Рішення третьої сесії п’ятого скликання від 13 вересня 2006 року №15-3/2006 Про програму зайнятості населення Хмельницької області на 2006-2007 рокиСторінка4/6
Дата конвертації20.02.2016
Розмір0.81 Mb.
1   2   3   4   5   6VII. Обсяги надання соціальних послуг державною

службою зайнятості

(тис. осіб)


Найменування показника


2003 рік звітні дані

2004 рік звітні дані

2005 рік звітні дані

Прогнозні дані

2006 рік

2007

рік


  1. Працевлаштування, всього:

(р.1.1. + р.1.2. + р.1.3.)

28,4

33,1

36,2

36,2

36,2

У тому числі:

1.1. На вільні та новостворені робочі місця за сприяння державної служби зайнятості, всього:26,8

31,0

33,0

33,0

33,0

З них:
- на заброньовані робочі місця

2,5

2,6

2,4

2,1

2,1

- на сезонні роботи

2,7

2,7

2,4

2,4

2,4

1.2. Шляхом надання дотацій роботодавцям

0,5

0,8

1,3

1,3

1,3

1.3. Шляхом одноразової виплати допомоги по безробіттю для організації безробітними підприємницької діяльності

1,1

1,3

1,9

1,9

1,9

2. Професійна підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації

4,8

5,5

6,0

6,2

6,2

3. Надання профорієнтаційних послуг

67,4

83,8

76,6

86,5

90,0

4. Залучення до участі в оплачуваних громадських роботах

9,4

11,7

12,2

12,7

12,7


* Обсяги надання соціальних послуг службою зайнятості можуть бути скореговані, виходячи з фінансових можливостей Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття у 2006-2007 роках.

VІІІ. Заходи щодо поліпшення ситуації на обласному ринку праці у 2006-2007 роках


Найменування заходу


Виконавці (місцеві органи виконавчої влади, інші установи та організації)

Термін

виконання1

2

3

1. Професійно-освітня підготовка кадрів, підвищення якості робочої сили


1. Вжити заходів щодо удосконалення мережі професійно-технічних навчальних закладів та відокремлених структурних підрозділів вищих навчальних закладів з урахуванням реальних вимог ринку праці

Управління освіти і науки облдержадміністрації

Протягом

2006-2007

років


  1. Проводити моніторинги:

  • регіонального ринку праці та здійснювати корегування обсягів державного замовлення з прийому та випуску професійно - технічними та вищими навчальними закладами кваліфікованих робітників та фахівців;

  • потреби робітників та фахівців для галузей промисловості, енергетики, транспорту та зв’язку області

Управління освіти і науки, інші галузеві управління облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад,

роботодавціЩорічно

Щоквартально

протягом

2006-2007 років3. Поглиблювати співпрацю між підприємствами та професійно-технічними закладами щодо підготовки для промислових підприємств робітничих кадрів відповідного рівня кваліфікації, робітників з інтегрованих і технологічно-складних професій та кадрів для агропромислового виробництва відповідно до замовлень роботодавців на основі замовлень підприємств

Управління освіти і науки облдержадміністрації, професійно-технічні та вищі навчальні заклади, роботодавці

Протягом

2006-2007

років


4. Забезпечити проведення профорієнтаційних заходів з молоддю області, у тому числі учнями загальноосвітніх навчальних закладів:

- інформувати про стан ринку праці та перспективи його розвитку, особливості та вимоги до професій і спеціальностей, можливості навчання та працевлаштування за професіями, актуальними на ринку праці;

- проводити з випускниками загальноосвітніх шкіл профорієнтаційні уроки, професіографічні зустрічі, ярмарки професій, презентації професій, тижні професійних знань тощо;

- організовувати „Марафон робітничих професій”, свято „Юність трудова”, ярмарки професій, декади професійно-технічної освіти, ярмарки вакансій для випускників професійно-технічних училищ з метою підвищення престижності робітничих професій, інформування про потребу в них на ринку праці


Управління освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад, обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, обласний центр зайнятості, професійно-технічні та вищі навчальні заклади


Протягом

2006-2007

років


5. Вжити заходів щодо щорічного формування обсягів державного замовлення на підготовку фахівців для сільськогосподарського виробництва за цільовими направленнями в аграрних вищих навчальних закладах області і держави І-ІV рівнів акредитації за пріоритетними напрямами і спеціальностями в межах установленої квоти прийому сільської молоді на навчання від агропідприємств області

Головне управління агропромислового розвитку, управління освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації

Протягом

2006-2007

років


6. Створити умови для інвестування коштів роботодавців на заміну зношеної і застарілої техніки, розвиток навчальної та матеріально-технічної бази аграрних та промислових технічних закладів області відповідно до потреб та вимог сучасного виробництва

Головне управління агропромислового розвитку, управління освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації,

роботодавціПротягом

2006-2007

років


7. Сприяти професійному навчанню і перенавчанню у професійно-технічних навчальних закладах області вивільнених осіб з підприємств, які збанкрутували або попали під скорочення (на договірних засадах з обласним центром зайнятості)


Управління освіти і науки, Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації,

обласний центр зайнятостіПротягом

2006-2007

років


8. Відновити підготовку кваліфікованих робітників з професій машинобудування у професійно-технічних навчальних закладах області (токар, верстатник широкого профілю) відповідно до замовлень роботодавців

Управління освіти і науки облдержадміністрації

Протягом

2006-2007

років


9. Вжити заходів щодо впровадження у навчальних закладах усіх рівнів акредитації, які здійснюють підготовку кадрів у галузі сільського господарства, курсу „Робітник фермерського господарства” та підготовки програмно-методичного забезпечення курсу

Управління освіти і науки, Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації

2006 рік


2. Збереження і створення робочих місць, сприяння розвитку підприємництва та самостійній зайнятості населення

10. Розглянути питання надання підтримки суб’єктів підприємницької діяльності, які створюють нові робочі місця в сільській місцевості, через надання різних видів пільг за рахунок місцевих бюджетів (податкових в межах своїх повноважень, оренди приміщень, обладнання та іншого майна для здійснення підприємницької діяльності)

Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад

Протягом

2006-2007

років


11. Проводити інформаційні семінари для безробітних (особливо із сільської місцевості) з орієнтації на підприємницьку діяльність. Надавати допомогу в підготовці перспективних бізнес-планів для організації та започаткування власної справи, в тому числі за рахунок отримання одноразової допомоги по безробіттю

Райдержадміністрації, сільські та селищні ради, обласний центр зайнятості

Протягом

2006-2007

років

12. За рахунок введення в експлуатацію та нарощування виробничих потужностей, високопродуктивних технологій та обладнання, сприяння підприємництву, забезпечити розширення сфери прикладання праці шляхом введення нових робочих місць в усіх сферах економічної діяльності для працевлаштування у 2006 році 27,8 тис., у 2007 році – 28,0 тис. незайнятих громадян

Головні управління промисловості та розвитку інфраструктури, агропромислового розвитку, економіки облдержадміністрації,

Представництво Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва в області, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад за участю роботодавців та профспілокВідповідно до кінця 2006 та 2007 років

13. Сприяти участі підприємців області у Програмі перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва „Українська ініціатива”, програмах стажування у країнах ЄС

Головне управління економіки облдержадміністрації

Протягом 2006 року

14. Здійснювати фінансову підтримку суб’єктів підприємницької діяльності на конкурсній основі бізнес-проектів через Регіональний фонд підтримки підприємництва по Хмельницькій області з перспективою створення нових робочих місць у пріоритетних напрямах розвитку економіки області

Регіональний фонд підтримки підприємництва по Хмельницькій області

Протягом

2006-2007

років


15. З метою завантаження вільних виробничих потужностей та збільшення обсягів продукції, що виробляється на підприємствах машинобудування області:

- сприяти налагодженню виробничої кооперації підприємств;

- сприяти пошуку нових та розширенню існуючих ринків збуту продукції;

- надавати допомогу у впровадженні інноваційних проектів за рахунок обласного та державного бюджетів (у рамках програми науково-технічного та інноваційного розвитку області на 2006-2007 роки);

- сприяти проведенню процедури відновлення платоспроможності та виробничої діяльності на підприємствах шляхом реструктуризації, впровадження процедури банкрутства;

- надати допомогу підприємствам у залученні інвестиційних коштів (інвесторів) для впровадження у виробництво нових енергозберігаючих технологій, випуску конкурентоспроможної продукції
Головне управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації

Постійно

16. З метою розв’язання проблем зайнятості сільського населення вживати заходів щодо:

- збільшення площ посіву цукрових буряків - на 3,0 тис. га., що дасть можливість додатково створити 1,5 тис. робочих місць;

- збільшення поголів’я сільськогосподарських тварин та птиці в усіх категоріях господарств на 5,0 тис. голів щорічно, що сприятиме самозайнятості 0,8 тис. селян;

- забезпечення правової, організаційної та фінансової підтримки сільського населення області по створенню особистих селянських господарств без створення юридичної особи, що дозволить працевлаштовувати щорічно близько 1,0 тис. сільських громадян;

- відновлення роботи ремонтно-транспортних підприємств, що спеціалізуються на ремонті та обслуговуванні складної сільськогосподарської техніки, що дозволить додатково створити до 400 робочих місць;

- організації двозмінної роботи енергонасичених тракторів у сільгосппідприємствах області, що дозволить додатково працевлаштувати близько 1,0 тис. осібГоловне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації, райдержадміністрації


Протягом

2006-2007

років


17. Надавати допомогу суб’єктам підприємницької діяльності у розробці інвестиційних проектів та пошуку інвесторів для їх реалізації

Управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад

Протягом

2006-2007

років3. Розв’язання проблем зайнятості населення в малих монофункціональних містах, інших місцевих проблем зайнятості

18. Забезпечити вирішення проблеми зайнятості сільського населення області, у тому числі шляхом першочергового працевлаштування осіб, раніше вивільнених на сільськогосподарських підприємствах, створення та функціонування фермерських господарств, відродження народних промислів, розвитку кластерних об’єднань у галузях садівництва, тваринництва, переробки м’яса та овочів, легкої промисловості та зеленого туризму

Райдержадміністрації, сільські та селищні ради

Протягом

2006-2007

років


19. Забезпечити підготовку кадрів, у тому числі з числа безробітних, які перебувають на обліку у службі зайнятості, для сільськогосподарських підприємств, підприємств з переробки сільськогосподарської продукції, сфери побутово-комунальних послуг, заготівельних, збутових та агросервісних фірм

Райдержадміністрації, сільські та селищні ради, обласний центр зайнятості, роботодавці, навчальні заклади

Протягом

2006-2007

років


20. Забезпечити виконання угод про співпрацю центрів зайнятості з сільськими та селищними радами

Райдержадміністрації, сільські та селищні ради, обласний центр зайнятості, роботодавці

Протягом

2006-2007

років


21. Продовжити практику проведення інформаційних та тематичних семінарів направлених на орієнтацію сільського незайнятого населення до самозайнятості у сфері зеленого туризму.

Райдержадміністрації,

обласний центр зайнятостіПротягом

2006-2007

років


22. Розширити можливості тісної співпраці центрів зайнятості із ліцеями сільськогосподарського спрямування з метою організації та відкриття власної справи, навчання безробітних у різних напрямках сільськогосподарського виробництва


Обласний центр зайнятості

Протягом

2006-2007

років


23. Сприяти залученню сільських громад до створення умов для ефективного ведення особистого селянського господарства

Райдержадміністрації

Протягом

2006-2007

років


4. Сприяння зайнятості громадян, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних конкурувати на ринку праці

24. Сприяти у наданні соціальних послуг безробітним, які потребують додаткових соціальних гарантій та неконкурентоспроможні на ринку праці (у першу чергу дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, неповнолітнім громадянам та випускникам навчальних закладів, які перебувають на обліку у службі зайнятості), зокрема, шляхом бронювання робочих місць на підприємствах, працевлаштування на робочі місця шляхом надання дотацій роботодавцям, з попередньою професійною підготовкою у разі потреби

Райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад, обласний центр зайнятості, роботодавці

Протягом

2006-2007

років


25. Сприяти працевлаштуванню випускників професійно-технічних та вищих навчальних закладів з числа дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування та інших категорій, які потребують соціального захисту і не здатні конкурувати на ринку праці, шляхом забезпечення гарантій надання першого робочого місця

Управління освіти і науки, у справах молоді та спорту облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад, обласний центр зайнятості, роботодавці

Протягом

2006-2007

років


26. Сприяти навчанню у професійно-технічних навчальних закладах осіб з обмеженими фізичними можливостями, зокрема, на договірних засадах з Хмельницькою обласною організацією УТОГ та обласним фондом соціального захисту інвалідів

Управління освіти і науки облдержадміністрації, Фонд соціального захисту інвалідів


Протягом

2006-2007

років


27. Надавати інформаційні та консультативні послуги щодо профорієнтації та працевлаштування учнівської молоді

Управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації, обласний центр зайнятості, обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад

Протягом

2006-2007

років


28. Сприяти професійній реабілітації осіб з обмеженими можливостями, які мають бажання та спроможні навчатись

Головне управління праці та соціального захисту населення, управління освіти і науки облдержадміністрації, обласний центр зайнятості, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад, обласне відділення Фонду соціального захисту інвалідів

Протягом

2006-2007

років


29. Забезпечити проведення в районах і містах Всеукраїнської акції „Молодіжні трудові загони” для студентської та учнівської молоді

Управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад

Протягом

2006-2007

років


30. Здійснювати конкретні та ефективні заходи, спрямовані на працевлаштування випускників вищих аграрних навчальних закладів за державним замовленням і цільовими направленнями в агропідприємства області згідно з установленою квотою.

Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації, райдержадміністрації

Протягом

2006-2007

років


31. Вживати заходів щодо запровадження договірних угод між роботодавцем, навчальним закладом і студентом (учнем) з урахуванням обов’язкового працевлаштування

Управління освіти і науки облдержадміністрації

2006 рік

1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка