Рішення колегії відділу освіти Заступник голови від 25. 12. 2013 пр. №6/5 районної державної адміністрації Т. М. ГорідькоСторінка2/14
Дата конвертації09.03.2016
Розмір2.96 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Заступник начальника відділу освіти Жовталюк Н.П. :

- у разі відсутності начальника відділу освіти виконує його обов’язки;

- здійснює планування роботи відділу освіти, проводить аналіз виконання плану роботи відділу освіти;

- здійснює контролюючі функції за діяльністю освітніх установ, інспектування і допомогу навчально-виховним закладам району;

- відповідає за ліцензування та атестацію навчальних закладів;

- відповідає за організацію виховної роботи у загальноосвітніх навчальних закладах, профілактику правопорушень та злочинності, інших негативних явищ серед школярів, з питань зміцнення моральності та формування навичок здорового способу життя;

- відповідає за організацію оздоровлення та відпочинку дітей у закладах системи освіти;

- відповідає за фізкультурно-оздоровчу і спортивну масову роботу;

- відповідає за оформлення документів на проведення екскурсій;

- відповідає за підготовку і проведення державної підсумкової, нагородження медалями;

- відповідає за загальне керівництво з підготовки семінарів-практикумів заступників директорів з виховної роботи;

- організовує підготовку проектів нормативно-правових актів, розпоряджень, програм, аналітичних матеріалів, комплексних заходів, пропозицій у сфері освіти району;

- координує діяльність:

-"Районної програми "Шкільний автобус";  • "Районної цільової програми розвитку позашкільної освіти на період до 2014 року";

  • Наказу Головного управління освіти і науки облдержадміністрації щодо виконання Програми злочинності в області на 2011-2015 роки та Плану заходів щодо протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів»;

- очолює:

  • тендерний комітет з організації та проведення закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти;

  • головну інвентаризаційну комісію;

  • комісію по списанню основних засобів та малоцінки.

- готує проекти наказів, що вносяться на розгляд начальника відділу освіти;

- виконує інші обов'язки за дорученням начальника відділу освіти;

- на час відсутності начальника відділу освіти з поважних причин (відпустка, хвороба тощо) виконує його обов'язки.
Завідуюча районним методичним кабінетом Сокирко Т.Г.:

Здійснює:

- загальне керівництво діяльністю працівників районного методичного кабінету, персональну відповідальність за результати його роботи;

- планування, організацію і контроль за виконанням планів роботи районного методичного кабінету;

- організацію безперервного удосконалення фахової освіти та підви­щення кваліфікації керівних кадрів та методистів;

- організацію пошукових досліджень у галузі розробки та впроваджен­ня нових технологій навчання та виховання;

- удосконалення форм і методів роботи з педагогічними та керівними кадрами;

- виявлення, апробацію та впровадження в практику роботи вчителів інноваційних технологій;

- організацію та проведення представницьких педагогічних заходів;

- організацію, вивчення та аналіз внутрішньошкільного керівництва та ефективності внутрішньошкільного забезпечення методичної роботи з учи­телями шкіл району на основі діагностування;

- організацію та контроль за роботою районних, міжшкільних та шкі­льних методичних об'єднань, постійно діючих семінарів, шкіл передового педагогічного досвіду, роботу семінарів практикумів заступників директорів шкіл з навчальної роботи, молодими спеціалістами тощо;

- координування методичної діяльності з Черкаським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти;

- проведення інформаційно-довідкової роботи, створення картотек, банків впровадження педагогами інноваційних технологій, педагогічної інформації;

- організацію розробки, апробації та поширення навчально-методичних матеріалів на допомогу керівникам та вчителям закладів освіти;

- організацію та керівництво роботою ради районного методичного кабінету;

- підготовка проектів наказів та розпоряджень відповідно до своїх повноважень, організацію та контроль за їх виконанням;

- експертну оцінку якості та результативності навчально-виховної роботи заступників директорів з навчально-виховної роботи, вчителів початкових класів, трудового навчання, креслення та технологій, вихователів груп продовженого дня;

- організацію ефективної системи методичної роботи з заступниками директорів з НВР;

- вивчення стану та результатів викладання вчителів початкових класів, трудового навчання, креслення та технологій, вихователів груп продовженого дня;

- здійснення контролю за курсовою підготовкою та атестацією вчите­лів;

- вивчення стану методичної роботи в Городищенському економічному ліцеї, Городищенській ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 ім. С.С.Гулака-Артемовського;

- розпоряджається майном методичного кабінету, відповідає за його збереження;

- візує проекти наказів, що вносяться на розгляд начальника відділу освіти;

- відповідає за виконання програм, положень у галузі освіти:

- про затвердження єдиних зразків обов’язкової ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІІ ступенів усіх типів та форм власності, наказ Міністерства освіти і науки України від 28.08.2013 р. № 1239;

- про моніторинг якості початкової освіти, наказ Міністерства освіти і науки України від 18.02.2005 р. № 105;

- положення про експериментальний загальноосвітній навчальний заклад, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 р. № 114; - наказ МОНУ № 1456 від 21 жовтня 2013 року "Про затвердження Концепції профільного навчання у старшій школі";

- у разі відсутності завідуючої з поважних причин (відпустка, хвороба тощо) виконує обов’язки Кирпата І.М.

- виконує правила внутрішнього трудового розпорядку відділу освіти;

- виконує інші обов'язки за дорученням начальника відділу освіти.


Методист РМК Пислиця П.В.:

- бере участь у ліцензуванні та атестації навчальних закладів;

- відповідає за :

- навчальні плани закладів освіти;

- впровадження профільного навчання, поглибленого вивчення предметів;

- виконання чинного законодавства з питань здобуття молоддю загальної середньої освіти,

- облік працевлаштованих випускників шкіл, навчання дітей національних меншин, мігрантів та біженців;

- організацію індивідуального навчання та екстернатну форму навчання;

- організацію харчування учнів у районі;

- співпрацю закладів освіти з вищими навчальними закладами;

- організовує підготовку проектів нормативно-правових актів, розпоряджень, програм, аналітичних матеріалів, комплексних заходів, пропозицій у сфері освіти району;

- вивчення стану методичної роботи в В’язівській ЗОШ І-ІІІ ступенів, Калинівському НВК;

- аналізує мережу загальноосвітніх навчальних закладів, учнівські контингенти;

- контролює дотримання законодавства з питань харчування учнів;

- виконує правила внутрішнього трудового розпорядку відділу освіти;

- виконує інші обов’язки за дорученням завідуючої районним методичним кабінетом та начальника відділу освіти.


Методист РМК Бабич О.В.:

- контролює дотримання законодавства із цивільного захисту, техніки безпеки;

здійснює:

- оформлення документів з військового обліку та бронювання працівників освіти;

- вивчення рівня знань, умінь та навичок учнів з біології, географії, хімії, екології, Захисту Вітчизни, у навчально-виховних закладах району відповідно до державних стандартів;

- експертну оцінку якості та результативності навчально-виховної ро­боти вчителів "Захист Вітчизни", біології, екології, географії, хімії;

- виявлення, апробацію та впровадження в практику роботи вчителів інноваційних технологій;

- організацію розробок, апробацію та поширення навчально-методичних матеріалів, нових технологій навчання та досягнень науки;

- проведення інформаційно-методичної роботи, створення картотеки банку педагогічної інформації для вчителів«Захисту Вітчизни», біології, географії, екології, хімії;

- організацію безперервного удосконалення фахової освіти, здійснення контролю за курсовою підготовкою та атестацією вчителів "Захисту Вітчизни", біології, географії, хімії;

- організацію екологічного виховання та природоохоронної роботи;

- організацію та проведення районних олімпіад з біології, екології, географії, хімії;

- організацію та проведення представницьких заходів;

- вивчення стану методичної роботи в Вільшанській ЗОШ І-ІІІ ступенів, Орловецькій ЗОШ І-ІІІ ступенів, Товстівському НВК, Буда-Орловецькому НВК;

- відповідає за виконання програм, положень у галузі освіти:

- програма "Підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти до 2015 року";

- концепція екологічної освіти в Україні (рішення колегії Міністерства освіти і науки України від 20.12.01р. №13/6-19);

- Наказ Міністерства освіти і науки України від 03.09. 2009 № 814 «Про Положення про Функціональну підсистему "Освіта і наука України"єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру»

- виконує правила внутрішнього трудового розпорядку відділу освіти.
Методист РМК Кирпата І.М.

здійснює:

- вивчення стану та результатів викладання історії, правознавства, етики, в закладах району;

- експертну оцінку якості та результативності навчально-виховної роботи вчителів історії, етики, правознавства, відповідно державних стандартів та шкільних бібліотекарів;

- організацію ефективної системи методичної роботи з учителями історії, правознавства, етики та з шкільними бібліотекарями;

- виявлення, апробацію та впровадження в практику роботи вчителів історії, правознавства, етики інноваційних технологій, перспективного педагогічного досвіду;

- відповідає за впровадження профільного навчання, поглибленого вивчення предметів;

- організацію розробок, апробацію та поширення навчально-методичних матеріалів, нових технологій навчання та досягнень науки;

- проведення інформаційно-методичної роботи, створення картотеки банку педагогічної інформації для вчителів історії, правознавства, етики, шкільних бібліотекарів;

- навчально-методичне консультування вчителів історії, правознавства, етики, шкільних бібліотекарів, класних керівників;

- здійснення контролю за курсовою підготовкою та атестацією вчителів історії, правознавства та шкільних бібліотекарів;

- організацію роботи щодо створення та поповнення бібліотечних фондів підручників у школах району, забезпечення шкіл підручниками та науково-методичною літературою;

- контроль за створенням у шкільних бібліотеках фонду та каталогів науково-педагогічної та художньої літератури;

- ведення протоколів нарад шкільних бібліотекарів;

- організацію та проведення представницьких заходів;

- вивчення стану методичної роботи в Городищенській ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2, Ксаверівському НВК, Вербівській ЗОШ І-ІІІ ступенів, Мліївській ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1;

- відповідає за виконання програм, положень у галузі освіти:

- рішення колегії ГУОН "Про діяльність бібліотек ЗНЗ як важливого чинника рівного доступу до якісної освіти" від 30.10.2009 пр. № 7/1;  • "Програму правової освіти населення Городищенського району на 2011-2015 роки";

- наказ МОНУ № 1456 від 21 жовтня 2013 року "Про затвердження Концепції профільного навчання у старшій школі";

- виконує правила внутрішнього трудового розпорядку відділу освіти.


Методист РМК Антоненко С.В.:

здійснює:

- вивчення стану та результатів викладання предметів філологічного (українська мова, світова література, художня культура, російська мова) циклу;

- експертну оцінку якості та результативності навчально-виховної ро­боти вчителів з української мови, світової літератури; художньої культури, російської мови;

- організацію ефективної системи методичної роботи з учителями української мови, світової літератури, художньої культури, російської мови;

- виявлення, апробацію та впровадження в практику роботи вчителів української мови, світової літератури, художньої культури інноваційних технологій;

- організацію розробок, апробацію та поширення навчально-методичних матеріалів, нових технологій навчання та досягнень науки;

- проведення інформаційно-методичної роботи, створення картотеки банку педагогічної інформації для вчителів української мови, світової літератури, художньої культури, російської мови;

- здійснення контролю за курсовою підготовкою та атестацією вчите­лів української мови, світової літератури, художньої культури, російської мови;

- організацію, проведення районних олімпіад з української мови, російської мови;

- організацію та проведення представницьких заходів;

- ведення протоколів засідань районної атестаційної комісії, нарад директорів, заступників директорів;

- вивчення стану методичної роботи в Городищенській ЗОШ І-ІІІ ступенів №3, Валявській ЗОШ І-ІІІ ступенів, Мліївській ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2, Вільшанській ЗОШ І-ІІ ступенів;

- відповідає за виконання програм, положень у галузі освіти:

Типове положення про атестацію педагогічних працівників затверджено наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

від 20 грудня 2011 року № 1473 (із змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 08 серпня 2013 року № 1135);

- виконує правила внутрішнього трудового розпорядку відділу освіти.
Методист РМК Мазур Л.П.

здійснює:

- контролюючі функції за дошкільними установами, атестацію дошкільних навчальних закладів;

- аналіз якості кадрового забезпечення дошкільних закладів району;

- навчально-методичне консультування педагогічних та керівних пра­цівників дошкільних закладів;

- організацію неперервного вдосконалення фахової освіти та кваліфі­кації керівників дошкільних закладів, вихователів , їх атестацію;

- експертну оцінку якості та результативності навчально-виховної ро­боти в дошкільних закладах району;

- організацію діяльності дослідно-експериментальної роботи у дошкільних закладах району;

- виявлення, апробацію та впровадження в практику роботи перспек­тивного педагогічного досвіду, освітніх технологій і досягнень дошкільно­го виховання;

- здійснення атестації дошкільних установ району, контроль за атеста­цією вихователів дошкільних закладів району;

- систематичне вивчення умов розвитку вихованців дошкільних закла­дів та рівня знань, умінь і навичок дітей відповідно до державних освітніх стандартів;

- організацію і проведення представницьких педагогічних заходів;

- організацію діяльності навчально-виховних комплексів дошкільної освіти;

- ведення протоколів нарад завідуючих дошкільних навчальний закладів;

- відповідає за виконання програм, положень у галузі освіти:

- „Програма розвитку дошкільної освіти області до 2017 року”;

- постанова Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 року № 306 „Про затвердження Положення про навчально-виховний комплекс „дошкільний навчальний заклад-загальноосвітній навчальний заклад”, загальноосвітній навчальний заклад-дошкільний навчальний заклад”;

- нормативи наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп продовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 р. № 128;

- постанова Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 року № 305 „Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад”;

- Про затвердження Примірного статуту дошкільного навчального закладу, наказ Міністерства освіти і науки України від 24.04.2003 р. № 257;

- відповідає за організацію медичного обслуговування дітей ДНЗ;

- вивчення стану методичної роботи в ДНЗ та НВК (дошкільний підрозділ) району;

- виконує правила внутрішнього трудового розпорядку відділу освіти.
Методист РМК Саченко О.М.:

- вивчення стану та результатів викладання математики, фізики, астрономії, інформати­ки, економіки в школах району;

- вивчення рівня знань, умінь та навичок учнів з математики, фізики, астрономії, інформа­тики, економіки у школах району відповідно до державних стандартів;

- експертну оцінку якості та результативності навчально-виховної ро­боти вчителів математики, фізики, ін­форматики, економіки, астрономії;

- організацію пошукових досліджень у галузі розробки, впровадження нових технологій навчання програми Intel;

- виявлення, апробацію та впровадження в практику роботи вчителів інноваційних технологій;

- організацію безперервного удосконалення фахової освіти та кваліфі­кації вчителів математики, фізики, інформатики та економіки;

- організацію та проведення районних олімпіад з математики, фізики, інформаційних технологій, економіки та астрономії;

- здійснення контролю за курсовою підготовкою та атестацією вчителів математики, фізики, економіки та інформатики, астрономії;

- проведення інформаційно-методичної роботи, створення картотеки банку педагогічної інформації для вчителів математики, фізики, інформатики, економіки, астрономії, інформаційних технологій;

- проведення зовнішнього незалежного оцінювання в районі;

- функціонування ІСУО: курс "Школа", курс "Довкілля";

- проведення моніторингових досліджень;

- організацію та проведення представницьких заходів;

- вивчення стану методичної роботи в Старосільській ЗОШ І-ІІІ ступенів, Зеленодібрівському НВК, Вільшанській спеціальній школі-інтернаті, Петропавлівському НВК;

- відповідає за:

- виконання програми "Підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти до 2015 року";

- "Впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх закладів інформаційно-комунікаційних технологій "Сто відсотків на період до 2015 року";

- Постанова Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 року №1095 „Деякі питання запровадження зовнішнього оцінювання та моніторингу якості освіти”;

- виконує правила внутрішнього трудового розпорядку відділу освіти.


Методист РМК Ходій С.С.( за сумісництвом):

здійснює:

- виготовлення штампів та печаток закладів освіти, передрук документів про освіту замість зіпсованих та втрачених;

- розробку проектів нагородних документів, оформляє документи для нагородження працівників освіти на державні та відомчі нагороди, здійснює облік нагородження;

- замовлення та видачу грамот, похвальних листів для учнів закладів освіти району;

- контроль за законністю, правильністю та своєчасним виданням наказів з кадрових питань в установах освіти і подання їх у ЦБ відділу освіти;

- збереження та правильність ведення особових справ, трудових книжок, дотримання трудового законодавства в установах освіти району;

- організацію роботи щодо забезпечення установ освіти керівними та педагогічними кадрами;

- аналіз складу педагогічних та керівних кадрів установ освіти, виявляє додаткову потребу закладів освіти в педагогічних кадрах на поточний та наступний рік;

- організацію роботи резерву керівних кадрів, молодих спеціалістів;

- статистичну звітність з кадрових питань та її подання відповідним органам у встановлені строки;

- ведення трудових книжок спеціалістів відділу освіти та підвідомчих установ;

- проведення семінарів з керівниками установ та головами профкомів з кадрових питань, організовує вивчення інструктивних матеріалів;

- оформлення документації на замовлення молодих спеціалістів, здійснення аналітичної діяльності з кадрових питань;

- створення та утримання банку даних на педагогічних працівників, що бажають працювати в закладах освіти району;

- профорієнтаційну роботу в ЗНЗ, їх інформування, налагодження зв’язків з ВНЗ;

- забезпечує звітність перед районним центром зайнятості щодо прийнятих на роботу педпрацівників, попереднє і фактичне вивільнення;

- відповідає за документацію для оформлення апостилю;

- відповідає за виконання програм, положень, постанов, указів у галузі освіти:

- Постанова КМУ від 26.09.2006 № 1361 "Про надання одноразової адресної грошової допомоги деяким категоріям випускників вищих навчальних закладів";

- Постанова КМУ від 22.08.1996 № 992 "Про порядок працевлаштування випускників, підготовка яких здійснюється за державним замовленням";

- Постанова КМУ від 29.06.1999 №1159 "Про підготовку фахівців для роботи у сільській місцевості";

- положення про золоту медаль "За високі досягнення у навчанні" та срібну медаль "За досягнення у навчанні", затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 13.12.2000 р. № 584;

- порядок замовлення, видачі та обліку документів про освіту в Україні, затверджений наказом Міністерства освіти України від 23.03.1998 р. № 113;

- виконує правила внутрішнього трудового розпорядку відділу освіти.
Методист РМК Зеленська Т. І.:

- вивчення стану та результатів викладання фізичної культури, образотворчого та музичного мистецтва, питання виховної роботи в школах району;

- експертну оцінку якості та результативності навчально-виховної роботи вчителів фізичної культури, образотворчого та музичного мистецтва, питання виховної роботи;

- організацію ефективної системи методичної роботи з учителями фізичної культури, образотворчого та музичного мистецтва, класними керівниками;

- виявлення, апробацію та впровадження в практику роботи вчителів фізичної культури, образотворчого та музичного мистецтва, заступників директорів з виховної роботи, класних керівників перспективного педагогічного досвіду;

- організацію розробок, апробацію та поширення навчально-методичних матеріалів, нових технологій навчання та досягнень науки;

- проведення інформаційно-методичної роботи, створення картотеки банку педагогічної інформації для вчителів фізичної культури, образотворчого та музичного мистецтва, класних керівників;

- навчально-методичне консультування вчителів фізичної культури, образотворчого та музичного мистецтва, класних керівників;

- здійснення контролю за курсовою підготовкою та атестацією вчителів фізичної культури, образотворчого та музичного мистецтва, класних керівників;

- організацію роботи з обдарованими дітьми в районі;

- організацію, проведення районних олімпіад, аналіз підсумків районних олімпіад з предметів інваріантної частини Базового навчального плану.

- організацію та проведення представницьких заходів;

- ведення протоколів нарад заступників директорів з виховної роботи;

- вивчення стану методичної роботи в Цвітківській ЗОШ І-ІІІ ступенів, Хлистунівській ЗОШ І-ІІІ ступенів, Журавському НВК;

- відповідає за виконання:

- „Програми роботи з обдарованою молоддю Городищенського району на 2012-2015 роки”;

- програму "Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України";

- положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах України, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 02.08.2005 р. № 458;

- виконує правила внутрішнього трудового розпорядку відділу освіти.
Методист РМК Виговська О.В. (за сумісництвом):

здійснює:

- контроль за дотриманням законодавства з охорони прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів з обмеженими можливостями, напівсиріт, дітей з багатодітних сімей, малозабезпечених сімей;

- ведення картотеки та особових справ дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів. Створення банку даних дітей пільгових категорій, формування соціального паспорту району;

- проведення обстеження умов життя дітей пільгової категорії;

- організацію літнього відпочинку дітей пільгової категорії, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів з обмеженими можливостями, надання їм матеріальної допомоги;

- бере участь в засіданнях опікунської ради при міській раді та засіданнях комісії при райдержадміністрації;

- вивчення стану та результатів викладання основ здоров’я, курсу "Християнська етика";

- експертну оцінку якості та результативності навчально-виховної ро­боти вчителів основ здоров’я, курсу "Християнська етика";

- організацію ефективної системи методичної роботи з учителями основ здоров’я, курсу "Християнська етика";

- виявлення, апробацію та впровадження в практику роботи перспективного педагогічного досвіду вчителів основ здоров’я, курсу "Християнська етика";

- навчально-методичне консультування вчителів основ здоров’я, курсу "Християнська етика";

- вивчення стану методичної роботи у Дирдинській ЗОШ І-ІІ ступенів; Сегединському НВК, Воронівському НВК;

- відповідає за виконання законів, програм, положень у галузі освіти:

- закон України „Про освіту”;

- закон України „Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”;

- закон України „Про соціальну роботу з дітьми та молоддю”;

- закон України „Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей”;

- закон України "Про охорону дитинства";

- закон України "Про попередження насильства в сім’ї";

- "План заходів на виконання Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД ";

- програми „Сприяння просвітницькій роботі „рівний-рівному” серед молоді України щодо здорового способу життя”;

- виконує правила внутрішнього трудового розпорядку відділу освіти.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка