Рішенням колегії відділу освіти Верхньодніпровської райдержадміністрації від 29. 12. 09р м. Верхньодніпровськ змістСторінка8/10
Дата конвертації08.03.2016
Розмір1.72 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

ВІДДІЛУ ОСВІТИ.


Конституція України.

Закони України « Про освіту»

«Про загальну середню освіту»

«Про державну службу»

«Про дошкільну освіту»

«Про позашкільну освіту»

«Про молодіжні та дитячі громадські організації»

«Про об’єднання громадян»

«Про свободу совісті та релігійних організацій»

«Про фізичну культуру і спорт»

«Про державну допомогу сім’ям з дітьми»

«Про оздоровлення та відпочинок дітей»

«Про звернення громадян»

«Про державну службу»

«Про внесення змін і доповнень до Кодексу про шлюб і сім’ю України»

«Про охорону дитинства»

«Про попередження насильства в сім’ї»

«Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів , їх шкідливого впливу на здоров’я населення»Кодекс законівУкраїни про працю


Закони України «Про охорону праці»

«Про пожежну безпеку»

«Про охорону здоров’я»

«Про дорожній рух»

«Про ліцензування певних видів господарської діяльності»

«Про професійну технічну освіту»«Про підприємництво»

Конвенція про права дитини та декларація прав дитини


УКАЗИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

 • від 17.10.1997р. № 1153/97 « Про затвердження заходів щодо державної підтримки дітей-сиріт і дітей, які залишились без піклування батьків»;

 • від 17.03.1998 р. № 197/98 « Про деякі заходи щодо державної підтримки сімей з неповнолітніми дітьми працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов’язків»;

 • від 06.10.1999р. № 1284/99 « Про першочергові заходи щодо реалізації державної молодіжної політики та підтримки молодіжних громадських організацій»;

 • від 24.04.2000р. № 612/2000 « Про додаткові заходи щодо державної підтримки обдарованої молоді»;

 • доручення Президента України від 14.04.2000р. № 1-14/415 "Щодо поліпшення забезпечення дітей повноцінним харчуванням, виробами дитячого асортименту, підтримки вітчизняного виробництва зазначених товарів".

 • від 15.03.2002р. № 258/2002 « Про невідкладні додаткові заходи щодо зміцнення моральності у суспільстві та утвердження здорового способу життя»;

 • від 04.06.2005 р. №1013 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні»;

 • від 20.03.2008р. №44/2008 «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні»

ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ


 • від 05.04.1994 р.№ 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, які залишились без піклування батьків» із змінами та доповненнями;

 • від 05.04.1994р. № 228 « Положення про порядок створення, реорганізації і ліквідації навчально-виховних закладів» ( затверджено Постановою Кабінету Міністрів України).

 • від 31.08.1996р. № 1031 «Про встановлення плати за користування підручниками в загальноосвітніх школах»;

 • від 08.03.1997 р. № 998 « Про затвердження комплексних заходів щодо всебічного розвитку і функціонування української мови»;

 • від 08.03.1997 р. № 998 « Про затвердження комплексних заходів щодо всебічного розвитку і функціонування української мови»;

 • від 20.06.1999р. № 1305 «Про розвиток сільської загальноосвітньої школи»;

 • від 29.06.1999р. № 1159 «Про підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості»;

 • від 31.01.2001р. № 78 «Про реалізацію положень частини першої ст.57 Закону України «Про загальну середню освіту»; ч.11 ст.18, ч.1 ст.22 Закону України « Про позашкільну освіту»;

 • від 16.11.2000р. № 1717 «Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання»;

 • від 27.05.2000р. № 844 « Про затвердження порядку надання молодим громадянам пільгових довгострокових кредитів для здобуття освіти у вищих навчальних закладах за різними формами навчання, незалежно від форм власності»;

 • від 12.04.2000р. № 646 « Про затвердження інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку»;

 • від 06.05.2001 №433 «Про затвердження переліку типів навчальних закладів і Положення про позашкільний навчальний закладах»

 • від 28.03.2002 № 378 «Програма розвитку позашкільних навчальних закладів на 2002-2008»;

 • від 22.11.2004р. № 1591 „Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах”

 • від 02.10.2003р. № 1546 „Про затвердження державної програми розвитку і функціонування української мови на 2004-2012р.р.”

 • від 29.08.2003р. № 1380 „Про ліцензування освітніх послуг”

 • від 25.08.2004р. №1095 "Деякі питання запровадження зовнішнього оцінювання та моніторингу якості освіти"(із змінами);

 • від 31.12.2005р. №1312 "Про невідкладні заходи щодо запровадження ЗНО та моніторингу якості освіти".

НАКАЗИ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


 • від 05.05.1994 р., № 228 «Про порядок створення, реорганізації і ліквідації навчально-виховних закладів»;

 • від 12.02.1996р., № 200 «Про ліцензування , атестацію та акредитацію закладів освіти»;

 • від 05.05.1997 р., № 421 «Положення про розслідування та облік нещасних випадків невиробничого характеру»;

 • від 07.09.2000р., №439 «Про затвердження рекомендацій щодо порядку використання державної символіки у навчальних закладах України"

 • від 08.11.2000р., № 1658 «Про затвердження Порядку формування, ведення і користування відомостями ліцензійного реєстру на подання їх до єдиного ліцензійного реєстру»;

 • від 20.11.2000р. «Про запровадження ліцензії єдиного зразка для певних видів господарської діяльності»;

 • від 14.11.2000р., № 1698 «Про затвердження переліку органів ліцензування»;

 • від 2000р., №22 «Про затвердження Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти»

 • від 18.02.2008 р., №94 "Про затвердження положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти»";

 • від 17.03.2008 р. №186 «Про внесення змін до Положення про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні»;

 • від 17.03.2008 р.№187 «Про внесення змін до Положення про похвальний лист «За високі досягнення у навчанні» та похвальну грамоту «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів»;

 • від 2000р., №22 «Про затвердження Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти» та доповнення до Положення (2006 рік)

 • від 12.07.2001, №510 «Про затвердження Порядку видачі випускникам позашкільних навчальних закладів свідоцтв про позашкільну освіту»

 • від 05.02.2001, №45 «Про затвердження Положення про піклувальну раду ЗНЗ»

 • від 27.03.2001, №159 «Про затвердження Примірного положення про раду ЗНЗ»

 • від 14.04.2008р., №319 "Про затвердження Інструкції про переведення та випуск учнів (вихованців) навчальних закладів системи загальної середньої освіти »;

 • від 06.02.2008р., №1/9-61 "Методичні рекомендації щодо організації НВП під час проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів загальноосвітніх навчальних закладів";

 • від 19.06.2002р., № 856 «Про організацію харчування окремих категорій учнів у загальноосвітніх навчальних закладах»;

 • від 21.10.2002р., №1/9-468 "Про методику здійснення контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи"

 • від 20.05.2003р., №306 "Про затвердження типових навчальних планів для організації профільного навчання у загальноосвітніх навчальних закладів"

 • «Про затвердження положення про батьківський комітет загальноосвітнього навчального закладу»

 • від 11.08.2004№651 «Про затвердження Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах»;

 • Від 20.12.2002 р. №732 «Положення про індивідуальну форму навчання в ЗНЗ» та від 19.05.2008 р. №432 «Про внесення змін до Положення про індивідуальну форму навчання в ЗНЗ»;

 • Від 19.05.2008 р.№431 « Про затвердження Положення про екстернат у ЗНЗ»;

 • від 13.05.2005р., №291 "Про затвердження типових навчальних планів спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов" ;

 • від 18.02.2008 р. №99 «Про типові навчальні плани ЗНЗ з поглибленим вивченням окремих предметів»;

 • від 03.06.2008 р. №496 «Інструкція з ведення журналу учнів 5-119120-х класів ЗНЗ»;

 • від 11.09.2007 р. №1/9-532 «Вимоги до ведення класного журналу в 1-4 класах ЗНЗ»;

 • наказ Міністерства освіти і науки України від 26 травня 2009 року №437 «Про підготовку та організований початок 2009-2010н.р.»,

 • від 29.11.2005р., №682 "Про типові навчальні плани ПШ";

 • лист Міністерства освіти і науки України від 20.02.2009 року № 1/9-120 «Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів на 2009/2010 навчальний рік»,

 • від 03.11.2006р., №746 "Про організаційні заходи щодо інституційного розвитку системи ЗНО та моніторингу якості освіти";

 • від 22.10.2006р., №729 "Про закріплення за регіональними центрами оцінювання якості освіти областей для обслуговування";

 • Державна національна програма «Освіта, Україна ХХ1 століття»

Державна національна програма «Вчитель»

Державний стандарт початкової школи. Базовий навчальний план.

Концепція 12-річної загальної середньої освіти

Положення про організацію роботи з охорони праці та порядок розслідування нещасних випадків у навчально-виховних закладах ( наказ Міністерства освіти і науки від 30.11.1993р. № 429).

Положення про вечірню ( змінну) загальноосвітню школу, затверджене наказом Міністерства освіти і науки № 106 від 09.04.1997р.

Типове положення про відділ освіти, затверджене постановою Кабінету Міністрів України № 317 від 11.03.1999р.

Положення про загальноосвітній навчальний заклад, від 14.06.2001р.

Положення про позашкільний навчальний заклад, затверджене постановою Кабінету Міністрів України № 433 від 06.05.2001р.

“Комплексні заходи з екологічного та естетичного виховання”.

“Заходи з розвитку туристсько-краєзнавчої роботи в навчальних закладах”.

“Заходи щодо посилення соціального захисту багатодітних і неповних сімей”.

Державна програма “Українська родина”

”Про внесення змін і доповнень до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України

Національна програма виховання дітей та учнівської молоді в Україні

Концепція художньо-естетичного виховання учнів у загальноосвітніх навчальних закладах

Комплексна програма художньо-естетичного виховання у загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах

Концепція екологічної освіти

Концепція громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності

Концепція Державної програми подолання дитячої безпритульності та бездоглядності на 2007-2010 рр.

Національна програма правової освіти населення

Галузева програма впровадження профільного навчання на 2008-2010 роки

Наказ МОН України від 11.09.2009 року №854 «Про затвердження нової редакції Концепції профільного навчання у старшій школі»

Державна національна програма «Освіта, Україна ХХ1 століття».

ОБЛАСНІ ЦІЛЬОВІ КОМПЛЕКСНІ ПРОГРАМИ
Комплексна програма розвитку освіти у Дніпропетровській області на 2009-2012 роки.

«Кадри», затверджена рішенням колегії управління освіти облдержадміністрації від 22 листопада 2000 р № 6


Програма розвитку позашкільних навчальних закладів Дніпропетровської області, затверджена рішенням обласної ради 17 січня 2003 рок № 123-7/ХХІY
Програма комплексного розвитку початкової школи в Дніпропетровській області на період 1999-2012р.р., затверджена колегією управління освіти 16 січня 1999 року № 19/25
Програма інформатизації освіти Дніпропетровської області на період 2000/2012р.р.
Заходи по реалізації основних напрямків інформатизації освіти в Дніпропетровській області
Обласна комплексна програма„Творча обдарованість” на період 1999-2012р.р., затверджена рішенням колегії управління освіти 10.02.99р. № 40/26

Програма „ Дошкільна освіта ” на період 1999-2012р.р., затверджена колегією управління освіти 20.12.1998р. № 38/24


Програма соціального захисту дитинства на період 1999-2012р.р., затверджена рішенням колегії управління освіти 20.12.1998р. № 38/24
Програма розвитку бібліотечної справи в загальноосвітніх закладах Дніпропетровщини 2000-2012 р.р., затверджена рішенням колегії управління освіти 22.11.2000р. , Протокол №6
Програма „Обдаровані діти – надія України” на період до 2010року.
Програма розвитку технічної творчості учнівської молоді в Дніпропетровські області на період 1999-2012р.р. , затверджена рішенням колегії управління освіти 20.12.1998р. № 38/24
Обласна комплексна програм „Здоров’я через освіту на період 2000-2012 р.р.”, затверджена рішенням управління освіти 22.11.2000р.
Громадське виховання особистості в умовах розвитку української державності. Дніпропетровська обласна програма на 2000-2012р.р.
Обласні комплексні заходи з екологічного виховання на період до 2012року.

Обласна програма розвитку дитячих та молодіжних громадських організацій у навчально-виховних закладах на період 2000/2012 р.р.


„ Регіональна програма «Поліпшення забезпечення дітей повноцінним харчуванням, виборами дитячого асортименту».

РАЙОННІ ЦІЛЬОВІ ПРОГРАМИ

1.Комплексна програма розвитку освіти у Верхньодніпровському районі на 2009-2012 роки.

2.Програма подолання дитячої безпритульності та бездоглядності на

2006-2010 роки у Верхньодніпровському районі.3.Програма реалізації державної комплексної Програми «Здоров’я нації» у Верхньодніпровському районі на 2002-2011 роки.

Додаток 1 до плану 2010року

Школа

технологічного досвідуп/п

Назва РМО


Прізвище, ім’я, по-батькові керівника РМО та його заступника
Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень
Початкові класи

Кузьміна

Людмила Іванівна

Саннікова

Марина ВасилівнаШПМ

Розвиток життєвих компетентностей учнів школи І ступеню

Верхньодніпровська СЗШ №5

15.03.10


С/ЇП

Використання варіативної складової для формування пізнавальної активності школяра та її роль у підготовці ДПА

Боровківська СЗШ

23.04.10

Українська

мова і літератураГладка

Тамара Арсентівна

Жарко

Валентина Іванівна

ШПМ

Розвиток особистісного потенціалу учня, здійснення компетентнісного підходу до навчання – важливі завдання до профільної і профільної мовно-літературної освіти

Новомиколаївська СЗШ №1

08.02.10
С/П

Реалізація сучасних вимог до системи оцінювання навчальних досягнень на уроках української мови і літератури

Водянська СЗШ

26.04.10

Хімія

Роговська

Ольга Володимирівна

Ляшенко

Андрій ХомичС/П

Спецкурси як компонент профільного навчання хімії

Любомирівська СЗШ

15.04.10

Географія та економіка

Орлова

Галина Савелівна

Жидяєва

Людмила Георгіївна

С/П

Використання інтелектуальних ігор на уроках географії

Ганнівська СЗШ

10.02.10Обслуговуюча праця

Бідюк

Олена Іванівна

Яріш

Марина ВолодимирівнаС/П

Форми і методи профорієнтаційної роботи на уроках трудового навчання

Правобережнянська СЗШ

29.04.10

Фізика та астрономія

Угнівенко

Валентина Петрівна

Соболь

Олена Миколаївна
РМО

Аукціон педагогічних ідей. Організація науково-дослідницької діяльності учнів з фізики

Верхньодніпровська СЗШ №5

25.03.10
Образотворче мистецтво

Муха

Людмила Григорівна

Єрохіна

Лариса ДмитрівнаС/П

Залучення учнів до системного пізнання, опанування техніками та прийомами образного виявлення як художньої основи для особистісного самовираження

Верхньодніпровська СЗШ №5

20.04.10

Біологія

Штибель

Вікторія Вікторівна

Середа

Таїса Володимирівна
С/П

Розв’язання біологічних задач як один із шляхів підготовки учнів до ЗНО

Верховцеська СЗШ №1

17.03.10
Інформатика і обчислювальна

техніка

Лихолат

Ірина В’ячеславівна

Клешня

Світлана Миколаївна
ШПМ

Психолого-педагогічні особливості організації навчальної діяльності під час вивчення розділу «Програмування»

Верхньодніпровська СЗШ №1

16.03.10
Математика

Прокопенко

Людмила Миколаївна

Кравчук

Тетяна Анатоліївна

С/П

Розвиток креативного мислення на уроках математики як підгрунття профільного навчання

Новомиколаївська СЗШ №2

16.02.10Іноземна мова

Олійник

Валентина Семенівна

Халіна Світлана Олексіївна
С/П

Розвиток інноваційної особистості шляхом використання технології продуктивного навчання на уроках іноземної мови

Верхньодніпровська СЗШ №2

01.03.10

Технічна праця

Голтвянський

Олег Григорович

Шинкарук

Олександр Іванович

С/П

Технології колективно-групового навчання на уроках технічної праці, як одна із форм підготовки до профільного навчання

Верховцевська СЗШ №1

17.02.10
Валеологія

Основи здоров’я

ОБЖ

Марченко

Олена Анатоліївна

Привалова

Тетяна Дмитрівна

ШПМ

Попередження асоціальної та ризикованої поведінки, травматизму, нещасних випадків серед дітей та учнів через уроки основ здоров’я, ОБЖ та позакласну роботу

Верхньодніпровська СЗШ № 5

29.04.09С/П

Роль освіти на основі розвитку життєвих навичок у збагаченні духовних та моральних цінностей школяра

Пушкарівська СЗШ

14.04.10

Історія та правознавство

Тарновська

Ольга Миколаївна

Лазарєва

Лідія Павлівна

С/П

Використання інтерактивних технологій при вивченні історії, правознавства, як один із шляхів підготовки учнів до проходження ЗНО

Верхньодніпровська СЗШ №3

25.02.10
ШПМ
Застосування інноваційних методів і засобів організації навчання на уроках історії та суспільствознавчих дисциплін


Першотравенська СЗШ

30.04.10

Фізкультура і

основи здоров’я

Кулікова

Тетяна Миколаївна

Марковська

Тетяна Володимирівна

С/П

Забезпечення медико-педагогічного контролю з фізичним вихованням у ЗНЗ

Верхньодніпровська СЗШ №1

25.02.10
С/П

Гармонійність та рівень фізичного розвитку учнів ЗНЗ в світі сучасних вимог та стандартів

Мирушинрізька СЗШ

22.04.10

Зарубіжна література і російська мова

Наумук

Наталія Василівна

Перемітьмо

Оксана Андріївна
С/П

Особистісно-зорієнтованний підхід у формуванні комунікативної компетентності на матеріалах художніх творів письменників зарубіжної літератури

Верхньодніпровська СЗШ №3

12.03.10

Європейський вибір

Козаченко

Галина Павлівна

Гришина

Раїса Григорівна
С/П

Розвиток креативного мислення учнів у сфері європейських знань з курсу «Європейський вибір України» на уроках та в позаурочний час»

Новомиколаївьска СЗШ №1

19.03.10
Бібліотекарі

Купрацевич

Анжела Олександрівна

Тищук

Світлана Олександрівна


С/П

Роль шкільної бібліотеки у формуванні читацької компетентності учнів

Новомиколаївська СЗШ №1

16.04.10

Довкілля

Ляшенко

Андрій ХомичС/П

Екскурсії у природу як один з компонентів формування цілісної природничо-наукової картини світу

Водянська СЗШ

19.04.10


Захист Вітчизни

Косенко

Людмила МихайлівнаС/П

Якісне виконання програми предмету «Захист Вітчизни»та система роботи вчителя з підготовки вихованців до навчально-польових зборів

Верхньодніпровська СЗШ №1

08.04.10

Музика

Карлаш

Лариса Борисівна

Міхєєнко

Надія ВасилівнаС/П

Взаємозв’язок музики з іншими видами мистецтва

Верховцевська СЗШ №2

03.03.10
Психологи і соціальні педагоги

Голик

Наталія Віталіївна

Позашкільні заклади

Мелащенко

Ірина Гарніківна

Класні керівники

Тарасенко

Людмила Михайлівна

Етика

Мелащенко

Тетана Олексіївна
С/П

Зміст формування моральної особистості школяра на уроках етики

Пушкарівська СЗШ

22.02.10
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка