Рішення 21 січня 2016 року Київ №87/0/15-16 Про направлення скарги Гейко Т. А., Гончарука О. Л., Гончарук Н. В. та інших стосовно судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області Шовкопляса ОСкачати 65.12 Kb.
Дата конвертації09.03.2016
Розмір65.12 Kb.


УКРАЇНА

ВИЩА РАДА ЮСТИЦІЇ

РІШЕННЯ


21 січня 2016 року

Київ

87/0/15-16


Про направлення скарги Гейко Т.А., Гончарука О.Л., Гончарук Н.В. та інших стосовно судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області Шовкопляса О.П. до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України
Вища рада юстиції, розглянувши висновок члена Вищої ради юстиції за скаргою Гейко Тетяни Анатоліївни, Гончарука Олександра Леонідовича, Гончарук Ніни Василівни, Гончарук Тетяни Леонідівни, Хільчука Миколи Павловича, Бровченка Сергія Івановича, Павловської Валентини Василівни, Капляр Галини Василівни, Капляра Петра Григоровича, Бондаренка Валерія Миколайовича, Поштар Олени Трохимівни, Логінової Наталії Сергіївни, Семеняк Іраїди Володимирівни, Поштаря Леоніда Леонідовича, Вериженко Алли Казимірівни, Новікова Андрія Михайловича стосовно судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області Шовкопляса Олександра Петровича,
в с т а н о в и л а:
до Вищої ради юстиції 27 березня 2014 року надійшла скарга Гейко Т.А., Гончарука О.Л., Гончарук Н.В., Гончарук Т.Л., Хільчука М.П., Бровченка С.І., Павловської В.В., Капляр Г.В., Капляра П.Г., Бондаренка В.М., Поштар О.Т., Логінової Н.С., Семеняк І.В., Поштара Л.Л., Вериженко А.К., Новікова А.М. щодо неправомірних дій судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області Шовкопляса О.П.

Автори скарги вказують на порушення норм матеріального і процесуального права суддею Шовкоплясом О.П. при розгляді справи за позовом прокурора м. Білої Церкви в інтересах держави в особі Державної інспекції сільського господарства в Київській області до них, Білоцерківської районної державної адміністрації, управління Держземагенства в Білоцерківському районі про визнання незаконним і скасування розпорядження Білоцерківської районної державної адміністрації № 838 від 09 грудня 2008 року та за позовом прокурора м. Білої Церкви в інтересах держави в особі Київської обласної державної адміністрації до них, Білоцерківської районної державної адміністрації, управління Держземагенства в Білоцерківському районі про визнання недійсними державних актів на право власності на земельну ділянку та застосування наслідків недійсності правочину у вигляді повернення земельних ділянок загальною площею 30,3114 га.

У зв’язку з викладеним просять притягнути суддю Білоцерківського міськрайонного суду Київської області Шовкопляса О.П. до відповідальності за порушення присяги.

На підставі пункту 3 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про відновлення довіри до судової влади в Україні» з дня набрання чинності цим Законом (11 квітня 2014 року) повноваження членів Вищої ради юстиції, крім тих, які перебувають у цьому органі за посадою, припинено.

Новий повноважний склад Вищої ради юстиції було сформовано 04 червня 2015 року.

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу матеріалів між членами Вищої ради юстиції від 31 липня 2015 року скаргу Гейко Т.А. та інших

передано для розгляду члену Вищої ради юстиції.

За результатами розгляду член Вищої ради юстиції запропонувала скаргу Гейко Т.А. та інших стосовно судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області Шовкопляса О.П. направити до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

На засіданні 14 грудня 2015 року дисциплінарна секція Вищої ради юстиції дійшла висновку рекомендувати Вищій раді юстиції прийняти рішення про направлення скарги Гейко Т.А. та інших стосовно судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області Шовкопляса О.П. до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Заслухавши доповідача – члена Вищої ради юстиції, врахувавши висновок дисциплінарної секції, Вища рада юстиції погоджується з висновком члена Вищої ради юстиції та вважає, що скаргу Гейко Т.А. та інших стосовно судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області Шовкопляса О.П. необхідно направити до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, виходячи з такого.

Відповідно до частини другої статті 32 Закону України «Про Вищу раду юстиції» (у чинній редакції) провадження щодо звільнення судді за порушення присяги проводиться за правилами і у строки, передбачені для здійснення дисциплінарного провадження.

Згідно з пунктом 6 частини першої статті 97 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» до суддів може застосовуватися дисциплінарне стягнення у виді висновку про направлення рекомендації до Вищої ради юстиції для вирішення питання щодо внесення подання про звільнення судді з посади з підстав порушення присяги.

Згідно зі статтею 94 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» дисциплінарне провадження щодо судді здійснюють:

1) Вища кваліфікаційна комісія суддів України – щодо суддів місцевих та апеляційних судів;

2) Вища рада юстиції – щодо суддів вищих спеціалізованих судів та суддів Верховного Суду України.

Аналогічне положення законодавства щодо повноважень Вищої ради юстиції в частині здійснення дисциплінарного провадження міститься у статті 131 Конституції України та статті 3 Закону України «Про Вищу раду юстиції».

Отже, перевірка відомостей, викладених у скарзі Гейко Т.А. та ін. щодо наявності в діях судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області Шовкопляса О.П. ознак порушення присяги належить до повноважень Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Відповідно до пункту 8 розділу ІІ Закону України «Про забезпечення права на справедливий суд» заяви і скарги, подані до набрання чинності цим Законом, а також дисциплінарні провадження щодо суддів, розпочаті до набрання чинності цим Законом, здійснюються відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» у редакції, що діяла на момент подачі відповідної заяви (скарги), відкриття відповідного дисциплінарного провадження.

Як зазначалося вище, скарга Гейко Т.А. та ін. надійшла до Вищої ради юстиції 27 березня 2014 року.

Відповідно Закону України «Про судоустрій і статус суддів» у редакції, чинній на момент подачі згаданої скарги, дисциплінарне провадження щодо судді здійснюють: Вища кваліфікаційна комісія суддів України – щодо суддів місцевих та апеляційних судів; Вища рада юстиції – щодо суддів вищих спеціалізованих судів та суддів Верховного Суду України (стаття 85 вказаного Закону).Згідно з частиною першою статті 84 вказаного Закону, дисциплінарне провадження – це процедура розгляду органом, визначеним законом, звернення, в якому містяться відомості про порушення суддею вимог щодо його статусу, посадових обов’язків чи присяги судді.

Як передбачено частиною чотирнадцятою статті 86 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» у зазначеній редакції, Вища рада юстиції здійснює дисциплінарне провадження стосовно суддів Верховного суду України та суддів вищих спеціалізованих судів у порядку, встановленому Законом України «Про Вищу раду юстиції».

Згідно з частиною п’ятою статті 87 цієї редакції Закону України «Про судоустрій і статус суддів» за наслідками дисциплінарного провадження Вища кваліфікаційна комісія суддів України може прийняти рішення про направлення рекомендації до Вищої ради юстиції для вирішення питання щодо внесення подання про звільнення судді з посади за наявності для цього підстав.

Таким чином, Закон України «Про судоустрій і статус суддів» у редакції, що діяла на момент подачі скарги Гейко Т.А. та ін., не передбачав повноважень Вищої ради юстиції здійснювати дисциплінарне провадження щодо суддів місцевих та апеляційних судів.

Недодержання чіткої компетенції органів, до повноважень яких належить здійснення дисциплінарного провадження щодо судді, може призвести до одночасного розгляду ними аналогічних звернень, здійснення дисциплінарних проваджень та порушення статті 61 Конституції України, відповідно до якої ніхто не може бути двічі притягнений до юридичної відповідальності одного виду за одне й те саме правопорушення.З огляду на зазначене Вища рада юстиції дійшла висновку про направлення скарги Гейко Т.А. та інших щодо наявності в діях судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області Шовкопляса О.П. ознак порушення присяги до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України для проведення перевірки та вирішення питання про наявність чи відсутність підстав для притягнення даного судді до дисциплінарної відповідальності.
Вища рада юстиції, враховуючи викладені вище обставини, керуючись статтею 27 Закону України «Про Вищу раду юстиції»,
в и р і ш и л а:
скаргу Гейко Тетяни Анатоліївни, Гончарука Олександра Леонідовича, Гончарук Ніни Василівни, Гончарук Тетяни Леонідівни, Хільчука Миколи Павловича, Бровченка Сергія Івановича, Павловської Валентини Василівни, Капляр Галини Василівни, Капляра Петра Григоровича, Бондаренка Валерія Миколайовича, Поштар Олени Трохимівни, Логінової Наталії Сергіївни, Семеняк Іраїди Володимирівни, Поштаря Леоніда Леонідовича, Вериженко Алли Казимірівни, Новікова Андрія Михайловича стосовно судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області Шовкопляса Олександра Петровича направити до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Голова Вищої ради юстиції І.М. Бенедисюк


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка