Рішення організаційних заходів щодо створення закладу освіти випереджального розвитку; на інноваційний випереджаючий розвиток освітньої системи; адаптаціюСторінка3/6
Дата конвертації09.03.2016
Розмір1.45 Mb.
1   2   3   4   5   6

Організація навчально-виховного процесу

Основними пріоритетними напрямками розвитку навчально-виховного процесу є: • Організація навчання 8-11 класів за КМС;

 • Відпрацювання авторської моделі допрофільної освіти;

 • Організація навчального процесу з підтримкою ІКТ;

 • Організація шкільних заліків в 1-6 класах, диференційованих заліків в 7-11 класах з ІКТ.;

 • Організація лекційно-семінарської системи навчання;

 • Розвиток і вдосконалення системи додаткових освітніх послуг, вдосконалення роботи центрів та їх підрозділів;

 • Організація роботи центрів Додаткових освітніх послуг, мовного центру, літньої академ. школи;

 • Організація науково-пошукової діяльності учнів;

 • Організація уроків з підготовки до ЗНО згідно з учнівським запитом;

 • Організація предметної самопідготовки;

 • Створення цілісної продуктивної системи моніторингу якості освіти, розробка індикаторів контролю за якістю освітніх процесів.

Не в достатній мірі продуктивно проводились предметні консультації в 10 – 11 класах (відвідування та результативність низька), предметні самопідготовки в 7 – 9 класах не забезпечувались контролем.

Педагогічним колективом НВК № 148 реалізується державна політика з розвитку освіти, вирішуються завдання її реформування згідно з Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положення про загальноосвітній навчальний заклад та іншими нормативними документами.

Планування роботи НВК здійснюється на основі таких підходів: цілеспрямованості, науковості, комплексності. Використовуються різні види планування: перспективне, річне, семестрове, місячне, тижневе, щоденне планування, з урахуванням доцільності специфічних особливостей НВК. Основою планів є проведений адміністрацією спільно з педколективом моніторинг результатів навчальних досягнень, вихованості учнів, навчально-виховної роботи за останні роки.

На основі типових навчальних планів у закладі складений робочий навчальний план з конкретизацією варіативної складової та додаткових предметів школи повного дня. Навчальний план розроблений на виконання Закону України «Про загальну середню освіту», Постанов Кабінету Міністрів № 1717 від 16.11.2000 р. «Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін» № 24 від 14.01.2004 р. «Про затвердження Державного стандарту базової та повної середньої освіти».

Робота закладу щодо виконання Закону «Про мови» направлена на оновлення змісту освіти, структури, методів, організаційних форм вивчення української мови, вивчення української мови та літератури за підгрупами, використання прогресивних підходів до навчально-виховного процесу, розв’язання комунікативних завдань, введення допрофільних курсів з вивчення української мови, збільшення годин на вивчення української мови в класах з російською мовою навчання, двомовне вивчення історії України, географії України, математики в класах з російською мовою навчання, організація уроків з української мови та літератури в підгрупах.

Оцінювання навчальних досягнень здійснюється на основі функціонального та продуктивного підходу до освіти. Видами оцінювання навчальних досягнень є поточне, тематичне, семестрове, річне оцінювання в 1-7 класах та Державна підсумкова атестація, а в 8-11 класах кредитно-модульна система оцінювання.

Нововведенням навчального закладу є організація кредитно – модульного контролю за навчальними досягненнями старшокласників, організація шкільних оглядів знань, диференційовані заліки (8-10кл.) за І семестр, ІІ семестр.

Організація КМС старшокласників створила можливості для підвищення мотивації до навчання, формування ключових компетенцій, отримання об’єктивних показників щодо засвоєння знань та сформованості вмінь, підвищення об’єктивності оцінювання.

Продовжується робота з проведення диференційованих заліків за 1–2 семестри з використанням ІКТ, створюється методичне забезпечення заліків.

Ефективно використовувалась база кабінетів інформатики, інформаційні технології для співпраці вчителів інформатики з предметниками.

Методичний супровід навчально-виховного процесу відповідає вимогам.

Поповнилась електронна картотека програм, підручників, періодичних видань, авторських програм з допрофільних курсів: правознавство, економіка, логіка, факультативів: вокал, театр, хореографія, спецкурсів з підготовки до ЗНО, поповнюється база віртуального методичного кабінету, електронне методичне забезпечення кредитно-модульної системи навчання, відео супровід для організації навчально-виховного процесу для дошкільників відповідно до ліній розвитку дитиниРезультативність навчально-виховного процесу

Порівнюючи якість навчальних досягнень учнів за минулий навчальний рік з попереднім, відзначаємо, що вона збільшилася на 3,5% і становить 76,5 % від загальної кількості учнів 2-11-х класів. Нижче від загальношкільного показника якості закінчили навчальний рік учні таких класів: 5Б клас (кл. кер. Радченко Л.Т.) - 73%, 6 клас (кл. кер. Штефирца С.М.) – 48%, 7 клас (кл. кер. Гречуха О.В.) – 57%, 7А клас (кл. кер. Рибакова Л.І.) – 69%, 7Б клас (кл. кер. Бовкун О.В.) – 68%, 7В клас (кл. кер. Підпала Л.М.) – 52%, 8А клас (кл. кер. Смаглюк Г.П.) – 71%, 8Б клас (кл. кер. Дудник І.К) - 63%, 9А клас (кл. кер. Даніч Р.О.) – 75%, 9 клас (кл. кер. Суббота М.В.) – 56%, 10 клас (кл. кер. Грищенко М.І.) – 53,8%, 11 клас (кл. кер. Харіна В.П, Глуховцева Н.Г.) – 60%.

Показник найвищої якості навчальних досягнень з предметів мають класи: 3-Б, 2-А, 2-В, 4-Б, 2-Г, 5-А, 9-Б, 6-А, 6-Б.

Учнів високого рівня навчальних досягнень за ступенями: І ступінь – 71 – 25,5%, ІІ ступінь – 4 – 14%; ІІІ ступінь – 5 – 8%. Всього – 124 – 18%.

Учнів достатнього та високого рівня навчальних досягнень – 528 – 76,5%, це на 19 учнів більше за попередній рік.

З однією оцінкою середнього рівня закінчило навчальний рік 32 учня. У розрізі предметів це виглядає так: математика (11 учнів), англійська мова (6 учнів), українська мова (2 учнів), російська мова (8 учнів), фізика (2 учнів), географія (1 учень), хімія (1 учень).

З точки зору надання учням педагогічної підтримки вчителями найбільш потребують предмети: іноземна мова, природничо-математичного циклу, українська мова. Серед учителів надають найбільшу допомогу Дудник І.К., Смаглюк Г.П., Мацидонова Ю.В, Радченко Л.Т., Анапольська Л.П., Куркай Н.В.

Найвищий відсоток використання можливостей системи оцінювання навчальних досягнень мали такі класи: 3-Б, 2-А, 2-В, 4-Б, 5-А, 6-А, 6-Б, 9-Б.

Рейтинг класів за навчальними досягненнями учнів такий (класи з найменшим % якості освіти) – 6 клас – 48% (кл. кер. Штефірца С.М.), 7В клас (кл. кер. Підпала Л.М.) – 52%, 10 клас (кл. кер. Грищенко М.І.) – 53,8%, 9 клас (кл. кер. Суббота М.В.) – 56%.

Навчальні досягнення початкового рівня не має жоден учень.

Порівняльний аналіз успішності з базових дисциплін свідчить про високу якість навчання учнів фізико-математичного профілю 9Б, 8Б, 8А клас (класні керівники – Федорова Н.Д., Дудник І.К., Смаглюк Г.П.).

Аналіз успішності учнів за профілями показує невідповідність вибору фізико-математичного профілю 8Б – 1 учня, філологічного профілю 8Б – 2 учні.

Аналіз динаміки формування життєвої компетентності дошкільників за минулий навчальний рік показав покращення показників:


 • з розвитку логіко-математичної компетентності на 14% (сформована компетентність у вересні 59% вихованців, у травні 73%);

 • грамоти 8% (сформована компетентність у вересні 58 вихованців, у травні 66)

 • з розвитку мовлення 22% (сформована компетентність у вересні 44% вихованців, у травні 73%);

Динаміка розвитку обдарованих та здібних учнів з допрофільним навчанням свідчить про високі результати, участь в олімпіадах, конкурсах учнів фізико-математичного профілю: 9-Б, 8-А, 8-Б.

Аналіз написання адміністративних контрольних робіт на кінець навчального року свідчить, що у порівнянні з підсумками класних письмових робіт з української мови, математики показники не різняться, а у паралелі 4-х класів показник якості вищий за загальношкільний.

Адміністрація закладу продовжує проводити єдину (по предмету та паралелі) годину адмінконтролю – організацію зрізів з предмету в єдиний час і день, технологію перевірки письмових робіт, максимально наближену до ЗНО, а саме, проведення випробувань та перевірку учнівських робіт вчителем, який не викладає в даних класах.

Проводячи тематичні атестації з основ наук, слід відзначити, що рівень знань, умінь та навичок учнів початкових класів відповідає Державним програмам відповідно Державного стандарту початкової освіти. Аналіз робіт свідчить про належний рівень кваліфікації педагогів, про їх обізнаність з інноваційними технологіями, знання сучасних педагогічних вимог, спрямування всієї навчально-виховної роботи на особистість кожного учня. Рівень навчальних досягнень учнів у випускних класах високий. Результати ДПА з української мови у 4-х класах такі: 4-6 б – 6%, 7-9 б – 46%, 10-12 б – 48%.

Якість виконання ДПА з української мови: 4-А клас (Кріпак О.В.), – 91%, 4-Б клас (Бурлака Л.І.), – 100 %, 4-В клас (Деркач А.Й.) – 92%.

Математика: 4-6 б – 4, 7-9 б – 21%, 10-12 б – 75%.

Якість знань: 4-А клас - 96%, 4-Б клас – 96 %, 4-В клас – 96 %.

Читання: 4-6 б - 0%, 7-9 б – 11%, 10-12 б – 89%.

Якість знань: 4-А клас – 100%, 4-Б клас – 100% 4-В клас – 100%.

Підбиваючи підсумки навчального року, адміністрація школи аналізує навчальні досягнення випускників II таIII ступенів. Результати знань випускників II та III ступенів такі:II ступінь

III ступінь
Успішн.

Якість
Успішн.

Якість

9-і класи за рік

100

42

11-і класи за рік

100

82

9-і класи за 2 семестр

100

42

11-і класи за 2 семестр

100

82

9-і класи за 1 семестр

100

35,9

11-і класи за 1 семестр

100

59,2

З окремих предметів, де

явно відрізняються підсумки


З окремих предметів, де

явно відрізняються підсумкиРезультати державної підсумкової атестації цього року

В основному, заклад якісно підготувався до іспитів, вчителі своєчасно подали на узгодження екзаменаційні матеріали.

У результаті порівняння якості знань іспитів ДПА у класах II ступеня з результатами навчальних досягнень встановлено:Предмети

За рік

На іспитах

Покращення

Погіршення

Укр. мова

82

79
3

Математика

77

82

5
Англійська мова

92,5

90
2,5

Біологія

84

91

7
Географія

82

95

13
Українська література

67

94

27
Це свідчить про те, що річна атестація учнів 9 класів була принципова з боку вчителів, так як учні 9-х класів майже всі підтвердили свої оцінки на ДПА.

У результаті порівняння підсумків іспитів ДПА в класах III ступеня з результатами навчальних досягнень встановлено:
Предмети

За рік, %

На іспитах, %

Покращення, %

Погіршення

Українська мова

77

80

3
Російська мова

100

100Математика

67

74

7
Історія України

100

100Англійська мова

100

100Географія

100

100Біологія

100

100


Динаміка якості навчальних досягнень за останні 3 роки демонструє криву:Навчальний

рік

30%

35%

40%

45%

50%

55%

60%

65%

70%

75%

80%

2007-2008


2008-2009


2009-2010


2010-2011


2011-2012


2012-2013


2013-2014


Підсумовуючи показники навчальної діяльності закладу, треба відзначити, що проведення заліків учнів двічі на рік призводить до забезпечення компетентного підходу до навчання, перенесення акцентів зі знань і вмінь, як результатів навчання, на формування компетентності учнів, здійснення системного аналізу продуктивності НВП з різних дисциплін.

Навчальна частина школи, заступники директора Ягольник Т.О., Петровська З.Л., предметні кафедри під час здійснення моніторингових досліджень у навчально-виховному процесі з показниками навчальних періодів свідчать 100% навченості учнів, 76,5% якості знань учнів по НВК № 148.

У новому навчальному році підсумки навчальних періодів слід обговорити та розглянути на предметних кафедрах, батьківських зборах, визначити причини низьких та середніх показників успішності, спланувати індивідуально - корекційну роботу, розробку індикаторів контролю за якістю освітніх процесів, розробку механізму взаємодії учень – вчитель - класний керівник - сім’я, на літніх канікулах скласти збірки усних та практичних завдань з підготовки до диференційованих заліків.


Управління закладом

Стратегічною управлінською метою діяльності адміністративної ланки НВК є створення найсприятливіших умов для саморозвитку, самоактуалізації особистості вчителя і учня, реалізація проектного компоненту навчальної діяльності. Для оптимізації взаємодії учасників навчально-виховного процесу використовувався проектно-цільовий метод – педагогічні проекти.

Управлінська діяльність адміністрації НВК спрямована на організацію функціонування закладу освіти в режимі розвитку. У НВК створено ефективну систему підготовки, прийняття, аналізу виконання управлінських рішень, регулювання освітньої політики.

Протягом року вирішувались управлінські завдання в таких напрямках:

- зміна напрямку роботи предметних кафедр, підпорядкування завідувачами кафедр інформаційно-аналітичної діяльності;

- використання самоаналізу, самодіагностики та розширення відповідного інструментарію;

- управління атестацією медпрацівників, проектні завдання, їх захист;

- створення банку анкет, самообстежень, самоаналізу, проектні завдання вчителів, що атестуються.

- масштабне впровадження в життєдіяльність НВК інформаційно-комунікаціних технологій.

Продуктами ефективності і доцільності управління є:


 • інноваційна модель навчального закладу;

 • авторська концепція методичної роботи з кадрами - педагогічні проекти;

 • відкрите, розвинуте інформаційне освітнє середовище;

 • система додаткових освітніх послуг, їх методичне, кадрове і економічне забезпечення;

 • робота Благодійного фонду «Освітня Планета»;

 • робота в режимі розвитку. Участь у Всеукраїнському експерименті «Освіта для сталого розвитку держави». Інтелектуальні продукти творчої педагогічної праці;

 • участь у міжнародних проектах, центр здоров'я;

 • участь у проекті «Інтелект України»;

 • поєднання бюджетного і позабюджетного фінансування;

 • система стимулювання учасників навчально-виховного процесу;

 • ефективна співпраця з громадськими організаціями;

 • створення алгоритму управлінської діяльності з розвитку персоналу;

 • відпрацювання схеми організації навчально-виховного процесу в умовах кредитно-модульної системи навчання старшокласників;

 • введення адміністративної ради для зустрічі з батьками і учнями «Групи ризику»;

 • інформаційні круглі столи з батьками про особливості організації НВП.

Обрана закладом освіти модель стратегічного, програмно-цільового управління є ефективною.

Дозволила:


  • організувати оптимальну освітню модель управління;

  • розбудовувати інноваційний заклад освіти;

  • реалізовувати стратегічні, тактичні, оперативні цілі;

  • створити нову архітектуру закладу освіти;

  • відпрацьовувати конструктивну взаємодію процесів і їх учасників, сформувати професійні профілі і системи оцінки і стимулювання діяльності кожного учасника навчально-виховного процесу (учнів, вихованців дошкільних груп, класів, педагогів, персоналу, батьків);

  • створити відповідно до цілей локальні нормативно-правові акти;

  • розробити нові управлінські і економічні процедури;

  • вдосконалювати організаційний дизайн оперативного управління;

  • вдосконалити організаційно-розпорядчий механізм;

  • на підставі системного аналізу проектувати процеси, взаємодію, очікувані результати;

  • залучати позабюджетні кошти, раціональне і прозоре їх використання;

  • формувати корпоративну культуру;

  • змінити організацію літньої практики, використовуючи сучасні підходи (віртуальної практики), направлені на створення практичних продуктів НВП;

  • вдосконалювати систему стимулювання учасників НВП: присвоєння почесних звань та дипломів «Оксамитова десятка», «Золота десятка», «Срібна десятка», «Учень року», «Лідер кафедри», «Кафедра року», «Сім’я року».

  • масштабне впровадження в життєдіяльність НВК ІКТ;

  • систематизація об’єктів моніторингу життєдіяльності навчального закладу;

  • розширення спектру власних видань.

Організаційно-розпорядчий механізм діяльності НВК № 148 - делегування повноважень і відповідальності, форма управління - адмінкоманда.
Якість виховної роботи

Управління виховною роботою закладу здійснювали заступник директора з виховної роботи, педагог-організатор, психолог, завідувач м/о виховної роботи І-ІІІ ступенів та класні керівники, члени парламенту, батьки, представники громадських організацій.

Політичні та соціальні процеси, що відбуваються в Україні і спрямовані на утвердження демократичних засад розвитку держави, зумовлюють необхідність відповідних змін у галузі освіти, складовою якої є виховання. Школа має бути державно-громадським загальноосвітнім закладом, який організовує свою діяльність на ґрунті національної культури і національних традицій, а за змістом та формами роботи відповідає національно-культурним потребам України, її становленню і розвитку як суверенної держави.

Успіх виховного процесу залежить від відносин між учителем і учнем, які мають розвиватися на основі співробітництва і ділового партнерства.

Учитель і учні - рівноправні суб'єкти навчально-виховного процесу.

Протягом 2013-2014 н.р. виховна служба школи працювала згідно з річним планом. Особлива увага всього педагогічного колективу була звернена на громадянське виховання та на дотримання учнями здорового способу життя.

Класні керівники склали соціальні паспорти класів, виявили дітей пільгових категорій (всього 208 чол. на 01.06.2014 р.), проаналізували результати повторної діагностики, спланували свою роботу згідно з річним планом виховної роботи школи та враховуючи результати діагностики за програмою «Універсал», проблеми особистісного розвитку дітей та класних колективів.

Протягом року у школі працювала Рада з профілактики правопорушень та злочинів (Гречуха О.В.). На кінець року на внутрішньошкільному обліку немає жодної дитини.

На виконання законів України «Про освіту», «Про охорону дитинства», «Про основи соціального захисту безпритульних громадян та безпритульних дітей», «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей – сиріт, позбавлених батьківського піклування» за списками минулого року дітей, що перебувають у сім’ях, що потрапили у складні життєві обставини та потребують особливої уваги, було 3 учні, в цьому навчальному році дітей даної категорії немає.

Продовжив свою роботу «Наркопост» під керівництвом Круц Н.О., працювала газета, пройшли заплановані заходи, зустрічі з представниками соціальних служб, були переглянуті і обговорені фільми щодо пропаганди здорового способу життя, профілактики інфекційних захворювань, СНІД, туберкульозу (листопад-грудень). Виявлені і складені списки дітей, схильних до шкідливих звичок.

Виховною службою школи розроблені заходи щодо попередження дитячого травматизму, нещасних випадків. На уроках охорони здоров’я, класних годинах, уроках біології, батьківських зборах постійно проводиться роз’яснювальна профілактична робота, бесіди, вікторини. За 2013-2014 н.р. з учнями НВК № 148 сталося 5 травм виробничого характеру та жодної - невиробничого характеру.

Протягом року Штефірцею С.М. разом з класними керівниками велася робота з приписки юнаків 10-11-х класів 1998, 1997 р.н. до райвоєнкомату: складені списки, зібрані потрібні документи, медичні довідки, юнаки пройшли обстеження, отримали приписні.

Головним із напрямків виховної роботи з учнями продовжує бути громадянське виховання. У закладі проведено заходи до всіх державних свят, святкових річниць, дат, подій; школярів залучали до збереження матеріальної бази, організації змістовного дозвілля та т.д. Кращими заходами цього напрямку можна вважати виступ учнів 10 класу на районній конференції, присвяченій 80-ій річниці Дніпропетровської області (Талапов Д.В.) та загальношкільний захід до Дня воїна-інтернаціоналіста (Федорова Н.Д., Талапов Д.В.).

За рік учні нашої школи, вивчаючи історію рідного краю, побували в різних куточках України, провели тематичні екскурсії: 1. «Мій дім – моє місто» - оглядова екскурсія по м. Дніпропетровську з відвідуванням діорами – листопад, 45 учнів, 3-Б,В класи;

 2. “Краса і велич України” - екскурсія до Хортиці у вересні місяці для 25 учнів 3-А класу;

 3. «Міста України» - екскурсія до Галушківки, жовтень, 30 учнів 5-А класу.

Протягом року учні школи відвідали музей спорту «Динамо» (7-Б, Бовкун О.В.), Діораму «Битва за Дніпро» (6-А,Б, Черба Є.Г.), цирк (3-4-ті класи), Театр опери та балету ( 10 клас, Грищенко М.І.). Переглянули у школі вистави: «Вітамінка» (1, 2-4 класи, Ісаєва О.В.), «МЧС» з техніки безпеки (2-3-і класи), фільми мобільного планетарію.

За результатами перевірки зовнішнього вигляду кращими визнані класи 2-А, 2-В, 3-Б, 6-А, 7-А, 8-Б, відповідно класні керівники: Войтенко О.К., Моренко Я.В., Калініна Л.Ю., Сліпенко Н.Г., Лютко Л.Г., Ярошенко Н.В., Мацидонова Ю.В., Тер-Степанова Т.І., Рибакова Л.І., Пелих Я.О., Дудник І.К., Куркай Н.В.

Головними завданнями родинного виховання є гармонійний всебічний розвиток дитини, підготовка її до життя, формування моральних цінностей, залучення батьків до тісної співпраці. Заслуговує на увагу робота класного колективу 9-А класу (Даніч Р.О.), батьки яких організували зустрічі з представниками різних професій. Класні керівники 8-Б, 5-А, 6-Б, 7-х, 11-А,Б класів організували позакласні заходи та спортивні змагання із залученням батьків. Батьки 8-Б класу організували екскурсію та цікаве дозвілля на туристичній базі разом з дітьми. Батьки 2-А класу – зустріч з письменником Дніпропетровщини. Копітка робота їх з батьківською громадськістю дає позитивні результати, робота класних колективів має результат - вихованість учнів, дотримання учнями встановлених закладом правил та вимог.

Серед заходів військово-патріотичного напрямку слід відзначити якісно організовані відзначення Дня визволення міста, Дня партизанської слави, місячників оборонно- масової роботи, Дня Перемоги. Особливу увагу приділено святкуванню 70-ї річниці визволення м. Дніпропетровська від фашистських загарбників. Саме цій темі були присвячені перші уроки 2013-2014 навчального року. Лекторська група провела тематичні зустрічі з учнями початкових класів. 3 учні 8-А класу (Бехтерова В.О., Смаглюк Г.П.) та 1 учень 9-А класу (Даніч Р.О.) взяли участь у районному конкурсі малюнків та творів. Їх роботи посіли призові місця. Федорова Н.Д. разом з учнями 9-Б класу провела відкритий захід до цієї дати, запросили ветеранів. Поповнилися матеріали ЦГВ персональними роботами учня 4-В класу Усякого Тимура та учня 2-Б класу Лапицького Андрія. Широкого розмаху набрало і святкування Дня Перемоги. Учні школи привітали 40 ветеранів, приготували святковий концерт. Шкільний Центр громадянського виховання в жовтні 2013 року взяв участь у міському та обласному конкурсі інтерактивних Музейних кімнат, де посів почесне друге місце.

У 2013-2014н.р. творчою групою НВК (Звонарьова Н.М, Макушева Л.В., Мітлицька С.І.) було створено парціальну програму «Перспективність і наступність в формуванні духовних і морально-етичних цінностей дошкільників та молодших школярів через різні форми музейної роботи в умовах НВК»

Серед заходів художньо-естетичного виховання слід відзначити «Новорічні ранки»,Свята «8 Березня», відвідування театрів, музеїв. Слід відмітити високий рівень підготовки та проведення свят в 2-Б, В, Г,3-А,В, 4-А, Б, 5-А, 6-Б класах, класні керівники відповідно ( Горідько Н.В., Усенко Н.В., Калініна Л.Ю., Сліпенко Н.Г., Пітенко С.В., Акатова І.О., Ковтонюк С.А., Павлова М.Ю., Носевич І.В., Кріпак О.В., Колбасова К.В., Юськова Л.І., Романова Л.А., Кіпрушова Л.О., Дубіна А.В.,Черба Є.Г., Тер-Степанова Т.І.). В конкурсі-фестивалі зі скраббукінгу «З перших сторінок» взяли активну участь учні 2-А класу (Войтенко О.К.), хореографічний колектив під керівництвом Красій Ю.А., взяв участь у фітнес-марафоні до святкування Дня міста, посів третє місце у конкурсі «Собори наших душ». Серед учнів 5-6 класів пройшов шкільний конкурс «Інтелектуальні баталії», переможцями якого стали 5-Б та 6-А відповідно у паралелях. Учні 11-х класів організували розважальну частину новорічної шкільної дискотеки, організували проведення концертної програми «Капусник», привітання вчителів із закінченням навчального року. Творчий керівник проектів та конкурсів – Галкіна О.І.

У травні для дошкільників був організований «Весняний флешмоб» (хореограф Жиркевич Д.В., Примакова Ю.В.)

Виховання спрямовано на прищеплення та розвиток моральних принципів, міцних переконань. Класні керівники і адміністрація школи провели в цьому напрямку певну роботу, а саме: перегляд наукових кінофільмів, зустрічі з працівниками служби сім'ї та молоді (7-В, 9-Б), юристами, працівниками правовиховних органів ( 11-ті класи, 9-А), участь у шкільному та районному турі конкурсу «Формула успіху» 9-11 класи, переможцем у школі стали команди 11,10 класів, «Собори наших душ» 1 місце Кривошея В., (10), Яковенко А. (9-А), Чихачова Г. (10)– проза, Овчиннікова Е., Сташевська І., 8-А, Цибіна Кс., Попікова К. ( 6-Б)– образотворче мистецтво, шкільний хор та ансамбль під керівництвом Романової Л.А. посіли другі місця в цьому конкурсі. Колотило М., 10 кл. посіла 2 місце в конкурсі соціальної реклами.

Здійснено змістовну роботу протягом року за напрямком «Формування здорового способу життя»: безліч спортивних змагань та турнірів, залучення дітей до занять у спортивних секціях, організована робота шкільних секцій ЛФК, ЗФП, футболу, бокс, робота наркопосту, введені до навчального розкладу уроки здоров’я, рухливих ігор, за окремим графіком діти школи відвідували соляну кімнату (по 10 сеансів), для дітей початкової школи проводилися вчителями фізичного виховання рухливі перерви та рухливі прогулянки. Команда 9-10 класів взяла участь у марафоні до Дня міста «З вірою у серці» (Апонюк І.М.), команда 7-А, 7-Б класів посіла 3 місце в районному туристичному марафоні (Куравкіна Т.О.), всі класи школи залучилися до проведення Всесвітнього дня ранкової зарядки, відкриття МОІ. Команди 4-В, 5-Б класів посіли 2 місця в районних змаганнях з футболу серед юнаків 2002 та 2001 р.н. (Коваленко Р.В.), в районних змаганнях «Нащадки козацької слави» школа посіла 2 місце (Куравкіна Т.О.), а Васильєв Д., учень 9-Б класу посів 2 місце в міських змаганнях з настільного тенісу.

Серед заходів превентивного виховання, яке передбачає попередження правопорушень і злочинності серед неповнолітніх, заслуговує уваги робота шкільної ради з профілактики, сумісні заходи, класні години з працівниками УССД, КСМД, робота з батьками, постійний контроль з боку виховної служби школи, класних керівників, психолога. На шкільному обліку був 1 учень, схильний до правопорушень, на кінець року - жодного.

Особливу увагу виховна частина закладу приділяла індивідуальній роботі з учнями та їх родинами.

На особливому контролі школи за матеріальним станом 3 учні. 3 дитини-сироти та 38 учнів з багатодітних родин отримували безкоштовне харчування.

Самоврядування учнів - один з найважливіших напрямків роботи вчителя, класного керівника. Слід відзначити, що всі класи з початку року організовують роботу в класних колективах, розподіляють обов'язки між учнями, обирають учком, лідерів парламенту РиТМ. Самоврядування учнів у школі організовано на достатньому рівні. Слід відмітити найактивніші класні колективи: 5-А, 9-А, 7, 8-Б, 2-В. Це є доказом забезпечення єдності фізичного, духовного та інтелектуального розвитку особистості - особливого завдання виховної роботи класного керівника, виховної роботи педагогічного колективу в цілому. Ці класи стали переможцями фестивального року і посіли почесне звання «Клас року»

Гурткова робота в закладі організована на достатньому рівні. У школі працює 23 гуртки, залучено 75% учнів школи; у дошкільному відділенні організовано роботу 12 гуртків,

Класні керівники залучалися до організації і проведення комплексного моніторингу психо-соціального розвитку учнів методом корекційно-виховної роботи з учнями класів за програмою «Універсал», проводили експериментально-дослідну виховну роботу з формування згуртованості класного колективу через організацію самоврядування в класі.

Координація виховних заходів, їх доцільність, достатність, чіткий ритм призвели до поступового об'єднання та згуртованості вихованців.

Пропаганда педагогічних знань серед батьків учнів була організована через систематичні батьківські всеобучі, відкриті уроки, виховні заходи, свята, ранки, що проводились з батьками.

У відносинах «батьки-вчителі» склалася багаторічна традиція тісної співпраці. Цей напрямок роботи школи є одним з пріоритетних.

Адміністрація, психологічна служба закладу проводили діагностування рівня вихованості учнів та участі батьківської громади в становленні системи виховної роботи, результати якого показують, що вихованці школи мають достатній рівень вихованості у своїй більшості, 80% батьків налаштовані на активну співпрацю з адміністрацією школи з питань виховання та навчання підростаючого покоління.

Упровадження нових форм і методів виховання учнів дало змогу прищепити бажання брати активну участь у житті класу та школи, дозволило учням самореалізуватися, відкрити приховані таланти, залучити до роботи кожного.

Методичний супровід виховної роботи: районний семінар вчителів біології, педрада з питань виховної роботи, семінар для курсантів ДОІППО, вихователів ГПД, семінар психологів дали можливість досягти певних результатів всьому колективу в цілому.
Робота з педагогічними кадрами

Укомплектованість закладу педагогічними кадрами протягом навчального року слід відмітити як 100%.

Кадрова політика НВК базується на виконанні Законів України «Про освіту» (ст..47) та «Загальну середню освіту» (ст..24-28), Державної національної програми «Освіта (Україна XXI), обласних та міських цільових комплексних програм «Вчитель» і «Кадри» на 1999-2012 рр. Тому адміністрація вважає основним завданням забезпечити навчальний заклад кваліфікованими кадрами.

За навчальний рік звільнилося 3 педагоги. Мотиви звільнення-стан здоров'я, зміна місця проживання.Якісний склад педагогічних кадрів школи був таким:

За віком:

За педстажем:

20-30 років

12

до 3 років

8

30-40 років

13

до 10 років

7

40-50 років

21

до 10-20 років

20

50-60 років

32

понад 20 років

53

понад 60 років

10

Спеціалістів вищої категорії

56

Заслужених вчителів

2

Спеціалістів І категорії

6

Докторів наук

0

Спеціалістів II категорії

6

Кандидатів наук

1

Спеціалістів

8

Учителів-методистів

36

9 тарифний розряд

7

Старших вчителів

10

8 тарифний розряд

5Середній вік колективу – 46,1

Якісний склад педагогічних кадрів дошкільного відділення
За віком:

За педстажем:

20-30 років

11

до 3 років

8
30-40 років

16

до 10 років

17
40-50 років

13

до 10-20 років

11
50-60 років

10

понад 20 років

17
понад 60 років

3


За категоріями:

За званням:
Спеціалістів вищої категорії

13

Заслужених працівників освіти

1
Спеціалістів I категорії

3

Вчитель-методист

5
Спеціалістів II категорії

3

Керівник гуртка - методист

2
Спеціалістів

16

Вихователів-методистів

9
9 тарифний розряд

14

Відмінників освіти

1
8 тарифний розряд

4

Середній вік педагогів дошкільників 39 років


За освітою:вища освіта

34
Базова вища

1
Середньо-спеціальна

18
середня

0
Прогнозування якісного і кількісного складу педагогічних працівників передбачає на 2014-2015н.р оновлення кількісного та якісного складу вчителів англійської мови, початкової школи, російської мови.

З питань дотримання трудового законодавства педагогічними працівниками, виконання нормативних документів Міністерства освіти і науки України адміністрація закладу регулярно проводила виробничі наради, наради при директорові, оперативно-методичні зустрічі, співбесіди з окремими вчителями, що дало змогу підвищити кваліфікаційний рівень педагогічних працівників в умовах реформування освіти і є одним із основних чинників досягнень успіху розвитку освітньої системи.


Організаційно-методична робота

Атестації підлягало 18 педагогічних працівників школи. Пройшло чергову атестацію 16 педагогів, позачергову – 1 особа. Атестаційною комісією І рівня присвоєно тарифний розряд № 9 – Ковтонюк С.А., вихователю ГПД, Горідько Н.В., вчителю початкових класів, категорію «спеціаліст другої категорії» - Ільїній Г.В., учителю англійської мови, Колбасовій К.В., вихователю ГПД, Шмалько В.В., учителю початкових класів, категорію «спеціаліст першої категорії» - Деркач А.Й., учителю початкових класів, Очеретнюк І.С., учителю англійської мови

Атестаційною комісією ІІ рівня присвоєно кваліфікаційні категорії: «спеціаліст вищої категорії» - Апонюку І.М., учителю фізичної культури, Радченко Н.А., учителю початкових класів, Рибаковій Л.І., учителю української мови та літератури, Смаглюк Г.П., учителю української мови та літератури, Кіпрушовій Л.О., учителю української мови та літератури, Грищенко М.І., учителю біології, Дудник І.К., учителю математики, Радченко Л.Т., учителю математики, Василенко Л.О., заступнику директора, учителю спецкурсу

Педагогічні звання присвоєно: «старший учитель» - Горідько Н.В., учителю початкових класів., Войтенко О.К.; «учитель - методист» - Кіпрушовій Л.О., учителю української мови та літератури, Рибаковій Л.І., учителю української мови та літератури, Смаглюк Г.П., учителю української мови та літератури, Грищенко М.І., учителю біології, Дудник І.К., учителю математики, Радченко Л.Т., учителю математики, Василенко Л.О., заступнику директора, учителю спецкурсу, «вихователь - методист» - Ковтонюк С.А., вихователю ГПД.

Атестаційної комісією ІІІ рівня присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії» - Макєєвій О.М., учителю англійської мови.

Серед педагогів-дошкільників атестації підлягало 11 педагогів. Атестаційною комісією І рівня присвоєно тарифний розряд № 9 – Лунь А.В., Ахмедовій І.Є., Фоміній І.Є. вихователям дошкільних груп, категорію «спеціаліст» Пасетецькій І.В., Кащенко О.Л., керівникам гуртка, категорію «спеціаліст другої категорії» - Холод О.А., вихователю дошкільної групи, категорію «спеціаліст першої категорії» - Котух І.А., практичному психологу, Примаковій Ю.В., музичному керівнику.

Атестаційною комісією ІІ рівня присвоєно кваліфікаційні категорії: «спеціаліст вищої категорії» Лихобабі А.М., Григор’євій, вихователям дошкільних груп, Зайцевій Т.В., музичному керівнику.

Педагогічні звання присвоєно: «вихователь-методист» - Лунь А.В., Ахмедовій І.Є.,Фоміній І.М., Лихобабі А.М., Григор’євій Л.Ю., «керівник гуртка-методист» - Кащенко О.Л.

Cписок першої двадцятки вчителів НВК № 148 за рейтингом

ПІБ

Предмет

Рейтинг

Кількість балів

Кафедра

Дудник І.К.

математика

1

928

Математики

Підпала Л.М.

математика

2

620

Математики

Куравкіна Т.О.

фіз.- ра

3

602

Фіз..культури

Циганко О.В

інформатика

4

529

Інформатики

Коваленко Р.В.

фіз.- ра

5

505

Фіз..культури

Радченко Л.Т.

математика

6

479

Математики

Анапольська Л.П.

фізика

7

428

Фізики

Рибакова Л.І.

рос. мова

8

401

Філології

Харіна В.П.

географія

9

386

Географії

Бовкун О.В.

математика

10

365

Математика

Федорова Н.Д.

інформатика

11

365

Інформатика

Лютко Л.Г.

поч.класи

12

360

Вчителів поч..класів

Майорова Н.Б.

поч.класи

13

345

Вчителів поч..класів

Круц Н.О.

біологія

14

320

Біології

Бєлявська В.Л.

анг.мова

15

316

Іноземних мов

Бехтэрова В.О.

малювання

16

297

Малювання

Фоміна В.Ю.

поч.класи

17

295

Вчителів поч..класів

Радченко Н.А.

поч.класи

17

295

Вчителів поч..класів

Майна Л.В.

поч.класи

17

295

Вчителів поч..класів

Смаглюк Г.П.

Укр. мова

18

287

Українська мова

Штефирца С.М.

фізика

18

287

Фізики

Парадуха О.В.

Аангл. мова

19

280

Іноземних мов

Деркач А.Й.

поч.класи

20

273

Вчителів поч..класів

Суббота М.В.

математика

20

273

Математика
1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка