Рішенням колегії управління освіти і науки виконкому Криворізької міської ради від 26. 02. 2011 р та методичною радоюСторінка1/5
Дата конвертації21.03.2016
Розмір0.86 Mb.
  1   2   3   4   5
Затверджений

рішенням колегії

управління освіти і науки виконкому

Криворізької міської ради

від 26.02.2011 р.

та методичною радою

інноваційно-методичного центру

(протокол № 2 від 9.02.2011).07-04 Перспективний план корекційно-відновлювальної

роботи.


Розділ ІІ.Ч.І. Пріоритетні напрямки

у роботі за періодами.СЕРЕДНЯ ГРУПА

ПЕРШИЙ ПЕРІОД

( ВЕРЕСЕНЬ, ЖОВТЕНЬ, ЛИСТОПАД)

І. МОВЛЕННЄВИЙ РОЗВИТОК
РОЗВИТОК СЛОВНИКА
1. Накопичення пасивного словникового запасу та активізація в мовленні іменників, дієслів, прикметників за всіма лексичними темами, які вивчаються («Я – людина. Частини тіла», «Іграшки. Забави», «Хліб – усьому голова», «Осінь. Дерева. Кущі», «Город. Овочі. Грунт», «Сад. Фрукти», «Гриби. Ягоди. Ліс», «Одяг. Взуття», «Свійські тварини», «Свійська птиця», «Дикі тварини»), на основі ознайомлення з оточуючим, розширення уявлень про предмети найближчого оточення , явища суспільного життя та природи .

2. Навчання розумінню узагальнюючих значень слів та формування узагальнюючих понять (частини тіла, іграшки, хлібобулочні вироби, пора року, дерева, кущі, овочі, фрукти, гриби, ягоди, одяг, взуття, свійські тварини, свійська птиця, дикі тварини).

3. Розширення словника за рахунок активного засвоєння та використання в експресивному мовленні особових займенникових форм (я, ми, ти, ви, він, вона, воно, вони), присвійних займенників (мій, моя), присвійних прикметників (мамин, татів), означальних займенників ( такий же, така ж), прислівників (тут, там, вверху, внизу, спереду, ззаду, далеко, близько, високо, низько), кількісних (один, два, три, чотири, п'ять) та порядкових (перший, другий, третій, четвертий, п'ятий) числівників.

4. Формування розуміння простих прийменників.

5. Формування поняття «слово».


ФОРМУВАННЯ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ

ГРАМАТИЧНОЇ БУДОВИ МОВЛЕННЯ
1. Навчання розрізнянню та вживанню іменників чоловічого, жіночого та середнього роду в однині та множині у називному відмінку (рука-руки, іграшка-іграшки, дерево-дерева, кущ-кущі, овоч-овочі, тварина-тварини).

2. Формування вміння розуміти питання непрямих відмінків (Кого? Що? Кого? Чого? Кому? Чому?) та вживати іменники чоловічого, жіночого та середнього роду у знахідному, родовому, давальному відмінку без прийменника (ляльку, машинки, ведмедику).

3. Навчання розумінню, потім вживанню в мовленні простих прийменників (в, на, біля).

4. Навчання утворенню та використовуванню в мовленні дієслів наказового способу (дай, мий, йди, сиди, неси, біжи, співай, слухай, дивися), у неозначеній формі (кидати, ловити, сидіти), у теперішньому часі дійсного способу (йду, йде, йдемо).

5. Формування навички узгодження присвійних займенників та прикметників з іменниками чоловічого, жіночого та середнього роду у називному відмінку (червоний м'яч, червона калина, червоне яблуко).

6. Навчання узгодженню присвійних займенників (мій, моя) з іменниками чоловічого та жіночого роду (моя сорочка, мій шарф).

7. Навчання формуванню простого двослівного речення та вмінню узгоджувати підмет з присудком (Ведмедик сидить Діти сидять.).

РОЗВИТОК ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧНОЇ СИСТЕМИ МОВЛЕННЯ

ТА МОВНОГО АНАЛІЗУ ТА СИНТЕЗУ

Розвиток просодичної сторони мовлення

1. Формування правильного мовленнєвого дихання та довготривалого ротового видиху.

2. Формування навички м'якого голосоведення.

3. Виховання правильного помірного темпу мовлення (за наслідуванням логопеду).

4. Розвиток ритмічності та інтонаційної виразності мовлення, модуляції голосу.
Корекція вимови

1. Уточнення вимови голосних звуків та приголосних раннього онтогенезу у вільній мовленнєвій діяльності.

2. Активізація рухів мовленнєвого апарату, підготовка його до формування правильної артикуляції свистячих звуків.

Робота над складовою структурою слова.

1. Формувати вміння розрізняти на слух довгі та короткі слова (кіт-брязкальце, мак – велосипед, сад – черепаха).

2. Формування вміння правильно передавати ритмічний малюнок слова (відплескувати, простукувати слово разом з логопедом та слідом за ним) із зоровою опорою та без неї

3. Навчання правильній вимові та поділу на склади спочатку двоскладових, а потім трискладових слів, які складаються з відкритих складів (диня, тіло, батони, овочі), та використанню їх у мовленні.

4. Формувати поняття «склад» (частина слова) та вміння оперувати цим поняттям.

Вдосконалення фонематичних уявлень, розвитку навичок звукового

аналізу та синтезу.
1. Розвиток слухових процесів на матеріалі немовленнєвих звуків.

2. Формування слухового контролю за звуковим оформленням ізольованого слова.

3. Формування слухового контролю та слухової уваги на матеріалі слів-паронімів.

4. Формування слухового контролю на матеріалі слів, що містять далекі за акустико-артикуляційними ознаками звуки.

5. Формування слухового контролю на матеріалі слів, що містять близькі за акустико-артикуляційними ознаками звуки.


НАВЧАННЯ ЕЛЕМЕНТАМ ГРАМОТИ.
Починається з другого періоду роботи.

РОЗВИТОК ЗВ'ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ ТА МОВЛЕННЄВОГО

СПІЛКУВАННЯ
1. Розвиток вміння вслуховуватися у звернене мовлення, розуміти його зміст, давати зворотні реакції.

2. Стимуляція прояву мовленнєвої активності.

3.Формування вміння «омовленнєвлювати» ігрову ситуацію.

4. Формувати вміння задавати питання за картиною (Хто це? Що вона робить?), за демонстрацією дії (Хто це? Що він робить?) та відповідати на них (Це пташка. Пташка летить. Це Петрик. Петрик їсть.).

5. Формування вміння договорювати зо логопедом словосполучення у віршах, знайомих казках та оповіданнях.

6. Формувати вміння повторювати за дорослим розповідь – опис з 2-3 простих непоширених речень про іграшки, овочі, фрукти, предмети одягу, взуття, свійських тварин та птахів, диких тварин.

7. Розвиток реакції на інтонацію та міміку, яка відповідає інтонації. Робота над дотриманням єдності та адекватності мовлення, міміки, жестів – виразних мовленнєвих засобів у грі та рольовій поведінці.


ІІ. ПІЗНАВАЛЬНИЙ РОЗВИТОК
Сенсорний розвиток

1. Збагачення чуттєвого досвіду за рахунок засвоєння різних засобів обстеження предметів. удосконалення всіх видів сприймання .

2. Подальше засвоєння сенсорних еталонів (кольору, форми, розміру) на основі образної категоризації.

3. Розвиток слухового сприймання у вправах на впізнавання та розрізняння голосів природи, побутових шумів, контрастного звучання декількох іграшок або предметів-замінників.

4. Розвиток зорового сприймання у вправах на впізнавання та розрізняння великих та малих предметів; предметів різних форм; предметів, пофарбованих в основні кольори.

Розвиток психічних функцій


 1. Розвиток слухової уваги під час сприймання тихих та гучних, високих та низьких звуків.

 2. Розвиток зорової уваги та пам'яті у роботі з парними та розрізними картинками, кубиками та пазлами.

 3. Розвиток мислення у вправах на групування та класифікацію предметів (частини тіла, іграшки, хлібобулочні вироби, пора року, дерева, кущі, овочі, фрукти, гриби, ягоди, одяг, взуття, свійські тварини, свійська птиця, дикі тварини).


Ознайомлення з навколишнім
1. Розширення уявлень дитини про фізичні характеристики організму, власне внутрішнє життя, особливості своєї поведінки.

2. Формування вміння орієнтуватися у груповому приміщенні, приміщенні дитячого садка, на майданчику.

3. Закріплення узагальнюючих понять іграшки, одяг, взуття.

Формування уявлень про світ предметів, які необхідні людині, їхнє призначення; частини, з яких вони складаються; матеріали, з яких вони виготовлені. Виховання бережливого ставлення до речей. 1. Виховання поваги та бережливого ставлення до природи, до хліба.

 2. Формування екологічних знань. Узагальнення первинних уявлень про осінь за суттєвими ознаками сезону. Формування уявлень про різноманітність природних явищ восени, про сезонні зміни в природі.

 3. Навчання впізнаванню дерев за листям, плодами, насінням, характерними особливостями стовбурів.

 4. Розширення уявлень про овочі, фрукти, гриби, місця, де вони ростуть, колір, форму, розмір.

 5. Конкретизація уявлень дітей про життя свійських та диких тварин восени, про підготовку диких тварин до зимування, про працю людей у догляді за свійськими тваринами.Ознайомлення з художньою літературою


 1. Виховання навички слухання літературних творів, формування емоційного відгуку на них.

 2. Виховання правильного відношення до книги, формування навички акуратного поводження з нею.

 3. Удосконалення навички розглядання ілюстрацій та співвідношення їх з текстом.

4. Формування вміння розуміти питання до літературного твору та відповідати на них з допомогою дорослого.

5. Формування вміння договорювати речення під час переказу знайомої казки разом з дорослим та зоровою опорою.Розвиток просторових, часових та елементарних

математичних уявлень


 1. Формування навичок рахунку у межах п'яти за участю слухового, зорового та рухового аналізаторів. Навчання відраховуванню предметів з більшої кількості. Закріпленні у мовленні кількісних та порядкових числівників (один, два, три, чотири, п'ять, перший, другий, третій, четвертий, п'ятий). Навчання відповідям на запитання: скільки усього? який за рахунком?

 2. Навчання порівнянню двох груп предметів та зрівнянню двох неоднакових груп двома способами, додаючи до меншої групи предмет, якого бракує, або забираючи із більшої групи зайвий предмет.

3. Навчання розрізнянню контрастних та суміжних частин доби, визначенню їхньої послідовності. Введення у пасивний словник назв частин доби та прислівників (ранок, день, вечір, ніч, учора, сьогодні, завтра).

4. Навчання визначенню просторових відносин. Закріплення у пасивному словнику прислівників, які позначають просторові відносини (вгорі, внизу зліва, справа, біля, поруч).

5. Навчання порівнянню предметів за довжиною, шириною, висотою (шляхом накладання та прикладання). Введення у пасивний словник порівняльних прикметників (вище, нижче, ширше, вужче, довше, коротше).

6. Навчання впізнаванню, розрізнянню та називанню, геометричних форм (круг, квадрат, трикутник, куля, куб) та співвідношенню форм предметів з геометричними фігурами.

ДРУГИЙ ПЕРІОД

( ГРУДЕНЬ, СІЧЕНЬ, ЛЮТИЙ )І. МОВЛЕННЄВИЙ РОЗВИТОК
РОЗВИТОК СЛОВНИКА
1. Подальше розширення пасивного словникового запасу та активізація в мовленні іменників, дієслів, прикметників за всіма лексичними темами, які вивчаються («Зима. Зимуючі птахи», «Продукти харчування . Страви», «Посуд», «Зимові свята. Вода, її стан», «Транспорт. Професії на транспорті», «Квартира. Меблі. Предмети побуту та вжитку», «Професії», «Будівництво», «Моє місто»), на основі ознайомлення з оточуючим, розширення уявлень про предмети найближчого оточення , явища суспільного життя та природи.

2. Розвиток розуміння узагальнюючого значення слів та формування узагальнюючих понять (зима, зимуючі птахи, продукти харчування, страви, посуд, транспорт, професії, рідне місто).

3. Закріплення правильного вживання особових займенникових форм, присвійних займенників та прикметників, означальних займенників, прислівників, кількісних та порядкових числівників, введених в активний словник.

4. Навчання розумінню та вживанню назв дій, які позначають схожі ситуації (миє – вмивається – пере, лежить – спить, біжить – плигає – скаче), протилежні за значенням (зніми – одягни, зав'яжи – розв'яжи).

5. Закріплення поняття «слово» та формування вміння оперувати ним.


ФОРМУВАННЯ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ

ГРАМАТИЧНОЇ БУДОВИ МОВЛЕННЯ
1. Удосконалення навички вживання іменників чоловічого, жіночого роду в однині та множині у називному відмінку (намет – намети, птах – птахи, продукт – продукти, професія - професії ).

2. Подальше навчання розумінню питань непрямих відмінків (Кого? Що? Кого? Чого? Кому? Чому?) та вживанню іменників однини у родовому, знахідному, давальному та місцевому відмінках без прийменника (зими, птаха, водію, містом ).

3. Удосконалення навички вживання в мовленні простих прийменників (в, на, біля) та навчання розумінню, а потім і вживанню інших простих прийменників (з, по, за, під).

4. Формування вміння утворювати та використовувати в мовленні іменники із зменшено-пестливими суфіксами (будинок – будиночок, квартира – квартирка, відро – відерце).

5. Навчання утворенню та вживанню в мовленні дієслів теперішнього часу 3-го відмінку однини та множини (їде – їдуть, сидить – сидять співає – співають).

6. Навчання розумінню та вживанню зворотної форми дієслів 3 – ої особи однини теперішнього часу (миється, катається, одягається).

7. Формування вміння складати речення з декількох слів, навчання вираженню зв'язку між словами за допомогою «головуючих» закінчень (Дівчинка бачить пташку. Хлопчик їсть борщ ложкою. Дівчинка дає кісточку собаці.).

8. Удосконалення вміння складати речення з декількох речень за картиною та демонстрацією дій.РОЗВИТОК ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧНОЇ СИСТЕМИ МОВЛЕННЯ

ТА МОВНОГО АНАЛІЗУ ТА СИНТЕЗУ

Розвиток просодичної сторони мовлення

1. Продовження формування правильного мовленнєвого дихання та довготривалого ротового видиху.

2. Удосконалення навички м'якого голосоведення під час вимови голосних, їхнього злиття, слів, які починаються з голосних звуків (наголошена позиція).

3. Виховання правильного помірного темпу мовлення (за наслідуванням логопеду).

4. Розвиток ритмічності, модуляції голосу, інтонаційної виразності мовлення у роботі над звуконаслідуваннями, під час розповідання маленьких забавлянок, віршиків, в процесі виконання рухливих вправ з текстом.

5. Стимулювання вживання виразних мовленнєвих засобів у грі та рольовій поведінці.Корекція вимови

1. Закріплення правильної вимови голосних звуків та приголосних раннього онтогенезу у ігровій та вільній мовленнєвій діяльності.

2. Удосконалення рухів мовленнєвого апарату, підготовка його до формування правильної артикуляції звуків усіх груп у процесі виконання загальної артикуляційної гімнастики та артикуляційного масажу.

3. Формування правильних укладів свистячих звуків та їхня автоматизація у складах, словах, словосполученнях, реченнях, чистомовках, забавлянках, невеличких текстах, в ігровій та вільній мовленнєвій діяльності.


Робота над складовою структурою слова .
1. Закріплення поняття «склад» (частина слова) та формування вміння оперувати ним .

2. Удосконалення навички передачі ритмічного малюнку дво- та трискладових слів, які складаються з відкритих складів.

3. Навчання правильному поєднанню односкладових слів з одним оплеском, одним ударом, однією фішкою.

Вдосконалення фонематичних уявлень, розвитку навичок звукового

аналізу та синтезу.
1. Закріплення вміння розрізняти на слух слова з початковими наголошеними голосними [а],[у].

2. Формування вміння виділяти з ряду звуків голосні звуки: [о],[і],[е] початкові наголошені звуки [о],[і] у словах та розрізняти слова з початковими наголошеними звуками [а], [у], [о], [і] з ряду слів.

3. Удосконалення вміння здійснювати на слух аналіз та синтез злиття голосних звуків([оі], [іо], [ао], [оа], [уо], [оу], [іу], [уі], [ае], [еа], [ое], [ео], [уе], [еу]).

4. Закріплення понять звук, голосний звук та вміння оперувати цими поняттями.НАВЧАННЯ ЕЛЕМЕНТАМ ГРАМОТИ.

1. Впізнавання голосних [а], [о], [у], [е], [і], що звучать ізольовано, шляхом зіставлення їх з відповідними малюнками.

2. Впізнавання голосних [а], [о], [у], [е], [і] у словах. Навчання називанню слів з цими звуками. Розвиток вміння виділяти ці звуки в кінці та на початку слів.

РОЗВИТОК ЗВ'ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ ТА МОВЛЕННЄВОГО

СПІЛКУВАННЯ
1. Удосконалення діалогічного мовлення. Формування вміння задавати питання та відповідати на них реченнями з декількох слів. Формування та розвиток активної позиції дитини в діалозі.

2. Подальша робота над використанням виразних мовленнєвих засобів у грі та рольовій поведінці.

3. Удосконалення вміння повторювати за дорослим описову розповідь з 2-3 простих речень відповідно до лексичної теми, яка вивчається.

4. Формування навички переказу. Навчання переказу добре відомої казки з допомогою дорослого та з зоровою опорою.ІІ. ПІЗНАВАЛЬНИЙ РОЗВИТОК
Сенсорний розвиток

1. Удосконалення чуттєвого досвіду за рахунок засвоєння різних засобів обстеження предметів. Вдосконалення всіх видів сприймання .

2. Подальше засвоєння сенсорних еталонів (кольору, форми, розміру) на основі образної категоризації.

3. Подальший розвиток слухового сприймання у вправах на впізнавання та розрізняння голосів природи, побутових шумів, контрастного звучання декількох іграшок або предметів-замінників.

4. Розвиток зорового сприймання у вправах на впізнавання та розрізняння великих та малих предметів; предметів різних форм; предметів, пофарбованих в основні кольори. Формування вміння розрізняти кольори за яскравістю та правильно їх називати (світло-зелений, яскраво-червоний і т. ін.). Формування вміння підбирати групи предметів, які співпадають за заданою ознакою.

Розвиток психічних функцій


 1. Подальший розвиток слухової уваги під час сприймання тихих та

гучних, високих та низьких звуків.

 1. Подальший розвиток зорової уваги та пам'яті у роботі з парними та

розрізними картинками, кубиками та пазлами.

 1. Розвиток мислення у вправах на групування та класифікацію предметів

(зима, зимуючі птахи, продукти харчування, страви, посуд, транспорт, професії, рідне місто).

Ознайомлення з навколишнім

1. Узагальнення та розширення уявлень дитини про явища неживої природи взимку, про суттєві ознаки сезону.

2. Формування уявлень про різноманітність птахів, вміння називати характерні особливості їхнього зовнішнього вигляду.

3. Закріплення узагальнюючих понять продукти харчування , страви, посуд. 1. Розширення уявлень про новорічне свято. Формування доступних

розумінню дітей уявлень про свята (Новий рік, Різдво, Водохреща).

 1. Розширення знань про транспорт та професії людей на транспорті.

закріплення узагальнюючих понять: меблі, предмети побуту та вжитку. Формування уявлень про світ предметів, які необхідні людині, їхнє призначення; частини, з яких вони складаються; матеріали, з яких вони виготовлені. Виховання бережливого ставлення до речей.

 1. Привертання уваги до праці дорослих, її суспільного значення.

Формування уявлень про професії шофера, водія, продавця, будівельника, їхні трудові дії.

 1. Виховання любові до рідного міста ( назви вулиць, на яких живуть діти

та розташований дитячий садочок, назва головної вулиці району, найближчого парку і т. і.).


Ознайомлення з художньою літературою


 1. Продовження формування навички слухання літературних творів,

формування емоційного відгуку на них.

 1. Удосконалення навички правильного поводження з книгою.

 2. Удосконалення навички розглядання ілюстрацій та співвідношення їх

з текстом.

4. Удосконалення вміння розуміти запитання до літературного твору, відповідати на них, задавати питання за допомогою дорослого.

5. Формування навички переказу добре знайомої казки та невеликого оповідання з зоровою опорою та допомогою дорослого.

Розвиток просторових, часових та елементарних

математичних уявлень


 1. Удосконалення навичок рахунку у межах п'яти та вміння

відраховувати предмети від більшої кількості. Закріплення у мовленні кількісних та порядкових числівників.

 1. Удосконалення навички порівняння чисельності множин. Активізація

прислівників однаково, більше на , менше на.

3. Удосконалення вміння орієнтуватися у частинах доби та активізація у мовленні назв частин доби та прислівників учора, сьогодні, завтра.

4. Удосконалення навичок орієнтування у просторі та на площині та активізація прислівників зліва, справа, угорі, внизу, біля, поруч.

5. Формування навички порівняння предметів відразу за двома ознаками (довжиною та шириною, висотою та шириною).

6. Активізація порівняльних прикметників (вище, нижче, довше, коротше, ширше, вужче).

7. Удосконалення навички розрізняння геометричних форм та співвідношення форм предметів з геометричними фігурами. Навчання групуванню геометричних фігур за кольором, формою, розміром.

ТРЕТІЙ ПЕРІОД

( БЕРЕЗЕНЬ, КВІТЕНЬ, ТРАВЕНЬ )І. МОВЛЕННЄВИЙ РОЗВИТОК
РОЗВИТОК СЛОВНИКА
1. Подальше накопичення пасивного словникового запасу та активізація в мовленні іменників, дієслів, прикметників за всіма лексичними темами, які вивчаються («Весна. Ознаки весни. Первоцвіти», «Родина. Культура родинних стосунків. Мамине свято», «Видатні люди України», «Україна – рідний край», «Весняні зміни в житті птахів», «Сільськогосподарська праця навесні», «Космос. Повітря. Вітер», «Риби», «Тварини різних широт», «Правила дорожнього руху», «Комахи», «Літо. Трави») на базі сприймання та осмислення об'єктів оточуючої дійсності. Уточнення розуміння та поступове введення у активний словник назв предметів та об'єктів найближчого оточення.

2. Розвиток розуміння узагальнюючого значення слів та формування узагальнюючих понять (весна, первоцвіти, родина, Батьківщина, птахи, інвентар, космос, акваріумні риби, екзотичні тварини, правила дорожнього руху, комахи, літо, трави).

3. Закріплення правильного вживання усіх частин мовлення , введених у активний словник.

4. Закріплення поняття «слово» та вміння оперувати ним.
ФОРМУВАННЯ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ

ГРАМАТИЧНОЇ БУДОВИ МОВЛЕННЯ
1. Удосконалення навички вживання іменників чоловічого, жіночого роду в однині та множині у називному відмінку (первоцвіт – первоцвіти, людина – люди, українець – українці, птах – птахи, рибка - рибки ).

2. Подальше навчання розумінню питань непрямих відмінків та вживанню іменників однини у непрямих відмінках

3. Удосконалення навички вживання в мовленні простих прийменників (в, на, біля, під, по).

4. Удосконалення вміння утворювати та використовувати в мовленні іменники із зменшено-пестливими суфіксами.

5. Удосконалення вміння розрізняти та правильно вживати в мовленні дієслова чоловічого та жіночого роду в однині у минулому часі дійсного способу (сидів – сиділа, ходив – ходила, плавав – плавала).

6. Удосконалення вміння узгоджувати присвійні займенники та прикметники з іменниками (мій будинок, моя квартира, нова шафа, новий диван).

7. Формування вміння узгоджувати числівники (один, два, п'ять) з іменниками чоловічого та жіночого роду (один птах, два птахи, п'ять птахів; одна рибка, дві рибки, п'ять рибок).

8. Навчання розрізнянню та виділенню у словосполученнях назв ознак предметів за запитаннями який? яка? яке?

9. Навчання поширенню простих речень однорідними підметами, означеннями, присудками (Хлопчик та дівчинка п'ють сік. На гілках сидять маленькі веселі пташки. Катруся взяла лійку та полила квіти.)

10. Удосконалення вміння складати речення з декількох слів за картиною та демонстрацією дій, доповнювати речення словами, яких бракує (Мама дала Катрусі: - Мама дала Катрусі м'яч. Машині бракує…- Машині бракує колеса.).


  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка