Рішення творчих задач план вступ Метод «мозкового штурму»Дата конвертації16.03.2016
Розмір44.1 Kb.
“Основні методи вирішення творчих задач”

ПЛАН Вступ 1. Метод «мозкового штурму»

2. Метод евристичних питань

3. Метод багатомірних матриць

4. Метод вільних асоціацій

5. Метод інверсії

6. Метод емпатії (метод особистої аналогії)

7. Метод організованих стратегій

Висновки Список використаної літератури

Вступ


Кожний з нас у своєму житті зустрічав людей, які вражали нас тим, що в них надзвичайно розвинута уява, оригінальні і несподівані судження, ідеї, які властиві високорозвиненому інтуїтивному мисленню. Таких людей ми, як правило, називаємо творчими. А здатність до генерування нових ідей є однією з найважливіших ознак творчої особистості. І в школі та в інших навчальних закладах, на жаль, розвитку інтуїції, здібностей до генерування нових ідей приділяють недостатню увагу. Там, в основному, звертають увагу на логічні методи рішення задач, у тому числі в процесі рішення творчих задач. Якщо усі відомі методи рішення творчих задач розділити по ознаці домінування логічних чи евристичних (інтуїтивних) процедур і відповідних їм правил діяльності, то можна виділити дві великі групи методів:

а) логічні методи - це методи, у яких переважають логічні правила аналізу, порівняння, узагальнення, класифікації, індукції, дедукції і т.д.;

б) евристичні методи.

Отже, спробуємо послідовно розкрити евристичні методи, що можуть бути широко застосовані у творчій діяльності менеджера.1. Метод «мозкового штурму» Метод і термін "мозковий штурм", чи "мозкова атака", запропоновані американським вченим А. Ф. Осборном (за основу узятий варіант евристичного діалогу Сократа). Евристичний діалог "мозкової атаки" базується на ряді психологічних і педагогічних закономірностей, але перш ніж їх сформулювати, варто коротко зупинитися на тих теоретичних передумовах, якими керувалися творці цього методу. Винахідниками було відзначено, що колективно генерувати ідеї ефективніше, ніж індивідуально. У звичайних умовах творча активність людини часто стримується явно і не явно існуючими бар'єрами (психологічними, соціальними, педагогічними і т.д.). Цю ситуацію зручно виразити за допомогою моделі "шлюзу". Творча активність людини найчастіше потенційно стримується, як вода за допомогою "шлюзу". Тому потрібно відкрити "шлюз", щоб її визволити. Жорсткий стиль керівництва, острах помилок і критики, сугубо професійний і занадто серйозний підхід до справи, тиск авторитету більш здатних товаришів, традиції і звички, відсутність позитивних емоцій - усе це виконує роль "шлюзу". Діалог в умовах "мозкової атаки" виступає в ролі засобу, який дозволяє забрати "шлюз", визволити творчу енергію учасників рішення творчої задачі.

2. Метод евристичних питань Цей метод відомий також як метод "ключових питань". Метод евристичних питань доцільно застосовувати для збору додаткової інформації в умовах проблемної ситуації чи упорядкування вже наявної інформації в самому процесі рішення творчої задачі. Евристичні питання служать додатковим стимулом, формують нові стратегії і тактики рішення творчої задачі. Не випадково в практиці навчання їх також називають навідними запитаннями, тому що вдало поставлений педагогом питання наводить учня на ідею рішення, правильного відповіді. Евристичним питанням приділяв багато уваги американський математик і педагог Д. Пойя. Варто помітити, що евристичні питання широко використовував у своїй науковій і практичній діяльності ще давньоримський філософ Квінтиліан. Він рекомендував усім великим політичним діячам для збору досить повної інформації про яку-небудь подію поставити перед собою наступні сім ключових (евристичних) питань і відповісти на них: хто? що? навіщо? де? чим? як? коли? Метод евристичних питань базується на наступних закономірностях і відповідних їм принципах: Проблемності й оптимальності. Шляхом мистецьки поставлених питань проблемність задачі знижується до оптимального рівня. Дроблення інформації (евристичні питання дозволяють здійснити розбивку задачі на підзадачі). Цілеспрямування (кожне нове евристичне питання формує нову стратегію - ціль діяльності). Перевага методу евристичних питань полягає в його простоті й ефективності для рішення будь-яких задач. Евристичні питання особливо розвивають інтуїцію мислення, таку логічну схему рішення творчих задач. Недоліки й обмеження цього методу полягають у тому, що він не дає особливо оригінальних ідей і рішень і, як інші евристичні методи, не гарантує абсолютного успіху в рішенні творчих задач.

3. Метод багатомірних матриць Цей метод серед дослідників і винахідників також відомий як метод "морфологічної шухляди" чи метод "морфологічного аналізу". Найбільш повне обґрунтування і практичне застосування цей метод одержав при розробці системи реактивних двигунів швейцарським ученим Ф. Цвікі. Спираючись на цей метод, Ф. Цвікі придумав безліч винаходів. Аналізуючи проблеми, які найчастіше стоять перед дослідниками чи винахідниками, Ф. Цвікі розділив їх на три великих класи: проблеми, для рішення яких можна використовувати порівняно невелике число уже відомих елементів; проблеми, для рішення яких потрібно використовувати ще невідомі нові елементи; проблеми великих чисел. Вихідна ідея методу багатомірних матриць у рішенні творчих задач полягає в наступному. Оскільки нове дуже часто являє собою іншу комбінацію відомих елементів (пристроїв, процесів, ідей і т.п.) чи комбінацію відомого з невідомим, то матричний метод дозволяє це зробити не шляхом проб і помилок, а цілеспрямовано і системно. Таким чином, метод багатомірних матриць базується на принципі системного аналізу нових зв'язків і відносин, що виявляються в процесі матричного аналізу досліджуваної проблеми. Не можна не помітити, що найменування методу "морфологічна шухляда" є не зовсім вдалим, тому що ця назва не стільки відбиває суть методу, скільки створює ореол таємничості і значущості. До того ж часто ніякої "шухляди" не виходить, а в пошуках нової ідеї вдається вирішити проблему, використовуючи аналіз двомірної матриці. Перевагою методу багатомірних матриць є те, що він дозволяє вирішити складні творчі задачі і знайти багато нових, несподіваних, оригінальних ідей. Недоліками й обмеженнями методу багатомірних матриць може бути те, що навіть при рішенні задач середніх труднощів у матриці можуть виявитися сотні варіантів рішень, вибір з яких оптимального виявляється скрутним. Даний метод не гарантує, що будуть враховані всі параметри досліджуваної системи. Застосування методу вимагає визначеної навички і майстерності. Як уже відзначалося вище, метод багатомірних матриць у його початковому варіанті може являти собою двомірну матрицю, наприклад, 7х7 елементів. Досвід показує, що магічне число 7 стосовно до побудови матриць є оптимальним. (Не даремно народна мудрість говорить: сім разів відміряй і один раз відріж!)

4. Метод вільних асоціацій

РЕФЕРАТ на тему: “Основні методи вирішення творчих задач” ПЛ 1 сторiнка РЕФЕРАТ на тему: “Основні методи вирішення творчих задач” ПЛ 2 сторiнкаИсточник: http://ukrref.com.ua/?id=MTQ1MDQ=


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка