Рішення 24. 02. 2012 №5 Про Районну програму підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2015 рокуСкачати 145.05 Kb.
Дата конвертації18.03.2016
Розмір145.05 Kb.

УКРАЇНА
ЧЕРНІГІВСЬКА РАЙОННА РАДАЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Шостого скликання

Чотирнадцята сесія
РІШЕННЯ24.02.2012
№ 5


Про Районну програму підвищення якості шкільної природничо-математичної

освіти на період до 2015 року
Відповідно до п. 16 ч.1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Указу Президента України від 30.09.2010 № 926/2010 «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні», з метою впровадження стійкого інноваційного розвитку природничо-математичної освіти у загальноосвітніх навчальних закладах району Чернігівська районна рада Запорізької області ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Районну програму підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2015 року (далі – Програма), що додається.

2. Районній державній адміністрації забезпечити виконання заходів щодо реалізації Районної програми підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2015 року та щороку до 15 січня інформувати районну раду про хід її виконання.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань охорони здоров’я, освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту.

Голова ради

С.М.Одаренко


Затверджено
рішення районної ради

24.02.2012 № 5

Районна

програма підвищення якості шкільної

природничо-математичної освіти

на період до 2015 року
1. Мета Програми
Метою Програми є розроблення механізму підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти.
2. Спосіб розв’язання проблеми
Розроблення комплексу взаємозв’язаних завдань і заходів, виконання яких сприятиме послідовному та системному вирішенню питань щодо забезпечення підвищення інноваційного розвитку природничо-математичної освіти та підвищення її якості, передбачення фінансування окремих заходів.
3. Шляхи розв’язання проблеми:
3.1. удосконалення навчально-методичного та інформаційно-методичного забезпечення викладання природничо-математичних предметів, а також створення умов для їх використання у школі;

3.2. проведення моніторингу якості природничо-математичної освіти на різних рівнях шкільної освіти, забезпечення участі учнів загальноосвітніх навчальних закладів в обласних, всеукраїнських та міжнародних освітніх порівняльних дослідженнях;

3.3. модернізація системи неперервної післядипломної педагогічної освіти вчителів природничо-математичних предметів;

3.4. запровадження у навчальний процес інформаційно-комунікативних технологій;

3.5. оновлення матеріально-технічної бази загальноосвітніх навчальних закладів з предметів природничо-математичного циклу.

4. Завдання Програми
Основними завданнями Програми є:

оновлення матеріально-технічної, навчально-методичної та інформаційно-методичної бази загальноосвітніх навчальних закладів з природничо-математичних предметів;

підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

проведення моніторингу якості шкільної природничо-математичної освіти.

Програма розрахована на період до 2015 року.
5. Заходи з виконання Районної програми підвищення

якості шкільної природничо-математичної освіти

на період до 2015 року

5.1. Участь в апробації та впровадження нових навчально-методичних комплектів для профільного навчання з природничо-математичних предметів.


2012-2015 роки


Загальноосвітні навчальні заклади


5.2. Апробація і впровадження нових підручників з природничо-математичної освіти для 11-річної школи.


2012-2015 роки


Відділ освіти райдержадміністрації, районний методичний кабінет


5.3. Апробація і впровадження інноваційних електронних засобів навчального призначення з природничо-математичних предметів (електронні посібники, віртуальні лабораторії, електронні бази даних, освітній портал) у процесі підвищення кваліфікації педагогічних кадрів і навчально-виховному процесі загальноосвітніх навчальних закладів.
2012-2015 роки

Відділ освіти райдержадміністрації, районний методичний кабінет

5.4. Оновлення фонду шкільних бібліотек сучасною навчально-методичною, науково-популярною, довідковою літературою, фаховими періодичними виданнями.


2012-2015 роки


Загальноосвітні навчальні заклади


5.5. Забезпечення функціонування віртуальних методичних об’єднань для педагогічних працівників з предметів природничо-математичного циклу.


2012 роки


Загальноосвітні навчальні заклади


5.6. Забезпечення проходження курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників з предметів природничо-математичного циклу на базі Комунального закладу «Запорізькій обласний інститут післядипломної педагогічної освіти».2012-2015 рокиВідділ освіти райдержадміністрації, районний методичний кабінет, загальноосвітні навчальні заклади

5.7. Проведення семінарів, тренінгів, практикумів, творчих груп, круглих столів і конференцій для забезпечення неперервної післядипломної педагогічної освіти.


2012-2015 роки


Відділ освіти райдержадміністрації, районний методичний кабінет


5.8. Забезпечення участі педагогічних працівників у обласних семінарах, засіданнях творчих груп з питань профільного навчання та впровадження у навчальний процес інформаційно-комунікативних технологій.


2012-2015 роки


Відділ освіти райдержадміністрації, районний методичний кабінет, загальноосвітні навчальні заклади


5.9. Розвиток мережі класів поглибленого вивчення та профільного навчання з предметів природничо-математичного циклу та організація їх навчально-методичного супроводу.


2012-2015 роки


Відділ освіти райдержадміністрації, районний методичний кабінет


5.10. Проведення шкільних, районних етапів та забезпечення участі вихованців шкіл у обласних та Всеукраїнських учнівських олімпіадах з природничо-математичних дисциплін з метою розвитку талановитих і обдарованих дітей.


2012-2015 роки


Відділ освіти райдержадміністрації, районний методичний кабінет, загальноосвітні навчальні заклади


5.11. Забезпечення участі школярів у Всеукраїнських учнівських конкурсах (МАН, «Левеня», «Колосок», «Кенгуру», «Юніор», конкурсу з енергозбереження та ін.)


2012-2015 роки


Відділ освіти райдержадміністрації, районний методичний кабінет, загальноосвітні навчальні заклади


5.12. Забезпечення участі педагогічних працівників у інтерактивних вчительських конкурсах, проектах із запровадження новітніх інформаційних технологій у навчанні природничо-математичним предметам.


2012-2015 роки


Відділ освіти райдержадміністрації, районний методичний кабінет, загальноосвітні навчальні заклади

5.13. Впровадження та методичний супровід курсу «Екологія рідного краю».


2012-2015 роки


Відділ освіти райдержадміністрації, районний методичний кабінет, загальноосвітні навчальні заклади


5.14. Проведення моніторингу якості природничо-математичної освіти в загальноосвітніх навчальних закладах району, забезпечення участі загальноосвітніх навчальних закладів району у обласних, всеукраїнських та міжнародних моніторингових дослідженнях.


2012-2015 роки


Відділ освіти райдержадміністрації, районний методичний кабінет, загальноосвітні навчальні заклади


5.15. Оновлення обладнання шкільних навчальних кабінетів хімії, біології, фізики, географії та математики.


2012-2015 рокиВідділ освіти райдержадміністрації, районний методичний кабінет

6. Очікувані результати
Виконання Програми дасть змогу до кінця 2015 року:
оснастити навчальні кабінети хімії, біології, фізики, географії та математики загальноосвітніх навчальних закладів району сучасним обладнанням, що сприятиме зміцненню матеріально-технічної бази закладів освіти;
оновити фонди шкільних бібліотек найменуваннями сучасної навчально-методичної, навчальної, науково-популярної, довідкової літератури з хімії, біології, фізики, географії та математики, що сприятиме поліпшенню навчально-методичного забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів області;
забезпечити загальноосвітні навчальні заклади області фаховими періодичними виданнями, що сприятиме зміцненню науково-методичної бази загальноосвітніх навчальних закладів області;
розвинути мережу класів поглибленого вивчення та профільного навчання з предметів природничо-математичного напрямку.
7. Фінансове забезпечення
Фінансове забезпечення Програми здійснюватиметься за рахунок коштів місцевих бюджетів у межах видатків на галузь освіти на відповідний бюджетний період, а також за рахунок інших, не заборонених чинним законодавством, джерел фінансування.

Орієнтовні загальні обсяги та джерела фінансування Програми – у додатках 1, 2.

Додаток 1

до Районної програми

підвищення якості шкільної

природничо-математичної освіти на період до 2015 року


ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ

з виконання Районної програми підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2015 рокуНайменування завдання, заходу

Головний розпорядник бюджетних коштів

Джерела фінансування

Прогнозований обсяг фінансування всього

У тому числі за роками

2012

2013

2014

2015

1. Оновлення матеріально-технічної та методичної бази загальноосвітніх навчальних закладів

1)оснащення сучасним обладнанням (апаратура, прилади, пристрої, пристосування тощо) навчальних кабінетів хімії, біології, фізики, географії та математикиВідділ освіти райдержадміністрації

Районний бюджет

Кошторис відділу освіти200 тис.

50 тис.

50 тис.

50 тис.

50 тис.

2)використання та апробація електронних засобів навчального призначення з природничо-математичних предметів (електронні посібники, віртуальні лабораторії, електронні бази даних, освітні портали тощо)

Відділ освіти райдержадміністрації3)забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів фаховими періодичними виданнями

Відділ освіти райдержадміністрації

Районний бюджет

Кошторис відділу освіти4 тис.

1тис.

1тис.

1тис.

1тис.

4)оновлення фонду шкільних бібліотек сучасною навчально-методичною літературою, сучасною навчальною, науково-популярною та довідковою літературою

Відділ освіти райдержадміністрації

Районний бюджет

Кошторис відділу освіти4 тис.

1тис.

1тис.

1тис.

1тис.

Разом за завданням 1, у тому числі

Відділ освіти райдержадміністрації

Районний бюджет

Кошторис відділу освіти208 тис.

52 тис.

52 тис.

52 тис.

52 тис.

2.Підвищення кваліфікації педагогічних працівників

1)проведення заходів (семінарів, методичних об’єднань, тренінгів, практикумів, засідань за круглим столом, конференцій) для забезпечення неперервної післядипломної педагогічної освітиВідділ освіти райдержадміністрації2)Участь та проходження перепідготовки, підвищення кваліфікації педагогічних працівників природничо-математичного напряму

Відділ освіти райдержадміністрації

Районний бюджет

Кошторис відділу освіти16 тис.

4 тис.

4 тис.

4 тис.

4 тис.

3)Участь педагогічних працівників у інтерактивних вчительських конкурсах, проектах із запровадження новітніх інформаційних технологій у навчанні природничо-математичним предметам

Відділ освіти райдержадміністрації

Районний бюджет

Кошторис відділу освіти10 тис.

2,5

2,5

2,5

2,5

Разом за завданням 2, у тому числі

Відділ освіти райдержадміністрації

Районний бюджет

Кошторис відділу освіти26 тис.

6,5 тис.

6,5 тис.

6,5 тис.

6,5 тис.

3.Підвищення якості природничо-математичної освіти

1)організація та створення класів (груп) профільного навчання з природничо-математичних предметівВідділ освіти райдержадміністрації

Районний бюджет

Кошторис відділу освіти


2)проведення районних олімпіад, турнірів, конкурсів, фестивалів тощо та участь у вищезазначених заходах вищого рівнів з природничо-математичних предметів з метою заохочення до їх вивчення

Відділ освіти райдержадміністрації

Районний бюджет

Кошторис відділу освіти4 тис.

1 тис.

1 тис.

1 тис.

1 тис.

Разом за завданням 3, у тому числі

Відділ освіти райдержадміністрації

Районний бюджет

Кошторис відділу освіти4 тис.

1 тис.

1 тис.

1 тис.

1 тис.

4.Участь та організація моніторингу якості природничо-математичної підготовки

1)забезпечення участі учнів району у міжнародних освітніх порівняльних дослідженняхВідділ освіти райдержадміністрації

Районний бюджет

Кошторис відділу освіти0,5 тис.

0,5 тис.


2)проведення аналізу стану викладання та оцінювання якості знань з природничо-математичних предметів

Відділ освіти райдержадміністраціїРазом за завданням 4, у тому числі

Відділ освіти райдержадміністрації

Районний бюджет

Кошторис відділу освіти0,5 тис.

0,5 тис.


Усього за Програмою, у тому числі

Відділ освіти райдержадміністрації

Районний бюджет

Кошторис відділу освіти238,5 тис

60 тис

59,5 тис

59,5 тис

59,5 тис

Додаток 2

до Районної програми

підвищення якості шкільної

природничо-математичної освіти на період до 2015 року

о

Орієнтовні загальні обсяги та джерела фінансування Районної програми підвищення якості шкільної природничо-математичної освітина період до 2015 року 

 


Обсяг коштів, які пропонується  залучити на виконання Програми

(тис. грн.)Етапи виконання Програми

Усього витрат на виконання Програми

(тис. грн.)2012 рік

2013 рік

2014 рік

2015 рік

Районний бюджет

60 тис

59,5 тис

59,5 тис

59,5 тис

238,5

 База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка