Рішення організаційних заходів щодо створення закладу освіти випереджального розвитку; на інноваційний випереджаючий розвиток освітньої системи; адаптаціюСторінка1/6
Дата конвертації09.03.2016
Розмір1.45 Mb.
  1   2   3   4   5   6
Аналіз навчально-виховного процесу

НВК № 148 «Планета Щастя» за 2013-2014 н. р.
Організаційні питання навчального року

У 2013-2014 н. р. робота шкільного колективу була спрямована:

- на рішення організаційних заходів щодо створення закладу освіти випереджального розвитку;

- на інноваційний випереджаючий розвиток освітньої системи; адаптацію, розвиток організаційно-функціональної моделі навчального закладу випереджальної освіти для сталого розвитку.

«Планета Щастя» визначила 2013-2014 рік Роком творчості, Роком ІКТ.

Визначена мета напрямків роботи:Управлінська мета:

 • стратегічне завдання: робота в режимі випереджального розвитку на результат;

 • тактичне завдання: створення керованого освітнього простору, забезпечення оптимального співробітництва центрів і підрозділів;

 • розбудова альтернативної моделі управління якістю освіти (педагогічні проекти);

 • вдосконалення моделі школи повного дня (ШПД).

Дидактична мета: забезпечити сприятливі умови фізичного, інтелектуального, психологічного, соціального становлення особистості школярів і вихованців, досягнення ними рівня освіченості, що відповідає новим державним стандартам освіти, потенційним можливостям учнів, з урахуванням їх пізнавальних можливостей та схильностей.

Виховна мета: забезпечити умови індивідуального розвитку, урахування особистих досягнень учнів, стимулювання їхньої творчої активності, найбільш повної самореалізації в різних видах позаурочної діяльності, реалізації їхніх нахилів та інтересів через насичене освітнє середовище.

Науково-методична мета: забезпечити зростання професійної компетентності педагогів як умови реалізації цілей розвитку особистості учнів, удосконалення навчально-виховного процесу.

Суспільно-педагогічна мета: зміцнювати зв’язки з соціальними партнерами, з батьками учнів, вихованців; розвивати міжнародне співробітництво.

В 2013-2014 навчальному році педколектив НВК №148 «Планета Щастя»: • розпочав роботу за Всеукраїнським проектом «Інтелект України»;

 • розпочав роботу над локальним експериментом «ІКТ. Інтерактивні технології»;

 • розширив коло учасників локального експерименту «Організація навчально-виховного процесу за кредитно-модульною системою»;

 • впровадив нові стандарти початкової та загальної середньої школи;

 • продовжив роботу над регіональним проектом «Дніпропетровський стандарт освіти»;

 • продовжив роботу над обласним науково-педагогічним проектом «Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості».;

 • продовжив роботу в царині Всеукраїнського експерименту «Освіта України для сталого розвитку» за темою « Авторська модель навчально-виховного комплексу «Дитячий дошкільний заклад ясла-садок, середня спеціалізована школа повного дня»;

 • продовжив співпрацювати з АПН за комп'ютерними програмами управління якістю освіти «Універсал», «Персонал» ;

 • продовжив роботу у Всеукраїнському проекті «Відкритий світ»;

 • продовжив роботу у Всеукраїнському експерименті «Обдарована дитина» ;

 • продовжив роботу у регіональному проекті «Класна оцінка»

 • продовжив роботу у Всеукраїнському проекті «Нові знання»;

 • продовжив міжнародне співробітництво за проектом «Кембрідж»,

«Корпус Миру», «Европейське партнерство».

Протягом року в НВК працювали інноваційні центри: • Центр додаткових освітніх послуг;

 • Центр іноземних мов;

 • Центр педагогічного патронату, додаткової освіти та креативного розвитку особистості;

 • Центр кадрової політики, аналізу, інформації і моніторингу;

 • Центр медико-психолого-логопедичного супроводу й експериментальної роботи;

 • Центр позаурочної освіти, керованого дозвілля і креативного розвитку особистості.

Реалізація методичної роботи навчально-виховного комплексу проходить через організацію педагогічних проектів: «Моніторинг якості», «Продуктивне навчання», «Інновація», «Психолого-педагогічний супровід», «Кадри», «Міжнародне співробітництво», «Здоров’язберігаючі технології», «Обдарованість та творчість», «Кредитно – модульна система навчання старшокласників», «ІКТ».

Служба інновацій та консалтингу протягом навчального року вирішувала головні проблеми: • Підвищення впливу предметних кафедр на хід і результати навчально-виховного процесу.

 • Забезпечення результативної участі вчителів у конкурсах професійної майстерності різного рівня.

 • Впровадження сучасної інформаційної системи навчання, створення та розвиток комп’ютерно-орієнтованого освітнього середовища на основі інформаційних мереж, ресурсів, технологій.

Результативність служби:

 • робота проекту «Інноваційні технології креативної освіти»;

 • забезпечення мультимедійного супроводу навчальних занять, впровадження інноваційних проектів в освітній процес;

 • застосування нових педагогічних технологій, створення передового досвіду та його корекція;

 • висвітлення основних ідей інноваційних технологій через практичні форми роботи;

 • робота шкільної програми «Обдаровані діти», робота центру «Обдарована дитина»;

 • психолого-педагогічне проектування особистісного розвитку;

 • удосконалення організаційних моментів навчання старшокласників за КМС.

Проведено семінари з таких тем:

 • Семінар-практикум

«Впровадження в національний освітній простір системи пошуку, навчання та виховання здібних і обдарованих дітей і учнівської молоді».

 • Семінар-практикум

«Практика освіти для сталого розвитку»

 1. Введення «наскрізного навчання»

 2. Введення інтегрованих уроків, дисциплін з освіти для сталого розвитку

 3. Організація класних, позакласних, позашкільних виховних заходів з питань сталого розвитку.

 4. Індикатори сталого розвитку освітнього середовища.

Розвиток медіа компетентності, навичок позитивної медіатворчості.

  • Семінар-практикум

1. Комплексна система профорієнтаційної підтримки учнів НВК № 148 «Планета Щастя». Рання профорієнтація –новий стандарт освіти.

 1. Комплексна програма профілактики стресів в системі «Учитель - учень».

Тренінг емоційної стабільності вчителя.

Проведено консультації :

 • Консультація: «Інтернет технології в допрофільній освіті».

 • Тренінг: «Психологія спілкування».

 • Консультація: «Методичні рекомендації із запровадження «наскрізного навчання» освіти для сталого розвитку».

 • Робота з обдарованими учнями. Консультація. «Використання прийомів та методів навчання в 1-4 класах з обдарованими учнями, розробленими за науково-педагогічним проектом «Інтелект України».

 • Індивідуальні консультації предметними кафедрами «Впровадження Державного стандарту базової і повної середньої освіти».

 • Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу у 2-х класах, викладання предмету «Сходинки до інформатики».

 • Індивідуальна консультація «Безпечність використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному закладі».

 • Індивідуальна консультація «Участь учнів в інтернет-олімпіадах – одна із форм роботи з обдарованими учнями».

Консультації дошкільного відділення

 • «ТРВЗ на заняттях з розвитку мовлення дошкільників»

 • «Робота над звуковимовою дошкільників»

 • «Дидактичні ігри на заняттях з розвитку мовлення для дітей старшого дошкільного віку»

 • «Дидактичні ігри з формування граматичної будови мови»

 • «Навчання переказу»

 • «Гра в житті дитини»

 • «Організація ігрової діяльності під час проведення прогулянки»
  «Інтелектуальні ігри на заняттях з грамоти»Проведені круглі столи:

 • Круглий стіл «На перехресті думок». Організація та види самостійної діяльності учнів як основа розвитку ключових компетентностей, спрямованих на підвищення якості освіти».

 • Круглий стіл «Використання нових інформаційних технологій у навчально-виховному процесі як умова підвищення якості освіти».

Проведено тренінг «Психологія спілкування», педагогічне читання «Випереджаюча освіта для сталого розвитку на ІІ етапі».

Протягом року працювала школа ІКТ для дорослих.Проведено педагогічні наради:

 • Створення та апробація моделі сучасного інноваційного навчального закладу – школи випереджаючої освіти для сталого розвитку.

 • Нові підходи в організації роботи предметних кафедр – структурних підрозділів внутрішкільної системи управління навчально-виховним процесом.

 • Стан роботи в єдиному інфомаційно-освітньому просторі на базі «Класна оцінка», Курс: «Школа»

 • Використання ІКТ як аспект освіти для сталого розвитку, формування креативної особистості учнів та педагогів.

 • Аналіз ефективної роботи педагогічного колективу щодо створення поліваріантних форм та впровадженої діяльності в умовах шкали повного дня при переході на нові освітні стандарти.

 • Про переведення учнів 1-10 класів та випуск учнів 9, 11 класів.

Результати виконання графіка модульного контролю за ІІ семестр, організація та результати диференційованих модульних заліків за ІІ семестр. Організація роботи «літньої академшколи». Результати захисту учнівських курсових, проектних робіт».

Рівень використання електронних журналів, щоденників, інформаційного забезпечення навчально-виховного процесу. Система стимулювання за результатами КМС, нагородження почесними званнями «Золота десятка», «Срібна десятка», «Оксамитова десятка», «Учень року», «Куратор року», «Людина року», «Лідер предметної кафедри». • «Шляхи оптимізації мовленнєвої діяльності дошкільників відповідно до концептуальних засад державних програм»

 • «Формування життєво-компетентної креативної особистості дошкільника засобами провідної діяльності»

Аналіз роботи шкільного сайту над створенням іміджу НВК.

Розв’язання проблем та завдань школи, затверджених педагогічним колективом на навчальний рік дозволило шкільному колективу досягти певних результатів. Серед найвагоміших результатів слід відзначити, що учні школи на III етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад посіли 1 призове місце з інформатики, veb-дизайн - 2 місце, 1 місце в обласній інтернет-олімпіаді комунікація «Офіс», 1 місце в обласному конкурсі комп’ютерного макетування (номінація газета), на ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад (міський тур) учні школи посіли 17 призових місць, у районному турі – 75 призових місць, загальна кількість місць ІІ-IV рівнів склала 93, 8 призових місць в районному конкурсі «Собори наших душ» і 7 місць в міському конкурсі. В конкурсі знавців української мови ім.. П. Яцика в районному конкурсі – 5 місць, міському – 3 місця, 1 місце в районному та міському конкурсі ім.. Т.Г. Шевченка. В цілому 117 призових місць.

Здійснюючи аналіз внеску вчителів щодо кількості переможців у II-ІV рівнях Всеукраїнських олімпіад, слід відзначити, що вчителів, які працюють у 5-11 класах з предметів, з яких проводились олімпіади, - 34 , а переможців – 117. Всього перемог в районних, міських, обласних олімпіадах та конкурсах – 117, що становить 29% від загальної кількості учнів 5-11 класів.


За кількістю переможців вчителі за рейтингом розподілилися таким чином :


Місце за рейтингом

Кількість місць

Прізвище, ім’я

по батькові педагога

Предмет

Кількість переможців

районні олімпіади

міські олімпіади

обласні олімпіади

І

ІІ

ІІІ

І

ІІ

ІІІ

І

ІІ

ІІІ

VIII

4

Анапольська Л.П.

фізика

1

2

1IX

5

Белявська В.Л.

англ..мова

1

1

21


І

15

Бехтерова В.О.

ОТМ

3

2

7

1

1

1


XIX

1

Бовкун О.В.

математика1XIX

1

Глуховцева Н.Г.

рос.мова1XVIII

1

Грищенко М.І.

біологія
1


VI

4

Дудник І.К.

математика

1

1
1
1


XVII

1

Кипрушова Л.О.

Зн.укр.мови

1

XVI

2

Коваленко І.С.

Укр.мова
1

1XIV

2

Коваленко Р.В.

Фіз.-ра

1

1


XV

2

Круц Н.О.

біологія
1

1XIX

1

Круцько Л.К.

географія1XI

3

Крячко Т.П.

Англ..мова

2

1


XVIII

1

Куравкіна Т.О.

Фіз.-ра
1


X

4

Куркай Н.В.

хімія
2

2V

6

Мацидонова Ю.В.

Рос.мова

1

3

2VII

4

Радченко Л.Т.

математика

2

1


1


XIII

3

Рибакова Л.І.

Рос.мова
1

2ІІ

9


Смаглюк Г.П.

Укр.мова
1

1Зн.укр.мови

2

1
1

1

1


Кон.Шевченк

1

XV

2

Талапов Д.В.

історія
1


право
1


IV

6

Харіна В.П.

георафія

2

3


економіка
1


ІІІ

7

Федорова Н.Д.

інформатика

3

21

1


V

5

Циганко О.В.

інформатика
1

1
1

1
1
XII

3

Черба Є.Г.

історія
1

11


VIII

4

Шутова О.І.

Англ..мова

1

1

11


XII

3

Штефирца С.М.

фізика

1
11


VII

4

Юрковська М.М.

Франц.мова

1

11

1


Жодного переможця у II-ІІІ турах Всеукраїнських учнівських олімпіад не мають учителі: Пелих Я.О., Гречуха О.В. (українська мова), (світова літ-ра) , Підпала Л.М., Суббота М.В. (математика), Ільїна Г.В. (англійська мова).

Недостатньо проведено консультацій з організації участі в інтернет - олімпіадах.

Завідувачам предметних кафедр спланувати роботу з підготовки учнів в інтернет-олімпіадах, визначити строки участі.Слід визначити активну участь у творчих і інтелектуальних конкурсах, спортивних змаганнях учнів школи:

Результативність творчих конкурсів


Назва конкурсу (фестивалю)

Рівень

Результативність

Конкурс «Моральний вчинок»

Всеукраїнський конкурс (3 етап)

1 місце

День Прапора

Обласний захід

учасники

День вчителя (вітання вчителів області)

Обласний захід

учасники

День пам’яті Чорнобиля

Обласний захід

учасники

Конкурс музейних кімнат

Обласний конкурс

2 місце
Міський конкурс

2 місце
Районний конкурс

1 місце

Пробіг «З вірою в серці»

Міський захід

учасники

Туристичний марафон до Дня міста

Міський захід

учасники

День зарядки

Міський захід

учасники

Фітнес- марафон

Міський захід

Учасники

Конкурс хор - класів

Міський конкурс

1 місце

Конкурс «Урок –казка»

Міський конкурс

1 місце

Творчий захист проекту до 70 -річчя визволення Дніпропетровська

Міський конкурс

Високий рівень

Конкурс фільмів про ветеранів

Міський конкурс

Учасники

Конкурс фото та відеоролик «Ми проти насилля і жорстокості»

Міський конкурс

Учасники

Конкурс «Діти єднають Україну»

Міський конкурс

Учасники

Конкурс читців Шевченківських творів

Міський конкурс

1 місце

«Зоряне коло» (читці)

Міський конкурс

1 місце

«З перших сторінок..»

Міський конкурс

Лауреати

«Інтелектуальні баталії»

Міський конкурс

3 місце

«Собори наших душ»

Міський конкурс
«Крок у майбутнє»

Міський конкурс

3 переможця ( 1 місце)

Конкурс малюнків «Битва за Дніпро»

Міський конкурс

1 місце

Настольний теніс

Міські змагання

2 місце

Змагання вчителів з фізичної культури з футболу та волейболу.

Міські змагання
«Шкіряний м’яч»

Міські змагання
Конкурс малюнків та творів до Дня визволення Дніпропетровська

Міський конкурс

учасники

Мітинг «Форсування Дніпра»

Міський захід

глядачі

Викриття парку ракет

Міський захід

глядачі

Творчий захід до 70- річчя визволення Дніпропетровська

Районний захід

глядачі

Конференція «Обличчя війни»

Районний захід

учасники

Літературна композиція «Обличчя війни»

Районний захід

глядачі

Змагання з футболу

Районні змагання

2 місце

Змагання «Нащадки козацької слави»

Районні змагання

2 місце

Змагання «Старти надій»

Районні змагання
Конкурс ансамблів

Районний конкурс

3 місце

«Зоряне коло» (вокал)

Районний конкурс

3 місце

«Зоряне коло» (хореографія)

Районний конкурс

3 місце

«Зоряне коло» (читці)

Районний конкурс

1 місце

«Формула успіху»

Районний конкурс

Учасники

«Полчаса на чудеса»

Районний конкурс

Учасники

«За газетними рядками -справи юначі»

Районний конкурс

3 місце

«ЮІД»

Районний конкурс

2 місце

Конкурс читців Шевченківських творів «Шевченківська весна»

Районний конкурс

Є переможці

Конкурс афганської пісні

Районний конкурс

грамота

Конкурс малюнків з теми тютюнопаління

Районний конкурс

1місце

Конференція до 82 річниці Дніпропетровщини

Районний захід

Учасники

Районна акція «Діти- дітям»

та всі акції благодійні, організовані парламентом ДЮЦ
Районний захід

Учасники ( 2 рази)
  1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка