Рішення третьої сесії п’ятого скликання від 13 вересня 2006 року №15-3/2006 Про програму зайнятості населення Хмельницької області на 2006-2007 рокиСторінка1/6
Дата конвертації20.02.2016
Розмір0.81 Mb.
  1   2   3   4   5   6


УКРАЇНАХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДАРІШЕННЯ

третьої сесії

п’ятого скликання

від 13 вересня 2006 року № 15-3/2006


Про програму зайнятості населення

Хмельницької області на 2006-2007 роки

З метою забезпечення зайнятості населення та соціального захисту громадян, керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, обласна рада


ВИРІШИЛА:
1. Затвердити програму зайнятості населення Хмельницької області на 2006-2007 роки (додається).

2. Прийняти звернення до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України щодо перегляду законодавчої бази стосовно служби зайнятості населення (додається).

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови обласної ради Грищука В.С. та постійну комісію обласної ради з питань праці та соціального захисту населення (голова комісії Заярнюк О.С.).

Голова ради І.Гладуняк

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення третьої сесії

обласної ради

від 13 вересня 2006 року

15-3/2006
Програма

зайнятості населення Хмельницької області

на 2006-2007 роки
Програму зайнятості населення Хмельницької області на 2006-2007 роки (далі – Програма) розроблено на підставі Закону України „Про зайнятість населення”, розпорядження голови облдержадміністрації від 04.11.2005 року № 421/2005-р „Про розроблення проектів обласної і територіальних програм зайнятості населення на 2006-2007 роки” з урахуванням завдань, визначених Указом Президента України від 11 липня 2005 року № 1073/2005 „Про вдосконалення державного регулювання у сфері зайнятості населення та ринку праці в Україні” та інших нормативних документів.

Мета Програми – створення умов для забезпечення зростання рівня зайнятості та соціального захисту населення від безробіття, регулювання ринку праці за допомогою правового, організаційного та економічного механізмів.

Основними завданнями Програми є:

- сприяння збільшенню рівня зайнятості населення області, спрямованого на підвищення рівня життя;

- забезпечення виконання завдання Президента України щодо розширення сфери прикладання праці за рахунок збереження ефективних та створення нових робочих місць;

- забезпечення легалізації ринку праці, посилення соціального захисту безробітних громадян, зареєстрованих у державній службі зайнятості;

- координація діяльності місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та інших соціальних партнерів в області, пов’язаної з виконанням Програми.

Програму розроблено, виходячи з основних показників економічного та соціального розвитку області на 2006-2007 роки з визначенням параметрів розвитку ринку праці та основних напрямів державної політики зайнятості.

У Програмі визначено завдання районам та містам обласного значення з розширення сфери застосування праці за рахунок створення нових робочих місць, показники ринку праці.

Необхідною умовою реалізації Програми є взаємозв’язок політики зайнятості та економічної політики, консолідація зусиль усіх гілок влади, об’єднань роботодавців і профспілок щодо сприяння вирішенню проблеми зайнятості населення. Програма передбачає посилення відповідальності місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування і соціальних партнерів за реалізацію політики зайнятості.


Основні шляхи розширення сфери застосування праці за рахунок створення нових робочих місць:

- реструктуризація державних підприємств шляхом залучення інвестицій для розвитку підприємництва у виробничій сфері на умовах модернізації застарілих і створення нових високопродуктивних робочих місць;

- запровадження сприятливого інвестиційного клімату та економічного заохочення підприємців усіх форм власності до створення нових робочих місць;

- запровадження системи регіонального замовлення на створення нових робочих місць на підприємствах усіх форм власності;

- реалізація політики ефективної підтримки самостійної зайнятості населення, сімейного підприємництва;

- створення належних умов праці та мотивації до неї з метою повного використання потенціалу вакансій та незайнятих робочих місць;

- сприяння створенню умов для розвитку малого та середнього бізнесу шляхом скорочення термінів держаної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності;

- економічне заохочення підприємств до створення нових робочих місць для безробітних, зареєстрованих у державній службі зайнятості, підтримка підприємницької ініціативи безробітних;

- сприяння працевлаштуванню випускників шляхом забезпечення гарантій надання першого робочого місця;

- розвиток сезонних та громадських робіт.
Головні пріоритети створення нових робочих місць:

- аграрний сектор економіки, зокрема, у сфері зберігання та переробки сільськогосподарської продукції, агросервісного обслуговування сільськогосподарського виробництва, заохочення юридичних та фізичних осіб до розширення сфери застосування праці;- машинобудування, у плані забезпечення потреб агропромислового комплексу високотехнологічною технікою та обладнанням;

- деревообробна та легка промисловість - через реалізацію інвестиційних проектів із модернізації застарілих виробництв;

- сфера малого підприємництва - шляхом його інноваційного розвитку, економічного заохочення підприємців до створення нових робочих місць, розвитку гнучких форм зайнятості, легалізації підприємницької діяльності, у тому числі за рахунок удосконалення спрощеної системи оподаткування, обліку, звітності.

Збільшення кількості суб’єктів малого підприємництва очікується на рівні 2-3% щорічно, збільшення чисельності працюючих у малому бізнесі – на рівні 8 відсотків.

Передбачається розширення сфери застосування праці шляхом створення нових робочих місць у 2006 році - не менш як для 27,8 тис., у 2007 році – 28 тис. осіб. Найбільшу кількість нових робочих місць передбачається створити в оптовій і роздрібній торгівлі, транспорті і зв’язку, сільському господарстві.


Внаслідок позитивних змін в економіці у 2006-2007 роках очікується продовження тенденцій зростання рівня зайнятості і зниження рівня безробіття. Рівень зайнятості (визначений за методологією МОП) підвищиться і буде коливатись у межах 58,8% - 59,2%, рівень безробіття знизиться до 9,2 - 9,0 відсотків.

При розробці програми враховано параметри економічного розвитку області у 2005 році, прогнозні показники та заходи прийнятих обласних програм розвитку сільського господарства Хмельницької області на 2003-2006 роки та інші.
І. Основні підсумки виконання завдань і заходів, передбачених річними програмами зайнятості населення, у 2003-2005 роках
В області головною ланкою економічного зростання є промисловість. За 2004 рік випуск промислової продукції збільшився порівняно з 2003 роком на 13,1% (по Україні приріст становив 12,5%), цьому сприяло введення у серпні 2004 року в експлуатацію другого енергоблоку Хмельницької АЕС. За 2005 рік приріст обсягів промислової продукції порівняно з 2004 роком становив 18,6% (за 2004 рік - 13,1%). Це другій показник у державі. В середньому по країні приріст у промисловості становив 3,1 відсотка.

Середньомісячна номінальна заробітна плата одного працівника збільшилася з 155,8 грн. у 2000 році до 322,7 грн. у 2003 та 419,2 грн. у 2004 році. У 2005 році цей показник становив 583,7 грн., що перевищує рівень законодавчо визначених соціальних стандартів. Реальна заробітна плата одного штатного працівника за 2005 рік відносно попереднього року зросла на 23,2 відсотка.

Стримує поліпшення якості життя населення наявність боргів з виплати заробітної плати. На 1 січня 2006 року сума невиплаченої заробітної плати становила 50,6 млн. грн., що на 7,3% менше ніж на початок 2005 року. Переважна частина боргу припадає на підприємства сільського господарства (69,4%) та промисловості (22,6%). Більше половини (59,6%) – борги підприємств-банкрутів та економічно неактивних суб’єктів господарювання.

Реалізуються заходи щодо розвитку малого бізнесу в малих містах, сільській місцевості, на територіях з високим рівнем безробіття, залучення до підприємницької діяльності малозабезпечених верств населення, надання переваги малим підприємствам, працюючим у пріоритетних для регіону напрямах економічної діяльності та інші. З липня 2005 року в області працюють „єдині реєстраційні вікна” для спрощення процедури реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності. В усіх районах та містах створені Центри з видачі документів дозвільного характеру за принципом організаційної єдності.

На початок 2006 року зареєстровано близько 5,9 тис. підприємств та 52 тис. фізичних осіб - підприємців. За рахунок новостворених суб’єктів малого підприємництва створено 12,5 тис. додаткових робочих місць. З урахуванням найманих осіб та працюючих у фермерських господарствах загальна кількість громадян, зайнятих у малому бізнесі, становитиме у 2005 році майже 115 тис. осіб.

У травні поточного року в місті Кам’янці-Подільському проведено інвестиційний ярмарок, на якому відбулася презентація інвестиційного потенціалу Хмельницької області та перспективних інвестиційних проектів підприємств регіону. У зазначеному заході брали участь представники ділових кіл Німеччини, Польщі, США та країн СНД.

Значна увага в області приділяється професійно-освітній підготовці кадрів, підвищенню якості робочої сили. Функціонує 39 професійно-технічних навчальних закладів, у яких за 94 професіями навчається понад 15,3 тис. учнів та слухачів. Із загальної кількості ПТНЗ: 8 - вищих професійних училищ, 28 - професійних ліцеїв та 3 навчальних центри при установах виконання покарань. Проводиться певна робота із визначення обсягів державного замовлення з прийому та випуску професійно-технічними навчальними закладами кваліфікованих робітників з урахуванням потреб ринку праці області. Так, у 2005 році згідно із замовленнями роботодавців, для підприємств та організацій області було підготовлено 5,1 тисячі працівників за 85 професіями. За угодами з промисловими підприємствами відновилась підготовка кваліфікованих робітників за професіями „токар”, „верстатник широкого профілю” у Шепетівському та Волочиському професійних ліцеях.

У 2005 році у Хмельницькому державному університеті відбувся випуск 50 слухачів Хмельницького Українсько – Британського центру перепідготовки та працевлаштування військовослужбовців та членів їх сімей по 4-х спеціальностях, серед яких „Менеджмент підприємницької діяльності”. Під час випуску було відкрито „Ярмарок вакансій” для працевлаштування випускників. Майже 40 підприємств запропонували 202 вакансії, ще 640 вакансій було надано Хмельницьким міським центром зайнятості.

Протягом 2005 року в області за рахунок коштів обласного відділення Фонду соціального захисту інвалідів створено 33 робочих місця, на які працевлаштовано інвалідів. На 1973 підприємствах, установах та в організаціях області з чисельністю працюючих понад 15 осіб, що зареєстровані у Фонді соціального захисту інвалідів, фактично працює 10012 інвалідів, що становить 128,1% до плану.

Для ринку праці області 2003-2005 років були характерними тенденції:

1. Зростання чисельності зайнятого населення у віці 15-70 років, у тому числі працездатного віку, та рівня зайнятості; зменшення обсягів та рівня безробіття, визначених за методологією Міжнародної організації праці (МОП). Так, за результатами щоквартальних обстежень населення області з питань економічної активності, що проводяться органами статистики, у 2005 році чисельність зайнятого населення у віці 15-70 років становила 586,0 тис. осіб, у тому числі працездатного віку – 515,6 тис., що, відповідно, на 2,2% та 1,9% вище порівняно з 2004 роком, рівень зайнятості населення у віці 15-70 років підвищився з 56,6 до 57,9%, населення працездатного віку – з 62,3 до 63,7%, рівень безробіття, визначений за методологією МОП, серед економічно активного населення у віці 15-70 років зменшився на 2,4 відсоткових пункти, працездатного віку – на 2,5 в.п. і становив, відповідно, 8,7 та 9,8 відсотка.

2. Зменшення середньооблікової чисельності працівників в економіці області (без працюючих на малих підприємствах) – з 332,0 тис. осіб у 2003 році до 308,8 тис. у 2004 році, тобто, на 7 % з одночасним збільшенням працюючих на малих підприємствах (на 4,5%); за 2005 рік порівняно з попереднім роком чисельність працюючих в економіці області зменшилась на 3,5% і становила 297,8 тис. осіб, очікуване збільшення чисельності зайнятих на малих підприємствах становить 7,5 відсотка.

3. Збільшення у 2004 році порівняно з 2003 роком числа прийнятих на підприємства, в організації та установи області (на 3,6%) та зменшення числа працівників, що вибули з них з різних причин (на 11,7%); вагоме зменшення різниці між тими, хто вибув, і прийнятими (з 31,4 тис. осіб у 2003 році до 17,4 тис. осіб у 2004 році); протягом 2005 року порівняно з 2004 роком число прийнятих на підприємства, в установи та організації зменшилось на 5,8 %, тих, хто вибув з різних причин – на 2,6%, різниця між тими, хто вибув, і прийнятими зросла на 10,3 відсотка.

4. Щорічне збільшення числа створених робочих місць. Так, якщо протягом 2002 року було розширено сферу застосування праці 13,0 тис. осіб, то у 2003 – 15,4 тис, 2004 – 16 тис, протягом 2005 року - 34,1 тис. осіб.

5. Зменшення чисельності працівників, які знаходились в адміністративних відпустках, або працювали на умовах неповного робочого часу: у 2004 році порівняно з 2003 роком, відповідно, на 42,5% та на 22,0%, протягом 2005 року порівняно з попереднім роком, відповідно, на 3,4 та 9,7 відсотка.

6. Збільшення числа незайнятих осіб, що перебували на обліку у службі зайнятості (у 2004 році - на 13% більше ніж у 2003 році, у 2005 році – на 4,1% більше ніж у 2004 році).

7. Навантаження на одне вільне робоче місце в цілому по області станом на 1 січня 2006 року порівняно з відповідною датою 2005 року збільшилося на одну особу і становило 9 незайнятих осіб, разом з цим, у Старосинявському районі - 73 особи, Теофіпольському – 39 осіб, Новоушицькому – 30 осіб, Красилівському – 29 осіб, Дунаєвецькому – 14 осіб, місті Нетішіні – 20 осіб.

8. Збільшення числа безробітних у 2003-2004 роках (31,9 тис. осіб на кінець 2004 року проти 26,4 тис. на початок 2003) та зменшення обсягів безробіття у 2005 році (29,4 тис. осіб станом на 01.01.2006 року проти 31,9 тис. станом на 01.01.2005 року).

9. Збільшення числа безробітних селян у 2003-2004 роках (з 9,2 за станом на 01.01.2003 року до 16,1 тис. за станом на 01.01.2005 року) та їх питомої ваги в загальній чисельності безробітних (відповідно з 35,0 до 50,5 відсотка); протягом 2005 року їх чисельність зросла на 17,8% і становила 39,8 тис. осіб (за 2004 рік – 33,8 тисячі).

З метою поліпшення зайнятості сільського населення укладено угоди про співпрацю центрів зайнятості з сільськими та селищними радами. Так, в жовтні 2004 року угоди було укладено з 590 сільськими та селищними радами, у результаті чого протягом 2004-2005 року працевлаштовано 10,3 тис. осіб, пройшли професійну підготовку, перепідготовку – 1,5 тис. безробітних мешканців села, залучено до участі у громадських роботах 7,3 тис. осіб. Кращих результатів по виконанню всіх зобов’язань за угодами досягнуто у Білогірському, Новоушицькому та Теофіпольському районах. Саме в цих районах було забезпечено чітку координацію роботи відповідних управлінь, відділів районних державних адміністрацій, центрів зайнятості, сільських та селищних рад. Дещо гірший стан роботи щодо виконання укладених угод у Летичівському районі. На 2006 рік передбачається укладення таких угод з усіма сільськими та селищними радами.

10. Збільшення обсягів та рівня охоплення незайнятих громадян, що перебувають на обліку у службі зайнятості, активними формами сприяння зайнятості (у 2004 році, відповідно, на 17,9% та 2,3 в.п. більше ніж за 2003 рік, за 2005 рік – на 8,1% та 2,1 відсоткового пункта). Так, за сприяння служби зайнятості у 2005 році працевлаштовано 36,2 тис. незайнятих громадян, що на 9,2% більше в порівнянні з 2004 роком, у тому числі шляхом виплати одноразової допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності 1914 безробітним (у 2004 році – 1261) та надання дотацій роботодавцям з Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття 1330 безробітним (у 2004 році – 751). У 2005 році проходили професійне навчання, перенавчання та підвищення кваліфікації 6007 безробітних, що на 10,0% більше ніж у 2004 році, в 1,6 раза зросли обсяги безробітних, які навчались під конкретне замовлення роботодавців (3414 осіб), до участі в оплачуваних громадських роботах залучено 12194 незайнятих громадян, що на 4,1% більше ніж у 2004 році.


ІІ. Основні тенденції соціально-економічного розвитку регіону та розвитку ринку праці
Розвиток основних галузей економіки
У 2005-2006 роках в області реалізовуватиметься комплекс заходів щодо збільшення обсягів виробництва промислової продукції, розширення її асортименту та підвищення конкурентоспроможності.

Нарощуватимуть обсяги промислового виробництва ВАТ „Красилівський машзавод”, ДП „Новатор”, ТОВ „Хлібокомбінат”, ЗАТ „Макаронна фабрика”, КП „Хмельницька маслосирбаза”, ЗАТ „Хмельницьклегпром”, ВАТ „Взутекс”, ТОВ „Нейл-ЛТД”, ВАТ „Хмельницькзалізобетон”, ВАТ „Хмельпиво” та інші.

Буде проводитись робота в напрямку налагодження зв’язків із зарубіжними країнами, пошуку нових ринків збуту.

Особлива увага буде приділятися залученню інвестицій у промисловість. Так, державним підприємством „Новатор” налагоджено випуск телевізорів нового покоління за сучасними технологіями. Планується випуск промислових лічильників газу та води, спільне виробництво сільськогосподарської техніки з компанією „СТІОМІ Холдинг”.

На Кам’янець-Подільському ВАТ „Електромеханічний завод” проводиться робота по нарощуванню обсягів випуску електронного лічильника. У 2005 році товариство виграло тендер на поставку електролічильників „Київенерго”.

ВАТ „Красилівський машинобудівний завод” проводить підготовку до виробництва двохстінних ємкостей для АЗС за прогресивною технологією. Відновлено виробництво сільськогосподарської техніки (культиваторів, фуражирів), ведуться роботи по виготовленню дослідного зразка подрібнювача для переробки насіння соняшника і кукурудзи. Це забезпечить на вище згаданих підприємствах додаткове створення робочих

місць.

Проблемними підприємствами у промисловості області з огляду на збільшення робочих місць є підприємства по яких відкрито процедури банкрутства – це ВАТ „Понінківський КПК”, ВАТ „Силікат”, ВАТ „Шепетівський завод культиваторів” та Шепетівський ВАТ „Пульсар”.Особливу увагу буде приділено підприємствам проти яких запроваджено процедуру банкрутства, пошуку шляхів відновлення їх платоспроможності.

Проблемними залишаються м’ясна, молочна, цукрова та консервна галузі харчової промисловості, які відчувають нестачу якісної сировини. Буде приділятися увага поліпшенню забезпечення переробних підприємств сільськогосподарською сировиною. Підприємства харчової промисловості інтенсивніше працюватимуть на взаємовигідних умовах з приватним сектором.

Враховуючи вищевикладене, у 2005 році приріст промислової продукції становив 18,6%, прогноз на 2006 рік – 7,5 відсотка.

В області ведеться підготовка підприємств до роботи у Світовій організації торгівлі.

Особливості Хмельницької області визначаються галузевою структурою промислового виробництва. За обсягами валового виробництва провідне місце посідає харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції (близько 34%).

У 2006 році у країнах Європейського співтовариства буде введена обов’язкова вимога для харчової промисловості – наявність на підприємствах сертифікованої системи НАССР (системи управління безпекою харчової продукції). Слід зазначити, що жодним підприємством цієї галузі області не впроваджено систему НАССР, а з молокопереробних підприємств лише Хмельницька маслосирбаза впровадила і сертифікувала систему управління якістю. Це ж саме стосується і виробників алкогольних напоїв. Відсутність зазначених систем якості є вагомою перепоною до представлення молочної, м’ясної та рибної промисловості області на світовому ринку.
Виробництво основних видів сільськогосподарської продукції
Для нарощування випуску продуктів харчування, виконання передбачених обсягів виробництва сільськогосподарської сировини в галузі рослинництва будуть впроваджуватися науково обгрунтовані системи землеробства, які передбачають підвищення родючості ґрунтів, удосконалення структури посівних площ, освоєння сівозмін, застосування прогресивних систем обробітку ґрунту та внесення добрив, впровадження високопродуктивних сортів і гібридів, поліпшення насінництва, високоефективне використання техніки, своєчасний захист посівів від шкідників, хвороб та бур’янів.

У 2005 році в аграрному секторі всіма категоріями господарств одержано 1204,8 тис. тонн зернових культур (у вазі після доробки). Валовий збір цукрових буряків (фабричних) збільшився порівняно з 2004 роком на 15,9% і становив 1134,9 тис. тонн. При цьому урожайність солодких коренів зросла на 41,5 центнерів (17,5%) і становила 278,3 центнерів з гектара. Валова продукція тваринництва в сільськогосподарських підприємствах зросла на 6,4 відсотка. Станом на 1 січня 2006 року порівняно з початком минулого року чисельність великої рогатої худоби збільшилася на 6,0 тис. голів, свиней - на 23,8 тис. голів, овець та кіз – на 1,2 тис. голів, птиці – на 300,8 тис. голів.

Загальне надходження приплоду телят збільшилося на 0,7%, поросят - на 11,5 відсотка. Обсяг продажу населенню великої рогатої худоби та птиці збільшився, відповідно, на 7,6% та 7,1 відсотка.

У сільськогосподарських підприємствах надій молока від однієї корови (у розрахунку на середнє поголів’я) збільшився у 2005 році порівняно з попереднім роком на 208 кг і становив 2942 кілограми.

Збільшення виробництва продукції тваринництва буде здійснюватися шляхом нарощування чисельності поголів’я худоби та птиці, поліпшення порідних та продуктивних якостей тварин, створення конкурентоспроможних стад молочного і м’ясного напрямку, відновлення тваринницьких ферм, забезпечення господарств населення молодняком худоби та птиці.

З метою розвитку бурякоцукрової галузі в області передбачається:

- здійснити вирощування цукрових буряків по інтенсивній технології у базових господарствах, що дасть можливість забезпечити отримання урожаю не менше 400-500 ц/га при зниженні собівартості продукції і завдяки цьому забезпечити 60% виробництва солодких коренів;

- збільшити обсяги внесення органічних і мінеральних добрив;

- для поглиблення знань інтенсивної технології вирощування цукрових буряків проводити навчання фізичних осіб сіл та спеціалістів господарств у кожному районі.

Фінансові показники
Фінансовий результат від звичайної діяльності та оподаткування підприємств та організацій області (з урахуванням підприємств сільського господарства та суб’єктів малого підприємництва) за 2004 рік становив 187,6 млн. грн. прибутку (у 2003 році цей показник був від’ємним - 38,2 млн. грн. збитку). Більше половини підприємств (63,5%) отримали прибутки на загальну суму 477,5 млн. гривень. Решта (36,5%) допустили збитки на 289, 9 млн. гривень. У порівняні з попереднім роком прибутки зросли в 1,7 раза, збитки зменшилися на 11,3 відсотка. Частка збиткових підприємств скоротилася на 4,7 відсоткових пункту. За видами економічної діяльності найкращого фінансового результату досягли підприємства промисловості (64,2 млн. грн. прибутку).

У 2005 році за рахунок зменшення питомої ваги збиткових підприємств та поліпшення фінансового стану суб’єктів господарювання отримано фінансовий результат 262,9 млн. грн. прибутку, у 2006 році очікується 226 млн. гривень. Частка прибуткових підприємств буде зростати і у 2006 році становитиме 66 відсотків.

Діяльність банківської системи регіону характеризується постійним зростанням кредитних вкладень у реальний сектор економіки Хмельниччини. За 2004 рік надано кредитів на суму 2596,6 млн. грн., за 2005 рік – 3080,7 млн. грн., що на 19% більше ніж у 2004 році.

У структурі кредитних вкладень в економіку регіону за строками користування випереджаючими темпами продовжували зростати вимоги банків за довгостроковими кредитами, які у 2005 році зросли в 2,4 раза і становили 881 млн. грн., а їх частка в загальному обсязі кредитів в економіці області досягла 67 відсотків.

До загального фонду місцевих бюджетів області у 2005 році надійшло 413,2 млн. грн. податків, зборів, обов’язкових (без трансфертів з державного бюджету) і збільшиться порівняно з даними за 2004 рік на 24,4 відсотка. На 2006 рік місцевими радами планується одержати таких надходжень у сумі 489,5 млн. грн. (на 18,5 % більше).

У 2005 році на реалізацію Програми розвитку малого підприємництва у Хмельницькій області на 2005-2006 роки в обласному бюджеті для надання кредитів суб’єктам підприємницької діяльності було передбачено 2378,3 тис. гривень. Фактично надано кредитів на загальну суму 1659,9 тис. грн., у тому числі для суб’єктів підприємницької діяльності, які займаються виробництвом сільськогосподарської продукції – 1125,0 тис. гривень.Показники рівня життя
Номінальний наявний дохід населення за 2004 рік становив 5460 млн. грн., у розрахунку на душу населення - 3915 грн., реальний наявний дохід зріс порівняно з попереднім роком на 16,9 відсотка.

У 2005 році приріст реального наявного доходу становив 19,6%, у 2006 році очікується приріст 11 відсотків. У розрахунку на душу населення наявний дохід становив у 2005 році 5510 грн., у 2006 році очікується 6574 гривні.


  1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка