належні умови для допрофільного та профільного навчання, розвитку здібностей та обдарувань дітей;

 • зміцнити навчально-матеріальну та методичну базу загальноосвітніх шкіл;

 • покращити умови для фізичного розвитку та зміцнення здоров'я сільської учнівської молоді;

 • забезпечити умови щодо попередження дитячого травматизму.

З метою розв'язання першочергових завдань, визначених Програмою, передбачається здійснити заходити, що додаються.

Додаток 1

до районної комплексної програми

«Сільська школа» на 2012-2015 роки

затвердженої рішенням 9 сесії

6 скликання районної ради

від 2012 р. №


Заходи щодо реалізації

комплексної програми «Сільська школа» на 2012-2015 роки


№ п/п

Основні напрями та заходи програми

Відповідальні виконавці

Термін виконання (початок, закінчення)

Всього по програмі (тис. грн.)

За рахунок бюджетів

(тис. грн.)Інші джерела: власні кошти, залучені кредити тощо.

районного

В тому числі галузі освітиУдосконалення мережі сільських загальноосвітніх шкіл, створення відповідних умов для до профільного та профільного навчання учнів, їх безкоштовного підвозу до місць навчання, організації харчування та медичного обслуговування.

Відділ освіти РДА спільно з районною і сільськими радами.

2012-2015 роки

9000

7500

7500

1500Поліпшити забезпечення сільських шкіл меблями, навчальним обладнанням, наочними посібниками та навчальною літературою.

Відділ освіти РДА спільно з керівниками загальноосвітніх навчальних закладів.

2012-2015 роки

5400

4900

4900

500З метою розвитку фізичної культури та спорту у сільських школах, зміцнити спортивну базу для якісної організації навчально-виховного процесу.

Відділ освіти і відділ у справах молоді та спорту РДА.

2012-2015 роки

300

265

210

35,0Завершити будівництво об’єктів освіти:

Відділ освіти РДА спільно з районною

радою.


2012-2015 роки

6050

6000

6000

50

с. Зведенівка

2012-2013 р.

2050

2000

2000

50

с. Перепільчинці

2014-2015 р.

2000

2000

2000
с. Дерев’янки

2015 р.

2000

2000

2000


Здійснити добудови шкільних приміщень:

Відділ освіти РДА спільно з районною

радою.


2012 - 2015 роки

4000

4000

4000
Хоменківської СЗШ І-ІІІ ст.

(навч. корпус, спорт. зал)2012-2013 р.

1000

1000

1000
Івашковецької СЗШ І-ІІІ ст. (спорт. зал), Клекотинської, Пасинківська СЗШ І-ІІІ ст.

2014-2015 р.

3000

3000

3000


Провести капітальні ремонти приміщень шкіл:

Відділ освіти РДА спільно з районною

радою.


2012 - 2015 роки

1460

1400

1400

60

Мурафської, Джуринської, Рахнівсько-Лісової №2 СЗШ І-ІІІ ст.

2012 р.

540

500

500

40

Пеньківської, Покутинської, Рахнівсько-Лісової №1, Лозівської, Деребчинської, Хоменківської, Плебанівської, Гибалівської, Руданської СЗШ І-ІІІ ст., Буднянського НВК.

2013 - 2015 роки

920

900

900

20Здійснити ремонт паливних систем:

Гибалівської, Хоменківської, Плебанівської, Клекотинської СЗШ І-ІІІ ст., Федорівського НВК


2013 - 2015 роки

400

400

400


Впровадження альтернативних джерел опалення:


Відділ освіти РДА спільно з районною

радою.


2012-2015

2450

2450

2450
Копистиринської, Юхимівської, Гибалівської СЗШ І-ІІІ ст., Федорівського НВК.

2012 р.

950

950

950
Джуринської, Пеньківської, Довжанської, Козлівської, Клекотинської, Мурафської, Пасинківської, Слободо-Шаргородської, Шаргородських №1 та №2 СЗШ І-ІІІ ст.

2013-2015

1500

1500

1500
Всього по програмі:
28666

26515

26460

2145

Заступник керівникавиконавчого апарату,

керуючий справами Володимир Загороднюк


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка