Рішення організаційних заходів щодо створення закладу освіти випереджального розвитку; на інноваційний випереджаючий розвиток освітньої системи; адаптаціюСторінка4/6
Дата конвертації09.03.2016
Розмір1.45 Mb.
1   2   3   4   5   6

З учителями останньої двадцятки проведено і планується до наступного вивчення рейтингу проводити індивідуальну роботу з метою підвищення рівня їх професіональної майстерності, участі у громадській роботі закладу, особистих якостей, педагогічної або загальної культури.

З метою формування високої педагогічної культури та завдяки систематичній праці всіх ланок шкільного самоврядування та адміністративного керівництва морально-психологічний клімат у педагогічному колективі на достатньому-високому рівні, 55,3% - підсумковий показник психологічного клімату, що свідчить про здоровий психологічний клімат педагогічного колективу НВК № 148. Протягом року вивчався рівень співробітництва та взаємоповаги між учасниками НВП.

У сучасних умовах формування творчого колективу шляхом атестації є одним із головніших аспектів управління цілісним педагогічним процесом. З огляду на це в НВК № 148 здійснюється систематична робота з посилення ролі проходження курсів, як стимулу професійного росту педагогів, розвитку їх творчої ініціативи, на належному рівні організована робота і підвищення кваліфікації педкадрів: усі вчителі і вихователі систематично проходять курси при ДОІППО, готують докурсові завдання і працюють над курсовими проблемами, звітують перед колегами про зміни в організації навчально-виховного процесу після курсів.


Загалом підвищили кваліфікацію 18 вчителів, 6 вихователів дошкільних груп, 2 музичних керівника, 1 практичний психолог , 2 керівника гуртка
Теми творчих наробок

п/п

ПІБ

Тема


1

ВАСИЛЕНКО
ЛАРИСА ОЛЕКСІЇВНА

“Ефективність роботи педагогічного колективу щодо введення поліварінтних форм позаурочної діяльності в умовах “школи повного дня при переході на нові стандарти” ”

2

РИБАКОВА ЛЮДМИЛА ІВАНІВНА

“Застосування інтерактивних технологій при проведенні уроків мови та літератури”

3

ДУДНИК ІРИНА КИРИЛІВНА


“КМС – ефективний засіб особистісно-орієнтованого навчання на уроках математики ”

4

РАДЧЕНКО ЛІДІЯ ТРОХИМІВНА

“Використання кредитно-модульного контролю – це шлях підвищення ефективності уроку”

5

ГРИЩЕНКО МАРИНА ІГОРІВНА

“Основи формування екологічної компетентності”


6

СМАГЛЮК ГАЛИНА ПЕТРІВНА

“Інноваційні методи під час проведення проблемного аналізу на уроках української літератури”.

7

ВОЙТЕНКО ОЛЬГА КОСТЯНТИНІВНА

“Розвиток уваги молодших школярів”


8

КІПРУШОВА ЛЮДМИЛА ОЛЕКСІЙОВНА

«Впровадження проектних технологій на уроках української мови та літератури».

9

АПОНЮК ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ

” Реалізація програми збереження здоров’я і розвитку фізичних здібностей школярів”

10

КОВТОНЮК СВІТЛАНА АНАТОЛІЇВНА

“Формування організованого оллективу через активізацію форм виховної роботи»

11

ГОРІДЬКО НАТАЛІЯ ВІКТОРІВНА

“Творчий підхід до роботи зі словниковими словами»

12

ДЕРКАЧ АННА ЙОСИПІВНА

“Використання ІКТ на уроках в початковій школі”


13

ОЧЕРЕТНЮК ІРИНА СЕРГІЇВНА

“Аудіювання на початковому етапі”


14

ІЛЬЇНОЇ ГАЛИНА ВІТАЛІЇВНА

“Впровадження комунікативної методики при викладанні граматичного матеріалу”

15

МАКЕЄВОЇ ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА

“Інноваційні впровадження в роботу з класом. Стилі і мовленнєвий запас”

16

ШМАЛЬКО ВІКТОРІЯ ВІКТОРІВНА

“Впровадження науково-педагогічного проекту “Інтелект України” у практику

17

КОЛБАСОВА КАТЕРИНА ВІТАЛІЇВНА

“Компетентісно-орієнтований підхід до організації навчально-виховного кроцесу»

18

РАДЧЕНКО НАДІЯ АНАТОЛІЇВНА

Працює над проблемною темою: “Розвиток орфографічної пам’яті в учнів початкових класів”

19

ГРИГОР’ЄВА ЛАРИСА

ЮРІЇВНА


«Використання дидактичних ігор на заняттях з грамоти»

20

ЗАЙЦЕВА ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА

«Розвиток креативних здібностей вихованців засобами музики»

21

АХМЕДОВА ІРИНА ЄВГЕНІВНА

«Безпека життєдіяльності дошкільників»

22

КАЩЕНКО ОЛЕНА ЛЕОНІДІВНА

«Розвиток креативних здібностей дошкільників засобами комп’ютерних технологій»

23

ПРИМАКОВА ЮЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА

«Розвиток креативних здібностей на музичних заняттях».

24

ФОМІНА ІРИНА ЄВГЕНІВНА

«Правове виховання дошкільників»


25

ЛИХОБАБА АЛЛА МИХАЙЛІВНА

«Розвиток сенсорних здібностей дітей раннього віку»

26

ХОЛОД ОЛЬГА АНАТОЛІЇВНА

«Формування духовності дошкільників засобами музейної

педагогіки»27

КОТУХ ІННА АНАТОЛІЇВНА

«Розвиток креативних здібностей дошкільників засобами гри»

28

ПАСЕТЕЦЬКА ІННА ВІКТОРІВНА

«Ведення ігор у навчанні іноземної мови»

29

ЛУНЬ АЛЛА ВІКТОРІВНА

«Використання ігрової діяльності для розвитку креативних здібностей дитини»

У проведенні семінарів школи для району, міста, області брали активну участь Мітікова Н.В., Круц Н.О., Грищенко М.І., Василенко Л.О., Пінчукова Л.В., Звонарьова Н.М., Петровська З.Л., бібліотекарі Мартинова Л.О., Копачевська Т.Г., Ліфінський О.П., Борзенкова К.П.

Ефективними були відкриті уроки вчителів Радченко Л.Т., Тер-Степанової Т.І. Майорової Н.Б., Куркай Н.В., Грищенко М.І.

Виконання педагогічних заходів річного плану роботи забезпечувалося адміністрацією НВК. Наприклад, проведено тематичних засідань педради - 2, тематичних засідань наради при директорові - 2, міста - 1, області - 1 . Проведено загальношкільні практичні семінари, конференції-зустріч з представниками вузів Польщі та Чехії.

Однією з найефективніших форм науково-методичної роботи є робота предметних кафедр вчителів. У НВК №148 «Планета Щастя» працює 7 предметних кафедр: початкової освіти, суспільно-природничих наук, іноземних мов, фізичної культури та естетичних наук, точних наук, філологічних наук, кафедра класних керівників, які об'єднали педагогів у Творчу лабораторію. Працюючи над науково- експериментальною проблемою «Авторська модель навчально-виховного комплексу випереджаючої освіти для сталого розвитку», кожна предметна кафедра обрала свою конкретну тему.

У 2013-2014 н. р. теми предметних кафедр такі:


 • Пріоритетний напрям роботи вчителів початкових класів

«Авторська модель початкової школи НВК № 148 «Планета Щастя» на засадах випереджаючої освіти сталого розвитку, використання здоров’язберігаючих технологій», керівник Майорова Н.Б.

 • Пріоритетний напрям роботи вчителів точних наук

«Запровадження інноваційних технологій випереджаючої освіти, розвиток творчого потенціалу учнів у системі креативної освіти на засадах та принципах сталого розвитку», керівник Дудник І.К.

 • Пріоритетний напрям роботи вчителів іноземних мов

«Комунікативно-особистісте навчання іноземної мови. Результативність впровадження програм «Мовна школа» та «Міжнародні зв’язки». Впровадження сучасних інформаційних технологій в процес викладання іноземних мов», керівник Бєлявська В.Л.

 • Пріоритетний напрям роботи вчителів української, російської мови «Розвиток мовного чуття учнів і застосування таких мовних систем, які забезпечували б створення сприятливих умов для забезпечення особистісних інтелектуальних здібностей, розвиток креативного мислення», керівник Мацидонова Ю.В.

 • Пріоритетний напрям роботи вчителів суспільно-природничих наук

"Впровадження нетрадиційних творчих форм і методів роботи екологічної освіти та екологічного виховання учнів з використанням місцевих матеріалів на засадах та принципах випереджаючої освіти для сталого розвитку», керівник Грищенко М.І.

 • Пріоритетний напрям роботи вчителів фізкультурно-естетичного циклу «Використання інтерактивних педагогічних технологій та формування у підлітків ставлення до розвитку фізичних і духовних можливостей, виховання орієнтацій на здоровий спосіб життя, керівник Куравкіна Т.А.

 • Пріоритетний напрям роботи вихователів дошкільних груп «Розвиток творчого мовлення дошкільників»

В рамках дослідницько-експериментальної діяльності продовжена робота з організації навчального процесу старшокласників НВК №148 «Планета Щастя» за кредитно-модульною системою, яка ґрунтується на поєднанні модульних технологій навчання та залікових освітніх одиниць (поточних і залікових кредитів).

Створена відкрита інформаційно-аналітична система, що об'єктивно інформує про стан поточної успішності кожного учня, якісна підготовка учнів та входження в єдиний інформаційний та освітній простір, співпраця і взаємна відповідальність школи і родини за освітній поступ учня. Творчою групою розроблений новий щотижневик учня 8-11 класу за КМС, створені електронні збірники кафедр «Календарне планування за КМС», «Диференційовані заліки з комп’ютерною підтримкою», «Банк уроків з предметів базового компоненту з комп’ютерною підтримкою, каталоги уроків ІКТ з усіх предметів. Для нормативно-правового забезпечення дослідницько-експериментальної роботи оновлені локальні правові акти: • Програма - концепція дослідницько-експериментальної роботи.

 • Положення про інформаційно-аналітичний центр.

 • Положення про організацію навчального процесу старшокласників за кредитно-модульною системою.

В НВК №148 «Планета Щастя» сформовані творчі групи з проблеми для проведення експериментальної роботи:

«Авторська модель навчально-виховного комплексу випереджаючої освіти для сталого розвитку»

«Впровадження інноваційних технологій розвитку творчого потенціалу учнів в системі креативної освіти на засадах та принципах сталого розвитку».

« Впровадження ІКТ в НВП» (Відкритий світ), «Громадське виховання», «Лекційно-семінарська система навчання старшокласників», «Адаптація першокласників», «Здоров’язберігаючі технології», організація навчального процесу в класі «Інтелект України».

В рамках експериментальної роботи організовані спецкурси для учнів 3-4 класів «Уроки для сталого розвитку», створена база комп’ютерної підтримки уроків,класних годин з питань «Освіта для сталого розвитку».

В навчальному році були створені відеоролики про хід експериментальної роботи «Освіта для сталого розвитку», «Відкритий світ», спецкурси з психології. З 1 вересня проводились спецкурси в 2-4 класах.

Упровадженню нових педагогічних технологій за циклами приділяли значну увагу. Серед найпопулярніших серед учителів можна перелічити такі форми роботи з учнями:


 • технологія інтерактивного навчання;

 • технологія проектного навчання;

 • використання мультимедійних технологій у процесі навчання.

Згідно з рейтингами питань, окреслених як проблемних, під час проведення діагностування професійної компетентності та особистих якостей педагогічних працівників у закладі проводили роботу шкіл педагогічної майстерності за категоріями: молодого вчителя, передового педагогічного досвіду, якими керували вчителі Петровська З.Л., Майорова Н.Б., Бєлявська В.Л. Були розглянуті такі питання: методичні рекомендації щодо організації НВП у 2-х класах, викладання нового навчального предмету «Сходинки до інформатики», Круглий стіл, «Використання ІКТ на уроках», консультації: «Безпечність використання ІКТ у навчальному процесі», «Інтернет-технології у НВП як умови підвищення якості освіти», інструктивно-методичні заняття: структура навчальної програми з предмета; календарне планування; ведення шкільної документації; критерії оцінювання. Організовані відвідування уроків наставників, вчителів вищої категорії.

Розроблено положення про стажувальний майданчик для молодих спеціалістів

Розподіл педагогічного навантаження, формування управлінського резерву, стимулювання праці та якісного ставлення педагогічних працівників до своєї справи, соціально-психологічної адаптації молодих учителів, доцільність розстановки кадрів для врядування закладом завжди були на порядку денному адміністрації та органів шкільного самоврядування. Рада шкільного колективу, профспілковий комітет, предметні кафедри безпосередньо брали участь у розв’язанні цих питань. Необхідно відзначити шкільну церемонію нагородження преміями «Вчитель року» за підготовку олімпійських учнівських команд для предметних олімпіад, «Вихователь року», «Лідер кафедри», «Кафедра року». В 2013-2014 н. р. педагоги Куркай Н.В., Федорова Н.Д. взяли участь у Всеукраїнському конкурсі «Творчий вчитель – творчий учень», відмічені дипломами лауреатів конкурсу, 2 педагоги взяли участь в міському конкурсі «Вчитель року» в номінаціях «Географія» (Харіна В.П.), Акатова І.О. – початкова школа, стали лауреатами конкурсу. Навчальний заклад брав участь у міських конкурсах «Методичний кабінет», Кабінет психології», де посів І місця. Перемогою і гордісттю всього педагогічного колективу стала участь Метлицької С.І. вихователя старшої групи у всеукраїнському конкурсі, організованому Міністерством освіти і науки України «Вихователь року 2013», Світлана Іванівна була переможцем районного, міського, обласного турів і увійшла в десятку кращих вихователів України, посівши ІY місце. Колектив закладу у 2013-2014 н.р. нагороджений грамотою за активну участь в Y національній виставці «Інноватика в сучасній освіті»(м.Київ) де було представлено досвід з впровадження інноваційних технологій в НВК № 148 «Планета Щастя
Контрольно-аналітична діяльність

Протягом навчального року адміністрацією закладу вивчався стан викладання предметів: фізика, інформатика, хімія, початкових класів. Під час вивчення стану викладання предметів вивчався рівень, динаміка навчальних досягнень учнів з предмету (стартові контрольні роботи на початок року, контрольні зрізи, моніторингові зрізи, ДПА, шкільні іспити (1-6 класи), заліки (7-11 класи); рівень, динаміка навчальних досягнень класу, кожного учня (рейтинг класу, рейтинг учня); рівень, динаміка професійних досягнень педагогів.

Щорічне вивчення стану викладання української мови показало, що уроки вчителів української мови та літератури проходять на достатньому та високому рівні, їх вирізняє різноманітність форм, методів викладання предмету, направлені на формування духовного світу учнів, цілісних світоглядних уявлень, вироблення у школярів умінь і навичок комунікативно виправдано користуватися засобами мови в різних життєвих ситуаціях. Вивчення української мови в підгрупах позначилося на продуктивності та результативності знань учнів.

При проведенні зрізів з української мови (жовтень 2013.) найкращі результати показали 3Б кл. – 100% - Ярошенко Н. В., 2А – 96,2% - Войтенко О.К., 2Г – 80% - Пітенко С.В.,найнижчі результати: 3В – 74% - Носевич І.В., 4А – 78,9 – Кріпак О.В., 2В – 80% - Калініна Л.Ю.

Серед 5-11 класів найкращі результати 11 клас – 81% вчитель Пелих Я.О, 6А – 84% -Смаглюк Г.П., 8А – 67% - Смагюк Г.П., найнижчі результати 9 клас – 43% - Гречуха О.В., 6Б – 49% – Смаглюк Г.П. При проведенні зрізів з математики (листопад 2013 р.) найкращі показали у 2Б – 100% вчитель Горідько Н.В., 2Г – 90% - Пітенко С.В., 3Б – 88,9% - Лютко Л.Г. Найнижчі результати в класах: 2В – 66,7% - Калініна Л.Ю., 4Б – 70% - Бурлака Л.І.

В 5-11 класах найкращі показники 5А – 86% - Підпала Л.М., 9Б – 81,3% - Радченко Л.Т., 9А – 75% - Радченко Л.Т., найнижчі показники класах: 6 клас – 33,5 – Ягольник Т.О., 11 клас – 42 – Бовкун О.В., 7А – 50% - Підпала Л.М.

В грудні місяці проводились зрізи з географії. Найкращі показники в 6Б – 100%, 6А – 100%. 10 клас – 96% - вчитель Харіна В.П., найнижчі показники в 9 клас – 23%, 6 клас – 34,8%, 7 клас – 52% - вчитель Круцько Л.К.

Результати зрізів з хімії такі: найкращі показники: 9А – 92%, 9Б – 85%, 7В – 81% - вчитель Куркай Н.В., найнижчі показники 7 клас – 32%, з клас – 33% - вчитель Куркай Н.В.

В листопаді – грудні місяці проводились міністерські моніторингові контрольні роботи в 5 – 10 класах. Результати якості знань такі:


ПРЕДМЕТ

КЛАС

ПЕДАГОГ

% якості навчальних досягнень

% якості моніторингу

Російська моваГлуховцена Н.Г

94,9

88,1

Російська моваТер-Степанова Т.І.

93,4

93,4

Основи здоров’яКруц Н.О.

100

100

Основи здоров’яКруц Н.О.

100

100

МатематикаПідпала Л.М.

95

69

МатематикаРадченко Л.Т.

97

69

Українська моваКіпрушова Л.О.

100

96

Українська моваКіпрушова Л.О.

94

90

Англійська моваШутова А.І.

Очеретнюк І.С.

Пасічник Х.М.


100

100

Англійська моваШутова А.І.

Очеретнюк І.С.

Пасічник Х.М.


100

100

Англійська мова

10

Крячко Т.П.

Білявська В.Л.100

95

Хімія

10

Куркай Н.В.

94

100

Геометрія

10

Бовкун О.В

84

60

Алгебра

10

Бовкун О.В

81

81

Фізика

10

Анапольська Л.П.

73

44

Історія України

10

Талапов Д.В.

96

96

Українська мова

10

Пелих Я.О.

76

84

В 2013-2014н.р. проводилися річні підсумкові к/р з математики, укр. мови, рос. мови, англ. мови, історії, фізики, інформатики, правознавства, біології.Результати такі:

Алгебра: виконували роботу 375 учнів, % якості – 67, найвищі показники якості в 9Б – 95% - Радченко Л.Т., 5Б – 93% - Радченко Л.Т., 6Б – 85% - Дудник І.К., найнижчий показник якості: 9 клас – 28% - Суббота М.В., 10 клас – 46% - Бовкун О.В. На 1-3 бали виконало 15 учнів – 4%, на 4-6 бала – 108 учнів – 29%, 7-9 балів – 174 учня – 47%, на 10-12 балів – 78 учнів – 20%.

Всесвітня історія % якості – 68%: на 1-3 бали виконали 1,5 % учнів, на 4-6 балів – 30%, на 7-9 балів – 45,5 %, на 10-12 балів – 23%. Найвищий показник 9Б – 100% - вчитель Талапов Д.В., найнижчий показник 7В – 12,5% - Талапов Д.В.

Історія України % якості – 74%, на 1-3 бали – 0%, на 4-6 бала – 26%, на 7-9 балів – 49%, на 10-12 балів – 25%. Найвищий показник - 9А, 9Б – 100% - вчитель Талапов Д.В., найнижчий показник 7Б – 38% - вчитель Талапов Д.В.

Правознавство - % якості 100%.

Фізика: виконували роботу 244 учня, % якості – 71%, на 1-3 бали – 29%, на 4-6 балів – 59,5;%, на 10-12 – 11,5%, найвищий показник 9А, 9Б – 95% - вчитель Анапольська Л.П., найнижчий показник 9 клас – 38,9% - вчитель Штефірца С.М.

Біологія: виконували роботу 349 учнів, % якості 89%, на 1-3 бали – 0, на 4-6 бали – 11%, на 7-9 балів – 52%, на 10-12 балів – 37%, найвищий показник 6 клас, 10 клас – 100% - вчитель Грищенко М.І., найнижчий показник – клас – 50% - Круц Н.О.

Географія: виконували роботу – 347 учнів, % якості - 91%, на 1-3 бали – 0, на 4-6 бала – 9%, на 7-9 балів – 60%, на 10-12 балів – 31%, найвищий показник6Б, 8Б, 9А, 10, 11 – 100% - вчитель Харіна В.П., найнижчий показник 7 клас – 57% - вчитель Круцько Л.К.

Інформатика: виконували роботу 352 учня, % якості – 99,2%, на 1-3 бали – 0%, на 4-6 бала – 0,8%, на 7-9 балів – 17%, на 10-12 балів – 88,2%, найвищий показник: 8А, 8Б – 100%.

Російська мова: найвищий показник якості 11 клас – 93% - Глуховцева Н.Г, найнижчий показник 8А - 60% - Мацидонова Ю.В.

Українська мова: найвищий показник якості: 11Б – 81% - Пелих Я.О., найнижчий показник якості 6Б – 45% - Смаглюк Г.П.

Англійська мова: найвищий показник якості 3В – 100% - вчитель Чабаненко Ю.В., 5-А – 100% - Шутова О.І., 10 клас – 100% - Білявська В.Л., найнижчий показник якості 2Г – 56% - Мурза Ю.С., 6А – 56% - Медведєва К.О., 9 клас – 56% - Ільїна Г.В.


1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка