Рішенням колегії відділу освіти Верхньодніпровської райдержадміністрації від 29. 12. 09р м. Верхньодніпровськ змістСторінка1/10
Дата конвертації08.03.2016
Розмір1.72 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Міністерство освіти і науки України
Верхньодніпровська районна державна адміністрація

П Л А Н

РОБОТИ ВІДДІЛУ ОСВІТИ

НА 2010 РІК

Затверджено

рішенням колегії

відділу освіти Верхньодніпровської

райдержадміністрації

від 29.12.09р.

м.Верхньодніпровськ

ЗМІСТ
1. Вступ.

1.1.Підсумки розвитку освіти району.

1.2.Пріоритетні напрямки діяльності відділу освіти.

2. Організаційна робота.

2.1.Організація та регламент роботи відділу освіти.

2.2.Діяльність ради РМК.

2.3.Науково-дослідницька експериментальна робота.

2.4.Видавнича діяльність.

2.5.Співпраця з іншими організаціями та установами.3. Інформаційно - аналітична робота з адміністративно-управлінським складом навчальних закладів.

3.1.Питання, що розглядатимуться на засіданнях колегій райдержадміністрації.

3.2.Питання, які виносяться на розгляд сесії районної ради.

3.3.Тематичні наради при начальнику.

3.4.Засідання колегії відділу освіти.

3.5.Наради керівників навчальних закладів.

3.6.Наради заступників директорів з навчально-виховної роботи.

3.7.Наради заступників директорів з виховної роботи.

3.8.Наради бібліотекарів.

3.9.Наради завідуючих дошкільних навчальних закладів, наради керівників методичних об’єднань ДНЗ.4.Школа менеджменту освіти.

4.1.Навчально-методична робота з педагогічними кадрами.

4.2.Засідання школи управлінського досвіду (секція керівників навчальних закладів).

4.3.Засідання школи управлінського досвіду (секція заступників директорів з навчально-виховної роботи).

4.4.Засідання школи управлінського досвіду (секція заступників директорів з виховної роботи).

4.5.Засідання школи управлінського досвіду (секція керівників дошкільних закладів).

4.6.Засідання секції молодих керівників та резерву керівних кадрів.

4.7.Засідання директорського клубу «Контакт».

4.8.Засідання школи технологічного досвіду ( додаток 1).

5. Методичний та психологічний супровід інноваційної та науково-дослідницької діяльності.

6.Методичний супровід функціонування соціально-психологічної та логопедичної служб.

6.1.Навчально-методична діяльність.

6.2.Інструктивно-методичні наради.

6.3.Робота районної творчої групи.

6.4.Випереджувальні семінари-практикуми.

7.Методичний супровід функціонування виховної системи.

7.1.Робота з педагогами-організаторами.


7.2.Засідання РМО класних керівників, засідання РМО педпрацівників ПНЗ.

7.3.План масових заходів з учнями.8.Освітній моніторинг діяльності суб’єктів навчально-виховного процесу.

8.1. Проведення моніторингових досліджень.

8.2. Державна атестація закладів освіти.

8.3. Тематичний контроль діяльності загальноосвітніх навчальних закладів.

8.4. План-графік контролю діяльності закладів освіти.

8.5. Графік перспективного контролю ЗНЗ та ДНЗ (додаток 2).

8.6. Перспективний план державної атестації закладів освіти (додаток 3).

9. Організація роботи з охорони дитинства, покращення умов навчання, виховання, соціального захисту дітей-сиріт, дітей, які залишились без батьківського піклування.

10.Управлінська діяльність по забезпеченню безпеки життєдіяльності в загальноосвітніх закладах.

11.Фінансово-господарська діяльність, зміцнення матеріально-технічної бази установ освіти.

12. Інформаційно-аналітична діяльність відділу освіти.

12.1 Перелік звітно - контрольної документації.

12.2 Статистична звітність.

12.3 Циклограма наказів відділу освіти.13. Нормативно – правова база діяльності відділу освіти.

І.В С Т У П

Сьогодні вітчизняна освіта зазнає суттєвих змін: змінюються пріоритети, структура і зміст освіти, вводяться нові стандарти, з’являються нові типи навчальних закладів. Реформи, які сьогодні відбуваються у нашому освітньому просторі, підпорядковані головній меті – підвищенню якості освіти.

Відділу освіти, педагогічним колективам у 2008/2009 навчальному році вдалося зробити суттєві кроки на шляху до підвищення якості освіти в районі.

Були розроблені комплексні заходи та визначені наступні пріоритети:

1.Оптимізація мережі загальноосвітніх навчальних закладів та дошкільних навчальних закладів для забезпечення доступності якісної освіти.

2.Збільшення охоплення дітей дошкільною освітою в сільській місцевості до 47%.

3.Створення здоров’язбережного середовища у кожному навчальному закладі. Поліпшення естетичних та санітарно-гігієнічних умов перебування учнів і вихованців у дошкільних, загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладах.

4.Виконання державних програм «Інформатизація загальноосвітніх навчальних закладів і комп’ютеризація сільських шкіл» та «Шкільний автобус».

5.Запровадження енергозберігаючих технологій, забезпечення належного водопостачання, встановлення сучасних опалювальних систем, модернізація технологічного обладнання їдалень навчальних закладів.

6.Забезпечення подальшого переходу основної школи на новий зміст і структуру навчання, організація допрофільного та профільного навчання.

7.Подальше запровадження системи зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень у формі тестування випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти.

З метою інноваційного розвитку освіти району, удосконалення механізму управління освітою та її фінансування відділом освіти була розроблена нова редакція комплексної програми розвитку освіти у Верхньодніпровському районі на 2009-2012 роки. Дана програма включає в себе районну програму «Шкільний автобус», програму інформатизації навчальних закладів, програму відпочинку та оздоровлення дітей на період до 2012 року.

Для збереження єдиного освітнього простору, гарантованого рівня підготовки випускників і водночас навчання кожної дитини у відповідності до її індивідуальних особливостей, здібностей і інтересів впроваджується навчальними закладами районна Концепція профільного навчання.

Продовжується робота відділу освіти щодо створення в районі системи моніторингових досліджень якості загальної середньої освіти.

Розпочато реалізацію інклюзивної моделі навчання дітей з особливими потребами в загальноосвітніх школах району.

У 2009 році вперше в районі проведено педагогічний ярмарок «Педагогічні здобутки освітян Верхньодніпровщини-2009», де 737 працівників навчальних закладів представили 762 творчі роботи.

Цим самим забезпечується надійний фундамент для модернізації системи освіти району.

Модернізація дошкільної освіти є складовою процесу оновлення освітньої системи.

Розвиток дошкільної освіти є одним із пріоритетів діяльності відділу освіти. На часі впровадження в практику цілісного підходу до розвитку особистості, формування життєздатної, гнучкої, свідомої, творчої людини. На це зорієнтована Базова програма розвитку дитини дошкільного віку "Я у Світі", за якою у 2009/2010 навчальному році поступово розпочнуть роботу дошкільні навчальні заклади.

На сьогодні в районі функціонує 16 дошкільних навчальних закладів ( місто -9, сільська місцевість -7), з 12 та 10,5 годинним режимом роботи , в них груп -47 (37 груп у місті,10 –у сільській місцевості). Планується відкрити один ДНЗ у с. Малоолександрівка (сільський голова Сокіл), відкрито дві дошкільні групи у Верховцевському ДНЗ (зав.Вініченко В.В.), Верхньодніпровському ДНЗ №4 (зав.Полтавець Н.А.). При цьому суспільним дошкільним вихованням охоплено 1178 дітей (місто- 982 дит., сільська
місцевість 195 дит.), що становить 46% від загальної кількості дітей дошкільного віку(проти 44% у минулому році). Збільшення показника охоплення дітей відбулося завдяки запровадженню різних форм залучення малюків до здобуття дошкільної освіти. Так, користуються попитом у батьків групи короткотривалого перебування дітей. На території п’яти селищних рад (Ганнівська, Бородаївська, Дмитрівська, Малоолександрівська, Зарічанська), у яких немає дошкільних навчальних закладів, силами працівників системи дошкільної освіти організовано соціально-педагогічний патронат сім’ї. Натепер соціально-педагогічним патронатом охоплено 560 дітей. У порівнянні з минулим роком кількість таких дітей збільшилася на 50. Позитивний досвід такої діяльності мають Пушкарівська, Водянська, Верховцевська, Боровківська сільські територіальні громади. Відділом освіти у співпраці з головами територіальних громад організовано підвіз дітей дошкільного віку шкільними автобусами до ясла-садків. Завдяки цьому, порівняно з минулим навчальним роком, зріз відсоток охоплення дошкільною освітою 5-річних дітей, який становить 93% (2007р.-86,9%). Також організовано роботу 20 груп з підготовки дітей до шкільного навчання при загальноосвітніх навчальних закладах. Такі групи відвідують понад 250 дітей. Проблемою залишається в районі відкриття груп компенсуючого та санаторного типу для дітей, що потребують корекції фізичного або розумового розвиту.

Для розв’язання поставлених завдань у дошкільних навчальних закладах функціонують групи творчо-розвивального характеру. Серед них найпоширенішими є логіко-математичні, естетичні, гуманітарні, фізкультурно-оздоровчі та інші (Верхньодніпровські ДНЗ №3,7,8, Дніпровський ДНЗ №2, Верховцевський ДНЗ).

У дошкільних навчальних закладах створені умови для виховання дітей. Забезпечено доступність та безоплатність здобуття дошкільної освіти. Від сплати за харчування звільняються батьки, у сім’ях яких сукупний доход на кожного члена не перевищує прожиткового мінімуму. Вартість харчування дітей в день становить від 6,70грн. до 10 грн.

В останні два роки відмічається зростання якісного показника кадрового забезпечення дошкільних навчальних закладів. На сьогодні освітній процес здійснюють 111 педагогічних працівників, з них закінчили вищі навчальні заклади І-ІІ рівнів акредитації 32 (29 %), ІІІ-ІV рівнів акредитації 79(71%), 4 педагога навчаються у вищих навчальних закладах. У порівнянні з 2007 роком, відсоток працівників, які закінчили вищі навчальні заклади ІІІ-ІV рівнів акредитації, зріс на 1,7.Загальна середня освіта

1. Оптимізація мережі загальноосвітніх навчальних закладів - вихідна умова рівного доступу до якісної освіти
На сучасному етапі розвитку суспільства особливе значення в його розбудові має загальна середня освіта. Її модернізація є найбільш системною і масштабною.

В 2008-2009н.р. освітню галузь району складали : • середні загальноосвітні школи – 18, НСЗШ - 1

 • вечірня змінна середня загальноосвітня школа – 1
 • заклади позашкільної освіти - 4

 • дошкільні навчальні заклади – 16

 • ПТНЗ №80 -1

 • спеціальний навчально-реабілітаційний центр -1

 • аграрний коледж – 1

На території району були створені умови для рівного доступу до якісної освіти кожного учня різними формами навчання, а саме : • очна – 4949 учнів;

 • вечірня –75учнів;

 • екстернат на – 19 учнів;

 • індивідуална – 56 учнів.

 • Для задоволення освітніх потреб дітей із порушеннями психофізичного розвитку у 2008/2009 навчальному році у складі Андріївської неповної загальноосвітньої школи функціонував спеціальний клас, де, маючи можливість проживати в сім’ї, здобували освіту п’ятеро дітей.

В 2009-2010 н.р. загальна кількість учнів загальноосвітніх навчальних закладів буде нараховувати - 4853 учні, що на 96 учнів менше проти минулого року. Загальна кількість класів – 268, середня наповнюваність по місту - 22учні, по району-16,5. До 1-х класів зараховано - 465 учнів, до 10-х класів – 277 учнів..

Незважаючи на збільшення народжуваності (у 2008 році народилося на 38 тисяч немовлят в Україні більше, ніж у 2007 році) учнівський контингент у зв’язку з низькою народжуваністю у попередні роки продовжує зменшуватися. Продовжує зменшуватися і середня наповнюваність класів. Так, за останні два роки у сільській місцевості з 14,2 до 13,2 осіб по Україні та з12,3 до 11 учнів по району.

Ці фактори призводять до зменшення середньої наповнюваності денних загальноосвітніх навчальних закладів району із 501 учня до 408 (на 39,3 відсотка). У сільській місцевості цей показник становить відповідно 148 та 111 учнів (зменшення на 25%). Відповідно зростає їх утримання. Можливості подальшого удосконалення та оптимізації мережі закладені в збільшені наповнюваності класів в школах, де середня наповненість складає 7-10 учнів, а витрати на одного учня становлять за півріччя в Першотравенській СЗШ (7279грн.), Любомирівській (4995грн.),Андріївській (4926грн.), Правобережненській (4815 грн.),що значно більше середнього районного показника-2752грн.

Оптимізація освітньої мережі має забезпечити підвищення якості освіти, економічну ефективність функціонування навчальних закладів, поліпшення доступу до якісної освіти, приведення освітньої мережі у відповідність до потреб і особливостей району, урізноманітнення освітніх послуг, що надаються навчальними закладами у зв’язку із впровадженням профільності в старшій школі.

Відділ освіти протягом року планує вивчити питання щодо створення та організації діяльності освітніх округів у контексті впровадження профільного навчання на 2009-2012 роки. На даний період в межах
Програми «Створення моделі районного освітнього округу» в сільській місцевості на період 2003-2012 рр.» успішно продовжують свою діяльність три соціально педагогічні комплекси ( Боровківська СЗШ, Дніпровокам’янська СЗШ, Ганнівська СЗШ), що сприяє підвищенню рівня співпраці органів місцевого самоврядування та навчальних закладів і позитивно впливає на ріст якості навчально-виховного процесу.

Оптимізація мережі шкіл у сільській місцевості вимагає організації підвезення учнів до місць навчання і додому, оскільки понад 12 відсотків учнів проживають за межею пішохідної доступності. Вирішенню цієї проблеми сприяє реалізація Державної програми "Шкільний автобус". Для здійснення перевезень організовано 22 маршрути з 47 населених пунктів. Перевозиться 661 учень, що складає 13% від загальної кількості учнів та 100% від потреби. Підвозяться також 57 вчителів, це 100% від потреби. Ці показники підтримуються на рівні 2008 року. Для виконання даної послуги задіяно 13 транспортних одиниць, з них 11-власних відділу освіти та 2 орендованих. Всі автобуси за літній період відремонтовано, пройшли технічне обслуговування, приведено в належний порядок.


2. Профільне навчання – шлях до диференціації навчального процесу в старшій школі.

Одним із головних чинників переходу школи до 12-річного терміну здобуття повної загальної середньої освіти є перехід старшої школи до профільного навчання. У 2010 р. заплановано здійснити організований перехід старшої школи загальноосвітніх навчальних закладів на профільне навчання. Методистами методичного кабінету відділу освіти завершено роботу над програмно-цільовим проектом «Профільна старша школа». Проведені теоретичні семінари для керівного складу шкіл, психологів з питання « Психологічний супровід допрофільного та профільного навчання учнів», «Організація профільності : проблеми та здобутки». Як результат, зростання кількості учнів профільних класів: 2007/08 – 39,6%, 2008/09 – 58,5%, у 2009/10 н.р. – 83%. У 8 школах району створені класи природничо-математичного профілю, у 4 –філологічного профілю та в 1 навчальному закладі – класи суспільно-гуманітарного профілю та спортивного профілю. Найбільший відсоток охоплення учнів профільним навчанням у Верхньодніпровській СЗШ №5, Верхньодніпровській СЗШ №3, Верховцевській СЗШ №1, поглибленим вивченням іноземних мов у Верхньодніпровській СЗШ №1.

Ще одним кроком на шляху реформування освіти в районі є її інформатизація.

* Забезпечення сучасною комп’ютерною технікою на початок 2010 року становить:

334 – кількість комп’ютерів у загальноосвітніх навчальних закладах;

304 – кількість комп’ютерів у складі НКК.(діаграма)

У 2008-2009 н. р. кількість учнів на 1 комп’ютер зменшилась з 33 (2006-2007 н. р.) до 16.(По Україні – 35учнів, по області -23 ).

Показник підключення ЗНЗ до Інтернету становить 90% (по Україні та області -85% у місті, 54% у сільській місцевості).

Кількість педагогічних працівників, які пройшли навчання основам інформатики – 334 (50%) ( на 5% більше проти минулого року, але на 24% менше обласного показника). Існуючий рівень комп’ютерної грамотності керівного складу шкіл та педагогічних працівників району ще не в повній мірі відповідає сучасним вимогам. Тільки 40 керівників(директорів та заступників) з 61 (66%) та 289 вчителів (65%) володіють комп’ютером. Вищий рівень комп’ютерної грамотності у вчителів фізики (90%), іноземної мови (88%), математики (76%).

У 2008-2009 н.р. 13 предметів викладалися з комп’ютерною підтримкою, школи забезпечені 365 програмними засобами із 13 предметів. Використання цих засобів розраховано на різні вікові категорії дітей. Тому нагальною потребою стає оволодіння ІКТ не тільки випускниками шкіл, а й учнями 5-9 класів. З кожним роком зростає кількість годин у робочих навчальних планах таких шкіл як Верхньодніпровська СЗШ №2,3,5, Дніпровська СЗБШ, Любомирівська СЗШ, Водянська СЗШ.Робота з обдарованими дітьми.

Одним із пріоритетних напрямів реалізації Державної цільової програми роботи з обдарованою молоддю є проведення загальнонаціональних олімпіад, конкурсів, конкурсів-захистів, турнірів і фестивалів та забезпечення участі обдарованої молоді в міжнародних інтелектуальних і творчих змаганнях.

В районі щороку близько 3,7 тисячі школярів ( 70% від загальної кількості учнів) залучаються до участі у І етапі Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін.

Самобутні таланти, нестандартні підходи до розв’язання творчих завдань і вміння застосовувати набуті знання продемонстрували 638 учнів, що становить 19% від загальної кількості учнів 5-11 кл. району ( у 2008 році – 18%) в ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад. 51 учень (у 2007-46 учнів) брали участь у обласних олімпіадах, з них 9 нагороджені дипломами II-III ст..

Зростає зацікавленість учнів району до Малої академії наук України, яка сприяє залученню обдарованої, талановитої молоді до наукової, дослідницької та експериментальної роботи.

Найбільш масовим заходом, який щорічно проводить МАН, є Всеукраїнський конкурс-захист науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії. Впродовж останніх 3-х років учні Ганнівської СЗШ ( директор Криворотенко О.Г., вчитель – Палій Вікторія Миколаївна) є переможцями обласного етапу Всеукраїнського конкурсу – захисту науково – дослідницьких робіт учнів – членів факультету філології та мистецтвознавства. У 2007 році Палій Юлія, у 2008 Похваліт Олена, у 2009 році – Чупілко Анастасія стали дипломантками даного конкурсу.

Задоволення освітніх потреб учнів та їх розвиток реалізується через співпрацю 8 шкіл району з сервісно – освітнім центром «Інтершкола». Другий рік поспіль Повх Алла, учениця Любомирівської СЗШ (вчитель Бець Н.І.) є переможцем обласного етапу Всеукраїнського конкурсу – захисту творчих робіт учнів, а у 2009 році стала дипломанткою четвертого етапу.

З метою сприяння утвердження державного статусу української мови, виховання пошани до культури і традицій українського народу у День української писемності учні шкіл взяли участь у міжнародному конкурсі ім.П.Яцика. Дві учениці Верхньодніпровської СЗШ №5, Семенченко Юлія


(5кл.) та Щетина Аліна (11кл.) ( вчитель Снітко Людмила Сергіївна) гідно захищали честь району в обласному турі.

Традиційними стали заходи щодо вшанування творчо обдарованих дітей району. Фестиваль «Перлини Верхньодніпровщини», свято «Травневий зорепад», конкурс «Учень року» підводять підсумки спільній творчій праці педагогів і дітей. Відділ освіти продовжує здійснювати діяльність щодо стимулювання обдарованої молоді та її наставників, а саме: нагородження грошовими нагородами. У 2009 році 79 творчих дітей району отримали нагороду в сумі 3500 грн.(2008 рік -3405грн.).Другий рік поспіль переможець в номінації «Учень року району» нагороджується Подякою голови Верхньодніпровської РДА. Крім того, з ініціативи відділу освіти та мерії міста Верхньодніпровська, у 2009 році започаткована нагорода « Найкращий учень – випускник міста». Ними стали в цьому році – учениця 9 класу Дніпровської школи Бутовська Олена та випускник Верхньодніпровської СЗШ №5 Коваленко Дмитро. На нагородження наставників обдарованих дітей використано 3000 грн.( 2008 рік-2240грн.). В цілому премійовано 30 вчителів та керівників гуртків. Серед них педагоги, учні яких мають найвагоміші досягнення: Ляшенко Андрій Хомич, вчитель хімії Дніпровської СЗБШ, Беспалько Наталія Вікторівна, вчитель української мови та літератури Ново миколаївської СЗШ №1, Балуєва Ніна Андріївна, вчитель правознавства Дніпровської СЗБШ, Цимбал Ельза Станіславівна, вчитель біології Дніпровської СЗБШ, Голтвянський Олег Григорович, вчитель географії Верхньодніпровської СЗШ№2, Пономар Тетяна Євгенівна, вчитель російської мови та літератури Верхньодніпровської СЗШ№2.Навчально-виховний процес як засіб духовного відродження нації.

Перед освітою стоїть завдання - виховувати громадян, які люблять свій народ, свою Батьківщину - УКРАЇНУ, готові самовіддано захищати і розбудовувати її як суверенну, незалежну, демократичну державу. Тому виховна робота в навчальних закладах району базується на традиціях і звичаях українського народу, вивченні його історичної та культурної спадщини, формуванні у підростаючого покоління високої патріотичної свідомості, готовності до виконання громадянських і конституційних обов'язків, поваги до державних символів України. В кожній школі району створюється система відвідування організованими групами учнівської молоді визначних краєзнавчих, географічних, етнографічних та історичних об’єктів і використання в навчально-виховному процесі комплексних навчально-тематичних екскурсій "Моя країна – Україна". Найкраще поставлена ця робота у Верхньодніпровському ПДЮТ, Новомиколаївській СЗШ №1, Верхівцевській СЗШ №1. Доволі широка тематична палітра різноманітних виховних форм у позакласній роботі шкіл району дає можливість кожному підлітку розкрити свої обдарування та стати переможцями обласних та Всеукраїнських етапів конкурсів образотворчого мистецтва, літературної творчості, кіномистецтва, юних натуралістів, дружин юних пожежників, радіо конструювання, змагань з туризму. На належному рівні організована позакласна робота у Дніпровській СЗБШ, Новомиколаївській СЗШ №1,Верхівцевській СЗШ №1,Любомирівській СЗШ, Пушкарівскій СЗШ ( директори Ляшенко А.Х., Скворцова Л.В., Воронцова Л.Ф., Бець Н.І.,Забігай В.В.).

У всіх навчальних закладах району діють органи учнівського самоврядування, дитячо-молодіжні громадські організації, розвиваючи громадську активність учнів та виховуючи їх лідерські якості. Районний банк даних членства у цих організаціях складає на даний час 4327 школярів.

Активно працюють педагогічні колективи з питання право виховної роботи. Банк даних навчальних закладів району складає 117 підлітків, схильних до правопорушень. Статистика свідчить про зменшення кількості школярів, учасників злочинних дій.. Постійного педагогічного впливу потребують 56 неблагополучних сімей ,у яких виховується 103 дитини, які знаходяться в зоні ризику. Виважено та серйозно слід підходити до питань профілактики негативних звичок, активніше впроваджувати в практику роботи шкіл превентивні програми «Рівний-рівному», «Школа і партнери» .

Пом’якшити соціальні наслідки негативних явищ, гармонізувати життя дитини і тим самим забезпечити стабільний розвиток суспільства покликана система освіти з її потужним виховним потенціалом. Питань, що потребують уваги та вирішення багато. Але ключовими завданнями, навколо яких буде зосереджена увага у 2009-2010 навчальному році, буде формування у дітей загальнолюдських цінностей, пропаганда здорового способу життя, профілактика негативних явищ в учнівському середовищі, дієва робота органів учнівського самоврядування.

Позашкільна освіта, як дієвий засіб виховання.

Позашкільна освіта є важливою складовою виховання, навчання і розвитку особистості дитини.

У 2009/2010 навчальному році мережа 4 позашкільних навчальних закладів району складає 58 гуртків, де у 126 групах за шістьма напрямками здобували додаткові знання 1833 дитини, що становило 37 відсотків від загальної кількості учнів шкіл.

За підсумками районних, обласних, всеукраїнських та міжнародних конкурсів, фестивалів, оглядів, спортивних заходів вихованці Верхньодніпровського ПДЮТ, Дніпровського КЮТ, Верховцевського БДЮ здобули звання лауреатів, дипломантів та стали призерами:

- Міжнародного фестивалю в Міжнародному дитячому центрі Артек «Наша земля – Україна» (вихованці народного ансамблю «Український сувенір» Верхньодніпровського ПДЮТ під керівництвом подружжя Короткових та Гудімової Віри Вілівни)

- Всеукраїнського конкурсу «Світ очима молоді» ( вихованці авіамодельного гуртка Дніпровського КЮТ, керівник Твєрітін Микола Лаврентійович);

- Всеукраїнських фестивалів дитячого кіно та телебачення «Веселка» та «Кришталеві джерела» (вихованці дитячої телестудії «Ракурс» Верхньодніпровського ПДЮТ під керівництвом Солдатенко Галини Миколаївни);

- гурт «Магніт» (керівник Пасько Віктор Миколайович) Верхньодніпровського ПДЮТ отримав звання лауреата обласного конкурсу патріотичної пісні «Світло вічного вогню»;


- 7 вихованців гуртка «Петриківський розпис» Верхньодніпровського ПДЮТ (керівник Ткач Інна Юріївна) стали переможцями обласного туру конкурсу «Знай і люби свій край»;

- гурток пішохідного туризму (керівник Прядко Олександр Георгієвич) є переможцем відкритої першості «Висота» та «Орлан».

На розвиток інтересу дитини до вивчення і збереження природи, екології рідного краю спрямовано діяльність Верхньодніпровського районного еколого–натуралістичного центру, який є координаційним та методичним осередком безперервної екологічної освіти серед навчальних закладів району. Про високу якість природоохоронної роботи, активне вирішення та усвідомлення школярами екологічних проблем дбають колективи Новомиколаївської №1, Любомирівської, Верховцевських №1,2, Водянської, Мишуринрізької, Першотравенської, Пушкарівської (директори Скворцова Л.В., Бець Н.І., Воронцова Л.В., Порошина Л.В., Пугач Т.О.. Шиба О.А., Піцик І.А.. Забігай В.В.) та інших навчальних закладів району.

Заклади займаються вирішенням проблем соціального захисту дітей, збереженням їх здоров’я. Всі діти пільгових категорій (за їх бажанням) забезпечуються додатковою освітою в гуртках позашкільних навчальних закладів. Організовують заклади і роботу з підлітками девіантної поведінки. Педагоги - наставники проводять з ними індивідуальну профілактичну та корекційну роботу.

В системі роботи ПНЗ – оздоровлення вихованців влітку. Особливо активно проходив цей вид діяльності у Верхньодніпровському ПДЮТ : діти відпочивали на Азовському та Чорному морях. Протягом червня вихованці ПНЗ та учні шкіл мали можливість відвідувати гуртки одного дня, всебічно задовольняючи свої потреби у відпочинку та розвитку. Всі загальноосвітні заклади району могли замовити екскурсію чи похід для школярів під керівництвом інструктора по туризму Прядка О.Г.

Створення здоров’язбережного освітнього середовища – пріоритетне завдання школи.

У цьому контексті завданням сучасної школи є: • використання здоров’язбережних технологій навчання;

 • дотримання режиму рухової активності, поєднання рухового і статичного навантаження;

 • організація збалансованого харчування.

Досягненням у навчанні дітей бути здоровими є запровадження окремого предмета “Основи здоров’я” в усіх навчальних закладах району.

Основною його метою є формування в учнів свідомого ставлення до свого життя і здоров’я, оволодіння основами здорового способу життя, життєвими навичками безпечної для здоров’я поведінки.

У 2009/2010 навчальному році у 9-му класі завершується вивчення цього навчального предмета, і тому актуальним є узагальнення та систематизація набутих учнями знань та умінь щодо ведення здорового способу життя.

Робота з формування в учнів навичок здорового способу життя у загальноосвітніх навчальних закладах району представлена різними формами. Користуються попитом факультативи “Школа проти СНІД”; “Я – моє здоров’я – моє життя”, “Сприяння просвітницькій роботі “рівний – рівному” серед молоді України щодо здорового способу життя” . Найбільш

ефективно профілактична робота здійснюється у Верхньодніпровській СЗШ №2,5,1, Дніпровській СЗБШ, Дніпровокамянській СЗШ, Ганнівській СЗШ.

Відділ освіти та РМК великого значення надають реалізації здоров’язберігаючим технологіям у навчально – виховному процесі. Підтвердженням є висока оцінка обласного журі презентаційних матеріалів сучасної моделі навчального закладу- Школи культури здоров’я , представлених на обласний конкурс – захист. Гідно представили роботу педагогічні колективи Дніпровської СЗБШ, Верхньодніпровської СЗШ№2. Ганнівської СЗШ, Верхньодніпровський ДНЗ№8, за що відзначені нагородами.

У сучасній шкільній освіті предметом, що підвищує рівень здоров’я школярів, є фізична культура. Нова навчальна програма, що впроваджується з цього року, характеризується варіативністю видів навчальної діяльності. Уперше реально, а не декларативно передбачається опанування навчального матеріалу відповідно до вікових та статевих особливостей учнів, їхніх інтересів, матеріально-технічної оснащеності навчального процесу (спортивний зал, спортивні пришкільні майданчики, стадіон, басейн тощо), кадрового забезпечення.

Педагогічна та учнівська громадськість району підтримала запровадження Міністерством освіти і науки України вперше у цьому навчальному році державної підсумкової атестації з фізичної культури. Вона має на меті виявити рівень фізичної підготовки випускників, перевірити знання випускників з фізкультурно-спортивної діяльності та вміння використовувати їх для збереження та поліпшення свого здоров’я. 43 учні (11%) обрали ДПА з фізичного виховання. Особлива увага при цьому зверталася адміністрацією шкіл (Верхньодніпровських СЗШ №2,5,Дніпровської СЗБШ, Новомиколаївської СЗШ №2) на дотримання правил безпеки під час проведення випробувань та забезпечення медичного контролю за проходженням іспиту. В районі успішно виконується комплексна регіональна програма «Фізичне виховання –здоров’я нації». Одним із важливих кроків у цьому напрямі – проведення спартакіади. Спартакіаду учнів загальноосвітніх шкіл було проведено з семи видів спорту, де взяли участь учні 14-ти з 20 шкільних колективів району. Кращих результатів досягли спортивні колективи Верхівцевської СЗШ №1, Дніпровської СЗБШ та Верхньодніпровської СЗШ №2, відповідно І,ІІ,ІІІ місця в районній спартакіаді учнів.Важливу роль у практичній реалізації оздоровчих завдань відіграють дитячо-юнацькі спортивні школи, які є важливою складовою системи позашкільної освіти в державі. В районній ДЮСШ працює 7 тренерів-викладачів із 4 видів спорту та займаються в 31 групі 556 учнів.

ДЮСШ взяла участь у всіх змаганнях на першість області серед учнів спортивних шкіл. На високому рівні проведені першість України з кікбоксингу та Всеукраїнський турнір, присвячений пам’яті нашого земляка, двічі Героя Соціалістичної праці В.В. Щербицького. Проведено також традиційні турніри з футболу пам’яті Г.В.Черево та з баскетболу пам’яті А.Г.Пухальської.

З метою соціального захисту та зміцнення здоров’я учнів відділом освіти здійснюється відповідна робота щодо організації харчування дітей. Законом України "Про дитяче харчування" передбачено, що держава гарантує дитині право на охорону здоров'я та сприяє створенню безпечних умов для життя і здорового розвитку, а також раціонального харчування. Планується харчувати 3760 учнів, що становить 76% від загальної кількості дітей, з них в межах 1739 учнів 1-4 класів. Для цих учнів з 1 вересня підвищена вартість безкоштовного харчування з 1,5 до 2 грн. Виділено кошти на безкоштовне харчування дітей-сиріт на 3,5 грн. в день.

На жаль, не всі школи мають усі необхідні умови для організації гарячого харчування. По-перше, і саме головне, забезпечення шкільних харчоблоків проточною водою питної якості та посудом якого необхідно за мінімальними розрахунками для всіх шкіл району 3.000 комплектів на загальну суму-24,000грн.

Продовжується робота щодо виконання Державної програми відпочинку та оздоровлення дітей. Оздоровлено в оздоровчих таборах з денним перебуванням на базі загальноосвітніх шкіл 1100 дітей, на загальну суму 28970грн.( вартість 1 д/дня- 2.17грн.), та оздоровлено 20 дітей із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування на суму 4556грн) (вартість 1 д/дня -20 грн).

На оздоровлення 60 дітей у м.Генічеськ (через оздоровчий центр «Дніпро») використано 136,800грн., що на 42800грн. більше у порівнянні з 2008роком.


Якісна підготовка вчителя – запорука якості школи.

Духовне становлення людини, виховання особистості – головна соціальна функція і призначення педагога. Нині навчально-виховний процес у школах району забезпечують 450 вчителів, 12 педагогів-організаторів, 12 бібліотекарів, 10 вихователів груп продовженого дня, 5 соціальних педагогів, 6 практичних психологів. Освітній рівень педагогічних працівників загальноосвітніх шкіл зріс порівняно з 2006 роком на 2,9% і становить у поточному році 90% педагогів з повною вищою освітою. Щороку зростає професійна компетентність, майстерність вчителів , їх кваліфікаційний рівень, що тісно пов’язано з атестацією. У школах працює 258 чоловік з кваліфікаційною категорією «Спеціаліст вищої категорії», 89 – першої, 33- другої категорії, 25 – спеціаліст, без категорії -45 чоловік.

Щороку зростає кількість вчителів зі стажем роботи 20 і більше років (2006 р. -276 чол., 2007 р. – 283 чол., 2008 р.-285 чол.) та зменшується кількість молодих фахівців зі стажем роботи до 3-х років (2006 р.-19 чол.,2007 р.-12чол.,2008 р.-10чол.). Збільшується кількість вчителів пенсіонерів (2006р. -63 чол., 2007р.- 75 чол., 2008р.- 74чол.).

Актуальною проблемою залишається процес залучення молодих фахівців до роботи в навчальному закладі.

У 2009-2010 навчальному році районному методичному кабінету необхідно вжити послідовних заходів щодо забезпечення системного підвищення кваліфікації педагогічних працівників з питань:

- впровадження інноваційних технологій навчання;

- нових підходів до оцінювання навчальних досягнень школярів;

- особливостей викладання профільних предметів, курсів за вибором, факультативів;

- удосконалення змістового наповнення підготовки педагогічних, методичних та керівних кадрів у контексті реалізації завдань, визначених Концепцією профільного навчання.

У 2009/2010 навчальному році відділу освіти, керівникам навчальних закладів слід спрямувати зусилля на:


 • оптимізацію мережі навчальних закладів із урахуванням демографічних, економічних і соціальних перспектив розвитку району, вимог сьогодення та потреб суспільства; створення та розгалуження мережі освітніх округів; забезпечення підготовки переходу на профільне навчання;

 • створення здоров’язбережного середовища у кожному навчальному закладі, формування навичок здорового способу життя у школярів; свідомої потреби в руховій активності, систематичних занять фізичною культурою та спортом;

 • виокремлення як одного з найголовніших напрямів виховної роботи патріотичного виховання, яке є стратегічним за своїм значенням завданням, з повсякденним вихованням поваги до Конституції держави, законодавства, державних символів — Герба, Прапора, Гімну;

 • виховання поваги та любові до державної мови. Знання української мови та послуговування нею повинно стати пріоритетним в організації навчально-виховної роботи у загальноосвітньому навчальному закладі;

 • поліпшення якості освіти Упровадження в практику роботи дошкільних навчальних закладах базової програми розвитку дитини “Я у Світі”. Забезпечення диференціації навчання в загальноосвітніх навчальних закладах шляхом проведення якісної допрофільної освіти, підготовки дітей до свідомого обрання профілю подальшого навчання;запровадження компетентісного підходу до організації навчального процесу.  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка