Рішення педагогічної ради №4Скачати 349.8 Kb.
Дата конвертації22.03.2016
Розмір349.8 Kb.
Рішення педагогічної ради 4 від 27.05.2013 року. • Створити оптимальні умови для рухової діяльності упродовж дня в групах.

Постійсно. Завідувач. Вихователі

 • Провести консультації для вихователів щодо навчання дітей стрибків у довжину та вистоту.

До 1.06.2013 Інструктор з фізкультури

 • Удосконалити систему моніториногових досліджень щодо засвоєння дітьми вміння гратися в народні та хороводні ігри.

До 1.09.2013 Вихователь-методист

 • Проводити різні інтерактивні форми роботи з батьками з проблеми активізації рухової діяльності дітей вдома.

Протягом року. Педагоги

 • Поповнити картотеку дидактичних ігор спортивно-фізичного спрямування.

Протягом літа. Вихователі

 • За результатами моніторингу знань дітей на кінець року: вихователям старших груп звернути увагу на ознайомлення дітей з художниками та спортсменами України та Білої Церкви.

Протягом року. Педагоги

 • Затвердити план на літній оздоровчий період.


Педагогічна рада

4 від 27.05.2013 року«Оптимізація рухового режиму у дошкільному навчальному закладі»
Порядок денний


 • Про стан планування та дотримання рухового режиму в дошкільному закладі.

Доповідач Волкова Г.Г.

Співдоповідач Рясна Н.А.

 • Організація роботи щодо збагачення змісту самостійної рухової діяльності дітей дошкільного віку (метод «Два-чотири-всі разом»).

Інструктор з фізкультури

Гребеніченко Н.І.

 • Результати медико-педагогічного контролю з дотримання рухового режиму в дошкільному закладі.

Жильнікова Н.В. медична сестра

 • Організація самостійної рухової діяльності важлива складова процесу фізичного виховання дошкільників (з досвіду роботи).

Доповідач: Кубенко Л.А.

вихователь старшої логопедичної групи 2

 • Аналіз та презентація роботи динамічних груп: «Спорт для всіх спільна турбота».

 • Моніторинг знань та вмінь дітей дошкільного та раннього віку.

Вихователь-методист, вихователі

 • Аналіз психологічної готовності дітей старшого дошкільного віку до навчання у школі.

Практичний психолог Присяжнюк Т.А.

 • Аналіз готовності груп до літнього оздоровчого періоду.

Завідувач ДНЗ Атаманенко Л.В.


Конституція України, Національні програми «Діти України», «Освіта (Україна 21 століття), Базовий компонент дошкільної освіти (нова редакція), діючі програми виховання дітей дошкільного віку визначають пріоритетним завданням освіти виховання здорового покоління.

Програмою розвитку нашого закладу передбачено завдання навчати дітей цінувати своє здоров'я та життя в усіх його аспектах (фізичному, психічному, духовному, соціальному). Для втілення цього завдання та за результатами аналізу навчально-виховного процесу за цей навчальний рік наш колектив на достатньому рівні шляхом оптимізації рухового режиму сприяв заохоченню вихованців рухатися, бігати, бути активними.

Протягом року було заплановано та проведено:

 • консультація: «Здоров'язберігаючі та здоров'язбережувальні технології на прогулянці»;

 • семінар-практикум: «спортивні ігри і вправи ефективний засіб фізичного виховання дошкільників»;

 • Колективний перегляд занять: «Баскетбольна олімпіада»;

 • спортивні змагання з батьками у групі 8;

 • музично-спортивна розвага до Дня Сміху;

 • батьківські зборив групах 5, 10,4 «Особливості організації рухового режиму. Афіша вихідного дня»;

 • вихователь Рясна Н.А. виступила на батьківській конференції з питання: «Організації рухового режиму вдома»;

 • вихователь Шевченко В.В. Оформила досвід роботи: «Організація та проведення фізхвилинок»;

 • інструктор з фізкультури Гребеніченко Н.І. Розробила систему сюжетних занять з фізкультури та була активним учасником семінарів-практикумів для інструкторів з фізкультури міста.

Стан роботи з оптимізації рухового режиму в дошкільному закладі поглиблено вивчався протягом березня-травня поточного року. Було вивчено такі питання:

1. Здійснення медико-педагогічного контролю за процесом оптимізації рухового режиму.

2. Система та зміст планування видів діяльності з фізичного розвитку вихованців.

3. Організація роботи з батьками стосовно цього питання.

Головне завдання роботи дошкільного закладу збереження та зміцнення здоров'я дітей. Тому про результати медичного контролю докладно проінформує медична сестра.

Вагомим фактором для оптимізації процесів навчання і виховання дошкільників є досконалість планування.

У ході перевірки планів навчально-виховної роботи аналізувалися:

- відповідність планування вимогам інструктивно-методичних рекомендацій МОН України з орнагізації фізкультурно-оздоровчої роботи;

- використання народних та сучасних рухливих ігор, вправ;

- відповідність та доцільність запланованих видів рухової діяльності дітей з урахуванням їхнього віку та добору інших видів діяльності.

Результати перевірки показали, що вихователі груп раннього віку 1 та 9 активно використовують рухливі ігри та вправи імітаційного характеру, ігри з перетвореннями, з елементами пальчикової гімнастики, самостійні ігри з м'ячами, мотузками та інше. Запланована послідовна робота з навчання дітей основних рухів. Проте недостатньо плануються вправи з метання, їзди на трьохколісному велосипеді.

У плануванні педагогів інших груп види діяльності з фізичного розвитку поєднуються із завданнями з розумовим навантаженням, активно використовуються ігри та вправи за методикою ТРВЗ, імітаційного характеру. У системі плануються пішохідні переходи, завдання та ігри з елементами фізичної культури. Однак у плануванні педагоги нераціонально підходять до добору основних рухів на заняттях фізкультурою на прогулянці; не прослідковується зв'язок з фізичними заняттями, які проводить інструктор з фізкультури.

У групі 10 ( тільки в одній) планується рухова діяльність дітей з використанням музики, музично-спортивні вправи. В групі 3 практично за останній місяці планування випала малорухлива та хороводна гра у плані в ранкові години.

Загальний недолік планування:

 • рідко плануються сюжетні заняття з фізкультури на повітрі, присвячені спортивним іграм;

 • у вільній руховій діяльності не планується закріплення стрибків у довжину (хоча є відповідна яма з піском);

 • не використовується пропаганда заняттям спортом через відвідування дітьми спортивної школи або проведенням спільних заходів;

 • тематичні спортивні тижні проводяться в основному влітку;

 • недостатньо приділя.ться увага індивідуальній роботі із дітьми, які прийщли у садок після хвороби;

 • спортивні розваги проводяться тільки ті. Які за планом інструктора з фізкультури.

Виявлена певна закономірність у кількості вправляння в основних рухах:

 • найчастіше плануються фізичні рухи на відпрацювання навичок бігу 60%;

 • 70% припадає на навчання дітей зберігання рівноваги, орієнтацію у просторі;

 • 100% - закріплення навиків ходьби;

 • 30% - на закріплення лазіння;

 • 20% - на вправляння в метанні;

 • лише 10% передбачається на удосконалення навичок стирбків (у висоту, довжину).

Така закономірність свідчить про те, що чим складніша методика навчання дошкільників певному рухові, тим рідше вихователі планують види діяльності на його відпрацювання. Цю тенденцію потрібно виправляти, адже кожна дитина повинна отримати однакові можливості вправлятися в кожному з видів рухів. Тому, я пропоную інструктору з фізкультури розробити методичні рекомендації щодо навчання стрибків у довжину та висоту для вихователів.

Приємно констатувати, що вихователі працюють над удосконаленням рухового режиму дітей. Виготовляються багато атрибутів до рухливих ігор, дотримується структура прогулянки, достатньо місця відводиться на прогулянці для самостійної рухливої діяльності, планують та проводять необхідну кількість рухливих ігор на протязі дня.

Важливим фактором оптимізації рухового режиму в дошкільному закладі є використання у педагогічному процесі фізкультхвилинок, динамічних пауз. Необхідно зазначити, що педагоги закладу дотримуються режиму дня, своєчасно проводять заняття та інші види діяльності, відводять на це достатньо часу. У педагогів є власні «маленькі відкриття» та досвід ( зокрема, Шевченко В.В., Кулініч З.К., Кубенко Л.А., Ковальчук Н.П., Спінчевська С.В.). Загальний рівень участі вихователя у проведенні занять з фізкультури достатній. У процесі спостереження виявлено, що педагоги звертають особливу увагу на дотримання техніки бехпеки, на ретельний добір дозування рухливих ігор. Але недоопрацюванням ще є невисокий рівень використааня художнього слова під час проведення рухливих ігор. Тобто, діти не знають вірші, які використовуються в грі.

Належне місце у забезпеченні оптимальної рухової активності займає час у другій половині дня. Зазвичай, влітку це ігри на повітрі. А ось взимку вихователям слід більше часу проводити у спортивній залі.

Колектив небайдуже ставиться до думки батьків щодо виховання у малят належного ставлення до власного здоров'я. У дошкільному закладі працює консультпункт, де інструктор з фізкультури надає кваліфіковану консультативну допомогу. Як пропозиція: щоб стало традицією проводити анкетування батьків з важливих питань фізичного виховання. Щоб дошкільний заклад став прикладом у питанні дотримання режиму, впровадження елементарних оздоровчих заходів, роботі з виховання фізичної культури та пропаганді сучасної педагогічної літератури з популяризації здорового способу життя.

Зазначене вище дозволяє дійти висновку, що педагоги закладу працюють системно та досягли певних результатів, а виявлені проблеми потребують доопрацювань.База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка