Рішенням експертної комісії Центру практичної психології І соціології кмпу ім. Б. Д. ГрінченкаСкачати 166.19 Kb.
Дата конвертації09.03.2016
Розмір166.19 Kb.
затверджено

Рішенням експертної комісії

Центру практичної психології і

соціології КМПУ ім. Б.Д.Грінченка

Від ”___”___200__р.протокол №____

Голова експертної комісії

________________________________

підпис ПІППЕРЕЛІК

Психодіагностичних методик, що використовуються в роботі

практичного психолога у дошкільних закладах освіти

Хазнаферової Юлії Борисівни

1-3 роки – ранній вік

3-5 років- молодший дошкільний вік

5-6 років – старший дошкільний вік
п\п


Автор,назва методики, літературне джерело

Спрямованість методики

Група

(вік)Для вирішення якого завдання використовується

ДОСЛІДЖЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ АДАПТАЦІЇ ДІТЕЙТест "Тривожність"

(Р. Тэмлл, М. Дорки, В.Амен.)Е.И.Рогов Кн..-1 ВЛАДОС 2001 с.156, Крамченкова с. 112

Визначення рівня та характеру тривожності

З 4-7 років

Дослідження психологічної адаптаціїїМетодика „ Два будиночки” //Крамченкова В.О. ТОВ Видавництво Ранок 2013, Психодіагностика розвитку дошкільників - ранній та молодший вік.2012. – с.77

Виявити симпатії до членів групи

З 3,5- 6 років

Дослідження психологічної адаптаціїїМетодика виявлення соціометричного статусу особистості в групі// С.Максименко, К.Максименко., О.Главник Адаптація дитини у групі. МІКРОС-СВС, 2003.- с.35-36

Вивчення антипатій і симпатій в групі, між особистісних стосунків, виявлення відторгнутих

З 5 років

Дослідження психологічної адаптаціїї

ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПІЗНАВАЛЬНОЇ СФЕРИ ДИТИНИ

МИСЛЕННЯ, МОТОРИКАТест розумового розвитку А.Біне-Т.Сімона (варіант Л.Термена)Психологічний інструментарій. “Психологічна служба в дошкільному закладі” Київ-2005, ст.20

Дослідження розумового розвитку

Від 3 до 16 років


Дослідження особливостей пізнавальної сфериМетодика „ Координація” та ще 2 методики //Крамченкова В.О. ТОВ Видавництво Ранок 2013, Психодіагностика розвитку дошкільників - ранній та молодший вік.2012. – с.27-28

Діагностика розвитку рухової сфери та ігрових дій.

З 1-3,5 років

Дослідження особливостей пізнавальної сфериМетодика „ Повтори малюнки” та ще 6 методик //Крамченкова В.О. ТОВ Видавництво Ранок 2013, Психодіагностика розвитку дошкільників - ранній та молодший вік.2012. – с. 64-74

Діагностика рівня розвитку наочно – дійового мислення, образно – логічного мислення

З 3- 5 років

Дослідження особливостей пізнавальної сфериМетодика „ Складання піраміди” та ще 5 методик //Крамченкова В.О. ТОВ Видавництво Ранок 2013, Психодіагностика розвитку дошкільників - ранній та молодший вік.2012. – с.31-35

Діагностика способів діяльності

З 1-3,5 років

Дослідження особливостей пізнавальної сфериМетодика „ Оцінка колірного гнозису” та ще 5 методик //Крамченкова В.О. ТОВ Видавництво Ранок 2013, Психодіагностика розвитку дошкільників - ранній та молодший вік.2012. – с.28-30

Діагностика розвитку пізнавальних функцій

З 1,5-3 років

Дослідження особливостей пізнавальної сфериМетодика „ Обведи контур”//Крамченкова В.О. ТОВ Видавництво Ранок 2013, Психодіагностика розвитку дошкільників - старший вік.2012. – с.49

Визначити рівень розвитку наочно-діевого мислення

Від 4-6 років

Дослідження особливостей пізнавальної сфериМетодика „ Виділення суттєвих ознак поняття” ( Марцинківська Т.Д. Діагностика психічного розвитку дітей. -М Linka-Press1997) „Пі- Псих.діагн. мислення, інтелекту і креативності дитини) МІКРОС-СВС 2003 с.24

Діагностика вербально-логічного мислення

Від 5 -10 років


Дослідження особливостей пізнавальної сфериМетодика „ Невербальна класифікація”//Крамченкова В.О. ТОВ Видавництво Ранок 2013, Психодіагностика розвитку дошкільників - старший вік.2012. – с.51

Визначити рівень розвитку словесно - логічного мислення

Від 5-7 років

Дослідження особливостей пізнавальної сфериМетодика „ Четвертий зайвий. Визначення спільних рис”.Вербальний тест//” ( Марцинківська Т.Д. Діагностика психічного розвитку дітей. -М Linka-Press1997)// „Пі- Псих.діагн. мислення, інтелекту і креативності дитини) МІКРОС-СВС 2003 с.27

Визначення здатності до абстрагування, оперування вербальними поняттями.

Від 4 до 7 років


Дослідження особливостей пізнавальної сфериМетодика „Творча оригінальність” За Симановським А.Е.// „Пі- Псих.діагн. мислення, інтелекту і креативності дитини) МІКРОС-СВС 2003 с.32

Визначення рівня оригінальності мальованих образів

Від 5 до 7 років

Дослідження особливостей пізнавальної сфери
Короткий тест творчого мислення (КТТМ) Торренс.П.( адаптація О.І. Шебланової та І.С. Каверіної//.// „Пі- Псих.діагн. мислення, інтелекту і креативності дитини) МІКРОС-СВС 2003 с. 32

Визначення творчої обдарованості дітей та підлітків

Від 6 до 18 років

Дослідження особливостей пізнавальної сфери

УЯВА, СПРИЙНЯТТЯМетодика „ Які речі сховані у малюнках?”//Немов Р.С. Психологія.- М.: ВЛАДОС, ИМПЄ ім.. А.С. Грібоедова 2001. – Кн..-3 с.70-71

Діагностика рівня сприйняття

Від 4-6 років

Дослідження особливостей пізнавальної сфери
Методика „ Чого не вистачає на малюнках” та ще 1 методика //Крамченкова В.О. ТОВ Видавництво Ранок 2013, Психодіагностика розвитку дошкільників - ранній та молодший вік.2012. – с.60-62

Діагностика рівня, цілісності сприйняття

З 3-5 років

Дослідження особливостей пізнавальної сфери
Методика „Несінитниці”//Крамченкова В.О. ТОВ Видавництво Ранок 2013, Психодіагностика розвитку дошкільників - старший вік.2012. – с.53

Діагностика рівня сприйняття

Від 4-6 років

Дослідження особливостей пізнавальної сфериМетодика „Знайди кілька відмінностей”//Крамченкова В.О. ТОВ Видавництво Ранок 2013, Психодіагностика розвитку дошкільників - старший вік.2012. – с.31-32

Діагностика рівня сприйняття

Від 4-6 років

Дослідження особливостей пізнавальної сфериМетодика „ Чим залатати килимок? – матриця Равена”//Крамченкова В.О. ТОВ Видавництво Ранок 2013, Психодіагностика розвитку дошкільників - старший вік.2012. – с.30-31

Діагностика рівня сприйняття

Від 4-6 років

Дослідження особливостей пізнавальної сфери
УВАГАМетодика „ Знайди і викресли”//Крамченкова В.О. ТОВ Видавництво Ранок 2013, Психодіагностика розвитку дошкільників - старший вік.2012. – с.33-37

Визначення рівня продуктивності і стійкості уваги

Від 4-6 років

Дослідження особливостей пізнавальної сфериМетодика „ Постав значки”//Крамченкова В.О. ТОВ Видавництво Ранок 2013, Психодіагностика розвитку дошкільників - старший вік.2012. – с.38

Оцінити здатність до перемикання та розподілу уваги

Від 5-6 років

Дослідження особливостей пізнавальної сфериМетодика „ Запамятай і розтав крапки”//Крамченкова В.О. ТОВ Видавництво Ранок 2013, Психодіагностика розвитку дошкільників - старший вік.2012. – с.33-37

Оцінити обсяг уваги

Від 4-6 років

Дослідження особливостей пізнавальної сфери
ПАМ ЯТЬЛурія А.Р. Методика вивчення 10 слів”// Терлецька Л.Г. Психодіагностика памяті молодшого школяра.-К Навч.посіб.,1998.с. 13

Визначення продуктивності матеріалу, який запам’ятовується на слух

З 4 років

Дослідження особливостей пізнавальної сфериМетодика „ Піктограма”//Крамченкова В.О. ТОВ Видавництво Ранок 2013, Психодіагностика розвитку дошкільників - старший вік.2012. – с.46-48

Дослідити опосередковану пам'ять ( тест дае інформацію і про розвиток мислення)

З 4,5-5 років

Дослідження особливостей пізнавальної сфериМетодика „ Память”//Крамченкова В.О. ТОВ Видавництво Ранок 2013, Психодіагностика розвитку дошкільників - ранній та молодший вік.2012. – с.34

Дослідження пам’яті

З 1,5-3 років

Дослідження особливостей пізнавальної сфериМетодика „ Пам’ять на образи”/ ”// Терлецька Л.Г. Психодіагностика пам’яті молодшого школяра.-К Навч.посіб.,1998.с. 11

Визначення обсягу образної пам’яті

З 4 років

Дослідження особливостей пізнавальної сфери

МОВАМетодика „Назви слова”//Крамченкова В.О. ТОВ Видавництво Ранок 2013, Психодіагностика розвитку дошкільників - старший вік.2012. – с.55

Визначити запас слів, які зберігаються в активній пам’яті дитини.

Від 5-6 років

Рівень розвитку мовленняМетодика „Тестування словника”//Крамченкова В.О. ТОВ Видавництво Ранок 2013, Психодіагностика розвитку дошкільників - старший вік.2012. – с.56

Оцінювання активного і пасивного словника дитини.

Від 6-7 років

Рівень розвитку мовлення

ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ОСОБИСТІСНОЇ СФЕРИ ДИТИНИМетодика „ Казка” та ще 2 методики //Крамченкова В.О. ТОВ Видавництво Ранок 2013, Психодіагностика розвитку дошкільників - ранній та молодший вік.2012. – с.36-48

Діагностика самоідентифікації

З 2,5-3,5 років

Дослідження особливостей особистостіМетодика „ Драбина” та ще 3 методики //Крамченкова В.О. ТОВ Видавництво Ранок 2013, Психодіагностика розвитку дошкільників - ранній та молодший вік.2012. – с.84-92

Діагностика самооцінки

З 3-5 років

Дослідження особливостей особистостіCAT (Child Apperception Test — Дитячий апперцепциї тест),С.М. Морозов, Л.Ф. Бурлачук- Словарь –Справочник по психодиагностике //”ПІТЕР” 2000 с.83

Дослідження особистості

Від 3-10 років

Дослідження особливостей особистостіПроективна методика „ Малюнок Людини”// Венгер А.Л. ВЛАДОС-ПРЕС 2002 с. 130

Дослідження особистісної сфери дитини

З 4 років

Дослідження особливостей особистостіДослідження особистості “Малюнок сімї””// Венгер А.Л. ВЛАДОС-ПРЕС 2002 с. 135

Дослідження особистісної сфери дитини

З 4 років

Дослідження особливостей особистості“Неіснуюча тварина” “Книга практичного психолога”Рогов Е.И. ВЛАДОС 2001 с.292

Дослідження особистості

Від 6 років


Дослідження особливостей особистостіМетодика „Я - концепції”//Крамченкова В.О. ТОВ Видавництво Ранок 2013, Психодіагностика розвитку дошкільників - старший вік.2012. – с.85

Визначити рівень сформованості Я - концепції

Від 5-6 років

Дослідження особливостей особистостіМетодика „Будинок-Дерево-Людина”//Крамченкова В.О. ТОВ Видавництво Ранок 2013, Психодіагностика розвитку дошкільників - старший вік.2012. – с.110

Дослідження особистості

Від 5-7 років

Дослідження особливостей особистості«Розенцвейга малюночній фрустрації методика». С.М. Морозов, Л.Ф. Бурлачук- Словарь –Справочник по психодиагностике //”ПІТЕР” 2000 с.285

Дослідження особистості

З 4-14 років

Дослідження особливостей особистості

ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ЕМОЦІЙНОЇ СФЕРИ ДИТИНИМетодика „Кактус”//Крамченкова В.О. ТОВ Видавництво Ранок 2013, Психодіагностика розвитку дошкільників - старший вік.2012. – с.57

Дослідження емоційно-особистісної сфери

Від 3 років

Дослідження особливостей емоційної сфериМетодика „ Страхи в будиночках” //Крамченкова В.О. ТОВ Видавництво Ранок 2013, Психодіагностика розвитку дошкільників - ранній та молодший вік.2012. – с. 130-132

Виявлення страхів

З 3 років

Дослідження особливостей емоційної сфериМетодика «Склади за взірцем»/ Рогов И.Е. Книга практичного психолога кн.. 1 2001р. ВЛАДОС с. 35

Виявлення рівня довільності і самоконтролю

З 3 років

Дослідження особливостей емоційної сфериЦвето-рисуночный тест диагностики психических состояний дітей А, О. Прохоров и Г.Н.Генинг // Рогов Е.И. Книга практичного психолога кн.. 1 2001р. ВЛАДОС с. 131

Діагностика психічних станів

З 6 років

Дослідження особливостей емоційної сфери

МІЖОСОБИСТІСНІ СТОСУНКИ ДІТЕЙ У ГРУППІ, ВИХОВАТЕЛЕЙ І БАТЬКІВТест-опросник родительського отношения (раз раб. Варгой, Столиным)

Настольная кника практического психолога Е.И. Рогов т.2 Москва 2003 г.стр.27Виявлення батьківського відношення до дитини

Батьки

Дослідження міжособистісних стосунківМетодика „ Аналіз сімейних взаемин” //Крамченкова В.О. ТОВ Видавництво Ранок 2013, Психодіагностика розвитку дошкільників - ранній та молодший вік.2012. – с.137

Визначення які відносини панують у родині

Батьки

Дослідження міжособистісних стосунків“Методика діагностики рівня тривожності”, Т.М. Тітаренко. Г.П. Лавреньева Е.И.Рогов Кн..-1 ВЛАДОС 2001 с.133

Визначення рівня та характеру тривожності

Діти віз 3 років, Батьки і Вихователі

Дослідження міжособистісних стосунківМетодика діагностики рівня тривожності”, Спілбергер- Ханин Е.И.Рогов Кн..-1 ВЛАДОС 2001 с.136

Визначення рівня та характеру тривожності

Батьки і Вихователі.

Дослідження міжособистісних стосунків“PARI”, адаптація Т.Нещерет, Столін

“Книга практичного психолога”. Харків1996 стр 56Вивчення ставлення батьків до різних сторін сімейного життя.

Батьки


Дослідження міжособистісних стосунківМетодика „Вибір у дії”//Крамченкова В.О. ТОВ Видавництво Ранок 2013, Психодіагностика розвитку дошкільників - старший вік.2012. – с.61

Вивчення й оцінка міжособистісних взаємин у групі дітей

Від 5 років

Дослідження міжособистісних стосунківМетодика „Особистісні очікування дитини у спілкуванні з дорослим”//Крамченкова В.О. ТОВ Видавництво Ранок 2013, Психодіагностика розвитку дошкільників - старший вік.2012. – с.62

Діагностика особистісних очікувань дитини

Від 5 років

Дослідження міжособистісних стосунківМетодика діагностики між особистісних стосунків Т. Лірі//Основи психології практикум Л.Д. Столяренко Фенікс 2002 – с.632-641

Виявлення відношення до людей , уявлення суб’єкта про себе та ідеального „Я”

Батьки і Вихователі

Дослідження міжособистісних стосунківМетодика незакінчених речень В Міхал( модифікація тесту Сакса 88СТ) О.В. Матвієнко практикум з курсу „Теорія виховання” 2001 с.189

Вивчення систем відношень членів сімї, вчителів, друзів, власних здібностей

Батьки і Вихователі

Дослідження міжособистісних стосунківМетодика «Фільм – тест» Р. Жиля \\Крамченкова В.О. ТОВ Видавництво Ранок 2013, Психодіагностика розвитку дошкільників - старший вік.2012. – с.64

Дослідження соціальної пристосованості дитини і її взаємин з іншими людьми.

Від 4-11 років

Дослідження міжособистісних стосунків

ДОСЛІДЖЕНЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ“Діагностика емоційного вигорання”, В.Бойко.

(Бібліотека практичного психолога система освіти. Серія психодіагностика. Шкільна психодіагностика вчителя)Київ 2000 стр 77Визначення рівня

враженості симптомів емоційного вигорання та стадій розвитку стресу
Вихователі


Дослідження особливостей навчально-виховного процесуЮсупов І. М. Методика „ Здатність педагога до ємпатії”// Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога.- М. ВЛАДОС,2001.- Кн..2.-с.48-52

Виявлення рівня здатності особистості до ємпатії

Вихователі

Дослідження особливостей навчально-виховного процесуТест” готовність до керівної діяльності”// Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога.- М. ВЛАДОС,2001.- Кн..2.-с.230-232

Визначення рівня психологічної готовності до керування колективом

Адміністрація

Дослідження особливостей навчально-виховного процесуТест на оцінку свого стилю керівництва колективом// Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога.- М. ВЛАДОС,2001.- Кн..2.-с.232-240

Визначення стилю керування трудовим колективом

Адміністрація

Дослідження особливостей навчально-виховного процесуАнкета „Причини емоційного дискомфорту” КМПУ ім.. Б.д, Грінченка 2005 О. Ю. Осадько Психологічне благополуччя особистості у НВП с.18

Виявлення рівня емоційного дискомфорту індивіда або групи

Вихователі

Дослідження особливостей навчально-виховного процесуМетодика „ ЗПР за О.А. Єкжановою,О.А. Стребельовою” //Крамченкова В.О. ТОВ Видавництво Ранок 2013, Психодіагностика розвитку дошкільників - ранній та молодший вік.2012. – с.94-107

Психолого- педагогічне обстеження дитини з порушенням інтелекту

З 3-4 років

Дослідження особливостей навчально-виховного процесу


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка