Рішення третьої сесії п’ятого скликання від 13 вересня 2006 року №15-3/2006 Про програму зайнятості населення Хмельницької області на 2006-2007 рокиСторінка2/6
Дата конвертації20.02.2016
Розмір0.81 Mb.
1   2   3   4   5   6

У 2005 році середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника становила 583,73 грн. або на 39,3% вище попереднього року, у тому числі у сільському господарстві – 265,6 грн., промисловості – 775,8 грн., оптовій та роздрібній торгівлі – 492,4 гривень. За прогнозом у 2006 році тенденція до зростання заробітної плати збережеться. Середньомісячна заробітна плата зросте порівняно з 2005 роком на 26,8 % і становитиме 740 гривень.

Частина працівників, які отримують заробітну плату нижчу за законодавчо встановлений прожитковий мінімум для працездатних осіб, у 2004 році становила 50%, 2005 – 44 %, 2006 році – знизиться до 37 відсотків.
Населення та ринок праці
Чисельність постійного населення працездатного віку, за даними Головного управління статистики в області, становила у 2003 році – 790,9 тис. осіб, з них жінки - 385,3 тис. осіб, чоловіки – 405,6 тис. осіб, у 2004 році чисельність постійного населення працездатного віку становила, відповідно, 789,4 тис., 383,4 тис. та 406,0 тис. осіб. Чисельність населення у віці 15-70 років, зайнятого економічною діяльністю, у 2004 році порівняно з 2003 роком зросла на 5,6% та становила 573,6 тис. осіб. Зростання чисельності зайнятих відбулося за рахунок осіб старше працездатного віку. Якщо у 2003 році чисельність зайнятих осіб цієї категорії становила 35,3 тис., то у 2004 році – 67,7 тис. осіб, що на 32,4 тис. осіб (в 1,9 разу) більше. У той же час зменшилася чисельність зайнятих осіб працездатного віку на 0,4% і становила 505,9 тис. осіб. У 2005 році чисельність зайнятого населення у віці 15-70 років становила 586,0 тис. осіб, що на 12,4 тисячі більше ніж у 2004 році, у тому числі працездатного віку – 515,6 тис. (на 9,7 тисячі більше). За прогнозними розрахунками у 2006 році чисельність зайнятого населення у віці 15-70 років становитиме 595,0 тис. осіб, у тому числі працездатного віку – 516 тисяч, у 2007 році, відповідно, 598 та 518 тисяч осіб.

Щороку збільшується число створених нових робочих місць. Протягом 2004 року на новостворені робочі місця працевлаштовано 16 тис. осіб проти 15,4 тис. осіб у 2003 році. Цьому сприяв, у першу чергу, подальший розвиток малого підприємництва. Враховуючи тенденції розвитку усіх сфер економічної діяльності, у 2006-2007 роках кількість створених робочих місць становитиме, відповідно, 27,8 та 28,0 тисяч. При цьому особливу увагу буде приділено розширенню сфери прикладання праці селян. Число безробітних осіб, які проживають у сільській місцевості і зареєстровані у службі зайнятості, збільшилося протягом 2004 року на чверть. Чисельність безробітних селян за станом на 01.01.2006 року збільшилася на 10,6 % порівняно з відповідною датою 2005 року і становила 17,2 тис. осіб, їх питома вага у загальній чисельності безробітних зросла з 50,5 до 58,7 відсотка. Особливо складна ситуація – у Новоушицькому, Кам’янець-Подільському і Хмельницькому районах, де питома вага безробітних селян у загальному числі безробітних становить 94,0 - 97,9 відсотка. Передбачається надання сільським жителям пільг та кредитів з обласного бюджету для зайняття підприємницькою діяльністю, що дозволить збільшити число зайнятих у сільській місцевості та скоротити число безробітних.
Інноваційна, інвестиційна та зовнішньоекономічна діяльність
У 2006 році планується прийняття обласною радою програми науково-технічного та інноваційного розвитку, яка передбачатиме створення інноваційної інфраструктури в області, а саме: інноваційного центру, центру трансферту технологій, бази даних науково-технічної інформації та інноваційних продуктів.

Загальний обсяг інвестицій на кінець 2006 року становитиме 86,0 млн. доларів.

Потребу в реалізації інвестиційних проектів мають підприємства:


 • міське комунальне підприємство „Хмельницьктеплокомуненерго”: реконструкція теплових мереж підприємства на попередньо ізольовані труби для поліпшення якості теплопостачання, реалізації заходів з підвищення ефективності у системі вироблення та транспортування теплоенергії;

 • міське комунальне підприємство „Хмельницькводоканал”: реконструкція електропостачання Чернелівського водозабору;

 • спільне українсько-американське ТОВ „Нейл-ЛТД”: збільшення обсягів виробництва та розширення асортименту метисної продукції;

 • ВАТ „Пригма-Прес”: освоєння серійного виробництва нового обладнання для виготовлення виробів з дроту;

 • ВАТ „Адвіс”: розвиток виробництва сільгоспмашин;

 • ВКП „Фактор-Захід” „ВОІ СОІУ”: розвиток мережі інформації („МІР”);

 • ВАТ „Термопластавтомат”: реконструкція підприємства;

 • ВАТ „Хмельницькзалізобетон”: будівництво заводу по виробництву ніздрювато бетонних блоків потужністю 120 тис. куб. м на рік на підприємстві;

 • комунальне підприємство „Спецкомунтранс”: розробка повного циклу переробки відходів (ТЕО та заходи технічної допомоги);

 • колективне підприємство „Хмельницький комбінат будівельних матеріалів”: виготовлення вапняного розчину;

 • ДП „Новатор”: виробництво телевізорів та промислових лічильників газу;

 • ТОВ „Гуллівер”: збільшення виробництва взуття на базі підприємства для задоволення потреб замовників;

 • Красилівський район: будівництво заводу по виробництву біодизелю;

 • Старосинявський цукровий завод: модернізація;

 • ВАТ „Пульсар” (м.Шепетівка): налагодження виробництва зварювальних апаратів та захисних споруд автомагістралей;

 • м.Славута: реконструкція цеху по переробці сапонітової сировини в сапонітове борошно;

 • м. Кам’янець-Подільський: реконструкція заводу під виробництво біодизелю (із залученням іноземних інвестицій);

 • Городоцький район: розвиток курорту „Сатанів” (до 5 тис. місць).

Вживаються заходи для активізації інформаційного обміну на міжнародному рівні шляхом залучення торговельно-економічних місій при дипломатичних представництвах України, презентації області під час перебування за кордоном офіційних делегацій через міжнародну мережу торгово-промислових палат, надання рекламних матеріалів.

Передбачається забезпечити підтримку реалізації експортоспроможних виробництв та потенційних інвестиційних проектів на території області, активніше здійснювати інформаційну підтримку місцевого товаровиробника, надавати йому допомогу у пошуку потенційних партнерів та ринків збуту продукції, розвитку міжнародної виробничої кооперації і залученні іноземних інвестицій.Проте інноваційний та інвестиційний розвиток економіки області, окрім створення нових робочих місць, може мати негативний вплив на проблему зайнятості на окремих підприємствах. Насамперед, це стосується виробництв, де передбачається впровадження автоматизованого обладнання, що може призвести до скорочення кількості низькокваліфікованих працівників. Ця проблема може бути частково вирішена за рахунок перекваліфікації працівників, які можуть бути переведені в обслуговуючий та ремонтний персонал.
Розвиток малого підприємництва
Кількість діючих малих підприємств у 2004 році збільшилася на 4% і становила 5833, середньорічна чисельність зайнятих на них – 50,7 тис. осіб, що на 5,5% менше, ніж у 2003 році. Зменшення кількості найманих працівників відбулось через вчасно не вирішені проблеми збільшення податкового тиску на суб’єктів підприємницької діяльності у зв’язку з набуттям чинності Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” та відсутністю необхідних підзаконних нормативних актів, регламентуючих новий порядок оподаткування та сплати внесків у соціальні фонди підприємцями, що обирають спрощений порядок обліку, оподаткування та звітності.

На кінець 2005 року кількість діючих малих підприємств становила 6106, що на 4,7% більше ніж на кінець 2004 року. Середньорічна чисельність працівників становила 49,8 тис. осіб, що на 1,8% менше ніж у попередньому році. Уповільнення темпів росту кількісних показників малого підприємництва, зменшення чисельності працюючих на них пов’язані з процесом перереєстрації підприємств та скасуванням державної реєстрації і ліквідації малих підприємств, що довгий час не працюють та не звітують про свою діяльність.

Середньомісячна заробітна плата працюючих на малих підприємствах у 2005 році збільшилась порівняно з попереднім роком на 27 % і становила майже 339 гривень. Тенденція до зростання заробітної плати збережеться і у 2006 році.

З метою забезпечення наповнення дохідної частини місцевих бюджетів та належного контролю за суб’єктами господарської діяльності – юридичними та фізичними особами щодо дотримання ними вимог чинного законодавства в частині упередження та викриття фактів виплати громадянам доходів без нарахування та сплати податків, ліквідації заборгованості по виплаті заробітної плати та поліпшення ефективності організації роботи з виявлення і оподаткування необлікованих доходів фізичних осіб, створено робочі групи із залученням представників різних контролюючих органів для проведення територіально-дільничого контролю.

У результаті вжитих заходів щодо виведення із „тіні” доходів, отриманих у вигляді заробітної плати, протягом 2005 року виявлено та зареєстровано 3033 громадянина, зайнятих без належного оформлення трудових відносин, яким було виплачено близько 1800 тис. грн. у вигляді заробітної плати. За результатами контрольно-перевірочної роботи залучено до державної реєстрації (оформлено трудові відносини) 2907 найманих осіб. До місцевого бюджету від цієї категорій осіб надійшло 490 тис. грн. податку з доходів фізичних осіб.

Подальшій детінізації відносин у сфері зайнятості сприятиме здійснення на загальнодержавному рівні заходів щодо:

- запровадження державного соціального стандарту – погодинної оплати праці та організації контролю за його застосуванням;

- забезпечення захисту прав найманих працівників на своєчасне та у повному обсязі отримання заробітної плати, посилення відповідальності роботодавців;

- запровадження економічних механізмів стимулювання роботодавців до збільшення витрат на найманих працівників, у тому числі до підвищення рівня оплати їх праці;

- усунення диспропорцій та дотримання міжпосадових та міжгалузевих співвідношень в оплаті праці працівників бюджетної сфери тощо.У 2006-2007 роках у результаті пожвавлення економіки зростатиме потреба підприємств у працівниках, що позитивно вплине на ринок праці. За прогнозом, в усіх сферах економічної діяльності буде працевлаштовано на новостворені робочі місця у 2006 році не менше 27,8 тис., у 2007 році – 28 тис. осіб. За рахунок дотацій роботодавцям з Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття буде створено 2,6 тис. робочих місць. Для організації безробітними підприємницької діяльності буде здійснено 3,8 тис. одноразових виплат допомоги по безробіттю.

Протягом 2006 –007 років за сприянням у працевлаштуванні звернеться 125,5 тис. осіб, з них 8,5 тис. осіб – звільнених з підприємств, установ, організацій у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці.

За прогнозом, у 2006 – 2007 роках за сприяння служби зайнятості буде працевлаштовано 72,4 тис. незайнятих громадян. Професійне навчання та перенавчання буде організовано не менше ніж для 12,4 тис. осіб. Подальшого розвитку набуде організація громадських робіт, до участі в яких буде залучено понад 25 тис. осіб.

Значна увага приділятиметься вирішенню проблем зайнятості молоді, сільського населення, окремих категорій громадян, що потребують соціального захисту.

Очікується, що в результаті позитивних зрушень в економіці області та реалізації заходів даної Програми відбудеться подальше поліпшення ситуації на ринку праці: чисельність зайнятого населення у віці 15-70 років збільшиться порівняно з попереднім роком: у 2006 році - на 1,5%, у тому числі працездатного віку - на 0,1% і становитиме відповідно 595,0 тис. та 516 тис. осіб, у 2007 році, відповідно, на 0,5% та 0,4% (598,0 тис. та 518,0 тис. осіб), чисельність безробітного населення у віці 15-70 років та рівень безробіття, визначені за методологією МОП, зменшаться у 2006 році - на 7% та 0,7 в.п. і становитимуть, відповідно, 52,0 тис. осіб та 8,0%, у 2007 році - на 3,8% та 0,4 в.п. і становитимуть, відповідно, 50,0 тис. осіб та 7,7 відсотка.ІІI. Основні показники соціально-економічного розвитку регіону

Найменування показника


2003 рік

звітні дані2004 рік

звітні дані2005 рік

звітні даніпрогнозні дані

2006

рік


2007

рік


1. Валова додана вартість у фактичних цінах, усього, млн. грн.

4698,3

5490,0

6800,0*

7600,0

8400,0

2. Темпи росту, зниження (-) валової доданої вартості до попереднього року, %

108,7

111,5

108,0*

107,0

107,0

3. Темпи росту, зниження (-) обсягів промислової продукції до попереднього року, %

113,8

113,1

118,6

107,5

108,0

4. Темпи росту, зниження (-) валової продукції сільського господарства до попереднього року, %

89,3

121,0

90,9

103,4

103,0

5. Обсяги інвестицій в основний капітал фактичних цінах, млн. грн.

900,9

1744,8

1461,2

1578,0

1765,0

6. Темпи росту, зниження (-) інвестицій в основний капітал до попереднього року (у порівняних цінах), %

119,7

163,9

70,2

117,1

101,7

7. Обсяг прямих іноземних інвестицій (на кінець року), млн. дол. США

46,5

66,5

77,3

93,0

110,0

8. Кількість малих підприємств,

тис. одиниць5,607

5,833

6,106

6,200

6,300

9. Середньорічна кількість зайнятих працівників на малих підприємствах, тис. осіб

53,1

50,7

49,8

59,0

62,0

10. Наявні доходи населення з розрахунку на одну особу, грн.

2867

3915

5067

6574

8100

11. Середньомісячна заробітна плата штатних працівників, грн.

- усього:322,7

419,2

583,7

740,0

900,0

у тому числі:
- у сільському господарстві

133,0

187,8

265,6

380,0

510,0

- у промисловості

484,6

612,1

775,8

990,0

1200,0

12. Середньомісячна заробітна плата працівників малих підприємств, грн.

216,9

266,8

338,6

400,0

460,0

13. Розширення сфери застосування праці за рахунок створення нових робочих місць, тис. осіб

15,385

16,024

34,100

27,800

28,000
1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка