Рішення колегії відділу освіти Заступник голови від 25. 12. 2013 пр. №6/5 районної державної адміністрації Т. М. ГорідькоСторінка3/14
Дата конвертації09.03.2016
Розмір2.96 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Методист РМК Круць С.В. (за сумісництвом):

здійснює:

- вивчення стану та результатів викладання іноземної мови;

- експертну оцінку якості та результативності навчально-виховної ро­боти вчителів іноземної мови;

- організацію ефективної системи методичної роботи з учителями іноземної мови;

- виявлення, апробацію та впровадження в практику роботи перспективного пе­дагогічного досвіду вчителів іноземної мови;

- організацію розробок, апробацію та поширення навчально-методичних матеріалів, нових технологій навчання та досягнень науки;

- проведення інформаційно-методичної роботи, створення картотеки банку педагогічної інформації для вчителів іноземної мови;

- навчально-методичне консультування вчителів іноземної мови;

- організацію та проведення районних олімпіад з англійської, німецької, французької мов;

- здійснення контролю за курсовою підготовкою та атестацією вчителів іноземної мови;

- роботу Малої Академії наук;

- виконує правила внутрішнього трудового розпорядку відділу освіти.

Секретар-друкарка РМК Сорока Л.В.:

відповідає за:

- своєчасне друкування матеріалів відділу освіти та методичного кабінету;

- прийом та передачу телефонограм районного відділу освіти, районного методичного кабінету у заклади освіти району;

- зберігає документи відділу освіти та передачу їх в архів;

- виконання технічних функцій щодо забезпечення і обслуговування працівників відділу освіти;

- прийом та реєстрацію вхідних та вихідних документів, ведення журналів вхідної та вихідної документації, своєчасне доведення до відома виконавців;

- веде книги наказів неосновної діяльності;

- виконує правила внутрішнього трудового розпорядку відділу освіти;

- дотримується правил техніки безпеки та законодавства по охороні праці, правил пожежної безпеки згідно діючих інструкцій;

- перевіряє чи правильно (за призначенням) проводиться експлуатація

технічних засобів навчання;

- виконує інші обов'язки за дорученням начальника відділу освіти;

- у своїй діяльності підпорядковується начальнику відділу освіти та начальнику групи по обслуговуванні шкіл.


Оператор комп’ютерного набору РМК Залевський Я.О:

- своєчасне друкування матеріалів методичного кабінету;

- прийом та передачу телефонограм районного методи­чного кабінету у заклади освіти району;

- утримання комп’ютерної техніки районного методичного кабінету в належному стані;

- прийом і передача електронної пошти районного методичного кабінету;

- створення, забезпечення, навчання комп’ютерних технологій працівників районного методичного кабінету;

- своєчасне розміщення інформації на сайті відділу освіти;

- виконання технічних функцій щодо забезпечення і обслуговування працівників РМК;

- проводить підключення та посильний ремонт технічних засобів навчання в

закладах освіти району;

- дотримується правил техніки безпеки та законодавства по охороні праці, правил пожежної безпеки згідно діючих інструкцій;

- надає педагогічним працівникам консультацію по правильному використанню та зберіганню технічних засобів навчання;

- проводити інвентаризацію та звірку паспортних даних технічних засобів

навчання;

- проводить списання технічних засобів навчання у відповідності до вимог чинного законодавства;

- виконує інші обов'язки за дорученням завідуючої РМК;

- у своїй діяльності підпорядковується начальнику відділу освіти та начальнику групи по обслуговуванні шкіл.
Бібліотекар РМК Кирпата І М.:

здійснює:

- бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів;

- передплату періодичної та фахової преси відділу освіти, структурних підрозділів, навчальних закладів району;

- створення ДБА (довідково-бібліографічного апарату);

- відповідає за збереження бібліотечного фонду та фахових видань;

- організацію роботи щодо створення та поповнення бібліотечних фондів підручників у школах району, забезпечення шкіл підручниками та науково-методичною літературою.
Учитель-логопед відділу освіти Філоненко Т.Я.:

- здійснює контроль за проведенням методичної роботи, забезпечує аналіз, оцінку та прогнозує розвиток логопедичної служби, здійснює контроль за діяльністю учителів-логопедів згідно поставленої мети, навчальним планом;

- забезпечує корекційну роботу з дітьми таких навчальних закладів: Городищенської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 імені С.С.Гулака-Артемовського, Городищенської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2, Дирдинської ЗОШ І-ІІ ступенів, Хлистунівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, Цвітківської ЗОШ І-ІІІ ступенів, Мліївської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1, Мліївської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2, Ксаверівському НВК.


Учитель-логопед відділу освіти Покотильська М.М.:

- забезпечує корекційну роботу з дітьми таких навчальних закладів: Вільшанської ЗОШ І-ІІІ ступенів, Вільшанської ЗОШ І-ІІ ступенів, Вербівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, Воронівського НВК, Журавського НВК, Зеленодібрівського НВК, Товстівського НВК.

- є керівником методичного об’єднання учителів-логопедів.
Учитель-логопед відділу освіти Милаш Н.В.:

- забезпечує корекційну роботу з дітьми таких навчальних закладів: Городищенської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3, Валявської ЗОШ І-ІІІ ступенів, В’язівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, Орловецької ЗОШ І-ІІІ ступенів, Старосільської ЗОШ І-ІІІ ступенів, Калинівського НВК, Петропавлівського НВК, Сегединського НВК, Буда-Орловецького НВК.Спільними обов’язками вчителів-логопедів є:

- обстеження учнів загальноосвітніх навчальних закладів з метою виявлення дітей з мовленнєвими порушеннями;

- проведення занять з виправлення дефектів усного і писемного мовлення, сприяння подоланню зумовленого ними відставання у вивченні рідної мови;

- відвідання уроків у закріплених за ними школах для вироблення єдиної спрямованості у роботі з учнями, які мають вади мовлення;

- складання щорічного звіту про роботу і подання його до районного відділу освіти;

- беруть участь у засіданнях методичних об’єднань учителів-логопедів;

- інформують педагогічні ради шкіл про завдання, зміст і результати роботи логопедичного пункту;

- ведуть пропаганду логопедичних знань серед батьків, періодично виступають на батьківських зборах з питань специфіки логопедичної роботи щодо підвищення успішності учнів, надають батькам консультації щодо мовленнєвого розвитку їх дітей;

- систематично підвищують свою кваліфікацію;

- дотримуються етичних норм поведінки, що відповідають громадському статусу педагога в школі;

- виконують правила внутрішнього трудового розпорядку відділу освіти та навчальних закладів.

Директор Городищенського районного учбово-методичного центру практичної психології Хоменко Л.П.:

- здійснює організаційно-управлінські, навчально-методичні, координаційні та експертні функції у психологічній службі району;

- здійснює контроль за дотриманням державних вимог до змісту діяльності працівників психологічної служби системи освіти, за виконанням посадових обов’язків працівників Центру, дотриманням правил внутрішнього розпорядку та дисципліни праці, охорони праці та техніки безпеки;

- здійснює науково-методичне забезпечення усіх напрямків роботи працівників психологічної служби закладів освіти та виконання запиту на науково-дослідні роботи в галузі практичної психології;

- здійснює аналіз, оцінку і прогноз розвитку психологічної служби, готує проекти розпорядчих документів з питань діяльності спеціалістів психологічної служби;

- перевіряє, аналізує, затверджує робочу документацію практичних та контролює їх діяльність у закладах освіти району;

- бере участь в роботі атестаційної комісії щодо атестації практичних психологів;

- координує наукові дослідження та методичні розробки, впровадження досягнень психологічної науки та передового досвіду;

- організовує експертизи психологічних методів, методик, інновацій у галузі освіти району;

- сприяє удосконаленню форм і методів підготовки і підвищення кваліфікації спеціалістів психологічної служби району у міжкурсовий період та організовує проведення семінарів, тренінгів для інших категорій педагогічних працівників;

- організовує співробітництво районного центру практичної психології з іншими організаціями та установами;

- періодично звітується керівництву про проведену роботу ;

- організовує та координує превентивні заходи щодо соціально-небезпечних ігор, насилля, агресивної поведінки та щодо протидії торгівлі людьми;

- організовує та забезпечує діяльність "Телефону довіри", консультаційного пункту при центрі практичної психології;

- відповідає за збереження матеріальних цінностей Центру;

- відповідає за належне ведення особових справ практичних психологів;

- виконує правила внутрішнього трудового розпорядку відділу освіти;

- відповідає за виконання програм, положень у галузі освіти:

- "Загальнодержавна програма "Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини" на період до 2016 року";

- заходи по забезпеченню профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД

- "Державна програма "Репродуктивне здоров’я нації" на період до 2015 року";

- "Державна цільова соціальна програма протидії торгівлі людьми на період до 2015 року";

- План заходів з проведення Національної кампанії «Стоп насильству!» на період до 2015 року;

- у разі відсутності директора з поважних причин (відпустка, хвороба тощо) виконує обов’язки Кудрявцева Ю.В.Завідувач районною психолого-медико-педагогічною консультацією Воротило С.В.:

- здійснює загальне керівництво діяльністю з урахуванням державних вимог і стандартів;

- здійснює консультативну, методичну, психолого-педагогічну, корекційно-розвиткову, аналітичну, прогностичну, профілактичну, просвітницьку діяльність, аналізує та оцінює розвиток районної психолого-медико-педагогічної консультації, готує проекти розпорядчих документів з питань діяльності РПМПК для начальника відділу освіти;

- здійснює ведення обліку звітності та контроль за виконанням посадових обов’язків консультантів РПМПК та контролює відповідність функціонування РПМПК згідно поставленої мети, завдань, плану роботи;

- організовує та проводить науково-практичні семінари для педагогічних працівників, психологів, соціальних працівників, вихователів та завідуючих ДНЗ;

- організовує співробітництво районної психолого-медико-педагогічної консультації з органами управління освітою, охорони здоров’я, органами соціального захисту населення, службами у справах дітей, іншими державними і недержавними організаціями, у тому числі громадськими, що опікуються питаннями дітей з особливими освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю з іншими організаціями та установами;

- здійснює психолого-педагогічне вивчення, оцінку труднощів та потенційних можливостей розвитку дітей віком до 18 років, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, мають ознаки ризику виникнення труднощів пізнавальної діяльності та поведінки, підготовку висновку та рекомендацій щодо розвитку, змісту, форм і методів навчання з урахуванням особливостей навчально-пізнавальної діяльності дитини;

- здійснює облік, систематизацію та аналіз даних про кількість дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, за освітніми потребами з урахуванням видів порушень в регіоні з метою надання пропозицій органам управління освітою щодо створення належних умов та вжиття заходів для реалізації права таких дітей на здобуття освіти та посилення гарантії дітей на сімейні форми виховання, забезпечення її гнучкості та різноманітності у місцях проживання;

- бере участь у складанні індивідуальної програми реабілітації дитини з інвалідністю (спільно з лікарсько-консультаційними комісіями закладів охорони здоров’я);

- організовує індивідуальної корекційно-розвиткової допомоги дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, насамперед зі складними та тяжкими вадами;

- співпрацю з шкільними психолого-медико-педагогічними комісіями спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів);

- здійснює системну психолого-педагогічну підтримку дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в умовах інклюзивного (інтегрованого) навчання, за індивідуальною формою в домашніх умовах;

- здійснює залучення батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в реабілітаційному процесі шляхом їх участі у проведенні корекційно-розвиткових занять, надання методичних рекомендацій щодо розвитку і виховання їхніх дітей;

- бере участь у психолого-педагогічному супроводі сімей, які виховують дитину зі складними вадами розвитку, у тому числі з інвалідністю;

- здійснює контроль за діяльністю логопедичних пунктів;

- виконує правила внутрішнього трудового розпорядку відділу освіти;

- відповідає за збереження матеріальних цінностей РПМПК.
Головний бухгалтер Посунько С.В.:

- здійснює керівництво роботою централізованої бухгалтерії та підлеглих;

- бере участь у розробці та здійсненні заходів щодо виконання фінансової дисципліни та раціонального використання коштів;

- відповідає за своєчасне та якісне складання документів щодо фінансової звітності відділу та контролює їх подання у державні установи відповідно до чинного законодавства;

- виконує прямі накази та доручення начальника;

- складає баланс установи, веде книгу "Журнал-головна";

- здійснює контроль за додержанням порядку оформлення первинних та бухгалтерських документів, розрахунків і платіжних зобов’язань;

- організовує складання щомісячного бухгалтерського обліку, квартальних та річних бухгалтерських звітів;

- стежить за зберіганням бухгалтерських документів, оформленням і здаванням їх за встановленим порядком до архіву;

- надає методичну допомогу працівникам підрозділів підприємства з питань бухгалтерського обліку, контролю, звітності та економічного аналізу;

- встановлює службові обов’язки для підпорядкованих працівників та вживає заходів для забезпечення їх виконання;

- проводить інструктаж матеріально-відповідальних осіб з питань обліку та зберігання цінностей, що знаходяться на їх відповідальному зберіганні;

- розробляє і складає наказ про облікову політику установи;

- подає інформації фінансового характеру до Департаменту освіти і науки облдержадміністрації, районної державної адміністрації, районної ради, фінансового управління;

- бере участь у проведенні атестаційної експертизи загальноосвітніх шкіл району;

- бере участь у комісії по перевірці каси, складає меморіальний ордер № 1;

- перевіряє правильність витрачання фондів заробітної плати, нарахування і своєчасне перерахування платежів до державного та місцевого бюджетів;

- є заступником голови інвентаризаційної комісії;

- виконує правила внутрішнього трудового розпорядку відділу освіти;

- бере участь у роботі комісії із соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.


Заступник головного бухгалтера Свінтух Л.М.:

- здійснює контроль за роботою з ведення бухгалтерського обліку зобов’язань і господарських операцій;

- веде оперативний облік надходжень і платників грошових коштів, складає щомісячні оперативні дані про рух грошових коштів;

- приймає участь у розробці та здійсненні заходів, спрямованих на дотримання фінансової дисципліни та раціональне використання ресурсів;

- готує дані по відповідних ділянках бухгалтерського обліку для складання звітності;

- веде табельний облік відвідування працівників централізованої бухгалтерії;

- видає доручення підзвітним особам, веде книгу обліку видачі доручень, контролює правильність використання доручень;

- заключає договори про повну матеріальну відповідальність із матеріально-відповідальними особами установ і закладів освіти;

- складає розрахунки на відшкодування батьківської плати за харчування дітей Чорнобильської зони та відшкодування доплати громадянам, які працюють на території радіоактивного забруднення;

- проводить річну інвентаризацію матеріальних цінностей у закріплених за нею школах;

- веде облік по надходженню і використанню коштів спеціального фонду по кожній школі;

- проводить нарахування відшкодування вартості доїзду вчителям до місця роботи і додому;

- складає місячні та квартальні звіти по ф.2 (надходження та використання коштів загального фонду), ф-4-1 (надходження та використання коштів, отриманих як плата за послуги), ф. 4-2 (надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень) та ф. 4-3 (надходження і використання коштів інших надходжень спеціального фонду);

- складає і подає розрахунки в податкову інспекцію по земельному, екологічному податку та збору за спеціальне використання поверхневих та підземних вод;

- складає податковий звіт про використання коштів неприбуткових установ та організацій та звіт про суми податкових пільг і подає в податкову інспекцію Корсунь-Шевченківського МДПІ (Городищенське відділення);

- видає путівки в профілакторій "Мрія" працівникам установ освіти та в санаторії для оздоровлення;

- бере участь у проведенні тендерів на закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти, являється заступником голови тендерного комітету;

- здійснює контроль за списанням продуктів харчування та звітність з питань харчування навчальних закладів;

- бере участь в роботі комісії із соціального страхування тимчасової втрати працездатності;

- виконує правила внутрішнього трудового розпорядку відділу освіти;

- на час відсутності з поважних причин (відпустка, хвороба тощо) головного бухгалтера виконує його обов'язки.

Начальник групи по обслуговуванню шкіл району Суздалев О.С.:

- у своїй діяльності підпорядковується начальнику відділу освіти;

- забезпечує контроль за виконанням закладами освіти району Законів України та інших нормативно-правових документів із питань господарчої діяльності та матеріально-технічного забезпечення;

- здійснює координаційну роботу між відділом освіти, органами місцевого самоуправління, виконавчої влади, установами, підприємствами та громадськими організаціями району й області з питань господарської діяльності в межах своєї компетенції;

- представляє інтереси освіти в питаннях матеріально-технічного забезпечення у рамках делегованих начальником відділу освіти повноважень;

- організовує роботу працівників групи по обслуговуванню шкіл району;

- розробляє норми паливно-енергетичних ресурсів закладів освіти району;

- здійснює загальне керівництво діяльністю щодо матеріально-технічного забезпечення відділу та закладів освіти району;

- аналізує стан роботи господарчої групи та закладів освіти району з питань господарської діяльності, вносить корективи щодо її удосконалення;

- координує роботу закладів освіти та господарчої групи щодо проведення ремонтних робіт у ході підготовки закладів освіти району до нового навчального року та опалювального сезону;

- здійснює попередній контроль за своєчасним та правильним оформленням документів закладами освіти району з питань господарської діяльності;

- готує інформацію щодо матеріально-технічного забезпечення, ремонтних робіт, готовності до нового навчального року, до осінньо-зимового періоду на засідання колегії відділу освіти, райдержадміністрації, наради керівників;

- здійснює контроль за роботою щодо обладнання закладів освіти контрольно-вимірювальними приладами та їх функціонуванням;

- здійснює особистий контроль за раціональним використанням енергоносіїв закладів освіти та структурних підрозділів відділу освіти;

- контролює технічний стан, своєчасне оформлення технічної документації та експлуатацію транспортних засобів відділу освіти;

- приймає участь у проведенні торгів на закупівлю товарів, робіт, послуг за державні кошти;

- координує роботу закладів освіти щодо забезпечення їх необхідними нормативними документами та інструктивними матеріалами з питань господарської діяльності;

- здійснює інформаційно-довідкову роботу щодо законодавства України з питань освітньої галузі;

- здійснює облік та збереження законодавчих та інших нормативних актів, що надходять до відділу освіти та видаються ним, з питань господарської діяльності;

- бере участь у комплексних перевірках закладів освіти район;

- бере участь у розгляді матеріалів за наслідками перевірок;

- здійснює правову пропаганду, ознайомлює посадових осіб та працівників відділу освіти з нормативними актами, що регламентують їх діяльність, а також із змінами в чинному законодавстві;

- готує в установленому порядку статистично-аналітичну інформацію, оперативні дані, звіти з матеріально-технічних та господарських питань;

- координує виконання державних, регіональних, районних програм щодо матеріально-технічного забезпечення навчальних закладів;

- забезпечує підготовку організаційно-інструктивних матеріалів відділу освіти щодо матеріально-технічного розвитку закладів освіти;

- постійно підвищує власний технічних рівень;

- відповідає за нерозголошення конфіденційної інформації;

- веде особистий прийом громадян, розглядає їх заяви, пропозиції, звернення щодо матеріально-технічного забезпечення та інші питання у межах виробничої компетенції;

- дотримується норм техніки безпеки;

- відповідає за збереження майна групи;

- вносить пропозиції до районного бюджету щодо вдосконалення матеріально-технічного забезпечення закладів освіти району;

- виконує правила внутрішнього трудового розпорядку відділу освіти;

- виконує інші обов’язки та повноваження за дорученням начальника відділу освіти.

Інженер з охорони праці групи по обслуговуванню шкіл

Жовталюк О.В.:

- у своїй діяльності підпорядковується начальнику відділу освіти та начальнику господарчої групи відділу освіти;

- забезпечує виконання наказів Міністерства освіти і науки України, Департаменту освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації, відділу освіти, розпоряджень, інструктивних матеріалів органів управління освітою з питань охорони праці, приписів органів державного нагляду;

- надає необхідну допомогу закладам освіти в організації роботи з охорони праці;

- координує роботу закладів щодо забезпечення їх нормативною та законодавчою документацією з питань охорони праці;

- пропагує безпечні та нешкідливі умови праці шляхом проведення оглядів, конкурсів, бесід, розповсюдження засобів наочної агітації, оформлення інформаційних стендів тощо;

- організовує роботу закладів освіти району по виконанню організаційно-технічних заходів впровадження державної системи стандартів безпеки праці;

- перевіряє стан безпеки праці та виробничого середовища в закладах освіти району, видає керівникам закладів обов’язковий для виконання припис відповідної форми щодо усунення виявлених недоліків;

- при виникненні небезпечних умов для життя та здоров’я вимагає від посадових осіб дозволу на припинення навчально-виховного процесу;

- збирає необхідні відомості, документи, письмові та усні пояснення з питань охорони праці;

- контролює обов’язкове проведення дозиметричного контролю в закладах освіти району;

- надає допомогу закладам освіти у розробці розділу "Охорона праці" колективного договору, посадових обов’язків із питань охорони праці для працівників та контролює їх виконання;

- організовує розслідування та облік нещасних випадків відповідно до Положення про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на підприємствах, в установах і організаціях;

- здійснює контроль за дотриманням норм і правил із охорони праці в закладах освіти району, своєчасним проведенням інструктажів та відповідним оформленням їх у журналах реєстрації;

- вимагає від посадових осіб усунення від роботи працівників та учнів, які не пройшли медичний огляд, навчання, інструктаж, перевірку із охорони праці, не мають допуску до виконання відповідних робіт, порушують нормативні акти з охорони праці;

- організовує навчання і перевірку знань із охорони праці керівників закладів освіти району та їх заступників, працівників відділу освіти 1 раз на три роки, а новопризначених - не пізніше 3-місячного терміну з моменту призначення;

- організовує навчання і атестацію з питань охорони праці вчителів технічної та обслуговуючої праці, фізики, хімії, біології, фізичного виховання навчально-виховних закладів району;

- здійснює контроль за технічним станом устаткування навчально-виховних закладів (котельних, кухонного обладнання, верстатів механізмів, інструментів);

- контролює використання навчального обладнання, приладів, хімічних реактивів, їх зберігання та облік;

- бере участь у проведенні приймання закладів освіти району перед початком нового навчального року;

- організовує семінари з охорони праці;

- вивчає, узагальнює та поширює передовий досвід закладів освіти з питань безпечної праці. Визначає опорні заклади освіти району по створенню здорових та безпечних умов;

- розробляє заходи щодо забезпечення пожежної безпеки в закладах освіти району, контролює їх здійснення;

- відповідає за організацію роботи з охорони праці та по забезпеченню протипожежної безпеки у відділі освіти;

- готує статистичні звіти з охорони праці та протипожежної безпеки;

- проводить вступний інструктаж із усіма прийнятими на роботу до відділу освіти;

- здійснює збір, аналіз, контроль за звітністю з питань попередження дитячого травматизму;

- дотримується норм техніки безпеки;

- відповідає за нерозголошення конфіденційної інформації;

- виконує правила внутрішнього трудового розпорядку відділу освіти;

- виконує інші доручення начальника відділу освіти та начальника господарчої групи.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка